You are on page 1of 10

S.

NO:

NAME OF THE DOCTOR 1 MALLIKARJUN REDDY 2 MRUTYANJAYA VASTRAD 3 RAGHAVENDRA . 4 RAJSHEKAR K 5 RAMMURTHY . 6 TIPPA REDDY 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BASAN GOUDA PATIL BHARATH KONIN CHANDRASHEKAR R MANJUNATH RAO SHARAN GOWDA PATIL C VISHWANATH NAGARAJ GADWAL S F GADDI AJAY KUMAR ALOK GHANATE AMOL PATANGE ANIL GUMASTE D V PATANGE GHANATE B G KAHAZA MOINUDDIN KOTRESH S MALLI PATIL

SPECIALITY
CP CP CP CP CP CP NEU NEU NEU NEU NEU NEUS NEUS NEUS PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY PSY CAR CAR CAR CAR CAR CP CP CP CP CP CP CP CP CP

CLASS
VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP VIP

AREA
BELLARY HOSPET BELLARY BELLARY BELLARY BELLARY RAICHUR GULBARGA BELLARY RAICHUR GULBARGA BELLARY RAICHUR BELLARY HOSPET GULBARGA GULBURGA RAICHUR GULBARGA GULBARGA BELLARY BELLARY RAICHUR RAICHUR GULBARGA RAICHUR BELLARY BELLARY GULBARGA BELLARY BELLARY BELLARY BELLARY BELLARY SINDANUR RAICHUR HOSPET HOSPET HOSPET BELLARY GULBARGA GULBARGA GULBARGA RAICHUR

MANOHAR V PATTAR MOHAMMED IRFAN 25 MAGHAVI 26 RAGHAVENDRA .

27 S SUDHIR 28 SAMPATH KUMAR 29 SHASHIDHAR BHARKI 30 T R SRINIVAS 31 AJITH KULKARNI 32 B K AJITH KUMAR 33 MOHAMMED RIYAZ 34 KOTRESH P 35 36 37 38 39 40 41 42
BASAVARAJ A B PATIL A S NAREGAL Anand Hongal B G ACHAR B M KOTTURAYYA B N VISHWANATH

BASAVARAJ BELLY BASAVARAJ 43 MANGASHETTY 44 Basvaraj M Patil

A A A VIP A A VIP VIP A A A VIP VIP A

RAJENDRA PRASAD Rajeshekar l RUDRA GOUDA RAVI CHANDRA PRAKASH RAVI S L Ravi Shankar B K S S REDDY S V JAIN Sachin T S Sadanand Karki SANGRAM BIRADAR SANTOSH ANAND PHANI KUMAR SATISH TILGI SHAMALA G SHASHI BUSHAN Shashidhar G Shivaprasad K S SHIVARAJ PATIL SHIVARAJ SHETTY CP CP CP CP CP CP CP CP PSY CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP A VIP A A A VIP A A VIP A A VIP VIP A A A VIP A VIP A A A A A A B VIP VIP A B A B VIP A A B VIP A A B B VIP A B A A A BELLARY RAICHUR SINDANUR GULBURGA HOSPET GULBARGA BELLARY RAICHUR RAICHUR HOSPET RAICHUR BELLARY RAICHUR RAICHUR SINDANUR BELLARY RAICHUR SINDANUR BELLARY HOSPET BELLARY RAICHUR GULBARGA SINDANUR BELLARY RAICHUR HOSPET RAICHUR SINDANUR BELLARY BELLARY BELLARY RAICHUR BELLARY BELLARY BELLARY GULBARGA HOSPET SINDANUR GULBURGA BELLARY BELLARY BELLARY BELLARY RAICHUR GULBARGA GULBURGA 91 SHOWKAT ABDUL RAHEEM CP . B.N.PATIL MANJUNATH NAIK MANJUNATH P Mohan Patil MUDGAL SHANKARAPPA MURUGESH P MALLIKARJUN PRAKASH N B PRANESH . SATISHKUMAR S.R. Ramesh Babu jAGADISH M G Jawali N S KARIBASAPPA H KRISHNA PRASAD LAKSHMAPPA . Madhav Jamla MAHALKINGAPPA .45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 BHARATH KUMAR CHAITANYA KUMAR RAVI KUMAR DILIP SINGH RATHOD GURURAJ ACHAR GURURAJ KULKARNI Harash Kumar HARIPRASAD .

Suresh Sagarad Suresh K S Uma Maheshwar VEDAMURTHY . THOTAD SRINIVASA CHITHURI SHANKAR GOUDA KAMAL JAIN AJAY S K ANURUP SHA BHANU PRATHAP K MOHAMMED IQBAL SHIVAPPA MALIPATIL AHEMAD HUSSAIN AMRE GOUDA PATIL Anand Kategiri Arunkumar L B K S MURTHY B K SUNDAR CHANDRAMOULYA . SOMNATH .H. SUBBA RAO S. K.92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 SHRIKANGADWALKAR . Sunil Kumar CP CP CP CP CP CP CP CP CP GP GP GP GP NEU PED PED PED PED PED CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP A VIP B B VIP B A VIP A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B BELLARY RAICHUR BELLARY BELLARY BELLARY GULBARGA GULBARGA HOSPET RAICHUR SINDANUR SINDANUR SINDANUR SINDANUR BELLARY BELLARY GULBARGA BELLARY HOSPET RAICHUR RAICHUR BELLARY BELLARY BELLARY BELLARY BELLARY BELLARY BELLARY BELLARY GULBARGA BELLARY GULBARGA BELLARY BELLARY BELLARY . VEERESH B SALAGAR VIJAY MOHAN VINAYAK P D VIRUPAKSHI . CHANDRASHEKAR S K NARENDRA GOWDA NIRANJAN NISHTY PRASAD KVS S R HARWAL SOMASHEKAR .

TOP BRANDS RXED FOR THE D Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Duloxetine Duloxetine Duloxetine Duloxetine Duloxetine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Venlafaxine Paliperidone Paliperidone Escitalopram Paliperidone Desvenlafaxine Desvenlafaxine Desvenlafaxine Desvenlafaxine Olanzapine Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Duloxetine Escitalopram sodium valproate Duloxetine Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Divalproex sodium Divalproex sodium Escitalopram Duloxetine Escitalopram Escitalopram Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Escitalopram Escitalopram Escitalopram Divalproex sodium Mecobalaine Venlafaxine Venlafaxine Duloxetine Escitalopram Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Escitalopram Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Amitriptyline Amitriptyline sodium valproate sodium valproate Topiramate Topiramate Topiramate Topiramate Topiramate Escitalopram Escitalopram Duloxetine Carbamazepine Amitriptyline Amitriptyline Paliperidone Carbamazepine Duloxetine Escitalopram Duloxetine Divalproex sodium Divalproex sodium Olanzapine Olanzapine Duloxetine Duloxetine Mecobalaine Carbamazepine Escitalopram Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Mecobalaine Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Olanzapine Olanzapine Olanzapine Olanzapine Olanzapine Olanzapine Olanzapine Duloxetine Paliperidone Venlafaxine Venlafaxine Olanzapine Olanzapine Olanzapine Olanzapine Divalproex sodium Divalproex sodium Divalproex sodium Escitalopram Escitalopram Duloxetine Topiramate Topiramate Escitalopram Divalproex sodium Divalproex sodium Divalproex sodium Escitalopram Escitalopram Divalproex sodium Paliperidone Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Duloxetine Amitriptyline Amitriptyline Divalproex sodium Duloxetine Duloxetine .

Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Desvenlafaxine Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram sodium valproate Escitalopram Escitalopram Duloxetine Escitalopram Escitalopram Duloxetine Mecobalaine Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Amitriptyline Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Escitalopram Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine sodium valproate sodium valproate Escitalopram Escitalopram sodium valproate Mecobalaine Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Duloxetine Mecobalaine Divalproex sodium Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Duloxetine Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Duloxetine Escitalopram Duloxetine Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Olanzapine Venlafaxine Duloxetine Duloxetine Divalproex sodium sodium valproate Divalproex sodium Duloxetine Duloxetine Divalproex sodium e sodium valproate .

Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Mecobalaine Divalproex sodium Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Escitalopram Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Divalproex sodium Divalproex sodium sodium valproate sodium valproate Escitalopram Mecobalaine sodium valproate sodium valproate Carbamazapine Amitriptyline Escitalopram Carbamazapine sodium valproate Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Mecobalaine Divalproex sodium Mecobalaine Escitalopram sodium valproate Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Mecobalaine Escitalopram Mecobalaine Mecobalaine sodium valproate Escitalopram sodium valproate Mecobalaine Escitalopram Duloxetine Escitalopram Escitalopram Mecobalaine Amitriptyline Duloxetine carbamazapine Divalproex sodium Duloxetine Mecobalaine Mecobalaine .

TOP BRANDS RXED FOR THE DIVISION Divalproex sodium Divalproex sodium Divalproex sodium Divalproex sodium Divalproex sodium Divalproex sodium Divalproex sodium .

.

.

SUBBA RAO S. THOTAD SRINIVASA CHITHURI SHANKAR GOUDA SATISHKUMAR S. MALLIKARJUN .R.H.K.