You are on page 1of 1

Spolen prohlen klub VV v Praze k souasn politick situaci Souasn politick krize se vznamnm zpsobem dotk ivota kadho

z ns. Vrazn vliv m pedevm na vnitn fungovn strany Vci veejn . Msto plnovanho rozvoje dochz k jeho utlumovn, msto budovn funkn stranick struktury je souasn veden pohlceno soudnmi spory, nebo neustlm vymezovnm se v rmci koalice. Namsto zskvn novch len odchzej i ti, kte stranu ped asem zakldali. U vce ne 10 msc jsou volebn preference na strany hluboko pod hranic volitelnosti. V kad standardn politick stran pijm v takov situaci veden zodpovdnost za tento stav a dv prostor nov energii a novm impulsm tak, aby se strana mohla obrodit a erstvm zpsobem oslovit sv volie. Domnvme se, e pes vechny zsluhy Radka Johna piel as dt anci novmu stylu veden. Souasn styl ns vede jen k definitivnmu a nevratnmu oputn politick scny. Piel as restartovat Vci veejn a ukzat, e jsme stabiln politickou stranou, kter doke reagovat na vvoj situace a pin nov een i dvryhodn a pedevm zodpovdn politiky. Piel as pokusit se o obnoven ztracen dvry. Dvme proto na celoprask schzi klub VV nvrh na tajn hlasovn o pijet nsledujcho usnesen: 1.Vyzvme pedsedu strany VV Radka Johna, aby vyvodil svou politickou odpovdnost za souasnou situaci strany VV a jejho propadu u voli a rezignoval na funkci pedsedy strany VV 2. Vyzvme ministry Karolinu Peake, Pavla Dobee a Kamila Jankovskho, aby v dnm ppad nepodvali demisi ze svch ministerskch post, nebo tento krok by vedl k rozpadu cel vldn koalice a zejm i vypsn pedasnch voleb. 3. Vyzvme pedsednictvo strany VV, aby v souladu s platnmi stanovami svolalo republikovou konferenci nejpozdji do 31. 5. 2012, kde by mlo bt rozhodnuto o novm sloen veden strany a dalm smovn strany VV. 4. dme, aby se situac ve stran neprodlen zabvala Krajsk prask rada VV dme ostatn kluby Vc veejnch a krajsk rady, aby se k tto vzv pipojily a republikov konference se mohla uskutenit v plnovanm termnu.

Kluby Vc veejnch Praha Praha, 5. dubna 2012 (Vechny navren body usnesen byly pijaty)