You are on page 1of 2

Sneller schakelen met Relais

naar een idee van J.W. Richter (gepubliceerd in Elex 7/47 Juli 1988) Korte samenvatting: De vrijloopdiode in een relaissturing zorgt ervoor, dat de in de spoel opgeslagen energie keurig kortgesloten wordt en geen doorslag veroorzaakt in de transistor, De energie wordt in de weerstand van de geleidende keten gedissipeerd. Helaas is deze weerstand klein en het gedissipeerde vermogen per seconde laag. Waar een grote schakelsnelheid vereist is, kunnen wij de vrijloopdiode beter door een zenerdiode vervangen.