You are on page 1of 2

Capital Terminus Collective

,
Ενθυµούµενοι την Ισπανία Ενθυµούµενοι τους ήρωες

Μια µικρή ενθύµηση των αγώνων στα πλαίσια του Ισπανικού Εµφυλίου και
Επανάστασης 1936-1939.
Η Ηµέρα των Βετεράνων αυτού του χρόνου φαινόταν ότι ήταν σαν τις υπόλοιπες
Ηµέρες των περασµένων χρόνων. Ως βετεράνος, µε έχουν χρησιµοποιήσει για να
βοµβαρδίζω τον κόσµο µε σηµαιάκια, ανεµίζοντας ενθυµήµατα από τον Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο που κατακλύζουν τα τηλεοπτικά µας κανάλια, απονέµοντας µόνο
µια αντιδραστική δόξα για να προωθηθεί η πατριωτική υστερία που φαίνεται ότι
δικαιώνει τις αποφάσεις των ηγετών µας οι οποίοι δεν πήραν ποτέ µέρος σε µάχη.
Μήπως θα υπάρξει κάποια διαφορά αυτό το χρόνο;
Ευτυχώς, ο χρόνος αυτός ήταν ξεχωριστός γιατί αυτό το χρόνο οργανώθηκε το στέκι
(Infoshop) Madratz, όπου µπορείς κανείς ν’ ακούσει τις ιστορίες και τις απόψεις

Αρκετοί γενναίοι άντρες και γυναίκες. George Sossenko. λέγοντας «πήγαµε εκεί χωρίς να απαιτούµε κάποιο αντάλλαγµα.vrahokipos. είπε ο George Sossenko. η νεοεκλεγµένη κυβέρνηση εισήγαγε αρκετές ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις προς όφελος των αγροτών και οι οποίες υποστηρίχθηκαν και από τις αναρχοσυνδικαλιστικές ενώσεις. Ελληνική µετάφραση «Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης». κάλυψη υγείας ή ακόµα και µισθοί. http://ngnm. Αυτή την περίοδο. Μαζί µε τον πρόλογο και την παρουσίαση από τον George Sessenko προβλήθηκε και η ταινία «Land and Freedom» («Γη και Ελευθερία»). χρηµατοδοτηµένη από την Εκκλησία και τον βασιλιά. Μετά από µερικές αποτυχηµένες προσπάθειες. Είπε. δεν υπήρχαν εργατικές νοµοθεσίες.αληθινών µαχητών για την ελευθερία. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Εργασίας (CNT) κινητοποίησε αρκετές χιλιάδες άντρες και γυναίκες συγκροτώντας ένα στρατιωτικό µέτωπο. Με ελάχιστη ή καθόλου στρατιωτική εκπαίδευση. έσπευσε να υπηρετήσει ως εθελοντής µε τις Διεθνείς Ταξιαρχίες στον Ισπανικό Εµφύλιο το 1936 σε ηλικία 16 χρόνων. ο οποίος διαµένει τώρα στην Atlanta της Georgia. * Το κείµενο αυτό δηµοσιεύτηκε στο A-Infos και το Anarkismo. το 1931 έγιναν δηµοκρατικές εκλογές µε αποτέλεσµα να κηρυχθεί δηµοκρατικό πολίτευµα. όπως του βετεράνου του Ισπανικού Εµφυλίου Πολέµου. προσχώρησε στη Φάλαγγα Ντουρρούτι της CNT. Η συνωµοσία του Φράνκο και του στρατού. Ο George Sossenko. σ΄ ευχαριστούµε Ισπανία».net . Ο George Sossenko µπήκε στην Ισπανία από τη γενέτειρά του Γαλλία. ο George Sossenko µίλησε για τις εµπειρίες του στον Εµφύλιο. έτρεξαν στην Ισπανία για να βοηθήσουν τους Ισπανούς στον αγώνα τους για µια ελεύθερη δηµοκρατική χώρα. που κυκλοφορεί η αναρχοκοµµουνιστική οµάδα Capital Terminus Collective (CTC). όπως ο George Sossenko. Στην Ισπανία. Μετά την προβολή. Λίγο µετά τις εκλογές. από τις ΗΠΑ. πήγαµε µε την καρδιά µας και τα ιδανικά µας και κερδίσαµε την Ισπανία». Μελβούρνη.net και προέρχεται από το δελτίο «Anarchist Atlanta» #4. επίσης: « αυτή ην ηµέρα λαός τη Ισπανίας µας ευχαρίστησε για τη συνεισφορά και τη θυσία µας και αυτό που θα ήθελα να πω είναι σ’ ευχαριστούµε ισπανικέ λαέ. αυτοί οι άντρες και γυναίκες πολέµησαν ηρωικά και προς έκπληξη των Φράνκο και Χίτλερ κέρδισαν αρκετές µάχες και ήταν πολύ κοντά στο να κερδίζουν τον πόλεµο. για να ενωθεί µε τις Διεθνείς Ταξιαρχίες. 24 Νοέµβρη 2006. Nov 2006. άρχισε το 1936 και τελείωσε το 1939. ο βασιλιάς και η Εκκλησία κατείχαν το 70% όλης της γης της χώρας και αρκετός κόσµος εργαζόταν στα εργοστάσια σε απάνθρωπες συνθήκες. «Σε αρκετοί από µας έδωσαν µόνο πέντε σφαίρες και ένα γρήγορο µάθηµα στο πώς να πυροβολάµε». Μετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αργότερα. αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είχαν καταστραφεί και το µεγαλύτερο µέρος της εργατικής τους τάξης ζούσε υπό καθεστώς πλήρους δεσποτισµού.