Keselamatan

satu aset untuk melindungi warganegaranya dan menghalang ancaman luaran

• Pasukan Keselamatn: PDRM.Tahun 1990an .2012 -----. . ATM.> Era Globalisasi • Negara menghadapi pelbagai ancaman samada dari dalamam atau luaran ---.> cabaran yang besar terhadap keselamatan negara. Imigresen dll.

Tanggapan rakyat apabila jenayah belaku • tugas pencegahan adalah terletak di bahu pasukan polis. . • berpendapat hahawa ia sememangnya menjadi tugas dan tanggungjawab polis untuk menjalankan siasatan seterusnya. • kejadian jenayah dan kemungkaran yang semakin berleluasa maka individu takut atau tidak berani untuk menegur.

Ini merupakan suatu kewajipan serta tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh semua warganegara!!!! .Rakyat harus berinsaf bahawa peranan dan tanggungjawab rakyat adalah lebih penting dalam pencegahan kejadian jenayah.

persekitaran rumah dan bandaraya • menambah keanggotaan polis dan kelengkapan logistik serta meningkatkan profesionalisme pasukan • pelaksanaan program seperti program polis masyarakat • memperkenalkan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) .Inisiatif Kerajaan • meningkatkan bilangan rondaan polis di jalan raya.

talian 999 (pusat-pusat kawalan PDRM di daerah dan negeri masing-masing) atau menghubungi balai-balai polis yang berhampiran • perihatin dan peka terhadap persekitaran dan jenayah .Peranan Rakyat • Melibat dalam program polis masyarakat iaitu membabitkan lebih ramai rakyat dalam kegiatan mencegah jenayah • menyalurkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jenayah menerusi talian rakan COP. laman web PDRM.