“ က်ေနာ္ အစြန္းေရာက္ေနပါသလား … ”

မေျပာမၿပီး မတီးမျမည္ ဆိုသလိုပဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနရမယ့္ အခ်ိန္ရွိသလို ထုတ္ေျပာရမယ့္ အခ်ိန္လည္း ရွိတယ္ဆိုေတာ့
ရွင္းဖို႔လိုတာကို ရွင္းသင့္ၿပီထင္လို႔ ဒီစာစုေလး ေရးျဖစ္သြားေၾကာင္းပါ … ဒီစာစုေလးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ
ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္ .. “က်ေနာ္ အစြန္းေရာက္ေနပါသလား” … ဟုတ္ကဲ့ က်ေနာ္ အစြန္းေရာက္ေနပါတယ္ လို႔
ေျဖပါ့မယ္ .. ဘယ္အရာမွာ အစြန္းေရာက္ေနသလဲဆိုေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲ နာက်င္မႈမွာ အစြန္းေရာက္ေနတာပါ …
ဟုတ္ပါတယ္ … က်ေနာ့္လူမ်ဳိး တိုင္းတပါးသားေတြ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကား တိုက္ခုိကတ
္ ာခံေနရလို႔
စိတ္နာက်င္ခံစားေနရပါတယ္ … တိုင္းတပါးသားလို႔ သံုးႏႈံးလိုက္လို႔ အျပစ္ျမင္ မေစာလိုက္ပါနဲ႔ဦး … က်ေနာ္
ရွင္းပါ့မယ္ …
ဒါကို ရွင္းဖို႔ အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းတစ္ခု ထပ္ေမးပါ့မယ္ … က်ေနာ္ ဗမာ မုန္းပါသလား …
မမုန္းပါဘူး .. ဗမာ မွ မဟုတ္ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္ဘာသာ၀င္ကိုမွ မမုန္းပါဘူး … ဒါေပမယ့္ ဗမာမဟုတ္တဲ့ လူနည္းစု
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြမွာ ရွိတတ္တဲ့ Anti-Burmese Sentiment ေလးေတာ့ ရွိတယ္ဆိုတာ ၀န္ခံပါတယ္ …
ဒါကလည္း ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳ၊ ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ေခတ္စနစ္နဲ႔ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္သြားၾကတဲ့ (အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲ
ျဖစ္တ)ဲ့ ဗမာႀကီးစိုးတဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ႕ မွားယြင္းၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားေရး
မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယိုးစြပ္ပါရေစ … ကိုယ္နဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္မတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ
ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမတူ၊ စာေပဘာသာစကား မတူတဲ့ အတြက္ တိုင္းတပါးသားလို႔ သံုးႏႈံးလိုက္ေၾကာင္းပါ …
ဒီေတာ့ ေမးစရာ ရွိလာပါလိမ့္မယ္ … အစိုးရက ကခ်င္ေတြကို စစ္ဆင္ေရးလုပ္တာပဲ .. ဗမာလူမ်ဳိးေတြ ကခ်င္ေတြကို
သြားတုိက္ေနတာမွ မဟုတ္တာလို႔ ေျဖေကာင္း ေျဖပါလိမ့္မယ္ .. ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြကို တိုက္ေနတာမွ မဟုတ္တာ ..
ကခ်င္သပ
ူ ုန္ ေကအိုင္အ/ို ေကအိုင္ေအကို တိုက္ေနတာပါ လို႔ ေျပာေကာင္းေျပာပါလိမ့္မယ္ …
ဟုတ္ကဲ့ပါ .. အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ မွန္ပါတယ္ .. ဒါေပမယ့္ အစိုးရစစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အဆင့္ဆင့္မွာ
တာ၀န္ရယူထားၾကတဲ့ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားအားလံုးနီးပါးဟာ ဗမာလူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ
သတိျပဳေစလိုပါတယ္ ... ဒီလိုပဲ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအစိုးရ/တပ္မေတာ္မွ အမႈထမ္းေတြ အမ်ားစုဟာလဲ
ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စ၀
ု င္ေတြပါ .. ဒီေတာ့ ဗမာစစ္တပ္က ကခ်င္နယ္ေျမကို က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္လို႔ ကခ်င္စစ္တပ္က
တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရတယ္လို႔ပဲ ေယဘုယ် မွတ္ယူရမွာပါ .. တိုင္းတပါးသားေတြ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္လို႔ ျပန္လည္
ခုခံေနရတဲ့ အေနအထားပါ .. ေနာက္တစ္ခ်က္က ေကအိုင္ေအကို စစ္ဆင္ေရးလုပ္တယ္ဆိုရင္
ေကအိုင္ေအစခန္းေတြ၊ ေကအိုင္ေအစစ္သားေတြကိုပဲ တိုက္ပါလားဗ်ာ .. ဘာလို႔ အရပ္သားေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္
အေဆာက္အဦေတြကို ပစ္မွတ္ထားရတာလဲ .. ကခ်င္ေတြကို မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ခ်င္လို႔လား ..
အစိုးရတပ္ေတြလုပ္တာ တို႔ဗမာေတြနဲ႔ ဘာဆုိင္လို႔တုန္းလို႔ ထပ္ေမးပါလိမ့္မယ္ .. က်ေနာ္ ဥပမာ တစ္ခုေပးပါရေစ ..
ဆိုပါေတာ့ ယိုးဒယားစစ္တပ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းဖို႔ အင္အားအလံုးအရင္းနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ေနတယ္ဆိုပါစို႔ ..
ဘယ္ဗမာ မဆို ဒီယိုးဒယားေတြ ငါတို႔ကို က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားေနတယ္လို႔ပဲ ေယဘုယ်ေတြးၾကမွာပဲ မဟုတ္လား ..
တေလာကမွ ျဖစ္သြားတဲ့ ဗမာအမ်ဳိးသမီတစ္ေယာက္ကို ဂ်ပန္တစ္ေယာက္ပါးရိုက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကိုပဲ ၾကည့္ပါလား …
ဂ်ပန္ေစာ္ကားသြားတယ္လို႔ပဲ ျမင္ၾကတာပဲ မဟုတ္လား ..
က်ေနာ္ ဗမာမုန္းတီးလိ႔ု ဒီလိုေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ .. ကခ်င္လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို
ကခ်င္အျမင္ဘက္ (from a Kachin’s point of view or perspective) ကေနနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ျပေနတာပါ .. စစ္ပြဲမွာ

. ဒီေတာ့ ဆိုလိုရင္းက က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္ေတြကို ဗမာေတြတိုက္ေနတယ္လို႔ ေယဘုယ်သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ လြန္မယ္မထင္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာပါ ... ကခ်င္လာျဖစ္တာ အျပစ္လား . အသားလြတ္ အျပစ္ရွာၾကံၿပီး စတိုက္ေတာ့တာပဲ … ဒါေတာင္ အေကာင္းျမင္ၿပီးေျပာေပးတာေနာ္ .. အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔လဲ လုပ္ခ်င္သလို လုပၿ္ ပီးသြားၿပီဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔လဲ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ပဲ ေနေတာ့မယ္ေပါ့ဗ်ာ .. ေျပာၿပီးပါပေကာ . ကဲ ေကာင္းၾကေသးရဲ႕လား .. ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (Basic Baptist Christian Distinctives) ေတြထက ဲ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို ခြဲျခားထားရမယ္ (Separation of the Church and the State) ဆိုတဲ့ အခ်က္ကအ ုိ ေျချပဳထားတဲ့ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Kachin Baptist Convention) ေတာင္မွ ဒီက်ဴးေက်ာ္စစ္မွာေတာ့ ၾကားေနလို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ မူ၀ါဒကို ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကခ်င္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္သည္လည္းပဲ ကခ်င္ေျပာတဲ့စကားကိုပဲ ေျပာမွာပါ ..... ဒီေတာ့ ကခ်င္ေတြ ဘာေတြမွားေနလို႔ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုကရ ္ တာလဲ . ေကအိုင္အိုလဲ ေညာင္နွစ္ပင္ကေန လက္ဗလာျပန္လာရတဲ့ အေနအထားပါ .. တရုတ္နဲ႕ ကခ်င္ ဘယ္သူက ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားလဲ . ဆရာေတာ္ႀကီးေတြအပါအ၀င္ ကခ်င္ေတြအားလံုး သေဘာထားတစ္ခုထဲ ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္က ဘာေကာင္မို႔လို႔ ကိုယတ ့္ ိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးကို သစၥာေဖာက္တဲ့ အျမင္မ်ဳိးရွိရမွာလဲဗ်ာ . ဟုတ္တယ္မလား … ေနာက္တစ္ခ်က္က ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအစိုးရ/အဖြဲ႕ (ကခ်င္ေတြက အစိုးရလို႔ပဲ သံုးႏႈန္းပါတယ္) ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒပါ . သူပုန္တဲ့ . ဒါေပမယ့္ ဂရုစိုက္မခံရ၊ အေရးတယူလုပမ ္ ခံရပဲ စစ္အစိုးရက သူတို႔ေရးထားၿပီးသား ဖြဲ႕စည္းခံအေျခခံဥပေဒကို အတင္းအဓၶမ ေရးဆြအ ဲ တည္ျပဳခဲ့ၾကတာ အားလံုးအသိ .. အန္တီစု ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးမူ၀ါဒ ကိုင္စြဲထားဆဲကာလကတည္းက ေကအိုင္အိုက စစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္စက ဲ ာ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အင္တိုက္အားတိုက(္ ေလ့လာသူ အဆင့္ေတာင္ မဟုတ္ဘူးေနာ္) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္ .. အေျခခံဥပေဒလက္မခံတဲ့ကိစ၊ၥ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လက္မခံတဲ့ကိစၥ၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ကန္႔ကြက္တဲ့ကိစၥ (ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဆက္လုပ္ရင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေကအိုင္အုိက တရုတ္အစိုးရ ကို စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္) ေတြေၾကာင့္ ေကအိုင္အိုနဲ႔ အစိုးရ တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတာ အားလံုးအသိပါ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့လဲ တရုတ္ရဲ႕ဖိအားေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါတယ္ .. မင္းဒီေလာက္ေတာင္ ဦးေႏွာက္မရွိဘူးလား၊ ဒါေလးေတာင္ ခြဲခြဲျခားျခားမျမင္ႏိုင္ေအာင္ အမုန္းေတြ လႊမ္းမိုးေနၿပီလားလို႔ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္ … ေၾသာ္ .. ကခ်င္အျမင္ကိုပဲ ျမင္မွာပါ ...ေသဆံုးသြားတဲ့ ဗမာစစ္သည္တစ္ေယာက္ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြလဲ ငါ့သား၊ ငါ့ခင္ပြန္း၊ ငါ့အေဖကို ကခ်င္သတ္သြားတယ္လို႔ပဲ ျမင္မွာပဲေလ .. ရွင္းေနတာပဲ မဟုတ္လား . ေနာက္ေတာ့ ျဖစ္လာတာက ကြန္စတီက်ဴးရွင္းကို လက္မခံရင္ ေသာင္းက်န္းသူတဲ့ .. ဒါေပမယ့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ကခ်င္သေဘာထားအျမင္(View)၊ ကခ်င္ရပ္တည္ခ်က္(Stand)၊ ကခ်င္မ၀ ူ ါဒ(Policy)ေတြကိုပဲ ေထာက္ခရ ံ မယ္၊ ကိုငစ ္ ထ ြဲ ားရမယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ နားလည္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ .. ကိုယ့္ျပည္အတြက္၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္သာ မဟုတ္ပဲ စစ္မက္ကင္းစင္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး ညီတူမွ်တူ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္ ... လူမ်ဳိးျခားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို မရွက္မေၾကာက္ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကို က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားေတာ့တာပဲ ... .. က်ေနာ္ ဘယ္ဗမာကိုမွ မမုန္းပါဘူးလို႔ … ဒီကေန႔ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲကိုလဲ ခြဲခြဲျခားျခားျမင္ပါတယ္ .

ႀကိဳဆိုပါတယ္ .. ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ပါ ... ေထာက္ခံပါတယ္ ..... တိုင္းရင္းသားေတြ လက္နက္ကိုင္တာ ဆင္းရဲလို႔ တဲ့ .. သေဘာတူညီမႈေတြ ရယူေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ဘယ္အဖြဲ႕ကမွ အစိုးရကို ယံုလို႔ လုပ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး . ဗမာအစိုးရအေနနဲ႕ ေနာင္တရသင့္ပါၿပီ ....... မွားေနတယ္လို႔ ေယဘုယ် ယူဆရမွာပါ .. ဒါ အေကာင္းဆံုးပါပဲ . ေဒၚစုနဲ႔ အင္အယ္လ္ဒီေတာင္ ဂငယ္ေကြ႕ေကြ႕သြားၿပီလို႔ ေျပာစရာရွိပါလိမ့္မယ္ ... ဒါေပမယ့္ အင္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ၿပီးရင္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါ .. ဒီေန႔အထိေတာ့ ေကအိုင္အိုက မွန္ကန္တဲ့ မူ၀ါဒနဲ႕ ပင္လံုကို အေျခခံတဲ့ စစ္မွန္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ဖို႔ ေျပာေနဆဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကအိုင္အိုဦးေဆာင္တဲ့ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ဟာ မွန္ကန္မွ်တတယ္လို႔ လက္ခံပါတယ္ . ကခ်င္မို႔လို႔ ေကအိုင္အိုေကာင္းေၾကာင္း စြပ္ေျပာေနတယ္လို႔ေတာ့ အလ်င္စလို မျမင္ေစခ်င္ဘူး .. ဒါေပမယ့္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ . ျမင္တာကို ျမင္တဲ့အတိုင္း ေျပာတာပါ . အန္တီစု အေနနဲ႕ သူ႔အသက္အရြယ္၊ သူ႔အေနအထားအရ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ လက္ေတြ႕အက်ဆံုးပါပဲ . အရွိကို . ဒီျပႆနာမရွင္းႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငလ ံ ဲ သိကၡာက်တယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မလ ႈ ဲ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မယ္ . က်ေနာ္ ေျပာပါ့မယ္ .... ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြမရွိပဲ အင္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ခဲယဥ္းပါလိမ့္မယ္ .. အင္အယ္လ္ဒီအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိပါဘူး . အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း အရွိကို အရွိအတုိင္း ေျပာတာပါ . ဟုတ္ကဲ့ မွန္ပါတယ္ .. ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းလိုက္ရေအာင္ဆိုတဲ့ ေကအိုင္အိုရဲ႕ ေပၚလစီထက္ေကာင္းတဲ့ဟာ ရွိပါဦးမလားဗ်ာ . အခန္မသင့္ရင္ ကခ်င္ကို ေစာ္ကားသလို ေစာ္ကားၾကဦးမွာပဲ . မင္းတို႔ ကခ်င္ေတြပဲ ေခါင္းမာေန .. က်ေနာ္ ဘာႏိုင္ငံေရးမွ နားမလည္ပါဘူး .. ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ စီးပြားေရးလုပ္မွာေပါ့ .. တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတယ္ .. ဒီေတာ့ ဒီစာစုေလးကို ေရးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို ျပန္ေကာက္ရေအာင္ . ေသာက္ႀကီးေသာက္က်ယ္ေတြ ေျပာေနရေအာင္ မင္းက ႏုိုင္ငံေရးပညာရွင္လား၊ ဘာေတြ တတ္သိကၽြမ္းက်င္ေနလို႔လ၊ဲ ေကအိုင္အိုလုပ္တာ အကုန္မွန္ေနေရာလား၊ အစိုးရပဲ မွားေနလို႔လားလို႔ ေတာ့ မေမးပါနဲ႔ဗ်ာ . ေကအင္ယူက အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းဆိုထားတဲ့ အစိုးရက အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လို႔ ေၾကျငာတဲ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ျပည္ေထာင္စ၀ ု န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းေျပာတဲ့စကားကို ၾကည့္ပါလား . ေခတ္အဆက္ဆက္ ဘယ္အစိုးရကမွ ဒီကေန႔ကာလမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ဳိးကို မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္လက္ခံပါတယ္ .... ဟုတ္ကဲ့ ..... ဒီေတာ့ ဒီကေန႔ ကခ်င္ေတြရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ အင္အယ္လ္ဒီအတြက္ အေထာက္အပံ့တစ္ခုပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္ ... အစိုးရမွာ မွန္ကန္တဲ့သေဘာထား (Sincerity) ရွိရဲ႕လားဆိုတာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာပါ .. အတိုက္အခံေတြ ဘာမွလုပ္လို႔ မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနက်မွ အန္တီစုနဲ႔ ႏိုင/္ က်ဥ္းေတြကို လႊတ္ေပးတာ အားလံုးအသိပါ ..... ဒီေတာ့ အစိုးရကပဲ မွားေနတယ္ေပါ့ . အမွန္တရားကို လူတိုင္းႏွစ္သက္ၾကတာပဲ မဟုတ္လား .. ေျပာရင္းေျပာရင္းလဲ ဆိုလိုရင္းနဲ႔ လႊဲလာသလိုပဲ ... ပင္ပန္းဆင္းရဲခံၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ပါ့မလား . က်ေနာ္ဟာ အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာပါ . ကဲ ေစာ္ကားလိုက္ေလျခင္း ..ေနစမ္းပါဦး . အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ေျပာတာပါ . ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို သိသိႀကီးနဲ႔ လ်စ္လ်ဴရႈခ်င္တဲ့ အစိုးရ၊ အၿမီးက်က္ အၿမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ ေခါင္းစား လုပ္ေနတဲ့ အစိုးရ၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး မူ၀ါဒမရွိတဲ့ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ရုတ္သိမ္းေစခ်င္လို႔သာ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးေတြ လိုက္လုပ္ေနတဲ့ ဒီအစိုးရနဲ႔ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာခံမယ္ ထင္သလဲ . ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္လာၿပီဗ်ာ .. ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးရင္ အားလံုး အလိုအေလ်ာက္ လက္နက္စြန္႔သြားၾကမွာပါတဲ့ . ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ ကိုယ္ခ်င္တယ္လို႔ ထင္ခ်င္လဲ ထင္ႏိုင္ပါတယ္ . သူတို႔ဘက္ အစစအရာရာ ေသခ်ာသြားၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ခိုင္ခိုင္မာမာ အျမစ္တြယ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္က်မွ အေျပာင္းအလဲဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလာတယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး ..

ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ဗမာကေတာ့ ဗမာပါပဲ လို႔ပဲ မွတ္ယူရမလို ျဖစ္ေနၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား .... ေမတၱာေစတနာႀကီးမားတယ္ဆိုတဲ့ ေရႊဗမာတို႔ရဲ႕ ကုိယ္ခ်င္းစာမႈကို ေတြ႕ျမင္ခ်င္ပါတယ္ .. တႏိုင္ငံလံုး ဒုကၡမ်ားမယ့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိစၥမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ဆန္႕က်င္ခဲ့တဲ့၊ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး ေကာင္းစားေရးကိုပဲေျပာေနတဲ့ ေကအုိင္အိုနဲ႕ ကခ်င္ေတြကို အစိုးရက အင္အားအလံုးအရင္းနဲ႕ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေနတာကို လက္ပိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္ၾကလားဗ်ာ .. ကခ်င္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ကို ကခ်င္ သေဘာထားနဲ႔ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ ... ေက်းဇူးလဲတင္ပါတယ္ . အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ … Zau Man Hpunggan . ဒီကေန႕အထိ ဘယ္ဗမာကိုမွ မက်ဴးလြန္၊ မေစာ္ကားဖူးပါဘူး .. လက္ခံပါတယ္ .. ေသခ်ာရဲ႕လားလို႔ ေမးမယ့္သူေတြကိုေတာ့ မွားခဲ့ဖူးတာရွိရင္ လြန္တာရွိရင္ ၀ႏၵာမိပါ လို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္ .. က်ေနာ္တင္တဲ့ ပို႔စ္ေတြ၊ သတင္းေတြေၾကာင့္ က်ေနာ့္ကို တလႊဲျမင္ၾကမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ (ရွိခဲ့ရင္ ေပါ့ေလ)ကိုလည္း အစိုးရရဲ႕ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ မူ၀ါဒကို ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေစလိုပါတယ္ . Online မွာေတာ့ ေရးလိုက္တဲ့ လူမ်ဳိးေရး၊ လူခ်င္းေတြ႕ေတာ့ သူမဟုတ္သလိုလို႔ ေျပာမယ့္သူေတြရွိခဲ့ရင္လည္း နားလည္ႏိုင္ၾကပါေစ . ဒီေန႕ထိ ကခ်င္ေတြ ေစာ္ကားတုိက္ခုိက္ခံေနရတာ (၈)လေက်ာ္လာပါၿပီ .. ဗမာလူမ်ဳိးေတြ စိတ္သေဘာေကာင္းတယ္၊ ေဖာ္ေရြတယ္၊ ကူညီတတ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ့္ကုိယ္ေတြ႕ပါ .. လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈကို အေျခမခံေၾကာင္း အစိုးရရဲ႕ ေသာက္သံုးမက်တဲ့ လမ္းစဥ္ကို မီေမာင္းထိုးေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ .. ျမစ္ဆံုအေရးတုန္းက အားလံုးညီညြတ္လို႔ ဦသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ေျမွာက္ခဲ့ရတာပဲဗ်ာ .အရွိအတိုင္း အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ေနတာပါ . မင္းတို႔ အတိတ္ဘ၀က မေကာင္းတာလုပ္ခဲ့လို႔ အခုျပန္ခံေနရတာေပါ့လို႕မ်ား မွတ္ယူထားၾကလို႔လား . အျပင္မွာ လူခ်င္းေတြ႕လို႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ရင္ဖြင့္ခ်င္လို႔ပါ ဆိုရင္ေတာင္ ဘယ္ဗမာသူငယ္ခ်င္းကမွ နားေထာင္ေပးႏိုင္မွာမွ မဟုတ္ပဲေလ . ေနာင္ေတာ္ ဗမာေတြညီညြတ္ရင္ က်ေနာ္တို႔ကခ်င္ေတြ ဗမာအစိုးရလို႔ ေခၚတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၾကံ့ဖြံ႕အစိုးရေကာ ခံႏိုင္ပါ့မလား . ကံ၊ ကံ၏အက်ဳိးေပါ့ .... ဒါမွ မဟုတ္ ဒီကခ်င္ေတြ မ်ဳိးသုဥ္းသြားပါေစလို႔မ်ား ေမတၱာထားၾကလို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနေလေရာ့ သလား . ကခ်င္သူငယ္ခ်င္းထက္ ဗမာနဲ႕ အျခားလူမ်ဴိးသူငယ္ခ်င္းေတြ ပိုမ်ားပါတယ္ ... ကခ်င္လူမ်ဳိးမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားတဲ့ ကခ်င္လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္မေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းလာတာပါ ... ဘာလို႔မ်ား ဗမာေတြထုတ္ေ၀တဲ့ စာနယ္ဇင္းေတြ ႏႈတ္ဆိတ္ေနရတာပါလဲ . က်ေနာ္ကေတာ့ မတရားမႈတစ္ခုမွာ ဘယ္သူမွ ၾကားမေနသင့္ဘူးဆိုတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူးရဲ႕ အဆုိကို ေျပးသတိရမိတယ္ဗ်ာ .... ေသြးခ်င္းလို႔ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေနၾကတဲ့ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ဆင္းရဲဒုကၡကို ဘယ္ဗမာမွ အေရးတယူမလုပ္ လ်စ္လ်ဴရႈေနၾကတာလဲ ... ဒါေပမယ့္ မေက်နပ္တာ၊ အားမရတာေလးေတာ့ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ေမးခြန္းထုတ္ပါရေစ ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful