You are on page 1of 19

JUDETUL HUNEDOAR ORASUL PETRILA CONSILIUL LOCAL PROCES - VERBAL Intocmit cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului

Petrila din data de 28 martie 2012

Convocarea Consiliului Local al orasului Petrila in sedinta ordinara s-a facut cu 5 zile inainte de data fixata pentru sedinta. Convocarea Consiliului Local al orasului Petrila s-a facut prin Dispozitia nr. 345 /2012 emisa de primarul orasului Petrila conform art. 39 alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu invitatia scrisa a consilierilor. Dl. Secretar Jr. Vargatu Toma– face prezenta nominala a consilierilor. Din totalul de 19 consilieri in functie sunt prezenti 18 consilieri, lipsind doamnul consilier Buium Cristian. La sedinta participa: Dl. Primar Paducel Ilie, Dl. Viceprimar Ramascanu Constantin, Dr. Secretar Jr. Vargatu Toma, Jr. Sirop Gabriela, Dl. Ec. Boanta Doru, Dl. Dir. Dreghiciu Nicolae, dl. Bogean Gheorghe, presa si televiziunea locala. Presedinte de sedinta este domnul consilier Bobar Gheorghe Dl. Bobar Gheorghe – supun la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Cine este pentru – 18 consilieri Dau cuvantul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: Dl. Primar Paducel Ilie – domnilor consilieri supun spre aprobare urmatorul proiect al ordinei de zi: 1. Proiect de hotarare privind constatarea preluarii din proprietatea Statului in proprietatea publica a orasului Petrila si in administrarea Consiliului Local al orasului Petrila a terenurilor prevazute in Anexa nr. 1. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 2. Proiect de hotarare privind propunerea de trecere din proprietatea Statului in proprietatea privata a unor suprafete de teren aferente caselor de locuit. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 3. Proiect de hotarare privind asocierea orasului Petrila prin Consiliul Local Petrila cu Judetul Hunedoara si unele unitati administrativ-teritoriale din judet, in vederea constituiri Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan”. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Constructie teren sintetic stadion Parangul” din orasul Petrila. INITIATOR VICEPRIMAR RAMASCANU CONSTANTIN 5. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre Parohia Ortodoxa Romana „Petrila Poeni” reprezentata de preotul Flavius Tarlea, a unei parti din cladire si teren apartinand fostei Directii E.M.Lonea situata pe Str. Republicii nr. 273, judetul Hunedoara. INITIATOR RIMAR PADUCEL ILIE 6. Proiect de hotarare privind aprobarea reglementarilor esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale locale.

Heljiu Marius. INITIATORI CONSILIERI Berar Euachim. 141/2010 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al orasului Petrila si Asociatia Culturala „Les Amis de la France” – Petrila. Preda Nicolae. INITIATORI CONSILIERI Berar Euachim. Temneanu Ioan. Andreica Emilia. Barbu Elena. 15. 16. Temneanu Ioan.65 lei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Sistemul Integrat de gestionare a deseurilor (ADI) reprezentand contributia primariei orasului Petrila pe anul 2012 ca membru asociat. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 8609.INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 7. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din cap. in vederea premierii scriitorului Marian Boboc pentru redactarea si publicarea celor 150 de numere ale revistei „ Pravalia cu Istorii”.Sirbu. Boanta Gheorghe. Proiect de hotarare privind cofinantarea manifestarilor culturaleducative. Jurca Vasile. Boanta Gheorghe. in vederea editarii unui album de arta color cuprinzand picturile domnului Birau Petru Ilie. Barbu Elena. Temneanu Ioan. 5 la Anexa nr. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 1500 lei. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 13. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 11. Berar Euachim.D. 1 la HCL nr. Temneanu Ioan. Heljiu Marius. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2000 lei in vederea editari cartii „Inmormantarea” – autor Dumitru Galatan-Jiet.02. INITIATORI CONSILIERI Berar Euachim. INITIATORI CONSILIERI . INITIATOR VICEPRIMAR RAMASCANU CONSTANTIN 8. Barbu Elena. Bobar Gheorghe. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2250 lei catre Exclusiv Media Group. 31/2012 privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.59 – „servicii religioase” pentru asigurarea incalzirii Bisericii si chiliilor Manastirii „Adormirea Maicii Domnului” . INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 9. 67. Heljiu Marius. Boanta Gheorghe. in vederea editarii unui numar de 50 de exemplare a cartii „Bisericile ortodoxe din Valea Jiului”. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 3500 lei. in perioada 2-6 aprilie 2012 . Proiect de hotarare privind completarea art. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 10. Boanta Gheorghe. 14. 12. „Interculturalitate si spiritualitate” organizate de Scoala Generala I. Proiect de hotarare privind aprobarea destinatiei fondurilor din bugetul local al Primariei Orasului Petrila pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din orasul Petrila. in vederea promovarii valorilor culturii francofone si a activitatilor culturale.Jiet INITIATORI CONSILIERI Rascolean Negoi Dumitru.

INITIATORI CONSILIERI Rascolean Negoi Dumitru. si in urma cu aproximativ o luna parintele staret a discutat cu mine conditiile de incalzire din chilii si biserica. Temneanu Ioan. 18. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din cap. Boanta Gheorghe. Temneanu Ioan. Bobar Gheorghe – supun la vot ca invitatii care au proiecte pe ordinea de zi sa discutam aceste proiecte cu prioritate Cine este pentru – 18 consilieri Va rog sa incepem cu punctul 11 inscris pe ordinea de zi 11. pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap. Proiect de hotarare privind acordarea sumei de 500 lei familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie si 1000 lei persoanelor care au implinit varsta de 100 ani.000 lei INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Dl.Jiet INITIATORI CONSILIERI Rascolean Negoi Dumitru. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 24. Primar Paducel Ilie – la sedinta viitoare va fi introdusa pe ordinea de zi.Berar Euachim. . Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2200 lei. angajati ai primariei orasului Petrila-Serviciul Public de Asistenta Sociala.59 – „servicii religioase” pentru asigurarea incalzirii Bisericii si chiliilor Manastirii „Adormirea Maicii Domnului” . din bugetul local. Raport privind starea economico-sociala a orasului Petrila pe anul 2011. Bobar Gheorghe. Temneanu Ioan. Temneanu Ioan. Dl. orasul Petrila. 20. 67. in vederea editarii cartii „Din mit in realitate” – autor Ioan Balan Dan. INITIATORI CONSILIERI Berar Euachim. Bobar Gheorghe. Raport de activitate al viceprimarului pe anul 2011. Preda Nicolae. Andreica Emilia. Dl. Heljiu Marius. 17. Rascolean Dumitru – fac parte dintre initiatori. Jurca Vasile. Va rog sa introducem pe ordinea de zi si urmatoarele proiecte de hotarari 23. Jurca Vasile. Andreica Emilia. Intrebari si interpelari. Proiect de hotarare privind acordarea sumei de 150 lei cu ocazia zilei de 8 Martie. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE 19. Boanta Gheorghe. 22. Proiect de hotarare privind cofinantarea actiunilor culturale organizate de Asociatia Culturala Junii Petrileni cu ocazia nedeilor de Paste din orasul Petrila si alte activitati culturale.02. Bobar Gheorghe – supun la vot ordinea de zi prezentata Cine este pentru 18 consilieri Dau cuvantul invitatilor. cu suma de 10. Boanta Gheorghe. Berar Euachim. Barbu Elena. Preda Nicolae. Reprezentant Asociatia Noua Speranta – am depus o cerere la primarie pentru finantarea unui atelier de serigrafie pentru tinerii infestati HIV Dl. Proiect de hotarare privind aprobarea antecontractului de servitute pentru drumul de acces in suprafata de 20200 mp situat in Varful Sureanu. 21. Barbu Elena. Heljiu Marius. Boanta Gheorghe. Berar Euachim.

.Dl. Sustin proiectul de hotarare. . Bulancea Ion. cu suma de 10. 5 Cine este pentru -18 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru -18 consilieri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. Dl. avem niste proiecte culturale si din prea mult bun simt comisia culturala aproba prea multi bani la carti. ma intreb ce va mai cere. targul Petrilenilor. Berar Euachim – propun sa aprobam proiectul . acum pentru intalatia de incalzire. Andronache Emanoel – nu este o suma mare. Dl. chiar daca acum nu sunt bani se poate rezolva la o rectificare de buget. pentru ca majoritatea preotilor au adus cererei. Bobar Gheorghe – este vorba de o casa a domnului si trebuie sa-i acordam respectul cuvenit si rog sa se gaseasca solutii. Proiect de hotarare privind cofinantarea actiunilor culturale organizate de Asociatia Culturala Junii Petrileni cu ocazia nedeilor de Paste din orasul Petrila si alte activitati culturale. 2 Cine este pentru -18 consilieri Supun la vot art. 1. 10 unde o comisie analizeaza cererile de la toate bisericile. Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot art. Asociatia are 200 de membrii si de doua luni supravietuim pe banii nostrii. Dl. la sedinta. Petrosaniul nu a dat nici un ban si sunt la fel beneficiari ca si noi. Din cursul iernii am aflat ca se traia acolo in conditii total necuvenite. pitaraii. 36/2012 Va rog sa trecem la punctul 24 inscris pe ordinea de zi: 24. Bobar Gheorghe – consiliul local are o comisie de cultura si va rog sa luati legatura cu dansii pentru activitatile pe care vreti sa le desfasurati. 3 Cine este pentru -18 consilieri Supun la vot art. S-a inceput cu alocarea banilor pentru construirea bisericii. 4 Cine este pentru -18 consilieri Supun la vot art. Bobar Gheorghe – supun la vot art. Primar Paducel Ilie – este bine sa alocam acesti bani dar trebuie sa introducem aceasta suma in proiectul de la pct. Dl.Cred ca bugetul local are alte prioritati. Dl. nedeile. sa analizeze fiecare cerere in parte si fiecare deziz de lucrari in baza carora se vor da banii.000 lei INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Reprezentantul Asociatiei Junii Petrileni – am propus pe anul 2012 o serie de manifestari care se vor derula pe raza orasului Petrila. Putem pana luna viitoare. si atunci comisia care astazi se va aproba . Dl.

iar la capitolul aceasta erau alocati aceste sume de bani.3 consilieri (Barbu E.cand am solicita sprijin pentru copilul meu si nu faceam parte dintre consilieri.3 consilieri (Barbu E. acest sprijin mi-a fost refuzat in 2007. nu vreau acest lucru sa se intample cu momarlanii din Petrila. iar copilul meu s-a intors cu titlul de campion european. 1. Andronache E. 37/2012 Va rog sa trecem la punctul 23 inscris pe ordinea de zi: . Dl. Dl. atunci era momentul sa spuna modul inutil de cheltuire a banilor. ca sa nu existe discutii.Dl.nu voi vota acest proiect.) Supun la vot art. Andronache E.) Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 15 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. asa cum nativii din statul Giorgia traiau intr-o rezervatie . Bulancea I. In aceasi sedinta pentru momarlani s-a aprobat o suma de trei ori mai mare. Dl. Au fost elevi olimpici pentru care nu s-au gasit bani sa-i premiem dar s-au gasit bani pentru pitarai. nu sunt impotriva culturii si sportului. pentru acesti pitarari. ati facut munca voluntara. Nu numai dvs. sunt sigur ca va trece. Bulancea I. dar as dori sa facem o modificare a titlului. D-na Visanescu Daniela. Daca va uitati pe ordinea de zi toti bani se refera la proiectele momarlanilor. va spun ca voi vota acest proiect dar in viitor acest vot al meu sa se intoarca in ideea ca atunci cand o baraba va cere spijinul sa-i fie acordat. titlul va suna asa: privind cofinantarea actiunilor culturale organizate de Asociatia Culturala Junii Petrileni.000 lei pe anul 2012. 2 Cine este pentru – 15 consilieri Impotriva Abtineri . . Andronache E. Sunt copii care s-au inscris la dansuri moderne si o fac pe banii lor.-eu nu votez. cu suma de 10. Bulancea Ion .3 consilieri (Barbu E. Cine este pentru – 15 consilieri Impotriva Abtineri . Dl. Acum doua luni a ridicat mana pentru aprobarea bugetului local. Andronache Emanoel. Bulancea I. Temneanu Ioan – am sa votez acest proiect de hotarare . Bobar Gheorghe – supun la vot art. Ramascanu Constantin – sustin acest proiect. pentru ca nu avem atasat un calendar al actiunilor. insa nu-mi place atunci cand bugetul local este cheltuit pe lucruri care nu ajuta comunitatea cu nimic.) Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 15 consilieri Impotriva Abtineri .

Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot art. 1 Cine este pentru – 17 Impotriva Abtineri . 2 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru –18 consilieri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr.23. acum trei zile s-a luat hotararea ca si composesoratul sa incheie un contract pentru servicii cu firma respectiva. 1.1 consilier (Andronache E. Proiect de hotarare privind aprobarea antecontractului de servitute pentru drumul de acces in suprafata de 20200 mp situat in Varful Sureanu.1 consilier (Andronache E. Jurca Vasile – ce suma va fi platita ? Reprezentant – 1000 euro/an.8 consilieri Proiectul de hotarare nu a intrunit cvorumul necesar de voturi pentru a fi adoptat. Proiect de hotarare privind propunerea de trecere din proprietatea Statului in proprietatea privata a unor suprafete de teren aferente caselor de locuit.) Supun la vot art. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Daca nu sunt discutii supun la vot art. 1 Cine este pentru – 10 consilieri (PDL si PNL) Impotriva . 38/2012 Va rog sa trecem la punctul 1 inscris pe ordinea de zi: 1. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Daca nu sunt discutii supun la vot art. Bobar Gheorghe – supun la vot art. 1. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Dl. Dl. Rascoleanu Dumitru – acum este vorba doar de drumul de servitute.) Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr.1 consilier (Andronache E. orasul Petrila. nu pe ha. 2 Cine este pentru – 17 Impotriva Abtineri .) Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 17 Impotriva Abtineri . Va rog sa trecem la punctul 2 inscris pe ordinea de zi: 2. Dl. Proiect de hotarare privind constatarea preluarii din proprietatea Statului in proprietatea publica a orasului Petrila si in administrarea Consiliului Local al orasului Petrila a terenurilor prevazute in Anexa nr. 39/2012 .

atata vreme cat nu vom pune in aplicare Regulamentul pe care l-am aprobat. Proiect de hotarare privind asocierea orasului Petrila prin Consiliul Local Petrila cu Judetul Hunedoara si unele unitati administrativ-teritoriale din judet. la intalnirea cu toti primarii. Ramascanu Constantin – am primit ieri hotararea Consiliului Judetean. masini. adapost. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Dl. Dl. in vederea constituiri Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Serviciul Judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan”. proiectul este vast si bine documentat. Ramascanu Constantin – preturile le-am putut constitui doar informativ. se doreste sa se intre in participare cu serviciul de ecarisaj acolo unde exista. Dl.14 consilieri Abtineri Proiectul de hotarare nu a intrunit cvorumul necesar de voturi pentru a fi adoptat. Este vorba de un covor sintetic certificat FIFA. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Constructie teren sintetic stadion Parangul” din orasul Petrila. Dl. sa fie prezenti. Se doreste infiintarea acestui serviciu cu bani pentru inceput de la Consiliul Judetean. aceste asocieri vor ramane doar pe hartie. Ramascanu Constantin – am participat la Consiliul Judetean. Aceasta suma va scadea la licitatie si o preconizam la 2. sunt impotriva proiectului. Andronache Emanoel – am inteles ca aveam o regula. Dl. Pe hartie toate sunt frumoase. atunci daca asa stau lucrurile.5 miliarde lei. Andronache Emanoel – nu voi vota acest proiect. . pentru ca in anul 2012 se suporta din bugetul Consiliului Judetean. iar suma ca si cotizatie urma sa fie comunicata din anul 2013. Va rog sa trecem pa punctul 4 inscris pe ordinea de zi: 4. Bucur Iosif – multe proiecte de genul acesta au trecut prin consiliul local si nu vor avea nici un efect. Dl. nu s-a dorit. Bobar Gheorghe – voi vota atunci cand vom avea un proiect clar expus cu suma care reprezinta constributia noastra.Dl. Bulancea Ion – pe hartie sunt fumoase lucrurile. Va rog sa trecem la punctul 3 inscris pe ordinea de zi: 3. si este foarte bine daca am putea face acest serviciu in oras. Supun la vot art 1 Cine este pentru – 3 consilieri Impotriva . Dl. Primar Paducel Ilie – prin aceste asociati se pot derula finantari. Dl. INITIATOR VICEPRIMAR RAMASCANU CONSTANTIN Dl. pentru ca anul trecut a venit o asociatie care a cerut teren pentru aceasta activitate. pe masura ce numarul asociatiilor care se ocupa de aceasta problema se inmultesc si numarul haitelor de caini. Temneanu Ioan – la art. 3 si 6 nu avem suma cu care participam la asociatie. s-a luat in calcul crotalierea cainilor din toate orasele.

Ancdronache Emanoel – aceste proiecte se voteaza pe banda rulanta in tara. Supun la vot art. noi votam ceva ce nu avem. Dl. Terenul va fi inchiriat grupurile de fotbalisti vor plati. era bine sa fi facut acolo teren sintetic. cred ca se va merge pe situatia reala avand in vedere ca angajatii primariei se vor reclama intre ei.propun dimensiunile sa fie de 60/30. instalarea de camere de luat vederi. Dl. Dl. Dl. Va trebui camere de supravghere. Dl. Temneanu Ioan – din nota la cap. Ramascanu Constantin – am incercat sa facem acest lucru si in parcul pentru tineri si varstnici dar s-a refuzat acest lucru. 2 Cine este pentru -18 consilieri Supun la vot art. Atunci am cheltuit 20 milirde lei. Primar Paducel Ilie – o parte din bani au fost aprobati la fundamentarea bugetului local. 2 scrie ca sumele necesare vor fi asigurate prin rectificare bugetara. 1 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot art. Dl. Va rog sa trecem pa punctul 5 inscris pe ordinea de zi: . 3 Cine este pentru -1 8 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine ste pentru – 18 consilieri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. Bucur Iosif – este o zona retrasa. Preda Nicolae. 2 se taie rectificare bugetara. nu stiu cum se va pazi in acel loc retras. noi nu suntem in stare sa pazim o banca din oras. se poate schimba conceptia cheltuirii banilor publici. la art. Acum la un an distanta. iar lucrarea nu putea sa coste mai mult de 7 miliarde lei. de fapt nu avem banii. iar in caietul de sarcini sa se prevada posibilitatea realizarii prin parteneriat public-privat. Dl. 40/2012. Bulancea Ion – se poate face acest teren in parteneriat public privat Dl. suprafata este de 60/30 . doar pentru a da banii la doua fetite din Cluj.suma este destul de mica. Rascolean Dumitru – anul trecut am transformat stadionul de la Petrila in parc si s-a dovedit ca nu are nicio utilitate deocamdata. Dl.Dl. la licitatie aceasta valoare va fi mult mai mica. Bobar Gheorghe – supun la vot cu amendamentele. Lucrarile au fost facute de proasta calitate. nu stiu cum se va asigura paza. Temneanu Ioan – sa taiem din nota fraza prin rectificare bugetara.

Vargatu Toma – da este legal. Era bine daca era si Parintele Flavius sa ne prezinte ce se face acolo. Supun la vot art . Secretar Jr. pentru ca e mai spatioasa. Dl. Republicii nr. Dl. Bobar Gheorghe – propun ca la art. Poate reuseste executivul sa ne explice posibilitatile pe care le are Parohia in realizarea acestor obiective pe care si le propune. iar acum au recunoscut ca nu au nevoie de intreaga cladire. Temneanu Ioan – era mai bine sa se mutate sediul primariei acolo. in viitor Dl.M. Pana acum s-au facut lucrari foarte mai si foarte multe. Domnul consilier Heljiu iese din sala de sedinte. se va face o cantina de ajutor social. 273. 3 Cine este pentru – 17 consilieri Supun la vot art. INITIATOR RIMAR PADUCEL ILIE Dl. Parohia Poieni lucreaza cu Asociatia Filantropia a Episcopiei Romane si toate bisericile au sarcina de a deschide ateliere pentru creatie plastica.5. Dl. Berar Euachim – pe ce perioada ? Nu vreau sa ne trezim ca improprietarim fel de fel de institutii cu terenul din Petrila. judetul Hunedoara. Dl. 3 sa se scrie artibuirea pe 5 ani cu posibilitatea de prelungire . 1 Cine este pentru – 17 consilieri Supun la vot art. aveti la materiale Centru de tineret. Bobar Gheorghe – noi am atribuit tot spatiul Asociatiei Grauntele. s-a discutat cu ei si au fost de acord sa dea jumatate din spatiu. Va rog sa trecem pa punctul 6 inscris pe ordinea de zi: . Rascolean Dumitru – cladirea in care a functionat directia EM Lonea este printre putinele cladiri monumentate ale orasului. asociatia trebuia sa duca la indeplinire obiectivele pentru care a fost atribuit acest spatiu de mai multi ani. Dl. faptul ca vrem sa luam jumatate din spatiu este legal. 41/2012. 5 Cine este pentru – 17 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 17 consilieri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. Primar Paducel Ilie – Investitia a fost facuta de o asociatie din Germania. 4 Cine este pentru – 17 consilieri Supun la vot art.Lonea situata pe Str. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre Parohia Ortodoxa Romana „Petrila Poeni” reprezentata de preotul Flavius Tarlea. a unei parti din cladire si teren apartinand fostei Directii E. 2 Cine este pentru – 17 consilieri Supun la vot art.

Domnii consilieri Preda Nicolae si Jurca Vasile ies din sala de sedinte Dl. 7 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 11 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 16 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 2 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 13 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 3 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 15 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 10 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. Boanta Doru – prezinta proiectul de hotarare si nota de fundamentare. 6 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 4 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. Proiect de hotarare privind aprobarea reglementarilor esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale locale. Dl. 5 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 1 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. Bobar Gheorghe – supun la vot art. 9 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Domnul consilier Heljiu se intoarce in sala de sedinte. 8 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art.6. 14 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 12 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot art. 17 Cine este pentru – 16 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 16 consilieri .

42/2012. 1 la HCL nr.Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 16 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. 2 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 18 consilieri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. 1 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot art. Primar Paducel Ilie – domnilor consilieri supun atentiei dvs. 44/2012. Va rog sa trecem pa punctul 8 inscris pe ordinea de zi: 8. deci 5 ori 60 de lei pe 6 luni Dl. Proiect de hotarare privind completarea art. Permiteti domnului primar sa faca o expunere dupa care se va retrage. Asociatia medicala ProVitas inainteaza consiliului local o scrisoare de intentie pentru infiintarea unui spital in orasul Petrila care sa suplineasca lipsa unui serviciu medical specializat. Bobar Gheorghe – supun la vot art. . Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. in vederea promovarii valorilor culturii francofone si a activitatilor culturale. 141/2010 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al orasului Petrila si Asociatia Culturala „Les Amis de la France” – Petrila. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Dl Heljiu Marius – cei din clasele 1-IV nu pot beneficia de burse de merit. Daca consiliul local este de acord in principiu. Dl. 5 la Anexa nr. 1 cu precizarea facuta de Dl. 43/2012. INITIATOR VICEPRIMAR RAMASCANU CONSTANTIN Daca nu sunt discutii supun la vot art. 31/2012 privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat. Va rog sa trecem pa punctul 7 inscris pe ordinea de zi: Domnii consilieri Preda Nicolae si Jurca Vasile se intorc in sala de sedinte 7. 2 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 18 consilieri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. pentru sedinta viitoare sa intocmim un proiect si sa invitam patronul acestei asociatii medicale sa prezinte modul cum doreste sa functioneze acest spital privat pe raza orasului Petrila. sa mentinem cele 5 burse pentru copii din Petrila. Heljiu Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot art. urmatoarele.

Dl. Pana la investirea acestui centru nu ar fi corect pentru ca toata aparatura si cladirea am dat-o in administrarea acestuia.65 lei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Sistemul Integrat de gestionare a deseurilor (ADI) reprezentand contributia primariei orasului Petrila pe anul 2012 ca membru asociat. Dupa asocierea cu Petrila se va face si asocierea cu spitalul Petrosani pentru ca dotarea din fostul spital Petrila .Cine este pentru acordul de principiu – 18 consilieri Va rog sa trecem pa punctul 9 inscris pe ordinea de zi: 9. D-na Visanescu Dadiela – din luna august de cand s-a deschis centrul de permanenta. acuma este a Petrosaniului. Cojocaru Vasile – ar fi mai mult decat benefic pentru orasul Petrila. dupa care in ambulatoriu va functiona acest centru multifunctional care este modernizat si suntem in stadiu de anunt pentru cadrele medicale. un centru de permanenta si un centru multifunctional cu Spitalul din Petrosani. Asteptam si noi deschiderea centrului multifunctional pentru ca nu suntem specialisti. 1 Cine este pentru – 10 consilieri Impotriva Abtineri 8 consilieri Supun la vot art. Dl. In luna aprilie se va deschide centrul multifunctional Petrila. pentru ca se simte o lipsa acuta de specialisti in domeniu. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 8609. nu este momentul bun acum. Dl. Bobar Gheorghe . Dl. Primar Paducel Ilie – centrul de sanatate multifunctional se va deschide in jumatate din cladirea spitalului pana la reabilitarea ambulatoriului. Va propun sa asteptam sa apara legea sanatatii si vom vedea daca este bine sa aprobam. Andronache Emanoel. iar in jumatatea cealalta se doreste infiintarea acestui spital privat in orasul Petrila. Am lucrat asa 5 medici din zona asta si este foarte greu.Dl. Temneanu Ioan – e vorba de o propunere de asociere cu consiliul local.noi am facut doua etape in vederea asigurarii actului medical. 2 Cine este pentru – 10 consilieri Impotriva Abtineri 8 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 10 consilieri . Mai mult am mai avut o astfel de propunere. din punctul meu de vedere ar trebui sa dam un acord de principiu. Programul nostru de lucru intr-o zi de garda incepe luni dimineata la ora 8 si se termina marti la ora 15. avem posibilitatea si capacitatea sa ne facem simtita prezenta acolo. iar oamenii nu ar mai trebui sa mearga in alte centre din tara. . Daca cineva ofera un alt serviciu medical eu zic sa-i deschidem usa sa vedem ce ne ofera. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Daca nu sunt observatii supun la vot art. ne este foarte greu sa sustinem atat centrul cat si cabinetul.

Secretar Jr. Dl. Ramascanu Constantin – si anul trecut s-a realizat acelasi lucru. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Dl. Jurca Vasile. 1 care va fi propune spre aprobare consiliului local destinatia fondurilor. Supun la vot art. Bobar Gheorghe – propun modificarea art. sunt impotriva acestui proiect pentru ca fiecare reprezentant al cultelor se poate adresa consiliului local sa solicite finantare. si se aproba in consiliul local. Va rog sa trecem pa punctul 10 inscris pe ordinea de zi: 10.) Abtineri Supun la vot art. 45/2012. Dl. puteti participa la lucrarile comisiei. Dl. 3 Cine este pentru – 17 consilieri Impotriva .1 consilier (Andronache E. Parerea mea este ca e bine sa stim toti. Dl.1 consilier (Andronache E. Vargatu Toma – conform legislatiei in vigoare se impune desemnarea unei comisii de specialisti care analizeaza devizele de lucrari. Daca vreti sa participati .1 consilier (Andronache E. Proiect de hotarare privind aprobarea destinatiei fondurilor din bugetul local al Primariei Orasului Petrila pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din orasul Petrila.) .si in functie de posibilitati sa le acordam ajutorul pe care-l merita.) Abtineri Supun la vot art. 1 cu modificarea adusa Cine este pentru – 17 consilieri Impotriva . indiferent carui cult apartin .Impotriva Abtineri 8 consilieri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 10 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. asa cum am discutat mai inainte propblema Manastirii de la Groapa Seaca. Andronache Emanoel – in afara de reprezentantii executivului propun sa ramana tot consiliul local. Ramascanu Constantin – comisia nu gestioneaza bugetul local. ce nevoi au bisericile din oras. 2 Cine este pentru – 17 consilieri Impotriva . in anul 2008 am creat Edil Urban unde aveam in componenta un numar mai mic de consilieri iar cand ne-am reunit toti am aflat ca firma a intrat in stare de insolventa. noi doar suntem desemnati pentru aducerea tuturor reprezentantilor cultelor aceasta sesiune de dezbateri iar toate solicitarile lor vor fi aduse pe masa consiliului local. Dl. Dl. Bobar Gheorghe – si eu sustin propunerea domnului consilier Jurca. noi luam legatura cu reprezentantii cultelor care ne aduc devize pentru sumele solicitate.

13 inscris pe ordinea de zi: 13. 16 nu este suma. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Dl. supun la vot art. Cojocaru V. Bobar Gheorghe – supun la vot propunerea executivului 1500 lei Cine este pentru – 8 consilieri Impotriva . in conditiile in care la pct. Cojocaru V. Zamfir D.3 consilieri (Bulancea I. Va rog sa trecem la pct.Abtineri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 17 consilieri Impotriva . Barbu Elena. Heljiu Marius. Daca nu sunt discutii.) Abtineri - . cultura.) Abtineri Supun la vot art.7 consilieri Impotriva .1 consilier (Andronache E. INITIATORI CONSILIERI Berar Euachim. Temneanu Ioan. Cojocaru V. in vederea editarii unui numar de 50 de exemplare a cartii „Bisericile ortodoxe din Valea Jiului”. 46/2012. Zamfir D. Andronache Emanoel – propun suma de 2000 lei Dl. in vederea premierii scriitorului Marian Boboc pentru redactarea si publicarea celor 150 de numere ale revistei „ Pravalia cu Istorii”. Boanta Doru – mai sunt doar 2000 lei la Cap.10 consilieri Supun la vot prounerea cu 2000 lei Cine este pentru. Dl. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2250 lei catre Exclusiv Media Group.) Abtineri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr.3 consilieri (Bulancea I.) Abtineri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 15 consilier Impotriva .11 consilieri Proiectul de hotarare nu a intrunit cvorumul necesar de voturi pentru a fi adoptat. Zamfir D. Va rog sa trecem pa punctul 12 inscris pe ordinea de zi: 12. Boanta Gheorghe. 1 Cine este pentru – 15 consilier Impotriva .3 consilieri (Bulancea I. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 1500 lei. 2 Cine este pentru – 15 consilier Impotriva .

Cojocaru V. Cojocaru V. Temneanu Ioan. Zamfir D. Zamfir D.3 consilieri (Bulancea I. Va rog sa trecem pa punctul 15 inscris pe ordinea de zi: 15.Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 15 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. 1 Cine este pentru – 15 consilier Impotriva . Boanta Gheorghe. 2 Cine este pentru – 15 consilier Impotriva .3 consilieri (Bulancea I. Cojocaru V. Boanta Gheorghe. in vederea editarii unui album de arta color cuprinzand picturile domnului Birau Petru Ilie.) Abtineri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 15 consilier Impotriva . Cojocaru V. Temneanu Ioan. Heljiu Marius. Cojocaru V. 2 Cine este pentru – 15 consilier Impotriva . Zamfir D. Barbu Elena. Barbu Elena.) Abtineri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 15 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. Va rog sa trecem pa punctul 14 inscris pe ordinea de zi: 14.) Abtineri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 15 consilier Impotriva . 1 Cine este pentru – 15 consilier Impotriva .3 consilieri (Bulancea I. Daca nu sunt discutii. INITIATORI CONSILIERI Berar Euachim. Va rog sa trecem pa punctul 16 inscris pe ordinea de zi: .) Abtineri Supun la vot art.) Abtineri Supun la vot art. supun la vot art. Zamfir D. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2000 lei in vederea editari cartii „Inmormantarea” – autor Dumitru Galatan-Jiet. Zamfir D. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 3500 lei. supun la vot art. 49/2012.) Abtineri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 15 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. Zamfir D.3 consilieri (Bulancea I. Heljiu Marius. 48/2012.3 consilieri (Bulancea I. Daca nu sunt discutii.3 consilieri (Bulancea I. 47/2012. Cojocaru V. INITIATORI CONSILIERI Berar Euachim.

51/2012.) Abtineri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 17 consilier Impotriva . ) Abtineri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. Heljiu Marius. Va rog sa trecem pa punctul 18 inscris pe ordinea de zi: 18. Boanta Gheorghe. ) Abtineri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 17 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. 1 .) Abtineri Supun la vot art.1 consilieri (Bulancea I. Proiect de hotarare privind acordarea sumei de 500 lei familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie si 1000 lei persoanelor care au implinit varsta de 100 ani.) Abtineri Supun la vot art.1 consilieri (Bulancea I.1 consilieri (Bulancea I. 2 Cine este pentru – 17 consilier Impotriva .16. INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE Daca nu sunt discutii. Daca nu sunt discutii. 50/2012. INITIATORI CONSILIERI Berar Euachim. in perioada 2-6 aprilie 2012 . supun la vot art.1 consilieri (Bulancea I.) Abtineri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 17 consilier Impotriva . Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2200 lei. Boanta Gheorghe.1 consilieri (Bulancea I. Barbu Elena. Temneanu Ioan. 1 Cine este pentru – 17 consilier Impotriva . Daca nu sunt discutii. 2 Cine este pentru – 17 consilier Impotriva . in vederea editarii cartii „Din mit in realitate” – autor Ioan Balan Dan. supun la vot art. „Interculturalitate si spiritualitate” organizate de Scoala Generala I. INITIATORI CONSILIERI Berar Euachim.Sirbu. Temneanu Ioan.1 consilieri (Bulancea I. Barbu Elena. Va rog sa trecem pa punctul 17 inscris pe ordinea de zi: 17.D. supun la vot art. Proiect de hotarare privind cofinantarea manifestarilor cultural-educative. 1 Cine este pentru – 17 consilier Impotriva . Heljiu Marius.

Canalizarea din Cimpa pentru care s-au cheltuit 50 miliarde lei. Betonul este degradat. asa zisele trotuare amenajate mai stramt. asa cum am spus functioneaza decat pentru 2% din numarul familiilor. 2 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot art. Andreica Emilia. Supun la vot art. Va rog sa trecem pa punctul 20 inscris pe ordinea de zi: 20. pentru ca a fost executata defectuos din faza de proiectare si sigur se raporteaza ca mare realizare. Preda Nicolae. din bugetul local. dar ma rezum la cele mai importante. Temneanu Ioan. dar le trece cu vederea din interese pe care el le stie. Rascolean Dumitru – am mai multe observatii de facut . 52/2012. 53/2012. 3 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 18 consilieri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr. fara rigole de scurgere. Jurca Vasile. 1 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot art. Bobar Gheorghe – Va rog sa trecem pa punctul 19 inscris pe ordinea de zi: 19. Si anul trecut s-a intervenit in structura asfaltica.Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot art. pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap. Parcul inaugurat anul trecut. angajati ai primariei orasului Petrila-Serviciul Public de Asistenta Sociala. o investitie colosala din 1990 incoace. Boanta Gheorghe. Proiect de hotarare privind acordarea sumei de 150 lei cu ocazia zilei de 8 Martie. grurile de canal pica. Raport privind starea economico-sociala a orasului Petrila pe anul 2011. arata nu cum ar trebui sa arate o lucrare la valoarea investitiei facuta. Strada principal de la Tunel pana la Gura Rascoalei . INITIATORI CONSILIERI Rascolean Negoi Dumitru. Bobar Gheorghe. Andronache Emanoel – nu suntem anuntati cand se fac astfel de actiuni D-na Retegan Rodica – va fi in data de 10 aprilie la ora 10 Dl. Dl. 2 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot art. Berar Euachim. betonul se degradeaza dupa o singura iarna. si din punct de vedere moral mi se pare corect pentru ca beneficiaza de statutul de angajati ai primariei. Dl. Am fost abordat de aceste persoane si mi s-a spus ca si ei au probleme cu care se confrunta. . Este regretabil ca primarul nu este aici. 3 Cine este pentru – 18 consilieri Supun la vot proiectul de hotarare pe ansamblu Cine este pentru – 18 consilieri Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 18 voturi pentru si se transpune in Hotararea Consiliului Local nr.

Bobar Gheorghe – supun spre aprobare raportul Cine este pentru – 16 consilier Impotriva . Raport de activitate al viceprimarului pe anul 2011. Dl. 200 mc. Acolo s-au ridicat cu strada la o jumatate de metru fata de curtile oamenilor. Berar Euachim – in in spatele blocului 36 C si magazinul Profi la sfarsit de saptamana e dezastru ce mizerie se face la colectarea gunoiului. Noi am facut adresa. Dl.urmeaza sa se faca imprejmuire la Profi. daca pot fi duse lateral. Dl. Data propusa este 6 aprilie. Ramascanu Constantin. Dl. Dl.aleei degradate. Ramascanu Constantin – in aceasta primavera am facut un traseu de la intrarea in oras pana la Gura Rascoalei. D-na Andreica Emilia – in cartierul 6 August au fost reabilitate 6 blocuri. tot soclul de ba blocuri este distrus. doi muzicieni care au un turneu un judetul Hunedoara vor sa prezinte un concert de pian.) Abtineri . Jurca Vasile – la noul Camin cultural din Jiet sa cereti constructorului sa adanceasca rigola respectiva. Supun la vot Raportul viceprimarului Cine este pentru – 18 consilieri Va rog sa trecem la punctul 22. am solicitat constructorului refacerea tuturor lucrarilor care au aparut. Noi am zis sa-i punem. la Dobre.presedintele de asociatie sa faca adresa catre constructor si sa solicite refacerea. Dl. S-a incercat discutii cu constructorul si locuitorii. Dl. Omul a taiat pomii si a facut o cantitate mare de lemne. Patronul va realiza investitia propusa singur pentru ca asociatul lui s-a retras. declar inchise lucrarile sedintei de azi si va multumesc pentru participare. Ramascanu Constantin – acolo este vorba ca executantul realizeaza lucrarea conform proiectului. VARGATU TOMA . PRESEDINTE DE SEDINTA CONS. Sunt ulite unde nu s-a pus nici macar o roaba de pietris. Din cate inteleg locuitorii isi doresc o alternativa catre parau in cealalta parte. 6 sunt niste containere . de acord si sa realizeze acel canal. Referitor la capacele de la gurile de scurgere .1 consilier (Rascolean D.Este rau ca cei de la primarie nu se orienteaza si pentru aceste cai de acces. dar este inadmisibil modul cum sunt folositi. care nu sufere amanare. constructorul a luat decizia de a le inlocui in totalitate. Dl. daca nu se conformeaza nu i se elibereaza garantia de buna executie. in luna aprilie. lucrarile sunt in garantie. ieri am semnat comanda pentru piatra rosie. etc. Comisia de cultura sa prezinte un proiect de hotarare. la Pilea . Zamfir Dacian Narcis – in fata scolii nr.1 consiolier (Temneanu I. Am primit o solicitare. Intrebari si interpelari. solicitarera lor este de 1100 lei pentru a prezenta acest concert. trotuarele sunt praf. am dat proprietarului fabricii de acolo terenul pe care erau pomi. Bobar Gheorghe – domnilor consilieri. Dl. obtinuti pe diferite cai. Este bine ca sunt bani. La Lonea. Ramascanu Constantin. BOBAR GHEORGHE SECRETAR JR.) 21.