ANALIZA BIOCHIMICĂ A SALIVEI 1.

Identificarea sărurilor minerale din compoziţia salivei

Principiul metodei Ionii sărurilor minerale din salivă formează precipitate cu reactivi specifici fiecărui ion. Astfel ionii de clor dau cu azotatul de argint un precipitat alb de clorură de argint; ionii de fosfat dau cu molibdatul de amoniu un precipitat galben de fosfomolibdat de amoniu; ionul tiocianat dă cu clorura ferică tiocianatul feric de culoare roşie. Reactivi Soluţie azotat de argint 5% Acid azotic concentrat Soluţie de molibdat de amoniu 5% Soluţie de clorură ferică 3% Tehnica de lucru Se pregătesc trei eprubete în care se pipetează câte 1 ml de salivă. În prima eprubetă se adaugă câteva picături de soluţie de azotat de argint 5%. Apariţia unui precipitat alb indică prezenţa ionilor de clorură din salivă. În cea de-a doua eprubetă se adaugă 1 ml de acid azotic concentrat şi 2 ml de soluţie de molibdat de amoniu 5%. Se amestecă uşor conţinutul eprubetei. Apariţia unui precipitat de culoare galbenă datorat formării fosfomolibdatului de amoniu indică prezenţa ionului fosfat în salivă. În cea de-a treia eprubetă se adaugă 1 - 2 picături de soluţie de clorură ferică 3%. Apariţia unei coloraţii roşii indică prezenţa ionului tiocianat în saliva analizată.
2.

Identificarea mucinelor din compoziţia salivei

Mucinele sunt glicoproteine care au ca grupare prostetică compuşi din clasa glucidelor ce derivă de la aminozaharuri. Principiul metodei Mucinele dau reacţia biuretului pozitivă, reacţie caracteristică legăturilor peptidice. Reacţia biuretului se bazează pe formarea unor compuşi de tip chelalic între legătura peptidică şi ionul de Cu²+, în mediu alcalin, cu formarea unui complex colorat violet sau albastru. Reactivi Reactiv biuret Tehnica de lucru Într-o eprubetă se pipetează 1 ml de salivă la care se adaugă 1 ml de apă distilată. Se omogenizează conţinutul eprubetei şi se adaugă 2 ml de reactiv biuret. La limita de separare dintre cele două lichide apare un inel colorat în violet ce indică prezenţa mucinelor în saliva analizată.

. Se omogenizează prin agitare conţinutul eprubetei şi se incubează la 37C timp de 30 de minute (amilaza va hidroliza amidonul până la maltoză). Identificarea amilazei din compoziţia salivei Amilaza salivară este o enzimă care face parte din clasa hidrolazelor şi acţionează asupra polizaharidelor pe care le degradează până la stadiul de dextrine.5 ml de salivă şi 1 ml de soluţie de amidon 1%.3. Datorită proprietăţii reducătoare a maltozei asupra reactivului Fehling va apărea un precipitat roşu cărămiziu de suboxid de cupru. Se adaugă 3 . Principiul metodei Hidroliza amidonului de către amilaza salivară conduce la formarea maltozei care va reduce hidroxidul de cupru la suboxid de cupru de culoare roşu cărămiziu.4 picături de reactiv Fehling şi se aduce la fierbere. Reactivi Soluţie de amidon 1% Reactiv Fehling (I şi II) Tehnica de lucru Într-o eprubetă se pipetează 0.