Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B1 D1 E1 Arahan: Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Rujukan: B1 D2 E1 Arahan: Mengenal pasti keperluan asas haiwan.
1

Tarikh:________________

Haiwan memerlukan _________________ untuk membesar.

2

Haiwan memerlukan ____________ untuk terus hidup.

3

Haiwan bernafas.

memerlukan

___________________

untuk

4

Haiwan memerlukan ___________________________ untuk melindungi diri daripada bahaya, cuaca panas dan hujan.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Rujukan: B1 D3 E1 Arahan: Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Tarikh:________________

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Rujukan: B2 D1 E1 Arahan: Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri sendiri sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat. Tarikh:________________

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B2 D2 E2 Arahan: Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B2 D2 E2 Arahan: Mengenal pasti anak haiwan yang meyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B2 D3 E1 Arahan: Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B3 D1 E1 Arahan: Menyatakan kepentingan keperluan asas manusia

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B3 D3 E1 Arahan: Menjalankan aktiviti untuk membanding dan tumbesaran diri dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat.

membezakan

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B3 D3 E1 Arahan:Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B3 D4 E1 Arahan: Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang burung, lubang, atas pokok dan kandang, gua, di dalam air, di dalam tanah, dan di celah batu atau kayu.

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B4 D1 E1 Arahan: Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran, dan membantu menjaga kesihatan

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B4 D2 E1 Arahan: Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan yang lain

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B24 D3 E1 Arahan:Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B4 D4 E1 Arahan: Menjalankan aktiviti simulasi untuk menggambarkan cara haiwan bergerak

Haiwan Ikan Burung Lembu Kura-kura Ular Siput babi Semut Kuda Katak

Cara bergerak berenang terbang Berjalan Merangkak Menjalar Mengengsot Merayap Berlari melompat

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B5 D3 E1 Arahan: Merekod perubahan tumbesarn haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar

Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Nama:__________________________________ Kelas:_______________________ Tarikh:________________

Rujukan: B5 D2 E1 Arahan: menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia