Weöres Sándor

:

A TELJESSÉG FELÉ

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Weöres Sándor: A teljesség felé

2

TARTALOM

WEÖRES SÁNDOR: A TELJESSÉG FELÉ TARTALOM A TELJESSÉG FELÉ ELSŐ RÉSZ A FORRÁS
AZ ŐS TUDÁS TÍZ LÉPCSŐ SZEMBE-FORDÍTOTT TÜKRÖK A KIMONDHATATLAN A MOZDULATLAN TUDÁS A LÉTEZÉS A KÉPZELET AZ ALAP-RÉTEG A TELJESSÉG AZ ISTEN ELSŐ HÁRMAS-CSOPORT MÁSODIK HÁRMAS-CSOPORT

1 1 9 11
11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24

Weöres Sándor: A teljesség felé

3

A HALÁLRÓL AZ ESZKÖZTELEN HATÁSRÓL A VALLÁSOSSÁGRÓL MENNY, POKOL, TISZTÍTÓTŰZ A MENNY, POKOL, TISZTÍTÓTŰZ KÖREI ÉLŐ ÉS LÉTEZŐ KI VAGY TE? AZ EGYÉNISÉG SZÉTBONTÁSA A VÁGYAK IDOMÍTÁSA AZ ÉLET IDOMÍTÁSA A TELJES-EMBER TALÁLKOZÁS EGY TELJES-EMBERREL

25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38

MÁSODIK RÉSZ A KARD
AZ ÉLET TANÍTÁSAI A SZERETETRŐL A VISSZAUTASÍTÓ ÉRZELMEKRŐL A JÓSÁGRÓL AZ ÉRZELGÉSRŐL AZ EMBERISMERETRŐL A KÖZÖSSÉG-GYŰLÖLETRŐL A KÖZÖSSÉG-JAVÍTÁSRÓL

39
39 40 41 43 44 46 47 48

I. MELY ÓLOMNAK LÁTSZIK 49 50 51 52 55 56 57 58 59 60 62 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . AZ ERKÖLCS. III. MINT VESZÉLYTELEN A SZABÁLY. JÓSLÁS AZ EGYÉNISÉG ALÁ SÜLLYEDÉSRŐL JÓSLÁS AZ ÁLLANDÓ HÁBORÚRÓL JÓSLÁS A TRÁGYAÖZÖNRŐL NOÉ BÁRKÁJA A HASZONLESŐ VALLÁSOSSÁG FELEKEZETIESSÉG A KÍVÁNSÁG. PEHELY. II. MINT VESZÉLY A KÍVÁNSÁG. FEKETE TRILÓGIA.Weöres Sándor: A teljesség felé 4 A VEZÉREMBERRŐL FÖLDI ÉS ÉGI HATALOM AZ ORSZÁGHOZ A JELENKORRÓL A TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET PÁRTFOGÓJA FEKETE TRILÓGIA. III. MINT FOGSÁG ÉS MINT SZABADSÁG AZ ERKÖLCS. AZ ERKÖLCS. II. I. FEKETE TRILÓGIA.

Weöres Sándor: A teljesség felé 5 TERMÉSZETES IGÉNYEK A SORS CSONKA ÉS EGÉSZ 75 76 77 HARMADIK RÉSZ A FÉSZEK AZ ÉLET MEGÉRTÉSE VÁNDORÚTON NŐ ÉS FÉRFI KÉTFÉLE ÓHAJ IFJAK ÉS VÉNEK SZÉPSÉGE A SZÉPSÉG BESZÉLGETÉS-FOSZLÁNYOK A SZÉPRŐL A REMEKMŰ A VERSRŐL A TEREMTŐ KÉPZELET A GONDOLATOK VISSZÁJA ÉS SZÍNE A TÁRGYAK VISSZÁJA ÉS SZÍNE A LÉT VISSZÁJA ÉS SZÍNE HÁRMAS-TÜKÖR NEVEZHETŐK ÉS NEVEZHETETLEN FEHÉR TRILÓGIA. I. 78 78 80 81 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 96 . II. FEHÉR TRILÓGIA.

MANÓK AZ ÉRZÉKFELETTI ÉRZÉKELÉS AZ ÉRTELEM FOKOZATAI A LEGFELSŐ ÉLMÉNY AZ ALKALMATLAN KÍSÉRŐ A HÍRVÁGY HALÁLTÁNC VETKŐZÉS MEZTELENSÉG MINDENTUDÓ.Weöres Sándor: A teljesség felé 6 FEHÉR TRILÓGIA. MINDENHATÓ. TÉR ÉS PONT IDŐ AZ ESZME-IDŐ KÉRÉS 96 97 98 100 104 NEGYEDIK RÉSZ A SZÁRNY ÚTRAVALÓ NE VÁRJ CSODÁT AZ ELMOSÓDÓ HATÁROK A KULCS KETTŐT FORDUL A ZÁRBAN ANGYALOK TÜNDÉREK. MINDENÜTT-JELENVALÓ 105 105 106 107 108 109 112 113 115 116 117 118 119 120 121 122 . III.

EGY FÜGGŐLEGES PÁRBESZÉD GENESIS METAMORPHOSIS APOCALYPSIS TÍZ ERKÉLY ÖSSZEFOGLALÁS AZ IGAZSÁGRÓL BEFEJEZÉS 124 124 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 .Weöres Sándor: A teljesség felé 7 HULLÁMOK ÉS TENGER 123 ÖTÖDIK RÉSZ A KRISTÁLY TALÁLKOZÁS EGY FIÚVAL TELJES GYÖNYÖRŰSÉG A NAGY LÁTVÁNY A ROSSZ LÉTJOGA AZ ÉRTELMÉT-ADÓ S A LÉNYÉT-ADÓ HÁROM VÍZSZINTES.

E könyv arra szolgál. Aki a forrásvidéken jár. mesteremnek köszönöm. de lényegük nem-keletkezett és nem-múló. te is birtokba vehesd. Az itt-következők nem újak. és ha rád tartozik. nem is régiek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit viseli. . hogy a lélek harmóniáját megismerhesd. hogy megírhattam ezt a könyvet: ő teremtett bennem harmóniát.Weöres Sándor: A teljesség felé 8 Hamvas Bélának. mindig ugyane virágokból szedi csokrát.

Weöres Sándor: A teljesség felé 9 A teljesség felé Solvere volo et solvi volo. Cantare volo et cantari volo. Janua sum tibi. . Üdvözíteni vágyom és üdvözülni vágyom. Mind táncoljatok! Ékesíteni vágyom és ékeskedni vágyom. Qui vides quod ago. Salvare volo et salvari volo. Dalolni vágyom és dalláválni vágyom. Saltate cuncti! Ornare volo et ornari volo. (Oldani vágyom és oldódni vágyom. Nemzeni vágyom és megfoganni vágyom. Lucerna sum tibi. quicunque me pulsas. ille qui me vides. Generare volo et generari volo. tace opera mea.

) Egy apokrif János-evangéliumából . hallgasd el a munkám. ha látsz engem. mit teszek.Weöres Sándor: A teljesség felé 10 Lámpád vagyok. Ajtód vagyok. ha zörgetsz rajtam. Ki látod.

Az őstudás az egyetlen alkalmas alap. ami szükséges. hemzsegő. . ami rajta alapszik.Weöres Sándor: A teljesség felé 11 Első rész A forrás * * * AZ ŐS TUDÁS Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenynyé ébresztése. Megegyezik vele minden. érvénye teljes. szétmálló. szilárd. megmarad. olyannyira. amit az őstudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak. Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos. száz pénzesláda. izgága. ezer okirat védettje elpusztul. hogy szavakba nem is foglalható. nyugodt. ellentétben van vele minden. Tíz hadsereg. Az őstudás végtelenül egyszerű. ami csábító. ronthatatlan. ami elgondoláson alapszik.

Weöres Sándor: A teljesség felé 12 Aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára meghódította. lényegében sérthetetlen és teljes. ami emberileg elérhető. az élet és halál csak felületesen sebezheti. . mindent elért.

. Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.Weöres Sándor: A teljesség felé 13 TÍZ LÉPCSŐ Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad. Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.

benned a létra. Az öröklét nem az időben rejlik. hanem a torzítatlan létezésben. a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni. Egyetlen parancs van.Weöres Sándor: A teljesség felé 14 SZEMBE-FORDÍTOTT TÜKRÖK Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. hanem az összhang állapotában. hogy mindennek javára legyél. Az igazság nem mondatokban rejlik. fölötted az ég. . cselekedni. Hiányosságom váljék jósággá benned. a többi csak toldás: Alattad a föld. Egyetlen ismeret van. gondolkozni.

A semit-sem-tudás azonos a mindent tudással. mihelyt megszólal. legjobb esetben is csak gyarló megközelítése az igazságnak. a tanításokat csak segítségül használhatod. mert tápláló tudásának csak az emészthetetlen héját adhatja át. „Ami ebbe a szerencsétlen héjba úgy-ahogy belefér: azt keresd. Mihelyt okosabb vagy bárkinél: ostobább vagy mindenkinél. mihelyt kimondtad: már nem igazság. aki „okosabb”-ságából eredő ostobaságával tisztában van s akinek részéről a tanítás alázat: a hallgató bölcset alárendeli a beszélő bolondnak. Menj a fényhez. azt edd „. ameddig hallgat. ezt jogosan csak a mester teheti. Ha az igazságot akarod birtokolni.Weöres Sándor: A teljesség felé 15 A KIMONDHATATLAN Teljes bölcsesség a kőé s a meztelen léleké. Az igazság. . bolond. Hogy okosabb legyen. önmagad mélyén kell rátalálnod. Akinek nincs szüksége arra. hogy kérdezzen: közös a felelettel. de ne kérdezz tőle semmit.többet nem tehet. A bölcs csak addig bölcs.

Weöres Sándor: A teljesség felé 16 A MOZDULATLAN TUDÁS Önmagad beutazása: a mindenség beutazása. Egy gondolattól a másikig végtelenül hosszabb az út. a kamra falán kis rést ütött. sem szélessége nincs egy teljes lépés. A térbeli világ úgy viszonylik a mindenséghez. mint egy börtönkamrában. Éjjel. Az ember a teret végtelennek érzi. a csillagos ég alatt felfohászkodsz: Míly nagy a világ! De ládd: egyetlen gondolatod a legtávolabbi égitesten is túl-fut pillanat alatt. mint csillagtól csillagig. melynek sem hossza. Aki lényében a végtelen áramokig hatol. aki személyiségét feloldotta. mint a ruhazseb az élő-testhez. de valójában úgy szorong a térben. . amelyen már kifér. a kamra falán akkora rést ütött.

pusztuló. Az örök egymásután. egy paripát. . határolt. egy embert: mindegyik keletkezett. A sokféle keletkező és pusztuló alakzat: ez az élet. külön-lévő.Weöres Sándor: A teljesség felé 17 A LÉTEZÉS Nézz meg egy kődarabot. Az ember az egyetlen. melynek minden alakzat csak egy-egy állomása: ez a létezés. aki a változókban a névvel rögzíthetőt keresi: értelme van. aki önmagában egyéni és feltételes dolgok alá. egyéni. A létezés mindenben azonos. Az ember az egyetlen. egy bokrot. a közös és feltétlen létezésig ás: lelke van. egy kalapácsot.

. ami keletkezik és elmúlik.Weöres Sándor: A teljesség felé 18 A KÉPZELET A Föld a hazugság tisztítótüze. Nem a hegy és nem a völgy a valódi. amely a leghazugabbnak látszik: a képzelet. a képzelet a lét törvénye szerint működik és amit megteremt. tettet. a változó megnyilvánulások mögötti változatlan létezés. valóságnak neveztetik. mintha teremtményeit a semmiből húzkodná elő. a dolgok ál-valósága. műalkotás. ami bennük semminek. és a jelenség világ ál-végtelenjéből képzeleteden át vezet az út a benned rejlő igazi végtelenbe. S az emberagyban még az igazság is táncol: egyszerre minden igaz. s a sok különlévő ál-valóságban csak az a valódi. melyet képzeleted a hegyek-völgyek formáin élvez. Más a képzelet és más a képzelődés. A sok ál-valóság közt képzeletedre van bízva az igazi valóság helyreállítása. A képzelődés az élet törvénye szerint működik és az éhen maradt vágyakat köddel eteti. A hazugság-áradatból az egyetlen kivezető út éppen az. ahogy más a beszéd és más a fecsegés. hanem a szépség. A Földön mindaz. Az ál-semmi. önmagunk ál-sokasága. közös lényegük. ahonnét a képzelet merít: a valóság. itt minden hazug körülöttünk: a tér álvégtelenje. és egyszerre semmi sem igaz. csak éppen a képzelet tűnik olyannak. képzeletnek rémlik: érzékelhetetlen. gondolatot: valódi és igaz.

nem is tovább-élés. ami az embernek időbeli.Weöres Sándor: A teljesség felé 19 AZ ALAP-RÉTEG Szállj le önmagad mélyére. változó része: a test. sőt végtelen felfokozódás. érzései. vagy majd testtelenül él tovább a térben és időben. mélyálom-szerű állapotnak képzelheti. teste. tudata. az egész személyiség. és meztelenül marad az alap-réteg. inkább az éberség teljessége. Az embernek nem a léte. . mint egy kútba. keletkezésnek. Legtöbb ember azt hiszi. melyben változásnak. A halál nem megsemmisülés. az érzés. A mai ember alig tud különbséget tenni önmaga létének és külön-létének megszűnése között: önmaga létét különléte nélkül. Pedig a külön-létből a személytelen. időbelisége. változékonysága nélkül csak ájulás-szerű. melyhez képest a legéberebb életbeli állapot is csak káprázó tétovaság. a halállal szétmállik mindaz. nem mélyálom. s ahogy a határolt kút mélyén megtalálod a határtalan talajvizet: váltózó egyéniséged alatt megtalálod a változatlan létezést. valódi létbe átjutás nem lecsökkenés. pusztulásnak lehetősége nincsen. az értelem. hanem a külön-léte szűnik meg. hogy halálakor megsemmisül.

az időtlenben. ahol nincs többé „én” és „nem-én”. ilyenkor maga mögött hagy minden életbeli érzést. hanem fényentúli ragyogás.Weöres Sándor: A teljesség felé 20 Aki leszáll saját alap-rétegébe. érzéstelen teljes szeretet. s ott van. Nem ájult sötétség ez. változatlanban. melyben minden változó is bennerejlik. minden gondolatot és lehetőséget. tagolatlan végtelenség. ahol majd halála után. akár az ébrenlétben az alvás lehetősége. hanem változásfelettiség. tett nélküli sugárzó működés. örök változatlanság. hanem mindennek mindennel azonossága. . mégsem megdermedés.

nem én és nem más. . Minden ismereted csupán arra jó. Ismeret csak a változóban van és csak a változóról. helyes és helytelen. Ha a teljességet ismerni akarod.Weöres Sándor: A teljesség felé 21 A TELJESSÉG Van Isten? Nincs Isten? – Abban. domború és homorú. s ahol nincs tovább. ne kérdezz semmit mert rávonatkozólag minden „igen” és „nem” ugyan azt jelenti. hogy a változók közt eligazítson. A teljesség nem egy és nem több. ami független a tértől. mert benne külön-külön vizsgálható a Van és Nincs. ahol minden mindennel azonos: ez a teljesség. időtől és minden káprázattól: a Van és Nincs ugyanaz. hanem merülj önmagadba. nem valami és nem semmi. személyed alá. de a változatlanról nem nyújt semmi bizonyosságot. időn és minden káprázaton: a lét és a nem-lét ugyanaz. Van öröklétem? Nincs öröklétem? – Túl a téren. de a teljességben mindez bontatlanul azonos. ezért nincs benne semmi megnevezhető.

Weöres Sándor: A teljesség felé 22 AZ ISTEN Az ember. s az emberalkat legmélyebb rétege nem zárt. minden végtelenül és kívánság nélkül szeret. mint a mindenséget beburkoló és telesugárzó szerelmet: s mint a véges személyiség leomlása után felragyogó végtelen lelket. akit jönni-menni látsz: zárt. háromféleképpen látja az Istent: mint „van”-on túli. s a felszabadult lélek Istenben tartalmazza a mindenséget. Az Istenbe-olvadó ember számára nincs többé kívánatos és nemkivánatos. Az ember. nem egyéni. Külön-külön határok csak a térben és időben vannak. A személyiség burkából kiemelkedő emberi lélek azonos az Istennel. nincs többé semmiféle fokozat. egyéni. mikor zártságból megszabadul. . időtlen: bontatlan. Számára minden ugyanegy: minden a Teljes-Változatlan. mint a csönd a csönddel. ami tértelen. azonos a minden alakzat mélyén rejlő egyetlen létezéssel. hanem mint a zaj megszűnése a csönddel. mindennel összefüggő. Isten tartalmazza a mindenséget. vonatkozás-nélküli lényeget. melyből a számtalan változó jelenség árad. Az időbeli véges személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség: a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség: az Isten.

s a pokolról. mint a megsemmisülés. A halállal elmállik az öröm. az egyéniségnek. a gyűjteni vágyónak. a kin és minden tagoltság. Legtöbb ember a mennyről azt hiszi. A boldogságot csak a testben kíséri öröm. . még ha legtisztább is. a viszketeg megvakarása is jó.Weöres Sándor: A teljesség felé 23 ELSŐ HÁRMAS-CSOPORT A közbeszéd nem tesz különbséget jó és kellemes között: Isten is jó. a testhez tartozik. Az öröm. a kín és minden tagoltság. a boldogtalanságot csak a testben kíséri kín. A határtalan az érzelgősnek. hogy gyötrelem. mint a fagy. mint a fosztogatás. hogy élvezet.

Ha lényed mélyén dédelgeted egyéniségedet: akár ha gyomrodban viselnéd a ruhát a fázó csupasz testeddel melengetnéd. nem a változatlanban: akár ha tükörképedet akarnád etetni és öltöztetni. Ha boldogságot a változótól remélsz. .Weöres Sándor: A teljesség felé 24 MÁSODIK HÁRMAS-CSOPORT Bontsd le magadban arcod köveit: szírt-talajod rád-világol! A hús és vér hazug és mohó. s vézna és pucér maradna tested is. nem a változatlantól. ha öröklétet a változóban remélsz. de igaz és szelíd a csontváz. tükörképed is.

Vannak emberek. szét- . az üdvösségtől éppúgy visszariad. kik úgy belemosódnak a tömeg-lélek alaktalanságába. végképp beleolvadnak a sötét. És vannak. akik egyéniségük fölé emelkedve. És haláluk már csak e látszatnak halála: testük felbomlásával a külön-létük utolsó jele is megszűnik. értelem. határtalan teljességbe. igazi lényükké a személytelen. vagy föléje-emelkedik. Legtöbb ember a haláláig őrzi egyéniségét. mint az elfoszló tudat alól feltörő homályos vonzástól. melyek az ő kedvteléseihez szükségesek. örök mértéket teszik. Ez a kárhozat. eltompulnak és külön-létük csak látszat. ragacsos áradatokra. apró kedvtelései jelentik részére az élet értelmét s haldoklás perceiben feltáruló időtlen végtelenségtől. Ez az üdvösség. vagy valamely züllöttség értelem-alatti áramába.Weöres Sándor: A teljesség felé 25 A HALÁLRÓL Az ember kétféleképpen mentesülhet egyéniségétől: vagy alája-sűlyed. zárt életükből az időtlen. mint egy börtönfal és átömlenek időbeli. Tervei. a kárhozattól. egyikben sincs érzés. körülményei. halálukban úgy omlik le róluk a különlét. hogy teljesen feloldódnak benne. tagoltság. változás.

hogy volt-e az életében valamely egyén-fölötti. Ez a tisztítótűz.Weöres Sándor: A teljesség felé 26 málló ösztöne az élet végső roncsába kapaszkodik. a változatlan örökléttöl iszonyodva elhúzódik: dermedt állapotba kerül. főképpen pedig attól. általános erény. s ez már nem nyújt menedéket. melyből az élet tagoltsága és a lét teljessége egyformán hiányzik. . Az élet. imádkoznak-e érte. hogy miképpen emlékeznek rá. Meghalás utáni sorsa kis-részben attól függ. idő kicsúszik alóla. a személyiség elpusztulásával nem pusztul el és őt támogatni bírja. földi és nem-földi jószándékok segítik-e. mely nem a személyiséghez. változás. hanem az alkat mélyén rejlő örök mértékhez tartozik.

rákapcsolódás az élet-fölötti erőre. a ráolvasás. kegyelet. szellem-riasztás. ritkán él néhány emberöltőt. hatalom.Weöres Sándor: A teljesség felé 27 AZ ESZKÖZTELEN HATÁSRÓL A jelenkori tudomány ismeri a szuggesztiót: az ember-léleknek eszköznélküli. A ráolvasás. Egy társadalmi intézmény. igézés. általa saját képességünket sokszorosra növeljük. kényszerítő ráhatását a másik ember-lélekre. A kegyelet. mit pénz. vagy rontanak. Az ima. ima hatóerejét babonának tekinti. lelki hatás. tekintély létesít és ápol. mégis. mely az életből kijutott lény felé árad. . pedig csak egy-egy imádkozó koldus teremti őket. s a szerzetesrendek megmaradnak. mellyel valakit segítenek. szellem-idézés. lelki hatás.

szertartás. érzed az ő csókját és mindinkább eggyé válsz vele.Weöres Sándor: A teljesség felé 28 A VALLÁSOSSÁGRÓL Ha múló egyéniségeden áttörve. bűnbánat. mint hadvezér a várat. hogy Istenhez elérjenek. erény. ha minden ideigleneset átszakítva a múlhatatlanba nyomulsz. áhítat. . mind Istenhez vezet: általuk Isten hozzád hajol. Visznek a teljesség felé könnyebb utak is. önmagad mélyén az örök lélekbe hatolsz: úgy hódítod meg a teljességet. A templombajárás. ha teljes szívvel végzed és nem akarsz földi javakat koldulni az égi hatalomtól. Nemcsak úgy egyesülhetsz Istennel. Az ima és áldozat segítségével érzéseidet megtoldhatod olymódon. könyörgés.

POKOL. ahogy egy gép csikorog: életében elérte a poklot. A mennyben sincsen élvezet. TISZTÍTÓTŰZ A menny. vagy a pokolba. A pokolban nincs gyötrelem.Weöres Sándor: A teljesség felé 29 MENNY. ami sajátos véges. Egyéniséged nem egyéb. Minden. vagy pokolba jut. mintha rengeteg vizet inna. mint az áldás: életében elérte a mennyet. Akinek nincs többé igénye élvezetre. pokol. ritka ember. akár holt akár élő. . sem élvezet. ezért csak egyéniséged elvesztésével juthatsz a végtelen állapotba: a mennybe. hogy már semmit sem élvez jobban. A tér és idő világa tisztítótűz. Élvezetek csak a tisztítótűzben teremnek. s mert minden élvezet határolt s a körülötte lévő élvezettelenség határtalan: azért a tisztítótűz gyötrelem. Akit szenvedélyei úgy eltompítottak. s kínlódni csak úgy tud. azt nem kavarhatja fel semmi. jellegzetes: a tisztítótűzben szenved. mint véges igényeid összessége. egész lénye kitárul. sem gyötrelem. aki már életében mennybe. tisztítótűz nem csak halál-utáni állapot: mindenki viseli valamelyiket.

hiszen minden lépcső aszerint alakul. bontatlan: egyik a végtelen teljesség. Aki üdvözült. csupa változó alakzat. csupa múló jellegzetesség. de vannak köztük csoportos hasonlóságok: ezek a menny és pokol tagozatai. vagy elkárhozott már nem egyén. tagolatlan. minden nyomorúságon. . Nincs két egyforma lépcső. mégis szólhatunk a menny és pokol köreiről és alköreiről. minden gazdagságon. mely őt a jelenségvilággal összeköti.Weöres Sándor: A teljesség felé 30 A MENNY. bennük minden azonos. amiképpen ő is egyén a jelenségvilághoz való viszonylatában. túl a „sok”-on. már nem külön-lény. amiképpen gazdája a jelenségvilágban működik. túl a „kevés”-en. tagozatairól: mert más és más minden üdvözültnél s minden elkárhozottnál az a lépcső. A mennyben és pokolban nincsenek különbségek. A menny és pokol végleges. másik a végtelen hiány. POKOL. de lépcsője éppúgy egyéni. TISZTÍTÓTŰZ KÖREI A tisztítótűz: a menny és pokol harca.

Weöres Sándor: A teljesség felé 31 ÉLŐ ÉS LÉTEZŐ Tiprás és eltiportatás. . a létbe burkolózik. sóvárog. Aki szükségletét követi. Ruhaként viselni tiprást és eltiportatást. Aki viharosan szeret. az életbe burkolózik. Aki szeszélyét követi. falás és fölfalatás: ez az élet. undorodik: ez az élő. gyűlöl. falást és fölfalatást: ez a lét. Aki nyugodtan viseli az összefüggőt: ez a létező.

személyedet pedig ideiglenes kötöttségnek. De érzelemvilágod és értelmed sem te vagy. végezz copernicusi fordulatot: a határtalan teljességet tekintsd önmagadnak. személyedet ne cseréld össze lényeddel. csak batyu. gondolat. „nem-én”-nek. Ahol megszűnik az érzés. . hogy semmi sincsen: tulajdonképpeni lényed ott kezdődik. Tested nem te vagy. Csak segédeszközöd. érzéketlenség. görnyesztő teher is. Ha elhatárolt személyedet tekinted önmagadnak. változás. mely folyton cserélődik: negyvenéves korodban húszéveskori testedből egyetlen parány sincsen. ahol azt hinnéd. értelmedet. gondolattalanság. változatlanság. Ki vagy? a határtalan. hiszen csak anyag.Weöres Sándor: A teljesség felé 32 KI VAGY TE? Ha elvonatkoztatod magadat mindattól. mikor te már a bölcsőből nézegettél. önmagaddal. puszta tüneménynek. amit lényednek ismersz: tulajdonképpen lényed ott kezdődik: Testedet. hiszen még nem volt. mely fogantatásodkor a határok közt megjelent. mely szükségleteid őrzője is.

Bontsd szét egyéniségedet és minden tartalma idegenként fog mutatkozni előtted. hogy bármit is elveszítesz: mert ha a mosdatlant kiutasítod. Akin egyénisége uralkodik: ha előrejut. mit művelnek. ha lemarad. melyek nem benned vannak és nem kívüled. Bontsd szét egyéniségedet és ne félj. hova tartanak. ronggyá válik. hogy elszegényedsz: mert helyébetódul a határtalan összefüggés gazdagsága. mosdottan a helyén találod. áthatnak mindenen. S aki egyéniségén uralkodik: valójában nem érinti a szerencse és a balsors. Figyeld meg szokásaidat: honnan erednek. .Weöres Sándor: A teljesség felé 33 AZ EGYÉNISÉG SZÉTBONTÁSA Egyenként vizsgáld át egyéniséged minden tartalmát és rendezgesd. pöffeszkedővé. Bontsd szét egyéniségedet és szabaddá válnak lelked végtelen áramai. Bontsd szét egyéniségedet és ne félj.

Ha meglátod egyik-másik szörnyedet. gondozd. mint a tökéletes hatalom maga. De kívánságaid rabja se legyél. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz. Legtöbb ember. inkább örülj. vagy elhanyagolt tulajdonságaid rosszak. Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. . abban elszáradt. ezentúl a szörny mégnyugtalanabb és lassanként megrepeszti a falat. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni. mert könnyen szelidül és derék háziállat lesz belőle. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves. ne irtózz és ne ijedj és ne hazudj önmagadnak. hogy felismerted. ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét.Weöres Sándor: A teljesség felé 34 A VÁGYAK IDOMÍTÁSA Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott. becézett. irtózattal visszalöki a homályba. Ápolt tulajdonságaid jók.

vagy váratlanul összeroppantja rejtekhelyedet. melytől az élet kígyója megszelídül és engedelmeskedik? amely a véges igényeket levetkőző.Weöres Sándor: A teljesség felé 35 AZ ÉLET IDOMÍTÁSA Az életet úgy tekintsd. mint a napsugár. rádtekeredik és nem gyönyörködsz benne többé. mint az időjárás váltakozása. Az életet úgy tartsd távol magadtól. s nem te táplálod. hogy uralkodni tudj fölötte: ahogy a kígyó fölött. Sem a tétlen remeteségben. még a halálba sem. ha gyarló tulajdonságaidat úgy rendezed. csupán önmagadban. Ha magadra bocsátod. Ha távol tartod magadtól. mert észrevétlenül utánad kúszik. mint az óriáskígyót. gyönyörködhetsz táncos hajladozásában és bőrének ütemes mintázatában. hanem a húsod és véred. Nem lehet megszökni tőle. Az életet ne úgy tartsd távol magadtól. Ha ezt eléred: tétlenséged is tevékeny. s gondozhatod és etetheted. sem a tevékenységben nem győzheted le az életet. tevékenységed is tétlen. síp-zenéjével. Míly zene. meztelen. hogy elbújsz előle. a kígyóbűvölő uralkodik. hogy a tökéletes mértékhez igazodjanak. határtalan lélekből árad. .

mint a jelek a térképen: belátásodtól függ. sem tudásvágy: tested. melyben az esetenkénti igények rejlenek: módodban van. Ezután felismerheted egyéniséged igazi szerepét: csak jelzőkészülék. véges ruháját: soktagozatú egyéniségedet. mint egy idegen. foltot. hatalom. melyben az örök mérték rejlik. értelmed hiányait úgy érzékeled és úgy javítod. lényed úgy figyeli és úgy gondozza. hanem olyanok. érzésed. hogy az örök lényed s nem a folyton-változó egyéniséged vezessen. mely eligazít a jelenség-világban. nem követelőznek. mint ruhádon a gyűrődést.Weöres Sándor: A teljesség felé 36 A TELJES-EMBER Ha külön-külön felismerted változatlan alaprétegedet: időtlen-határtalan lényedet. A testi szenvedés nem érint többé: tested bármekkora kínok közt vonaglik és jajgat. s ennek időbeli. sem érzékiség. A vágyak nem lesznek erőszakosak többé. sem öröm és bánat. Örök lényed nem vágyik semmire. Mindaz. számodra nem több. beteg állatot. idegenül. Az éhség és szomjúság sem érint ezentúl. szakadást. nem sóvárgásod. még az üdvösségre sem: csak . egészség. hogy mit viselj. hogy miként igazodsz hozzájuk. mint a felnőttnek gyermekkori játékszerei. siker. ami az életben kívánatosnak látszik: gazdagság. hanem helyzeted jelöli meg.

ahogy a folyam homokot görget. hanem helyzetének törvénye szerint. Ha létezésednek fényforrását egyéniségedből kiemelted és örök lényedbe helyezted: sérthetetlen lettél. .Weöres Sándor: A teljesség felé 37 úgy kívánja. se haszon. ahogy a gőz felemelkedni s a kő hullni kíván: nem a személyes vágya. jutalom igénye nélkül működsz. hajót cipel. halat éltet. Többé nem érhet kár. kezedbe vetted sorsodat.

Weöres Sándor: A teljesség felé

38

TALÁLKOZÁS EGY TELJES-EMBERREL
Vonaton utaztam, harmadosztályon. Felszállt egy apáca, rengeteg csomaggal: holmit vitt egy új gyermekmenhely berendezésére. Szemre nem volt rejt semmi figyelemreméltó, de lénye tündökölt: őt már nem érintette a földi élet, ami nem gátolta abban, hogy jobban tevékenykedjék, mint akik az élettől százfélét akarnak. Megszólítottam? Megvan-e minden csomagja? Elgondolkozott és számolni kezdett: „Egy, kettő, három... nyolc, kilenc” aztán sajátmagára mutatott: „tíz”. Őneki már csak poggyász volt a saját teste is. Ez az együgyű, tehetetlen, szórakozott kis szolgáló nagyobb hatalom, mint a föld minden fegyvere együttvéve.

Weöres Sándor: A teljesség felé

39

Második rész

A kard
* * *
AZ ÉLET TANÍTÁSAI
Mihelyt nincs többé igényed élvezetre: megtudod a szakadatlan élvezet módját és nem élsz vele. Mihelyt mindegy, hogy meddig élsz: megtudod a földi örökélet módját és nem élsz vele. Mihelyt belátod, hogy az emberiséget nem kell boldoggá, békéssé, bölcscsé tenni: ennek módját is megtudod és nem élsz vele. Mindaz, ami legkívánatosabbnak látszik: a legerősebb méreg: A világot pokolra hajítaná. „Mihelyt nem kell: mindenem a tied” – ez az élet vásárcsarnokának felirata.

Weöres Sándor: A teljesség felé

40

A SZERETETRŐL
A változatlan létezés a változó életet nem óhajtja, nem is utálja, hanem magába foglalja, mint a fészek a benn tátogó madárfiókákat, érzés nélkül és mégis végtelen szeretettel. Éppígy, aki gyökerét az élettől a létbe helyezte; a fejlődőn nem ujjong, az elveszőt nem siratja; senkin sem kíván segíteni; mindent egyformán, érzés nélkül és végtelenül szeret. Rajongás nélkül dicsér és undor nélkül kifogásol, mert az életnek bármely dolga végső fokon se-jó se-rossz; semmi sem különb semminél, csak az útnak más-más szakaszai vannak.

ne undorodj. az üresen maradó tányérra azt mondod: piszkos. hanem csiszold jóvá őket. Ne gyűlölj. pedig nem tapad rája más mint annak a levesnek maradéka. húzódj ki belőle és már nem szenny többé. rosszindulatú hajlamra bukkansz: ne feledd. ami tisztának. Bármily ártalmas.Weöres Sándor: A teljesség felé 41 A VISSZAUTASÍTÓ ÉRZELMEKRŐL Rossz-hajlamaidat ne fojtsd el. csak a helyzete szerint. más- . A trágya a szoba közepén mocsok. Ha valami iránt ellenszenvet érzel. Ha valami iránt ellenszenvet érzel. hogy akárminek csak az állapota lehet rossz. ne irtózz. ami a világban szenny. semmi sem önmagában jó. a gabonaföldön éltető-erő. ne undorodj. ami hozzádvonatkozásában szennyes: ne érintsd. ez egyrészt megértőképességed csonkaságának jele. melyet előbb mint tisztát ettél. Így van mindennel. A külvilágból se utasíts el semmit. vagy mocskosnak tűnik. csak hozzád való vonatkozásban szenny és nem önmagában. de a rád-tartozót és érinthetetlent egyformán szeresd. Ha egy tányérról levest ettél. de nem az alaptermészete. ez annak a jele. ne irtózz. Mind az. hogy nem ismered eléggé. beteg. vagy rossz. hanem semleges jelenség. Ami hozzád-vonatkozásában tiszta: fogadd magadhoz. ne gyűlölj.

hogy beavatkozásod nem tolakodás és nem reménytelen kísérlet. Utálod a nőhódítókat? tisztítsd ki érzéki vágyadat s majd nem utálkozol.Weöres Sándor: A teljesség felé 42 részt annak. vagy javítani próbálnod. Ilyenkor nem az ellenszenv tárgyát kell megbélyegezned. ha e hibát jól látod. míg az ellenszenv el nem oszlik benned. hogy számodra visszataszító volna. hanem önmagadban megkeresned annak megfelelőjét s azt finomítanod. . anélkül. Gyűlölöd a gazdagokat? tisztítsd ki gazdagság iránti vágyadat s majd nem gyűlölködsz. hogy ellenszenved tárgya valamilyen formában benned is jelen van. Mások hibáján csak akkor próbálj javítani. s ha biztosan tudod.

Családtagjaid. . mint akiknek nincs szükségük terád.Weöres Sándor: A teljesség felé 43 A JÓSÁGRÓL Ne kívánd senki szeretetét. mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Ne utasítsd el senki szeretetét. mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra. mint a kályhának a szoba. Akik közel jönnek hozzád. Úgy áradjon szereteted. melynek melegítésére rendelik. azokra több essék fényedből és melegedből.

Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal. . mely manapság mindennél veszedelmesebb. S ez: az érzelgés. úgy alakítja. mely egykedvűen kiárad minden előtte-levőre. gyűlölete köpköd. szeretettel. hanem sóvárgásnak és undornak kettőssége. hogy másik irányba gyűlölködik. cukros váladéka bekente az emberiséget. másik feje könnyeket ont. önmaga kavargó formátlanságához mér mindent. Az érzelgősség kétfejű nőstény: egyik feje édesen mosolyog és mohón csókolgat. mint az éhség. hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást. Mikor a szereteted válogatni kezd.Weöres Sándor: A teljesség felé 44 AZ ÉRZELGÉSRŐL Szereteted ne olyan legyen. A jelenkor legveszélyesebb ördög-násza: Érzelgőség úrnő és Propaganda úr egybekelése. vonzalma nyállal ken. Állandó mértéke nincs. harap és piszkolódik. már nem szeretet többé. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni. Egyik irányba szeretni csak akkor tud. mely mohón válogat ehető és nem-ehető között. hanem mint a fény. Minden emberi indulat közt az érzelgősség a legnyomorúságosabb. jó nem fakad belőle. akár merre fordul. másfelé a fölháborodást és nyert ügye van. erkölccsel.

Weöres Sándor: A teljesség felé 45 családiassággal. igazsággal. Korunk betegsége. innen ered: a kétfejű bestia mosolyából és könnyzacskóiból. harapós fejét pedig a joggal. törvénnyel. Többet ártott. a lelki talajtalanság és általános összezavarodás. eszményi lelkülettel. megtorlással. ízléssel. . mint akár melyik szenvedély: a józan emberi mértéket összezavarta.

. vagy gátolják-e. Legangyalabbak a főszereplők. hogy embertársait ne az ő igényein keresztül nézze. A többi szereplők aszerint minősülnek jóvá és rokonszenvessé. hogy miként illeszkedsz az ő elveibe. kikkel az olvasó együtt sír és nevet. azok a jók. édeskés vágyaik vezetik őket. csak éppen arra nem gondol. hogy szórakoztatod-e. mások gonoszságát. néha még saját ostobaságát is. A mai átlagos emberismeret megdöbbentően együgyű. hevíted-e. Legtöbb mai ember csak azt a felületet látja belőled. csábítóval. terveibe. nem csoda. amelyet az ő kedvtelései és igényei felé mutatsz. vágyainak gátlói a rosszak. kapzsi. Örökös a csalódása és kiábrándulása. Legtöbb mai ember az érzelgős regények módjára nézi a világot: amerre vágyai terelik és akik e vágyakat segítik. hogy bensőd milyen. a nő aszerint ítél rólad. nem nézi. közéletben is többnyire kalandorok vezetik. szinte egybeolvad velük. a férfi pedig aszerint. hanem önmagukban. A jót összecseréli a vonzóval. nem is olyan angyalok: kicsinyes. ahol a szereplőket szét lehet válogatni a jók és gonoszok csoportjába. vagy gonosszá és gyűlöletessé. hibáztat minden égi és földi hatalmat. de ha jobban megnézzük ezeket a főszereplőket. hogy a főhősöket támogatják-e.Weöres Sándor: A teljesség felé 46 AZ EMBERISMERETRŐL Az érzelgőség legrikítóbb példái azok a regények és filmek. ha a magánéletben is. megrögzöttségeibe.

de lehetőleg olyankor. csak a többi tűzrevaló. teljesületlen vágyaidban. vagy: a katholikusok. a közelebbi jó ismerősök kivételek. mint önmagunkat ellenőrizni. mint az egész közösség iránt. Bosszúállással. még ha talán csakugyan kellemetlenkedett is neked. hanem önmagadban. Indulatos kifakadások az illető csoport ellen. Effajta gyűlölködés igen könnyen fertőződik. Valójában nincs olyan embercsoport. észre fogod venni. ködös lelkület leggyakoribb és legjellemzőbb tünete: gyűlölködés valamely közösség iránt. mert a balsikereink okozta keserűséget és csalódást egyszerűbb és kényelmesebb egy-egy általános indulatrohammal levezetni. akit kéjjel bántanék?” S ha van: kutasd ki bántási-hajlamod okát.Weöres Sándor: A teljesség felé 47 A KÖZÖSSÉG-GYŰLÖLETRŐL A rendezetlen. vagy: a pénzemberek. vagy tétlen gyűlölködéssel semmit sem javítasz. Gyakran kérdezd meg önmagadtól: „Van-e olyan közösség. Minden baj okai a zsidók. melyet gyűlölni indokoltabb volna. vagy egyén. . ha kellemetlenség nem lehet belőle.: a gyűlölt közösséget tönkre kell tenni és minden rendbejön. viszont saját lelkületedet megmérgezed vele. hogy az igazi ok sosem az illetőben van. vagy a magastermetüeket. mint például a kövéreket. S a gyűlölet a gyűlölt közösség egy-egy tagja iránt lényegesen kisebb. stb.

mindig csak az egy-embert válthatja meg. nemzetet. hogy más rovására ne essék. Pétert megcsókolom. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod. „Péterrel azonosítom magam. hogy Pált visszaszorítod. Bárkit csak úgy segíthetsz. Mert minden elvont közösség kódkép. kik e fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. emberiséget. – Amelyik nemzet ezt homlokán viseli: nem vész el soha. Az igazság sosem az emberiséget. Pált nem szeretem. a jelenkor ettől koldul. Pált megverem” – ez az érzelgősség. és aki a ködben rohangál. De egyiket se téveszd össze azokkal. ápold szűkebb és tágabb otthonodat: a családot. Mi ártalmas? ha Pétert azzal akarod segíteni. .Weöres Sándor: A teljesség felé 48 A KÖZÖSSÉG-JAVÍTÁSRÓL Írmagját se tűrd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak. ha önmagadat javítod. előbbutóbb elevent tipor. Tiszteld. ez a közéleti elgondolások közös váza.

Prokrusztész egy elgondolás híve. Szolón az isteni ihletre figyel.Weöres Sándor: A teljesség felé 49 A VEZÉREMBERRŐL Négyféle vezetőember lehet az ország élén: Prokrusztész. ha törik. Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer. ha szakad. minden tette az örök mértékből ered és országa virul. dekákkal és garasokkal ravaszkodik. Samu bácsi és Szolón. Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben. akár veszít mindenképpen tékozol. . melybe nemzetét belekényszeríteni akarja. mint egy fűszeresboltban. Napóleon.

Weöres Sándor: A teljesség felé 50 FÖLDI ÉS ÉGI HATALOM „Amit nekem adsz: mindenkinek adod” . hirdeti az égi hatalom. „Amit mindenkinek adsz: nekem adod” . hirdeti a földi hatalom. .

mely ezzel fölérne. Nemzetük életét elmocsarasítják.Weöres Sándor: A teljesség felé 51 AZ ORSZÁGHOZ Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött: hóhérrá. A legnagyobb csapás. vagy bohóccá válik. . Az ilyen nép elzüllik és mennél vásáribb kalandor nyúl érte. ha egyoldalú irányítással az ítélőképességét tönkreteszik. végigdúlás. Nincs az a kívülről jövő veszedelem. kik nemzetük valódi. évezredes elnyomás. vagy vélt erényeit hangoztatják s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. annál könnyebben odadobja magát. ami egy népet érhet.

érvényesülés mindenek fellett való becsülése. A felgyűjtött vagyon. mert ezen az úton mindig van tovább és mégtovább. törtetés. nemzet. otthon. s ennek a fiktív dolognak gyűjtögetését tekinti a mai ember teljes józanságnak. mint a bőrbaj. csak nyűg és gond. A pénz nem étel. Ráadásul a mai ember a legködösebb közösségi elvekből rakásra gyűjti magára a képtelen bilincseket. csak puszta idea és ideál. A rang eltávolít minden elviselhető emberitől. kötelesség. úgy. értelmetlen korlátokat emel. . faj. haszonlesés. közbiztonság.Weöres Sándor: A teljesség felé 52 A JELENKORRÓL A pénz. nem ital. nem ruha. alapjában véve hasznavehetetlen valami. propaganda. vagyon. rang. tulajdonképpen nincs. melyek gyűlölséget és irigységet szítanak. Az érvényesülés nem vezet sehova. ha negatív és parodisztikus módon is. amit a mai ember a legteljesebb realizmusnak lát: tulajdonképpen idealizmus. az ökonomizmus. Ha körülnézel: tilalom. az érvényesülési vágy elviselhetetlen viszketegség. rémület. kényszer. életszínvonalunk emelése. nép. kultúránk terjesztése. s előbb-utóbb kicsúszik gazdája alól. zsibvásár. jelszó. nem műtárgy. mákony. mely a szükségleten túl-burjánzik. A rögeszmék és indulatok zűrzavarában emberevő bálvány lett a közösség. hogy a szükséges sem marad meg. maszlag. határaink megvédése.

De a mai ember. szándékosan butított embercsordát mozgat és elpusztul. önmagának te- . nyugodt. rajongása üres szóhalmaz. A kultúra sztatikus. az izgőmozgó mai ember mennél többet ugrál körülötte. mennél inkább „menti és védi” . annál inkább látszik. pedig a kultúrának egyetlen lehelete megmenthetné. annál jobban széttapossa. emberi érzésvilágnak e kínbarlangjából egyetlen kijutás volna. társadalmi eseménynek. nép-. Rendszereink tűrhetetlenségét a mai ember maga legjobban nyögi és valami fellengzős kultúra-tisztelettel akarná ellensúlyozni: mindegyik rendszer önmagát nevezi a kultúra megmentőjének és a többit kultúrarombolónak. hadsereg. hiába akar a kultúráért rajongani. embercsorda tovább őrlődik. hadsereget. „zsenik” ízetlen ön-mutogatásának. hogy semmi érzéke sincs hozzá. Mennél inkább „szívén viseli” a kultúrát. hadonászás. Az emberi életnek. Pénzt. annál inkább látszik. szakadatlan ember-. Csakhogy éppen ez az egyetlen lehelet elmarad. mindenki csak önmagában. és a kultúrát is vásári handabandának nézi. hogy ő szorulna annak védelmére. intézkedés-garmada. közösség-mentésnek. Minthogy erre nincs remény. saját ásításainak folytonos takargatása. s a pénz. nem intézményesíthető. ez a minden realitásról elrugaszkodott negatív idealista.Weöres Sándor: A teljesség felé 53 bizonytalanság. ráállható alapra: szükségleteit elégítené ki és nem az agyrémeit. indulatait. de ez nem fog bekövetkezni: ha az emberiség áttérne a józan.

S csak az a kevés érheti el még önmaga számára is. kinek erre érzék adatott. pénz. külső rendezettség lidérce helyett a belső.Weöres Sándor: A teljesség felé 54 remtheti meg az elviselhető világot. . rang. érvényesülés. vagyon. törhetetlen biztonságot. hogy lemondjon minden előítéletről és saját szemével lásson mint a gyermek: Mindenki csak magának érheti el a negatív idealizmust helyett a realizmust. ha elég erős ahhoz.

s e megnyilvánulások gazdájáé. hanem a lehetőség.Weöres Sándor: A teljesség felé 55 A TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET PÁRTFOGÓJA Ha valaki „ a tudomány és művészet pártfogója” . hiszen minden alakot-öltése fogyatékos. hogy a létben magát megnyilatkoztatni engedi. mintha egy vallásos emberre azt mondanák: „az Isten pártfogója”. az „esse” . az emberé. A tudomány és művészet hazája nem a lét. éppúgy a tudományt és művészetet sem érinti. . a tudomány és művészet részéről végtelen alázat. hogy hisznek-e benne. attól a lét lesz gazdagabb. És ha a tudomány és művészet eltűnik az emberi sorsból: nem az ő pusztulása ez. hanem a fogyatékos megnyilvánulásoké. ez majdnem oly nevetséges. Ahogy Isten nem függ attól. hogy törődnek-e vele. a „posse” s ha a létben megnyilvánul.

Weöres Sándor: A teljesség felé 56 FEKETE TRILÓGIA. amint majdnem megpukkadnak az egészségtől. amint portékát kínál. aki a közönség kedvét keresi. Mért van a gyógyszertár bejáratán kígyó? Helyébe-festhetne a mai ember néhány jókedvű kismalacot. I. . Mért van a bíráskodás széke fölött bekötött-szemű istenasszony? Leszedhetné a mai ember az istennő szeméről a kendőt: hadd legyen olyan. mint egy elárusítónő. Mért van az oltáron keresztrefeszített holttest? Tehetne helyébe a mai ember egy zsibárust.

a szerelmi erkölcsé nem a szerelmi erkölcstelenség. de a társadalmi tisztesség. A szeretet fő-ellensége nem a gyűlölet. II. de a méltóságteljes piócaság és handabandázó honmentés. százféle korcs bujaság-pótlékot kínál. mikor nyíltan és bártan szembeszegül az erénnyel. . A bűn nem akkor legveszedelmesebb. hanem mikor erénynek álcázza magát és megfertőzi a felismerő-érzéket. mely. a hazafiságé nem a haza megtagadása. de az érzelgős jóságoskodás. míg a leplezetlen bujaságot üldözi.Weöres Sándor: A teljesség felé 57 FEKETE TRILÓGIA.

és így tovább. . csak feltétlenül elfogadtatni. lejjebb a béka ülepénél. hős. hogy hazugságaikat nem is akarják feltétlenül elhitetni. hogy ő a legkülönb. anélkül hogy bárki elhinné. a hatóságilag intézményesített forradalom és az elnyomók lázadása az elnyomottak ellen. hogy bárki elhinné. minden állampolgárnak azt kell vallani az államfőről. hogy bölcs. Immár egy hihető hazugság is elérhetetlen magaslat. Korunk találmánya a kötelező lelkesedés. anélkül. jótevő. Gödörben vagyunk. A mai uralmi rendszereket az jellemzi.Weöres Sándor: A teljesség felé 58 FEKETE TRILÓGIA. III. Minden katonai fegyvernemnek azt kell énekelni magáról.

milyen könyveid és egyéb tárgyaid lehetnek. s az egyéniségük alá süppedt embereknek ez tetszeni fog. . hogy személyes szeszélyeit az egyetemes lehetőségekkel szembe-feszítette: most a szeszélyekből alakult ördögi rend nemcsak az egyéniségét.Weöres Sándor: A teljesség felé 59 JÓSLÁS AZ EGYÉNISÉG ALÁ SÜLLYEDÉSRŐL A létezés egyetemes összefüggéséből kiszakadt. S a mai ember ezzel elégedett és boldog lenne. Minthogy nem bír egyéniségéből kiemelkedni. de nem fölfelé. Miután az európai ember ezer évig úgy volt egyéni. ha körötte az ól nem imbolyogna szakadatlan. megszabott módon és megszabott időben. mit ehetszihatsz és mikor. s nemcsak a munka. Nemsokára hatóságilag szabják meg. de az emberi létét is maga alá temeti. egyéniségbe-zsugorodott mai ember hamarosan el fogja veszíteni egyéniségét. de a szórakozás is kötelező lesz. hanem lefelé. hogy melyik vezetőembernek képét kell a falra akasztanod. hát alája-rogy.

megszűkítés. végül az egyensúlyt állandó hadiállapottal kell fönntartani. titkos cél a háború tovább-vonszolása: egyik harcolófél se meri vállalni azt a gazdasági gordiusi-csomót. a csoportos unatkozást szórakozásnak. mert jobb az ellátása és nagyobb a biztonsága.Weöres Sándor: A teljesség felé 60 JÓSLÁS AZ ÁLLANDÓ HÁBORÚRÓL A tehetetlen meghunyászkodást polgári kötelességnek nevezik. bátorság. Majd örül. a dióhéjak csörgetését haladó-szellemnek. Megkezdődik az a háború. az érzelgősséget költői lelkületnek. haladó-szellem. A társadalmi és gazdasági egyensúly egyre kényesebbé válik: mind-több a rendelet. nem a . a tömeggel együtt-üvöltést bátorságnak. büntetés. a kapzsi. a mirigyek játékát élvezetnek. melyben a győzelmi szándék csak a múlttól örökölt szólam. aki katona lehet. amit a béke jelentene. költői lelkület. szórakozás és élvezet együttesét társadalmi és gazdasági egyensúlynak nevezik. ész. Nem a béke lesz a rend. nemsokára a nép jobban fog irtózni a békétől. szűkhomlokú élelmességet észnek. mert ott ígérkezik az elérhető legnagyobb szabadság. mint a lakosságé. mint a háborútól. A polgári kötelesség. s igyekszik a harctérre kerülni. az igazi.

Most rövid. de ez csak a hosszú telet megelőző csali napsütés. ez lesz az állandó háború kora. . mikor nem az ember vezeti a háborút. vénasszonyok nyara.Weöres Sándor: A teljesség felé 61 háború lesz a zűrzavar. Nem egy mozzanata a fordított sakkhoz fog hasonlítani. hanem a háború az embert. ahol az nyer. akinek minden bábját kiütötték. Ez az állapot részben már elérkezett. Harminc esztendő sem telik el és megkezdődik az a korszak. derűs időszak következik. hanem megfordítva.

s ez ellen nincs más segítség. Aki az egész földgolyóból pöcegödröt csinált.és víz-özön zúdult. omlanak. mely szépen. Ahogy valamikor az eget ostromló óriássá nőtt emberiségre tűz. hatósági pecséttel rangos testülettel őriz és mindenkitől megköveteli. mocsokban evickélés. mely mohóságodtól bűzlik: ürüléked. amit fegyverrel. a húszadik században ráomlott a gazdáira. mely most. ehelyett az európai ember kezdettől fogva és mindinkább. hogy e bélsár-palotákhoz és ünnepélyes ganajszobrokhoz igazodjék. üdén. míg a ganaj-kor embere ki nem pusztul. mint adomány. Bármelyikünkből sokkal több salak fakad. most a ganajimádóvá törpült emberiséget utolérte a trágya-özön. Ezek folyton repedeznek. puhább ganajjal kell toldani-foldani őket. Évszázadokig nem lesz egyéb. . erkölcsöt épít. pénzel.Weöres Sándor: A teljesség felé 62 JÓSLÁS A TRÁGYAÖZÖNRŐL Minden megnyilvánulásod. mint hogy salakunkat eltakarítjuk. szabadon kibontakozik: ajándékod. Lassanként az emberiség egész ürülék -metropoliszt emelt maga fölé. miden megnyilvánulásod. ürülékéből rendszert. rotyogó. háborúzás durrogó. általános bűzt és viszketegséget terjesztve. frissebb. mint fojtogató bűz. törvényt. most belefullad. s egyre több. trágyaszagú fegyverekkel a régi fényes fegyverek helyett.

jeléül. S ahogy a vízözön után megjelent az égen a szivárvány. rendszernek. jeléül. hogy trágyaözön nem lesz többé. azt elborította a trágya-özön. . lassan. semmi egyebet. szabad látást. csak egyik helyről a másikra hordja és közben maga is szaporítja a rondaságot. aki a tiszta érzést. A trágya-özön magától fog lefolyni. bárkában lebeg a trágya-özön felett. hogy vízözön nem lesz többé: majd megjelenik az égen a tiszta fehérnemű.Weöres Sándor: A teljesség felé 63 Mit lehet tenni a trágya-özön ellen? orrunkat befogni. míg a trágya-korszak embere az utolsóig bele nem fullad. emberi kigondolásnak szívvel-lélekkel behódolt. örök mértéket őrzi. Aki bármilyen iránynak. Mert aki valamelyik ganajtornyot le akarja bontani.

Odaveszhet kényelmed. amikor az özön mindent beborít. kényszermunkára. vesztőhelyre: nem törődj vele. Az örök mértékre bízd magad: ez a Noé-bárka a mindent beborító áradat fölött. de a mélyedben rejlő tökéletes mértéket nem sértheti még a világpusztulás sem. hanem az örök mértékkel vezetteted magadat. a sötét hatalom nem adhat neked semmit és nem vehet el tőled semmit. mint hogy az egyetlen menekülési módot tudatod velük. vezetőhelyre. ezért kívánj hozzá-igazodni. Az áradat bármerre sodor: nyomorba. Ez a semmi és minden: ha saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben és megteremted önmagadban a teljesemberség állapotát: nem vágyaiddal.Weöres Sándor: A teljesség felé 64 NOÉ BÁRKÁJA A sötétbe-merülés. harctérre. egészséged. életed? mindezt úgyis elveszíted előbb-utóbb. ha az egyedülérvényes mérték működik benned. általános pusztulás. Erőszakkal megmenteni senkit sem lehet. jómódba. . egyetemes kínszenvedés ellen mit tehetsz? semmit és mindent. a sírba nem viheted magaddal. Embertársaidért nem tehetsz többet. szabadságod. vagyonod.

hogy özönvízkor a tömeg a Noé-bárkára akar felkapaszkodni. melynél egy bokor alja is többet ér. legegyügyűbb tákolmánynak. A Noé-bárka látszik a leggyöngébb. .Weöres Sándor: A teljesség felé 65 Nem igaz.

Isten dolga. Az isteni szeretet változatlan sugárzása semmihez nem hasonlít kevésbe. Ha vágyaid közül ki tudsz bontakozni.Weöres Sándor: A teljesség felé 66 A HASZONLESŐ VALLÁSOSSÁG Olyik ember a vallásosságot csereüzletnek nézi: az ember kötelessége. hogy jól viselkedjék. Eszerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne leggazdagabbaknak lenni. a szertartásokat elvégezte. Isten jósága nem hizlalda és nem jótékonysági intézmény. a vágyak kielégítéséhez. amennyire jól viselkedett. . a parancsokat követte. Isten parancsainak és az előírt szertartásoknak eleget tegyen. hogy az embert ugyanoly arányban lássa el földi javakkal. mint a jótékonykodáshoz. akkor éred el Istent. Aki úgy vallásos. s a vallástalanoknak és törvényszegőknek nyomorogni kellene. hogy cserébe hozzájusson a sóvárgott javakhoz: máris bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét.

. A mozdonyból csak a kazánt vállalják. de a kerekeket nem. izraelitás. protestánsok. melyekkel járni lehet. kik Istent csak félig-meddig hiszik és vallásuk dogmáiban egyáltalán nem tudnak hinni. mindamellett ökölre mennek felekezetükért. mely robbanékony.Weöres Sándor: A teljesség felé 67 FELEKEZETIESSÉG Sokan vannak lelkes és harcos katholikusok.

. MINT VESZÉLY Az egyéni-embernek az élvezet. S az üdvösséget úgy képzeli. S az összhangra-törekvést az élvezet és haszon. megzavarja. mint mennél több embernek mennél kellemesebb állapotba helyezését. A kellemességnek és haszonnak kívánása semmi egyéb. hogy lelked is behódoljon ennek az igénynek. A lélek elemi igénye más: mindennel összhangba jutni.Weöres Sándor: A teljesség felé 68 A KÍVÁNSÁG. Még az emberiség sorsának javítását is úgy képzeli. a hasznot a céltól. ne hagyd. a haszon látszik leg-kellőbbnek. mihelyt túl-lép a szükségleten. mint testi mivoltodból feltörő elemi igény. nem különbözteti meg az élvezetest a jótól. mint örök élvezetre és haszonra irányuló kívánság lidércének szétfoszlása.

mint az élvezetekben tobzódás. hanem az állandóra irányul. hogy akár az élvezeteket és életbeli hasznokat. hogy részesülsz-e bennük. Legtöbb ember részére az élvezetekről való teljes lemondás éppoly káros. vagy sem. . idegenül szemléled. csak igen ritkán a legrövidebb út. néha nagy kerülő.Weöres Sándor: A teljesség felé 69 A KÍVÁNSÁG. csak felületesen érintenek. Úgy alakítsd kívánságaidat. ha mindennel összhangra törekszel. hogy ne az élvezetek és hasznok felé irányuljanak: ezzel elkerülöd a lemondást. ne kelljen sokat törődnöd azzal. ha a változót kívülről. akár ezeknek hiányát mellékesen fogadhasd. a mértékletesség („élvezek. Úgy neveld kívánságaidat. de kiskanalanként. takarékosan”): összezsugorító. MINT VESZÉLYTELEN Az önkínzás többnyire zsákutca. ha az örök mértékre figyelsz: ezzel életbeli kívánságaid méregfogát kihúzod és számodra az élet javai és kárai nem veszedelmesek többé. óvatosan. Ami pedig a kettő közt van. Ha érzésvilágod nem a változóra. tobzódást és mértékletességet egyaránt.

Weöres Sándor: A teljesség felé 70 A SZABÁLY. mint a víz. de ne gyötörd természetedet. ha komoran és konokul csörömpöl rajtad. mint az ég. hogy beléje börtönözd magad. . legyen lakószobád. dolgod szerint. A szabály semmit sem ér. szabadon ki-be járhass. MINT FOGSÁG ÉS MINT SZABADSÁG Légy szigorú önmagadhoz. A szabály nem arra való. hanem. hogy folyhass. Bontsd le szeszélyeid. és biztos lehess. hajlékonyan támogat. a szabály akkor jó. ha elhatározás-szerűen viseled. nem azért hogy nélkülük nyomorogj. sóvárgásaid. ha érzéseidbe ivódik és finoman.

Ha erkölcsös vagy. mely ne volna közelebb az erényhez. hogy erényt és bűnt egyformán és sóvárgás nélkül szeretsz. zamatát. Ha erkölcsös vagy. mint a sokféle zsugorgó ál-erény. Az erény mindig kiterebélyesül. hanem tündöklését. Nincs az a bűn. ennek próbája. erejét. Az erkölcs. hogy nem az erényed igáját érzed. ennek próbája. . mit kényszeredetten és kedvetlenül viselsz: nem erény.Weöres Sándor: A teljesség felé 71 AZ ERKÖLCS. I. csak gyöngeség.

szépséget. hogy rájuk hivatkozva kötelezővé teszik saját töpörödöttségüket. de az ál-erényből bajosan. ha az ál-erényt magadra bocsátod. megmérgezik. a tudományé az ál-tudományos kandiság. a művészeté a társadalmi sürgő-forgó művészkedés-műpártolás. amellyel össze szokták téveszteni. stb. . A bűnből mindig lehet erény. A vallásosság élősdije a türelmetlen felekezetiség és kenetes ájtatoskodás. tudást. ami az emberiség állandó kincse. erkölcsöt. a jóságé a csepegősszívű jótékonykodás és tolakodó vigasztalgatás. igazságot. a mindennapi szorgalomé a sárba-ragadó gürcölés. mindazt. annál tágabb. a szerelmi tisztességé a házastársra horgászó mohóság és mások szennyesében turkálás.Weöres Sándor: A teljesség felé 72 AZ ERKÖLCS. azáltal. Hiába óvakodsz a bűntől. Az erény és bűn mennél fejlettebb. ezzel szemben bármelyik ál-erény jelszava lehetne: „Amit én nem teszek. II. másnak sem szabad.” Az ál-erények fojtogatják a hitet. annál görcsösebb. Az ál-erények mindegyike valamely igazi erényen élősködik. a hazafiságé az erőszakos sovinizmus. az ál-erény mennél fejlettebb. Az erény sosem erőszakos. az emberszereteté a fontoskodó közéleti buzgalom.

mely az örök mértékkel megegyezik s a teljesség felé emel. az örök mértékkel azonosul: nincs erénye és nincs bűne többé. éppúgy a teljességgel azonosult lénynek nem erénye. nincs érdem és hiba. mely az örök mértékkel szembeszegül s a teljességtől távolít.Weöres Sándor: A teljesség felé 73 AZ ERKÖLCS. Erény mindaz. bűn mindaz. . Aki a teljességet eléri. ahogy a tűznek nem erénye. hanem természete az örök mérték szerinti működés. A teljességben nincs jó és rossz. nincs jutalom és büntetés. hanem természete a világosság. III.

MELY ÓLOMNAK LÁTSZIK Az egyéni-ember irtózik a megvénüléstől: úgy fogadja. öregségtől. semmiféle csapástól: részedre az öregség egyre biztosabb kiteljesülés lesz. haláltól. bármilyen nyomorékság gyarapodás.Weöres Sándor: A teljesség felé 74 PEHELY. mint elgyengülést. a halált pedig még halálod előtt megismered. a szegénység tehertelen szabadság. hiszen benne érheti el zavartalan kibontakozását. az ő évei lépcsők. nyomortól. Ha ne félsz betegségtől. Az igazi-ember nem irtózik a megvénüléstől. . méltatlan megaláztatást. egyre magasabbra. tehetetlenné-válást.

S a mai felnőtt. Az öregkor természetes igénye: nyugalom. S a mai öreg. A felnőttkor természetes igénye: élet. minthogy korábbi igényei ki nem elégülhettek. . rejtek-utakon él.Weöres Sándor: A teljesség felé 75 TERMÉSZETES IGÉNYEK A gyermekkor természetes igénye: szabadság. S a mai gyermeket szinte ketrecbe kényszerítik. vagy alig-él. vagy maga és mások rovására. még a sír szélén is szabadságot és életet akar.

de nem a sorsodat. de nem a sorsodat. mert kiköpni kívánná. másiktól émelyeg. A sors mindenkinek az egyedül-megfelelő táplálékot nyújtja. a másé alatt összeesne. . Szeretnél szent lenni? A szenttel elcserélnéd fejlettségi állapotodat. vagy népvezérrel elcserélnéd hatalmadat. de aki nem tud minden zamatot egyformán kedvelni. másikat azért. mert mohón habzsolja. Mindenki csak a saját sorsát bírja elviselni. az egyik ételt elégedetten csámcsogja. Szeretnél népboldogító lenni? A királlyal. s egyik ételt azért emészti nehezen. de nem a sorsodat.Weöres Sándor: A teljesség felé 76 A SORS Cserélnél-e sorsot valakivel? Szeretnél gazdag lenni? A milliárdossal elcserélnéd vagyonodat.

az élet sérthetetlen. ami mozgó és élet-dolga: mindaz ideiglenes részed. a mozgás sérthetetlen. Külön-külön ismerd fel magadban azt. az élet dolgai sérthetők. ami mozgás és az élet maga: mindaz végleges egészed. . s azt.Weöres Sándor: A teljesség felé 77 CSONKA ÉS EGÉSZ A mozgó tárgy sérthető.

csúfnak. akár egy zenemű motívumai. egymásra rétegeződnek. vagy a hegykúpok láncolata. hazugság. erőszak egymásba-mosódó vonulását: mindaz. mit a felhők vándorlása. amit magában-véve rossznak. Figyeld a történelemben. a jelenkorban és a saját hétköznapjaidban a jószándék. gallyak. szenvedély. aprónak ismersz. Figyeld tested fájásait: a tompán húzódó sajgástól az élesen villámló fájdalomig mennyi változat! S ezek folyton cserélődnek. vagy a fán a lombok. virágok csipkézete. .Weöres Sándor: A teljesség felé 78 Harmadik rész A fészek * * * AZ ÉLET MEGÉRTÉSE Figyeld a tünemények szakadatlan áramlását: mind más és mindig más és mégis mindig azonos. oly harmóniává szövődik.

természetet. vagy kellemetlen hatástól. .Weöres Sándor: A teljesség felé 79 Az éltet úgy kell megérteni. inkább a mintázatát és iramát: csak ezen az úton értheted meg az élete. Mind más és mindig más és mégis mindig azonos. embertársaidat és önmagadat. Ha eltudsz vonatkoztatni mind attól a kellemes. gondolataid áramlásában és mindenben. mint egy zeneművet. A dolgoknak nem a szerepét és hatását figyeld. egyenként egyéniségednek jelentenek: felismered a közös szépséget a hullámok játékában és tested fájásaiban és az események váltakozásában és érzéseid. melyet az élet dolgai.

. tökéletes egykedvűségből. vagy a végtelen szeretet hőfok-nélküli. vagy a csecsemőnek: szintén önmagában véve szeretetre méltó. S a még el nem indult. aki félig-megszerzett csonka kincsek alatt roskadozik.Weöres Sándor: A teljesség felé 80 VÁNDORÚTON Ami az úton el nem indult. csak az idétlen kincsek csábereje okozta tévedésből lehet szeretni. vagy részvétből. A gyarapodás útján járó embert. vagy rokonság kapcsán. vagy ami az út elején van – a kő. s a már megérkezett: azonos. mint a kőnek. S a teljességbe érkezett lény. a csecsemő – még nem szerzett magának semmi kincset s önmagában-véve szeretetre méltó. aki szerzett kincseit már magábaolvasztotta és épp úgy nincs semmije.

A nőség vagy hímség felé még csak közeledő kisgyermek ép úgy teljes. Ha a férfi olykor átlát egy nő lelkébe. eleven pezsgésű esemény-szerű: a teremtés templomát úgy tekinti. a férfi nem ismeri a meleget. épp így csonka a nőlélek és férfi-lélek. Ahogy a nő-test és férfi-test kiegészítésre szorul. csak azt fogja fel belőle igazán. enyészet: a férfi zártan határoltan evez a mindenségben és érdeklődése tárgyait szigetekként szemléli. a férfiból az igazi élet-erő. aki a nőséget és hímséget egyesíti. A férfi. ami benne mozgalmas. pletyka sarok. A nőből hiányzik az igazi teremtő erő. mit egy uzsonnázó-hely. mint alkalmat a kényelemre. a változatlanba oldja. elhomályosul. vagy a saját férfi lénye alatt rejtetten létező nőt figyeli: látja. forró áramában és csak arra figyel. mint az egyéni különlét fölé emelkedő lény. A nő oldottan lebeg az élt mozgó. A nő ha az emberiség maradandó kincse felé törekszik. ha az emberi tenyészés édes játékaiban és meleg meghittségbe helyezkedik.Weöres Sándor: A teljesség felé 81 NŐ ÉS FÉRFI A teljesség megbomlásának fő-formája. ami szerves összefüggés tenyészet. hogy vöröses félhomályban az egymásba mosó- . A nő nem ismeri a világosságot. elgépiesedik: az élet templomát úgy tekinti. hogy nő és hím lesz belőle.

ha dolgozik. feloldódik a játszó csoportban és nyerni a játszóktól akar: a férfi. A nő a szerelemben életének mámorára-teljesülését keresi: a férfi a szerelemben a mámorzárt. vagy önmagában rejtett férfi lénye: látja. . A nő. örül. A nő a szeretett férfi életét egybe akarja olvasztani a saját életével: a férfi a szeretett nőt saját lényéhez akarja fűzni mennél szorosabban. ha kártyázik. folyton fokozódó egészét keresi. A nő. ráhurkolódik a játék váltakozására és nyerni a játékban akar. egész világát belesugározza: a férfi. hanem az arszlán aki folyton sürög és a nőt magávalsodorja. ha jó szívvel étellel kínál. éltető nő. munkájába örömeit bánatait. hogy neked is adhat abból. saját érzésvilágából nyújtja feléd azt. hogy kékes szürke fényben dideregnek a dolgok. ami az övé. aki a férfi érzékeit feltudja pezsdíteni. ha felbont egy narancsot s abból pár gerezdet jó-szívvel feléd nyújt. Nő és férfi igénye nem fedi egymást: épp ezért a nő kiegészítője nem a kiváló teremtő férfi. szinte önmagát bontotta fel. A nő. s ezen át egész lényét lelkesedésbe ragadni. ami belőle téged illet: a férfi. még ez a kettős röpködés végül családi biztonsággá higgad: s a férfi kiegészítője nem a kiváló. ha dolgozik. munkájában minden mást elfüggönyöz előle. ha kártyázik. szobor-szerűen. alaktalan dolgok csíraként forró lüktetésben élnek: ha a nő előtt feltárul egy férfi-lélek. s ráadásul át tudja venni az illető férfi meggyőződéseit. egymástól elkülönülve. újra meg újra elkápráztatja. hanem a bűbájos.Weöres Sándor: A teljesség felé 82 dó.

a sok kiválóság hol fér el benne. bármihez kiváló tehetsége van. s a férfi a bűbájost és alkalmazkodót. ha körülményeitől mentesen. mint egy puha melegség száll a végső puha. Mint hogy a nő ritkán találja meg egy-személyben az arszlánt és a családfőt. de egyetlen igazi vonatkozása. vagy a férfi? Mindegy. az olvasó is: oly talajtalanul libeg a világban. meleg fészekbe. A családi. mit a karácsonyi képeslapok édeskés angyalkái. a nő lénye csupa vonatkozás. akivel önkéntelenül azonosítja magát az író is. magába-véve vizsgáljuk. terveit. tökéletes családfő. mert lénye nem több. A férfi lénye kemény mag. De mindegyik más módon: a férfi saját zárt lényét fejleszti egyre nyitottabbá. teljesebbé: a nő. Melyik ér többet: a nő. innen a sok csalódás. ha az emberekhez és körülményekhez való vonatkozásait sorra-vesszük. Egy férfit akkor ismerhetünk meg igazán. Ha egy nő regényében az „ideális férfi” szerepel: nagy nőhódító. de nem tudjuk. .Weöres Sándor: A teljesség felé 83 kedvteléseit. egy nőt akkor. Bármelyik elérheti a legvégsőt: a teljességet. mint egy felöltöztetett férfi-arcú fabáb a ruhaüzlet kirakatában. S a férfi regényében szereplő „ideális nő” csupa rózsaszín finomság és arany okosság. vagyoni és egyéb körülmény a férfinál: életének formálója: a nőnél: maga az élet. hogy tűzön-vizet át szerelmes a férfi-hősbe. bátor és határozott cselekvő.

„Tapadj az ágra mellém” – szól a virág a darázsnak.Weöres Sándor: A teljesség felé 84 KÉTFÉLE ÓHAJ „Gyere velem repülni” – szól a darázs a virágnak. .

fenséges. önmagába-való. mert a fiatalság nyomorúságos roncsát őrizgetik rajta. váltakozó vidám és szomorú tündéreivel: mozgalmas. a ráncok egyenletes hálózatával: nem csábító. Az öreg arc szilárd formáival. . nyugodt szépség.Weöres Sándor: A teljesség felé 85 IFJAK ÉS VÉNEK SZÉPSÉGE Az ifjú arc. örvénylő. nemiségük plakátját formálják belőle: s elrútítják öreg arcukat is. csak a csábító-szépet ismeri s az öreg arc hatalmas szépségéhez kevésnek van szeme. A mai embert az érzékiség rángatja. csábító szépség. szikrázó. S többnyire el is rútítják ifjú arcukat.

A természet a végtelen alkotó végtelen szépséget hordja. hogy saját kívánalma szerint alakítsa: az eredeti szépséget többé-kevésbé háttérbe szorítja rajta. többnyire rútat formál belőle. vagy egy darab trágyát: annak is szép színe és formája van. Az emberi készítmények a véges alkotások különböző szépségű művei. . Nézz meg egy férget. s néha szépet.Weöres Sándor: A teljesség felé 86 A SZÉPSÉG A természetben midig szép formák és színcsoportok vannak. Ha az ember a természettől valamit elvon.

De az emberi szem vásári lim-lom. Vagy vegyél egy ronda csillárt. hogy a természet megszépíti.hoz szokott és nehezen igazodik az isteni-széphez. Nézz meg egy villamoskocsit: sárgára kent. vörösek. amennyire csak lehet. otromba skatulya. De ha a hegyről nézed a várost. tompa-zöldek. rozsda-színek. sárgás árnyalatai. A foltok tömör. szebb színcsoportok nincsenek sehol. ásd el a földbe a gyökerek közé. S a legtöbb-változatú színnek. amit az emberi művészet csak a legtisztább korszakaiban ér utol. amilyet a legtöbb polgári lakásba láthatsz: vidd ki az erdőbe. menj érte néhány hónap múlva és meglátod. a színek egymáshoz illeszkednek és a mozgó kis sárga villamosok is gazdagítják a látványt. kékes. a szürkének zöldes. vagy ezer-szálkájú vonalai oly teljes harmóniájúak. . Sőt: még az emberi ízléstelenséget is helyre-javítja. repedéseket. romló falakon alakuló foltokat.Weöres Sándor: A teljesség felé 87 BESZÉLGETÉS-FOSZLÁNYOK A SZÉPRŐL Illés Árpád festő barátomtól hallottam: – A természetben nincs semmi ízléstelen. Tőle és más festőktől is hallottam ezt is: – Érdemes szemlélgetni a nyirkos. mindig egyszerű és hatalmas harmóniában. Szebb rajzok.

A remekműben. az időtlenen dereng át az időbeli világba. kezdetlegesek. az alkotó és műélvező képzelet közvetítésével. mely a kontár műből hiányzik. a jelenség-világ tényei közt hiába keressük. éppígy a kontár művek is. Azt. személyesek.Weöres Sándor: A teljesség felé 88 A REMEKMŰ Az alkotás lehetősége megvan az emberben és eszközeiben. bonyolultak. . rendezettek. s amelyet a jelenségvilág körülményeiből nem lehet levezetni. A remekművek lehetnek egyszerűek. tökéletesek. de a művészi alkotás emberfölötti csoda. Csak épp a remekműben meg van az a csodálatos delejesség. ami a szép műveket széppé teszi.

Jelentésükkel ne törődj. igazi szépségét. Így megismered a nyelvek zenéjét. testtelen táncát csak így élheted át. amelyeket nem értesz.Weöres Sándor: A teljesség felé 89 A VERSRŐL Olvass verseket oly nyelveken is . . hangzásukat. de lehetőleg ismerd az eredeti kiejtésmódjukat. a vers belső. Ne sokat. S eljuthatsz oda. s az alkotó-lelkek belső zenéjét. mindig csak néhány sort. de többször egymás után. hogy anyanyelved szövegeit is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül is.

változatlan lényegük van. Ami nem jelenti érvénytelenségüket. Mert a képzelet. éppezért tartalmai felemásak: időbeli. . nem az időbeli világ esetlegessége szerint működik. változó megjelenési módjuk és időtlen. A vallásokat. jóslási módszereket az emberi képzelet teremti. művészi alkotásnak megjelenési módja változik. ellentétben az érzelemmel és értelemmel. sőt: érvényüket jelenti. mítoszokat. lényege nem-keletkezett és nem múló. A képzelet tartalmainak: egy vallási fogalomnak.Weöres Sándor: A teljesség felé 90 A TEREMTŐ KÉPZELET A képzelet köti össze az időbelit az időtlennel. hanem az időtlennek törvénye szerint. akár a műalkotásokat. előbb-utóbb el is pusztul. erkölcsi törvénynek.

hanem az idő egészét áthatja: nézi alkotásodat. előbb kigondolod. S aki nem a jelenben és nem az időben létezik. egyik előbb-utóbb szétromlik.Weöres Sándor: A teljesség felé 91 A GONDOLATOK VISSZÁJA ÉS SZÍNE Vigyázz. . s csak aztán készíted el a természet világában is. akármit készítesz. a lélek a lelki világban. természetbeli eszközeiddel. A természet a természeti-világában alkot. másik belérögződött a keletkezésének perceibe. de a lélekben levő. vagy sötétet. Ha egy ruhát. Igazi alkotásod nem a természetben. hogy világosat gondolsz-e. bútort. mert amit gondoltál megteremtetted. vagy is a lélek világában megalkotod.

de nincs jelen a dolgok sokfajta érzékelhető megnyilvánulásában. A dolgok a visszájukat fordítják az érzékelés felé és színüket az Isten felé. Istenben a jelenségvilág csak lidérc. . ahol a tünemények serege hullámzik. A dolgok érzékelhető mivoltában nincs jelen az Isten. Isten jelen van a dolgok közös lényegében.Weöres Sándor: A teljesség felé 92 A TÁRGYAK VISSZÁJA ÉS SZÍNE A jelenségvilágban Isten csak eszme.

belső felismerő képességünk felé az állandó lényeget mutatja. Ha a változó „van”. hanem képzeli. hogy az állandóból. mely külső érzékelő képességünk felé a változó tünemény-sort. Aki elmerül önmaga alap-rétegébe. az állandó csak eszme. „Öröklét van” és „öröklét nincs”. csakhogy a változatlan épp úgy vezeti a képzeletet. . a változatlant akár mennyire is megismeri. csak ideiglenes ismeret. mint a változó tünemény-sor az érzékelést. Érzéki tapasztalat csak a változóról. csak egy.Weöres Sándor: A teljesség felé 93 A LÉT VISSZÁJA ÉS SZÍNE Nincsen két világ. „Isten van” és „Isten nincs”. a változatlanba: ezt akár hányszor megismétli. Az időbeliben. csak belső felismerésen alapuló tudás. még sincs róla semmi érzékelése. ha az állandó „van”. a tüneményekről nincs semmi szilárd tudás. egyformán érvényes. A lényegről nincs semmi érzéki tapasztalat. Amit ott megismer: nem tapasztalja. a változó csak lidérc. változatlanban pedig a képzelet. szilárd tudás csak az állandóról lehetséges. vagy a változóból nézed-e. az időtlenben. változóban az érzékelés igazít el. aszerint.

valóság. ami tagolt. ami tagolatlan. ami tagolt.Weöres Sándor: A teljesség felé 94 HÁRMAS-TÜKÖR A határok-közti léleknek érzékelhető. . A határtalan léleknek felfogható. ami tagolt. s eszme. ami tagolatlan. A teljes léleknek csonkaság. s tünemény. vagy tagolatlan. ami túl van a megnevezhetőn.

És aki túllát rajtuk: megpillantja a Nevezhetetlent. ott megszűnnek a nevezhető kettősségek is.Weöres Sándor: A teljesség felé 95 NEVEZHETŐK ÉS NEVEZHETETLEN Asztal és nem asztal. halálban és elmélyülésben nincs nappal és éjszaka. és ahol megszűnik a különlét. hosszú és rövid. a nevezhető kettősségek éppúgy feleződnek a kölönlévő lélek körül. Az alvásban. örök és mulandó – A kettős Nevezhetők tökéletesen vezetik az embert. jó és rossz. . Ahogy a nappal és éjszaka feleződik a földgolyó körül.

A valóság szakadatlanul énekel a látszaton keresztül. FEHÉR TRILÓGIA. A változó öröme a változatlan kilégzése. FEHÉR TRILÓGIA. A változó kínja a változatlan belégzése. Az ének szakadatlanul elpihen a változatlanban.Weöres Sándor: A teljesség felé 96 FEHÉR TRILÓGIA. A nyugalom szakadatlanul megvalósul a küzdelemben. I.” Aki nem tudja: a teremtést méltán kegyetlenségnek nevezheti. II. . III. „Én vagyok a változó és én vagyok a változatlan.

Weöres Sándor: A teljesség felé 97 TÉR ÉS PONT Egyetlen pont sem fér el a térben. hanem végtelen kicsiny is: nincs az a parány. Ami határtalan: kiterjedéstelen. melyben teljes-mivoltában benne ne rejlene. Isten nemcsak végtelen nagy. Isten és a mindenség egyetlen ponton belül van. A tér csak az érzékek részére tűnik határtalannak. . tulajdonképpen szűkebb mint a pont. ami kiterjedéstelen. abban a végtelen nagyság és végtelen kicsinység ugyanaz.

hol lassan múlik. világfolyamat és világvég a teljes-időben rejlik. pusztulás. de a terem- . folytatódás. a jelenség-időben a vég nem fog elérkezni soha. növényben. ahogy változó jelenségeik a változatlan létezésre árnyék-csipkékként rávetődnek. A világteremtés. a külső időhöz képest hol gyorsan. ásványban is. Az emberiség egyetemes áramának hullámzása: történelmi idő. A jelenség-idő minden percében egyformán jelen van a keletkezés.Weöres Sándor: A teljesség felé 98 IDŐ Tapasztalod a napok és az évszakok váltakozását: ez a külső idő. létezésnek. ahogy a teremtés nem történt benne semmikor és ahogy a létezés sem fér bele. végtelen isteni működést tartalmazza. csak annak számtalan keletkező-pusztuló megnyilvánulása. Tapasztalod személyed testtelen tartalmainak változását: ez a belső idő. ítéletnek. melyet az óra egyenletes mozgásával mérhetsz. mely a változatlan. csak a változó és véges tünemények sorozatából alakulnak. Ezek mind jelenség-idők. Az élettelen erők működésének egymásutánja: világfolyamat-idő. melyhez mérőeszközöd nincsen. Belső idő játszódik le az állatban. Más természetű a teljes-idő. mint véges mása a végtelen teremtésnek.

pont szerű. ahogy a pontban egybeesik a plusz. a fönnmaradás a közép s az ítélet a vég. . s ezek éppúgy egybe esnek. még sincs kezdete és vége. A teljes-idő. A teljes-időben a teremtés a kezdet. mit minden változatlan-végtelen. s a számtalan fajta jelenség-idő közelebbi vagy távolabbi körként övezi. fönnmaradás.Weöres Sándor: A teljesség felé 99 tés. végítélet nincs meg benne. A jelenség-idő nem végtelen.és mínusz-végtelen s a kettő közti végtelen távolság. akár a körnek.

Az emberekben a változatlan alap-rétegük tiszta. az emberiség élete pedig a különbtől a gyarlóbb felé. önkénytelenül köréjerendeződnek. felelős perceid pedig „öregkoriak”. mely elsötétül. világos és a változó tényezők minden nehézség nélkül. felétlen érvény. Egy ember élete az eszme-időben nem a születéssel kezdődik és nem a halállal végződik. Homályos. hogy húsz. Második az Ezüstkor. Az emberélet csöndes-derűs. Az emberiség négy fő-korszaka az eszme-időben: Első az Aranykor. független attól. teljes összhangban a testtelen erőkkel és a természettel. Mert mindig csak az egy-ember emelkedik az életbeli állapot fölé. mint az időbelit az időtlen felé . igazság. érett. az emberiség egésze alaktalan tömeg. egyszerű. titok-nélküli. Az eszme-időben az egy-ember élete mindig a gyarlóbbtól a különb felé halad. Az emberekben különválik a változatlan alap-réteg s a változó személyiség. felelőtlen tetteid az eszme-időben mindig „ifjúkoriak”. vagy hetven éves korodra esnek-e.Weöres Sándor: A teljesség felé 100 AZ ESZME-IDŐ A teljes-idő mása a jelenség-időben: az eszmeidő. Az öröklét háromféleképpen sugárzik át a mulandóba: mint létezés.

de oly szívós. hogy veszedelmessé válhasson. tér. Az égi segítség megsokszorozza az emberi-erőt. hogy a testtelen erők csak tűz-vízáradattal tudják letiporni. a nagyobb nehézség nélkül elérhető óriás-eredmény.Weöres Sándor: A teljesség felé 101 vonó jóság. Csak a változót ismerik s a változatlan iránti érzéket elveszítik. váltakozó harcokban bírják legyőzni. Az Ezüstkor lázadó embere oly hatalmas. s mint az előbbi kettőnek formai tényezője. az öröklétet. jelenségvilágában élnek s azt. hanem keresni kell. Az emberekben a változatlan és változó közti kapcsolat meglazul.és idő-fölötti: Istent. Teljesen a tér és idő bontott. legföljebb villanásképpen. a testtelen erőket. Az igazság keresése a tudomány. ami bontatlan. Az igazság. hogy a testtelen erők csak súlyos. szépség. Negyedik a Vaskor. a jóságé a törvény. szépség már nem magától-értetődő. folytonos erősítésre szorul. Ha fellázad: ereje kevés ahhoz. akitől kapta. bosszúálló. a szépségé a művészet. Az emberekben nincs többé kapcsolat a változatlan és változó között. jóság. mind a térben és időben képzelik el különkülön. Az Érckor embere szívós. Harmadik az Érckor. bátor. s az ember nem mindig annak szolgálatára fordítja erejét. Az emberéletet a képességek burjánzása jellemzi. szorgalmas. álomszerűen. makacs szorgalmával többnyire eléri az eredményt. szenvedélyes jussából nem engedő. a mozgalmas jelenségek mintájára: ezzel az emberi ős tudás zűrzava- .

mindent szervez. A törvényt felváltja mindenféle rendelet. A Vaskor tragédiája. tönkremegy. A Vaskor embere amilyen erőszakos. a művészetet a szórakoztatás és lakásberendezési lim-lom. melynek az erkölcshöz semmi közük. a tudományt az adat-bogarászás és népszerűsítő tömeg-művelés. A jóságot felváltja az érzelgősség. a vezetőség érdekéből fakadnak. de csak kuszaság lesz belőle. A vaskorban csak őrök és rabok vannak. ha változik az uralkodó-párt. ugyanolyan tehetetlen. minden.Weöres Sándor: A teljesség felé 102 ros mesévé válik. szépség felé törekvő jószándék többnyire megvan. hogy a vaskori ember balga. míg egyfelé könnyekig meghatódik és cukrot-mézet osztogat. de ép oly reménytelen. másfelé gyűlölködik és könyörtelenül vetkőztet. jóság. ha hitetlen és mégbalgább. amiből építeni akar. mindenáron hinni akarnak a lehetetlen mesében. Az igazság. hiszen nem is ismeri. gyávaságból. irányít. akkor amiért egy nappal előbb börtönben ültél. mások. rendez. kipusztításához nem kell vízözön: ha feléli lehetőségeit. ezért Istent és a lélek halhatatlanságát s a túlvilágot tagadják. mint a szárnyaszegett madár repülése. A szépséget felváltja a kívánatosság. most ugyan azért felakasztanak. mely. kátyúból van. Az igazságot felváltja a százféle nézet. . és amiért egy nappal előbb kitüntetést kaptál. s minden rendszerváltozáskor e két kaszt megcserélődik. Némelyek látják ennek a mesének képtelenségét. most ugyanazért a húsosfazék mellé kerülsz. ha hívő. Sosem fordul a felső hatalom ellen.

Érc. Ezüst-. hogy te magad az Arany-. . Vizsgáld meg. de a történelmi idő minden szakasza viseli e négy korszak valamelyikének bélyegét.vagy Vaskorszakba tartozol-e.Weöres Sándor: A teljesség felé 103 E négy korszak az eszme-időben létezik. nem a történelmi időben.

” Vedd imádba. .Weöres Sándor: A teljesség felé 104 KÉRÉS „Add vissza mértékét az embernek.

mely belőled hiányzik. hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon.Weöres Sándor: A teljesség felé 105 Negyedik rész A szárny * * * ÚTRAVALÓ Ha arra törekszel. ha nem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. . Kifogásolni. kik nem erre igyekeznek. Ne azt nézd. fölényeskedni bárki tud. hogy mijük nincsen hanem mijük van: mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse. tanulj meg mindenkitől tanulni.

Ha az élet-fölötti. különlét-fölötti világba akarsz hatolni. Mert a csodás ígéret teljesül. amihez ragaszkodsz. ahol az életbeli mértékek nem alkalmazhatók. különlét-fölötti. . vagy amitől utálkozol. mert az ember. mint itt. hogy a valóság helyett káprázatokba. gyakori önvizsgálat a védelem. imájában. anélkül hogy csoda történne. S ha Isten segítségét kérte. utálat is hamisít. Ne maradjon benne semmi olyan. Bontsd szét személyedet és szemléld. ezzel a személyed alatt ismeretlenül rejlő segítséget sorra működésbe hozod. Ha megakarod ismerni időtlen alap-rétegedet. illetve életfölötti. Ne maradjon benne semmi rejtett. valódi lényedbe ( itt az „én” és a „más” szét nem választható ) : vigyázz. mint idegent. mert a ragaszkodás is. vizsgálatlan. Ez ellen gyakori ima. mely az alapot elfedi előled. „csodákba” ne keveredj. Ha az imádban Istennek gyónod meg hibáidat. őszintére-vetkőzik Isten előtt. tudatalatti. Sehol olyan szükség éberségre és józanságra. ezzel bejárod személyednek minden zegét-zugát. de Istennek nem mer hazudni. Az önvizsgálat legegyszerűbb módja az imádság. előbb meg kell küzdened a rája-rétegződött időbeli személyeddel. önmagának folyton hazudozik.Weöres Sándor: A teljesség felé 106 NE VÁRJ CSODÁT Ne várj csodát.

Ha embertársa szemébe néz. mintha kristályból volna. pihenés. átveszi annak tagolatlan csöndjét: „ez is én vagyok”. megérzi annak érzéseit és felismeri: „ez is én vagyok”. mindjobban elveszti a határt saját és mások lelke között. ha egy kutyát megsimogat. társaság. megérzi annak egybemosódó világát: „ez is én vagyok”. minden átlátszó. .Weöres Sándor: A teljesség felé 107 AZ ELMOSÓDÓ HATÁROK Aki elkezdi lebontani egyéniségét. teste-lelke felfrissül és egyforma örömmel tölti el a munka. egyszerre mérhetetlenül gazdag. Saját lelke már nem csak az övé s mindennek lelke az övé. ha egy bútort hosszabban érint. magány.

. Bontsd szét a személyeddé vált világot és beléd tódul a teljesség.Weöres Sándor: A teljesség felé 108 A KULCS KETTŐT FORDUL A ZÁRBAN Bontsd szét személyedet és beléd tódul a világ.

csak nem mindenki tud erről. dévák? Nem személyek. a mindenséget átható lélek-erők. hanem a személyiség burka alól feltáruló mezte- . az indek déváknak nevezik. Egyszer csak észreveszed magányodban. hogy száj és fül használata nélkül valakitől tanulsz.Weöres Sándor: A teljesség felé 109 ANGYALOK Ha bensőd tartalmait elrendezed. nem is hozzád-ereszkedett szellem. de nem is saját lényünk alkatrészei. mindig a végtelen áramok valamelyikének sugallata. ha különválasztod magadban személyed változó múló elemeit és lényed változatlan. hogy képzelődsz-e. az előzmény-nélküli hirtelen felismerés. vagy egy testtelen lény ereszkedett le hozzád. nővényekként. álatokként mutatkoznak előtted. nem is saját lényünkön kívül levő és hozzánk leereszkedő szellemek. s az örök világ tényezőivel érintkezni tudsz. az intuíció. és eleinte nem tudod. A végtelen áramok a személyiség formálói és vezetői melyek a személyiség áttörése után hozzáférhetők és kikérdezhetők. hanem a személyed alatt rejlő végtelen áramok valamelyike. istenek. Láthatatlan tanítód nem káprázat. az ógörög Isteneknek. Kifélék ezek az angyalok. Bárki érintkezhet velük. A személyiség-mögötti végtelen áramokat a keresztények angyaloknak. örök világát: a múló elemek úgyszólván tárgyakként.

egy család. Egy-egy általános-emberi gyarlóság: a kapzsiság. a léleké. de nem is jelkép. Az angyal. hogy időbeli személyisége mögött rejlik a nem-időbeli lélek. fösvénység. éppúgy nem zárt és nem egyéni. hanem a „lélek”. Az egyéniségbe-süppedt mai ember elvesztette az angyalokról való tudást. könnyelműség. nem zárt. nem saját: ez az angyal. vagy ördög nem személy. ami benne nem időbeli. mely nem valakinek a lelke. nem térben. határtalan. Vannak másfajta angyalok is: egy táj.Weöres Sándor: A teljesség felé 110 len lélek erői. stb. Pazarlótól pazarlóig. mint a színek sokasága a színtelen napsugárban. mégis szinte kitapinthatóan: ez az áram az ördög. . Ha bármely megnyilvánulásodban észreveszed azt. ahogy a börtönablakot kitörő rab érintkezésbe kerül a tiszta levegővel. S aki múló személye alá hatol. s a léleknek különféle megnyilvánulásai az angyalok. érintkezésbe lép az angyalokkal. akár a lélek. arról. határtalanul. vagy az ördög. mely nem „az én lelkem” s nem „külön lélek”. Csakhogy nem tud arról. úgy rejlenek benne. S vannak ördögök is. fösvénytől fösvényig láthatatlan áram vezet. egy nemzet angyala és még sokféle. hogy személyisége és lelke nem azonos. nem hisz a levegőből leereszkedő láthatatlan szárnyasokban és ebben igaza is van. hanem tagolatlan.

ha az élet salakjait föléljük halmozod. .Weöres Sándor: A teljesség felé 111 Angyal és ördög közt éppúgy nem lehet éles határt vonni. ha hozzájuk férkőzöl. A személyiséged mögötti végtelen áramok. ördögként viselkednek. mint jó és rossz ember közt. angyalként.

de valami édes együgyűség: ez a verébcsapat tündére. szívesen adakozni kezd és megpillantod a lefosztottnak látszó alsó ágakon a leg-elérhetőbb és addig észre nem vett diókat: ez a diófa tündére. tisztelettel közeledsz hozzá. hanem a változatlanban vannak. Figyelj meg egy fölrebbenő verébcsoportot: ami a szárny-zizzenésükben nem a természeti hang.Weöres Sándor: A teljesség felé 112 TÜNDÉREK. ásvány-fajok angyalai és ördögei: a tündérek. nem az időben. Vagy figyelj meg egy diófát: ha tépázod. kelletlenül és viszolyogva adja gyümölcsét. . növény-. manók. MANÓK Az állat-. s ha szelíden. Nem lények.

a lelki gazdagság a szürkének élénk világos színekbe játszása. hogy vénsége nemes . lassanként észreveszi. a férfié hideg szürkéskék. hogy testi érzékszervei sajátságos módon megtoldódnak. Az élettelen tárgyak lelke sötétlila. a növényeké zöld. mint a fénylő gyöngyház. Akire szemeddel. nemcsak a szemed lát színeket. mely többnyire megsötétül. erősen ráfigyelsz. És mindaz. rejtett szemed is. de egy belső. egybemosódóbb. elvörösödik.Weöres Sándor: A teljesség felé 113 AZ ÉRZÉKFELETTI ÉRZÉKELÉS Aki a személye mögötti végtelen áramokhoz hatol. mintha színes volna. a nehézkes lelkeké sötétebb. vagy tartós jelenségeké is. nem csak a szavait fogod fel. annak alkata és jelen-állapota szinte tükröződik benned. mi lényéből árad. A mozgékony lelkek színe halványabb. A gyermeklélek alapszíne. s a futó. vagy bárhogy. ami benned így tükröződik. aki úgy öregszik. s azt hiszik. Az a kevés ember. hogy gondolatolvasó vagy. változóbb. állandóbb. a nőé lilás-piros és ez legtöbbször igen korán elhajlik a hervadt szirom színe felé. Az eltompultság barna. hanem azt is. elbarnul. tagozottabb. vörhenyes. megfakul. az állatoké sötétsárga. füleddel. Ha valakivel beszélsz. barna.

az ábrándozást lilának és rózsaszínnek. a tehetetlen dühöt méregzöldnek és élénk citromsárgának. arany. a reménytelenséget feketének. a csöndes derűt fém-fényűnek. a széles jókedvet pirosnak. nem pedig kényszerű elfakulás: csupa érces szín. csak nem mindenki ügyel rá és nem mindenki fejleszti magában. a bánatot sötétkéknek. A lelki színes-érzékelés tulajdonképpen akárkinél megvan. bronz. az unatkozást fakószürkének. A fellobbanó haragot az ember vörösnek érzi. ezüst.Weöres Sándor: A teljesség felé 114 kiszáradás. .

itt más gondolatformához jut. S a végtelen áramokon túl.Weöres Sándor: A teljesség felé 115 AZ ÉRTELEM FOKOZATAI Az értelem úgy gondolkodik. erős. szögletes. kellemes. Aki értelme mögé. kellemetlen gondolatok vannak. ragyogás és homály együttese borít mindent. mely „angyali értelem”-nek is nevezhető: a lelki tartalmak nem szavanként. a szférák zenéje. melyben a gondolkozó. egyszínű. itt nem vidám. sima. hanem gömbölyded. szomorú. tarka gondolatok. . ez az angyalokból áradó zene. mely leginkább „hangtalan zené”-nek nevezhető. hanem álló és mozgó alakzatokként jelennek meg egy másvilági térben. Megnevezhetetlen élesség és tompaság. gondolattárgy és gondolat azonos. hogy a gondolatokat szó-sorozattá öltözteti. a teljességgel-egyesülésben megint más a gondolatforma: ez az „isteni értelem”. a végtelen áramlatok világába hatol.

mely semmivel sem mérhető.Weöres Sándor: A teljesség felé 116 A LEGFELSŐ ÉLMÉNY Valahányszor mentesülni tudsz körülményeidtől: határtalan ragyogásként kibontakozik benned a végleges állapot. . melyben azonos az élet és a halál. ízen-túli édesség. A végső ajándék: mozdulatlan tánc.

A teljességhez vivő út nem a kiválóaké. hanem minden külön-levőé: ezen az úton halad valamennyi. S amíg felsőbbrendűségi érzése megvan. hiszen felsőbb. ha nem is tud róla. egyénisége nem bír szétoldódni.Weöres Sándor: A teljesség felé 117 AZ ALKALMATLAN KÍSÉRŐ Aki a teljességet elérni akarja: a legmakacsabb akadék. mely bogáncsként rácsipeszkedik: a hiúság. . hiszen hogy valaki az út elején. S ha különbnek érzed magad azoknál. akik még az út elején vannak. s magadnál különbnek azokat.vagy alsóbb-rendű csak az egyén lehet. közepén. akik már célbajutottak: behagyod csapni magadat az idő káprázatától. vagy végén van-e. a teljességben nincsenek különbségek. A teljességhez tudatosan közeledő ember kiválónak. felsőbbrendűnek érzi magát. csak dátum különbség.

Amit a nagy emberek halhatatlanságnak mondanak. Figyeld e lassúbb feledésre jutottakat: szikkadt. mint öszszeszáradt múmia a piramisban. hogy létének teljes lehetőségét betöltse. Ne elégedj meg a mérhetővel. még csak nem is örök emlékezetesség. vagy évtizedekre. mert benned van. Ne kívánd azt. dicsőségnek neveznek: mert a híres emberek kirakatban tarkállanak. Nem az életük. mint egy halom sütemény s a kíváncsiság légy-felhőként lepi és mocskolja őket. Az európai ember nem akar akkora lenni. amit általában hírnévnek. nem örök élet. csak mint egy jókora világítótorony. hírnév nem dicsőség. arany és ezüst kripta-csend. Dicsőségedet és hallhatatlanságodat ne embertársaidtól reméld. hanem a haláluk nyúlik évszázadokra. halhatatlanságnak neveznek: mert semmit sem érsz vele. vagy benned nincsen. mely eltűnik az éjszakában. amit általában örök hírnévnek.Weöres Sándor: A teljesség felé 118 A HÍRVÁGY Ne kívánd azt. Királyi csend az övék. porosodó változatlanságuk mily félelmetes. hanem nyomorúság és megaláztatás. hanem pár-száz vagy pár ezer évvel későbbre halasztódó feledés. . csupán a teljes nagyságra törekedj. ha emléked holtod után is megmarad a jövő nemzedékek emlékezetében.

minden tökéletesen táncolja a maga táncát és kiválóság nincsen. a bárány jól eszi a füvet. Ismerd fel. általuk kiválónak érzi magát. boldog. kiválónak érzi magát. vagy tehetségei vannak. aki egy szemétdombot összekapart magának. hanem igyekezz az összhangot önmagadban megvalósítani. mindig rohan és rohanása az összhangba simul. Aki összhangot kíván. A sok külön-levőnek mind önálló igényei vannak. a kutya jól ugat. minden önálló igénytől mentesülni s akkor a haláltáncból kimaradsz. Aki boldogságot kíván. melyek az összhangot megzavarhatnák: ezeket a haláltánc hozza összhangba. Ne kiválóságra törekedj. hogy a fülemüle jól énekel.Weöres Sándor: A teljesség felé 119 HALÁLTÁNC Akinek elvei. Az összhang teljes és megzavarhatatlan. az ember a bárányt és a fű az emberhullát: minden a helyén van. vagy akit dicsérnek. .

Weöres Sándor: A teljesség felé

120

VETKŐZÉS
Írmagját se tűrd magadban semmiféle érvényesülési szándéknak. Mert ahogy előretörhetsz az életben, úgy csúszol vissza önmagadban. Ne törekedj kiválóságra. Ez azonban nem jelenti, hogy képességeidet elhanyagold. Önmagadban akkor jutsz előbbre, ha képességeidet mennél teltebbé s összecsengőbbé teszed; mindegy, hogy képességeid mekkorák: fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk. Képességeid a paripák, melyek a végső házig visznek; de a házba csak úgy tudsz belépni, ha fogatod kívül marad. Minden képességnek mérete van; s a végső kapun csak az fér be, ami mérhetetlen: a lélek maga.

Weöres Sándor: A teljesség felé

121

MEZTELENSÉG
A teljességet elérni végtelenül könnyű és végtelenül nehéz. Oly könnyű és oly nehéz, mit ezt a három szót kimondani hazugság és öncsalás nélkül: „Teljesen tiszta vagyok.” De vannak, igen kevesen, egyszerű szegény emberek, kik anélkül, hogy törekedtek volna rá és anélkül, hogy tudnának róla, a teljességet birtokolják. Minden érzésük, gondolatuk, szándékuk tiszta, minden jó nekik úgy, ahogy éppen kínálkozik; ha veszíteniük kell, vagyontárgyakat, egészséget, családtagot, életet: abba is nehézség nélkül belenyugodnak. Életük csöndes-vidám, békéjüket nem sértheti senki és semmi. Szavaikból nem sokat meríthetsz, de lényükből magát a mindenséget. Ezek a békés, boldog emberek nem fognak a teljességbe, a mennybe jutni: máris ott vannak, nincs az a hatalom, mely valamit is adhatna még nekik, vagy elvehetne tőlük. Végtelen magas hegyen élnek, ahonnan nincs tovább.

Weöres Sándor: A teljesség felé

122

MINDENTUDÓ, MINDENHATÓ, MINDENÜTT-JELENVALÓ
Az egyéniségétől megszabaduló ember közös az Istennel. A mindentudóval, mindenhatóval, mindenütt-jelenvalóval. Az egyéniségétől megszabaduló ember nem úgy mindentudó, hogy megbírná mondani, mennyi pénz van egy csukott pénztárcában, s hogy a holnapi hírlapot már ma ismerné, s hogy akármilyen kérdésedre biztosan tudna felelni. Ami az embereknek mindentudásként tűnne: véghetetlen adat-tár; a mindentudás nem halmaz, csak éppen annak tudása, mely az „egy”-nél is egyszerűbb. Nem úgy mindenható, hogy a kenyeret kaláccsá bírná változtatni; s talán meg sem emelheti azt a zsákot, melyet egy zsákhordó könnyen cipel. Ami az embereknek mindenhatóságként tűnne: az életbeli sikeresség véghetetlenné növelése. Úgy mindenható, hogy amíg hétköznapi munkáját végzi, lényének mélyén az Isten tett-nélküli, teljes működést viseli. Nem úgy mindenütt-jelenvaló, hogy ha Nagyfüzesen van, jelen volna Kisfüzesen is. Ami az embereknek mindenütt jelenvalóságként tűnne: a tér teljes betöltése. Úgy mindenütt-jelenvaló, hogy elér a létezőig, a kiterjedéstelen pontig, mely mindent magába foglal.

Weöres Sándor: A teljesség felé

123

HULLÁMOK ÉS TENGER
A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.

Weöres Sándor: A teljesség felé 124 Ötödik rész A kristály * * * TALÁLKOZÁS EGY FIÚVAL Jobb a hegyen lakni. mit a madártól. a szigorú hatalom tőle éppúgy nem kérdezte. ha tehette. hogy cselekedete rákérgesült volna. amit megkívánt. Régebbről ismertem őt: tizenhat éves legényke. Ezt a suhancot figyeltem én fülemmel. anélkül. mit honnan és miért vett. Egy alkalommal egy fiatal szekerest figyeltem. nem a szememmel. Erre a legényke dalra zendített: . együgyű. De milyen gazdag a völgy is. milyen gazdag. mely valami ronthatatlan vígsággal öntötte el. soká noszogatta. csak aludt. csak a fülemmel. mint a völgyben. tele az érzékek gabona-szín derengésével. de az nem felelt. ellopta. mert deszkafal volt közöttünk. lelkem. idősebb szekeres társával beszélgetni akart.

mindig iszom. hiszen nem volt honnan lehúzza. nem csak a feleségig.. haragszik érte a feleségem.Weöres Sándor: A teljesség felé 125 „Iszom. Csak vágya volt.” Dehogy volt itala. . dehogy volt felesége. Az angyal sem tud nagyobbat repülni. a vágy lehúz. őt mégis emelte a vágy. mondja a bölcsesség. És vágya nem csak az italig röpítette. hiszen ő mindenestől a földön állt.. mint amekkorát ez a hím bogárka repült egyik fűszáltól a másikig. de még azon is messze túl. mikor már régi veszekedő házasok s az asszony pöröl az italért.

anélkül. mikor irgalmatlanul végez áldozatával: oly közösségben van vele. aki már nem óhajtja őket. csak az tudja igazán. aki rakásra gyűjti a pénzt. aki nem akarja rágni. Vagy gondoljunk a kufárra. nem az áldozatát öli meg. hogy tudná. . mint ha a felgyűlő vagyon valahová vezetne. hanem az ember. valahol elegendő volna: a lehetetlennel harcol. csak az tudja igazán. mely rágni kívánja. hanem megtelik áhítattal. aki már nem vágyik rájuk: ahogy egy csont szépségét. mint még az ágyban sem. finom tagozatát nem a kutya látja. S hogy a nők milyen szépek. aki ezt felfogja nem iszonyodik tőle. egy parány szembe száll a mindenséggel. Egy rablógyilkos. de önmagát. soha.Weöres Sándor: A teljesség felé 126 TELJES GYÖNYÖRŰSÉG Hogy mily tökéletes-ragyogású az élet minden dolga.

A tengerszem asszonyként felel. .Weöres Sándor: A teljesség felé 127 A NAGY LÁTVÁNY Fényes arc néz az erdő-borította völgyre.

ha a menny felé növekszik. még akkor is. .Weöres Sándor: A teljesség felé 128 A ROSSZ LÉTJOGA Mindenki pokollal táplálkozik.

Ha faggatni akarod: a rózsa eltűnik illata. sugározza a teremtő fa törzse. a gyümölcsfa eltűnik gyümölcsei mögött. sugározza a virág. sugározza a férfi. Ha élvezni akarod: a rózsa kitárul. formája mögött. sugározza a nő. „virág vagyok”. színe. a gyümölcsfa kitárul. „teremtő fa törzse vagyok”. . „Férfi vagyok”.Weöres Sándor: A teljesség felé 129 AZ ÉRTELMÉT-ADÓ S A LÉNYÉT-ADÓ „Nő vagyok”.

halláson. beszéden át vezet az út. EGY FÜGGŐLEGES Egyetlen érzés mindent elhomályosít. Egyetlen szó minden eltakar. Egyetlen hang mindent elsüketít.Weöres Sándor: A teljesség felé 130 HÁROM VÍZSZINTES. . Mégis: érzésen.

mit a porszem felidéz? A hegy nagy-e.” „A porszem kicsiny-e. mit a kökörcsin felidéz?” „A külső és belső lényegében ugyanaz. vagy bennem van-e az alattomosság.” . vagy bennem van-e a nagyság. vagy bennem van-e a gyengédség.Weöres Sándor: A teljesség felé 131 PÁRBESZÉD „A jázmin gyengéd-e. vagy bennem van-e a kicsinység. mit a jázmin felidéz? A kökörcsin alattomos-e. mint a hegy felidéz?” „A külső és belső lényegében ugyanaz.

. A méz nem érzi önmaga édességét.Weöres Sándor: A teljesség felé 132 GENESIS A lámpa nem látja önmaga fényét.

ahol angyalok és ördögök úgy járnakkelnek. . hogy alig lehet szétismerni őket.Weöres Sándor: A teljesség felé 133 METAMORPHOSIS A szivárványhíd az egyetlen.

.Weöres Sándor: A teljesség felé 134 APOCALYPSIS Kinek nevük a ruhájuk. visszabújnak álmaikba. fejüket szárnyuk alá rejtik.

szeretet: érzés-nélküli. jóság: irány-nélküli. öröklét: idő-nélküli. zengés: hang-nélküli. hatalom: erő-nélküli. boldogság: öröm-nélküli. bölcsesség: gondolat-nélküli.Weöres Sándor: A teljesség felé 135 TÍZ ERKÉLY A A A A A A A A A teljes teljes teljes teljes teljes teljes teljes teljes teljes lét: élet-nélküli. . működés: változás-nélküli.

mely változatlan Mindennek lényege ez a változatlan Ha minden esetlegestől mentesülök: nem marad belőlem más.Weöres Sándor: A teljesség felé 136 ÖSSZEFOGLALÁS Van valami. . csak a változatlan.

hogy az igazságot tudhasd benne. Ezért a szavak és dolgok csak súrolják egymást.Weöres Sándor: A teljesség felé 137 AZ IGAZSÁGRÓL A szavak különlevők és gyöngysor-szerűek. az igazság egyszerű és kimondhatatlan. Tedd alkalmassá lelkedet arra. tehát csak önmagadtól. A gondolat összetett és kimondható. . a dolgok összefüggők és halom-szerűek. Igazságot csak beszéd nélkül tudhatsz meg.

hanem hogy igazi lényedre. hanem közös gyökerüknél tapintod.Weöres Sándor: A teljesség felé 138 BEFEJEZÉS Amit itt olvasol: több mint világnézet. A helyesírási szabályoktól való eltérések a költő szándékát tükrözik. és kevesebb mint vallás. mert nincs benne szó az isteni misztériumokról. Csönge. 1944-45 * * * Ez a kötet a Magvető Kiadó 1970-ben megjelent Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások című kiadása alapján készült. . igazi világodra eszméltessenek. Kevesebb mint vallás. melyekről csak jelképekben lehet beszélni. mert általa a dolgokat nem valamely irányból látod. hogy elhidd őket. Az itt-mondottaknak nem az a rendeltetésük. aki szakadatlanul meghal és poklot jár az emberekért. Nincs benne szó Krisztusról. a testet öltött Istenről. Több mint világnézet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful