You are on page 1of 2

Litara/Ha 40 Žitarice 0.5212 0.9254 0.1202 0.4215 0.5512 0.

2512

Litara/Ha 40 Industrijsko bilje

Litara/Ha 30 Krmno bilje 1.5224 0.1202 0.3278 0.4925

Litara/Ha 75 Povrće

Litara/Ha 100

Litara/Ha 50

Litara/Ha 100

Aromatično Sadni materijal Voće i grožđe bilje i lekovito i hortikultura bilje 0.0515 0.5315 0.0002 0.3925 0.7452

2.7907

0

2.4629

0.0517

1.6692

0

0

Kolicina litara za Kolicina litara za Kolicina litara za Kolicina litara za Kolicina litara za Kolicina litara za Kolicina litara za zitarice ind.bilje krmno bilje povrce zitarice zitarice zitarice

111.628

0

73.887

3.8775

166.92

0

0

3125 <<<<< UKUPNA POVRSINA <<<<< UKUPNA LITARA PO KULTURI .Ukupno 356.