You are on page 1of 9

MẪU ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN

TẢI _______________________

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

TÊN ĐỀ TÀI

Nghiên cứu giải pháp tránh ùn tắc giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
CHUYÊN NGÀNH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số : . . . . . . . . . . . . .

Học viên Lớp Giáo viên hướng dẫn

: : :

Năm 201

khoá . Họ và tên học viên: Tel: 2. . Giáo viên hướng dẫn: Tel: Tên đề tài: .. .ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ 1. . . . . . . . Cơ sở đào tạo: 5. .. . .. . Chuyên ngành: 3. . Trường Đại học Giao thông Vận tải Mail: Mail: Học viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) . ... Lớp: 4. . .

nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân. Việc thiết kế. Hà Nội đã. Nhưng làm thế nào để nâng cao khả năng thông hành cho nút giao thông? Giảm thiểu tai nạn giao thông tại các nút? Có rất nhiều cách như tối ưu hóa cửa vào ra của nút. phân biệt các làn xe chạy.PHẦN MỞ ĐẦU I. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay. tạo bược đệm để thành phố ngày càng phát triển. Với vai trò vô cùng quan trọng. vấn đề ùn tắc giao thông tại Hà Nội đang là vấn đề rất nóng bỏng đòi hỏi cần phải giải quyết. là thủ đô của một quốc gia. vấn đề ùn tắc giao thông đặc biệt là tại các nút giao thông đang là vấn đề nóng bỏng cần được giải quyết. đang và cần phải cố gắng hơn nữa đề giải quyết vấn đề này. chống ùn tắc giao thông. phân luồng hợp lý. Hiện nay. điều khiển theo kiểu thích nghi. chọn chu kỳ đèn tối ưu. tổ chức và điều khiển giao thông nhằm đạt đến mục đích cuối cùng là tăng khả năng thông hành. Hiện trọng tổ chức giao thông tại các nút giao thông hiện này vẫn chưa thực sự dựa trên cơ sở khoa học. có trật tự sẽ là bước đệm quan trọng. Mỗi loại nút giao thông thì có các giải pháp rất khác nhau và cũng tùy điều kiện cụ thể mà áp dụng cho hợp lý nhất. Với một hệ thông giao thông hiện đại. Với những yêu cầu quan trọng như trên trong quá trình nghiên cứu và làm việc em đã quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu giải pháp tránh ùn tắc giao thông tại các .

Về không gian: trong phạm vi địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng nghiên cứu . đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn III. Phạm vi nghiên cứu .nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội” là đề tài nghiên cứu tốt nghiệp luận văn thạc sĩ ngành xây dựng đường và ô tô thành phố của mình II. đồng thời tìm ra những nguyên nhân gây ra ùn tắc. một số các đầu nút giao thông xung quanh ảnh hưởng đến giao thông trong thành phố .Các giải pháp cho vấn đề tắc nghẽn giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn Hà Nội IV.Giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội . giao thông khoảng năm 2000 trở lại đây . Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông trong thành phố. đánh giá lại các biện pháp đã và đang được thực hiện nhằm rút ra kinh nghiệm.Về thời gian: bắt đầu từ quá trình đô thị hóa.Vấn đề tắc nghẽn giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội .

V.Khảo sát điều tra thực tế từ đó đề xuất giải pháp hợp lý VI. Kết cấu của luận văn: (Nêu tên các chương) . Phương pháp nghiên cứu .

1 Khái niệm 1.3.1.2 Phân loại 1.1.3 Đặc điểm của giao thông đô thị 1.2 Nút giao thông 1.1.1.1Giao thông đô thị 1.1 Đặc điểm ùn tắt tại các nút giao thông 1.3 Ùn tắc giao thông tại các nút giao thông 1.2 2.2 Đặc điểm 1.3 Vị trí địa lý Cơ sở hạ tầng Xã hội .4 Kinh nghiệm giải quyết ùn tắc giao thông tại các nút giao thông của một số đô thị trên thế giới Chương III: THỰC TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG TẠI CÁC ĐIỂM NÚT VÀ VẤN ĐỀ TRÁNH ÙN TẮC GIAO THÔNG TẠI CÁC ĐIỂM NÚT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2.2 Nguyên nhân gây ùn tắc tại các nút giao thông 1.2.3.NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Chương I: MỞ ĐẦU Chương II: TỔNG QUAN VỀ NÚT GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC TẠI CÁC NÚT GIAO THÔNG 1.1.1 2.1.1.1.1.1 Tổng quan về giao thông tại Hà Nội 2.1 Khái niệm 1.1.1Thực trạng tắc nghẽ giao thông tại các điểm nút của thủ đô Hà Nội 2.2.

2.2.Từ phía người dân .3.3.3 Xây dựng cầu vượt.Từ phía các cấp quản lý .2 Thực trạng ùn tắc giao thông tại các điểm nút trên địa bàn thành phố Hà Nội 2.1 Các hình thức tổ chức giao thông 2. 2.2. Dự báo tình hình ùn tắc giao thông Hà Nội trong thời gian tới 3.1.2.2 Điều khiển giao thông 2.2.Các nguyên nhân khác 2.2 Những mặt còn hạn chế Chương IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ ÙN TẮC GIAO THÔNG Ở CÁC ĐIỂM NÚT TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.3Đánh giá 2.2Những giải pháp đã đuợc thực hiện nhằm tránh ùn tắc giao thông tại các điểm nút trên địa bàn thành phố Hà Nội 2..1. Định hướng phát triển của giao thông đô thị thành phố 2.1 Những kết quả đã đạt được.3 Nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông tại các điểm nút trên địa bàn thành phố Hà Nội . cầu chui tại các điểm nút giao thông ….Tác động của quá trình đô thị hóa . Một số giải pháp nhằm tránh ùn tắc giao thông ở các điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội Chương V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .

học viên phải đến trường để làm thủ tục gia hạn theo quy định) . Chương II.VII. Dự kiến tiến độ thực hiện Luận văn dự kiến được hoàn thành trong khoảng 6 tháng (25 tuần) kể từ khi ra quyết định giao đề tài. Chương III Chương IV. Chương U Hoàn thiện Luận văn Tổng cộng TIẾN ĐỘ (tuần) 3 3 3 2 2 10 (Ghi chú: Quá thời hạn nêu trên mà chưa hoàn thành luận văn. Cụ thể như sau: TT CHƯƠNG MỤC 1 2 3 4 5 Chương I.

. Trưởng bộ môn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) . . . . . . . . .Giáo viên hướng dẫn Bộ môn .