Seminarski rad

SADRŽAJ Uvod........................................................................................................... ....................4 Opće karakteristike prednosti......................................................................................4 i

Kako radi Led ?.......................................................................................................... .....7 Primjena Led rasvjete..................................................................................................... 8 Oblici i karakteristike dioda..................................................................................... 9 Oblici i karakteristike sijalica....................................................................................13 led led

Ugradnja i instalacija................................................................................................... ..15 Uređaji za napajanje i kontrolu rasvjete.... .............................................................18 led

Led kontroler.................................................................................................... .............19 Led amplifer...................................................................................................... ............21 Touch panel screen....................................................................................................... 22 Optoelektronski senzori................................................................................................26

1

Seminarski rad

Konstrukcija optičkih senzora.......................................................................................26 Optoelektronski pomjeraja...............................................................................27 Optoelektronski distance)....................................................................29 senzori

senzori(senzori dnevne Light boy za

Senzor koji zavisi od svjetlosti..........................................................................29 Senzor koji zavisi od dnevne kit......................................................31 svjetlosti

Automatsko svjetlo prostor......................................................................................32 Opis,funkcionalnost uređaja.........................................................................................32 Uvezivanje dvokanalnog prekidača..........................................................................33 Podešavanje potenciometra VR1 VR2........................................................................34 Nekoliko simulacionih primjera rasvjete................................................................35

IR i led

Simulacija led svjetla....................................................................................................42 Simulacija prostora osvjetljenog proračun............................................43 led svjetlom i

Zaključak.................................................................................................... ..................44 Literatura................................................................................................... ..................44

2

Seminarski rad

Popis slika Slika 1. Prednosti led diode...................................................................................................5 Slika 2. Izgled „Aspho“ Led...................................................................................................6 Slika 3.1 Izgled „Aspho“ Led...................................................................................................6 Slika 3.2 Izgled „Ilex“ Led.......................................................................................................7 Slika 3.3 RGB (red,green,blue) šema led................................................................................7 Slika 3.4. Izgled „Beriel, Elin,“ Led..........................................................................................8 Slika 3.5. Izgled „Ture,Kurt,“ Led............................................................................................9 Slika 3.6 Izgled „Actros,Ilamt,Adobe“

3

Seminarski rad

Led..............................................................................9 Slika 3.7 Izgled „Quark,Ghilea“ Led.....................................................................................10 Slika 3.8 Izgled „Stina,Valborg“ Led.....................................................................................10 Slika 3.9 Izgled „Linnar“ Led trake.......................................................................................12 Slika 5. Ugradnja u puni zid..................................................................................................13 Slika 5.1 Ugradnja u „rigips“ zid..........................................................................................13 Slika 5.2. Primjer ugradnje..................................................................................................14 Slika 5.3. Ugradnja „Linnar,Valborg“Led trake u zid i plafon...............................................15 Slika 6. Uređaj za napajanje Led rasvjete IP67....................................................................16 Slika 6.1 Led kontroler ....................................................................................................... .17 Slika 6.2 Šema led kontrolera ulaznim,izlaznim naponom i diodama.................................17 Slika 6.3 Led pojačalo [YC079].............................................................................................18 Slika 6.4 Nekoliko primjera izgleda Touch Panela za kontrolu Led rasvjete........................19 Slika 6.5 Primjer izgleda Touch Panela, modeliran u „Catia”..............................................20 Slika 7. Blok šema optičkih senzora.....................................................................................23 Slika 7.1 Laserski senzor za detektovanje veličine i pomjeraja objekta...............................24 Slika 8. Optoelektronski senzor distance GP 2 YOA YK........................................................25 Slika 8.1 Senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti...................................................................26 Slika 8.2. Senzor dnevne svjetlosti Light Boy Kit UP…………………………………………........….……27 Slika 9. Mini uređaj za automatsko svjetlo u prostoru........................................................28 Slika 9.1 Šema uređaja......................................................................................................... 29 Slika 9.2. Mini uređaj za automatsko svjetlo u

4

Seminarski rad

prostoru......................................................30 Slika 10. Izgled čovječije (lijevo), ptičije(desno) perspektive.................................................33 Slika 10.1 Snimak ICKamerom...........................................................................................33 Slika 10.2 Led science simulations plava boja fotona svijetlosti…………………………..........…..37 Slika 10.3 Led science simulations žuta i svijetlo plava boja fotona svijetlosti……...........….38 Slika 10.4 Led science simulations crvena i svijetlo ljubičasta boja fotona svijetlosti…....…39 Slika 11.2 Led science simulations plava boja fotona svijetlosti…………………………………....…40 Slika 11.3 Simulacija osvijetljene prostorije led svjetlom…………………………………………...….…41 Slika 11.4 Osvijetljene prostorije led svjetlom, mogućnost ugla spektra širnja led..............42 Slika 11.5 Proračun simulirane prostorije led svjetlom………………………………………...............43

Uvod
Općenito, dioda je nelinearni poluvodički elektronski element (ili, rjeđe, elektronska cijev) s dva priključka koji posjeduje ispravljačke osobine. Poluvodičke diode se izvode na temelju pn-spoja ili, rjeđe, na temelju spoja metal-poluvodič. Diode se mogu razvrstati po materijalu na kojemu su rađene (silicij, germanij, galij-arsenid, silicij-karbid) i po tipu (ispravljačke, svjetleće, foto-diode, Zener diode, Schottky diode, tunel-diode itd.). Svjetleća dioda (en. LED - Light Emiting Diode, često se naziva i LE dioda) je posebna vrsta poluvodičke diode koja emitira svjetlost kada je propusno polarizirana, tj. kada kroz nju teče električna struja. Prilikom direktne rekombinacije para elektron-šupljina, emitira se foton svjetla. Takvu osobinu imaju poluvodiči galijev-arsenid (GaAs), galijev fosfid (GaP) i silicijev karbid (SiC). Ta pojava se naziva elektroluminiscencija. Boja emitiranog svjetla ovisi o poluvodiču, kao i o primjesama u njemu i varira od infracrvenog preko vidljivog do ultraljubičastog dijela spektra. LED (Light Emiting Diode) je elektronička komponenta koja pretvara električnu energiju u svjetlost. Sastoji se od poluvodikog chipa, pozitivnog i negativnog izvoda zalivenih u epoksi kučište koje određuje oblik i optičke karakteristike komponente. Razvoj LED dioda počinje od prve praktične primjene (1962 god), razvoj LED-a se ubrzano razvija paralelno šireći prostor primjene. Razvoj se grubo

5

Seminarski rad

može podijeliti na tri cjeline. Prvo su razvijene monokromatske LED diode (crvena, žuta, zelena), a tek 1993. godine japanski znanstvenik “Shuji Nakamora” je uspio razviti LED diodu plave boje. Bazirana na tehnologiji plave LED diode 1997. godine je razvijena bijela LED dioda što je značilo i prekretnicu u širini primjene. Od tog vremena do danas razvoj je usmjeren na povećanje razine svjetla, tako da danas postoje LED diode sa svjetlosnim tijekom koji prelazi 120 lumena/W. S obzirom na njihove karakteristike te brzinu razvoja, LED diode predstavljaju izvor svjetla budućnosti.

1.

Opće karakteristike i prednosti

LED diode su dizajnirane za nazivni napon 2-3,6V uz struju od 2030mA, što znači da im je potrebno manje od 0,1 W za rad. Za razliku od klasičnih žarulja, električnu energiju pretvaraju direktno u svjetlost određene valne dužine uz zanemarivo zagrijavanje. U pogledu trajnosti, uz određene radne uslove, životni vijek prelazi 100 000 sati. Ne sadrže živu, staklo, štetne plinove, ni otrovne materijale te se mogu reciklirati. Zbog odličnih mehaničkih karakteristika neosjetljive su na vibracije, udarce i ostala naprezanja. Zato svakodnevno se, sve više i više, tradicionalna rasvjetna tijela kao što su žarulja s žarnom niti, halogene ili florescentne žarulje zamjenjuju LED rasvjetnim tijelima, prednosti Led diode su : - Ušteda energije i do 80% - Izuzetno dug vijek trajanja (više od 50.000 radnih sati) - svjetiljka je potpuno ekološka - bez IR/UV zračenja - trenutno paljenje i ponovno paljenje - niska potrošnja energije, ušteda energije i do 80% - svjetiljka je potpuno ekološka bez prisutnosti plinova, ne sadrži živu i teške metale - nisko termičko opterećenje - visoka otpornost na udarce i vibracije - svjetlost je usmjerena i nema svjetlosnog zagađivanja - male dimenzije vrlo niski troškovi održavanja - dobra svjetlosna iskoristivost sa tendencijom napretka - visoka iskoristivost u boji (6000K) - kučište izrađeno od aluminija - na svjetiljku se izdaje garancija do 12 mjeseci ”zavisno od proizvođača”

2.

Kako radi LED ?

6

Seminarski rad

Svjetlosne diode temelje se na poluvodičima koji pretvaraju električnu struju direktno u svjetlost. Samo nekoliko milimetara dugačak, LED je korisna alternativa za klasične izvore svjetla u mnogim područjima opće rasvjete gdje također otvaraju do sada nepoznate mogućnosti i perspektive. LED – dioda koja emitira svjetlo sastoji se od nekoliko slojeva poluvodičkog materijala. Ukoliko je dioda pravilno priključena, svjetlo se proizvodi u jednom od ovih tankih slojeva, u aktivnom sloju. Nasuprot žaruljama sa žarnom niti koje proizvode kontinuirani spektar LED daje samo određene boje, a da bi se npr. dobila bijela svijetlost, fosfor u LED-u se pobuđuje emisijom svjetla plave diode kako bi davao žuto svjetlo. Koncentracija fosfora se prilagođava na tu razinu, da se plavo i žuto svjetlo miješaju da bi se dobila bijela svjetlost sa indeksom uzvrata boje 80.

svjetlosti-led-diode/]

Slika 1. Prednosti Led diode [zaruljoteka.com/diode-za-emitiranje-

2. 1

Primjena Led rasvjete

LED rasvjeta koristi se za uređenje, dekoraciju ili osvjetljenje pojedinih elemenata ili površina (stjenki, ploha i sl.), stvaranje ugodnijeg i luksuznijeg ambijenta, osiguravanja jakog osvjetljenja, atraktivnog ugođaja, modernog dizajna. LED rasvjeta pruža višestruku funkcionalnost i izbor boja, ne ograničene mogućnosti izvedbe i dizajna, najnižu potrošnju energije u usporedbi sa postojećim standardnim rasvjetnim tijelima (žarulja, neon, halogen i sl.) i ima garantirani vijek trajanja do 100 000 sati. Led rasvjeta uspješno zamjenjuje klasičnu rastrošnu rasvjetu. Usprkos nešto većoj početnoj cijeni , na duge staze LED rasvjeta se višestruko isplati. LED diode temelje se na poluvodičima koji pretvaraju električnu struju direktno u svjetlost. Samo nekoliko milimetara dugačak, LED je korisna alternativa za klasične izvore svjetla

7

Seminarski rad

u mnogim područjima opće rasvjete gdje također otvaraju do sada nepoznate mogućnosti i perspektive.

Slika 2. Izgled Led diode [ tehnomagazin.com/Tehno-magazinbr1/02b_LED_diode.htm]

3.

Oblici i karakteristike Led dioda

Težina u rasponu od : 0,017 kg – 0,065 kg Snaga (power) od: 1 - 2 Watt Dimenzije : Ø20X24 mm Materijal: Aluminijum – Crom Podržani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90 °C Mogućnost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 2,7 KM

Slika 3. Izgled „Aspho“ Led [art-rasvjeta.hr/download/
]

Težina u rasponu od :0,060 kg – 0,070 kg Snaga (power) od: 1 – 2 Watt Dimenzije : Ø13X25mm , Ø13X68mm, Ø20X67mm Materijal: Aluminijum – Crom Podržani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90°C Mogućnost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3 KM

8

Seminarski rad

Slika 3.1. Izgled „Aspho“ Led [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Težina u rasponu od :0,061 kg – 0,080 kg Snaga (power) od: 2 Watt Dimenzije : Ø30X26mm , Ø30X55mm, Ø20X67mm Materijal: Aluminijum – Crom Podržani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90°C Mogućnost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3 KM

Slika 3.2. Izgled „Ilex“ Led [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Težina u rasponu od : 0,045 kg – 0,070 kg Snaga (power) od: 2 Watt Dimenzije : Ø20X80mm , Ø20X69mm, Ø20X100mm Materijal: Aluminijum – Crom Podržani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90°C Mogućnost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3 KM

9

Seminarski rad

Slika 3.3. RGB (red,green,blue) šema led [artrasvjeta.hr/download/ ]

Slika 3.4. Izgled „Beriel, Elin,“ Led [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Težina u rasponu od : 0,045; 0,050; 0,070 kg – 0,090 kg Snaga (power) od: 2 Watt Dimenzije : Ø30X87mm , Ø40X67mm, Ø40X45mm, 102X30mm Materijal: Aluminijum – Crom Podržani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90°C Mogućnost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3 KM

10

Seminarski rad

Slika 3.5. Izgled „Ture,Kurt,“ Led [artrasvjeta.hr/download/ ]

Težina u rasponu od : 0,045; 0,050; 0,065 kg – 0,090 kg Snaga (power) od: 2 Watt Dimenzije : 40X53,5mm , Ø40X52,2mm, Ø40X45mm, 22X46mm Materijal: Aluminijum – Crom Podržani napon: 5V- 24V Radna temperatura: -40 do 90°C Mogućnost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3,5 KM

Slika 3.6. Izgled „Actros,Ilamt,Adobe“ Led [artrasvjeta.hr/download/ ]

Težina u rasponu od : 0,130 – 0,230 kg Snaga (power) od: 1 Watt (350mA) 2 Watt (600 mA) Dimenzije : 40X53,5mm , Ø40X52,2mm, Ø40X45mm, 22X46mm Materijal: Aluminijum – Crom Podržani napon: 5V- 24V

11

Seminarski rad

Radna temperatura: -40 do 90°C Mogućnost ugradnje: exterier, enterier Cijena: 3,5 KM

Slika 3.7. Izgled „Quark,Ghilea“ Led [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Slika 3.8. Izgled „Stina,Valborg“ Led [artrasvjeta.hr/download/ ]

Pravougaoni i okrugli reflektori (sting, valborg) izrađuju se od Aluminijuma (Al) i Croma (Cr), takođe mogu biti izrađeni od Aluminijuma i Mesinga. Mogu biti sa podesivom glavom, koja omogućava širenje spektra svjetlosti u željenom pravcu. Zbog izrade od kvalitetnih materijala imaju jako dug vijek trajanja.

12

Seminarski rad

Slika 3.9. Izgled „Linnar“ Led trake [art-rasvjeta.hr/download/ ] Primjena ovakve vrste rasvjete „Dekorativne rasvete“ najčešće susrećemo u lokalima, restoranima, bioskopima, kafićima, koriste se za osvijetljenje stubišta, indirektno osvetljenje za spuštene plafone, za osvetljavanje gipsanih reljefa itd. Postoji mogućnost postizanja i linijskog osvjetljenja, zavisnosti od udaljenosti izvora svjetlosti i površine koju želimo osvjetliti. Koristi se za unutrašnju upotrebu, ugao emitovanja svjetlosti od 0 do 120 stepeni, napajanje je 12 V DC jednosmjerni napon.

3.1

Oblici i karakteristike led sijalica

13

Seminarski rad

Grlo: MR-16 Napajanje: 12 VDC Potrošnja: 1W Broj dioda: 18 Radni vijek: 100 000 radnih sati Dostupne boje: bijela, crvena, plava,zelena

Karakteristike: AT-ELSMB01-GU10 Napajanje: 230 VAC Potrošnja: 1.6W Boja: Bijela

Karakteristike: AT-ELSMB01-MR16 Napajanje: 12 VACPotrošnja: 1.6W Boja: Bijela

ATEL-nlpo2 Grlo: E27 Napajanje:240 VAC Potrošnja: 5W Broj dioda: 5x1W Radni vijek: 100 000 radnih sati Dostupne boje: bijela, topla bijela

Karakteristike: ATELpb16-3W1 Grlo: MR-16 Napajanje: 12 VAC Potrošnja: 3W Broj dioda: 1x3W Radni vijek: 100 000 radnih sati Dostupne boje: bijela, topla bijela

Karakteristike: atel-pb273w2 Veličina (mm): D50 LED Kol: 3X1W Napajanje :350 mA MATERIJAL: Aluminij Dostupne boje: Bijela, topla bijela

Slika 4. Oblici i karakteristike led sijalca [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/40/]

4.

Ugradnja, Instalacija

14

Seminarski rad

Instalacija je jednostavna, brza i sigurna, veza se ostvaruje pomoću vijaka tako proizvod može biti stavljen u okvir za ugradnju prethodno ugrađene posteljice u zidu. Montažni okviri su osmišljeni kako bi elementi bili fiksni na bilo koju vrstu površine. Specijalno dizajnirani vijci dozvoljavaju jednostavnu, brzu i sigurnu montažu na bilo koju vrstu spuštenog stropa ili “gipskarton“, „rigips“ zida.

Slika 5. Ugradnja u puni zid [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Slika 5.1. Ugradnja u „rigips“ zid [art-rasvjeta.hr/download/ ]

Primjer ugradnje posteljica (montažni kovir) za I - led diode i led sijalice, I-Led se postavlja u uvučeni dio posteljice, koji su smješteni uz

15

Seminarski rad

objekt. Nakon ispravnog pozicioniranje se određuje, da li su spojeni na lokalni izvor napajanja, mora se obratit pažnja na precizno pozicioniranje montažnog okvira ili posteljice za I – Led, taj se prostor u montažnom okviru mora maksimalno iskoristiti.

Slika 5.2. Primjer ugradnje [art-rasvjeta.hr/download/ ] Primjer ugradnje Led trake Linnar i Valborg u zid i plafon, princip ugradnje je sličan kao i na predhodnom primjeru. Instalacija Linnar i

16

Seminarski rad

Valborg Led traka su jednostavne, brze i sigurne. Posebno dizajnirani vijci osiguravaju montažu na bilo koju površinu spuštenog stropa ili nekog zida.

Slika 5.3. Ugradnja „Linnar, Valborg“ Led trake u zid i plafon [artrasvjeta.hr/download/ ]

17

Seminarski rad

5.

Uređaji za napajanje i kontrolu led rasvjete

Napajanje za LED rasvjetu (LED trake i LED kontrolere, module) koristili bi, IP67 Napajanje: 12V / 15 W . Dopušteno maksimalno trajno opterećenje. U potpuno vodootpornom kućištu, koristi se za vanjsku i unutarnju ugradnju Cijena: 20 KM

Slika 6. Uređaj za napajanje Led rasvjete IP67 [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/41]

Uređaj za LED napajanje s visokim stepenom zaštite od kratkog spoja, propterećenja, itd. Snaga: 60W Stepen zaštite: IP67 Ulazni napon: 110-250VAC Izlazni napon: DC12V Izlazna struja: 5A Power factor:>0.5 Total harmonic distortion THD<10% Power supply efficiency>82% Radna temp: -25 - 50(case outside surface temperature) Radna vlažnost : 10-90% relative humidity Dimenzije: 145x63x37mm / Težina:178g Kučište: Aluminij Security approval: CE,FC,IP67

18

Seminarski rad

4.2 Led kontroler
Karakteristike:
Cijena sa PDV-om 25,60 KM Specifikacije: Napajanje :12V DC Radna temperatura: -20 do +60 °C Dimenzije : 62x35x23 mm Dimenzije pakiranja: 105x63x55 Masa: 50 g Masa sa ambalažom: 85g Izlaz: Tri CMOS izlaza sa otvorenim drainom Način spajanja: Zajednička anoda Maksimalna izlazna struja: 2A svaka boja Funkcije: Ovaj kontroler omogućuje odabir jedne od 16 stacionarnih boja čiji se intenzitet može ugađati i 4 dinamička moda čija brzina izmjene se može ugađati. Upozorenje: Ulazni napon ovog kontrolera je 12V, viši naponi će ga u većini slučajeva uništiti. Garancija na ovaj uređaj je godinu dana, međutim iz garancije se isključuju situacije u kojima uređaj radi u preopterećenju, ili u agresivnoj sredini.

Slika 6.1. Led kontroler [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/41] Gumb "On / Off": uključivanje / isključivanje kontrolera. Gumb "PAUSE": zadržati trenutni status, pritisnite ga ponovno Gumb "MODE + / M +": Unesite sljedeći način. Gumb "MODE - / M -": Povratak na prethodnu način. Gumb "brzine / S": Brzina gore / dolje mijenja boju. (1 ~ 8 nivoa)

19

Seminarski rad

Gumb "BRIGHT / B": Podesite veličinu nivoa svjetline. (1 ~ 8 razina) Gumb "Reset": Vraćanje na fabričke postavke, ako pritisnete ovaj gumb na 3 sekunde Radna temperatura: -20~60 stepeni Napajanje: DC 5-24V, Dimenzije: D210xŠ40xV30mm Program: 29 različitih modova osvjetljenja Maksimalna udaljenost sa koje se može upravljati daljinski: 100m Podešavanje sjajnosti : 8 nivoa Izlaz: Tri mosfet izlaza sa otvorenim drainom, Maksimalna izlazna struja: 8A po kanalu.

Slika 6.2. Šema led kontrolera ulaznim,izlaznim naponom i diodama [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/41]

4.3

Led Amplifer (pojačalo)

Specifikacije: Napajanje :12V DC Radna temperatura: -20 do +60 °C Dimenzije : 95x65x24 mm Dimenzije pakiranja: 137x81x54 Masa: 110 g Masa sa ambalažom: 145g Predviđeno za spoj: Zajedničke anode Maksimalna izlazna struja: 12A (4A svaka boja)

20

Seminarski rad

Funkcija: Koristi se za primanje RGB signala iz RGB LED kontrolera, pojačavanje signala i napajanja druge grupe RGB traka (ili drugih RGB rasvjetnih tijela) Upozorenje: Ulazni napon ovog kontrolera je 12V, viši naponi će u većini slučajeva uništiti. Garancija na ovaj uređaj je godinu dana, međutim iz garancije se isključuju situacije u kojima uređaj radi u preopterećenju, ili u agresivnoj sredini. RGB pojačalo [YCO79] Cijena sa PDV-om: 47,80 KM

Slika 6.3. Led pojačalo [YC079] [spectolux.com/catalog/index.php/cPath/41]

4.4 Touch panel screen
Pomoću Touch Panela screen-a upravljamo rasvjetom i ostalim aparatima (mogućnost), upravljanje uspostavljamo bežičnom vezom. Veličina displey-a je 10 " odnosno 25 cm, zaslon je osjetljiv na dodir za upravljanje svim modulima. Vrlo jednostavna instalacija, jednostavno programiranje (bez računara).

21

Seminarski rad

Potpuno bežični, za napajanje koristi baterije. Jednostavno se mogu montirati na zid, koristi sve funkcije, kuće, radnog prostora i jedinica kodova s jednom drugom u 1 konfiguracije. Postoji mogućnost odabira izmjene displey-a za postavljanje svoje vlastite omiljene pozadine (fotografija, tipke, funkcije...). Ima mogućnost odabira 6 različitih jezika (EN-FR-DE-ES-IT-NL). Osnovne karakteristike Touch Panela Napajanje: 2 x AAA baterije Materijal okvira: Brušeni aluminij Foto Veličina: 218x165mm Vidljivi fotografije Veličina: 210x154mm Dimenzije: 260x205x20mm

22

Seminarski rad

Slika 6.4. Nekoliko primjera izgleda Touch Panela za kontrolu Led rasvjete [cyclotouch.com.au/product_info.php?products_id=2469] Odašiljač: Odašiljač: Incorporated MARMITEK X-10/RF odašiljača Antena: Integrirana antena RF Raspon: do 30 m slobodnog prostora, do 15 m kroz podove i zidove Protokol: MARMITEK X-10 RF protokol Kontrolor: Broj konfiguracije: Maksimalno 2 Broj tipki: Maksimalno 30 po konfiguraciji Gumb Veličina: Mali (15x15mm) Srednja (25x15mm) Veliki (25x25mm) Minimalni boravak između tipke: 4mm Razlučivost zaslona: 255x255 točaka X rezolucije 0.9mm Y razlučivost 0.7mm Memorija: Postavke se spremaju nakon gubitka napajanja Funkcije: Postavite kuću / jedinica kod, jedinice, jedinica OFF, ON, PROMJENA (preklopni), sve jedinice OFF, sve rasvjeta na DIM +, dim3 makronaredbe svaki s 4 funkcije 2 uspomene za gumbe i postavke a. Mem 1: s tvorničke postavke b. Mem 2: prazno Tvornica reset Temperatura: -10 ° ~ 60 ° C (u radu) Cijena: 195 KM Touch panel screen zauzima jako bitnu ulogu u našem projektu, glavna uloga Touch panela screen-a je regulisanje količine osvjetljenja u prostoru, u nekoj prostoriji npr. šolska učionica ili neki drugi radni prostor, u kojem se nalazi 10 do 15 školskih stolova ili nekih drugih radnih stolova. Korištenjem kombinacije Touch panel screen-a i elektronike možemo napravit ugođaj rasvjete, osvjetljenja tog prostora po želji, a da ne utiče negativno na kolege koje žele jaču ili slabiju svjetlost na svojim školskim stolovima. Ako uzmemo kao primjer dvojice studenata koji sjede za istim školskim stolom, ako jedan od te dvojice studenata želi jače osvjetljenje na svom radnom stolu ili na radnoj površini , drugi želi slabije osvjetljenje, postoji mogućnost rješenja takvog problema. Na izborniku Touch panela screen-a nalazi se 10 do 15 brojeva, svaki od tih brojeva predstavlja radni sto ili neku radnu površinu (zavisno koliko se stolova nalazi u prostoru) u tom prostoru. Odabirom nekog broja, bilo kojeg broja npr. broja 5, automatski Touch panel ulazi u

23

Seminarski rad

meni stola broj 5, u kojem postoji nekoliko opcija. Te opcije su : tri ponuđene jačine svjetlosti slaba svjetlost, srednja svjetlost, jaka svjetlost (low, medium, high). Odabirom neke od ponuđenih opcija na stolu broj 5 pojavit će se vidljiv rezultat. U koliko studentu ne odgovara ni jedna od te tri ponuđene opcije, postoji rezervna opcija u obliku skale, koja ima oblik i funkciju digitalnog potenciometra, od „–„ minusa prema „+“ koja je podjeljena na sitne dijelove. Minus „-„ predstavlja slabu svjetlost , „+“ predstavlja jaku svjetlost.

Ostvarivanjem kontakta na „-„ ili „+“ možemo podesiti ugođaj, jačinu svjetlosti tačno takvu kakvu želimo, da ne ometamo jačinu svjetlosti drugom kolegi ili kolegama koji se nalaze ispred ili iza našeg stola. Nekoliko primjera izgleda jednog takvog Touch panel screen-a prikazan je na slici 20. „Slika 20. Nekoliko primjera izgleda Touch Panela za kontrolu Led rasvjete”. Prijedlog novog dizajna

24

Seminarski rad

Slika 6.5. Primjer izgleda Touch Panela, modeliran u „Catia”

5.

Optoelektronski senzori

Princip rada optoelektronskih senzora se zasniva na promjeni parametara optičkog signala sa promjenom fizičke veličine. Samim tim ovi senzori nemaju galvanske ili magnetne veze, već samo optičke. Zato se često nazivaju i optički senzori. Kod optičkih senzora je postignuto: galvansko odvajanje, zaštita od šumova, mogućnost merenja fizičkih veličina, kako u oblasti malih tako i u oblasti velikih vrednosti, standardizacija izlaznog signala, visok kvalitet statičkih i dinamičkih karakteristika, itd. Optički senzori se mogu upotrijebiti u svim uslovima djelovanja jakog magnetnog polja, visoke temperature, električnih šumova i hemijske korozije, pa su mnogo fleksibilniji i pouzdaniji od klasičnih senzora. Loše osobine su: složenost izrade, obrade signala, zahtevaju optičku vidljivost između prijemnika i predajnika, osetljivost na mehaničke vibracije i relativno visoka cena.

25

Seminarski rad

Mjerena fizička veličina (npr. pomjeraj) je u vezi sa određenim parametrom optičkog signala koji je u suštini elektromagnetni talas sa frekvencijom 1013–1015 Hz . Promena parametara optičkog signala, srazmjerno amplitudi mjerene fizičke veličine, predstavlja modulaciju tog signala. Osnovni parametri optičkog signala su: amplituda, frekvencija, faza, polarizacija i rasijavanje svjetlosnog toka. Modulatori koji se primenjuju u gradnji optičkih senzora su optoelektronski modulatori. Kod njih se mijenjaju parametri optičkog signala pomoću elementa koji mijenja svoja optička svojstva, zahvaljujući delovanju naponskog ili strujnog signala.

5.1 Konstrukcija optičkih senzora
Optički senzori se sastoje od tri dijela: izvora svjetlosti, prijemnika i prenosnog medija. Između izvora i prijemnika veze mogu biti optičke ili električne. Na slici 1 su predstavljene dve blok šeme različitih izvedbi optičkih senzora. U prvom slučaju unutrašnje veze su optičke dok su spoljašnje električne. Na ulaz senzora dovodi se električni signal koji pobuđuje optički izvor. Optički signal iz optičkog izvora se prenosi kroz optički kabl do optičkog prijemnika, na čijem se izlazu generiše električni signal. U drugom slučaju unutrašnje veze su električne a spoljašnje su optičke. Na ulaz senzora dovodi se optički signal koji pobuđuje optički prijemnik, koji zatim pretvara optički signal u električni signal. Električni signal se pojačava i vodi na generator optičkog signala.

a) unutrašnje veze optičke, spoljašnje električne b) unutračnje veze električne, spoljašnje optičke [automatika.rs/index.php/baza-znanja/senzori/optoelektronskisenzor.html]

Slika 7. Blok šema optičkih senzora, gde su:

Kao izvori svetlosti najčešće se koriste LED diode i laserske diode. Kod njih se emitovanje fotona ostvaruje prelaskom elektrona sa višeg na niži energetski nivo, tj. sa prelaskom iz provodne u valentnu zonu. Kod lasera je to stimulisana emisija a kod LED dioda spontana emisija. Zato laser daje snažniji optički signal užeg frekventnog opsega i manje

26

Seminarski rad

vremenske konstante. Za praktičnu primjenu u tehnici senzora povoljnije su LED diode zbog linearnije karakteristike, veće pouzdanosti i manje cijene. Svetlost koju zrače LED diode i laseri treba da je koherentna, tj. određene talasne dužine. LED diode najčešće emituju zelenu, crvenu i žutu svetlost u vidljivom spektru od 380 nm do 750 nm, a ultraljubičastu (UV) i infracrvenu (IR) u nevidljivom delu spektra. Prijemnik svetlosti konvertuje optičku energiju u električni signal. U ove svrhe se mogu upotrebiti: fotodiode, fototranzistori, fotootpornici, fotopotenciometri, itd.

5.2 Optoelektronski senzori pomjeranja
Većina senzora pomaka koriste laser (Slika 2) kao izvor svjetlosti, umesto LED diode. Ovi izvori svjetlosti emituju vrlo precizan snop svetlosti. Svetlost se zatim fokusira uz pomoć sočiva i usmerava ka objektu. Takva svetlost se reflektuje od objekta i vraća nazad do detektora koji je osetljiv na pomjeraj objekta, tzv. PSD detektor (Position Sensitive Detector). Pošto se objekat približava i udaljava od senzora, ugao reflektovane svjetlosti se mijenja, prouzrokujući na taj način da se mjesto gdje svetlosni snop pada na detektor, mijenja. Sa preciznim laserskim snopom svetlosti, mesto pada reflektovane svetlosti na PSD detektoru se može vrlo tačno odrediti, sa vrlo malom greškom merenja. Rezultati ovog merenja se prenose na analogni izlaz.

Slika 7.1. Optoelektronski laserski senzor pomjeraja [automatika.rs/index.php/baza-znanja/senzori/optoelektronski-senzor.html] U slučaju sjajne i glatke površine objekta većina laserskih senzora pomaka ima problema sa uspostavljanjem stabilnog stanja . Razlog

27

Seminarski rad

tome je što se komponente svetlosti različito reflektuju. Za takvu detekciju koriste se posebni modeli laserskog senzora pomaka koji su tako konstruisani da mogu detektovati reflektovanu svetlost sa glatke površine. Postoje laserski senzori koji mogu detektovati veličinu objekta i pomeraja preko količine svetlosti iz svetlosnog snopa koju objekat prekine (Slika 3). Laserski snop se uspostavlja između emitora i prijemnika, koji ima prorez na ulazu poznate širine. Iza proreza se nalazi CCD prijemnik koji reaguje na količinu svetlosti koja padne na njega. Kada svetlosni snop ne prekida objekat, onda postoji veća količina svetlosti koja padna na prijemnik. Kada objekat prekine dio putanje svetlosti onda se smanji količina svijetlosti koja padne na prijemnik, i izlaz se mijenja. Na izlazu postoji linearna zavisnost između stanja kada ništa ne preseca svetlost, do stanja kada je snop potpuno prekinut.

objekta senzor.html] [automatika.rs/index.php/baza-znanja/senzori/optoelektronski-

Slika 7.2. Laserski senzor za detektovanje veličine i pomjeraja

28

Seminarski rad

6. Optoelektronski senzori (senzor distance) GP 2 YOA 02 YK
Senzor distance na optičkoj bazi sa analognim izlazom. Radi na principu triangulacije sa integrisanim PSD-čipom. Jednostavno upravljanje: moraju se postaviti +5 V i masa. Na Pin 1 leži pozitivan, analogni napon koji u zavisnosti od udaljenosti iznosi između 0,4 - 2,8 V. Promjena napona nije linearna. Tehnički podaci: Tip: GP 2 YOA 02 YK Područje mjerenja: 20 - 150 cm Radni napon: 5 V/DC Tolerancija: 0,5 cm. Senzor sa passenden priključni utikač (10 cm dugačak) i 2 pričvrsneflanše. Cijena: 61.5 KM

Slika 8. Optoelektronski senzor distance GP 2 YOA YK

[automatika.rs/index.php/search.html?searchword=senzor ]

6.1 Senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti za nazidnu montažu
Sa nazidnom montažom senzora koji zavisi od dnevne svjetlosti, vanjsko osvjetljenje ili unutarnje osvjetljenje nekog objekta će se brzo i jednostvno pretvoriti u automatik-svjetiljku koja uključuje i isključuje svjetlo zadanim vrijednostima. Sa LED-prikazom za precizno

29

Seminarski rad

podešavanje graničnih štedne,lampe,energije.

vrijednosti

kod

sumraka.

Pogodno

i

za

Tehnički podaci: Dimenzije: (D x Š x V) 95 x 73 x 40 mm Nominalna struja: (omski teret) 10A/(induktivni teret) 3 A Način zaštite: IP44 Područje podešavanja: 2 – 200 Lux Područje temperature: -20 - +50 ˚C Radni napon: 230 V/50 Hz Kašnjenje pri uključivanju/isključivanju: ca. 30 sec. Karakteristike: Za uštedu energije IP44 Cijena: 66.5 KM

Slika 8.1. Senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti [automatika.rs/index.php/search.html?searchword=senzor ]

Senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti Light Boy Kit UP
Ovaj senzor koji zavisi od dnevne svjetlosti je zahvaljujući svojim malim dimenzijama idealan za naknadnu ugradnju u postojeće lampe ili u razvodne kutije. Za senzor svjetla koji se posebno ugrađuje potrebno je samo izbušiti 12

30

Seminarski rad

mm rupu. lampi.

Kućiše prekidača odgovara mnogim postojećim kućištima

Tehnički podaci: Dimenzije: (D x Š x V) 62 x 39 x 24 mm Rasklopna snaga: 5 A/1000 VA Područje podešavanja: (mogućnost podešavanja bez stepena) 5 – 300 lx Radni napon: 230 V/50 Hz Pogodan za: sijalice/fluorescentne lampe/halogene i štedne lampe energije. Cijena: 59,00 KM

Slika 8.2. Senzor dnevne svjetlosti Light Boy Kit UP [automatika.rs/index.php/search.html?searchword=senzor ]

Oprema: sa prekidačkim relejom. Karakteristike: Moguće naknadno ugraditi Podesiva vrijednost uključivanja Male dimenzije

31

Seminarski rad

7.

Automatsko svjetlo za prostor

Ovo je jedan mini-uređaj koji može biti od koristi prilikom ulaska u mračnu prostoriju. Napravljen je kao modul dvokanalnom IR prekidaču i zbog toga se može činiti da je stvar malo izmakla kontroli kada govorimo o jednostavnosti izrade jer se ipak radi o jednostavnom (ali pametnom) prekidaču za svjetlo sa tajmerom. Bilo kako bilo, uređaj je modularan i bežičan a to su bila dva preduslova za njegovu realizaciju i ugradnju u neku prostoriju. Ovaj modul se sastoji iz nekoliko ključnih komponenti: -Dvostruki izvor napajanja: 8,4V za IR LED-ice senzora i 5V za sve ostalo -Mjerenje intenziteta dnevnog svjetla sa LDR CdS ćelijom na A/D konvertoru PIC12F675 mikrokontrolera tako da se svjetlo ne uključuje u toku dana (za čuvanje energije - Sharp IS471F senzor za detekciju prepreke sa dvije predajne IR LED-ice i dodatno IR sočivo za fokusiranje za veći domet senzora) -Treća IR LED za emitovanje RC5 signala simuliranog daljinskog upravljača

Slika 9. Mini uređaj za automatsko svjetlo u prostoru [elektronika.ba/757/automatsko-svjetlo-za-hodnik/]

7.1 Opis,funkcionalnost,uređaja
Kao što je već ranije rečeno, ovo je dodatak mom dvokanalnom IR prekidaču kojem je za rad potreban IR daljinski. To nije problem jer

32

Seminarski rad

možemo veoma lako simulirati IR daljinski sa PIC-om i jednom IR predajnom diodom. Stoga, ovaj dodatak šalje IR kodove za ON i SLEEP instrukciju Dvokanalnom IR prekidaču na svaku detekciju prepreke (vrata) i time uključuje svjetlo i postavlja ga u SLEEP režim što znači da će se ono automatski isključiti nakon 1-2 minute. Pored toga ovaj modul vrši mjerenje nivoa dnevnog svjetla i odlučuje da li će se svjetlo uopšte uključiti ili ne i posjeduje dugme za programiranje Dvokanalnog IR prekidača.

7.2 Uvezivanje Dvokanalnog IR prekidača
Nakon uključenja uređaja na napajanje potrebno je uperiti predajnu IR diodu prema Dvokanalnom IR prekidaču i podesiti ga u režim programiranja. Pritisnuti dugme Sw1 na dodatku kada će on započeti slanje 5 IR kodova i time isprogramirati Dvokanalni IR prekidač. Ovi kodovi su za uključenje "ON - A" i aktivaciju "SLEEP" tajmera.

33

Seminarski rad

hodnik/]

Slika 9.1. Šema uređaja [elektronika.ba/757/automatsko-svjetlo-za-

7.3 Podešavanje potenciometara VR1 i VR2
Na shemi vidimo dva potenciometra VR1 i VR2. Jedan se koristi zapodešavanje udaljenosti prepreke za IS471F senzor (VR2) dok se drugi koristi za podešavanje nivoa dnevnog svjetla dan/noć (VR1). Ovaj drugi potenciometar VR1 se mora podesiti tako da uređaj "misli" da je noć čak i kada je sijalica u hodniku (mjestu gdje je uređaj ugrađen) uključena. Imao sam sreće sa ovim jer CdS ćelija može da detektuje ovu razliku. U

34

Seminarski rad

softveru je implementirana i vremenska odgoda "proglašenja" dana tako da i kada se svjetlo uključi i obasja CdS ćeliju tako ona "misli" da je trenutno dan, svjetlo će se i dalje uključivati odnosno IR kodovi će se slati i narednih 4-5 minuta.

Slika 10. Mini uređaj za automatsko svjetlo u prostoru [elektronika.ba/757/automatsko-svjetlo-za-hodnik/] Pločica za PIC mikrokontroler i dvostruko napajanje, PIC mikrokontroler simulira daljinski upravljač tako što salje standardne RC5 kodove, mjeri jačinu dnevnog svjetla i odlučuje da li će se svjetlo uključiti prilikom detekcije prepreke ili ne. Na ovoj pločici takođe imamo dvostruki izvor napajanja. Jedan je neregulisan i uzima se direktno sa grecovog spoja ispravljača. On otprilike iznosi 8,4V što odgovara naponu sekundara transformatora pomnoženog sa kvadratnim korijenom od dva. Nama je potreban ovaj malo veći iznos napajanja da bi povećali domet predajnih IR LED-ica za senzor koji detektuje prepreku čime dobijamo veći domet detekcije. Drugi izvor napajanja je uzet sa iste tačke 8,4V koji se dalje spušta na 5V sa LM78L05 regulatorom.

8.

Nekoliko primjera simulacije projekta Led rasvjeta

35

Seminarski rad

Simulaciju smo radili u programu Virtual Lighting Simulator, koristitili smo primjer školske učionice „classroom“, pokazali smo 4 primjera, u kojem su navedene karakteristike prostora za sva 4 primjera, karakteristike su različite. U obzir smo uzeli rasvjetni sistem, zidnu refleksiju, stropnu refleksiju, boju ploče (table), takođe smo uzeli i vremenske uslove što su jedan od bitnijih faktora. U primjeru 1, regulacija prebacivanja svjetlosti je kompletno uključena, sva moguća rasvjetna tijela su uključena i to je prikazano na Slika 30. Izgled čovječije (lijevo), ptičije(desno) perspektive, na slici 30. prikazan je snimak IC kamerom, u kojem vidimo minimalnu i maksimalnu jačinu svjetlsoti. U primjeru 2 regulaciju prebacivanja od 3 moda, 2 moda su isključena, 1 mod prebacivanja je uključen (srednji red stolova) prikazan na slici 31. Slika 31. Izgled čovječije (lijevo), ptičije(desno) perspektive, slika 31. predstavlja snimak snimljen ic kamerom u kojem vidimo jačinu svjetlosti u prostoriji. U primjeru 3 regulacija prebacivanja od 3 moda, 2 moda su uključena, 1 mod je isključen (srednj red) suprotnost od primjera 2, prikazan na slici 32 i slici 33. U primjeru 4, od 3 moda svjetlosti samo jedan je isključen, druga 2 su uključena, prikazano na slici 33 i slici 33. Ovom simulacijom, odnosno ovim primjerom pokazali smo kako se znatno mijenja jačina svjetlosti u pojedinim dijelovima prostorije i u dijelovima prostorije koji su osvijetljeni i koji nisu osvijetljeni. Nekom od regulacije 3 moda svjetlosti, kako i na koji način možemo osvijetliti samo onaj dio prostorije koji nam je potreban (radi uštede energije). Takođe smo pokazali snimak ic kamerom, gdje tačno vidimo minimalnu jačinu svjetlosti u lux-ima i maksimalnu jačinu svjetlosti. Virtualni Rasvjetni Simulator razvija kompanija Building Technologies, to je odjel za zaštitu okoliša energetskih tehnologija, nalazi se u Earnest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. To nam omogućuje da brzo i lako vidimo učinke ključnih parametara u podešavanju svjetlosti i električnu rasvjetu dizajna. Sadrži vrlo velik broj izvedenih slike, koje su proračunate od simulacijskog softvera. Baza podataka je organizirana u dva glavna modula, modula danjeg svjetla koji sadrži slike malog uredskog prostora, a električna rasvjeta modul koji sadrži slike Učionica, mali poslovni prostor, veliki Open Office prostora, Veliki Box-type skladišta. Danje svjetlo modul fokusira na ključne parametre danjeg svjetla, a električna rasvjeta modul fokusira na ključne parametre za električnu rasvjetu.

36

Seminarski rad

Simulaciju smo radili u programu Virtual Lighting Simulator, koristitili smo primjer školske učionice „classroom“ Primjer 1. karakteristike prostora Rasvjetni sistem Zidna refleksija Stropna refleksija Boja Ploče, (tabla) Vremenski uslovi Regulacija/prbacivanje Električno svjetlo (LED) 60% 80% Zelena (green) Djelimično oblačno On/On/On

Slika 10.1. Izgled čovječije (lijevo), ptičije(desno) perspektive
[gaia.lbl.gov/vls/]

Slika 10.2. Snimak IC- Kamerom [gaia.lbl.gov/vls/]

Primjer 2.

37

Seminarski rad

karakteristike prostora Rasvjetni sistem Zidna refleksija Stropna refleksija Boja Ploče, (tabla) Vremenski uslovi Regulacija/prbacivanje Električno svjetlo (LED) 60% 80% Zelena (green) Djelimično oblačno Off/On/Off

[gaia.lbl.gov/vls/]

Slika 10.3. Izgled čovječije (lijevo), ptičije(desno) perspektive

Slika 10.4. Snimak IC- Kamerom [gaia.lbl.gov/vls/]

Primjer 3.

38

Seminarski rad

karakteristike prostora Rasvjetni sistem Zidna refleksija Stropna refleksija Boja Ploče, (tabla) Vremenski uslovi Regulacija/prbacivanje Električno svjetlo (LED) 60% 80% Zelena (green) Djelimično oblačno On/Off/On

Slika 10.5. Izgled čovječije (lijevo), ptičije(desno)
perspektive[gaia.lbl.gov/vls/]

Slika 10.6. Snimak IC- Kamerom [gaia.lbl.gov/vls/]

Primjer 4.

39

Seminarski rad

karakteristike prostora Rasvjetni sistem Zidna refleksija Stropna refleksija Boja Ploče, (tabla) Vremenski uslovi Regulacija/prbacivanje Električno svjetlo (LED) 60% 80% Zelena (green) Djelimično oblačno Off/On/On

Slika 10.7. Izgled „čovječije(lijevo) i ptičije(desno)“ perspektive[gaia.lbl.gov/vls/]

Slika 10.8. Snimak IC- Kamerom [gaia.lbl.gov/vls/]

8.1 Simulacija led svjetla
40

Seminarski rad

Simulacija je rađena u programu Led science simulations, simulacijom smo pokazali na koji način nastaje led svjetlost, tj. od čega zavisi i koliki je potreban napon da bi Led svjetlost nastala. U dole navedenih nekoliko primjera vidimo kako led svjetlost mijenja boju u zavisnosti od promjene ulaznog napona „input voltage“ i „band gap“ (eV) ukoliko odaberemo minimalni ulazni napon od 2,52 (V) foton svjetlosti počinje da se kreće u smjeru od P do N spoja tj. u smjeru kazaljke na satu. Boju Led svjetla podešavamo promjenom veličine „band gap-a“ i ulaznog napona koji mora biti veći od 2,52 (V). Vrijednost „band gap“ – a možemo odabrati po vlastitoj želji u granicama opsega koje se kreću od 0,50 – 2,00 Wg(eV). Prilikom izrade projekta led rasvjeta ovu simulaciju možemo iskoristiti, ukoliko želimo napraviti poseban ugođaj u nekom prostoru, ambijentu tako da možemo promijeniti i boju svjetla po želji u granicama spektra,boja.

Slika 10.9. Led science simulations plava boja fotona svijetlosti
[Scienceshareware.com]

41

Seminarski rad

Primjer rađen u programu Led science simulations, simulacijom smo pokazali na koji način mijenjamo boju svjetlosti. Promjenom napona i „band gap“ smo dobili svijetlo žutu i svijetlo plavu svjetlost. Slika 11.

Slika 11. Led science simulations žuta i svijetlo plava boja fotona svijetlosti [Scienceshareware.com]

42

Seminarski rad

Primjer rađen u programu Led science simulations, simulacijom smo pokazali na koji način mijenjamo boju svjetlosti. Promjenom napona i „band gap“ smo dobili svijetlo ljubičastu i crvenu svjetlost. Slika 11.1

Slika 11.1. Led science simulations crvena i svijetlo ljubičasta boja fotona svijetlosti [Scienceshareware.com]

43

Seminarski rad

8.2

Simulacija prostora osvijetljenog led svijetlom u programu Dialux

Simulacija je rađena u programu Dialux, simulacijom smo pokazali raspored Led dioda, simulacija prikazuje osvijetljeni prostor u 3Dmodelu na dole prikazanim slikama. Uradili smo analizu i proračun svih komponenata prikazanog prostora i ukupno iskorištenje snage Led dioda (W) po jednom metru kvadratnom u odnosu na osvjetljenje.

html#]

Slika 11.2. Simulacija osvijetljene prostorije led svjetlom [ dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_d_e_fr_it_es_cn. Primjer simulacije, rađena u programu Dialux, simulacijom smo

44

Seminarski rad

pokazali raspored Led dioda, simulacija prikazuje osvijetljeni prostor u 3D-modelu.

Slika 11.3. Simulacija osvijetljene prostorije led svjetlom, mogućnost ugla spektra širnja led svjetlosti [ dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_d_e_fr_it_es_cn.html#]

45

Seminarski rad

Primjer simulacije, rađena u programu Dialux, simulacijom smo pokazali raspored Led dioda, simulacija prikazuje osvijetljeni prostor u 3D-modelu, jedan od primjera proračuna „nekog objekta“Led rasvjete.

Slika 11.4. Simulacija osvijetljene prostorije led svjetlom pripreme za proračun [ dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_d_e_fr_it_es_cn.h tml#]

46

Seminarski rad

Slika 11.5. Proračun simulirane prostorije led svjetlom [ dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_d_e_fr_it_es_cn.html #]

47

Seminarski rad

8.0

Zaključak

Opisom projekta Led rasvjete, možemo vidjeti u kolikoj se mjeri neki klasični sistem može unaprijediti dodavanjem niza komponenti, kao što su mehaničke, elektroničke i elektrotehničke komponente. Povezivanjem svih tih dijelova u suštini dobijamo „pametan sistem” tj. Mehatronički sistem koji zavisi od čovjeka i njegove odlučnosti o upotrebi jednog takvog sistema.Jedan od ciljeva takvog sistema je ekonomska opravdanost, da li je isplativo gradit sistem ili ne. Ako uzmemo u obzir uštedu el. Energije sa led diodama u zavisnosti od površine prostora i ugođaja koji možemo sebi napravi pomoću ovog sistema, izgradnja jednog takvog sistema je opravdana i ekonomski isplativa. Poznato je da svakodnevno se, sve više i više, tradicionalna rasvjetna tijela kao što su žarulja s žarnom niti, halogene ili florescentne žarulje zamjenjuju LED rasvjetnim tijelima jer se ugradnja takvih rasvjetni tijela je opravdana sa ekonomske strane jer za neko vrijeme su isplativa.

9.0 Literatura http://boleroled.com/led-rasvjeta/led-rasvjeta-vanjske-iunutrasnje-led-svjetiljke/# www.google.com www.Elektronika.ba www.Wikipedia.com http://art-rasvjeta.hr/download/ http://www.spectolux.com/catalog/product_info.php/cPath/1_ 35/products_id/190 http://www.brenum.hr/led_rasvjeta.php http://gaia.lbl.gov/vls/ http://www.cyclotouch.com.au/product_info.php? products_id=2469 http://www.prggin.hr/led/trake.php
48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful