Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah 2011

PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2011 BAHASA MELAYU KOD SEKOLAH NO.

PUSAT BIL CALON BIL AMBIL PLBS : XEA 1220 :HC205 DAN HC206 :293 CALON :293 CALON

STATUS PENCAPAIAN

GRED

A

B

C

D

T/HADIR

DIKECUALIKAN JUMLAH PLBS CALON 296

BIL

124

144

28

-

-

%

41.9%

49.1%

9.46%

100%

KOMEN 1. Pentaksiran PLBS dapat dijalankan dengan baik dan lancer. 2. Penyelarasan markah dibuat secara bersilang oleh pentaksir sekolah dengan mengambil beberapa calon sebagai sampel. 3. Komen mengikut konstruk: a. Tatabahasa dan kosa kata masih ada kesalahan kecil dan dipengaruhi oleh bahasa ibunda. b. Sebutan, intonasi dan nada sederhanakerana bukan penutur jati bahasa Melayu. c. Fasih dan bermakna perlu diperbaiki kerana murid kurang pengetahuan sedia ada. d. Bertatasusila adalah tahap sederhana. CADANGAN 1. Murid-murid perlu didedahkan dan dibiasakan bertutur dalam bahasa Melayu beku terutama dalam Program NILAM. 2. Bahan untuk pentaksiran PLBS perlu diperbanyakan dan aktiviti yang pelbagai. 3. Taklimat kepada semua guru pentaksir mengenai PLBS perlu dibuat setiap tahun. Disediakan Oleh: __________________ ( PN ASNAH BT SAPLI ) Penyelaras PLBS Menengah Rendah 2011 Cop Sekolah Tarikh: 8.8 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful