PENSYARAH BERSAMA MASYARAKAT

2

PM. Dr. Hanipah Hussin-

24/9/2004-UPSI

KAITAN CATATAN REFLEKSI DLM R.O.S

G Matematik

English

G G

Sains
m

Hop/Ketua Panitia
Pendidikan G Agama G Islam G

G G

G
m

m

Bahasa Malaysia

Sekolah

*KEMAHIRAN MENGAJAR R.O.S/P.B.S
Diagnosis/bantu Memahami Isu Pengajaran, Menyedari Strategi, Bantu Merancang Dan Membuat Persediaan
RANCANG SEMULA 5

Diagnosis/bantu: Membimbing Memberi Galakan + Sokongan MENGAJAR 2

MERANCANG 1

Proses P &P
MAKLUM BALAS 4 Diagnosis/bantu Memantau Mengaitkan Tindakan Dgn. Rancangan/objektif P-p
PEMERHATIAN 3

Diagnosis/bantu/memantau Hasil P-p Dan Proses P-p Yg. Cuba Dilakukan

Intra-personal Self-talk Self –explore/inquiry

Lampiran A dan B

DI KALANGAN PENSYARAH R.O.S UPSI
Mari menulis refleksi bersama saya Saya, OK.

FORMAT MENULIS REFLEKSI DALAM R.O.S/P.B.S
1 Tulis satu sahaja perkara yang boleh diperbaiki/ kekurangan yang anda sendiri alami semasa mengajar Jelaskan bisikan hati anda untuk mengulas masalah /kekurangan di atas dan tuliskan punca mengapa masalah itu timbul pada diri anda Tuliskan kesedaran anda terhadap masalah/isu dan kesannya ke atas kualiti kerja/falsafah diri anda sebagai seorang guru Beri 2 cadangan cara bagaimana anda sendiri boleh perbaiki kelemahan anda itu Tuliskan satu tindakan segera yang anda akan ambil

2

3

4

5

DI KALANGAN PENSYARAH R.O.S UPSI
Mari menulis refleksi bersama saya Saya, OK.

1 2 3 4
Mempunyai hanya 1 langkah refleksi

1 2 3

Mempunyai hanya 2 langkah refleksi

Mempunyai hanya 3 atau 4 langkah refleksi

Mempunyai 5 langkah dan ciri-ciri Falsafah dan
wawasan diri, sekolah ATAU negara

4

1

Edarkan format refleksi kepada pelajar, ikut langkah-langkah membuat refleksi (fokus kepada mata pelajaran yang telah diajar Minta pelajar baca refleksi sendiri dan guru/pensyarah coach/bimbing mereka dengan HOTS

2

3
4

Pelajar duduk berpasangan /dalam kumpulan kongsi refleksi mereka dan berbincang (scaffold)
Pelajar menilai sendiri/rakan memenilai refleksi

5

Pelajar memperbaiki refleksi mereka, failkan catatan refleksi untuk menjadi jurnal refleksi mata.pelajaran berkaitan

BIMBINGAN (COACHING)
KENAL PASTI KEMAHIRAN MENULIS REFLEKSI
1 Kenal pasti perkara yang hendak diperbaiki dalam mata pelajaran

2
3 4

Kejelasan/bisikan hati / sebab/punca masalah/kelemahan/ Kedalaman perasaan
Nyatakan kefahaman baru /memberi makna ke atas pengalaman/ kesedaran Kebolehlaksanaan cadangan dan praktikal/rasional/boleh dilaksanakan oleh seorang Tindakan yang explisit/segera
Reflektif di bilik darjah 24.9.2004

5

Hanipah@KUTKM.edu.my

Tulis semula refleksi untuk menepati format/tekankan ayat saya…..
Tulis dan renung masalah baru lihat format dan lihat content/ berpandukan contohcontoh/pastikan masalah yang direflek sudah selesai?

Kumpul dan failkan refleksi harian menjadi jurnal refleksi (Jurnal Refleksi Matematik)dalam folio R.O.S
Hanipah@KUTKM.edu.my Reflektif di bilik darjah 24.9.2004

Kajian: Bagaimana Pembelajaran dapat dikekalkan (retain)
komunikasi aplikasi abstrak piktorial konkrit intuitif 90% usaha ajar orang lain

80% pengalaman/perlakuan

40% perbincangan

20% lihat dan dengar

15% penglihatan

10% pendengaran

ACTION LEARNING
L = P+Q+C+R+A
L= P= Q= C= Learning Outcome Program Knowledge ( knowledge+values+skills) Questioning Activities (explore+inquiry) Changes of Behaviour ( awareness+reframe)

R=
A=

Reflection (learning by own experience)
Action (implement the suggestion)

Bigger Q&R will bring Bigger L. Bigger L will bring bigger C. Bigger C will effected future action….L will dynamic. P will out of date and reprogram. C will be occur and L willing to change. If this process exits, then our university could be claimed as one of the Learning Organization that practice Action Learning.

PENSYARAH BERSAMA MASYARAKAT

Tuan mengajar belumlah puas Suara nyaring tunjuk mendidik Hendak pulang terasa malas Di dalam hati nak ikut balik