You are on page 1of 11

Set 10

1.

Pemeriksaan kualiti boleh dilakukan oleh agensi kerajaan ke atas barangan atau perkhidmatan melalui berbagai cara. Ia adalah bergantung kepada (A) (B) (C) (D) budi bicara pegawai berkenaan output yang dikeluarkan proses kerja yang terlibat input yang digunakan

2.

Satu dari kenyataan berikut berkenaan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) adalah betul (A) (B) (C) (D) MPK merupakan dokumen rujukan peringkat ketua jabatan FM digunakan sebagai rujukan peringkat jabatan MPK merupakan dokumen rujukan peringkat jabatan MPK merupakan salah satu kandungan dalam FM

3.

Sesuatu komunikasi itu akan berkesan jika dapat dikurangkan halangannya. Antara halangan dan gangguan dalam komunikasi adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D) Bahasa tidak jelas Salah tafsir Pendengar yang emosional Masa yang sesuai

4.

cirri-ciri objektif kualiti yang baik dalam Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) ialah (A) (B) (C) (D) mempunyai wawasan, membangun, dinamis dan penjadualan yang teratur ringkas, padat, realistic dan mempunyai tempoh masa tertentu boleh diukur realistic, mempunyai tempoh masa tertentu dan boleh dicapai spesifik, boleh diukur , boleh dicapai, realistic dan mempunyai tempoh tertentu

Set 10

5. peranan urusetia di dalam sesuatu mesyuarat adalah seperti berikut kecuali


(A) (B) (C) (D) 6. membuat tempahan bilik mesyuarat menghantar surat jemputan mesyuarat menyediakan kemudahan-kemudahan bilik mesyuarat menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat

Antara yang berikut, elemen2 yang terlibat dalam MS ISO 9001 ialah I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) Latihan Kawalan rekabentuk Kawalan proses Kawalan Audit I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan III I, II, III dan IV sahaja

7. Cadangan Q bermaksud cadangan-cadangan yang dtg daripada mereka yang dinyatakan di bawah
ini kecuali (A) (B) (C) (D) YB Menteri Operator Telefon Pembantu Tadbir (Pekeranian dan operasi) Pembantu Tadbir Rendah

8. Pihak pengurusan hendaklah memperkukuhkan faktor2 berikut untuk meningkatkan produktiviti


kecuali (A) (B) (C) (D) Kelengkapan modal Struktur organisasi Persekitaran kerja Gaji dan elaun

Set 10

9. En. Hamzi seorang Juruteknik kanan di Jabatan M, KL telah diarahkan bertugas di Kuantan
selama dua hari. Memandangkan jarak antara KL dan kuantan hanya 259 km, En. Hamzi bercadang menggunakan kenderaannya sendiri walaupun jabatannya tidak membenarkannya membuat tuntutan perbatuan. Apakah jenis tuntutan yang boleh dibuat oleh En. Hamzi ? (A) Tuntutan perbatuan bagi 240 km sahaja mengikut kelayakan kerana menggunakan kereta sendiri. (B) Tuntutan tambang bas Ekspress KL ke Kuantan secara bergi balik (C) Tambang sebuah kereta sewa (D) Tambang gentian kapal terbang 10. En. Uzair, seorang pembantu Tadbir (P/O) telah diarah menanggung kerja jawatan Pembantu Tadbir yang pernah ditanggung kerja bagi kali kedua. Berapa harikah tempoh yang diperlukan bagi melayakkan beliau dibayar Elaun Tanggung Kerja ? (A) (B) (C) (D) 14 hari berturut-turut 21 hari berturut-turut 28 hari berturut-turut 30 hari berturut-turut

11. Hukuman Tangguh Pergerakan Gaji boleh dikenakan oleh Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan bagi tempoh I II III IV tiga bulan empat bulan enam bulan dua belas bulan (A) (B) (C) (D) I dan II sahaja I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

Set 10

12. Apakah maksud panel Doktor dalam peraturan kemudahan perubatan ? (A) Pegawai perubatan kerajaan yang mempunyai kuasa menentukan tahap kesihatan seseorang pegawai (B) Sekumpulan pakar perubatan yang ditubuhkan bagi melakukan pemeriksaan kesihatan ke atas pegawai yang kerap sakit (C) Pegawai perubatan swasta yang diluluskan oleh kerajaan untuk mengeluarkan sijil sakit (D) Pakar perubatan swasta yang dilantik sebagai perunding bagi membuat pemeriksaan seseorang pegawai yang mengalami penyakit tertentu

13. Jumlah Cuti Tanpa Gaji yang boleh diluluskan oleh ketua jabatan kepada pegawai-pegawainya
atas sebab-sebab persendirian yang mustahak ialah sebanyak (A) (B) (C) (D) 60 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi150 hari 60 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari 30 hari setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 240 hari 30 hari setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari

14. Dalam tuntutan lebih masa, takrif kerja malam bermaksud giliran bertugas tambahan yang
dibuat antara jam kecuali (A) (B) (C) (D) 10.00 malam hingga 6.00 pagi 8.00 malam hingga 4.00 pagi 6.00 petang hingga 8.00 malam 6.00 petang hingga 10.00 malam

15. Jika tarikh lahir seseorang pegawai jatuh pada 29 Februari, apakah tarikh yang ditetapkan bagi
maksud persaraan? (A) (B) (C) (D) 1 Februari 28 Februari 29 Februari 1 mac

16. Sekiranya berlaku kehilangan fail di pejabat, apakah tindakan yang perlu diambil bagi menyimpan surat yang baru diterima? (A) (B) (C) (D) Membuat fail baru Membuka fail khas Membuka sampul kecil Memasukkan kedalam fail lain sementara waktu

17. Mengikut peraturan, surat yang dihantar kepada jabatan kerajaan henaklah dialamatkan kepada
ketua jabatannya mengikut gelaran rasminya kecuali (A) Surat itu perlu ditujukan kepada pegawai tertentu . (B) Surat untuk tindkan pegawai tertentu , surat itu hendaklah ditulis atas nama pegawai berkenaan . (C) Surat surat yang mempunyai pengelasan keselamatan SULIT dan TERHAD

Set 10 (D) Surat surat yang dihantar mengunakan perkhidmatan courier


18. Pegawai Rekod Jabatan yang perlu dilantik di sesebuh jabatan adalah bagi (A) Memudahkan perhubungan dengan Arkib Negara (B) Menjalankan tugas sebagai pemverifikasi stok jabatan (C) Memberikan kelulusan untuk penghantaran rekod ke Arkib Negara (D) Memudahkan perhubungan dengan Jabatan Audit Negara 19. Cik Aura, Ketua Penolong Pengarah di Jabatan Pendaftaran Negara telah menerima sepucuk surat aduan daripada orang awam yang tidak berpuas hati terhadap system pengeluaran Sijil Warganegara. Tindakan segera yang perlu diambil oleh Cik Aura ialah (A) Mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh dua minggu dari tarikh menerima surat (B) Memanjangkan surat tersebuat kepada Biro Pengaduan Awam untuk siasatan dan tindakan lanjut (C) Mengeluarkan surat sementara yang mengandungi penjelsan bahawa jawapan tidak dapat diberi dengan cepat (D) Mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh 21 hari dari tarikh surat diterima.

20. Jabatan yang bertangungjawab bagi merekabentuk kulit2 fail untuk digunakan oleh jabatan
kerajaan ialah

(A) Jabatan arkib negara (B) pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan
(C) Jabatan Audit Negara (D) MAMPU, Jabatan perdana Menteri 21. Salah satu langkah yang terlibat dalam penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) ialah (A) (B) (C) (D) Penentuan petunjuk prestasi Penyediaan laporan prestasi Penyediaan laporan pencapaian SKT Penentuan pegawai Penilaian pertama

22. kelemahan manusia kerap kali mengakibatkan berlakunya pelanggaran keselamatan. Kelemahan2 itu termasuk I II III IV tidak cermat ketika bercakap melalui telefon mengenai perkara terperingkat kecuaian mematuhi arahan2 keselamatan berlebih2 ketagihan minuman keras atau dadah keinginan hendak menunjuk2 mengenai pengetahuan sesuatu perkara terperingkat (A) (B) (C) (D) I,II dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV sahaja

Set 10 23. kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah di sisi
undang2 bagi tujuan2 yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan2 Malaysia merujuk kepada ancaman (A) (B) (C) (D) subversif espionaj khianat sabotaj

Set 10

24. En. Denial seorang Pembantu Tadbir baru melapor diri bertugas di Jabatan Pendaftaran Negara.
Bagi memudahkan beiau untuk keluar dan masuk pejabat untuk bertugas, Ketua keselamatan Jabatan telah mengeluarkan pas berikut kepada beliau iaitu:(A) (B) (C) (D) Pas keselamatan tetap Pas keselamatan Pelawat Pas keselamatan Sementara Pas keselamatan Harian

25. yang manakah dokumen berikut boleh ditakrifkan sebagai dokumen Terhad ?
(A) Kertas Jemaah menteri (B) Laporan Perundingan Malaysia dengan Negara asing (C) Laporan perisikan biasa (D) Surat2 arahan biasa kepada kakitangan jabatan

26. En Aris bercadang untuk membuat salinan tambahan sebuah kertas kerja terperingkat Rahsia
yang disediakan oleh En. Dany. En Aris hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran (A) (B) (C) (D) Ketua Jabatannya En. Dany Jabatan Perdana menteri Pendaftar Rahsia Jabatan

27. Berikut merupakan nilai2 yang mengutamakan pelanggan kecuali


(A) (B) (C) (D) Berbudi mulia berkecuali bersabar bersopan santun

Set 10

28. pegawai awam hendaklah mempunyai sifat integriti yang tinggi iaitu amanah, jujur, boleh dipercayai dan sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil peluang untuk kepentingan diri sendiri. Apakah nama kelompok nilai yang sesuai bagi menggambarkan sifat tersebuat ? (A) (B) (C) (D) Nilai2 pribadi asas Nilai2 kepimpinan Nilai2 profesionalisme Nilai2 keagamaan

29. Satu daripada amalan positif di bawah nilai Ketekunan Membawa Kejayaan dalam Tonggak
12 ialah (A) (B) (C) (D) berpandangan jauh tidak membazir harta kerajaan menganggap kerja sebagai ibadah sedia bekerjasama

30. Salah satu daripada tujuan kerajaan memperkenalkan Etika perkhidmatan awam pada tahun 1979
adalah untuk (A) menanamkan sifat luhur dan murni dikalangan pejawat awam (B) meningkatkan tahap prestasi kerja dikalangan pejawat awam (C) mengekal dan memelihara kepercayaan yang diberikan kepada pejawat awam dalam menjalankan tugas yang diserahkan (D) memberikan kesedaran kepada pejawat agar bertanggungjawab semasa membelanjakan wang awam

31. Amalan menaikkan bendera dan menyanyikan lagu kebebasan dalam perhimpunan yang diadakan
setiap awal bulan akan memupuk nilai (A) cinta akan negara (B) cinta kepada negara (C) taat setia kepada raja dan negara (D) sanggup bekorban untuk Negara

Set 10

32. Dokumen yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan kepada Akauntan Negara Malaysia yang
membenarkan pengeluaran Kumpulan Wang Disatukan sebanyak jumlah yang dikehendaki untuk menampung perbelanjaan yang telah diluluskan oleh undang2 ialah (A) (B) (C) (D) Waran Am Waran Peruntukan Waran Peruntukan Kecil Surat Kuasa Perbelanjaan

33. Kawalan ke atas perbelanjaan wang awam boleh dilaksanakan diperingkat2 berikut kecuali
(A) (B) (C) (D) Parlimen Perbendaharaan Kementerian/Jabatan Jabatan Perdana Menteri

34. Semua kenyataan berikut mengenai cek adalah salah kecuali


(A) Cek baru tidak boleh dikeluarkan sebagai ganti cek yang hilang (B) Cek-cek yang tidak ditunaikan pada akhir tempoh tiga(3) bulan dari tarikh ia dikeluarkan adalah terbatal (C) Semua cek yang dikeluar atas akaun baru kerajaan tidak perlu dicetak tempoh laku (D) Bank pembayar hendaklah membayar semua cek yang dikemukakan kepada mereka untuk ditunaikan

35. Perkara utama yang diberi perhatian dalam pelaksanaan Dasar Pandang ke Timur adalah
I II III IV mengukuhkan kesetiaan kepada negara meningkatkan daya dan mutu keluaran mendapatkan hubungan antara pekerja dengan majikan menitikberatkan kejayaan jangka pendek sahaja

(A) I dan II sahaja


(B) III dan IV sahaja (C) I, II dan III sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja

36. Tindakan2 berikut perlu diambil oleh seseorang pemungut apabila apabila memasukkan pungutan
ke dalam bank kecuali (A) Amaun setiap satu masukan bank hendaklah dicatatkan dalam Buku Tunai pada hari masukan (B) slip bayaran masuk hendaklah disediakan (C) Slip bayaran masuk bank hendaklah dihantar kepada Perbendaharaan/ Perbendaharaan kecil yang berkenaan pd akhir tempoh akaun bulanan (D) jika masukan itu mempunyai cek, butir-butirnya tidak perlu ditunjukkan pada kaunterfoil slip berkenaan.

Set 10

37. Seseorang pemimpin yang bergantung kepada taakulan (reasoning) dan pemerhatian yang objektif
adalah disifatkan sebagai menghayati nilai (A) (B) (C) (D) ekonomi estetik politik teori

38. Dasar Perindustrian Negara diperkenalkan untuk menangani masalah dan kelemahan yang
dihadapi oleh negara dalam menangani sector perindustrian seperti berikut I II III IV Pertumbuhan sector eksport tidak memuaskan Pergantungan eksport industri terhad kepada kepada segelintir industri seperti elektrik, elektronik dan tekstil Keluaran dan daya saing masih di tahap kurang memuaskan kurang hubungkait antara sector perindustrian dengan sektor2 yang lain (A) (B) (C) (D) I dan III sahaja I , II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV sahaja

10

Set 10

39. Salah satu strategi yang boleh digunakan bagi mencapai objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan
ialah dengan (A) (B) (C) (D) memodenkan masyarakat di luar bandar meninggikan taraf dan mutu kesenian menggalakkan kemasukan budaya asing menyekat perkembangan kebudayaan suku kaum dalam negara

40. Gaya kepimpinan yang memberikan penekanan yang seimbang di antara pekerja dan pekerjaan dan menganggap manusia sebagai sumber yang paling bernilai dalam organisasi ialah gaya (A) (B) (C) (D) bebasi eksekutif/demokratik legitimate coersive

11