Untitled

‫בעזהי"ת‬ ‫גליון ז פרשת תרומה תשע"ב‬

‫הי' זה באחד מתלמודי התורה החשובים כאשר בפרשת תרומה לאחר שהסביר‬ ‫אם נדמה היה למאן דהוא שהנה זה עתה נרשמה רגיעה כל‬ ‫המלמד כי היום בעוונותינו אין לנו לא משכן ולא מקדש, אך במעשינו הטובים אנו‬ ‫שהיא בגזירות השלטון הציוני על היהדות החרדית, וראשי‬ ‫בונים את ביהמ"ק השלישי שיבנה בב"א, הכריז על 'מבצע' לכל ילד שישתדל‬ ‫השלטון שבו לעסוק בעסקי השררה והכסאות, ולנו היהדות‬ ‫לעשות כמה שיותר מצוות ומעשים טובים, ובעיקר להרבות שלום‬ ‫המנוחה‬ ‫החרדית‬ ‫כי הן בעוון שנאת חינם חרב ביהמ"ק.‬ ‫והשלווה, הרי שמתברר‬ ‫יום שישי אחה"צ, עקרת הבית עומדת בחלון ואינה מצליחה‬ ‫בימים אלו כי המצב‬ ‫להבין מדוע בושש הצדיק'ל לשוב מהחיידר, לאחר שכבר‬ ‫עדיין רחוק מלהיות‬ ‫כמעט נטרפה דעתה מדאגה היא מבחינה מעבר לרחוב כי‬ ‫כך וניצני המלחמה‬ ‫הוא יוצא מהבנין הגדול שממול כשכולו מותש ועייף אך‬ ‫רק החלה ומקובלנו כי‬ ‫קורן משמחה, מששב לביתו לא הבין על מה המהומה, רציתי‬ ‫יוצא לאור ע"י "אגודת הקודש בעיר בית שמש"‬ ‫לעולם לא תיפסק אם‬ ‫להוסיף אבנים לביהמ"ק, נקשתי על דלת ביתם של כל השכנים‬ ‫והתחננתי שברצוני לעזור וכולם נרתמו למאמצי הבני' שלי... גם‬ ‫כי תחליף פנים וצורה‬ ‫ביקשתי מחילה מכל הילדים שאולי פעם פגעתי בהם, אפילו אצל משפחת 'ניסים'‬ ‫ביחס לתקופה.‬ ‫התארחתי והשארתי אצלם קצת מדמי הכיס שלי... לאט לאט נרגעו הרוחות‬ ‫בימים אחרונים עסקו מלחכי פינכא בגזירה החדשה העומדת‬ ‫והשיגרה חזרה למקומה כאשר האב נזקק כרגיל להשליט סדר בתיגרה שפרצה‬ ‫להסעיר ולזעזע אמות הסיפין כוונתנו על גזירת 'חוק טל'‬ ‫בין הצדיק'ל לאחים שבבית על זוטות.‬ ‫המאיימת על אלפי בני הישיבות אשר קבלו עד כיום פטור‬ ‫בליל שב"ק כשכל המשפחה הסבו לסעודת השבת החליט האב לפקוח את‬ ‫תורתם אומנתם, לטמאות את נפשם בג' עבירות חמורות‬ ‫עיני הצדיק'ל שלו שהתעטר בכתרו של אוהב שלום ורודף שלום, ופתח במשל‬ ‫היל"ת אך כיהודים מאמינים וחרדים לגורלנו עלינו לערוך‬ ‫פיו.‬ ‫חשבון נפש נוקב על מה ולמה קמה עלינו גזירת כליון זו? ובשל‬ ‫פעם לפני אלפי שנים היו שני מעצמות אדירות מדין ומואב, העויינות ביניהם‬ ‫מי הסער הזה? במבט לאחור לפני עשרות שנים כשגזירת גיוס‬ ‫היתה לשם דבר בכל העולם, הקרבות הרבים שניהלו צבאות המעצמות זה מול‬ ‫בני השיבות עמדה על הפרק וגזירת גיוס בנות ריחפה בחלל‬ ‫זה עלו בחייהם של קרבנות רבים משני הצדדים. יום אחד נפוצה ידיעה מסעירה‬ ‫זכור לכולנו מערכות קודש שניהלה היהדות החרדית לבטל‬ ‫כי הסכם שלום נרקם בין הצדדים, כל העיתונים בשתי המדינות התחרו ביניהם‬ ‫גזירה זו המלחמה העקובה נשאה פרי וילדי חמד צאן קדשים‬ ‫מי יוכל להשיג כותרות מסעירות יותר ומי יוכל להדליף פרטים נוספים אודות‬ ‫פרי צאצאיהם של אמהות אלו שעמדו בכור המלחמה הם‬ ‫התהליך, שבמהלכו אף ביקרה משלחת של זקני מואב במדין ונפגשה עם אחד‬ ‫מבכירי הממשל, בין היתר דובר שם על הרבה כבוד וכסף.‬ ‫המה עטורי נצחון ומשמשים לנו כעד ואות אשר במלחמה‬ ‫ללא פשרות בחירוף נפש ובעקביות נוכל גם נוכל להם לכל‬ ‫יודעי דבר אף ידעו לספר כי קדם לכך ביקור פיוס חשאי של נסיכי מדין אצל‬ ‫גווניהם וצורותיהם.‬ ‫האנדרטה הממוקמת במרכז העיר הראשית של מואב לזכרו של המלך המנוח‬ ‫שניצח על הקרבות וניהל במשך שנים רבות את המלחמות האדירות, אתר‬ ‫אך, בימנו אנו, בעווה"ר הדברים שונים, למתבונן מן הצד נראה‬ ‫המסמל יותר מכל את הפילוג רב השנים. הערכות רבות פוזרו סביב המטרה‬ ‫בעליל שהנה קול המלחמה נדם ואנשי רוח ומסי"נ נאספו‬ ‫של הסכמי השלום, אך לכל הדעות הי' מדובר בוויתור עצום משני הצדדים על‬ ‫ואין איש שיאזור אומץ וחיל לאמור 'גיבור אני' מי לד' אלי‬ ‫עקרונות ברזל, ובמעשה חיובי ואצילי של שני המנהיגים הדגולים אוהבי השלם‬ ‫פנינו למלחמה, והדבר נעוץ ללא ספק בקרירות והירוס הדת‬ ‫ורודפיה ששבחות ותהילות נעטרו לראשם.‬ ‫אשר הביאה לנו כת חסידות מסוימת אשר הכריזה מלחמה‬ ‫לא ארכו הימים והמטרה האמיתית שעמדה מאחורי ה'שלום' נודעה לכל, הנה‬ ‫ביהדות החרדית בגדה במסורת אבותיהם ורבותיהם לבית‬ ‫עם יצא ממצרים ויכס את עין הארץ, סכנה קיומית מאיימת על שלום המדינה‬ ‫בעלז אשר קידשו כל ימיהם מלחמת חרמה בציונות והדברים‬ ‫וצריך כוחות מיוחדים להלחם בו, ומלך מואב נזקק לשירותיו של בלעם שכוחו‬ ‫ידועים, חרוטים על מגילת דברי הימים בתקופה זו, והם פירות‬ ‫בפיו, הי' כאן אינטרס מובהק של בלק מלך מואב מיראתן של ישראל. השלום הוא‬ ‫הבאושים של חסידות דגולה זו זרע מרעים בנים משחיתים,‬ ‫אמנם כלי מחזיק ברכה שאין כמותו אך לא הוא שהניע את המהלכים, הוא שימש‬ ‫משכיחים המה נושנות ודרכי מלחמה במצוות 'צו פיוס'‬ ‫ככלי ניגוח מיראתן של ישראל, אולי בכוחות משותפים עם מדין יוכל להלחם‬ ‫עמם להכות בהם ולנכות מהם ולגרשם. אילו רצה בלק בשלום אמת הי' גם נכנע‬ ‫ו'הדברות' חדשים לבקרים לאמר לחפשים ופורקי עול אל נא‬ ‫למדינות היושבות על הגבול בסכסוכים שביניהם, ולא רק מוותר על העקרונות‬ ‫תהי מריבה בינינו כי אנשים אחים אנחנו, ולראיה ולמציאות חן‬ ‫שעליהם נלחם המלך הקודם.‬ ‫שינו סדרי חינוך המקובלים מדור דור, וגורפים הון בהידברות‬ ‫אחת מהזכירות שנצטווינו עליהם מדברי הנביאים היא, זכר נא מה יעץ עליך‬ ‫עם פורקי עול, עד למצב איום ונורא שרבים מהם מסתובבים‬ ‫בלק ומה ענה אותו בלעם וגו' לא נשקפה למואב שום סכנה מצד ישראל שנצטוו‬ ‫בגאוה גם במדי התלבושת הציוני ומתרועעים באהבה התלויה‬ ‫כלפיהם אל תצורם ואל תתגר בם, היתה כאן שנאה תהומית לעם עולם שגייסה‬ ‫בדבר עם ידידיהם פורקי עול מפקדי המשטרה וכדו'.‬ ‫לשירותיה אף את השלום, דוקא כלפי מדין שעליהם נאמר צרור את המדינים‬ ‫הדברים האמורים חייבים לחלחל בנו ולעוררנו מתרדמת‬ ‫והכיתם אותם.‬ ‫הזמן לידע ולהודיע כי הגזירות הניתכות עלינו דבר יום ביומו‬ ‫ובכן - סיים האב את דבריו - שמע נא אהרה'לה יקירי! תורתנו הקדושה לא‬ ‫מחייבים אותנו לאזור כלי מלחמה שלא ליתן למשחית לבוא‬ ‫בשמים היא ולא מעבר לים היא, בשביל לקיים מצוות ו'שלום היסטורי' אין צריך‬ ‫אל בתנו להתרחק ולהתבדל בתכלית מאותם האומרים קשר‬ ‫להרחיק נדוד - לא גיאוגרפית וודאי לא אידיאולוגית - ניתן לקיימם גם כאן!‬ ‫כי הנסיון הוכיח את הסוף המר של אותו קשר והדברים‬ ‫האבנים לביהמ"ק לא ייבנו רק באמצעות ביקורי בית אצל השכנים ממול, אם‬ ‫מקבלים משנה תוקף לעת עתה כאשר המאורעות האחרונות‬ ‫אתה באמת אוהב שלו' ורודף שלו' אזי תוכיח זאת בבית, ולו רק לדאוג לשלום‬ ‫עלולים למצוא שביתה גם אצלנו, עלינו לזכור ולשנן לבנינו‬ ‫ושלוה עם האחים... בקיצור, בזאת יתהלל המתהלל כאשר הוא מוותר משלו ולא‬ ‫משל אחרים...‬ ‫אחרינו כי אין מחילה ואין סליחה לבגידה הקשה, האויב תמו‬ ‫חרבות לנצח! והשי"ת יהא בעזרנו למען כבוד שמו יתברך‬ ‫וכל בני הבית פתחו בשיר לכבוד השבת מה ידידות מנוחתך את שבת המלכה...‬ ‫ולמען הנאנקים בגלות הציוני החפשי והחרדי בביאת גוא"צ‬ ‫הרהורים מותרים... ותינוק ללמדו ספר. קול הזמירות המשיכו להדהד למרחקים:‬ ‫ראה לגברת אמת שפחה נואמת לא כי בנך המת ובני החי.‬ ‫במהרה בימינו.‬

‫בשב"ק פר' משפטים שבתו תלמידי ישיבה לצעירים‬ ‫'מהרי"ם דושינסקיא' במירון לרגל שבת האחרון של ימי‬ ‫השובבי"ם, בראשות רמ"י הישיבה והגה"צ ר' מרדכי יודא‬ ‫דושינסקיא שליט"א רב הקהילה בבית שמש, שנשאו‬ ‫דברים לפני התלמידים לחיזוק והתעוררות בדרכי התורה‬ ‫והיראה.‬ ‫קהל רב ובראשם רבנים ואדמורי"ם השתתפו ביום ד'‬ ‫בשמחת החתונה לבת הרה"ג ר' לייב סאבאוויטש שליט"א‬ ‫מו"צ בעירנו ונכדת הגה"צ רבי מענדל שליט"א רב ד'קהל‬ ‫הרדים' שהתקיימה באולמי 'עסטרייכער', שבת שבע‬ ‫ברכות ייערך במקום הנ"ל בראשות הרה"צ שליט"א.‬ ‫התרגשות רבה בקהילת 'תולדות אברהם יצחק' בעירנו‬ ‫לקראת בואו של כ"ק האדמו"ר‬ ‫שליט"א לשבות בעירנו בשב"ק‬ ‫תרומה, התפילות ועריכת השולחנות‬ ‫יתקיימו בבית מדרשו שבשכונת‬ ‫נו"מ.‬ ‫בשב"ק ישבות בעירנו גם כ"ק‬ ‫אדמו"ר ד'קהל חסידי ירושלם'‬ ‫שנעתר לבקשת חסידיו הרבים תושבי עירנו לבוא ולחזק‬ ‫את חברי הקהילה ואת המוסדות שהקים בעירנו, התפילות‬ ‫ועריכת השולחן יתקיימו בבית מדרשו שבקרית רמ"א.‬

‫בשער‬ ‫המחנה‬

‫ברוך המקדש שמו ברבים, כאשר מתפללי ביהמ"ד 'תולדות אהרן' בשכונת‬ ‫נו"מ נחרדו לראות בשב"ק העבר את החוטא ומחטיא הידוע מגיע להתפלל‬ ‫אצלם לאחר תקופה ארוכה שנמנע מלהיכנס שם ולאחר שהוזהר ע"י‬ ‫ההנהלה בהוראת האדמו"ר שליט"א שאין לו עוד דריסת רגל בקהילתם,‬ ‫מתפללי ביהמ"ד קיימו ובערת הרע מקרבך כאשר סילקו את השח"פת‬ ‫וגירשוהו בבושת פנים, וראוי לו לבן בליעל זה לעשות כהוראת‬ ‫חז"ל לעושה מה שלבו חפץ שילבש שחורים ויתעטף שחורים‬ ‫וימצא את מקומו הראוי בין מחריבי כרם בית ישראל.‬

‫בשערי‬ ‫חצרות‬

‫עצרת רבתית התקיימה ביום ב' באולמי 'פראהאנד'‬ ‫להצלת הבית היהודי מהסכנות הרבים בדמות יוזמות פרנסה‬ ‫ותעסוקה שמאיימים לקעקע את קדושתו וטהרתו. לאחר‬ ‫ההצלחה הגדולה של העצרת שהתקיימה בשבוע העבר בירושלם באולמי‬ ‫'עטרת שלו' שבה נשאו דברים חוצבים גדולי הרבנים והמשפיעים ובראשם‬ ‫רבותינו מרן הראב"ד וכ"ק מרן הגאב"ד שליט"א, נערכו העסקנים בהוראת‬ ‫הרבנים שליט"א לקיים עצרת ברוח זו גם בעירנו, לקדם את פני הרעה‬ ‫שלדאבוננו כבר אחזה בקצה המחנה, ואלו שהציצו ונפגעו מהארס שנושב‬ ‫שם מחייבים אותנו להתבונן כי לא עת לחשות ושיש להקהל ולעמוד על‬ ‫נפשנו.‬ ‫את העצרת פיארו כל רבני עירנו, ובראשם רבותינו המארי דאתרא חברי‬ ‫הביד"צ הגה"צ רבי יהושע ראזענבערגער שליט"א והגה"ג רבי נתן קופשיץ‬ ‫שליט"א. בעצרת נשאו דברים הרבנים הגאונים מורי הצדק ר' גבריאל‬ ‫נויפעלד שליט"א ור' עקיבא וואזנער שליט"א, וכן הגאון ר' דוד פיינשטיין‬ ‫שליט"א ראש ישיבת 'בית יהודה', הגרב"צ לאב שליט"א מארה"ב, והרה"ג ר'‬ ‫שאול גולדמן מירושת"ו. שהאריכו להסביר בטוב טעם את גודל הסכנה עד‬ ‫כמה יש לעמוד על המשמר, והמגמות הזדוניות של שלטון הרשע וזרועותיו‬ ‫שעומדים מאחורי היוזמות כביכול לדאוג לפרנסה עבור משפחות החרדים,‬ ‫שכל מטרתן להגשים את חלום מייסדי הציונות להיות ככל הגויים בית‬ ‫ישראל ולבולל את יראי השם עם עם פורקי העול.‬ ‫האולם הגדול שהי' מלא מפה אל פה הי' צר מהכיל את המשתתפים בכנס‬ ‫ההסברה כאשר הגה"צ מד"א קרית רמ"א שליט"א החל לשאת דברים במשא‬ ‫המרכזי, שהזכיר בדבריו שמלבד ההתקרבות לרשעים וההתחברות עמהם‬ ‫שנאסר אפי' לצורך פרנסה ועניני ממון, ובפרט בארה"ק שהדבר חמור יותר,‬ ‫יש בזה גם פגם באמונה, ועצם השם 'מפתח' טמונה מאחוריו כוונה נסתרת‬ ‫להחליש את האמונה שיש מנהיג לבירה שזן ומפרנס מביצי כנים ועד קרני‬ ‫ראמים. הגה"צ גם מחה בכאב על ההתחברות וההתקרבות לרשעים שהיינו‬ ‫עדים להם זה עתה ע"י אנשים שהם כביכול ממשיכי מסורת רבותינו זצוק"ל,‬ ‫וכן התריע על הדעות הכוזבות שמקננים היום בהיכלי הישיבות הקדושות‬ ‫רח"ל שאמורים להיות מגן ומחסה מפני פגעי הזמן.‬ ‫רק לקראת חצות הלילה הסתיימה העצרת כאשר הקהל הק' שגדש את‬ ‫האולם במהלך כל העצרת מתפזר לביתו, בתפילה ותקוה שנזכה להתגבר‬ ‫על כל נסיונות הזמן, שמעמידים השלטונות לפתחנו ולא להתפתות להצעות‬ ‫אלו ודומיהן שכל מטרתם לבולל ולשלב את החרדים בזוהמת הרחוב ח"ו.‬

‫בשער בת רבים‬
‫עניות התורה וליקוי הדעת השוררת בדורינו, הם סיבה לכל אי‬ ‫ההבנה וקישוי הלב מסביב למחולות לאליל השלטון, יהודים‬ ‫פשוטים אינם יכולים להבין מהי כל החרדה, מדוע רועשת וגועשת‬ ‫היהדות החרדית, סביב נושא ההתבוללות החדשה תחת מסוה של‬ ‫דאגה לפרנסה.‬ ‫ליהודים אלו זקוק הסברה במעשים ובעובדות, צריך לפרט את‬ ‫הדברים במטבעות קטנים להראות באצבע על טיבה של גזירה זו‬ ‫עד שיפקחו עיניהם ויתעוררו מתרדמתם.‬ ‫אולם היהדות החרדית הדביקה בד' ובתורתו בתום לבב ואינם‬ ‫נזרמים אחרי ברקי הרחוב, צריכה נפשם להיות סולדת וכואבת על‬ ‫כל המצב של המדינה, על כל ענין של שלטון טרם הגאולה.‬ ‫גדולי ישראל אמרו כי הציונות היא משיח השקר וזאת בעוד שעדיין‬ ‫לא היתה גלויה לעין כל מזימתם הרעה לעקור מוסדות תבל ויסודי‬ ‫הדת, עצם כוונתם הזדונית לבנות מדינה ליהודים, כלומר להביא‬ ‫פדות וישע לעם ישראל, ולהיות ככל הגוים בית ישראל רח"ל.‬ ‫הגרי"ז מבריסק זיע"א היה אומר גם אם בראש הממשלה היה‬ ‫עומד החפץ חיים אסור לנו לקבל מדינה יהודית טרם בא עת‬ ‫משיח צדקנו, וידועים דברי החת"ס זיע"א בהפטרה פ' שופטים‬ ‫וז"ל והנה אפשר כבר היה ראוי מכמה פעמים להיות נגאלים כמו‬ ‫בבית שני וכדומה, אבל אין חפץ בזה כי גם אנחנו אפשר שנתפשר‬ ‫ונקבל גדולה כזו אבל אבותינו הקדושים לא יתרצו כי אם בגאולה‬ ‫שלימה. עכ"ל.‬ ‫ומה נעים לחיך משלו של הגרי"ח זוננפעלד זיע"א על אחד שהיה‬ ‫שוכב על ערש דוי בבית החולים, נתייגע הלה וטען כי הוא רוצה‬ ‫לצאת מבית החולים, גחך הרופא עליו שוטה, אלמלא היית ראוי‬ ‫לצאת מכאן גם אם היית רוצה להשאר לא היית מניחך, אמנם‬ ‫אם תדחוק את השעה ותחפוז לצאת קודם שתתרפא הרי אז יורע‬ ‫מצבך והחולי יתגבר עליך ביתר שאת ויוקשה מאד לרפא את‬ ‫מחלתך.‬ ‫כך ישראל גלינו מארצנו נשתעבדנו לאומות למרק עוונתינו ולרפא‬ ‫את שברינו חולי הנפש אולם עדיין לא נתרפאנו וכל דחיקת השעה‬ ‫והקץ אינה אלא לרעתנו, וכל ענין של שלטון ככל הגוים הוא הרס‬ ‫וחורבן ביסודי האמונה ומעכב את זיכוך כלל ישראל בגלות בגזירת‬ ‫עליון עד שיבוא עת דודים בב"א.‬

‫שוב מאיימת סכנה על שלימות קברי ישראל שבפרוייקט הבני' ברמת בי"ש‬ ‫ג', לאחר שרשהע"ת הפרה השבוע את הסיכומים שהושגו לפני כמחצית‬ ‫השנה עם משרד השיכון הציוני להסדיר את הפיקוח הנדרש, וביום ג' הגיעו‬ ‫עם כחות משטרה למנוע ממפקחי 'אתרא קדישא' את הכניסה למקום. יראי‬ ‫השם שבאו למחות נתפסו למעצר, ועל הציבור לעמוד על המשמר להיות ער‬ ‫לכל קריאה למען קברי אבותינו הנמצאים בסכנה שם ובעוד כו"כ אתרי בני'‬ ‫ופיתוח בעירנו שנתגלו שם מערות קבורה.‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful