You are on page 1of 28

·'... .. .. ,. . ,~~ " . CilSIO.

LUne

"-1'

I,.,

0"-10'"

·10···· .....
'

p' .....
.'

.~

::3

\

;..-

~

-.

I:

1
,.

l

Than k .you,veI)' much fer p!JJf~lhasilflgthe CilI.s:iototl!:: 100IJf:\ 'Y<re ~h{l(iSel~g'hres. YO\J mbfl:Y yeaJrs"o,f~e'n~o~men'L doc;;tlC1:n ·ttI, the wQr~d of music, iJss~llIll:mn:~ ~y~<laa !:iOO,nas..tn:1ltu 2In e~e(;'tI'OI~~e keyb(iilii'~ wirth'tililter-ilii:iTI

Ih!li!: C:~5iotQfle 1 OOOp ~5.?I ~lu~ble ,,.Rd reX'i;iitiJl!S~ v iJfUro~

pPIJa!~miW' Lt is.. edl{nhem from oooverrtio!ili3!! 5ynthe5jl~~5 in Hi~~ !:ttc ~rmj1;!i; sb~l!lds too' b8 c~a;tJ:ld s~r;npl y bY"[;~mbl!lii'~
n u m'lh':r'!I usilllg

lli;::

!:i!ul!.m~prugrammi,r;'I,g

is :also Inn 'i!i:t"J;Iegglo IP(og'i'iai'illlmilllg flJlaetioiiil so YOu ,can. '_ fl:'ee_I'!f comb lne arpeggm patterns to ;slJp8!M ,y@il.iI~ pe:rfO:fi)flilln(;c. {I,n tlhe ke,yiboara,or ~ccom'p3<i1Iy othe~ IftS'tl:'L1imenrlS ln a g,rnup"
<

'~.

fUIiIGtiolil_

in~rio(l:

lih~ !j~kl~:t njj5 ijo!i!~np~rare~ w ne~p yQIiJ eX~IQ{'e'tfve.; 'many fu nc;tions of ttle'C4I5!Q'f;Q(f1E! 1 OOc:J[p. be;;omre . ~ 'tf~mijlirur:wi th-i t5 v.lried illtJ i!lt'ies,
_.

~F]"

:,.

CQ,NlENJS 1
'2

:5
fi

9 15'
20

2,1
.I\!;$

':M
1;5
;:-

~e W:iii:n tnll:~~.aizz: I~iTIi.t:s ~1.. Ttt!!: Ea'si:Gltoot!: 1 QODP pt'avkJes various :&OUFhddi· f~(.:::" griOOlll1G a~1l b® ~nlo)'~.ilfP'!!'...c¥i b.tGdi 'Nilh onn '~~h".ii . A~5Q'.~~iu~1 . ~i S(t£:p6.!: fat dll:~icate~ et:ri4JIiI.Jr ' J.on>ll!1 expresslons.T JON a~~ U1iil c1miG"mal!:liO.}g~ in 110.. fJ 2 J 't.JlVv . ..Ilue~fIS C~H'il··:be 'freeiy pfOoomm~d tID m.!lip ta.c:hor.wlrnklh IPreduces a beau tlfu I .~¥Ib.}~~t~c" A~Iu.jj.ayi'niC ilSiJolFl.~ggiq b-..... function J I~ 'falh hlgl1.~! ~[lJn be lSt..tO Wi'id :I)ela:yed V!JbraIDOi!i'_diisp:ll:liif!iaibll.wiidch. I diffl::r~liIt ~if:!l!Indl~.df 10001 w. r Sl'n""e UIP to". VUOfi!l. rni.thrs} 1 In an l'nSIl"'ll mi:::m~'n:h:[t rs . m@J1f(":~~ :!:inalWrii Ori! ~ii!e.a'h.I!: Illf'fcd.[!iP I.r FEE~~ ~:NVELO~E and .i§! U1iJiOO ~~~ ·c.'Gi3ifjbG :sdl.-st.fi~ .::. 9' !1i0te pitctie5" and res.cJ 'pl. creates a modern rmu!:iit~f i:l!IifiDil::nijii:.QLtlli~S :tLr. 1 u (Ii b€~t!lfl!ll p~~t.r .J:di aiS SLII!lt.g~Ii'DIiI. 1~'1!: note 1 U l~ ph OFilic. :A.easIJ~JiPQilti:l!bl~-.JIp/:dlowll .t. .!Aflfl'::ln~"'·II?'~.4cliglitaJI' di!:ip(~ ~ as manlY .. 511!'1~~·a U.pf num li~~ '.i ~ s:I ~ -={I ~rum.'ct!::i!Lted" "TIht: ones '~'ou Ilk~ Ib~s.~'o pops..Ib~ stored ~1Ii '~he memerv.or-e>d i"i: is JJI)SS'ilb to me ttiis.clt!:~tillit ~g~ ~.. Org~Jl.uiiids ~ODU bA.Jn~. p~Dfo55iQrIi~03!r h03iC&.GB!O p.ndl~ w~6 g(filote "'~o~y~ . r~f)ge a'cqomod1J~te~:-3I~k~~dg'i~) '~lJJ!:iiF d~!'~·.atc:n the rnuslc. ~I I' • 1 Arp'~ggi:6' p.to.IIY Vibfa. .(!J:rl' l~ Plm~li:.: !iid1.s - th~ P~iI:~O" J.lS a'~qJ!Jei1lre~.}'md ~'Qr.Lsk 'Nith 'i3i. '10 G2It! .~e.iL~di -1-Il"iJ. .¥ A Sound prGgrariiliming :all:ews.:t.

Bu ~!o~_ .. ~: -c~~rr~I~ ... ~'~ _f.~ P t Dq )..5ebecti'on lBiJ'ttortlS ' ~..ay . ~~v~~ l~~i. ~'~~r iIl'rimr:!ll I1 ®.1 I-'~t~ .! '.~E!tp)J11~.::'I!... 0.C:.. BlU'ltlOI'li s.~ ~-"I""T"" 1"'- '-.MORY' IB-uucm ® UP !DOWN Bu:uon BMUotl I Qi5 [I:l:gl tal [l!1$pl."'~ t.CORD lW' p'..f.to~ @ :FEET e..."tG I~{l:~ ©" ~. 1I rID -lO'WIER VOtUME ~ " Z...~ UI 1.@ ® TUN!.' - -~ . . I I' J (: I . .! UO!l ~ S.- ILI~ '~'~ It. i O -Q~ rvl~JaDK S USTA IN laGk AC ro\'~'e~'Socket \.~ In-and ~tound ttle ·Ga§itJfune'101:Jt)P .~~ r' '".IOU.. -Hle~dphone J¥k. @ (ft @ _ ~ iJ"$ Sou nd Ch~~3<ct'e~istid @.lt. utput: . I I I Ilrl 'J 'I ~~-.~-..~ ~~..~.jlF'=~.oU'tld' ... nrr= ~Ji ~ ~~i'§~" I'~. I'~ ~ ~ " . '_-.'.!1 IG:'i<~~ti..sET I~fu [Eon I '@ $PUT Ehi[~QI1I _ .\1.I~5.] roor . (~IjQNE:S) j .lh rID I}Ij N E:f ARPEG6 to T~M:PO 'Cantrol KnllJ~ ® TON f! ..... ~ -.::::-~--'~.I .s D ( )GDI ~ ··. L.=""".r" i>8. ~~ ~~ ® ME.~Ci'i!iilirt @ P R()G RAM if RIESEl IBI. 'i'~'l. Ii I' L 11 0- .' Conlwl-Kt'l~iJ m RE...~ :~~~ ~ ..f~~~. ~I ~~i.'.~-.'1 .~ .. • ' -. P<Jj~:F O~fOFF.~'~c.!.Ha.

f the.nJie~. 0.g~ilo p1i!U~~ffiI ~il6o.. FlEE" !ENV~'lOPE ..t'l tI prrj. l. -' '.l Knob Adj U5~ 1. @ l!)ii!lit~1 'Oispl3ly : Displ ays the preset sound imlJim!:.:r'igh'~ _i.sET 8liJuon ~I'.(lo1:1i Pr~!lt.':S'L': bu Uoli:!> are used when {1 0 'iFiJlr QJlSi!)nmi:l Cn3lj3iC~'l!iri5til:.ld·~~.Dil...I at Whertl p~Q~[m1\l1ilirIi(il~.1.~i!1:i~~Ol:'Id*ers-Hlie. the RECORD.'fiybo~rd (!.@d ri!ibt~. the upPie~ three octaves al~~ th_e.(.or· raises the pitch 0'( the notes.E it' emptoys ~n ..:! Ui 11I.:' E D -~ . t·~-n [th' id' ~ ~ ~ "fl1h-· F ~ '~!.r~ . pi'r£:n 'of ~l1e'nol)'t:tS. VtH.[lJ!~tiil.ansp'osj 6g" j- '~i "':: .E~'WO. i! I -lI Press Oil'b to s~llt.t s9!Jt:pdl Gh:lJ~:J1Gt. (~)tOW ~R. AI so l press on when playl ng . .j)w-elf" two' Q~.s. VllJlilJlmlle COIiIUol I:Gn~0.:.evl'!J:lT' It ~'II)g€.r. Press on i!.enr IiLi i ng .~r'ilmmung. ·1'L\~.1j-l1: ~ .' '.~. TILlrn I ng til~ KI]Qb.~JI5t.fn.E~ORD p~~ss" ?fI~ ~he PROGRAM ~[fpegg~o·p~ttenfls.Yes.lig d (liiNj(.el~ctr:olil BI. to set' the 501J1il'. 'Iif y(l~ 'c6ntirlu'!: to·t.ilmm In£.i~. .Jl:ri W_hGI:i"H1G:' Man.]i1IPJ' df \h.er' P.l'i!lJ:!: f!!..~ to .(D PQI'WCrQ.' the 1 ~ower ~eyb-Gard (I. ® SPUT ButtOn .Q'W~ two . ~Ol. or arpe~i{) patterns. :anti 6'fif_ {in'iTU'I.I _ (~tJP J]!)QWN· Butrt:on !Pll:~s..act-crlstld.)". ~f thi~ butten 'is pm55j.I P attern J ' Ifn~ p.-.armmi~g l1li ' rID Ml~O~~Y' B~ttQn .ne.Jrn~." [I-'ll _-.._e~~5 :tni!ii~8~(.Jln ch ar. octave h igher: I I l:iIi •• CD R. ID:lIit3l.m.g the prog~~mi:1i)edl 3Irepe.iX5 . e. Comro.rni ~ I"Ill{TlD'oI11: 'rol'lill it .ao ~xpei:~io pattern ~ p'~on. l' I n @TU ~ Ef AR:P'EGG:IO "T.~.:UMIE: C:ontro~ 'Knob Ariijl!i!il5 ~tI18 vnllil'P'I!l3i. .1D ~!i"SGt to M fN.t 5. @ 500Yl:ldi memorv nlJ!mQer. th!l.."SpIFt.n~allJl W2In:IT tlit pi ElfY ar.(':'5t::t ' Eilrp~.spHIt..Stefill.ttll!i mail) . EhMfon 'i!ii1lrl·tliilis bJJlUon the 'SilJime time..r 'fot' '.ggi'o rl !. keybcmrd.nrr..ru rn i'ng 'th'l:! k.endll ess s't'Stem .I~' ~Ull:r.e: [lJrrtei:i!1:I"o..~RO 'spe~d or I'lo~e p'i'~Qll.I}U iliO p~tt!e~~.Cn:irt Snaw.3!Gh " 1 -s- . lteore?l58!i di:1!i ~eiilp'o Of the [ljFpe.ilDiiJ MiODU LA'HON). ki::iytloafd ls·. to th e I eft. 'ey ·'U<!l~ • I~i" '""I 1 . dClmiJlliits j!.p-r~l!1~ sounds or pr{tgram:rn~>dSOlJ n ds. A!i tl.co~~~oL"" . di A ISOD. progr.In '! t I:: next G : C'.'~e' ["urtre' ~li~n ~[~ID.· w.ower two QG~V€5:} w hG[1 tt"nB.or ~I'.i u:.'()I'l.!lob ~tl! o~e d'ijreeti'onJ it wlll ~"'~iJ~ulaIJy retu rn to ~11~ lowest or h igtle~.i . BuUoliI I~Ultr9rl :an~ thls ~tJtfv. p'rqsr.JIt'~ool:l:S ~o '~I~i.j}l:'ggl:tlo ljJ~i. b':'yboJltdl .iier. .nQ'b W ~~ . on wh.'..arpeggi.n w~~e. I'r t~j5 case! the ~ower two octaves will become (i.Nj'OIF f Sw'ikh Tu rns rhe JJ{Jj~r .n~l~rl<1:avj'ng Oll1peggio ·the S<iJUndS wmii cOmitinuG to B8 RradluGc.oem.'3iriOUI~ Souliildl enil!li'iI!et~r~~ti es ~:or :!iOU...' Ulp! ®!'!~(}GR~M BuUtJi.s tnl!: '!..' ·15 pn::: se .I:: .-b ~d~ -..!jj . ' @/lQNE .~) r'Nhl~!l tf!!g.n <1"t\' ~he Sil.i~5 15 a.Qi..-!J1l1h_~~. .of toe ~oWBir &:.d.am med lsuc nu rr'i!bcl'S and note iP itch (H:i!:.

AC'IP"oWoo- Srieke'¢.i.lAVED .j.!:d:.".. pr.y .amlPc.f.idiu!i-h:d hy usi Ili_g tbc '!/ID~lJme ii.!: key.. fisB .r de- ~ HEAVY. • ill celi"ta~tl .51.~ on ~r) . .he AC P'D'NCr' cord ('St~~dJ."t~ aJ.A'f0 'Il9"H:1!firlJ Pf\~5 OFII to gi'~le War'nTUl and stralig ttol1a~FI~.ji~ cal1 ! . H. lf' the i!ris:nril me'n~ ci' Go.ojj a foch '.g. Bureon Pr. 'CD[1riec:t [. i:1 get a del~yi!!d' vfikilf2l. ululilile ~n ~e .S} If i3i hll:!:<!I. arc"" 'moved ight in(r.e.a ~'ing: De eJi'iloycdi" wi th' i more pow. ''lPSUSIA:ilI'I. the !!p. ete. III i ng a S'o~l~d" sound.r-e'~ the @Main Volt!!rn~ ecrrt1ol'l:(nob .gtarn m I ng a SOUITi.::.ell. afllcr' kevboard p'I~'~! I1S has 'fibllisliied...n~Br..c:essoIW)..)~~ioliiiaJ}.ohJ {!of:tltie e ntill"'€ me' volume.]i:lii'D ~iI.. ~.t.J~~~in t:ffeci the petial ~eYein.e program the..tfl!'iml!i!'ll~ .~~t ~D'U'nd~'~:i'i j:lmgra..(. pi.l)ineete~..c::l1ful \)01urne.e p.FOOT ~aek (LJ N E OUT) . Eillda 'tii ~e 'ij:hi~ i~f~-J.Jnmj~d spo.faR:. [lJU $om..~I.. Ii Ilrge:r.~ ..h~ ~.'$S{J. B.l1l1PROG RAMJRRES ET Bml'o.eff~c. .all}! ~ r off '$!Ol!ltput ~.:Ql'jtrq~ on th is i n . ste'ppmg QII1 If a .a @VI. aiUo.. VOl.t tfstcj1l.::JiJ.d cLiIIY' -of 'tI..lII Urne E k:.Irllflg !p1a}" to this J:a)~~.''''~E'be~atl 0111" expressron to the sound.) Speaker D~H''''I!iE!.:bo!llrd.'.'te ".a .ws. ••.re erwel ope whiil.I N J .·m~sk·aJ 1·i.E:ET 0 u 'btuiIJ iP:reSs~ to aeS~BF1i11te fee" ~fI ~tne wh i LElYp.CiliA be made by foot .." (ooption:ctl) "ls oonll'leQ"bJi:I. iltle ..ud i:Ii. Ad~"-!st5 1. It creates a modern mJ.~R. a li~lge!li!ll1!:.ent.r.dpl'lolfle..nal ~ ij:.alffim~ng.."ogr.:ro.o .c lJan~toi llJea.al:ld pl.itiCIs" ~]:IIF..UME Ja. @ENVEbOpE i81uttllIll"I ~ Pre-ss on to cc::s.lgFl::1l.s on ev. [ vofu me control pedal {optiona'l} .'i£)natet he mod u [ation whll..~I.ttic.. vDn nected.J Ipm.~!k.Oil VI B !lA. or a ~c~bRa.lcts~iitn!t:t' the 'tJiF.a.I t '!...ni.k'Stain pcdi!J (optio.!!. V I.i'lY~l'Ig can be enioyed !Pfiva'l\e'I):..'Er.E!ssion" of I:.ifOO:r 'the fillse:rn.~Qa re.t'ian~ ~1tSUST A. @'DlE. f 0(.e1fl 50UfliD' wlt~ be. H~dph!l)ne J aclk (P'HON:E.. ~talkJ'i. -4- ."ohum. hOn'l1 Ifhe key.II.'I. obtill"neg ·1JJ~le rt~..cm Press on to give a Ihe:av¥ viltt ranon Ito tnt SI)U nd. Garvibo'.M a sustalri L"ff:eeL 'The sound. @'B'uli!lt-ll.t.itBt:a'1 sou '!1::~j:' P:i'iItl!O i~ nd fQn ~q1liC p~:litleSI"l-ter5allla. aJt1i~ extorlil~il speakers..nlg"1)r.otlitllectinB a.tA'TO ilhn...TQ aliliton ~. ful~ and effsctlve @MODU'LAT~ON Bldtton Press on to d~!'j.JsiGiifl am I::tlem.-an . rr~'s5.

d on the back pa.!p.ime.~GiL..r!:.aI.ing sure rhe E:0 i:I!"I'id I 91'b:lHf.'ill th r>l..0c.llndd iffB!i"Eil1lt ~ f-r:oni the one }. 'd~5pb:!t' <!(lpeaci.ttell"ie5c to ilvoRi 'darnage caused 'I.)"!l!.~tC!inedl.~ ~ ::[£) =======..:r~Jy orte .!5 (UM·3) are used .i:l.i!~gidtiTleabove cond ltlons.O{ll IPPog.AC outlet.l: .hl) is tu rned OfF.: ¢tl.-3 or sur0. J I ~ ..~:t:ed .ar r-!!:pl..t..::: b~tA.Is.ill~. o moj'lttis.acl!.!fOIi . batteries once a.r'pc:ggi!l.~et' (11"'1 the Caslotoee t ODOP aiFildi pi I.ak. 'SCiU }". 51i'd'e .i:l.p'I':O()i.n.r.. YG.E! .roxl. it~ into an ."is3iUJ e to repl. '~he:ri the i n'strO men i: r!) too be ien unused for a long nm t.. b. thtl? 'fi'r$"llrJl1:pl~lBim~nt ~ :f'nol."@T'ie5.: barterles is . 6~.nr'n.itl.emovc the b~. . mJ.il·!'J:.te-~les. NIOll!.d be mad e \·\dthirl . .lll.l!ce the H"fespaJriI of U M.uced 9f ~!1 e rroli~c!Us.l!pip~y tIP·ol.. . II' .FJmmeat may be pi'riiD.d .n.imattIY 1k1l1'e yeiU:J al!r~l'Ig whri~h t.as hackulP power fo.io!er. ( ': > !1rl11 lion ~.a_ge.:Il' power . 'The titi'llgi'n_ilil b:a:Itt. "- I $~f.I'.. the f'I"Iem!l}r~\ C6iitcli~ ).ce the.1 ftje Caslotone lOOOr uses demesne AC 5UplP~Y' Connect· the proViided AC pow!:'!l"" carol to' toe ss: power . A..aPIP.. i n:stljJ!nn!En~. QN.!-ries rna k. .~r' ~I. ~-y - .r::'jU~ PfOt.lso. SW~~i. Th ree ~A size maflBane5~ air)' ...e.. Any program med n d [h.i.r memory f)Fo~~~iQn'. ~.'=lutl~t . Dt·. ·fael.e facph~' correctly.awly~ B ttL 1..n ib.Ippr-D.. Wntll.op'~n the' rid tllIid repl?!.atJtt. ~d'. bJ!tt~r.I!r to .' ~cr@' .~) - i[ BM~tery :Rep!aeemen(l The b.. r..e~(iome weak ~ a d1stoi'ledl ..~e B't(e~ whe:n the mal n IP·[1I'IIlt..::.uerY II'fee is OJ.e~~esonee at.{.ne·! of tim!. /0 F IF.AC. .lJ..'i'Th~ b€ r.!~' a y·e'lIi'.ati!:'GIIY ~(:im~H!JHm~nt Is Irx.. .are ~nsta~led the.:tr.

( iJ:'f.lI'Iil".nI'~! o:ri-e _..:3~..·J .".-.. .11.r' '(SO!..I!. the kL':~.power Olfl~'!' d ispla Y w'i II ill um i nate to sh ow iIH!: Casi otone 1000P' is.} 'E..r:~·l!j~t 1.!1·t·SDUlt'Ii[l..~ ..:. the SQlJnd.""r ~o~m :!:h.r.:.'6ns.a~fliliilit~OIi'lr :sfiown.!tI1lCl.': kevboard _ SL':t '[he M a~11iVol iJ m L~ Cuntro] L Krwb. di!~~y. A OJ !'IlIL!nQ ·dlspIOiY...!iliid programrnil1l!'.IJ'fIbe r (I't' the p reset S-1. lasf.01lCWit!PiIG '~ii:l IP'ROGRAMjif-i'fU!S lET Button . -:]P'n::iCt 5in.f.!r~s~t SL'L'I'cl "..... ope fatin\~_ Ax this time.~~ .._ Adlust the vol u me wh i I e IHe5~in~ the keys.~.:!'l pri Of ro turn i ng t'h02 Whe n U1€ Powell' iONiO F F Sw ltch iii t.. •.. rne j)r·e!'5r.!Ne r 0 F F.1'tiW"When O'.'.. set pil11m' LO tumni"l:..tcd by Lilsillri1:. l. the hV(J sets 0.u..:.i(]>t(Jono:::1 (M}l)P' in th is In i li.layoo. 1Il1. the preset snu nd whose n'IJ rnbe r' is sl10wn on ~h L~ d igi ral d i.!lI.(j~)~.. that ' mcm01')i num bel' wiH be di5.c~iDnBu. Olil the dii'Sj:.ow wrll change _a~ tGlmaJt-dy.p~ayeQ.a~' is set ~r~ p she ...) 1"[J' ~ 31 ------------- . the Wi th the C~l:.fjglt is: d i5p..... .p!~yed .~s.enti re S· octa . SI.as jlluslr'al:ed on the right nd p!r.. This. 'C~1l be set~(. a number between L' and 9 will be dis.'is. IJ. .::LI c end i tion.': ___.. pre55~d.... [1.J rncd (IN i the di Si ia! ~ ON POWER If the lJ1e:mml0l"Y flumbcif' of Lbe pf(lgrilmmed :..:' the 1P!l..oLmd via's. Is th e nu rnhcr 01 (he preset sound 5!..

.W{! t B t:!JIwcr' it: lo ~~~.j ~'h{!~TON E SEt Butron The SP'l.: ~h~.:.it.1r:iitIfOt Kriob ttll M ~N. \..iG r~i!:.:rio.... the k~ob d.tln~~j~~~~~r t:~~~G~~t~~.irr' A and B is. 1(.llilflg tQ "tl ~ -.~~~~I'~f.. __ i J_"' __ -:: ('~) !Press both the SPt III 01\1.nttro! i<.ll. !lGl!:-v'~rq: Va!1I] me AdjIU!5... (!'W6n i f t.m..h~ LOW E R VO L!JIM E COilbHol iKJn(lu ls.. i reases Hcr~ver.'h'~" TONIE DO III!I!!!! -=- '-:' - -:- SE:T - . 'if 'tJie: ~bln 1'iI"MA:i: \b:J~umif: C.an.dcn:ltly " set [10.j\L SoEIllIr'lili... 'riu sound 'wli~11 plF(lduced_ lie V'OiILJ.[tnd\ rON It.£. SE:r i norqro~ wll I ! i:!.rulrit ~I!:YEiit!.(. raised becomes II'!J'!th. get eo MAX.5' can b8._~" lLo\'rof Keyi:marod Soul!'!a .1't)h~ :low~r 'a:nd __.SGlmdion u:ppct lD'ifflll.iii'i@e as C one oe t.tfj!pI)IYlP:tlanic) '" SIIlGE I.sPLIT '-":::l- .thi~ht: tfitie li~ sd ur..~i~~~~~w~~ VoL UM:t: Cg.j~r ~er~rd ~4m9t~'p(l~yp-hoIlli1i~l the no~'t:" r'.L"ri.tI'"li . 'II' au Ui011 . lONE SEJ.ii~L': . indc:p.mI2. - DO -- LO'i'I'ER :sp~rr I I L6We~ke~'li:imrd (~·no. same note !'.

I r -8- • .

t.ON" p~ge 13 tor ttie mean ins' (if i=:EET.i~ to ipe rfa(rrnl'pJt6c"ilIml'lili~~g. nIl. !KiJl. to <I.mib rr~d te ~reate up to 'l 000 ..::i:I!e~ for FiEIET t.llGI!lGi2 'friJl~ thc Jt~?pi_ ..tk~$ and 1 to of !l:hi:'&~'ClIltl be storl!.mn" F E:ET HlLlttoJil J lql!! .! A ftl!.i.Li'lll.i~1).'OPIE: BlJ:tlo~J tfie MJ):GlIULA:T I biN ~uuon .IDa tfire S.aUlWidi SGkii::..J~ffel"ent sound e~aractli:tis.<JMQI~[U LAT~0.1 seund dT'iiil!lfil!tteri~th~ \yj [h("f:l'en'H~n i5 as- MQiDULAllON ENVE LOPE FEET!!!! 16"-8'-5 !:i .rnJj~Ctnt.ElNV E lOIr1 E' and MOg. 9 [ii '1/3'-4"-2'· WAH ...ry.l!adh6~' 5 .'PO'JJ}j!i.i'.o i 1'1"1 the mama.IPwe~E!t 9~~fl(il-.of.g5<t.U lAtf. ' .g.::: silund characteristlcs.ill tJJ~~ OO[n::"o. s~qI!.W1'b'h 't.r But. 1C! eleliiiel'ilts . ~ See W. ~ " tf..DI 3.(!I'[lhljr.r dBwl!lYi!irllng tihe three~~~'t ~umb~tJ Ul5e the P RlOG RAMI -:9- . P.. the preset sound MOP L1LA T I.I DhiW~ in~> Q~t:l!:ha rrt 'illd]a~t. RE:SoE.:.tr n tile SOUlndi Sci C'ttiOliii 1Bi.~tne tnrel!:.b~ ~ E ET.11'(1:.llmibl1:.oiilgilt ilU'm~Bm::'''~1 ~ ".trrorf Sun.h>E:n pr&trtlJtr'lftling ttl. EN¥:E LOP-IE.ENYlEl..JJi!i 'iI7i5.ri"1~ 1i.ilONf can be o. a has 'no effeet. I~~V'ELOP E :aJl1d I rn r \YA For i:~~mlp'~c. WQliIld ~Jiig~~tG foUOw!i" .~t.QnSi.

_ r. wi II '\'ilh~'n tn~ MOD U LA:ril retu rn ~o . Bl:IUan wh len: eo't:r.. Ifhe m(ldi..'f f~·the .e~ y • If the MOp U LA.AM/PR. .· df!5iredl JiTl'i~mory [D ''i'" 51 .l.i~ay and pmlliram rn ir!g ~5 I o::~om. the t'l~I11i[.e~d igit2l1 diSIPIZI. dH!:ipla.! S~Ii(!.-[:lti}DI:1i BUlttO(JI to ~5l'.y 10 Pr855 ""~li1!eSoun.10.y '. ~ I'f the ENVIELOr E Burton is pr.essed 'J th e I1l1'FfIlbe.ERET p..~poauls to the desi r'e'd"t!!tlvel op.TKDN Bulton lis pressed.FE Ii<T B·u[Ion i s pressed) the ._. t!:1Je dii}l:ilai d~5J. .. ~fjie: :k!iu nd SeleCti !J:It"j. ~res5.ll. SOUlnd" .IQI1"(Uhii rd d i:giit) wiUU blijlll. ~first cingi 11) .e.Press tbe.J:.~ prES5Gd nd: prQ~iri:uIl!FIi1Iin~..~l'nd P'ress ehe PRGG R.llttof:1l i. ~ . ticn IPosi'!T. 1- t:urtl.~.(!:E: tjh~ nUlmOGir' from 0 to 9".eii' iin.l ON Bl.Jlation.k. .i~.~.t:F1vel~e pooi:[I'Dn ~s"eeoi'1idldig'lt} 'IN i II hi i nk. .:spo:nds.~m~r'nltil~i n:g d lspla y~ BIJUot:l to ~l\'e~ffih. I'f' the.i.Ee1lectioiili BILIt'Wn w'h ic 11C e rresponds to the diesired" mO~!.'111hi i~i'iilj!__ Press ifh"e So1Jifkl Ill} the -d esired feet.lct.a SOI..

- .l)" 'is "'.ggram~Q1II]'~ dll:.- I!':e.c. Ii..tfiJj{ li'Iill miber 1. E"rl" to. Thij!i.:0 ~ • .l'~ f'Dn~lrrnc.i rlg 0~~!r~..:)-' R~ ~11eh .Ji~~.:A'nON Ii Desrlg~8i¢~Qn \ " the seeond n u m ber il ~1g.ilI.~ .ri.rai nd rop.' r:r u mber 3. I:." .~t ..fter} wlfel!)ellf!r..~" !"II-.n.ik: ON plflm to. !"!I_.'~ _ "5.80. Plress all the buttons off or swi'~ h ehe power () F!F ilind thi..dr d!isp!.ULJ'IU L M I UN ILU .. " .play U t'iJ':iuQ_I.t .111 rl!:$~l!fd" f?rro~famm~m(C. t.i~ b.N.~ Aq'j'f' ACK}.E:S'El B~~.d :and 'tM. ~ ~~ M~mi'li')' l'Iillli'iOOf ~4l ENVElOi*E~ [).1i!!5 pre55~~\ tih~ _~Igl'~1 [ r n' _= .[1.e:l.S(]u.~.!i:5!p.. m(i~~IDJe.o a S!OolJ[nd :pr. I an.-.5 '!.!' nO'~wh _ _ __ ' 11._ ~'. ' Th~rG~a..o-.amm I ng o..nd 'Ii k€.' __ '"' 'iS~!IImil J. "~ II' "'.' G'r to fI: ~]') f'repi3iF.~dl out. : i! I· • .1!1lm'i. -LAILlf" W -1.J I:.:j(..rn.I'fPI!.afiB m. . BI~.'I on starting the lnstru Fnel11~tFO 1T1.J.~ 'tr~f! tllw f'RDG R~:Ml."l. ""'~ !.~di"l'rfd~~g '1St com p 11.vhi:eli can f.~.:i :S~"le{.ULAT~Of:o.:::--z.' 'r:~lr(h hcJ1g'lt !Ai'11'! .e:t~ol1' W~~Jl ~he' NIb I?IIJLAHON Bu:~~d'rl is.I.11 ./.n~~i. \ ~I ...I~'" T I) s:el~ tl~ I r Ii.<!. ~'I!'I' ~.lii: mern ory n u rnber 1 11..'E.wi'll &1ink.b:h 'Bu. ~ U'hUIi.'iJ! Jir~iJS'l.llGi2' a .perat:I'l)n ls h~'l.1 {OELA.sngifiElti:ullI _ E.2) Ml.:I< "file:: followl'n:g u. {:I I'.all.lY.p la)' iiii~tI P[rugr.t[9'~F~l'MlI1fliiIl:lS: Cormp'I.e:Gti B u tton on (51 M'9D!J.!fi:lgfarrnm!!ila: ~~!1IlilH • 1E.ristj.115 (..: -d'igi'tta( •_ p'rillS£:i s[lIu. press ~he Sound! 'S.ac.:t~~. I' r"'c <I 4) "!I~"""I'L\ 'I ~"T .l Bu non ~ til!!:'.~rr 3J preSi tille :S.h'e :5oiYuif'ld. The diispl.Sel ecn on IBu non n U In ber .e.furn w~: S0l1li11(l' prc(gr.~ stored ~Iili~.ang£dl t.o ~(l..res5 !~i1ie. t:. then r " I Pre~s.~OlQ..lILi'nd:Sd.ay'j's as \sh own .n. .. d' 'It!Lll:. EN \~I!!L.i!~. th"~1 k-~fi'''\.!:. I .oP!E su [ton.:.Y E. IYI.i!. I'pFe~edl ..x.ailtr911i P~55 11 ~ P'ROO R:AMIPREol5.'CrTUlry' n u.['!In...U ni.sMr~ng" j E\rel"i_ (fu r.ample= . iJitl~' in~oti~e bor.. ~ ..il . tlll'e dii5PI.. ".ngt.blIiFl press .jlniol')" N UII'ilI)'OOi"Dusignati:ol1l been ..a~li"1J the '(] isp'l!a:~" wl II 11 -1'1- .'ls.. Dit R _ dl?F!!rja'~.d115~1a'~' !:.. i.~~!ilying carl be IDertorrne d wh .mp' pl~i)JlW.tidiiWfn (21!11 u!Jltl!pons Qi~f).P'6.. "wi~il iP roaI!.ec:ii.::.j}!J ~ ~lJ1d 5-~t·'ttt.i'riEidr '1 (SllJtllli:.t£J.II!e I!' ~ '"V'I!" ~if.~b.0 ..on the rl~l:i'l['lnd 'It ~ntH~an::s r. i.~r t.:j!i !iO~!'l~ l3ili<l![i'l:ct'e. ~:'5) 1!.tttt.l~!y: _'c:h..

IS a 'soot! nd :nfogpillfii'\m.st:OF'~ . wi II b~ thc]· nrU.d.IFili!::.J nd stored:.mb. .ti prqgr.1 d i5:p1ay. pressed once more. com P lete.pJained In S~"f. Sou nd (t~n}}c . .!"" ~?E st!:)'iCcl .~lti:li~ th~p~i}y .'F. (. ilD il .n_s:l .3.l!'!On is.!p1f~¥iOtls!ly e'Jr.II. .o-_gram Ineg .1::1ptl Buttons. '0' ]. 1 .\!. from 0 -to.lrh 'that [Rr'ogrammeq s.i'I!!'II ng p!~::tr w.:·h ''N<15 preesed in Step 3 I:.9! t~~f). QI1. of pmgnl~med .lgna.p2 I. wi II.e'f (!of t.am. _I' ~I Wh~~ tOE: dli.) uMe:m (!if}' ~u m her D. Iiliitlher'the FEET B'u t ton ~ IEN VE.1le..~ '~he ~Q.~nthlil ~~ 1T!(].-modthe 'l)pe r.r'!. The nu If! ber d isplaved at ih is ~!me.SS1 ~h:e s. 8 utton Q'~ that miilmtl-Jy n~im!ber! and you (:.nd:.P.[fi:~.:Se:I(!C.i'ti!..dl~5pt2l. the . ~ JplJ'"l2){'i. i(lYlFld 17:!¥1 b~ called out by 'P.t'fl i 11g dj'!i~lay .q I~i.zs.:S[)u..p rograrn me. In rnll:m ory nu rnibet:' Ih.rC~L!rn.f't.?!J\ld"" )\5.ound! Se~e~t~on...:.:r:t>" _ F" [ . W'I. (4} ~f the iljt!lttoh wtd. p > 'or >' '" .OPE' 8 utton or MOD tJ LAliON Button.~.holiii" by p'r(!ssi~~g.

t t~e '5t~in.ne lDQ!3!P'h~~ ](1' k!lnd~ (]if medulatlon al~dy~~ ~ Olil m~ SO!Jt.ei"U:.). ~ -I">' 1 e. t The Cil§liD~a~e 1. .'ity !mm tihli1' mOIT!'Ilin-t: lill!!.I'.Y~lf~~fn1:. Vi' h I'llH*ar..llrld i ntelQs. sQund m.QmbllnmB: !=lE:lE"'r.~ .aI .~ Ct~IMIE (2 2~l'-15t~j:'-1.:: thi:ll s'IIK:I:nd..ii ~U:i tEtr :sl!!llllfidi reehes lts p'e~~tli1!e FI1cH:ne:ll. :3~II:tkl1 iii· ..j~ ~J!~tIlQ~!ll!.009P: 'I'~$.!J j".te·so~dj.(!Ip~ a] r~a.lud~ "'fl1ol~ 1l~~mb81r ~91fImJon ICS"c.r~lftit lje)l'Ii!iure)3isilly .aJrs~~rid"tlI by cumb Iltl'ilijig feet :md'll illS g 'jA' j..Qp'I::)-s.~Flr r.B: is 'pl. 1'1. ~nd:-.ij 0f ilI. shewn "O~ the SO~.~~i:I.~~d: :to ~XPIf.'1. by t.e".::. " .. elil~erOR'~8J!~dUl.J nTi~~tlt~:t1.df i.pd~.iOillh. . ..~SieI • use. .ati'CitlJ ijn til ~A0J.> :$ilfl€C-tlhitl rela.S. ~ I ~OUDi!.!~d ~liil~..The C~t'i~oton( 'soundl If~O~fa~mii~B fl.... dn(ferefilt e. d~ta'b!(J~. iSCW1 pd rU11TV is snOWfl.t~ of E':!~E1.".e.'. &~ 'li ~il!liiple eR..s:(io.:HTii.i t-:3. It Ga!lirl'P"t.!'f~'1·Q~tat~~j. ·Fp~ ej(2Imp~e>J' 'lh1tb a viol i n 'title.!!. itoRiibi.1..1aJ ehtl..t.u.1~ L")\B.!~i1Cil:-eFl5!1. 1~~~ ~'!fre:ll~ _ -!If rrt s-Q. I!:NlVIE IJOP I! ami· 'M@l5iJLATlON.o.q~<~>Pi§(iE~Ugi3 lDy Lh~ H~~ ~he Wan b~ Tr.dy :5i!it aodi l::ladll.'~ ~.W£"'i!:r:" u. Pfappj.~~dl tne sQu!nds r'il'qJIJ ~n!i ~ r.Fh.' Q..'i~we~t!ye:':8iu.ijp.~~. . w".l..Q..I_H bli1' :n@'o!lrg" .mus..llhe:r-· m0Ki~~~mqn@: the H} Q~~mi!i~..JCIt:'h!:.oos>.\"~en tfiile irI~u·lililIomcs. TI1<i~ !Gasi. :=: ~uonsh]p be.3!~i y b~-.a·li.J ..p<liIlfi'1Hi.4'.e:flli'liBa as the !J3~j'.[i"IP'i.. 111 ~ ien~el:llpe dI~nl)~ :3:0r:OF9 i ns 'ltg.IP 11ii!.PC'Org<l.c ]-etc.s 1/3' j etc..!:i:3~!:i(Jl!Jnd I!:ffii:(.e Q51{irpo.IIM* :illS. wl'l Ln:a'( Is reQlu i ret'1 to be unae1)1.l~al IlFit!~iFV.T~. .n ~S' ".~l1. 1i!!lilg~hi:S of IPlpcS' in.~f.'".tfl!ii!iy afili\-i!:1~ml!intt:5_ wi.liiIas 21n (:Cl'ii-e!ope ·C{.ileeduntil it is g(Jtrne.O:ry-. (lOOP li'ms ]. 'r ~'r·. .~te'd~tictL ~(I.liG~"dc. ").:Qn:t~ ht~h~.·tll.nf'l'i.0 Ik I~d~ Qf.eJ11It5" I' .t.'L~. @1i.S!i tlfie fuii:ilIi'ii1J91f11}C nu m hers wh 1'£:11determine 'SOu:rtdfs'" SQ~~~i..::iiI.1i are fio~lil'!lany eX~ire~'{1 in "t.:mt..ej'af time ~ilI\'!e~ope of stnngs { ~..1Ih'B f()now&ru~.:.jtL~' . j1 EnvelOpe 'Is ftorlfi:ii.::u:lvane'e_ l:sIJo::.:lui 6'f 'rh~ t'l'f~e 1PQrjp .ied to ~~e..toocH iiier-e ~~{th~t .MFlGr ~F2[jI. " Wb~ii the e.~3jU9f. ih~'rnuslcal -l niSiI'LJIIiic. .~ck'Eidi ~!mdi Jthllifl( ~rQP5.~g ~riqu~~f.3!mIOW5ii:~G'. 5il1lc. FG'F .e ifnI!) IJift]h1]t ~(i!l]li1iqJ' deteJmi~~ri!8.!._ b"~.. l -e:1~m.."i.!I~ .lly -defin ed as tlloli!'"'e'~f5~ o!h._. 'l't!~ as: unlts . :snowfl M odula.n~tllrjc.ffi.t:1QIl!..1'FHI chlunctemtllc5.fld Cilmncten5t~c ~~a Chilr~.el"l'~I.iGt "".tcr:m~n.Il~sirn i'J~r.!mi!if1i't:!i.Jn_~ltiio!!:.~i"iI uf t~e' b:n':ic ..:!I:~ tnects.1J3'~ d.3!~pl.tir~n F1ite~m ~.e'ITff5 f~~'"-3fld'"~I!i:~1!i ~r~.~x...~Qafliildl i!l 1!l1~'Odl.t wi II 5i?'P. the s~liliJe).

< •• o ..l1lKa:!' . Horr~ - o An imj... A. ..'.". . . - r '.l~!~ln "tlle l1~gher i c" "ffO ~!~: r.. .'... 0.:.lill·(1if1tr. .1 . -..l..": 'r' .: .b lImp(Jsing. ." I .'....' -::.G \101"i1ll1.:i..!r~~l.!~ow--r~lnlli~ b~ sound . ~jjl: .: .

. [Wtl!li! n an arp~lo lI1ot~ I~ I ~ 'i J).. iLl7P'l"ggiu \..!~PQ!!l But-t..yICilIll. and tltt P R6G~AM Bu tEon :q.¥_orite< .ID But~ll)n.AdljuIstme~t can ~e Fn.~(impl etes Pr...:. ~Ijj5. Til is..ower.ftto{rj'olli.1f[pe. "i'6e i iitfk.··. shown 011 ~he righ t. 41 is pr._yo.tjan aJlu·Ws.i'n~.mtil t~e pe~t Whf.hlln the range .ay_ I h .WfliF ke-ybO::lil'dr (l.griliF..flr~ggi D' p.tt'Ine.an!.!d.two Qet.af'i.~B. (.[.l'f [lhf:: .ll1lIililL':d partern.. T EMPO ~e'tJtii:l. Mid .nt8.nme~ us.~r5·ar!!! l["emQ'!.'IS.1t\! ttmpo adJ IJSitIilJ~iilitS· er chord variat1ll.ror will b lin (5) P'1fC$S.5.e.~r~mlilli. " ~~e ~U.n aiJll. -16·- MlEM(mV . 3.~ on.{!IIF: fa. I m chordi k pi ay.::otdtllnCtLwi·ill j:h~ Pf0.[!.a.lng the SOlJnd. . c:'v.g:_) the PROGR:A. Caski.'w~f. -1"1115 ~h~iltj b rJ. aJli (1. ..'€d· from the keybDard _ This i~ III[QM~' cca'w'coi'ent for ~la.!IiI1Grsc"" jn.5~t which bi!-.1Q.. k. 1 . .4)" PI'!eSS tile RE'COR.grar.ttGn.yed to tlhe· note pV'ess.::ggio l_Pan:ern' :.r~nlmml'lg. . bf 't'I~e .OOR ~ s:lmI!llIUian~ougo!y . A'IT1. [ I I I I PliJiY three-fi nger chords (C._..mu..irls. .er' ~~OU~I' ·fjni. E~ample.. connnue I. ac..auer-ns w he ~'ro.. ilI[lJ?~ggijop~·o... RPEG~ I~ 11EMIPO C:Qil1tJm~ Knob.g lthe IT"U NE! f!.SIi!Ii. ...) IhesS R!.The.l1~}· I"s: p 21.d.M Bl.08. etx.cn .ed!'wiU I.lfUIr!c.!f.. (The Ii"aL':e of blhd::ing depends IPROGrRAM " Tille 'tem.! n the MIE:M() RY BUft~Dn --D .. upon Il:hecurren r ARP EGG 10. '-"'I'~"- . ~'(Ji ili~ digit a1 d ~~I.p6. i J/.gglo is il!Ciilltr'Oiiecf IiJ!S~n.Of iii' = 57 ~ 10'6. 1 OQOf . I.

..: .. $o!i.3:ch.Ip to..e.Jebeen pro.115~d roil' A :1.ep wI.e SPLIT IBu !trion is j:H'\e:&!ie. ~-.CI:!: 0'~ a~p. 'th~ atrl!iggfo be sDUlnd !lind.e :!'ihr. :S'jlliJ::.\ 1__.. '.gra'IJ7!mi:l'Iig.er ® R5 1.ggr (1 ow:I'11 r{Lls:6d . [he' 'ri(]I~" nilii.g~ll!iflflmi 11@:f one pr~~~ of a.} D~]r~MI.: Ima~'~ljlll'i) o.ayi'!'!\E~ 'thi.! P R.. i'es.he ~fpeggj'O.}t~Olril 111fm~f'5f.lcl.e 'I for the GiperMiiht1: method..! I b. '.'..clfUf p(..ll is p rogram m~~~ie."\oliume can be In-d{':pe:rldl~Ilil~IY'"~~" and . pattern._ o . ..Ii WITen tf!.d tern j}ted'.' n d.-'"1.At tliilS '~im{':.gri:HliImc.:.jJ'~ IPi k. t~ __ .rMed...ts.e:ggio pl...27 '5~etJi~ )"~il:'.OG RAM 1B.ti(]111 .mcil SG Imz.f n.!rt!dI 'COli I1'veij] DlS o. another BU.fif$tt !Je~.. '~Vllen 1..1! U'on 'i'ncijemtqr will li:gh"~'uP":a~c.fj lS pl'..<~pa:ttcm €rr !:.b..B~tton nurnbers 0 til rough '9' are 'uge...diug~t7:!i d'i'~pl ~y. 9 kinds . at- -1r6~ .f 127 steps can be p[f(igr~nl:rne(L No d Ivid'l!ri~H ~i '~Vh Ile ' Pii"®. SilJ!l.::rwlli omiiH11G .clgl<1rn_ 'step' is.one.!qjll.g.tof ~. I. " one 'step. (See pa~.g :arp-.d un. 1:h e ~re'!l~oU1~~xarnipIIG' i5 aflid Se'€!I..Hp. ' • o ~--. betLL'te_ .

PI~y..O~Iil'~ 1.(IS '~hC" on I!.. S~ moll'. Til is.5L':~ in the Casiotene .edi . T h ls arp egg 11.0_) eo E~JLmp~. ~S~~ !Y<'tgt: 2. pr'L':. pilI.e 1 .• PmSriun ..t't'em ls title . i. JlPt:d ies l ijOOP.

:.:.DIIl]'. Pt\li'yed keys ~Exampl~ :2"2) 'Ii P~:::r!ol\edke:ys • "Th~ note ..ma:-::'i ryu.j.j)t: b@ pU. E {~ii) o 0 .!5 8 r .rsntn~ wii 1'1 'fl.zyte. M th h~ Iti rn~'".r.nm£.' . ' ./ . wh ich is '~O'ur OI. J' 9' ='G (So) 'ni\~liiel'-il!ricll '"'~~' d'e'r'liuf!!r ~WD tl"it8... .1 ~ ~ : I ".. '. i"f the pl:a:y.jlll p.. .l 1T1 1JIp' ~o th ~e .rr.. -18- .b\~~r -KjI:'YDoafH is pi il!y.~ ..f$ .~tI.s:...1 tnt:: .[rp~ggio ~'!im tie °ideli !tici:l.< .ng~ in ~me-~BrO wnl bi!! ~d.. ~.'U'~ hi$. !TIiot pi i3yllid_ ~i:!ia~ ""(he n f~G ~Gybo:arid IS !.1 noees u po W ~WOocta ves above the note 0r' th-e lph.IC (.a..l.Vl'::5 abo'io'r: the rH)'trf.~.. :5 TU~!2.aRPew~ de n)(!i'6.:5!l:iZ: PiJgn:J .!' note in p~r~n~h~~ i5 . .[]~. u~ If.. t ~"6o)~.h~r. i i •• ~ o-e+i)W..'jf(!X! klliY 'In E~a!'1J'pl'lli 2-2 ~ '5~rll~e thil.. n.' y . ~ .I::trila.yed ltey'. .ed keys ililie Cl:'iii:li!igBd.~f1itrl.l.ipJ i t Elml tnr: upper octave of the l...on:~octave hili!!:)ii~r'_ pafltCir!l wi I~b~ooh:l e -H 'shown (Ex~mp~e 2"11) '.j th~ m i:l.ximliillfi1 ~rAe"(aIi~e Iii . '"..d..j .a .. of the pl.. .

S..Q 1):2 ~4 500:265 35 4000 .51..elfil ~Ltrtt:E [ !' tit I' ' CfO.F r'!IJm ''''Ptlt EI iI-se" by B'eetho\. wi~i DE pG rf.57"6 a . 1 0 ~ft~ernJIIJt.~ P:layed k~V~ ti off.6'9.rlnrfned lrepe'lLtedly even ~1Tthe ke:y:bQ'!'I ls not touched. 0 I) 1 ~4 400'1 ..1'6 0 iii' P'.:19·- . 'EHlQ'29'a: 98 '9. '9.th~5 pUay PrES5 "tihe' MI::MORY EhllUltln rd I . It the MEMORY B~ttof! is pressedl on} auromaric pi ~yi!:1l~.MiID'iUD '[:onlpnfs 9..

l' .RP'EGG 10 TEM PO s:eWn~.br:: !:i'imply cn~il:liyed a~fI:~c~ t)I~e_ :8lnce ilie"([j~ih:.k~ (Tb.t!!i of bli'n~:rng.i.- nJi. (1) p~ the UiP'JDQrW N Hilit:I:Onl !iJl1iI" • tl1le i:nd ioti11lor 'Will hii n. rrG5€~ ~'fiF.iyi ng n .ynl'i~ri:iarr'l . The ~Jwmr.ttcr~ll.ey board .ndi'oii tl'15.~.. llh~ ~{}wc::r k.rp€ggIQ' pJ.J.ill'peggiu. a~pe:r!cl5 eu rren 11 ..1J10)i1le ..A. (I O~I' two ectaves) I is only for pll.1€.3!~:~~~i~ .)'IJQQf ~g~c<!.~I~ ri.1!.. !:"a..s:tepJ IJP~t1Iown .

is..B..li .'i8ihlf ~li ru V{).. r the seurn.dl ~YfI~l.lWJ. di~pUay' wI'! icrn lrrfilOlic.i. and! a h.Q..g will SD from rna X I mum to rmnmmum {m.1 b to ti'le I~~ di~lr~y.~Op'nq is. A::.5 d. ~' Volume can be adij I.J sted Lli5if.-i:11 e d.::4=4-:2'Hz..tl •.d on th~ !i!llgitaJ. .e:Jl t.ll' be ...i rable for tunil11S' !3l~t Qugn otne. d~l!1itilil dlispl1iJIy ~m!l tQIil~fil. 5~!iite the .::2"2] Hz t.! 'Ptic:.Fll"eqlJency . pte55 the TUNE . aJ'llil1bme t~fl8e.'pitcll . mile.lIht.: '~Iu Il'e-.K1::.ledan "'~ni:lICS5 sys·~-cr'ri~· _The '!/a1i:i2lble range ls A..€: seale..p~tc. \'iii~~ dio" ' I {2} Prc~ the 'So T1JN'E lButw... turlfled . .:yolJ C~fI:pl. .hlil' knpb .ai~Jlls.!lf ~ctaVcs. . by 5QIJ]f.IJ: the k n.[:[}mpmctm'_ .III Th~ _nd~e wHI net contunl. i:OO visually ."a:I. I ' TUN~/ARPE~GI~ .ay: any tuns lmi 'the.. . tra'Mpffii ng is also possi'lHe_ By tl!s.t 'the cu rre:rl'~~:'t~'i rig is.il7!lfthis transpo!i il'llS' fijII'!Clnon.o/Ill~h will . r (4) :§eil:.a'tl'on is .rEM PO Gl)t1!tr'~11Knibb. 01 TUNE -21- ..]15t~~Ii1iUnl!:!l nd? .3i'ti!iri~tic_ So it is.i5pl.11limill:Control Knog.. (S) A fiter '5ctlin.ob ~L) th~' righ~ ~.e.ii ~rJuii)dls.Y. :~il1.:eyl.a.. 'e~1" 1l1is is i.:"y-es ~h~ p:ltc~h..:oo:tl:n'tltiiJsl ~.h_ T ~~nilllg ~he knob kt.e wave seu n&" ch:U..llEl to sou n.)lo~ri.i1 nf HII~ '5tillndiar:d sound A y.g.p~~. ~f t..yed em the d Igi't. II' TUNE .. the .... 'I lj)" t!!!m"u:: ~ -t"~ ..~y ~ beir1lgJ p~t1 ~ and Ius ~~mo5t a. a .. i J • Tumilil.ispllill.to Vl1e od_!S'Ire-d: . . ~u nen of!ff and tl:le oper.!!!I Dil pc'rrfe(.2 wi. tha.. cx~if~ the s·us!f. • " 'tf·tf.vl~e ·. 66:2· Hlz.an tl:1e. iT!l..ldi..A~50..dT5.S4.iJhl ng SOIJ11 d.Q~t~f~~U'lto ~[iJU ~u it..I!:i.~ w. .SI.1l on.EII·.~yGd.

I . the sOl.he s.RDIl.1Jg 'f3'9~ ". ·.oam'Pne~ -If 1JJ5~t.-<l.~dledl 'J~:3it dI~he. .a.262- IP Eb E 218.mme. .tand.wel!i limit\..de'~e. the sc. Is set.JlfTid·.ent:ma.x.)\.ir'dl pitcJ:'ii of ei41fh scare wneln A.!rm~!i~~b~ei'rIQiG range of ttds llf1s1"""I. ~f!d. C:~1'1 b€ p1ay.aleF wi" bit: 8" a rG scale...1i ilil~tf~me:liill~sbe. Wt·U!i~ t~e .!ri.. ij: :1< The .:::d SCALE C PilCH 221 Db i 234 2:48 .'~!be e. F. Ill~d f(][ ~ract~fl.il.o.the U pj.3l 'l.ii'Sitrumentl)i"l1Jflsc rnb[e..sc~~eis set to the J1l::o:tireme lI~lPc'r C1rlill.nd~ng.d_ .bti~eit ~B ~ j.ei.E.e tablle ~s reference tJ[) t..!.x~eedf.~2 HiE:. ~'tt is.m illig.

pli'.~11I ~11ii!fJ [·tI. 2. :2.. 0 sOlmd comll:5(Jut of tJ'U. Adjust '~he olume Ievel to v the d'esi'r-ed l.:jdfllhi:m~ is' caniilettedi.Qnnoctiori OOi'd is. not come out Of ~~~lDt·..aJnge.P'·l).ible ·f.properly..C cord. i I .edl.in VahmiJ~ COm'ltfO~ IOn the. 1. 5 .rE:SS"J!he'TGNE+S.'OllUme IG~'e~ '3. ".·j:aI'!.annccUon Go~d. r~ug the A.!: comes iJln ex·tei'liii. (1ii:. rQSs.aJ!j. . are' 1.lo~r twg. 1 rti&t The note aftll!!r''lfimg.._ -Vohe..mililues to :sound even 1 • T-h.· 15. .SwitCr'h ON .atld..n t.r·om InO~Dr-· ized appl i ances..Q.ur~l1:edl iin . "The. J 5. is at its rmlun~m(Jm.~ amplrifier &seon nseted.h[!:~owe:r . 0 ftIT'i n 'vorume Kno t·o tne diesilfed . 2. ![j"U:~e'¥eri '1. 1 off. Tll-e 'M.~ .nwIIlef 1" i The seund does The sound does not clh.. ke'y..ii...l'irul1. 1.. "or Button on. fr~5!> ~ff. AC GOF:di is not pl.":l c.o. rn i n'i h'iO iii.iJ..lGe5 :sU[:h far~!j.e.. ne-.. I' 1 . 4. P. h i'gh note Fang~. Repl aGe ths r. The: Ma.e M BMOR~ Btl rron is: or.iOr or waming'mac·hine.ii. r:~m(]'!E:(jfr:o''f'I th~ .v they~o~m~. .. !:it ·the \'~~!TIC meve~ to tha desl red level.$.ers.r·Sw.:-e.! spc:aJked' even w hen pressi:ng the Ke'ltoo.l'e5"Gtial1gC-1 11 I When ttille TONE 5£ I B'Ulit·oli Is.it·'i.we. t'he JtJN E !.SQII!!IFi~ Sli!lec.on. b.- '1.c'i'cL 2.He. N!!ii5~ from eh::ct~k alppl ~~t.e·ss.. I:Itl'= Ir..ET' BllIttollr'l . - urn. ~ as !f"efrt~l'=r.1$1: dle I.jli O:rntrQ'1 ls . Ad j 1.J~.n 'Brutw'!'l[ '~he .o:rrectly.(j)' Troub~h~ting . Trhe iF'oot V!:iIIU'I'I'Hl! Gonrtr-ol Kha. :l -Tu [. 015tO:I1 fi(:Cit title.adP.. The TU~E BUliWt11 is . . Pr:~!i5 the MEMO R"{- !key tlo<t'ro Keys. . Use an At 00 £'Ie[ k:'Gate-das :NtI· SOlin.t~tJ ls. Adj. The oi. at hSo lilJII'I'iml!lm.'.on .3.:ilutIHlIfi. Chan 1. Caslotone Is.o.

i'aI.. tlli..t~ffl1.'Po~r sWiJd~ :A fter t:i5.i::'l ~!.hai r~ a~ <pj'n:j~5e~I't.' dug" p.wlt~lrJ.I'1i" 'He !Jrlit the 1=1"0'Ii.. r I . ~l 1:1..and' sWI...unlt for a long period.g -:QF tr..itle:nts m~y IMJi1lJ ' "I Alw1 is lefit for mafl~ hotl'ts.cam oof..i ~~y- ~he Il!Irdt..ow' hi is and tyi eces to get between the '~i.~_..1:g needles 'OJ .nit) be i)!J ~ . I ."" v: "".pl<li~-el' tll:e u ni tI pi to "irect 5lHlI~j.[}o nbC' o?er>e~:p~ tfiemely '11Qit.ito '(li-np '~he Il. Anry 11'1(:1ifkM~QiIJ(I'EtIQ~ '~i1mp~Jii1'1:8 wJ'lhl) i~ller 0 parrs m~\y 'C:li_U1Se trpl~1j.. of the unit. wnei1i !mol Us-ling 'uh.(!~u:oiit~< .e'*ll ~ mj!~lIi~ oa.u.e:seto.'r:m. trou lid}~ Of J.-!m o/ff :fh.qi}! ns. }i • I .t.1iI .t~ftrI 011' i!He. J I ' .. j ~ ~r.!ll:ts.t..C cord..s WI til soft I:lil~ter:lill~~'.~~l .:mi~~nd 'avoid stoonS[ shodks.~":rnei. .}'jj"..lr ~n ~!F ~O!i~ rt{GIi1i~r' ill! in ~hY ~x:.W .1.it'b)<mooify anYiparts.\'lwswitch ..e rtJ!a~ :~ .k parts.a!rtid. L 1 ~._. plug om 'the A.J~IJ!St troubl~.r ()ar nonill.-' ~ _ .!.ilFlg '~Ile u..i5f.. 1::.iM:~ pr~~ct _ ~ d~ . .eJ: ~o. . 't>u rned on..Ehitl pt!lA.1.: J bO[ljrd. i\-'fLk~o" do ~et wet(~h.ilie .r!i1 _ )!\ '~tt.~ti.~!..i~ts. The u nrt ls buiHt wlttl pr~d'S'e e~ect. t':" 1. '" :I 'with '6 Do n~ f'l)r. When G1arrYII.f~ of ~iquid&.lflsR0rtllng l:n.Ii!i'p--~~ r 5. 1.JlI.tcbe..:::.rolFl.1~ or "'(>C~~i. '3 f(e·efrl 1 ~ I II 4 Ne-¥e.

4~3/® .7W --------------------------AC p'l.y '] ill em [4.'.!Jn'.-'t:r and Th ree AA. size rnangad r'~' bi:l.wctrQtl batterfle'S !iii AC 1001 ] 20.ari!i::51:. 1 a 'W) = :i In !TIJ3!X_ oun OU'tfil!.i."ID) 1 1 0_2 Ikg!i ~22._ 91'11:...fj"!H i( '36 "'W ~~.dpUlP:.ck.-' .5 Ihs) ---~--------------------------------- 1ll~..!.Model Choros ------------~~--OH~PU'~~~.[Lll6d at: the . CDOO. dI~a" x 1. -29.j'tVO!U8:~ =.l~i5 mci1lWX 3635 'Mrn'D (4-3 j. dust OO".JIw~r ~17 rnrn H X Q..b:~ lI'fialn~.i N ~ Dlsplruy 3-dJg'itt L EJl dli5P~. 1 _4 V ------------------i h rol:~~AA Memi.. SODr<!' holder. dlry baUel\~L'=s B~:It~ry l'ifll! =. Appra::o:. 220 or' 240 V ~50j.}ry pn.8 Outp~. ~----------------------------------------{O!.t:[~t!Jt'y).fN) Hl2:_ :. (t.Y'r:2i~ 2. .tlbcriot!S ~U M-3 ~ (i'i'lsli.!'t 'impE!d:.5C.

t1ot..l5}.AI 0 BY"'f'(:C R LJ L itS l'I. UN IT ~N -:2!6- . ~.1 TFI.A..IE U~s.j}p~II!~t1Ible otiler' ~re.tl::JiSEOF i .Gtnl DE.LI fIi. 'to oowt~ :~o..IlES l.E.