TEST DE EVALUARE Prisma ___________

(data)

Nr.1 _________________________
(numele şi prenumele)

_________________
(clasa)

1,5p I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. 0,50p 1. Prisma patrulateră regulată dreaptă are un număr de ... muchii; 0,50p 2. Suma tuturor muchiilor unui cub cu latura de 3 cm este ..........cm; 0,50p 3. Muchia unui cub este de 4 3 cm. Diagonala cubului are lungimea egală cu ..........cm; 4p II. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 0,50p 4. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 3 cm, 4 cm, 5cm. Calculaţi volumul; 0,50p 5. O prismă dreaptă cu baza triunghi echilateral are înălţimea de 10 dm, iar latura bazei 4 dm. Determinaţi aria laterală a prismei; 0,50p 6. Aflaţi aria laterală a unui cub cu latura de 3 m; 0,50p 7. O prismă dreaptă cu baza pătrat are înălţimea de 10 cm şi aria laterală 200 cm2. Câţi cm are muchia bazei?; 0,50p 8. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 1 cm, 3 cm şi 6 cm. Calculaţi lungimea diagonalei; 1,50p 9. a) Desenaţi o prismă triunghiulară regulată dreaptă; Prisma dreaptă cu baza triunghiul echilateral ABC, are muchia bazei AB=4 cm şi aria laterală egală cu 72 cm2. b) Arătaţi că muchia laterală a prismei este de 6 cm; c) Calculaţi distanţa O1O2, unde {O1}=A'B∩AB' şi {O2}=B'C∩BC'. 1,5p III. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 10. Un vas în formă de cub cu lungimea muchiei de 1 m este plin cu apă. Se goleşte toată apa din vasul cubic într-un vas în formă de paralelipiped dreptunghic care are înălţimea de 10 dm, iar dimensiunile bazei sunt de 25 dm şi 8 dm. 0,50p a) Calculaţi câţi litri de apă sunt în vasul cubic. 0,50p b) Calculaţi aria laterală a vasului paralelipipedic. 0,50p c) Calculaţi înălţimea la care se ridică apa în vasul paralelipipedic.
(Model oficial 2011 al Examenului de Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a)

Notă: • se acordă 3p din oficiu; • toate subiectele sunt obligatorii.

TEST DE EVALUARE

muchii. 0.50p 2. Aflaţi aria totală a unui cub cu latura de 2 m. a) Desenaţi o prismă triunghiulară regulată dreaptă.. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. 0. are muchia bazei AB=5 cm şi aria laterală egală cu 105 cm2.50p c) În bazin se află 96000 de litri de apă.5p III. Prisma triunghiulară regulată dreaptă are un număr de .50p 8. 4 cm..Prisma ___________ (data) Nr. 1. 0. unde {O1}=A'B∩AB' şi {O2}=B'C∩BC'. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.50p 5..cm.. 0.50p 4. Suma tuturor muchiilor unui cub cu latura de 2 cm este .5p I. O prismă dreaptă cu baza pătrat are înălţimea de 20 cm şi aria laterală 400 cm2. b) Arătaţi că muchia laterală a prismei este de 7 cm.50p b) Calculaţi aria laterală a bazinului.. 10.50p 1. 0. O prismă dreaptă cu baza triunghi echilateral are toate muchiile de 4 cm.50p 3. Un bazin în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D' cu baza ABCD are AB=12 m şi BC=4 m.. (Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a. Calculaţi înălţimea la care se ridică apa în bazin. 0.50p 7. 3 cm. 1 cm şi 11 cm.cm. 0. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 2 cm. 0. Determinaţi aria laterală a prismei. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 6 cm. c) Calculaţi distanţa O1O2.2 _________________________ (numele şi prenumele) _________________ (clasa) 1. anul şcolar 2009-2010) Notă: • se acordă 3p din oficiu. .... 0.50p a) Calculaţi distanţa dintre punctele A şi C'. iar înălţimea paralelipipedului este AA'=3 m... 1.. Câţi cm are muchia bazei?. Prisma dreaptă cu baza triunghiul echilateral ABC... Calculaţi volumul.. 0. 0. Muchia unui cub este de 6 3 cm.50p 9..50p 6. 4p II.. • toate subiectele sunt obligatorii.. Calculaţi lungimea diagonalei. Diagonala cubului are lungimea egală cu ...