STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun

: : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

1 3–7 JAN

MENGGAPAI IMPIAN

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

NENEKKU KREATIF

2 10 – 14 JAN

IMPIAN MENJADI KENYATAAN
BERKUNJUNG KE IBU KOTA

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA

JUMLAH MENULIS 1 2

15 10 10 35 13 10 5 28 13 10 5 28 15 10 10 35 13 10 5 28 10 10

15 10 9 34 13 10 4 27 10 8 6 24 15 10 9 34 13 10 4 27 10 8

15 8 4 27 8 8 2 18 7 5 4 16 12 8 7 27 8 8 2 18 7 5
1

15 10 10 13 10 5 10 10 8 15 10 10 13 10 5 10 10

3 JUMLAH

8 28

6 24

4 16

8

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU 6
KUANTITI

( SEKOLAH KEBANGSAAN )

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

3 17 -21 JAN

HANI BERKARYA MENONTON KONSERT DI DEWAN MERDEKA

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 24 – 28 JAN

SEKOLAHKU CERIA HARI KECEMERLA NGAN SEKOLAH

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH

18 12 10 40 15 10 8 33 15 13 10 38 18 12 10 40 15 10 8 33

18 12 10 40 15 10 5 30 15 10 8 33 18 12 10 40 15 10 5 30

15 10 8 33 10 8 4 22 10 8 6 24 15 10 8 33 10 8 4 22
2

18 12 10 15 10 8 15 13 10 18 12 10 15 10 8

MENULIS JUMLAH

1 2 3

15 13 10 38

15 10 8 33

10 8 6 24

15 13 10

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

5

MURID CEMERLANG

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS

1 2 3 1 2 3 1 2 3

31 JAN – 4 FEB

PENDIDIKA N LALU LINTAS

6
7 14 -18 FEB

JUMLAH 7 – 11 FEBRUARI CUTI TAHUN CARA 1 SELAMAT DENGAR 2 MENUNG & TUTUR -GANG 3 BASIKAL JUMLAH MEMBACA 1 PANDU CERMAT 2

18 12 10 40 15 10 8 33 15 13 10 38 BARU CINA 20 14 12 46 15 10

18 12 10 40 15 10 5 30 15 10 8 33 20 13 12 45 15 10

15 10 8 33 10 8 4 22 10 8 6 24 16 10 8 34 10 8
3

18 12 10 15 10 8 15 13 10 20 14 12 15 10

3 JUMLAH
JIWA SELAMAT

MENULIS JUMLAH

1 2 3

8 33 18 15 12 45

5 30 18 13 10 41

4 22 12 10 8 30

8 18 15 12

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

8 21 – 25 FEB

MENEROKA RAHSIA ALAM

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS I

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ALAM PENUH MISTERI

9
10 7 – 11 MAC

JUMLAH ( 28 FEB – 4 MAC ) UPPM 1
MENSYUKURI NIKMAT ALAM FOTO TANDA

20 14 12 46 15 10 8 33 18 15 12 45 20 14 12 46 15

20 13 12 45 15 10 5 30 18 13 10 41 20 13 12 45 15

16 10 8 34 10 8 4 22 12 10 8 30 16 10 8 34 10
4

20 14 12 15 10 8 18 15 12 20 14 12 15

DENGAR & TUTUR

JUMLAH MEMBACA 1

PERSAHABAT AN

10 10 8 8 5 4 JUMLAH 33 30 22 1 18 18 12 MENULIS 2 15 13 10 3 12 10 8 JUMLAH 45 41 30 (12 MAC - 20 MAC) CUTI PERTENGAHAN PERTAMA

2 3

10 8 18 15 12

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

11 21 – 25 MAC

WARKAH DARI SABAH

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS

1 2 3 1 2 3 1 2 3

SATU NEGARA PELBAGAI PERAYAAN

12 28 MAC

POTRET KENANGAN

JUMLAH DENGAR 1 & TUTUR 2

20 14 12 46 15 10 8 33 18 15 12 45 22 15

20 13 12 45 15 10 5 30 18 13 10 41 24 16

16 10 8 34 10 8 4 22 12 10 8 30 18 12
5

20 14 12 15 10 8 18 15 12 24 16

3 JUMLAH MEMBACA
–1 APRIL

1 2 3 1 2 3

JUMLAH
SERONOK NYA MELANCONG

MENULIS JUMLAH

12 49 15 11 10 36 20 18 15 53

14 54 17 11 6 34 20 20 15 55

10 40 12 9 5 26 15 15 12 42

14 17 11 10 20 20 15

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

13 4–8 APRIL

MERAKAMK AN KISAH PERJALANAN

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

1 2 3 1 2 3 1 2 3

CERITA ASAL USUL

22 15 12 49 15 11 10 36 20 18 15 53

24 16 14 54 17 11 6 34 20 20 15 55

18 12 10 40 12 9 5 26 15 15 12 42
6

24 16 14 17 11 10 20 20 15

DENGAR & TUTUR
CERITA TELADAN

1 2 3 1 2 3 1 2 3

JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

14 11 – 15 APRIL

CERITA LUAR NEGARA

25 20 15 60 17 13 12 42 25 20 18 63

25 20 15 60 20 15 8 43 25 20 18 63

20 15 12 47 15 10 7 32 20 18 15 53

25 20 15 20 15 12 25 20 18

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

15 18 – 22 APR

MAKANAN DIJAGA KESIHATAN TERPELIHAR A

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA

1 2 3 1 2 3

SIHAT TANPA ROKOK

JUMLAH MENULIS 1 2

25 20 15 60 17 13 12 42 25 20

25 20 15 60 20 15 8 43 25 20

20 15 12 47 15 10 7 32 20 18
7

25 20 15 20 15 12 25 20

3 JUMLAH DENGAR & TUTUR
TANGAN PENENTU KESIHATAN KEMBARA SEJARAH

1 2 3 1 2 3 1 2 3

JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

16 25 - 29 APR

18 63 25 20 15 60 17 13 12 42 25 20 18 63

18 63 25 20 15 60 20 15 8 43 25 20 18 63

15 53 20 15 12 47 15 10 7 32 20 18 15 53

18 25 20 15 20 15 12 25 20 18

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU 6 ( SEKOLAH KEBANGSAAN )
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

17 2–6 MEI

BAHAN SEJARAH KESAN SEJARAH

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA

1 2 3 1 2 3

JUMLAH MENULIS 1 2

28 22 18 68 20 15 15 50 28 25

28 24 18 70 25 18 10 53 28 25

25 18 15 58 17 12 8 37 25 20
8

28 24 18 25 18 15 28 25

3 18 JUMLAH ( 9 MEI – 13 MEI ) UPPM 2
PELIK TETAPI BENAR SERONOK NYA MEMBACA

20 73 28 22 18 68 20 15 15 50 28 25 20 73

22 75 28 24 18 70 25 18 10 53 28 25 22 75

18 63 25 18 15 58 17 12 8 37 25 20 18 63

22 28 24 18 25 18 15 28 25 22

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

1 2 3 1 2 3 1 2 3

19 16 – 20 MEI

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

20 23 – 27 MEI

INDAHNYA SENI BINA LEMBAH BUAHBUAHAN

DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH

1 2 3 1 2 3

30 25 20 75 25 20 20 65

30 26 22 78 28 22 20 70

28 22 20 70 20 20 20 60
9

30 26 22 28 22 20

21 13 – 17 JUN

30 30 30 30 25 25 JUMLAH 85 85 ( 28 MEI– 12 JUN ) CUTI PERTENGAHAN KEDUA 1 30 30 DENGAR 2 25 26 & TUTUR 3 20 22 JUMLAH 75 78 PENTERNA 1 25 28 KAN MEMBACA 2 20 22 ENVO 3 20 20 DIESEL JUMLAH 65 70 1 30 30 MENULIS 2 30 30 3 25 25 JUMLAH 85 85 MENULIS

1 2 3

28 25 20 73 28 22 20 70 20 20 20 60 28 25 20 73

30 30 25 30 26 22 28 22 20 30 30 25

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

22

SAINS DALAM KEHIDUPAN

DENGAR & TUTUR JUMLAH

1 2 3

30 25 20 75

30 26 22 78

28 22 20 70
10

30 26 22

MEMBACA JUMLAH
20 – 24 JUN
ROBOT MEMBANTU MANUSIA

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

MENULIS JUMLAH DENGAR & TUTUR

23 27 JUN –1 JULAI

TEKNOLOGI BAHARU MENGUASAI DESA MISI KEMANUSIA AN

JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

30 25 25 80 35 35 30 100 30 25 20 75 30 25 25 80 35 35 30 100

30 25 25 80 35 35 30 100 30 26 22 78 30 25 25 80 35 35 30 100

25 23 25 73 30 30 25 85 28 22 20 70 25 23 25 73 30 30 25 85

30 25 25 35 35 30 30 26 22 30 25 25 35 35 30

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

JIRAN

DENGAR & TUTUR

1 2

30 25

30 26

28 22
11

30 26

3 JUMLAH MEMBACA
24 4–8 JULAI
BESTARI NEGARA SERANTAU

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

JUMLAH MENULIS JUMLAH DENGAR & TUTUR JUMLAH MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

BIJAK BERKOMUN IKASI

25 11 – 15 JULAI

PENCINTA ANGKASA

ALAM ANGKASA

20 75 35 30 30 95 40 40 35 115 30 25 20 75 35 30 30 95 40 40 35 115

22 78 35 30 30 95 40 40 35 115 30 26 22 78 35 30 30 95 40 40 35 115

20 70 30 25 30 85 35 35 30 100 28 22 20 70 30 25 30 85 35 35 30 100

22 35 30 30 40 40 35 30 26 22 35 30 30 40 40 35

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

26

SENTIASA BERHEMAT

DENGAR & TUTUR

1 2

30 25

30 26
12

28 22

30 26

18 – 22 JULAI

27

28 1–5 OGOS

20 22 20 75 78 70 1 35 35 30 MEMBACA 2 30 30 25 3 30 30 30 SEMUA JUMLAH 95 95 85 SELAMAT 1 40 40 35 MENULIS 2 40 40 35 3 35 35 30 JUMLAH 115 115 100 ( 25 JULAI – 29 JULAI ) UPPM3 – PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1 30 30 28 DENGAR & TUTUR 2 25 26 22 3 20 22 20 JUMLAH 75 78 70 1 40 40 35 RENCAMNYA MEMBACA 2 35 35 30 BUDAYA 3 35 35 30 KITA JUMLAH 110 110 95 1 50 50 50 MENULIS 2 50 50 40 3 40 40 35 JUMLAH 140 140 125 JUMLAH

3

22 35 30 30 40 40 35 30 26 22 40 35 35 50 50 40

TANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun
MINGGU

: :

BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
JENIS LATIHAN ARAS SOALAN KUANTITI KPI

TAJUK

PIAWAIAN JPN

PIAWAIAN SEKOLAH

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

13

PENGUKUHAN

PENGUKUHAN

PENGAYAAN

PENGAYAAN

PEMULIHAN

DENGAR & TUTUR
29 8 – 12 OGOS

1 2 3 1 2 3 1 2 3

JUMLAH
SEJARAH SUMBER PENGAJARAN

MEMBACA JUMLAH MENULIS

30 15 – 19 OGOS

SERBA TAHU

JUMLAH 1 DENGAR & TUTUR 2 3 JUMLAH 1 MEMBACA 2 3 JUMLAH 1 MENULIS 2 3 JUMLAH

30 25 20 75 40 35 35 110 50 50 40 140 35 30 25 90 45 40 40 125 60 60 50 170

30 26 22 78 40 35 35 110 50 50 40 140 35 30 25 90 45 40 40 125 60 60 50 170

28 22 20 70 35 30 30 95 50 40 35 125 30 25 23 78 40 35 35 110 60 50 40 150

PEMULIHAN

30 26 22 40 35 35 50 50 40 35 30 25 45 40 40 60 60 50

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun
MINGGU

: :

BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
JENIS ARAS
14

TAJUK

KUANTITI

KPI

PENCAPAIAN

CATATAN

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

LATIHAN

SOALAN

SEBENAR

31 22 – 26 OGOS

32 5–9 SEPT

35 35 30 30 30 25 25 25 23 JUMLAH 90 90 78 1 45 45 40 PERTANIAN MEMBACA 2 40 40 35 PENJANA KESEJAHTE 3 40 40 35 RAAN JUMLAH 125 125 110 1 60 60 60 MENULIS 2 60 60 50 3 50 50 40 JUMLAH 170 170 150 27 OGOS – 4 SEPTEMBER CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 1 35 35 30 DENGAR 2 30 30 25 & TUTUR 3 25 25 23 JUMLAH 90 90 78 1 45 45 40 CIPTAAN MEMBACA 2 40 40 35 SAINS MEMUDAHK 3 40 40 35 AN MANUSIA JUMLAH 125 125 110 1 60 60 60 MENULIS 2 60 60 50 3 50 50 40 JUMLAH 170 170 150 DENGAR & TUTUR

1 2 3

35 30 25 45 40 40 60 60 50 35 30 25 45 40 40 60 60 50

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN )
15

Tahun

:

6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

33 12 – 16 SEPTE MBER

34

35 26 - 30 SEPT

35 35 30 30 25 25 JUMLAH 90 90 1 45 45 MEMBACA 2 40 40 JIRAN SERANTAU 3 40 40 JUMLAH 125 125 1 60 60 MENULIS 2 60 60 3 50 50 JUMLAH 170 170 19 – 23 SEPT EMBER UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH 1 25 25 DENGAR 2 20 20 & TUTUR 3 15 15 JUMLAH 60 60 TEMA 1 17 20 WARISAN MEMBACA 2 13 15 ALAM 3 12 8 JUMLAH 42 43 1 25 25 MENULIS 2 20 20 3 18 18 JUMLAH 63 63 DENGAR & TUTUR

1 2 3

30 25 23 78 40 35 35 110 60 50 40 150 RENDAH 20 15 12 47 15 10 7 32 20 18 15 53

35 30 25 45 40 40 60 60 50 25 20 15 20 15 12 25 20 18

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J)
16

Mata Pelajaran Tahun

: :

BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

DENGAR & TUTUR
36 3–7 OKT

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

JUMLAH
JAUH PERJALANAN LUAS PANDANGAN

MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH DENGAR & TUTUR JUMLAH

37 10 – 14 OKT

CERITA RAKYAT

MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

25 20 15 60 17 13 12 42 25 20 18 63 25 20 15 60 17 13 12 42 25 20 18 63

25 20 15 60 20 15 8 43 25 20 18 63 25 20 15 60 20 15 8 43 25 20 18 63

20 15 12 47 15 10 7 32 20 18 15 53 20 15 12 47 15 10 7 32 20 18 15 53

25 20 15 20 15 12 25 20 18 25 20 15 20 15 12 25 20 18

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR
17

PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

DENGAR & TUTUR
38 17 – 21 OKT

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

JUMLAH
SEJAHTERA SEPANJANG USIA

MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH DENGAR & TUTUR JUMLAH

39 24 – 28 OKT

SATU PENEROKAAN

MEMBACA JUMLAH MENULIS JUMLAH

25 20 15 60 17 13 12 42 25 20 18 63 25 20 15 60 17 13 12 42 25 20 18 63

25 20 15 60 20 15 8 43 25 20 18 63 25 20 15 60 20 15 8 43 25 20 18 63

20 15 12 47 15 10 7 32 20 18 15 53 20 15 12 47 15 10 7 32 20 18 15 53
18

25 20 15 20 15 12 25 20 18 25 20 15 20 15 12 25 20 18

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tahun : : BAHASA MELAYU ( SEKOLAH KEBANGSAAN ) 6
KUANTITI

PIAWAIAN JPN
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGAYAAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

ARAS SOALAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

40 31 OKT – 4 NOV

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41 7 NOV – 11 NOV

AKTIVITI PERSEDIAAN KE SEKOLAH MENENGAH

42 14 – 18 NOV

AKTIVITI PERSEDIAAN KE SEKOLAH MENENGAH

19

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful