You are on page 1of 3

Ölçme Tekniği Dersi Yıliçi Proje Konuları

1) Akışkan Hızı Ölçümü (sıvı): Amaç: Farklı kesitlerde Boru içinden geçen akışkanın hızlının ölçümü ve ölçme sonucu elde edilen verilerdeki hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemlerin uygulanması ve elde edilen sonuçların yorumlanması 2) Akışkan Hızı ölçümü (Hava): Amaç: Farklı kesitlerde Boru içinden geçen akışkanın hızlının ölçümü ve ölçme sonucu alınan verilerdeki hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemlerin uygulanması ve elde edilen sonuçların yorumlanması 3) Basınç Ölçümü: Amaç: Kapalı bir kap içindeki gaz basıncını ölçecek yöntemlerin araştırılması ve ölçüm düzeneğinin tasarlanması, farklı basınçlarda kaplar ile ölçümler yapılarak verilerin istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi 4) Belirgin Olmayan Geometrik Şekle Sahip Malzemelerin Yoğunluklarının Ölçümü: Amaç: Farklı büyüklükte ve farklı malzemelere ait şekilsiz malzemelerin yoğunluklarının ölçülmesi ölçme sonucu elde edilen verilere istatistiksel yöntemlerin uygulanması ve sonuçların yorumlanması 5) Boyutsal Ölçüm ve Mühendislikte İstatistiksel Metodlar: Amaç: Küre bilya, ve çubuk numunelerin çap ve boylarının ölçülmesi, ölçme sonucu elde edilen verilerin istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmesi 6) Düzey(Seviye) Ölçümü: Amaç: Kapalı bir kapta bulunan sıvı seviyesi ölçme yöntemlerinin araştırılması ve ölçüm düzeneğinin tasarlanması. 7) Gerinim Ölçümü(Foto-Elastik Yöntem): Amaç: Gerinim ölçüm yöntemlerinin araştırılması ve Foto – Elastisite ile gerinim ölçüm düzeneğinin tasarlanması, farklı numuneler üzerinde ölçümler yapılarak verilerin istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi 8) Gerinim Ölçümü(Strain-Gage): Amaç: Gerinim ölçüm yöntemlerinin araştırılması ve Strain-Gage ile gerinim ölçümü düzeneğinin tasarlanması, farklı numuneler üzerinde ölçümler yapılarak verilerin istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi

ölçme sonucu alınan verilerdeki hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemlerin uygulanması ve sonuçların yorumlanması 14) Nem Ölçümü: Amaç: Bir ortamda bulunan havanın veya belirli bir malzemenin nem miktarını ölçecek yöntemlerin araştırılması ve ölçüm düzeneğinin tasarlanması. ölçme düzeneği hazırlanması ve ölçme verilerinin istatistiksel yöntemler uygulanarak değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların yorumlanması 17) Titreşim Ölçümü: Amaç: Titreşim ölçüm yöntemlerinin araştırılması ve titreşiminin ölçülmesi için deney düzeneğinin tasarlanması . uygun ölçme cihazları kullanarak fırın ısınma ve soğuma eğrilerinin elde edilmesi için deney düzeneği tasarlanması. ölçüm sonuçlarının istatistiksel yöntemler uygulanarak belirlenmesi 16) Tanecik Boyutlandırması: Elek Analizi Amaç: Tanecikli malzeme grupları için tane boyutu ölçme yöntemlerinin öğrenilmesi. ölçümlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi 11) Katı Malzemelerin Elastiklik Modüllerinin Belirlenmesi: Amaç: Malzemelerin mekanik özelliklerinin hangi yöntemlerle tespit edileceğinin araştırılması. türü bilinmeyen malzemelere moment uygulayarak mekanik özelliklerinden elastiklik modülünün belirlenmesi için deney düzeneği tasarlanması 12) Kuvvet Ölçümü Amaç: Kuvvet ölçüm yöntemlerinin araştırılması ve ölçme düzeneğinin hazırlanması. farklı numuneler üzerinde ölçümler yapılarak verilerin istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi 15) Sertlik Ölçümü: Amaç: Sertlik ölçüm yöntemlerinin araştırılması. farklı malzemelerin sertiğini ölçmek için deney tasarlanması.9) Gürültü Ölçümü: Amaç: Gürültü ölçüm yöntemlerinin araştırılması ve gürültü ölçüm deney düzeneğinin tasarlanarak Mühendislik Mimarlık Fakültesinin gürültü haritasının çıkarılması 10) Isıl İşlem Fırınlarının Karakteristiklerinin Çıkarılması: Amaç: Sıcaklık ölçüm yöntemlerinin araştırılması. farklı kuvvetler ile ölçümler yapılarak verilerin istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi 13) Motor RPM Ölçümleri: Amaç: Farklı motorların devir sayılarının belirlenmesi için deney düzeneği tasarlanması ve ölçümlerin yapılması.

c) Kalibrasyon bloğunun dairesel kısmının yarıçapı ölçümleri.18) Ultrasonik Test Cihazı Kalibrasyonu ve Ölçümler: Amaç: Düz ve Açılı prob kullanarak kalibrasyon ve ölçümler. b) Kalibrasyon bloğu üzerinde diğer ölçümler. farklı pürüzlülüğe sahip numunelerle ölçümlerin yapılması. Ölçme sonucu elde edilen verilerdeki hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemlerin uygulanması 19) Üniversal Torna ve Freze Tezgahlarında Tezgah Salgısının Ölçülmesi: Amaç: Parça bağlama hatalarından dolayı oluşan tezgah salgısının parça üzerindeki etkisinin gözlenmesi. ölçme sonucu elde edilen verilerdeki hataların belirlenmesi için istatistiksel yöntemlerin uygulanması ve elde edilen sonuçların yorumlanması 20) Viskozite Ölçümü: Amaç: Levha üstünden akan farklı sıvıların viskozitelerini ölçme düzeneğinin hazırlanması. sonuçların istatistiksel yöntemlerin uygulanması ile elde edilip yorumlanması . a) Kalibrasyon bloğunun boy ve en ölçümleri. yüzey pürüzlülüğü ölçümü için deney düzeneği tasarlanması. farklı numuneler ile ölçümler yapılarak verilerin istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi 21) Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü: Amaç: Yüzey pürüzlülüğü ölçüm yöntemlerinin araştırılması.