ASAS PEMBENTUKAN MASYARAKAT MALAYSIA

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Dalam konteks hubungan masyarakat di negara kita, dasar pembangunan negara merujuk kepada :1) Usaha kerajaan bersama dukungan rakyat untuk melakukan perubahan dalam aspek sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi secara seimbang dan adil bagi semua kaum

ERA DASAR EKONOMI BARU (1971 – 1990) Memperbetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum dan wilayah Mempertingkatkan penglibatan kaum bumiputera dalam bidang perniagaan dan perusahaan .

ERA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (19912000) Mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil Mewujudkan sebuah masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera .

ERA DASAR WAWASAN NEGARA (2001 .2010) Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. progresif dan makmur Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia .

sukatan mata pelajaran dan kurikulumnya • Terkandung dalam Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 • Semakan semula ordinan yang menghasilkan Penyata Rahman Talib 1960 .DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN • Menggunakan acuan tempatan dengan memperkasakan dari segi bahasa pengantar.

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN • Kemudian dimaktubkan sebagai Akta Pelajaran 1961 • Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan supaya mencapai objektif perpaduan dan memenuhi keperluan negara. • Laporan Jawatankuasa itu telah diterbitkan pada tahun 1979 .

ekonomi dan politik • Berpandukan Penyata Razak 56 & Rahman Talib 60 : mentafsirkan sbg penyatuan kanakkanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja dlm bidang ekonomi. sosial. .Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan • Menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan budaya.

berketrampilan.R.I • Bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara . bertanggungjawab serta mampu mencapai kesejahteraan diri lalu menyumbangkan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Falsafah Pendidikan Negara • Berasaskan pendekatan keseimbangan J.E. berakhlak mulia.

Mengadakan kurikulum yang sama berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah 3.Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan 1. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan . Bahasa Kebangsaan sbg bahasa pengantar 2. Sistem peperiksaan yang sama 4.

Menyediakan peluang pendidikan selama sembilan tahun asas 7. Meningkatkan mutu pendidikan menyeluruh 6.Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan 5. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dan membuka peluang kepada golongan kurang bernasib baik dan di luar bandar .

Mempermudahkan dan memperbanyakkan kemudahan universiti . Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik 10.Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan 8. Memperkenalkan sistem KBSR & KBSM berasaskan perkara 3M 9.

Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan 11. Bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris wajib yang diajar di sekolah dan memberi peluang pembelajaran bahasa lain (Tamil & Mandarin) 13. moral dan disiplin 12. Mempertingkat aspek kerohanian. Menggalakkan aktiviti kokurikulum yang memupuk disiplin .

Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan. Objektif RIMUP : 1) Menggalakkan penyertaan guru dan murid dlm kegiatan bersama 2) Mewujudkan sikap kerjasama 3) Melahirkan persefahaman atr murid pelbagai kaum 4) Berkongsi kemudahan.Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan • Memperkenalkan sekolah wawasan • RIMUP . peralatan. tenaga dan kepakaran dlm kegiatan khas .

Strategi Untuk Mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan • Menawarkan pembelajaran bhasa Tamil & Mandarin di sekolah kebangsaan • PIPP – Pelan Induk Pembangunan Pendidikan **Secara jelas banyak dasar dan sistem pendidikan memberi ruang kepada penyatuan rakyat berbilang kaum di negara ini .

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI STRATEGI PENYATUAN MASYARAKAT MALAYSIA • Peranan sistem pendidikan meliputi aspek menyediakan persekitaran serta kemudahan sosialisasi di kalangan sebilangan rakyat Malaysia • Dalam mencapai usaha itu beberapa aspek perlu diberi perhatian :1)Menggalakkan wujud sistem satu persekolahan dari peringkat pra hingga universiti. satu bahasa perantaraan. kurikulum dan kokurikulum yang seragam serta peperiksaan yang sama sekaligus jenis pensijilan yang mempunyai pengiktirafan yang sama .

. khemah kerja dan sbgnya. Penyediaan kemudahan pengajaran dan pembelajaran bahasa kaum-kaum utama di negara ini di peringkat sekolah menengah dan rendah 3. acara sosial. Sekolah satu kaum sahaja (SJK) diberi peluang untuk berinteraksi dengan pelajar serta guru sekolah kebangsaan melalui penyertaan acara sukan dan kokurikulum.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI STRATEGI PENYATUAN MASYARAKAT MALAYSIA 2.

budaya dan adat resam kaum2 di Malaysia. .DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI STRATEGI PENYATUAN MASYARAKAT MALAYSIA 4) Kurikulum sekolah rendah dan menengah diberi tumpuan dalam aspek pembinaan negara bangsa dan sejarah negara. agama dan kepercayaan utama negara 5) Pendidikan dan kokurikulum menerapkan sikap dan nilai yang mendokong kepada pencapaian perpaduan negara.

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI STRATEGI PENYATUAN MASYARAKAT MALAYSIA 6) Pendidikan sepanjang hayat melalui program pendidikan yang dijalankan oleh pelbagai pihak dan agensi dan pihak di luar sistem pendidikan formal .

MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN • Bagi membolehkan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan. profesion keguruan dipertingkatkan dengan program pensiswazahan guru-guru di peringkat sekolah rendah dan menengah • Semangat perpaduan di peringkat sekolah dengan memperkasakan sekolah kebangsaan boleh dijalankan seperti berikut :- .

meningkatkan kemahiran berinteraksi .MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN 1) Tidak mengetepikan proses penguasaan bahasa ibunda masing-masing dengan memperkenalkan pengajaran bahasa Mandarin dan Tamil 2) Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan interaksi antara golongan etnik 3) Mengadakan lebih banyak aktiviti dengan golongan etnik 4) Mengadakan program interaksi antara sekolah dengan lebih banyak lagi .

padang kantin dan sebagainya) • Memberi peluang yang luas untuk bergaul dan berinteraksi antara etnik . • Pembinaan beberapa sekolah yang mempunyai bahasa pengantar yang berbeza di sebuah kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan yang sama (dewan.SEKOLAH WAWASAN • Salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan integrasi nasional.

. strategi dan juga objektif DPK adalah amat perlu untuk difahami dan diaplikasikan oleh masyarakat. • Dalam membentuk masyarakat plural yang harmoni. segala asas.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN MASYARAKAT MALAYSIA • Seperti DKK tujuan asal dalam membentuk masyarakat Malaysia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan saling menghormati.

.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN MASYARAKAT MALAYSIA • Penyatuan falsafah dan objektif yang seimbang dalam DPK diwujudkan berasaskan kepentingan hubungan etnik yang pelbagai di Malaysia • Kerajaan juga telah memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 yang bertujuan mewujudkan sebuah masyarakat yang saksama melalui peningkatan paras pendapatan dan kualiti hidup untuk golongan berpendapatan rendah dan mengurangkan jurang ekonomi antara etnik dan kawasan.

dalam konteks hubungan antara kaum dlm masyarakat Malaysia. . • Pendekatan yang dibawa oleh DPK berbentuk holistik. DPK dengan acuan tempatan berada di atas landasan yang tepat untuk membawa generasi masa hadapan sebagai generasi yang bersatu padu.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN MASYARAKAT MALAYSIA • Secara keseluruhan. Dasar ini selaras dengan dasar semasa ke arah pembinaan bangsa Malaysia yang unggul.

TERIMA KASIH .