You are on page 1of 1

Una de les primeres diferncies que notem en l's de FreeBSD respecte a un GNU/Linux s alhora de consultar els manuals[1].

Per a consultar els manuals, usem el programa MAN(1), si aneu tirant avall, veur eu que al arribar al final se us retorne a la lnia d'ordres[2]. Doncs b, en aquest petit tutorial us explicar com fer que MAN(1) no ens retorni a la lnia d'ordres e n arribar al final de la pgina i actui de forma similar a com ve en les diferents distribucions de GNU/Linux. Aquesta actitud de MAN(1) a FreeBSD s degut a que com a paginador[3] use MORE(1) noms li hem d'indicar a MAN(1) que com a paginador usi LESS(1)[3]. A la lnia d'ordres i seguint el suggerit[3] ho farem aix: man -P less ls Per a fer permanent aquest canvi ho farem via la variable d'entorn -MANPAGER-[3] . Ho farem substituint la variable PAGER de ~/.cshrc per la MANPAGER i quedar aix: setenv MANPAGER /usr/bin/less

Ara noms cal que reinicieu el vostre shell o entreu en un de nou. Per a comprobrar que MAN(1) ens fa cas fixeu-vos en la lnia "-- Using pager:" i e xecuteu: man -d ls Veiem "-- Using pager: /usr/bin/less" Ara el nostre MAN(1) ja es comportar com els MAN(1) de GNU/Linux. [1] http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Man_page&action=edit ( Enllao la definici en angls ja que la trobo ms encertada que no pas la seva defini ci en catal a la Viquipdia ) [2] http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnia_d%27ordres [3] De MAN(1): -P pager Use specified pager. Defaults to ``less -sR'' if color support is enabled, or ``more -s''. Overrides the MANPAGER environment variable, which in turn overrides the PAGER environment variable.