MAKALAH SISTEM EKONOMI ISLAM/SYARIAH

04:09 by bayutube86 · 4 comments Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme.Makalah ini akan membahas tentang apa sistem ekonomi Islam/syariah itu.

Definisi Ekonomi Islam/Syariah menurut beberapa Ekonom Islam

Muhammad Abdul Mannan

"Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam".

M.M Metwally

"Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari per4ilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al Quran,Hadits Nabi,Ijma dan Qiyas".

Hasanuzzaman

"Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat".

Sejarah

tentang

Sistem

Ekonomi

Islam/Syariah

Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satusatunya sistem ekonomi yang sahih. Tetapi ternyata, sistem ekonomi kapitalis membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya.

Dengan kata lain, kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Joseph E. Stiglitz (2006) kegagalan ekonomi Amerika dekade 90-an karena keserakahan kapitalisme ini. Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihannya.

Karena kelemahannya atau kekurangannya lebih menonjol daripada kebaikan itulah yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi syariah. Negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist, yaitu sistem ekonomi Syariah yang telah berhasil membawa umat muslim pada zaman Rasulullah meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab. Dari pemikiran yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist tersebut, saat ini sedang dikembangkan Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah di banyak negara Islam termasuk di Indonesia.

Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk

mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan
ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.

Tiga Prinsip Dasar Yang Menyangkut sistem ekonomi Syariah menurut Islam

sosialisme. Kesatuan (unity) Keseimbangan (equilibrium) Kebebasan (free will) Tanggungjawab (responsibility) http://cafe-ekonomi. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah [3]. merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al-Syariah). Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah. pemenuhan kebutuhan (need fullfillment). yaitu sistem bagi hasil.html Ekonomi syariah Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme. dengan instrumen provitnya. distribusi pendapatan dan kesejah-teraan yang merata (equitable distribution of income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability).blogspot. 2. menghargai sumber pendapatan (recpectable source of earning). 3. yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. 3. Tawhid. Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan ‘Adalah menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu. dan melarang penumpukan kekayaan[2]. ensiklopedia bebas Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam[1]. „Adalah. sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem[1].1. 4. 2. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Empat Ciri/Sifat Sistem Islam 1. Daftar isi [sembunyikan]      1 Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional 2 Ciri khas ekonomi syariah 3 Tujuan Ekonomi Islam 4 Catatan 5 Lihat pula [sunting]Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional Artikel utama untuk bagian ini adalah: Ekonomi syariah vs ekonomi konvensional Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis. maupun negara kesejahteraan (Welfare State). ekonomi Islam menetapkan bentuk . mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Khilafah.com/2009/05/makalah-sistem-ekonomi-islamsyariah. sosialis maupun komunis. Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin. Selain itu.

wikipedia. tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. antara lain: 1. Swipa. memberikan rasa adil. budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam. Swipa.org/wiki/Ekonomi_syariahv . tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi[5]. ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. ^ "Berita Harian". yang dari segi bahasa berarti "kelebihan"[6]. ^ Shihab Quraish (1996). ^ Hofmann Murad (2002). 3. Kebebasan (free will) 4. Karena alasan-alasan yang sangat tepat.. sosial. karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata.. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tanggungjawab (responsibility) Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik. ^ "Waspada Online". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275[7] disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba[8] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[9]. 7. ^ ^ "UIKA Bogor". Keseimbangan (equilibrium) 3. dan manusia adalah kepercayaannya di bumi[2]. 2. 5. tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen. Islam sangat mengharamkan kegiatan riba. dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Pustaka Hidayah.perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan[4]. 6. 4. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha [sunting]Ciri khas ekonomi syariah Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam. sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. [sunting]Catatan a b a b 1. Wawasan Al Qur'an. Swipa. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda dan umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah 9. Menengok Kembali Islam Kita. Selain itu. seperti penukaran emas dengan emas. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). bisa berubah. ekonomi syariah menekankan empat sifat. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya. yang tidak terbatas oleh ekonomi. "Jurnal Ekonomi Rakyat". Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas. ^ Terjemahan Al Qur'an dari Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud ^ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhi. [sunting]Tujuan Ekonomi Islam Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Keadaan mereka yang demikian itu. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). padidengan padi dan sebagainya. ^ Maksudnya:orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan [sunting]Lihat pula http://id. Swipa. konsumen dan pemilik modal. Kesatuan (unity) 2. Mizan. 8. Riba fadhi ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis.

Melibatkan Tuhan Orang Islam berekonomi dengan niat kerana Allah dan mengikut peraturan dan hukum-hakam Allah Taala. akan lahir ukhuwah dan kasih sayang. Apatah lagi kalau usahanya banyak. Berlandaskan taqwa Kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan jalan untuk mencapai taqwa dan melahirkan akhlak yang mulia. Sesibuk manapun berniaga. Yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Aktiviti berniaga dianggap zikir dan ibadah kepada Allah SWT. Ia berbeza dengan sistem ekonomi yang lain. Semua yang terlibat dengan kegiatan ekonomi Islam ini akan menjadi tawadhuk dan rendah diri. modalnya duit untuk mendapatkan duit. Para pekerja seperti anak. Penyelia-penyelia seperti kakak dan abang. Ekonomi Islam lebih mementingkan sifat taqwa daripada modal keuangan yang besar. Orang yang bertaqwa itu. Oleh itu tidak boleh terkeluar dari konsep dan syarat-syarat ibadah. Ibadah asas seperti solat. roh dan jiwa manusia. perlaksanaannya dan natijahnya kena betul. dan Beritikad Baik. Ini termasuk didikan agama. Ekonomi itu jihad dan ibadah. tempat tinggal. kekayaan alam semulajadi dan sebagainya. Ia adalah berpandukan wahyu dari Allah SWT. kemahiran. ibadah berekonomi sepertimana juga ibadah-ibadah yang lain akan dengan sendirinya tertolak. Penuh kasih sayang Islam menganggap berekonomi itu ibadah. penzaliman dan ketidakadilan. Berlaku penindasan. Ia adalah jihad fisabilillah dan menjadi satu perjuangan untuk menegakkan Islam dan mengajak manusia kepada Tuhan. Ekonomi Islam pula. Penuh suasana kekeluargaan Dalam premis perniagaan Islam di mana ada tuan punya atau pengurus dan pekerja.T RIDAYA M UFAKAT A DIL & A MANAH Bersinergi. Orang bertaqwa itu dibantu Tuhan seperti dalam firman-Nya maksudnya: “Allah itu pembela bagi orang-orang yang bertaqwa” (Al Jasiyah: 19).sangat berbeza. pakaian. 3. berekonomi adalah untuk memperbesar. Hasilnya. Kalau orang yang bertaqwa menghadapi masalah. Ketakutan dan kebimbangan akan lenyap. Ayah menjaga keperluan lahir batin anak-anak. Matlamatnya ialah untuk mendapat redha dan kasih sayang Allah. Premis perniagaan berasaskan taqwa adalah pusat bina insan yang cukup praktikal dan menguntungkan. 2006 by trimudilah Sistem Ekonomi Islam Menurut Kehendak Tuhan Sumber : Rufaqa Online Sistem ekonomi Islam tidak sama dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Akhirnya masyarakat jadi aman. mendahulukan kepentingan orang lain dan berbagai-bagai lagi sifat-sifat yang luhur. Di antara ciri-ciri ekonomi Islam ialah: 1. pergaduhan dan jenayah. kebajikan dan sebagainya. kemesraan. Manusialah yang Tuhan tuntut supaya kita berkasih sayang dengan mereka. makan minum. Hasil dari ekonomi yang berlandaskan taqwa. December 14. damai dan hidup penuh harmoni. Ia bukan dari hasil ciptaan akal manusia seperti sistem kapitalis dan komunis. Niatnya. 4. bertolong bantu. tetapi dalam ekonomi Islam modalnya taqwa untuk mendapatkan taqwa. memperpanjang dan memperluaskan syariat Tuhan. Dalam Islam. puasa dan sebagainya tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada krisis. terjalin kemesraan dan kasih sayang seperti dalam satu keluarga. Kegiatan ekonomi atau perniagaan yang dibuat itu tidak haram dan tidak melibatkan perkaraperkara yang haram. Pengurus seperti ayah. bersopan santun. Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis. Allah SWT tidak dilupakan. Akan terhapus penindasan. tekanan dan ketidakadilan. Iaitu ibadah menerusi khidmat kita kepada sesama manusia. kesihatan. . Sistem ciptaan akal manusia ini hanya mengambil kira perkara-perkara lahiriah semata-mata tanpa menitikberatkan soal hati. Kalau solat ditinggalkan. Bersatu. keselamatan. usahanya sedikit tetapi hasilnya banyak. matlamat lahiriah itu sendiri tidak tercapai dan manusia menderita dan tersiksa kerananya. Berekonomi dan berniaga secara Islam adalah di antara jalan untuk menambah bekalan taqwa. Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan dia diberi rezeki oleh Allah dari sumber-sumber yang tidak disangka-sangka. pengalaman. 2. penekanan. Syariat lahir dan batin ditegakkan dan hati tidak lalai dari mengingati Tuhan. Ilmu. Ini adalah tuntutan Tuhan.

Iaitu pinjaman berfaedah (berbunga) tetap untuk jangka masa yang tertentu. M. serta konsep distribusi yang dilahirkan oleh Sistem Ekonomi Islam (S E I)... Munrokhim Misanan. Antaranya ialah mudharabah. Ec.wordpress. Kamis. ia perlu dihalakan semula dan diperguna untuk kepentingan masyarakat. Ekonomi Islam lebih mementingkan khidmat kepada masyarakat daripada mengumpulkan keuntungan material yang besar. maka akan mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Syamsul Anwar. M. Riba mencetus berbagai masalah dan krisis. Berbakti dan berkhidmat bukan setakat memberi pelanggan apa yang mereka mahu. pelanggan sungguh mahal dan sungguh istimewa. nilai. Oleh itu. pihaknya juga melakukan analisa terhadap . MA. MA. Keuntungan perniagaan untuk masyarakat Dalam ekonomi Islam. Lampung Utara ini. bahkan mereka sanggup menyusahkan. keluarga.. Ph. sebagainya. dengan pendekatan filosofis dan fenomenologis. Syafiq Mahmadah Hanafi. Kalaupun ada keuntungan material. lagi banyak faedah atau bunganya http://trimudilah. pelanggan dan ahli-ahli masyarakat tidak dilihat seperti orang lain bahkan saudara-mara. kelompok atau golongan. dia dibolehkan membayar ikut sesuka hatinya. Kesimpulan itu diperoleh Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung ini. Kalau dia fakir dan miskin hingga tidak mampu bayar langsung. H. bertempat di gedung Convention Hall kampus UIN Sunan Kalijaga. menindas dan mencekik si peminjam. tujuan. Ahmad Yani Anshori. Jangankan hendak membantu manusia. setelah melakukan riset kepustakaan terhadap konsep distribusi. MA. Ag. prinsip prinsip. maka menjadi tanggungjawab pihak yang berniaga pulalah untuk memberikan keperluannya itu dengan percuma. demi Tuhan yang mengurniakan kasih sayang. Menurut Promovendus. Riba dalam ekonomi membuatkan harga barangan dan khidmat menjadi tinggi kerana untung lebih terpaksa dicari untuk membayar kadar faedah riba. Ph. Keuntungan boleh diambil sekadar perlu tetapi selebihnya mesti dikembalikan kepada Tuhan melalui bantuan kepada fakir miskin dan masyarakat.. Pelanggan yang datang kepada premis perniagaan dilayan sebaik mungkin seperti tetamu. menindas dan menipu manusia demi untuk mengejar keuntungan. musyarakah. Tidak ada hutang berunsur riba Islam tidak membenarkan riba. Akhsyim Afandi. Inilah ekonomi taqwa dan kasih sayang. Drs. Dalam ekonomi kapitalis. MA. dipertahankan di hadapan tim penguji antara lain : Drs. Dr.D. Ia sangat menekan. Islam ada cara tersendiri untuk menjana model dan kewangan. 5. keuntungan ada dua bentuk. Mereka diberi kemesraan dan kasih sayang. selain melakukan telaah buku-buku karya ilmiah. Disertasi berjudul “ Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia” ini.Justeru itu. Ph.com/2006/12/14/sistem-ekonomi-islam/ Sistem Ekonomi Islam dan Kepribadian Indonesia Written by Administrator Wednesday. Sistem Ekonomi Islam memuat konsep distribusi yang sarat dengan nilai keadilan. kemudian diangkat dalam karya disertasinya untuk memperoleh Gelar Doktor Bidang Ilmu Agama Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.. menekan. H.D.A. Satu adalah keuntungan maknawi dan satu lagi keuntungan maddi (material). Keuntungan material kalaupun ada.. Kalau ada pelanggan yang memerlukan barangan dan khidmat tetapi nyata tidak mampu membayar harganya. (promotor merangkap penguji) dan Drs. dan hasil penelitian sebelumnya tentang Sistem Ekonomi Islam. Prof. 9 November 1011. Bila diterapkan dengan baik di negri ini sesungguhnya sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. H. Ia termasuk pembelaan dan kebajikan. Dr. Inilah apa yang dikatakan bersyukur. Islam mengajar ahli ekonomi dan peniaganya untuk mengutamakan untung maknawi daripada untung material. Si peminjam boleh terjerat dalam satu ikatan yang dia tidak mampu ungkaikan atau terjatuh ke dalam satu lubang yang dia tidak mampu keluar. Bila lembaga-lembaga ekonomi di negri ini bersatu padu menerapkannya.D. (promotor merangkap penguji). Riset putra kelahiran Bukit Kemuning. Pelangganlah tempat mereka mencurah bakti dan khidmat. Dr. moral dan norma. Mereka hanya mahukan duit para pelanggan. Dia menjadi kaya atas titik peluh orang lain. Usaha ekonomi yang berasaskan riba juga tertakluk kepada tekanan kerana lagi lama pinjaman tidak dibayar. perlu disalurkan semula kepada masyarakat 6.B. kebijakan ekonomi. 09 November 2011 00:00 Ruslan Abdul Ghofur Noor (31 tahun) mengatakan.... Mamduh Mahmadah Hanafi. H. Orang atau pertubuhan yang memberi pinjaman riba menjadi kaya tanpa usaha. Pelanggan jugalah orang yang membantu mereka memperbaiki dan mendidik hati. Islam tidak menganjurkan keuntungan material ditumpu kepada diri sendiri. Tuhanlah yang akan membayarkan untuknya. Mereka datang membawa rahmat dan kembalinya menghapuskan dosa. tidak ada kasih sayang. berkorban dan . dokumen-dokumen.

serta menjunjung tinggi nilai keadilan.implementasi Arsitektur Sistem Ekonomi Islam di Indonesia mulai dari penentu kebijakan dan pengawasan operasional (Kementerian Agama). dengan aplikasi secara menyeluruh semua konsep distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam. jelas Bapak 1 putra dari istri Ervina Ahsanty. menurut promovendus. LembagaLembaga Keuangan Makro Syari’ah dan Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja terkait dengan implementasi Sistem Keuangan Islam di Indonesia. yang menyediakan produk-produk berdasarkan pada mekanisme kerjasama serta akat-akat muamalah lainnya yang pro-rakyat.8% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia). Dari landasan itu kemudian melahirkan konsep-konsep distribusi. tegas promovendus. instrumen Sistem Ekonomi Islam sesungguhnya bisa masuk dalam keseluruhan Sistem Ekonomi di Indonesia. ( Humas ) Last Updated on Tuesday. Maka . Akuntan Publik (Audit Zakat). Konsep distribusi dalam ekonomi Islam sangat memperhatikan kebutuhan ekonomi rakyat. yaitu: prinsip distribusi yang terdiri dari larangan Riba dan Gharar.ac.. S. pengakuan terhadap milik pribadi dan konsep kepemilikan dalam Islam. ekonomi Islam memiliki posisi yang cukup penting dalam mendukung reformasi ekonomi Indonesia melalui : 1. Sistem Ekonomi Islam bila diterapkan sebaik-baiknya sesungguhnya bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata dan mewujudkan Maqasid as Syari’ah. Keempatnya itu merupakan modal yang akan didistribusi melalui implementasi S E I. S. yang perlu dipahami semua elemen. lembaga penghimpun dan pendistribusi keuangan Islam ( B A Z dan L A Z). ini. bahwa yang menjadi landasan penting S E I adalah agar kekayaan tidak terkumpul pada satu kelompok tertentu. Keadilan dalam Distribusi. Institusi Distribusi yakni pemerintah dan masyarakat dan Instrumen distribusi. Dari telaah disertasinya. akan mampu mengikis penindasan ekonomi terhadap rakyat kecil. Sementara pada tataran distribusi. Potensi Sektor lembaga keuangan syari’ah.H. Fungsi Pengawasan Syariah (D S N M U I). Wakaf.id/index.uin-suka. fungsi penyelesaian perselisian (Peradilan Agama). larangan menumpuk harta.php?option=com_content&view=article&id=238:sistem-ekonomi-islam-dan-kepribadianindonesia&catid=1:berita-terakhir . 3. mayoritas penduduk Indonesia yakni (Muslim yang jumlahnya 88. Infak dan sedekah. 2. Abdul Ghofur memperoleh temuan bahwa. Aplikasi secara menyeluruh semua konsep distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam di negri ini. kemiskinan dan ketidak-adilan. Dari hasil telaah literatur dan implementasi Sistem Ekonomi Islam di negri ini.S. Lembaga-Lembaga Keuangan Syari’ah. yakni : Zakat. 29 November 2011 11:29 http://pps.