You are on page 1of 2

Busuiocul - antioxidant

Busuiocul este o plantă cunoscută şi apreciată de mii de ani. Este o plantă ierboasă care face parte din genul Ocimum, familia Lamiaceae, originară din Asia tropicală, răspândită apoi în toate zonele calde. Numele de ,,busuioc” vine din cuvântul grec basileus care înseamnă rege. Se spune că busuiocul a crescut în locul în care sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au descoperit Sfânta Cruce. Există multe specii de busuioc cu arome diferite date de proporţiile diferite de uleiuri esenţiale volatile: eugenol în busuiocul dulce, cu aromă de cuişoare; citral şi limonene la busuiocul lămîios; camfor şi camphene la busuiocul albastru african etc. Prin studii de laborator a fost determinată compoziţia busuiocului dulce – Ocimum basilicum: linalol (54,95%), metilcavicol (11,98%), metilcinamat (7,24%), linolen (0,14%) şi uleiuri esenţiale cum sunt acidul rosmarinic, citralul, eugenolul şi geraniolul. Un soi deosebit este busuiocul sfânt Ocimum sanctum, având în India denumirea tulsi. În compoziţia acestui soi de busuioc intră acetatul de cinnamil, eugenolul, beta-elemen, flavonoide (orientin şi vicenin), cirsilineol, cirsimaritin, isothymusin, apigenin, acid rosmarinic, acid ursolic, acid stearic, acid palmitic, acid oleic, acid linoleic, zinc şi alte minerale. Foarte bine studiată şi demonstrată este acţiunea antioxidantă a busuiocului, extractul acestuia având efect direct asupra enzimelor implicate în sistemul glutationului (glutationul - peptida care conţine aminoacizii cisteină, glicină şi acid glutamic; glutationul are funcţie de coenzimă în numeroase reacţii de oxidoreducere; acesta foloseşte ca antioxidant, reacţionând cu agentii oxidanţi potenţial periculoşi). De asemeni, busuiocul are efecte importante de activare a enzimei superoxid dismutază. Super Oxid Dismutaza (SOD) este o enzimă principală antioxidantă cu care organismul controlează inflamaţia, în special cea produsă de radicalii liberi. Un studiu recent, publicat în ianuarie 2010, Antioxidant activity and lipid-lowering effect od essential oils extracted from Ocimum sanctum L. leaves in rats fed with a high cholesterol diet, a demonstrat efectul antioxidant al eugenolului şi metileugenolului, compuşi fenilpropanoidici din extractul de busuioc. S-a dovedit că extractul de busuioc descreşte peroxidarea lipidelor cardiace şi îmbunătăţeşte în mod semnificativ activitatea enzimelor antioxidante cardiace. În alt studiu, Effects of essential oil on lipid peroxidation and lipid metabolism in patients with chronic bronchitis, pacienţii cu bronşită cronică au fost trataţi cu uleiuri esenţiale din busuioc şi s-a determinat o scădere a nivelelor plasmatice ale ketonelor şi activarea catalazei în celule roşii, efecte caracteristice proprietăţilor antioxidante. În studiul Chemical composition and antioxidant property of holy basil (Ocimum sanctum L.) leaves, stems, and inflorescence and their in vitro callus cultures, activitatea antioxidantă a extractelor de busuioc din frunze, seminţe şi flori a fost evaluată prin şase sisteme diferite de testare in vitro a activităţii antioxidante. Au fost evaluate activităţile de baleiaj a radicalilor superoxid anionici, radicalilor 1,1difenil-2-picrylhydrazyl, radicalilor hidroxil, peroxidului de hidrogen, chelatorilor de fier, şi capacitatea de reducere a ionilor de fier. S-a determinat că activitatea antioxidantă a fost crescută prin toate sistemele de testare folosite. Spaţiul nu ne permite citarea numeroaselor studii care dovedesc prin metode ştiinţifice riguroase proprietăţile antioxidante ale busuiocului dar este certă această acţiune prin compuşii acestuia: eugenol, acid cafeic, acid rosmarinic, acid ursolic etc. Antioxidanţii îndepărtează radicalii liberi în exces din organism, ajută la întărirea sistemului imunitar, cresc rezistenţa organismului în faţa infecţiilor, apără organismul în faţa poluării, ajută la prevenirea tumorilor şi a bolilor de inimă, încetinesc procesul de îmbătrânire.

Există numeroşi antioxidanţi. cu efecte puternice şi dovedite ştiinţific. . busuiocul fiind unul dintre aceştia.