P. 1
Software Educationa Excel

Software Educationa Excel

|Views: 173|Likes:
Published by Moisa Laura

More info:

Published by: Moisa Laura on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

Software Educational pentru Invatarea Utilizarii Calculatorului .

U N I V E R S I T A T E A DIN B U C U R E Ş T I FACULTATEA DE MATEMATICĂ SI INFORMATICA

BIROTICA SI TEHNICI MULTIMEDIA

CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE 1 CONCEPTE DE BAZĂ 1.1 Sisteme de Calcul 1.2 Sisteme de Operare 1.3 Limbajul unui SO 1.4 Concepte moderne 2 SISTEMUL WINDOWS 2.1 Sistemul de operare Windows 2.2 Ferestre şi casete 2.3 Meniul Start 2.4 Bara de operaţii (Taskbar) 2.5 Sistemul Help 3 PROGRAMUL WORD 3.1 Operare şi utilizare 3.2 Procesare texte/imagini 3.3 Alinierea şi formatarea 3.4 Formatarea paginilor 3.5 Elemente Microsoft Draw 4 PROGRAMUL EXCEL 4.1 Operare şi utilizare 4.2 Aplicaţii de calcul tabelar 4.3 Date şi celule 4.4 Formule şi funcţii 4.5 Tabelarea funcţiilor 4.6 Grafice şi diagrame 5 SISTEMUL INTERNET 5.1 Reţele de calculatoare

5.2 Arhitectură şi funcţionare 5.3 E-mail şi accesarea Internet 5.4 Pagini Web şi limbajul HTML BIBLIOGRAFIE

4.1 Operare şi utilizare
ediul Microsoft Excel este un program performant de calcul tabelar (spreadsheet program)ce se poate utiliza pentru stocarea şi prelucrarea eficientă a listelor de date în vederea realizării de calcule numerice în scopul obţinerii de rapoarte şi analize. De asemenea, pe baza datelor înregistrate programulExcel poate crea foarte uşor diagrame şi poate face schimb de informaţii cu alte programe, cum ar fi Microsoft Word, Microsoft PowerPoint,Microsoft Access, astfel încât datele să poată fi prezentate practic, în orice formă.

M

Î

n Excel, fişierele se numesc registre de calcul (agenda de lucru – workbook). Acestea pot conţine mai multe foi de calcul şi foi de diagrame. ProgramulExcel recunoaste implicit urmatoarele tipuri de fisiere:

tipul .xls, fisiere ce reprezinta un registru de calcul(agenda de lucru)(workbook) ce poate contine mai multe foi de calcul(Sheet);  tipul .xlt, fisiere ce contin modele(templates) de factura, deviz de plata, comanda de cumparare, oferite de Excel;  tipul .xlm, fisiere ce contin macro-uri(macros). Foaia de calcul (Sheet) seamănă cu registrul unui contabil, având numerele, textul şi formulele dispuse pe linii şi coloane notate. Prin intermediul foilor de calcul se pot executa calcule matematice, economice, financiare,etc. O foaie de calcul constă din coloane şi linii. Coloanele sunt dispuse pe verticală şi suntidentificate prin litere (A, B, C, … numite antet-uri de coloană, plasate ), de-a lungul părţii superioare a foii de calcul. Liniile sunt dispuse pe orizontală şi sunt identificateprin numere ( 1, 2, 3, … numite antet-uri de linie, plasate de-a lungul marginii din ),

Celula activă este selectată de un chenar îngroşat (indicatorul celulei). prin urmare se pot crea foi de calcul complexe. O formulă existentă poate fi editată. se trece la introducerea datelor prin completarea celulelor. iar pentru a se accesa ultima coloana se vor apasa simultan tastele <Ctrl> +<>. Programul Excel utilizează toate operaţiile aritmetice obişnuite şi sute de functii predefinite. Adresa celulei active apare în caseta Name. suma unor valori) cu valori aflate în alte celule. număr. ultima coloana fiind notata . se pot introduce numere sau formule de calcul. în ordine) mai înainte celula în care trebuie să apară informaţia. . … AZ. Tot ceea ce s-a introdus poate fi prelucrat prin editare. utilizatorul trebuie sa indice o formulă de calcul. Tot ceea ce se scrie apare atât în celula activă. cât şi în bara de formule. programul Microsoft Excel le organizează sub forma unui text. Programul Microsoft Excel a fost creat special pentru efectuarea de calcule numerice pe baza unor formule cerute de utilizator. numere. a unei date calendaristice. cu IV. Toate funcţiile încep cu semnul egal (=). AB. 4. Atunci când se introduc date (text. formulă) după care se apasă pe <Enter> sau <Tab>. Atunci când s-a cerut crearea unei foi de calcul. Se selectează (de regulă. formule). După semnul egal se scrie formula şi apoi se apasă <Enter>.BB. şi poate fi editat în ambele locaţii. BA. se scrie informaţia (text. Intersecţia unei linii cu o coloana se numeşte celulă. Coloanele sunt notate folosind literele mari A. etc. modificată sau ştearsă. Revenirea se va face asemanator schimbandu-se doar directia tastelor sageti. eliminare. a unui număr ce poate fi calculat sau a unei formule. Adresa celulei este concatenarea dintre litera coloanei şi numărul liniei corespunzătoare unei celule. Pentru a indica modul de calcul pentru un set de valori. Introducerea datelor.stânga a foii de calcul. Fiecare foaie de calcul are 256 de coloane si 65536 de linii (rânduri). O celulă devine activă atunci când se execută click pe ea pentru a o selecta.2 Aplicaţii de calcul tabelar . situată în partea stângă a barei de formule. textelor şi formulelor n orice celulă a unei foi de calcul se poate introduce text. Pentru a se accesa linia cu numarul 65536se vor apasa simultan tastele <Ctrl> +<>. Celulele sunt identificate în funcţie de poziţia lor pe linii şi coloane. … . formulă care să efectueze calcule (de exemplu. Un avantaj important al programului este acela că formula de calcul poate fi scrisă (înserată) într-ocelulă. … Z. Î Introducerea datelor este o operaţie simplă. apoi AA. B.

Aplicaţia 1  Profitul la hectarul virtual de culturi agricole pe zone agropedoclimatice.  Evaluarea economică a terenurilor arabile pe zone agropedoclimatice.  Ponderea culturilor agricole pe zone agropedoclimatice. .

.

.

.  Evoluţia anuală a utilităţilor.Aplicaţia 2  Costurile utilităţilor livrate de o societate.  Graficul evoluţiei anuale a utilităţilor.

.

căldură. gaze)  Auditul contabil anual pentru asociaţia de locatari .Aplicaţia 3 Calculul cotelor din cheltuielile de întreţinere comune ale membrilor unei asociaţii de locatari  Lista de plată privind cotele aferente cheltuielilor comune în fiecare lună (apă.

c r t. 9 - - - 2400 000 6 .ASOCIATIA DE LOCATARI Str. Viisoarei nr.2 235 190 - - - 4480 00 4 5 Coltat uM 2 35 407 500 171 034 0 - - - 8290 00 5 6 Draghi ci C 3 146.8 8 324 600 119 607 0 35 00 0 - - 5420 00 1 2 Arsen eA Banciu lescu P. e N r. Supr af Total gaze Ap a cal da 93 00 0 93 00 0 93 00 0 93 00 0 18 60 00 27 90 00 Sal ubr it Bu cat 36 00 0 36 00 0 36 00 0 36 00 0 72 00 0 10 80 00 18 00 0 18 00 0 18 00 0 18 00 0 36 00 0 54 00 0 Ind em n Ap a Ch elt Inter fon Rest ante TOTA L N r. 1 102. cod 71122 LISTA DE PLATA PE DECEMBRIE 2002 N r Numel . Sem nat. 73 - - 1494 000 2 3 1 67.25.5. Sect.1 3 781 600 - - - 1023 000 3 4 Burcic aI 1 20. c r t. Locata rului p e rs mp Inc alz foc his t 17 06 3 62 87 4 41 08 6 12 36 3 21 42 1 89 90 7 Me naj 35 00 0 35 00 0 35 00 0 35 00 0 70 00 0 10 50 00 ad Ga mi raj n 18 00 0 18 00 0 18 00 0 18 00 0 36 00 0 54 00 0 1 Anghel escu V 1 27.

7

Draghi ci A

1

54.3

632 210

93 00 0 93 00 0 18 60 00 93 00 0 18 60 00 93 00 0 18 60 00

36 00 0

18 00 0 18 00 0 36 00 0 18 00 0 36 00 0 18 00 0 36 00 0

33 23 3

35 00 0 35 00 0 70 00 0 35 00 0 70 00 0 35 00 0 70 00 0 10 50 00

-

18 00 0 18 00 0 36 00 0 18 00 0 36 00 0 18 00 0 36 00 0

-

-

8650 00

7

8

Golog an R

1

12

139 710

72 00 0 36 00 0 72 00 0 36 00 0 72 00 0

73 44 45 67 0 19 83 0 25 13 6 22 25 3 73 81 7

-

-

-

3110 00

8

9

Grigor as C

2

74.6 2

868 790

-

-

-

1314 000

9

1 0

Moga E

1

32.4

377 230

-

-

-

5970 00

1 0

1 1

Papah agi L. I

2

41.0 7

478 170

-

-

-

9030 00

1 1

1 2

Prisac aru S

1

36.3 6

423 340 140 425 0

-

-

-

6460 00

1 2

1 3

Rosu E. A Costi Alimp ex

2

120. 61

-

-

-

1878 000

1 3

1 4

[3 ] g ar aj

apa

-

-

-

-

-

35 00 0

-

-

-

1050 00

1 4

1 5

Segarc eanu

apa

-

-

-

-

-

70 00 0 17 50 00 10 15 00

-

-

-

3500 0

1 5

1 6

Simini c Al.

[2 ]

apa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7000 0

1 6

1 7

Fratea nu A

[5 ]

apa

897 900 0

17 67 00

64 80 00

-

-

70 00 0

-

-

-

1750 00

1 7

Subtot al

-

-

-

-

-

0 1139400 0 34 20 00

0 47 20 00 1085000 34 20 00

TOTAL

1 9

771. 2

-

-

1363 5000

Ap a cal da

930 00

lei/ per s

Buc at

360 00

lei/ per s

Salub r

18000

lei/per s

Ch elt ad m

180 00

lei/ per s

Apa

350 00

lei/ per s

Interf on

-

lei/apa rat

Ind. Foc hist

612. 03

lei/ mp

Inca lzire

116 42.8 9

lei/ mp

1 mc gaz=

3000 lei

Pres edint e P. A . Ban ciule scu

Calculat or

C. Grigoras

Aplicaţii de calcul tabelar

Aplicaţiile de calcul tabelar implementate prin utilizarea programului Excel, sunt întâlnite frecvent în diverse activităţi, deoarece au următoarele avantaje:

 

foile de calcul ce compun aplicaţia (registru de calcul), pot fi memorate şi regăsite uşor – de obicei, în aplicaţiile economice se elaborează periodic (zilnic, săptămânal, lunar, anual, etc.) acelaşi raport, de fiecare dată cu alte valori; în acest caz , este suficient să se definească o singură dată structura foii de calcul (titlul, antetul foii de calcul – capul de tabel, antetul coloanelor şi liniilor, celulele cu formule de calcul, etc.), după care aceasta se va completa periodic cu datele curente şi se va salva într-un fişier pediscul magnetic (HD, FD, CD); datele organizate într-o foaie de calcul pot fi utilizate pentru crearea de grafice sau diagrame care să prezinte informaţiile într-o formă foarte sugestivă şi sintetică; tabelele conţinute într-o foaie de calcul pot fi complexe şi de dimensiuni mari - fiecare foaie de calcul are 256 de coloane şi 65536 de linii (rânduri), prin urmare se pot creatabele foarte complexe ; celulele dintr-o foaie de calcul pot conţine formule prin care se pot executa calcule matematice – calculele generate de formule se execută imediat după introducerea datelor în celule specificate în conţinutul formulei respective;

Foile de calcul pot fi construite şi de persoane care nu sunt specialişti în informatică, dar care au cunoştinţe elementare privind sistemul de operare Windows şi utilizarea unui calculator. Programul Excel oferă regim de Help şi asistenţă pentru ca implementarea unei aplicaţii să devină mai uşoară. În general, o aplicaţie (workbook) se va compune din mai multe foi de calcul (sheet) ce reprezintă diverse cerinţe (subprobleme) ale problemelor definite de aplicaţie.

Etapele pentru elaborarea unei aplicaţii de calcul tabelar sunt:

1. definirea obiectivelor aplicaţiei şi ale foilor de calcul – problemele ce trebuie rezolvate prin intermediul foilor de calcul; 2. definirea cerinţelor foilor de calcul – informaţii Input/Output şi calcule; informaţiile (datele) ce vor fi introduse în foile de calcul, formulele de calcul ce se vor aplica asupra datelor introduse, informaţiile ce trebuie furnizate şi forma de prezentare (datele de intrare, datele de ieşire); 3. construirea structurii foilor de calcul – antetul coloanelor şi liniilor, celulele cu datele de intrare, celulele cu formulele de calcul, acestea în conformitate cu cerinţele foilor de calcul; salvarea aplicaţiei într-un fişier pe discul magnetic; 4. testarea şi verificarea foilor de calcul – se introduc datele în celule şi se verifică dacă rezultatele obţinute prin formulele de calcul implementate sunt corecte conform obiectivelor foilor de calcul; 5. exploatarea foilor de calcul – dacă în etapa de testare se constată că foile de calcul furnizează rezultate corecte, se poate trece la folosirea aplicaţiei pentru exploatarea ei curentă conform obiectivelor aplicaţiei; în cazul în care aplicaţia este folosită si de alte persoane, trebuie să se elaboreze o documentaţie de exploatare care să conţinăexplicaţii privind ordinea operaţiilor pentru introducerea datelor ţi particularităţi privind interpretarea rezultatelor; se recomandă să se realizeze o copie a fişierelor aplicaţiei în vederea eliminării de pierderi accidentale.

Celule – forme dreptunghiulare generate de reţeaua de coloane şi linii a unei foi de calcul. 3. în cadrul unei formule.    . este utilizat conţinutul celulei. ) şi identificatorul liniei ( ordonata – 1. fiecare formă fiind identificată prin concatenarea dintre identificatorul coloanei ( abscisa A.Entităţi folosite într-o aplicaţie Într-o aplicaţie de calcul următoarele entităţi fundamentale:  tabelar (agenda de lucru. 2. workbook) sunt folosite Date – informaţii ce sunt conţinute în celule.B. tipul de date determină şi operaţiile ce se pot executa asupra datelor de acelaşi tip. Grafice şi diagrame – forme grafice sugestive şi sintetice obţinute prin procesarea datelor conţinute în celule. programul Excel atribuie automat tipul unei informaţii în funcţie devaloarea procesată.. Formule şi functii – expresii formate din operanzi (constante şi/sau referiri de celule). . operatori matematici (aritmetici şi relaţionali) şi funcţii. celule reprezintă identificatorul celulei prin intermediul căruia. formula este precedată de semnul “ =” . există diverse moduri de reprezentare grafică a datelor procesate. informaţiile sunt de diverse categorii ce determină tipul informaţiei care caracterizează apartenenţa datei la o clasă de date. funcţia este o formulă complexă predefinită identificată printr-un nume şi conţine între paranteze o listă de argumente ce reprezintă o expresie. … referirea unei ).

cat si saptamanal si lunar. sa presupunem ca o firma produce 3 tipuri de produse notate A.. Prin urmare. 07. totalul zilnic pe cantitate si cost. cantitatea livrata. Trebuie sa se realizeze rapoarte privind cantitatile si costul produselor.2003 10 2000 4 3000 7 4000 21 6000 OTAL 32 26 22 80 23000 Stiind ca un registru de calcul(agenda de lucru)(fisier de tip . precum si preturile unitare impreuna cu costul acestor produse. pentru exemplul analizat trebuie ca acest tabel proiectat sa fie considerat pentru fiecare saptamana. B si C. Pentru a concepe o aplicatie de calcul tabelar. Pentru a concepe si proiecta o aplicatie pentru exemplul de mai sus.01.. vom observa ca trebuie sa se proiecteze un tabel care sa contina urmatoarele informatii si calcule:ziua livrarii(data livrarii).Exemplu. costul total. pe care trebuie sa le livreze zilnic catre diversi clienti sau magazine de desfacere.2003 12 10 2000 2000 15 7 3000 3000 3 12 4000 4000 30 29 8100 8900 . 4. iar foaia de calcul care contine acest tabel sa aiba numele 'sapt i'. denumirea produselor livrate.3.eventual 5.2. unde i=1.xls) poate contine mai multe foi de calcul(Sheets). Zilnic.2003 02. urmatoarea schema reprezinta structura ierarhica a informatiilor si elementele oferite de Excel pentru memorarea acestor structuri de date: . atat zilnic. trebuie se tina evidenta livrarilor si sa se realizeze calcule privind cantitatile livrate pentru fiecare produs.01. pentru fiecare produs pretul unitar. Formatul tabelului trebuie sa fie urmatorul: Produs A Produs B Pręt Produs C TOTAL DATA Cantitate Pret Cantitate Cantitate Pret Cantitate Cost 02.01.

xls'. Universitatea din Bucuresti(aplicatie utilizata in premiera la admiterea din anul 2002. Dr. VLADA).In imaginea precedenta s-a creat fisierul 'ianuarie 2003. Observatie.unibuc.htm. cand rezultatele concursului de admitere au fost publicate si pe INTERNET la adresa www. S-a proiectat un singur registru(adm2002. texte de inceput si de sfarsit pentru diverse rapoarte(liste ). registrul ce va avea atatea foi de calcul cate saptamani are luna considerata. M. caseta care s-a suprapus peste matricea de celule ale foii de calcul. 'antet' ce contine capete de tabel. APLICATIE.ro/chim/admitere. . Utilizarea programului Excel pentru Concursul de admitere la Facultatea de Chimie. Program Excel pentru Concursul de Admitere la facultate. autor: Conf. In foaia de calcul 'sapt 1' se poate vedea ca s-a utilizat o caseta de text(Box Text) care contine enuntul problemei.xls) cu urmatoarele foi de calcul: a.

30 8.50 6.34 7.82 8.74 E F G E E E F E E E CIOCAN C CRISTINA 10 FLORENTINA 11 ROMAN V MARIA MIHAELA 12 NEGOITA N CRISTINA MARIA 13 DIACONU V ANA-MARIA 14 ALEXANDRU I MARILENA 15342 31524 31452 12345 31524 8.10 7.20 8.55 8.34 8.21 6.49 6.50 8.07 7.40 8.05 8.48 8.90 9.12 9.06 8.67 F 8.72 9.00 8.15 8.70 6.26 7.70 8.11 7.78 9. c. Nr. adica SORTARE ALFABETICA .68 8.40 8.90 8. adica Lista candidatilor INSCRISI Nr. 'sort' ce contine sortarea alfabetica a candidatilor pentru repartizarea lor in salile de concurs si tiparirea cataloagelor pentru salile de concurs.20 8..78 8.61 8.40 9.01 7.87 8.74 8.63 8. Leg.20 7.b.30 7.50 8.53 8.72 6.29 8.06 8.90 7.05 8.37 9.57 8. Nume si prenume 1 PREDA I NICOLETA LARISA 2 PAUN N IULIAN 3 STROE S IONELA 4 MOCANU L ELENA 5 BEZARCA V FLORIN DANIEL 6 CHIVU R OANA 7 MICU(STANCU) A LAURA-EMILIA 8 NEICU(HAIDOIU) M CERASELA 9 VLAD GH MARIA-COSMINA Proba Proba Proba Media Optiuni 1 2 3 finala Ch Limba 35124 35124 51432 35142 15324 15324 31452 31425 35214 8.35 7.38 7.94 F E E E E .14 8.. 'inscrisi' ce contine baza de date cu informatii despre candidati. Crt.40 9.50 9.

se copiaza din "inscrisi".ro Rezultatele vor fi publicate www. d.'catalog' se obtine prin copiere'Sali'(se modifica Antetul) Nr.se separa pe Sali ..unibuc.. 'sali' ce contine listele cu repartizarea candidatilor in salile de concurs.unibuc. adica UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI-www. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nume si prenume 208 AIRINEI ST LIDIA-ELENA 53 ALDEA GH MIHAELA MONICA 14 ALEXANDRU I MARILENA 81 ALEXE C CORINA-GEORGIANA 268 ALEXE D CATALINA 164 ALEXE ST RALUCA MARIA-GEORGIA 73 ANASTASIU M ADINA-MIRELA 185 ANDONI A SIMONA-ILEANA 211 ANGELESCU GP GEORGIANA-ANISA 251 ANGHEL C IRINA 118 ANGHELESCU M LETITIA ELENA 16 APOSTU GH NICOLETA .se copiaza pe rand in Sali (antet+candidati) .apoi se sorteaza .unibuc. Nr. Leg. Crt.ro CONCURS DE ADMITERE .chem.www.chem..ro FACULTATEA DE CHIMIE .iulie 2002 REPARTIZAREA CANDIDATILOR in salile de concurs .

90 (langa ACADEMIA Militara) .www. Crt.Sala: Amfiteatrul P1 Data: ora 10.. Test de verificare(CHIMIE) 2. PANDURI nr.ro FACULTATEA DE CHIMIE .ro CONCURS DE ADMITERE . 90 (langa ACADEMIA Militara) Probe: 1.chem.unibuc. e. Media anilor din liceu Nr. 23 iulie 2002 Adresa: Sos.unibuc. Leg Nume si prenume 1 208 AIRINEI ST LIDIA-ELENA 2 3 4 53 ALDEA GH MIHAELA MONICA 14 ALEXANDRU I MARILENA 81 ALEXE C CORINA-GEORGIANA 5 268 ALEXE D CATALINA 6 164 ALEXE ST RALUCA MARIA-GEORGIA . 'catalog' ce contine cataloagele privind predarea .00.PRIMIREA lucrarilor candidatilor Sala: Amfiteatrul P1 Data: ora 10. PANDURI nr. Nr. adica UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI-www.iulie 2002 PREDAREA . 23 iulie 2002 Adresa: Sos..00. Media de la Bacalaureat 3.primirea lucrarilor de concurs.

..se ordoneaza crescator dupa LEG.G10) Nr.Probe: 1.se defineste urm. multiple sau inexistente In 'inscrisi' se insereaza 2 coloane dupa 'proba2' si se copiaza col. LEGITIMATIE si NOTA . Leg 1 113 2 205 3 63 Nota 10. Media anilor din liceu Nr.E10.NOTA . Coloana 'MEDIA FINALA' ce se calculeaza dupa formula: =AVERAGE(E10.se introduc de pe lucrari NR. adica Corespondenta LEGITIMATIE . Curent . Leg Nume si prenume Semnatura 208 AIRINEI ST LIDIA-ELENA 53 ALDEA GH MIHAELA MONICA 14 ALEXANDRU I MARILENA 81 ALEXE C CORINA-GEORGIANA 268 ALEXE D CATALINA .40 10. Test de verificare(CHIMIE) 2. Crt. 1 2 3 4 5 Nr. 'coresp' ce contine corespondenta dintre legitimatie si nota de la concurs.F10.se elimina erorile: Leg. apoi se generaza nr. de NOTE(proba 3) .00 . Media de la Bacalaureat 3. f.00 6.(in foaia LEG).

60 9..57 9.25 E G 9 113 IACOB D DANIELA 10 160 STERE M CRISTINA-ELENA .00 10. 1 2 3 Nume si prenume Media Optiuni Proba 1 Proba 2 Proba 3 finala Ch Limba 31524 13245 35142 51342 13452 12543 13425 15243 12345 15342 9.99 10.00 9.unibuc.48 G E 4 143 RENTEA JL LAURA 5 6 24 BESLEAGA I ANCA MIHAELA 39 DULGHERU A PETRICA 9.24 8. Crt.34 9.50 10.12 9.40 9.00 9.54 9. 'rezult' ce contine baza de date completata cu notele corespunzatoare.16 9..4 182 5 92 6 181 7 297 8 173 9 149 8.00 10.24 9.53 9.73 8.33 9. i.00 10.73 E 37 BALAN GH MIRELA 29 STANESCU N OANA 76 GASPAR C ALEXANDRA 9.ro .www.70 10. adica BUGET 245 locuri Nr.00 10.40 E E 7 274 SUICA I VIOREL-IULIAN 8 60 TUDORACHE C DIANA-ELENA 9.70 9.20 .56 F E 9.10 9.chem.70 9.70 10.49 9..65 9.35 F F 9.ro FACULTATEA DE CHIMIE ..00 9. Leg.35 9.00 9.55 9. g.41 E F 9. 'adm' ce contine listele cu rezultatele finale ale concursului: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI . Nr.00 10.00 9. h.21 8. 'leg' ce va contine sortarea in ordinea legitimatiei a notelor candidatilor de la lucrarea scrisa.00 8.unibuc.35 9.www.70 10.38 F E 9.

Test de verificare(Chimie) (25%) Nr.64 9.iulie 2002 ( REZULTATE PROVIZORII) Lista candidatilor declarati ADMISI in urma concursului de admitere.73 9. sesiunea iulie 2002 pe locuri finantate de la BUGET .78 9.58 9.00 10.50 9. Leg.45 9.00 10.91 9.candidati la prima facultate - Probe: 1. Media anilor din liceu(25%) 3.98 9.CONCURS DE ADMITERE .69 9.40 10.00 9.53 Media Proba 3 finala 10.25 9.00 10.74 9.40 10.35 Proba 2 9.97 9.60 9.46 9.88 9. Nr.56 9.68 9.70 9.56 161 SMEDESCU V VASILE-VALERIUS 240 LEHADUS R IRINA-ROXANA 37 BALAN GH MIRELA 195 ONOFREI TI CLAUDIA DANIELA 192 DINISCHIOTU CS NATALIA FULVIA 223 ROTARU P ANDREI 315 DEFTU O DANIELA 67 VLASCEANU C ANDREIA-ELENA 139 CIORAN M ANA-MARIA 29 STANESCU N OANA j.00 9. Crt.59 9.89 9.67 9.55 9.80 9.44 9.61 9. 'ord' ce contine ordinul de inmatriculare pentru candidatii admisi: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI .00 9. Media de la Bacalaureat(50%) 2.66 9.70 10.00 9.80 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nume si prenume Proba 1 9.

RECTORUL UNIVERSITATII DIN BUCURESTI DISPUNE: Art. la FACULTATEA DE CHIMIE. avind in vedere rezultatele obtinute de candidati la concursul de admitere..1. sesiunea iulie 2002.Dispozitia nr.. in anul universitar 2002/2003 urmatorii candidati. Programul Excel pentru aceasta aplicatie are urmatorul format . din 2002 In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Avand in vedere prevederile planului de scolarizare pentru anul universitar 2002/2003. Se inmatriculeaza in anul I. in cadrul cifrei de scolarizare pe locuri finantate de la BUGET .

în cazul în care o celulă nu este suficient dimensionată. ^(ridicare la putere) ce produc valori tot de tip numeric. virgula (“ . -. când este introdusă o valoare.4.2E-5 reprezintă numărul 1. iar punctul pentru separarea părţii întregi de partea zecimală. * (înmulţire). Programul Excel prelucreaza următoarele tipuri de date:  tipul numeric – caracterizat de valori numerice raţionale ce se construiesc numai cu cifrele 09. simbolurile E şi e.” ).” ). )” aceste priorităti se pot schimba. asupra datelor de tip numeric se pot aplica operatorii aritmetici “ +. virgula se foloseşte pentru separarea ordinelor de mărime. rolul lor se poate inversa prin opţiunea Control Panel  Regional Settings. prioritatea acestor operatori este cea obişnuită (mai înainte puteri. conform notaţiei din aritmetica englezească. procentul (“ %” ). folosind parantezele “ (. de exemplu notaţia 1.Simbolurile E şi e se folosesc pentru notaţia ştiinţifică a unui număr. apoi înmulţiri. . în acest caz trebuie mărită celula respectivă. punctul (“ . se afişează un şir de diezi (“ #####”) sau notaţia ştiinţifică. adunări şi scăderi).2 x 10-5.3 Date şi celule Date Diversitatea problemelor reclamă utilizarea mai multor categorii de informaţii (tipuri de date) ce trebuie procesate în vederea obţinerii de rezultate în conformitate cu aplicaţia ce se elaborează. împărţiri. / (împărţire).

zz=ziua. modul de reprezentare a acesor date face posibilă aplicarea operatorilor deadunare şi scadere (+. unde hh=ora. <=. <. Introducerea datelor se face de la tastatură în celulele foii de calcul conform structurii definite în funcţie de obiectivele acesteia. de exemplu ”67 reprezintă şirul de caractere 67 şi nu valoarea numerică 67.caractere ASCII). în acest caz se poate realiza unificarea celulelor în cauză (Format  Cells Format Cells Alignment Merge Cells). dacă un text depăseşte marginile unei celule. Deplasarea în celule se poate face folosind tastele săgeţi sau după ce s-a tastat valoarea datei. chiar dacă textul este memorat într-o singură celula. tipul logic – caracterizat de valori logice reprezentate intern în memoria internă a calculatorului prin valori binare obţinute ca urmare a operaţiei de comparare a două date folosind operatorii relaţionali “ =. pentru data de tip timp există formatele hh:mm AM/PM şi hh:mm:ss.   tipul text – caracterizat de şiruri de caractere (litere. cifre. de exemplu 16-Jan-99). convertirea unei valori numerice în text se poate face dacă valoarea va fi precedată de semnul apostrof ( ‘ ). -). tipul data calendaristică şi timp – caracterizat de formate predefinite pentru afişarea datelor calendaristice şi datelor de tip timp. se apasă <Tab> pentru a trece la celula vecină din dreapta (pe linie). ori se apasă <CR> . această situaţie se întâlneşte în cazul textelor de titlu care se întind pe mai multe celule. semne speciale. aa=anul. >=. ss=secunde. >. textele pot fi ordonate alfabetic şi nu există operatori care să se aplice asupra textelor. <>” . de exemplu 01/16/99) şi zz-luna-aa (zz=ziua. aa=anul. afişarea sa se face şi în spaţiul celulelor adiacente de pe aceeaşi linie. pentru data calendaristicăexistă formatele ll/zz/aa (ll=luna. mm=minute.

46. 5. textA 1-Jan. 6 Crescătoare (Growth) 10. 4. aceasta trebuie să fie selectată. 16. … text2. Apr. … 90. 1992 Mar. 1-Mar . 2 Se introduce: Rezultă seria: 3. 47. programul Excel oferă facilitatea seriilor de date care sunt de 4 tipuri: Seria de date Liniară (Linear) 1. text3. după care se tastează conţinutul datei sau mai înainte seexecută dublu clik pe celulă. 1-Sep. se selectează celula A1. textA. Executarea unui click simplu pe orice cululă înseamnă selectarea celulei respective. Prin lansarea în execuţie a programului Excel. … 1993. 49 1. textA. … 11. … AutoFill text1. În acest sens. 21. … 50. 48. May. 30 Dată (Date) Feb 1991. 1-Jul. Selectarea unei celule înseamnă încadrarea ei într-un chenar îngroşat care se numeşte indicator de celulă. Cursorul se transformă sub formă de cruce îngroşată. 6. … 1-May. 270. În practica elaborării aplicaţiilor se întâlnesc frecvent cazuri în care în mai multe celule trebuie introduse valori incrementate. automat în foaia de calcul vidă care se deschide.pentru a trece la celula vecină de jos (pe coloană). 810. Pentru a introduce date într-o celulă. Celula activă este celula selectată (încadrată cu chenar îngroşat-indicatorul de celulă) şi este evidenţiată de un indicator de celulă. 1994. … .

În vederea introducerii de informaţii în celulele unei foi de calcul, informaţii ce reprezintă valori preluate dintr-o serie, se va proceda în felul următor:
    

se introduce într-o celulă valoarea iniţială şi se apasă <CR>; se selectează celula (se execută click pe ea) în care s-a introdus valoarea iniţială şi apoi se selectează şi celulele în care se va extinde seria; se selectează Edit  Fill  Series care deschide caseta de dialog Series; se validează butonul Rows sau Column în funcţie de selectarea liniei sau coloanei pe care se va extinde seria; se alege tipul de serie dorit (Type) şi opţional se indică în zona de editare Step value valoarea de incrementare (pasul) şi în zona de editare Stop value ultima valoare care va fi introdusă.

Celule

Fiecare foaie de calcul (foaie de lucru; worksheet) este formată din linii şi coloane ce constituie sistemul de grilă (gridlines) care generează o matrice de celule. Liniile sunt identificate prin valorile naturale 1, 2, 3, … iar colaonele sunt identificate prin simbolurile A, B, C, …. , O celulă reprezintă intersecţia dintre o linie (un rând) şi o coloana si are o adresă unică (identificator) alcatuită din concatenarea identificatorilor de coloană şi linia pe care se află celula. De exemplu, C7 esteidentificatorul celulei aflată la intersecţia coloanei C cu linia 7. Selectarea unei celule înseamnă evidenţierea ei prin indicatorul de celula (celula este încadrată printr-un dreptunghi îngroşat) şi apariţia identificatorului de celulăîn caseta Name Box. La un moment dat este selectată doar o singură celulă. Operaţia de selectare a unei celule se poate realiza prin diverse moduri:   folosind tastele săgeţi – se va selecta celula vecină din direcţia corespunzătoare tastei; folosind mouse-ul prin execuţia unui click pe celula dorită;

Deplasarea indicatorului de celulă (selectarea unei alte celule) se poate realiza şi prin următoarele operaţii:     tasta <Page Up> - deplasare cu un ecran în sus (22 rânduri); tasta <Page Down> - deplasare cu un ecran în jos (22 rânduri); tasta <Home> - deplasare spre coloana A din rândul curent; combinaţia <Ctrl>+<Home> - deplasare la celula A1 (colţul stânga-sus).

Dacă se doreşte vizualizarea altor regiuni din document (foaia de calcul), se vor folosi barele de derulare/navigare (verticală sau orizontală). Pentru deplasarea cu o fereastră, în sus, în jos, la stânga, la dreapta, se efectuează click în spaţiul liber corespunzător din caseta de derulare a barei de derulare.

Domeniul selectat va fi încadrat de un dreptunghi îngroşat. se selectează antetul rândului . se menţine apăsat butonul şise trage spre celula din colţul opus ( deplasare spre dreapta sau stânga. după care se eliberează butonul de mouse. întotdeauna este selectată o singură celulă care reprezintă celula activă. Pentru a selecta un domeniu. şi apoi în sus sau în jos). deasupra capetelor (antetelor) de linii. se selectează un antet.n Excel. respectiv coloanei. iar celule ce compun domeniu vor fi colorate. Pentru a selecta întreaga foaie de calcul activă (toate celule ce formează foaia de calcul). Un grup de celule se numeşte domeniu (un dreptunghi obţinut princancatenarea unor celule). se efectuează click pe butonul Select All. se procedează asemănător cu selectarea unei zone dintrun document Word. după care se trage pentru a le selecta şi pe celelalte. adică se selectează celula dintr-un colţ al domeniului (se verifică dacă indicatorul de mouse are forma de cruce îngroşată. Pentru a selecta mai multe coloane sau rânduri. butonul din stânga-sus al foii de calcul. . excepţie celula cu care s-a început selectarea. ce înseamnă regimul de selectare). I Pentru a selecta toate celulele dintr-un rând sau dintr-o coloană.

a doua şi a patra celulă din rândul 3 de Adresa primei şi Celulele ultimei celule dreptunghi unui A1:C2 Un bloc de Adresa primei şi Trei celule din linia 2 B2:D2 celule de pe o ultimei celule care formează un linie bloc Un bloc de Adresa primei şi Trei celule din A2:A4 celule de pe o ultimei celule coloana A care coloană formează un bloc Toate celulele Identificatorul de pe o linie liniei Toate celulele de pe 3:3 a treia linie .B3.D3 Prima celulă Prima celulă din rândul 2. celulele pot fi referite prin:   lista de celule – celule nu sunt grupate. Referirea (adresa) unei celule reprezintă identificarea celulei prin identificatorul celulei şi determină accesul la conţinutul celulei pentru a fi prelucrat în cadrul unei formule. bloc de celule (domeniu) – celulele sunt grupate.B3.Definitie.D3 sau A1. Dupa modul în care sunt grupate. Referirea la un grup de celule dintr-o foaie de calcul se poate face în mai multe moduri: Grupul de celule Metoda Exemplu La ce se refera ? O celulă Mai celule negrupate Un bloc celule Adresa celulei multe Enumerare adrese celule Referirea A1 A2.

Prin utilizarea virguleipentru separarea celor două domenii. Diversitatea informaţiilor ce trebuie să fie conţinute în celulele unei foi de calcul. astfel încât informaţiile (date.D2 din Tabel7!A1. În mod prestabilit. şi anume la celule aflate în alte foi de calcul. dacă se doreşte adăugarea grupului de celule de la C2 la C8. Dacă pentru reuniune s-a utilizat simbolul virgulă. O intersecţie (Intersection) reprezintă totalitatea celulelor comune a două domenii. aceste elemente reprezintă dimeniunea unei celule.D2 altă foaie de de calcul foaia de calcul calcul Tabel7 Într-o foaie de calcul activă se face referire la celulele din foaia de calcul respectivă. la grupul de celule C20:C28. De exemplu. intersecţia (C2:C10 A10:J10) se referă la singura celulă C10. text) să poată fi vizualizate şi formatate (să poată să includă informaţiile introduse) conform opţiunilor utilizatorului. dar se pot face şi referire externe. se va face referirea (C2:C8. pentru intersecţie se utilizează un spaţiu (blank).Toate celulele Identificatorul de pe o coloană coloanei Toate celulele de pe C:C a treia coloană Celulele dintr-o Identificatorul foii Celule A1. la ajustareaînălţimii unui rând. O reuniune (Union) reprezintă totalitatea celulelor din două domenii separate. automat se ajustează înălţimea tuturor celulelor de pe rândul corespunzător. Reuniunile şi intersecţiile de domenii reprezintă două categorii speciale de domenii. . referirea este precedată de numele foii de calcul urmat de simbolul ” !” . Lăţimea coloanelor poate fi ajustată manual sau se poate folosi comanda Format  Column  AutoFit Selection pentru a încadra datele într-o lăţime corespunzătoare de coloană. De asemenea.43).75). determină ajustarea lăţimii coloanelor şi a înălţimii rândurilor. se realizează reuniunea celor două domenii. iar rândurile au înălţimea (Height) de 17 pixeli (12. În acest caz. coloanele dintr-o foaie de calcul au lăţimea (Width) de 64 pixeli (8. Trebuie specificat faptul că automat se ajustează lăţimea tuturor celulelor de pe coloana corespunzătoare. De exemplu.C20:C28).

se indică cu mouse-ul marginea din dreapta a antetului coloanei. în loc de a trage de margine. Dacă se efectuează dublu click pe marginea antetului coloanei. Formatarea textului conţinut în celule reprezintă opţiuni de aliniere a textului (Horizontal. Cursorul se va transforma sub forma unui instrument de reglare şi anume sub forma unei săgeţi cu două capete opuse. Vertical) în . Definitie. prin care coloana va deveni modificată în funcţie de cea mai mare informaţie din coloană. Se ţine apăsat butonul mouse-ului şi se trage de marginea antetuluicoloanei în direcţia (stânga ori dreapta) dorită pentru a ajunge la lătimea dorită. P De asemenea. şi apoi se poate selecta comanda Format  Column  AutoFit Selection. programul Excel va aplica coloanei facilitatea AutoFit Selection.entru a ajusta manual lăţimea unei coloane. se poate selecta coloana care se doreşte a fi ajustată. după care se eliberează butonul de mouse.

Right (dreapta) – conţinutul se aliniază la dreapta în interiorul celulei. titlurile foilor de calcul sunt centrate prin acest procedeu. Alinierea orizontală (Text alignment. aliniază conţinutul celulei la marginea din stânga.Horizontal) oferă şapte tipuri de alinieri:   General – tipul prestabilit (textul la stânga şi numerele la dreapta). Protection. exact ca butonul din bara de instrumente Formatting. “ -” este conţinutul celulei şi se selectează Fillca opţiune de aliniere. Border. Alignment. Shrink to fit. În practică. de exemplu. Prin utilizarea butoanelor de pe bara de instrumente Formatting. similară textului dintr-o coloană de ziar. Fill (umplere) – completează celulele cu conţinutul curent prin repetarea conţinutului pe lăţimea celulei. Patterns. Justify (alinierea la ambele capete) – aliniază textul de-a lungul celulei şi ajustează spaţierea în cadrul fiecărei linii. se selectează Format  Cells care deschide caseta de dialog Format Cells ce oferă etichetele (paginile): Number. În mod prestabilit. După selectarea celulei ce se doreşte a se formata (prelucrarea textului din interiorul celulei). aplicarea de margini (Borders). controlul textului (Wrap Text. Merge cells). Font. iar numerele la dreapta. programul Excel aliniază textul la stânga.interiorul unei celule. în celulă va apărea “ ------“ . se pot ignora aceste configuraţii prestabilite şi se pot realiza alinieri ale textului şi numerelor în interiorul celulelor. Left (Indent) .     . dar sunt configurate în pagina Alignment (aliniere) din caseta de dialog Format Cells. astfel că toate liniile să aibă o lăţime egală cu a celulei. Există mai multe opţiuni de aliniere care nu sunt accesibile din bara de instrumente Formatting. orientarea textului (Orientation) prin rotire. numit Merge and Center (fuzionare şi centrare). la dreapta şi centrat. dar se poate opta pentru un interval de decalaj în caseta Indent (decalaj). asigurând astfel o margine dreaptă. Center (centrat) – conţinutul se centrează faţă de marginile stânga şi dreapta ale celulei. se selectează celulele care includ titlul şi apoi se efectuează click pe butonul Merge and Center (oferit de CommandsFormat). dacă. la stânga. prin care celulele selectate sunt fuzionate (unificate) şi se centrează conţinutul primei celule din stânga selectate de-a lungul noii celule obtinute prin fuzionare. colorarea celulei. Pentru a fuziona şi centra un titlu. Programul Excel oferă şi un al patrulea mod de aliniere. utilizarea de fonturi colorate.stânga(decalaj).

alinierea faţă de partea de sus a celulei. Pentru etichetarea unui grup de etichete de rând.. Center Across Selection (centrare de-a lungul selecţiei) – se aplică unui domeniu de celule. este similară opţiunii Merge and Center. Top (sus). Rotirea textului permite crearea unui cap de rând sau de coloana care să iasă în evidenţă. se va folosi orientarea verticală şi fuzionarea textului. Alinierea pe verticala (Text alignment -Vertical) oferă următoarele patru opţiuni: Bottom (jos)prestabilită.Center (centru) – centrat faţă de marginea de sus şi de jos a celulei. fie prin orientarea verticală dacă se efectuează clik pe caseta în care scrie cuvântul “ T e x t” . conţinutul primei celule din stânga este centrat pe suprafaţa totală a tuturor celulelor. . dar nu realizează fuzionarea celulelor. Orientarea textului (Orientation) se poate realiza. fie prin modificarea orientării textului folosind caseta rotativă Degrees (grade) sau se trage de indicatorul Text în cadrul instrumentului Orientation. Justify (ambele capete) – adaugă spaţii între linii pentru a completa înălţimea celulei în mod uniform.

Exemplu. lăţimea celulei nu este modificată. Marginile şi culorile (Borders. Font. Shrink to fit (restrânge pentru încadrare) – reduce dimensiunea tipului de literă din interiorul celulelor selectate pentru a încadra conţinutul în interiorul acestora. se selectează titlul şi mai multe celule suplimentare de sub titlu şi apoi se acţionează comanda Format  Cells care deschide caseta de dialog Format Cells unde se validează Merge cells. O margine (Border) este o linie trasă în jurul unei celule sau în jurul unui grup de celule. Dacă se doreşte ca un titlu vertical să traverseze mai multe rânduri. dacă acesta depăseşte marginile stânga şi dreapta ale celulei.fuzionarea (unirea) celulelor selectate. Culoarea de umplere (Fill Color) este folosită pentru selectarea fundalului unei anumite părţi . Fill. Merge cells (fuzionare celule).Controlul textului (Text control) oferă următoarele opţiuni:    Wrap Text ( încadrare în lăţime) – expediază conţinutul unei celule pe linia a doua şi pe următoarele. doar înălţimea ei. Patterns) reprezintă modalităţi de a scoate în evidenţă informaţiile dintr-o foaie de calcul. lăţimea celului nu este modificată.

Scientific (stiintific). Celulele selectate pot fi formatate folosind bara de instrumente Formatting. Text. Date.Culoarea fontului (Font Color) este aplicată textului în sine. Currency (moneda). Accounting (contabilitate). Number. Formatarea numerelor conţinute în celule reprezintă opţiuni de prezentare a numerelor într-o varietate de formate (categorii de format) : General. Fraction. Time. sau pentru a simplifica modul de citire a numerelor prin alinierea tuturor punctelor zecimale într-o coloană. Custom. Butoanele Borders. Programul Excel oferă prezentarea numerelor sub diverse formate pentru a identifica diferite numere ca valori monetare sau procente. . Fill Color. Percentage (procente). Definiţie.a foii de calcul. Special. caseta de dialog Format Cells sau meniul rapid (se execută click-dreapta). Font Color se pot utiliza şi de pe bara de instrumente Formatting.

denumit şi zero de final (trailing zero). în speţă General. Prin formatarea unui număr.45 este afişat cu o cifră după virgulă. De exemplu. nu afişează zerourile care nu influenţează valoarea efectivă a numărului. Excel va ignora ultimul zero. ceea ce se schimbă este modul de afişare şi nu valoarea numerică a acestuia.75 este afişat fără cifre după virgulă. dacă numărul 9. Formatul general al numerelor. care are aceeaşi valoare cu 10. dacă se introduce 10.50. În cazul reducerii numărului de cifre. adică se pot elimina/adăuga cifre diferite de zero.Dacă numărul 9.Observaţie. La formatarea unui număr se poate opta pentru reducerea/creşterea numărului de cifre.5.5. Pentru a formata celulele (numerele conţinute) folosind bara de instrumente Formatting. atunci acesta va fi rotunjit la 9. De exemplu. atunci va fi rotunjit la 10. mai înainte se selectează celulele şi apoi se efectuează click pe un buton pentru a aplica formatele următoare: Buton (stil) Efect – Exemplu . numărul afişat va fi rotunjit.

separatorul miilor şi modul de tratare a numerelor negative. Se pot stabili şi alte opţiuni disponibile. Pentru formatarea unor celule. Categoriile de format din caseta de dialog Format Cells Categorie Descriere General Formatul prestabilit.45 Programul Excel dispune de mai multe formate numerice decât se pot selecta din caseta dialog Format Cells.45 de cifre după virgulă) devine 0.450 Decrease Decimal (scade numărul Reduce cu una numărul de cifre după de cifre dupa virgulă) virgulă: 0. fie efectuează click pe butonul drept al mouse-ului pentru a deschide un meniu rapid din care alege comanda Format Cells. apoi deschide caseta de dialog Format Cells.)..lei.6 Percent Style (stil procent) Comma Style (stil virgulă) Increase Decimal (creşte numărul Mai afişează o cifră după virgulă: 0. dar fără simbolul monedei: 12345. Mai înainte se selectează o categorie de format..Currency (monedă) Afişează şi aliniază simbolul menedei ($. după care se completează şi celelalte opţiuni.450 apare sub forma 0. cum ar fi culoarea textului şi culoarea de fundal a celulelor. fie prin comanda Format  Cells din bara de meniuri. de se se se Caseta de dialog Format Cells oferă pagina (eticheta) Number ce include o listă cu diverse categorii de format şi controlează numărul de cifre după virgulă.45 sub forma 45% Identic cu stilul Currency. se selectează celule corespunzătoare. separatori prin virgulă şi puncte zecimale Afişează numărul sub formă de procent: 0.6 sub forma 12345. .

etc. pe bara de Fraction (fracţie) Scientific (ştiinţific) Text (text) Special Custom (preferinţă) Formate pentru fracţii dintr-o listă derulantă Formatul de afişare în notaţia exponent: 1. număr telefon. Numerele sunt precedate sau urmate de simbolul monedei corespunzător opţiunii de ţară. Valorile nule sunt afişate sub formă de liniuţe. se poate folosi un separator pentru mii şi se pot include numere negative.). Format special (cod poştal. dar se pot stabili cifrele după virgulă. . Selectarea dintr-o listă de formate (personalizate). Se aliniază simbolurile monedei şi punctele zecimale. Currency (monedă) Accouting (contabilitate) Date (dată) Time (timp) Percentage (procent) Formatul pentru dată dintr-o listă derulantă.Number (număr) Similar formatului General.01E+03 Formatul converteşte un număr într-un text. Formatul pentru timp dintr-o listă derulantă. Similar cu butonul Percent de instrumente. Sunt afişate valorile nule.

. operatori matematici (aritmetici şi relaţionali) şi funcţii. formula este precedată de semnul ”=”.4.4 Formule şi funcţii Formulele şi funcţiile sunt oferite de programul Excel pentru efectuarea de calcule folosind conţinutul unor celule dintr-o foaie de calcul sau din mai multe foi de calcul în conformitate cu proiectarea şi cerinţele aplicaţiei. Definiţie. funcţia este o formulă complexă predefinită identificată printr-un nume şi conţine între paranteze o listă de argumente ce reprezintă o expresie. Formulele sunt expresii formate din operanzi (constante şi/sau referiri de celule).

Formula se termină prin tasta <CR>. tehnica de tip indicare – se selectează celula unde trebuie să apară rezultatul şi se tastează semnul ”=”. ci rezultatul calculelor în conformitate cu expresia corespunzătoare formulei.microsoft.Cea mai simplă formulă este cea care conţine o valoare (constantă numerică sau text).com/mspress). introducerea formulei se face prin repetarea următoarei acţiuni: se efectuează click pe celula ce este operand în formulă şi se tastează semnul pentru operatorul . nu se recomandă pentru formulele complexe. 1998 (http://www. şi ca efect în celulă nu va fi afişată formula . În cazul în care formula nu este precedata de semnul “ =” . tehnica traditională – se selectează celula în care trebuie să fie creată formula şi se introduce formula scriind adresele de celulă ale tuturor celulelor care urmează a fi introduse în formulă. În practică. 2. Microsoft Press. deoarece pot apărea erori prin tastare. Orice formulă trebuie scrisă într-o celulă a foii de calcul şi va apărea scrisă în bara formulei (Formula Bar). Formulele mai complexe sunt construite cu ajutorul expresiilor matematice. există două moduri diferite de a crea (scrie) o formulă: 1. Exemplu de mai sus este preluat din foaia de calcul Orders ataşată la cartea “ Excel 97 pas cu pas” . expresia matematică este interpretata ca o dată (numerică saude tip text). dar care sunt precedate de semnul “ =” .

la copierea unei formule care foloseşte un nume. Un nume definit nu poate folosi adrese valide de celule. după care se efectuează clik pe butonul Add. liniuţe de subliniere şi puncte. Denumirea domeniilor de celule este o facilitate prin care utilizatorul poate aplica un nume pentru a desemna o celulă sau un grup de celule (rolul variabilelor într-un limbaj de programare). până la terminarea întregii formule. efectul este acelaşi ca şi cum s-ar folosi o referinţă absolută de celulă. când o celulă este deplasată. Numele pot avea maximum 255 de caractere şi pot include litere. 2. la încheierea operaţiunii se efectuează click pe butonul OK. . cifre. primul caracter trebuie să fie o literă sau un caracter de subliniere. În cazul tehnicii de tip indicare.se selectează domeniul de celule ce urmează a fi denumit şi se efectuează Insert ŕ Name ŕ Define care deschide caseta de dialog Define Name ce oferă o listă de nume deja folosite în toate foile de calcul ale agendei de lucru. Un domeniu de celule poate fi denumit în trei moduri: 1.corespunzător. deci diferit de cifre şi punct. în loc de a folosi adresele de celule ca referinţe. se tastează un nume valabil şi se apasă <CR>. folosind caseta Name Box – se selectează domeniul de celule ce urmează a fi denumit şi se efectuează click în caseta Name Box din partea stângă a barei de formule. se poate folosi un nume în locul unei celule sau al unui domeniu de celule într-o formulă sau în argumentul unei funcţii. similar utilizării unei etichete de rând sau de coloană. Numele definite prezintă multiple avantaje:     numele sunt mai descriptive şi mai uşor de memorat decât adresele de celule. numele este deplasat o dată cu celula. se poate realiza ştergerea (delete) unui nume deja introdus folosind butonul Delete. folosind caseta de dialog Define Name . se încheie formula prin apăsarea tastei <CR>. în casta de text Names and workbook se tastează un nume valabil de domeniu. dacă este necesară referirea unor celule la mare distanţă unele de altele. se recomandă atribuirea de nume pentru aceste celule şi apoi referirea numelor atribuite.

se efectuează click pe butonul OK pentru a aplica numele. se selectează domeniul de celule ce urmează a fi denumit. Pentru a comuta la sau pentru a selecta un domeniu cu nume. fie pe primulsau pe ultimul rând. chiar dacă textul nu este o etichetă de coloană sau de linie. Numele de domeniu se poate folosi ca argument pentru o funcţie oferită de programul Excel. se selectează rândul (Top-sus sau Bottomjos) şi/sau coloana (Left-stânga sauRight-dreapta) care conţine etichetele ce urmează a fi folosite pentru a denumi domeniul selectat. cu precădere în agendele de lucru şi foi de calcul de mari dimensiuni. se selectează opţiunea Insert ŕ Name ŕ Create din bara de meniuri pentru a deschidecaseta de dialog Create Names.folosind caseta de dialog Create Names – se poate atribui un nume unei celule din textul existent într-o celula. în caseta de text Create name in . fie pe prima sau pe ultima coloană selectată. se efectuează click pe săgeata orientată în jos din caseta Name şi se selectează numele din lista. numele îndeplineşte un rol de navigare. 3. . oriunde în interiorul agendei de lucru. De asemenea. se includ celulele al caror conţinut urmează a fi folosit ca nume.

După cum se va vedea din imaginea următoare. şi în alte celule vecine. Se deplasează indicatorul de mouse în direcţia instrumentului de umplere până când indicatorul capătă forma indicatorului de umplere (cruce mică neagră). dacă există un tabel de numere şi se doreşte realizarea totalurilor valorilor pe fiecare rând şi pe fiecare coloană. În timpul lucrului în Excel.8 mm) reprezintă diferenţa între operaţiile de selectare. O deplasare de mouse egală cu a 32-a parte dintr-un inch (aproximativ 0. Excel va insera în celula vidă o formulă de calcul (indiferent dacă acestă celulă a fost selectată sau nu) şi va calcula totalul.instrument de umplere). utilizatorul trebuie să urmarească frecvent forma indicatorului. deplasare şi copiere. se efectuează click pe butonul AutoSum. După aceea. şi anume : cruce mare ” în această formă se poate utiliza pentru activarea sau selecţia celulelor . Totalul se va plasa în ultima celulă vidă selectată. Indicatorul de mouse (cursorul) va lua mai multe forme în timpul deplasării într-o foaie de calcul. se selectează celula care conţine formula ce se doreşte a fi copiată. Pentru completarea unei formule (este o operaţie de copiere). se selectează celulele care conţin întregul tabel.C    ompletarea formulelor este operaţia prin care trebuie să se utilizeze facilitaţile Excel pentru copierea conţinutului unei celule ce reprezintă formule de calcul. dintr-un singur pas folosind butonul AutoSum ( ĺ-însumare automată) de pe bara de instrumente Standard. cruce mică neagr㠔 se va obţine această formă când mouse-ul se deplasează spre indicatorul de celula (colţul jos-dreapta = pătrat min negru . se poate include şi celula vidă care va conţine totalul. Se eliberează butonul de mouse şi astfel formula va fi copiată şi în celulele selectate. Însumarea pe rânduri şi pe coloane este o metodă de creare a totalurilor pe rânduri şi pe coloane. dar calculele se referă la celule corespunzătoare unor rânduri sau coloane. se selectează două celule suplimentare. Acesta apelează funcţia SUM. forma ce se utilizează pentru a comunica utilizatorului că este permisă operaţia de completare. săgeat㠔 această formă se va obţine când se deplasează spre marginea unei celule active. De exemplu. când indicatorul are această formă. pentru tabelul ce conţine numere . Operaţia de completare este un fel de operaţie de Ť copiere ť. se poate utiliza mouse-ul pentrudeplasarea celulei (copierea conţinutului celulei în altă celulă-mutarea celulei) . Dacă se doreşte inserţia unui rând alb înaintea totalurilor. Se apasă butonul de mouse şi se trage de indicatorul de completare pentru a selecta celulele unde se doreşte copierea formulei. Această operaţie se utilizează şi când celula conţine numere sau text.

a. Marginea are numele de . Modificarea formulelor (revizuire/actualizare) poate interveni în diverse situaţii : ˇ ˇ s-a introdus o formulă incorectă . automat în celula I4 se va crea formula =SUM(B4:H4). de asemenea celule vide. Prin utilizarea butonului AutoSum calculul totalurilor în coloana I şi în rândul 16 se va realiza automat şi imediat. coloana H este cu celule vide. sau poate edita formula existentă. programul Excel va desena fiecare adresă de celulă sau adresă de domeniu într-oculoare diferită şi va amplasa o margine de aceeaşi culoare în jurul celulei sau a domeniului.. scriind formula corectă. U tilizatorul se poate deplasa în celula care conţine formula şi să creeze o nouă formulă.în domeniul B4:G14. La efectuarea unui dublu click pe o formulă pentru a o deschide în vederea editării. ş.m. încelula I5 se va crea formula =SUM(B5:H5). iar rândul15 conţine.d. Deliberat. iar în celula I16 se va crea celula formula =SUM(B16:H16). au fost adăugate date noi şi este necesară modificarea formulei pentru reflectarea datelor noi introduse.

identificator de domeniu (Range Finder). O altă modalitate este aceea de a selecta celula care conţine formula şi apoi se selectează bara de formule unde se face click pe ea. fie identificatorul de domeniu. vom avea B16:H16. două puncte Ť : ť şi ultima celulă din domeniu (celălalt colţ diagonal). După încheierea editării formulei. Pentru a folosi tastatura. Pentru a modifica această referinţa într-o formulă. fie se tastează adresa celulei de înlocuire. se selectează referinţa din formulă şi apoi fie seefectuează click pe celula cu care se doreşte a se face înlocuirea. utilizatorul poate folosi tastatura. adică în cazul de mai sus.se trage de instrumentul de selecţie situat în partea de jos a indentificatorului de domeniu pentru a extinde sau pentru a reduce selecţia. se Ť apucă ť marginea identificatorului de domeniu şi se deplasează în celula corespunzătoare. Dacă este necesară includerea în domeniu a unui număr mai mare sau mai mic de celule. Pentru a folosi identificatorul de domeniu. dacă este considerat întregul tabel . Dacă referinţa care se doreşte a fi modificată este un domeniu de celule. referinţa este construită lexical din prima celulă din domeniu (un colţ). se apasă pe <CR> sau se execută click pe butonul Enter. Observaţie. Dacă se doreştemodificarea unor referinţe. se selectează întreaga referinţă şi .

apoi se trece în foaia de calcul şi se trage pentru a selecta domeniul de celule pentru noua formulă. deci dacă se apelează o singură funcţie. Se va folosi funcţia AVERAGE (medie) oferită de programul Excel prin butonul Paste Function (fx). pentru a economisi timp. în loc de a include toate caluculele care determină rezultatele în aceste celule. aceasta trebuie să fie . De asemenea. se recomandă utilizarea referinţelor la alte celule. Utilizarea funcţiilor Excel este o facilitate puternică şi performantă a programului Excel. Exerciţiu. sau se deplasează şi apoi se extinde identificatorul de domeniu. să se înlocuiască cuvântul Ť Total ť cu Ť Media ť şi să se realizeze acţiuni pentru ca pe rândul 16 şi pe coloana I să apară valorile medii ale numelor din tabel. Să se considere tabelul de numere din exemplul precedent. Utilizarea butonului AutoSum (ĺ) are ca efect apelarea funcţiei SUM. O funcţie este o formulă predefinită. prin care utilizatorul economiseşte timp pentru efectuarea unor calcule complexe. Funcţiile sunt formule.

urmat de unul sau mai multe argumente separate prin virgule sau Ť . Look & Caută şi returnează valori dintr-un Reference (căutare şi domeniu. ť şi incluse între paranteze : =Nume_funcţie (<lista-argumente>) De regulă. valoarea uzurii. După semnul egal urmează numele funcţiei. elimină caractere din dreapta sau stânga. cuantile. (17 funcţii) Date & Time (data şi ora) Determină ora curentă. ora sau data Math & Trig (matematică Calculează valoarea absolută. P Categorii de funcţii Excel Categorie Financial (financiare) Exemple Calculează rata dobânzii. suma. creează hiperconexiuni în reţele referinţă) sau documente din INTERNET Database (bază de date) Prelucrează valori dintr-o bază de date (tabel) din Excel Text (text) Converteşte text în majuscule sau minuscule. etc. rogramul Excel oferă utilizatorului sute de funcţii (235) care se pot apela pentru a calcula rezultate folosite în finanţe. abateri medii pătratice.precedată de semnul Ť = ť. sociale. ziua din săptamână sau din an. statistică. folosită pentru diverse acţiuni sau . Funcţiile sunt proceduri (programe structurate) care calculează un anumit rezultat cu o precizie foarte mare ţinând seama de performanţele actualelor microprocesoare cu care sunt înzeztrarte sisteme de calcul. concatenează şiruri de caractere. funcţia logaritmică. rata lunară de rambursare a împrumutului. etc. funcţii trigonometrice. economice. Statistical (statistică) Calculează medii. funcţiile sunt operanţi în expresiile care constituie formula. funcţia exponenţială. matematică. etc. rădăcina şi trigonometrie) pătratică. contabilitate. maxime şi minime. etc. inginerie sau în alte domenii ştiinţifice. Logical (logic) Evaluează o expresie logică şi returnează o valoare TRUE (adevărat) sau FALSE (fals).

dar utilizatorul trebuie să se informeze despre existenţa acestor funcţii şi să cunoască funcţiile de bază şi să aibă suficiente informaţii despre alte funcţii pentru a le putea apela atunci când este nevoie. nu este necesară memorarea tuturor funcţiilor dintr-o categorie. Daca trebuie să se apeleze o funcţie mai rar folosită. Lista categoriilor de funcţii include categoria funcţiilor cel mai recent utilizate (Most Recently Used) şi categoria tuturor funcţiilor (All). Caseta de dialogPaste Function se poate deschide şi prin comanda Insert ŕ Function. referitoare la starea unei celule. dar trebuie instalate separat din Analysis Toolpack Observaţie. funcţii incluse în Office 2000. a unui obiect sau mediu în ansamblu Calcule inginereşti. Este posibilă accesarea tuturor funcţiilor prin utilizarea paletei de formule (Formula Palette). se foloseşte butonul Paste Function (fx) de pe bara de instrumente Standard care deschide caseta de dialog Paste Function ce oferă lista categoriilor de funcţii (Function category) şi lista numelor de funcţii din categoria selectată (Function name). .Information (informaţie) Engineering (inginerie) pentru formatare (condiţionată) Returnează informaţii din programul Excel sau Windows. Evident.

dacă se doreşte valoarea unui împrumut sau a unei investiţii într-un moment de timp viitor. rata dobânzii la împrumut . pv (present value) – de tip number . pmt . nper . valoarea actuală . sumă platită periodic ca rată la împrumut . utilizatorul trebuie să cunoască rezultatul returnat (întors) de funcţie. valoarea iniţială a unui împrumut . . Prin regimul de asistenţă (Help) programul Excel oferă toate aceste aspecte pentru fiecare funcţie. ani.Înainte de a apela o funcţie. ce argumente trebuie sa aibă funcţia (tipul şi semnificaţia lor) şimodul de apelare al funcţiei. după efectuarea tuturor plăţilor. nper (number of periods) – de tip number . ˇ type – de tip number .type). zile sau alte unităţi) . tip având valoarea 1 sau 0. valoare viitoare) ce se apelează cu argumentele : ˇ ˇ ˇ ˇ rate – de tip number . număr de perioade (număr de luni. Apelul funcţiei se va face sub următoarea formă : FV(rate . plată . utilizatorul trebuie să cunoască faptul că există în categoria funcţiilor financiare (Financial) funcţia FV (future value . pv . utilizatorul urmănd să fie în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte oportunitatea accesării unor funcţii în cadrul aplicaţiei la care lucrează. De exemplu. pmt (payment) – de tip number .

Când se lucrează cu funcţii financiare. trebuie verificat dacă toate argumentele unei .Observaţie.

LOOKUP. DVAR. LOWER. TRANSPOSE. LOGINV. TRIMMEAN. ZTEST . ROUND. NORMSINV. INT. LN. SUMSQ. LARGE. SINH. NORMDIST. COLUMN. FV. STDEVPA. KURT. MEXA. BINOMDIST. TANH. GEOMEAN. AVERAGE. SIN. NORMINV. . DSUM. DDB. OFFSET. MINUTE. RAND. ˇ Statistical – AVEDEV. MIRR. MMULT. STEYX. SUMXMY2. YEAR . GAMMALN. REPLACE. COMBIN. ASIN. RSQ. VDB . PRODUCT. AREAS. CRITBINOM. TTEST. MINA. WEIBULL. PPMT. DEVSQ. MAX. ˇ Date & Time – DATE. GETPIVOTDATA. ˇ Look & Reference – ADDRESS. LEN.PERMUT. ACOSH. FTEST. PMT. NEGBINOMDIST.MEDIAN. CHIDIST. DOLLAR. RADIANS. HYPERLINK. VLOOKUP . TDIST. POWER. WEEKDAY. EXACT. SUM. STDEV. DMAX. NORMSDIST. COUNTIF. SQRT. Numele funcţiilor oferite de programul Excel pe categorii de funcţii sunt : ˇ Financial – DB. IRR. HOUR. COVAR. FACT. POISSON. TREAD. INTERCEPT. SIGN. MINVERSE. CONCATENATE. GAMMAINV. ˇ Database – DAVERAGE. COLUMNS. DATEVALUE. SMALL. MOD. DSTDEV. AVERAGEA. CONFIDENCE. DPRODUCT. TODAY. PV. SERCH. SKEW. PERCENTILE. ATAN. MID. CHITEST. PERSON. TIMEVALUE. SUMX2MY2. NPER. DEGREES. FISHERINV. RATE. NOW. FREQUENCY. STDEVA. T. INDIRECT. SLOPE. CHOOSE. FIXED. VARPA. VAR. MDETERM. ASINH. FISHER. ROUNDUP. LOGNORMDIST. PI. FIND. QUARTILE. ACOS. RIGHT. VARP. DVARP . BETADIST. TINV. FINV. SUBTOTAL. ROW. DCOUNT. EXP. SUBSTITUTE. PROB. STANDARDIZE. ˇ Math & Trig – ABS. COUNTBLANK. DGET. ROUNDDOWN. ISPMT. LOG. ODD. DMIN. CORREL. o lună sau un an. EVEN.funcţii sunt bazate pe aceeaşi perioadă de timp : o zi. CEILING. ROWS. ATAN2. LOGEST. MATH. GROWTH. MODE. STDEVP. MONTH. GAMMADIST. NPV. LINEST. EPONDIST. IPM. CODE. HYPGEOMDIST. FDIST. TAN. INDEX. LOG10. CHIINV. ATANH. BETAINV. COS. SLN. ROMAN. LEFT. FLOOR. REPT. CLEAN. HARMEAN. ˇ Text – CHAR. RANK. SECOND. DAYS360. PERCENTRANK.TRUNC . COUNT. DAY. TIME. SUMX2PY2. SUMPRODUCT. DCOUNTA. COSH. SYD. PROPER. SUMIF. COUNTA. HLOOKUP. FORECAST. MIN. VARA.

…. x2. xn) Produsul arimetic al numerelor p = x1 x2 … xn MIN (x1. x2. x2. TYPE. TRIM. ISERR.n) Rotunjeşte valoarea numărului x la n zecimale PI() Valoarea numărului  = 3. val2. ISREF.…. x2. ISERROR. x2.…. valn) Numărul elementelor ce conţin valori numerice COUNTA (val1. N. xn MAX (x1. xn (radăcina pătrată a dispersiei estimate) VARP(x1. xn .1) VAR(x1. ISLOGICAL.…. NA. xn) Suma aritmetică a numerelor s = x1+ x2 + … + xn PRODUCT(x1. xn COUNT (val1. Tabelul funcţiilor Excel utilizate mai frecvent în aplicaţii FUNCŢIA AVERAGE (x1. ˇ ˇ Logical – AND. x2. ISBLANK. x2. val2.14159265358979 RAND() Număr aleator uniform în intervalul (0. FALSE. OR. x2. ERROR. x2. x2. NOT. IF. VALUE . xn) Deviaţia standard estimată a valorilor x1. … . ISNA. xn) REZULTAT – DESCRIERE Media aritmetică a numerelor m = (x1+ x2 + … + xn) / n SUM(x1. xn) Maximul dintre numerele x1.….…. Numărul elementelor nevide valn) ABS (x) Valoarea absolută (modulul) numărului x INT(x) Partea întreagă inferioră a numărului x FLOOR (x. … .….…. TRUE . ISNUMBER. unde m este media aritmetică a valorilor STDEV(x1.…. UPPER.….…. ISTEXT. xn) Dispersia calculată a valorilor x1. ISNOTEXT. x2. xn) Dispersia estimată a valorilor x1. x2. INFO. TYPE.TEXT. x2. xn D= (xi – m)2/(n-1).n) Partea întreagă inferioară sau superioră a numărului x SQRT(x) Radăcina pătratică a numărului x ROUND(x.…. xn) Minimul dintre numerele x1.…. Information – CELL.

… . altfel este FALSE Valoarea returnată este constanta logică TRUE Valoarea returnată este FALSE . x1.…. Se localizează primul element al coloanei care este mai mare sau egal cu elementul căutat. expn) OR(exp1. altfel este FALSE Negaţia expresiei exp. Datele din această coloană sunt aşezate în ordine crescătoare.b) AND(exp1. expn . Selectarea unei valori dintr-o listă de valori. … . xn (radăcina pătrată a dispersiei calculate) Puterea be Modulo – restul împărţirii numerelor întregi a : b Conjuncţia expresiiloe logice exp1. exp2. Valoarea returnată este TRUE dacă fiecare expresie este TRUE. Dacă elementul localizat este în linia i. valoarea returnată de funcţie este conţinutul celulei din linia i şi coloana k a regiunii CHOOSE(i. x2. altfel returnează valoarea specificată prin exp2 Instrucţiune de ramificaţie multiplă.e) MOD(a. întotdeauna REZULTAT – DESCRIERE Se evaluează valoarea expresiei logice exp. exp1. exp2. Dacă valoarea expresieiexp este TRUE. xn) TODAY() NOW() VLOOKUP(val.…. Data calendaristică curentă Data şi ora calendaristică curentă Căutare verticală. exp2. altfel este FALSE Disjuncţia expresiilor logice exp1. Valoarea returnată este TRUE dacă expresia este FALSE. Valoarea returnată este TRUE dacă cel puţin o expresie este TRUE. … . pe baza valorii unui indice i.…. exp2.STDEVP(x1. reg. expn) NOT(exp) TRUE() FALSE() FUNCŢIA IF(exp. atunci funcţia IF returnează valoarea specificată prinexp1. Se caută o valoare în prima coloană a unei regiuni de date. … . exp2) D= (xi – m)2 /n. x2. expn . x2. xn) POWER(b. unde m este media aritmetică a valorilor Deviaţia standard calculată a valorilor x1. k) .

i. l=lăţime). Obţinerea unei referinţe la o celulă sau la o regiune de celule de dimensiune specificată (i=înălţime.n) FUNCŢIA MID(s. reg. Prima coloană are numărul de ordine 1. Se caută o valoare în prima linie a unei regiuni de date.n) RIGHT(s. Căutare orizontală. Argumentul bazareprezintă o referinţă la o celulă faţă de care se determină noua referinţă.HLOOKUP(val.n2) REPT (s.n) TRIM(s) de date. Dacă elementul localizat este în coloana i. Datele din această linie sunt aşezate în ordine crescătoare. k) OFSET(baza. l) Funcţii CODE(s) pentru CHAR(n) VALUE(s) LEN(s) LEFT(s . col. Prima linie are numărul de ordine 1. valoarea returnată de funcţie este conţinutul celulei din coloana i şi linia k a regiunii de date. Se localizează primul element al liniei care este mai mare sau egal cu elementul căutat. Celula pentru care se generează noua referinţă este deplasată faţă de celula de bază cu lin linii şi col coloane date de tip TEXT Codul ASCII al primului caracter din şirul de caractere s (şirul de caractere s va fi delimitat de ghilimele) Caracterul al carui cod ASCII este numărul întreg n Valoarea numerică a şirului de caractere s Numarul de caractere din şirul de caractere s Primele n caractere din şirul de caractere s Ultimele n caractere din şirul de caractere s REZULTAT – DESCRIERE Returnează n2 caractere din şirul de caractere s începând cu poziţia n1 Un şir de caractere obţinut prin repetarea de n ori a şirului de caracteres Un şir de caractere obţinut prin eliminarea tuturor spaţiilor.n1. lin. cu excepţia spaţiului care desparte cuvintele Transformă toate literele mari din şirul s în litere mici Transformă toate literele mici din LOWER(s) UPPER(s) .

type. după efectuarea tuturor plăţilor. nper. nper. type) Valoarea viitoare (Future value) a unui împrumut într-un moment de timp viitor.pv = valoarea actuală a împrumutului. pv. pmt. type) PV(rate.Numărul de luni. ….n2) Şirul de caractere obţinut prin înlocuirea în şirul s1 a n2 caractere începând din poziţia n1 cu şirul de caractere s2 Functii financiare în Excel PROPER(s) FV(rate. pmt. pv. fv. quess) Funcţii pentru DAVERAGE(db.s2. pmt. type) RATE(nper. sn REPLACE(s1. pmt = suma plătită ca rată la împrumut.nper = numărul de perioade. pv. unde db = referinţă la o regiune (domeniu) de celule care conţine baza de date. col = referinţă la un nume de câmp al bazei de date ( o celulă din prima linie a bazei de date) prin care se accesează coloana utilizată de funcţie. crit = referinţă la o regiune de celule care specifică criteriul utilizat (tabelul de condiţii) REZULTAT – DESCRIERE Returnează numărul celulelor cu valori numerice din coloana col a bazei de NPER(rate. type = 1 sau 0 după cum plata se face la începutul perioadei sau la sfârşitul peroadei Number of periods . fv. fv.crit) FUNCTIA DCOUNT(db.şirul s în litere mari Un şir de caractere în care prima literă a fiecărui cuvânt este transformată în literă mare CONCATENATE(s1.col. fv.n1. pmt.col. pv. nper. unde rate = rata dobânzii.s2. type) PMT(rate. …. ani. zile sau alte unităţi de timp necesare pentru un împrumut Payment-Suma plătită periodic ca rată la împrumut Present value – Valoarea actuală a unui împrumut Rate – Rata dobânzii la un împrumut procesarea bazelor de date Returnează media aritmetică a valorilor din coloana col a bazei de date db care verifică criteriul crit. Un şir de caractere obţinut prin sn ) concatenarea şirurilor s1.s2.crit) .

crit) date db care verifică citeriul crit. unde m este media aritmetică a valorilor Returnează deviaţia standard estimată (rădăcina pătrată a dispersiei estimate) a valorilor din coloana col a bazei de date db care verifică criteriul crit Returneaza deviatia standard calculata (radacina patrata a dispersiei calculate) a valorilor din .…. Dacă nici un articol nu verifică criteriul.….col. x2. iar dacă mai multe articole verifică criteriul. x2.crit) DVARP(db. xn este D= (xi – m)2/n.col. unde m este media aritmetică a valorilor Returnează dispersia calculată a valorilor din coloana col a bazei de date db care verifică criteriul crit.…. Dacă x1.crit) DPRODUCT(db.col. se va returna #NUM ! Returnează valoarea maximă a numerelor din coloana col a bazei de date db care verifică criteriul crit Returnează valoarea minimă a numerelor din coloana col a bazei de date db care verifică criteriul crit Returnează produsul valorilor din coloana col a bazei de date db care verifică criteriul crit Returnează dispersia estimată a valorilor din coloana col a bazei de date db care verifică criteriul crit. funcţia va determina numărul tuturor celulelor bazei de date care verifică criteriul Returnează numărul celulelor nevide din coloana col a bazei de datedb care verifică citeriul crit Returnează conţinutul unei singure celule din baza de date db.col.crit) DSTDEVP(db. Argumentul col este opţional. se va returna valoarea de eroare #VALUE !.col.crit) DGET(db. Dacă x1. xn sunt aceste valori.col.col.…. dispersia calculata a valorilor x1.col.crit) DSTDEV(db. dispersia estimată a valorilor x1.crit) DMAX(db. Dacă acest argument este omis. xn sunt aceste valori. x2.DCOUNTA(db.crit) DVAR(db. x2.crit) DMIN(db. xn este D= (xi – m)2/(n-1).col. Celula este situată în coloana col şi verifică criteriul crit.

funcţia PI).col. . Argumentele sunt separate de virgulă sau de Ť .crit) coloana col a bazei de date db care verifica criteriul crit Returnează suma volorilor din coloana col a bazei de date db care verifică citeriul crit Tipul şi numărul argumentelor utilizate în definirea funcţiilor depinde de funcţia respectivă. în acest caz apelul funcţiei de face sub forma : =Nume_functie() Argumentele pot fi : ˇ constante (valori numerice sau text) . ˇ ˇ referinţe de celule .DSUM(db. ť. referinţe de regiuni de celule (domenii). iar unele funcţii nu au argumente (de exemplu.

utilizatorul trebuie să se asigure că celula în care se doreşte afişarea rezultatului. deci dindomeniul G12 :G20. ori se execută click în caseta Formula Bar şi se tastează Ť = ť şi apoi conţinutul formulei. În ultimul caz. dacă se execută click în lista derulantă acasetei Function. Paleta de formule include o descriere a funcţiei şi una sau mai multe casete de text pentru fiecare argument al funcţiei. deoarece se Ť intuieşte ť argumentul. Dacă funcţia dorită se află în listă. Pentru unele funcţii care folosesc un singur domeniu de celule apare şi descriere domeniului. Sunt douămodalităţi. se selectează celula G21 şi apoi se execută click pe butonul Edit Formula şi apoi se selectează . Casetele corespunzătoare argumentelor trebuie completate pentru a utiliza funcţia apelată. dacă în foia de calcul (tabel) din imaginea precedentă se doreşte ca în celula G21 să se calculeze media valorilor de pe coloana G.nainte de a introduce o funcţie(formulă). caseta Name aflată în partea stângă a barei de formule (Formula Bar). se selectează şi astfel programul Excel va scrie funcţia în bara de formule şi în paleta de formule. I De exemplu. este activă (selectată). se va transforma în caseta Function (funcţie). ori se execută click pe butonul (=) Edit Formula(editare formulă) din bara de formule pentru a deschide paleta de formule. afişând numele ultimei funcţii folosite şi o lista cu cele mai recente funcţii utilizate.

Automat apare primul argument domeniul G12 :G20. Exista doua tipuri de functii/formule : ˇ Functii obisnuite la care rezultatul va fi returnat doar intr-o celula. în casetele de texte Number 1. rezultatele funcţiei sunt afişate în celula activă. Se va deschide paleta de formule.funcţia AVERAGE din caseta Function. Dacă selecţia este corectă se confirmă prin efectuarea unui click pe butonul OK. Number 2. în momentul când celula respectivă este activă (selectată). etc. şi anume caseta pentru funcţia AVERAGE aşa cum apare în imaginea următoare. În cazul în care se doresc alte argumente. se pot tasta sau introduce alte argumente. adica sunt functii de . Se poate utiliza butonul Colapse Dialog (Inhibare casetă) Ca în cazul oricărei formule. iar funcţia este afişată în bara de formule (Formula Bar).

c) o matrice numerica data sub forma { <linia_1> . dupa care in bara de formula se tasteaza ‘ =MDETERM(A4 :C6)’ sau se apeleaza functia MDETERM indicandu-se argumentul ce este domeniul in care sunt elementele matricei A. Pentru calculul inversei. unde <linia_i> este lista elementelor liniei ‘ i’ separate de virgula. unde a. . apoi se apeleaza functia MINVERSE cu argumentul A4 :C6.B. ˇ Functii matriceale la care rezultatul va fi returnat intr-o zona de celule(domeniu). A4. dupa care se apasa combinatia de taste <CTRL> + <SHIFT> + <CR>. b) un nume de domeniu/regiune . Asemanator se va proceda pentru A3. … 65536} . <linia_2> .b Î{A. se va selecta domeniul A10 :C12 care in final va stoca inversa matricei. … An. apoi se va apela functiaMMULT indicandu-se argumentele A4 :C6. a) Calculul determinantului si inversei unei matrice(se utilizeaza functiile MDETERM si MINVERSE) Consideram A o matrice 3 x 3 si sa calculam determinantul matricei. b) Calculul puterilor unei matrice(se va utiliza functia MMULT).2.<linia_n>}. adica sunt functii de tipul f : D1 x D2 x …x Dn ŕ E1 x E2 x … x Em . EXEMPLE.tipul f : D1 x D2 x …x Dn ŕ D . respectiv A4 :C6. dupa care se apasa combinatia de taste <CTRL> + <SHIFT> + <CR>. In celulele domeniului A4 :C6 se introduc elementele matricei A. m Î {1. în acest caz argumentele funcţiei pot fi : a) un domeniu(o regiune) an : bm. … . Pentru A2 se va selecta zona G4:I6 unde se va stoca matricea rezultat. . apoi se selecteaza celula E4 unde se doreste sa apara rezultatul. . … Z} si n.

083333 0.08333 0 0. Se afişează un meniul local (meniu rapid) ce va permite selectarea funcţiei dorite de utilizator.5 0 -0. a unor valori dintr-un domeniu de celule. Pentru activarea acestei opţiuni se selectează regiunea (domeniul) de celule care urmează a fi verificate şi se efectuează click cu butonul drept pe bara de stare. .527778 0 2 0 7 8 3 det(A) 72 A*A 382 87 66 A*A*A 7720 1848 1344 0 8 0 3136 824 552 0 4 0 154 61 30 Opţiunea AutoCalculate (calcul automat) oferită de programul Excel permite efectuarea anumitor verificări referitoare la conţinutul unor celule (ce conţin constante sau valori ca rezultat al unei funcţii sau formule). Se poate cere afişarea automată în bara de stare a calculului pentru sumă.19444 -1. medie. Efectul apelării funcţiei solicitate se va afişa în bara de stare.208333 -0. etc.81944 0.matricea A 19 3 3 inversa A 0.

Prin comanda Tools ŕ Auditing se deschide unmeniul din care se alege comanda Show Auditing Toolbar (afişarea barei de unelte pentru verificare). astfel că urmărirea lor poate fi anevoioasă. se indică acele celule. Programul Excel oferă utilizatorului diferite mijloace grafice destinate verificării interdependenţei celulelor. adică ascendenţii celulei .Formulele şi funcţiile utilizate într-o foaie de calcul fac referinţe la diferite celule sau domenii de celule. Aceste referinţe pot fi destul de complicate pentru unele foi de calcul complexe. Uneltele din această bară trebuie utilizate numai după ce a fost selectată celula corespunzătoare. la care formula sau funcţia din celula activă face referinţe (celulele precedente. Aceste mijloace pot fi utilizate cel mai simplu prin afişarea pe ecran a barei de unelte (Auditing Toolbar) care este destinată verificării (Auditing) formulelor şi funcţiilor. Comenzile (uneltele) acestei bare sunt : ˇ Trace Precedents – celula actuală va fi legată cu săgeţi (de culoare albastră) de celulele precedente (folosite la determinarea conţinutului celulei active) .

ˇ Trace Error – indicarea celulei sau celulelor care cauzează eroarea în celula activă . Remove Depentent Arrows .active) . . ˇ ˇ New Comment ” ataşarea unui comentariu celulei active . Circle Invalid Data – încercuirea datelor invalide (în context cu comanda de validare a datelor) .ştergerea săgeţilor care indică celulele descendente de nivel cel mai înalt pentru celula activă . ˇ ˇ ˇ ˇ Remove Precedent Arrows – ştergerea săgeţilor care indică celulele ascendente de nivel cel mai înalt pentru celula activă . ˇ Clear Validation Circles – ştergerea cercurilor de validare . comanda poate fi utilizată dacă celula activă conţine o valoare ce indică oeroare . Trace Dependents ” indicarea acelor celule care utilizează informaţia din celula activă (celulele care depind de celula activă. Remove All Arrows – ştergerea tuturor săgeţilor de indicare a interdependenţelor . adică descendenţii) .

Dacă o foaie de calcul este mai complexă (volum mare de date şi calcule complexe). prin . Pentru a fi un instrument puternic în calculul tabelar. dacă trebuie să se realizeze suma valorilor pe mai multe linii sau pe mai multe coloane. aceste date vor fi suprascrise. utilizatorul va detecta câteva diferenţe la copierea şi deplasarea celulelor şi a domeniilor de celuleîn Excel : ˇ dacă se inserează celulele deasupra unor date existente. programul Excel a introdus referinţe de celule absolute şi relative.Referinţe absolute şi relative de celule Operaţia fundamentală de copiere a celulelor în Excel este o operaţie mai specială ţinând seama că o celulă poate conţine valori de date (constante .numere. ar trebui să se introduca acelaşi tip de formulă de mai multe ori. schimbându-se doar coordonatele(referinţele) unor coloane sau linii. este incomod să se repete introducerea unor formule în mai multe celule. Faţă de metodele fundamentale de copiere în Office 2000. De exemplu. text) sau formule (apeluri de funcţii şi expresii).

programul Excel va goli memoria Clipboard. ˇ la decuparea unei celule în Excel. Dacă se selectează o regiune (domeniu) de celule pentru a fi copiate în alt loc din foaia de calcul. nu se pot realiza copii multiple . datele trebuie inserate imediat. aceasta poate fi lipită o singură dată. Această metodă este folosită dacă celulele care urmează a fi copiate. ˇ la decuparea unei selecţii. a doua. sunt vizibile pe ecran. ˇ decuparea şi lipirea. apoi interclasarea unor operaţii şi apoi lipirea . se deplasează mouse-ul ca să indice spre laturile indicatorului de . dar nu este eliminată din foaia de calcul decât în momentul inserării ei în noua locaţie prin apăsarea tastei <CR> sau efectuarea unui click pe butonul Paste . precum şi copierea şi lipirea au efecte diferite în Excel faţă de pachetul Office 2000 . şi a n-a copie . deci se poate folosi butonul Paste pentru a insera prima. este imposibilă copierea. altfel decuparea sau copierea sunt anulate . copierea şi lipirea sunt operaţii care se pot repeta .urmare trebuie să existe suficiente celule vide pentru a se accepta selecţia ce urmează a fi inserată . aceasta este copiata în memoria Clipboard. la apăsareatastei <CR> la sfârşitul unei operaţii de lipire. se apasă <CR> numai la inserarea ultimei copii. Utilizarea facilităţilor de tragere şi aşezare (drag and drop) este eficientă în operaţiile de copiere şi în acest caz. După selectarea celulelor. după selectare se foloseşte butonul Copy care are ca efectîncadrarea domeniului cu un dreptunghi cu laturi din linii întrerupte mişcătoare. cât şi destinaţia lor.

Aceste efecte sunt rezultatul modificării automate a referinţelor de celule din formula continută în H18. In cazul în care este vorba de copierea unei formule dintr-o celulă în alta. Exemplu demonstrativ. în final în celula J20 se va obţine valoarea 0. . Evident. în celula J20 se obţine valoarea 0 deoarece domeniul E20 :I20 este vid. Translaţia referinţelor este identică cu translaţiacelulei J20 faţă de celula H18 care conţine formula iniţială. Acest tip de referinţă se numeşte referinţă relativă. programul Excel modifică automat fiecare referinţă de celula din formulă. După cum se poate vedea din exemplele precedente. Se menţine apăsat butonul drept şi se trage de celule în noile lor locaţii. Indiferent de modalitatea de copiere. iar formula afişată în bara de formule va fi=SUM(E20 :I20). Să presupunem că celula H18 conţine formula =SUM(C18 :G18) care calculează suma valorilor din domeniul de celule C18 :G18 şi dorim să copiem celula H18 în celula J20. Se poate observa din imaginea de mai jos că referinţele au fost translatate. copierea valorilor s-a realizat obişnuit conform metodei generale oferite de pachetul Office 2000. cu excepţia instrumentului de completare (unde indicatorul de mouse se va transforma într-o săgeată).celulă(domeniu). se va deschide un meniu rapid. La eliberarea butonului de mouse. care permite opţiunea între deplasarea (mutarea) şi copierea celulelor.

referinţele celulelor din formula copiată sunt translatate în funcţie de poziţia destinaţiei faţă de celula copiată. iar în bara de formule va fi afişată formula nemodificată.Prin urmare. în procesul de copierea a celulelor care conţin formule. Prin copiere se poate ajungeţi la cazuri în care unele referenţieri de formule devin invalide. Dacă se repetă procesul anterior de copiere a formulei H18 în celula J20. După aceasta editare se apasă tasta <CR> şi astfel rezultatul în celula H18 va fi acelaşi ca cel anterior. .Vom selecta celula H18 şi o vom edita (se execută click dublu pe ea sau click simplu pe ea şi apoi click simplu în bara de formule) prin trecerea la fiecare referinţă de celulă. când se afişează textul Ť #REF ! ť. rezultatul obţinut în celula J20 va fi identic cu valoarea din H18. În exemplul următor (imaginea următoare) vom ilustra procesul de referenţiere absolută a celulelor unei formule. când se apasă tasta <F4> care face ca în faţa literei de celulă şi în faţa numărului liniei să apară simbolul Ť $ ť ( sau se va tasta efectiv simbolul Ť $ ť).

În domeniul de celule A2 :A19 vom introduce în ordine numerele 1. celulele originale. Exercitiu. fără nici o translatare. 2. Folosind referinţe mixte. formula copiată referenţiază (accesează). . după care vom selecta celula B2 şi executăm Copy. vom genera un tabel al înmulţirii numerelor (Tabla înmulţirii) .În acest caz s-a utilizat referenţierea absolută. iar componenta care nu este precedată de simbolul Ť $ ť este o referinţă relativă. recomandă utilizarea seriilor de valori . Există posibilitatea utilizării şi a referinţelor mixte. În acest caz. iar în domeniul B1 : M12 aceleaşi valori. componenta în faţa căreia este plasat simbolul Ť$ť este o referinţă absolută . … 19 ( se . Edit ŕ Fill ŕ Series). În celula B2 vom introduce (edita)formula Ť =$A2*B$1 ť. Vom selecta domeniul întreg B2 : M12 şi executăm lipirea (Paste) şi asfel se va genera tabelul înmulţirii (Tabla înmulţirii) din imaginea care urmează.

y) Î D1 x D2. Aceste tabele vor avea următorul format : ˇ la un tabel unidimensional orizontal formula (sau referinţa la o formulă) este situată în linia .y) ) pentru valori ale argumentelor care parcurg un domeniu de valori x Î D sau (x.5 Tabelarea funcţiilor (Table) Definiţie. Programul Excel oferă utilizatorului comanda Table pentru generarea valorilor unei funcţii. se poate genera fie un tabel orizontal. Fiind definită o funcţie de o singură variabilă y=f(x). comanda fiind selectată prin opţiunea Data ŕ Table. fie un tabel vertical.4. Tabelarea unei funcţii de una sau mai multe variabile reprezintă generarea valorilor funcţiei ( f(x) sau f(x.

Dacă x este o celulă care conţine argumentul iniţial ( de pornire al funcţiei). să tabelăm funcţia f(x)=x*sin(x). De exemplu. x1 x2 … xn =f(x) y1 y2 … yn Pentru tabelarea unei functii de o singură variabilă. =f(x) x1 y1 x2 y2 … … xn yn ˇ la un tabel unidimensional vertical formula ( sau referinţa la o formulă) este situată în coloana care va conţine valorile calculate. Se selectează regiunea dreptungiulară care conţine valorile argumentului . . unde i Î { 1. y2. astfel se va realiza o referinţă. apoi se execută click pe celula care conţine valoarea de început a argumentului. … n}. . referinţa la celulă (sau numele celulei) care conţine formula Ť =f(x) ť precum şi celulele care vor conţine valorile funcţiei. Pentru aceasta se execută click în caseta corespunzătoare. iar pentru un tabel orizontal trebuie completată caseta Row input cell. şi anume x1.19). … . de exemplu în celula din stânga primei valori calculate . Din meniul Data se alege comanda Table.În celula B1 introducem valoarea 1. în celula care este deasupra primei valori calculate. Programul Excel va înlocui succesiv valorile xi în x şi va calcula valorile y1. utilizatorul trebuie să definească o formulă Ť =f(x) ť şi un şir de valori ale argumentului.care conţine valorile calculate. ”. de exemplu. Pentru un tabel vertical. . iar în celula B2 formula. x2. x Î{1. xn. … yn folosind relaţiile yi = f(xi). trebuie completată caseta Column input cell. care va afişa fereastra de dialog Table.

y).1 … zn. şi astfel se realizează tabelarea funcţiei considerate.În domeniul A4 :A22 introducem valorile folosind Edit ŕ Fill ŕ Series. apoi click pe celula B1 sau A4 care conţin valoarea iniţială a argumentului.1 z2.m . Se execută click pe butonul OK.2 … … … … … ym Z1.1 y2 z1.y) x1 x2 … xn y1 z1.m z2.2 z2. apoi în celula B4 indroducem formula Ť =B1*SIN(B1) ť sau Ť =A4*SIN(A4) ť . Fiind definita o funcţie de două variabile z=f(x.2 … zn. se poate genera un tabel bidimensional de forma următoare : =f(x.m … zn. Se execută comanda Data ŕ Table ce determină apariţia casetei de dialog Table în care se realizează click în caseta Column input cell. după care se selectează regiunea de celule A4 :B22.

formulă) este situată în colţul stânga-sus al tabelului bidimensional. i Î { 1. y2 . . Pentru acest lucru se selectează regiunea de celule ce conţin formulele matriciale şi din meniul Edit se selectează Copy.)}. ˇ prin acţionarea butonului OK operaţia de tabelare este realizată. apoi comanda Paste Special care deschide o fereastră de dialog din care se selectează butonul Values. . … . z2 . celula (sau numele celulei) care contine formula Ť=f(x. xn şi y1 . ˇ din meniul Data se alege comanda Table care afişează caseta de dialog unde în linia Row input cell se va tasta sau se va indica cu mouse-ul referinţa la celula care conţine un argument al funcţiei . … . Observatie. Etapele pentru tabelarea funcţiei de două variabile sunt următoarele : ˇ se selectează regiunea dreptunghiulară care conţine volorile argumentelor.y) ť . după care se vor calcula valorile z1 . în linia Column input cell se va tasta sau se va indica cu mouse-ul referinţa care conţine celălalt argument al funcţiei . Este nevoie de convertirea lor în valori ordinare pentru a fi editate.B1)}. zm folosind relaţiile zij = f (xi . programul Excel va înlocui succesiv valorile xi în x şi valorile yj în y. Celulele care conţin formule matriceale nu pot fi editate individual. Celulele generate cu ajutorul comenzii Table vor conţine anumite construcţii speciale ale programului Excel. Dacă x şi y sunt două celule ale foii de calcul care conţin argumentele iniţiale ale funcţiei. … . yj).Pentru tabelarea funcţiei de două variabile. {=TABLE(B1. se va defini o formulă Ť =f(x. precum şi celulele care vor conţine valorile funcţiei . j Î { 1. … m}. … n}.y) ť şi două şiruri de valori corespunzătoare argumentelor x1 . În final se acţionează butonul OK. Formula (sau referinţa la rezultatul livrat de o .ym .B1)}. Exemple de formule matriceale:{=TABLE(. numite Ť formule matriceale ť şi vor fi incluse într-o pereche de acolade. {=TABLE(B2. x2 .

.

y = Suma.400.000. 35%. Calculul unor sume(capitaluri) obţinute după un an în urma depunerii la diverse bănci având diferite dobânzi anuale de aplicare (30%.000 lei) ce se va depune la o bancă ce are o dobândă anuală . 37%). trebuie ca în celula A6 să scriem formula Ť =B3 ť.000.Exemplu. se selectează regiunea de celule A6 :D16 şi se acţionează Data ŕ Table pentru a se introduce referinţele Row input cell şi Column input cell la fel ca şi în exemplul precedent. Vom crea o foaie de calcul în care memorăm în celula B1 o valoare pentru o sumă oarecare (26. . pentru realizarea operaţiei de tabelare. Pentru generarea unui tabel cu sumele obţinute la cele trei bănci corespunzătoare unor depuneri (de exemplu. de exemplu de 40%. valoare ce se va memora în celula B2. După acţionarea butonului OK generarea tabelului cu rezultate va apărea în regiunea de celule B7 :D16. adică o referinţă la rezultatul returnat de funcţia de două variabile (x. ca şi la exemplul precedent. Analog. 10 sume depuse la cele trei banci). Valoarea returnată de formulă este 36. În celula B3 trebuie să se scrie formula de calcul : Ť =B1+B1*B2 ť prin care se realizează suma obţinută după un an în urma depunerii la bancă. Dobânda). iar celulele din regiunea A7:A16 conţin valorile sumelor depuse la bănci. Celulele regiunii B6:D6 conţin dobânzile aplicate la cele trei bănci.

Dacă x1. etc. Exemplu. să se calculezedeviaţia standard estimată (rădăcina pătrată a dispersiei estimate) corespunzatoare celor 4 valori.Scenarii (Tabelarea unei funcţii de mai multe variabile) Definiţie.… xn este D= ĺ(xi – m)2/(n-1). Se cere ca zilnic.… xn). … . x2 . Prin . Vom nota cele patru măsurători prin x1. xn. x2 . unde . dispersia estimată a . fiecare scenariu având ataşat un nume distinct. Pentru generarea unor scenarii. în cadrul unui proces tehnologic trebuie să se măsoare valoarea unui parametru (de exemplu. Într-o foaie de calcul vom memora în celulele B2 :B5 valorile parametrului măsurate în prima zi. x2. x2. să presupunem că zilnic. x4. xn) pentru un set de valori ale argumentelor x1 . valorilor x1.) în diverse locuri. trebuie să se calculeze valori ale funcţiei de n varibile f(x1. urmare. presiunea. x2. .… xn sunt aceste valori. x3. Deviaţia standard estimată (rădăcina pătrată a dispersiei estimate) corespunzătoare celor 4 valori se calculează în celula B7 prin introducerea formulei Ť =STDEV(B2 :B5) ť. unde m este media aritmetică a valorilor. x2. … .temperatura. Un scenariu reprezintă o foaie de calcul ce conţine valoarea unei funcţii de mai multe variabile y = f(x1 . scenariu pe care îl vom numi Ť ziua1 ť. Pentru o funcţie de n variabile (argumente) se pot ataşa mai multe scenarii. de exemplu la 4 aparate de măsură.

Gestionarea (crearea. Summary) cu ajutorul cărora se pot realiza prelucrări asupra scenariilor . se utilizează meniul Tools pentru a selecta comanda Tools ŕ Scenarios .în linia Changing cells se tastează sau se indică cu mouse-ul referinţa la celulele care conţin valorile ce vor intra în calculul care se evalueaza . se va deschide ferestra de dialog Scenario Manager care oferă mai multe butoane (Show. scenariul generat este protejat la ştergere şi la editare (în acest caz şi foaia de calcul trebuie să fie protejată prin Tools ŕ Protect Sheet) . ˇ în fereastra de dialog Scenario Manager se acţionează butonul Add (adăugare scenariu) prin care se cere crearea unui nou scenariu . se acţioneaza butonul OK prin care se va afişa fereastra de dialog Scenario Values . Close. se selectează Tools ŕ Scenarios care determină deschiderea ferestrei de dialog Scenario Manager. acest scop îl are comanda Scenarios). în celula B7). se afişeaza fereastra de dialog Add Scenario în care utilizatorul trebuie să indice un nume pentru scenariu (Scenario name). Merge. dacă este activată opţiunea Prevent chages.Pentru crearea mai multor scenarii (în esenţă. în final. opţional comentariu (Comment) şi opţiuni de protecţie (Protection).se va ţine apăsată tasta <Ctrl> . Delete. Add. . afişarea. editarea) scenariilor se face prin următoarele acţiuni : ˇ după ce în foaia de calcul s-a memorat un set de valori (de exemplu. în regiunea B2 :B5) şi s-a introdus într-o celulă formula pentru calculul corespunzător (de exemplu. zona de celule care intră în calcul (Changing cells). Edit. pentru desemnarea celulelor neadiacente cu mouse-ul – in timpul selectării celulelor.

ˇ fereasta de dialog Scenario Values oferă specificarea valorilor corespunzătoare celulelor care trebuie să se modifice şi care reprezintă argumentele funcţiei (formulei) care se evaluează . Fereastra principală pentru gestionarea scenariilor Scenario Manager oferă 7 butoane care au . în final. se va acţionabutonul OK care determină revenirea la fereastra principală Scenario Manager. numărul maxim de argumente fiind 32 . sau se va acţiona butonul Add pentru a se afişa fereastra de dialog Add Scenario pentru crearea unui nou scenariu . în liniile corespunzătoare se vor introduce noile valori ale argumentelor.

funcţii bine definite : ˇ Show ” înlocuieşte în foaia de calcul valorile corespunzătoare scenariului care a fost selectat din lista Scenarios . acest lucru se face dacă agenda de lucru este partajată între mai multi utilizatori . ˇ Close – închide ferestra de dialog Scenario Manager . se creează un raport care afişeaza toate scenariile definite (valorile de intrare şi rezultatele corespunzătoare). se pot crea două tipuri de rapoarte. ferestra afişată oferă două botoane de validare (Scenario summary. dacă se validează butonul Scenario Pivot Table. în zona destinată comentariilor . referinţele la celulele care se modifică. ˇ Edit ” afişarea ferestrei de dialog Edit Scenario care este identică cu ferestra Add Scenario şi care permite editarea scenariului selectat (numele. se va genera un tabel pivot ce conţine şi un control de tip listă ascunsă . elementele listei permit filtrarea rezultatelor în rapor cu numele utilizatorului. comentariile). ˇ Summary – crearea unui raport într-o foaie separată a agendei de lucru activă . în cazul în care agenda de lucru este gestionată în regim monoutilizator . prin acţionarea butonului Merge se afişeaza ferestra de dialog Merge Scenarios ce oferă casetele Book şi Sheet prin care se indică numele agendelor de lucru şi numelor scenariilor ce trebuie interclasate . pentru care se doreşte recalcularea rezultatelor pentru scenariu aplicat . ˇ Merge ” interclasarea în foaia de calcul actuală a diferitelor scenarii care se află în diverse agende de lucru deschise simultan şi care trebuie să aibă aceeaşi structură . ˇ Delete ” ştergerea scenariului care a fost selectat din lista Scenarios . sumarul scenariilor şi un tabel pivotcorespunzător scenariilor . modificările efectuate sunt urmărite şi sunt afişate în partea inferioară a ferestrei. . Dacă se valideazăbutonul Scenario summary. Scenario Pivot Table) şi caseta Result cells. ˇ Add ” adăugarea de noi scenarii prin afişarea ferestrei de dialog Add Scenario . linia Result cells conţine referinţa sau referinţele la acele celule.

automat se creează două foi de calcul cu numele corespunzătoare tipului de raport : .Prin crearea celor două rapoarte.

probleme diverse de matematică. fizică. programul Excel oferă comenzile Goal Seek (căutare rezultat) şi Solver (rezolvare) cu ajutorul cărora utilizatorul are instrumente puternice pentru rezolvarea diverselor şi complexelor probleme practice. minime) . economie. probleme de programare liniară şi neliniară . . unele fiind reprezentate de probleme matematice complicate (optimizari şi ecuatii) : ˇ ˇ ˇ ˇ probleme privind determinarea extremelor unor funcţii (maxime. chimie. rezolvarea ecuatiilor şi sistemelor de ecuaţii .Rezolvarea de probleme (comenzile Goal Seek şi Solver) Prin meniul Tools. etc.

Euro Currency Tools.Observatie. Analisys ToolPak. utilizatorul trebuie să selecteze Tools ŕAdd-Ins prin care se va deschide fereastra de dialog Add-Ins ce oferă lista derulanta Add-Ins available ce conţine diverse comenzi (facilităţi) oferite de programul Excel ce nu apar în meniul Tools. Exemplu. Comenzile oferite de lista Add-Ins available sunt : Access Links. se poate determina valoarea argumentului x astfel ca y=f(x). adică Ť =B3*B3 + . iar în celula B4 scriem formula ce reprezintă definiţia funcţiei. etc. utilizatorul poate să determine valoarea argumentului unei funcţii f(x) atunci când este cunoscut rezultatul y returnat de funcţie. în celula B3 introducem o valoare oarecare pentru x. unde x este necunoscută. Dacă în meniul Tools nu este oferită comanda Solver. Pentru acest lucru. să determinăm o valoare x pentru care f(x)=75. y este cunoscut. Se va selecta şi valida Solver Add-in (Tool for optimization and equation solving) şi se va acţiona butonul OK. într-o foaie de calcul. astfel ca în meniul Tools va apărea comanda Solver. Analisys ToolPak-VBA. De fapt. dar care pot fi inserate prin selectare şi validare. (restul se vede din imaginea precedentă – fereastra Add-Ins). iar funcţia f este dată. Conditional Sum Wizard. Comanda Goal Seek (rezolvarea de ecuaţii) Folosind comanda Goal Seek. de exemplu 5. este rezolvată ecuaţia f(x) = y . În formulare matematică înseamnă că dacă este cunoscută valoarea y returnată de funcţia dată f(x). Dacă f(x) = x2 + sin(x). Autosave Add-in.

va fi afişată fereastra de dialog Goal Seek Status unde se afişează valoarea y dorită a funcţiei (Target value) şi valoarea determinată pentru argumentul x (Current value). Dacă se optează pentru butonul Cancel. se va selecta Tools ŕ Goal Seek care va afişa fereastra Goal Seek. dacă timpul de căutare este ceva mai mare. atunci se revine la valoarea originală a argumentului. În final. valoarea calculată a argumentului va înlocui valoarea iniţială a argumentului în celula B3. se poate folosi comandaStep (execuţie Ť pas cu pas ť) sau se poate folosi comanda Pause/Continue (întrerupere/continuare proces de căutare). În linia de introducere Set cell se tastează sau se indică cu mouse-ul referinţa la celula care conţine formula pentru funcţia f(x). valoarea returnată y va fi cea care apare în imaginea următoare. . iar în linia de introducere To value se tastează y pentru care se doreşte determinarea lui x. În linia de introducere By changing cell se tastează sau se indică cu mouse-ul referinţa la celula care va conţine rezultatul pentru argumentul x al funcţiei date (valoarea celulei va fi modificată până când se va realiza relaţia f(x)=y). Se va acţiona butonul OK. În unele cazuri (depinde de complexitatea ecuaţiei).SIN(B3) ť. Prin acţionarea butonului OK. Pentru a determina o valoare a lui x când y=75 astfel ca f(x)=75.

se va selecta comanda Tools ŕ Gool Seek care va deschide fereastra de dialog corespunzătoare şi care se va completa conform imaginii următoare: . de exemplu 6000000.Exemplu. presupunem că în regiunea de celule A3 :C14 sunt memorate valorile Limita inferioară. formula pentru calculul impozitului şi calculul salariului net.Constantă şi Procent corespunzătoare unui Salariu Brut din care va rezulta după calcularea unui Impozit. în celulele F3 :F7 se scriu formulele corespunzătoare pentru căutarea în tabel a valorilor corespunzătoare pentruLimita inferioară. Dacă se dă o valoare pentru Salariul Brut. Salariul Net. căutare verticală într-un tabel). de exemplu 5000000 şi care este memorată în celula F2. Pentru a determina Salariul Brut dacă Salariul Net este. Constantă şi Procent (se folosteşte funcţia predefinită VLOOKUP . Pentru a calcula salariul brut folosind salariul net. Aceste formule apar ca text scris în regiunea G3 :G7.

Rezultatul obţinut este 7657293 pentru Salariul Brut corespunzător salariului net de 6000000. Comanda Solver (rezolvarea de probleme) .

Valoarea extremă sau exactă a funcţiei prelucrate se obţine prin modificarea valorilor (valori de start) celulelor referenţiate în acest câmp.) se pot rezolva prin comanda Tools ŕ Solver. minime) şi de tip calcul direct (Value of). Argumentele funcţiei care se prelucrează sunt specificate prin referinţe în linia de introducere By Changing Cells. Linia de introducere Set Target Cell trebuie să conţină referinţa la o celulă care memorează o formulă care va returna o valoare optimizată sau calculată directconform opţiunilor privind natura operaţiei (Equal To :) oferite de următoarele butoane : ˇ ˇ Max ” determină valoarea maximă a valorii returnate de formula specificată . ˇ Value of ” determină valoarea exactă a acţiunii formulei specificate faţă de valoarea introdusă. dar numai după ce problema respectivă a fost reprezentată (modelată) într-o foaie de calcul. programare liniară şi neliniară. Celulele ale căror valori se modifică pot fi situate în regiuni compactesau în regiuni distincte. Subfereastra Subject to the Constraints permite specificarea eventualelor restricţii referitoare . utilizatorul având posibilitatea s-o accepte sau nu. Min . ecuaţii şi sisteme. maxime.Probleme diverse cu enunţuri clare (extreme de funcţii. Specificarea parametrilor problemei ce trebuie rezolvată se face în ferestra Solver Parameter oferită de comanda Solver : Operaţiile (rezolvările) realizate de comanda Solver sunt de tip optimizare (Max. Folosind butonul Guess. programul Excel analizează structura foii de calcul şi încarcă o regiune pe care o propune în linia By Changing Cells. Min ” determină valoarea minimă a valorii returnate de formula specificată . etc.

după care se acţioneazăbutonul Delete. dacă se acţionează butonul Save Scenario. ˇ Delete – ştergerea unei restricţii din lista restricţiilor .Numărul restricţiilor nu este limitat. se alege tipul operatorului de comparaţie (<=. Limits-limite) ce pot fi selectate din lista derulantă Reports . Ferestra de dialog Solver Parameters oferă şi urmatoarele cinci butoane : ˇ Solve – lansarea în execuţie a procesului pentru determinarea rezultatului problemei reprezentate .y) = 7x + 5y. ˇ ˇ ˇ ˇ Close – închiderea ferestrei de dialog Solver Parameters . ˇ Change – modificarea unei restricţii din lista restricţiior . din lista ascunsă aferentă primei linii de introducere. după ce se selectează din listă restricţia dorită pentru a fi modificată. dacă trebuie să se satisfacă . Să se determine maximul funcţiei f(x. Help – asistenţa software. se va afişa fereastra de dialog Solver Results unde se va indica dacă s-a găsit sau nu o soluţie pentru problema dată . se acţionează butonul OK . Reset All – anularea tuturor acţiunilor efectuate în fereastra Solver Parameters .Sensitivity-sensibilitate. bin) . se poate opta pentru generarea diferitelor tipuri de rapoarte (Answer-rezultat. se va afişa ferestra de dialog Add Constraints ce oferă linia de introducere Cell Reference în care se va introduce o referinţă la o celula pentru care se doreşte o restricţie. în cazul găsirii unei soluţii (Solver found a solution) se poate valida butonul Keep Solver Solution pentru a înlocui valoarea de start cu soluţia găsită. după ce se selectează din listă restricţia dorită pentru a fi eliminată. restricţia va fi adăugată dacă se acţionează butonulOK . >=. se efectuează click.la celulele care se modifică (argumentele finale ale funcţiei). dacă se doreşte adăugarea mai multor restricţii se acţionează butonul Add . se efectuează click. în final. şi linia de introducere Constraint în care se va introduce fie o valoare. fie o referinţă la o celulă . sau se poate valida butonul Restore Original Values pentru a înlocui valoarea de start cu soluţia găsită . int. atunci soluţia găsită va fi memorată sub forma unui scenariu ce va avea un nume dat de utilizator şi care ulterior poate fi prelucrat folosind comanda Scenarios din meniul Tools . după care se acţionează butonul Change care afişează fereastra de dialog Change Constraint asemanatoare ferestrei Add Constraint . Exemplu. Options ” afişarea unei ferestre de dialog pentru selectarea unor opţiuni de lucru . = . Asupra listei de restricţii se poate acţiona prin intermediul a trei butoane aflate în partea dreaptă acestei subferestre : ˇ Add – adăugarea la lista a unei noi restricţii .

nr. 3000]. pag. 206-209) ť .F . Într-o foaie de calcul.y). După câte zile concentraţia lichidului din vas ajunge la 50 % ? (Marin VLADA. să se studieze posibilitatea rezolvării problemei (poate fi rezolvată prin intermediul unui program Pascal. Folosind programul Excel. 5000]. în celula B4 care se va numi y se memorează o valoare iniţială. a se vedea M. y şi f(x. Gazeta Matematică. y Î [0. “ O problemă a lui K. Ars Docendi.restricţiile : x Î [0. Se selectează comandaTools ŕ Solver . în celula B3 care se va numi x se memorează o valoare iniţială.Gauss rezolvată cu calculatorul” . Vlada. Exerciţiu. În fiecare zi se scot din vas 15 litri şi se înlocuiesc cu alţi 12 litri dintr-un lichid a cărui concentraţie în alcool este de numai 40 %. de exemplu 0. După completare (se va utiliza butonul Add pentru introducerea restricţiilor) se acţionează butonul Solve care găseşte rezultatul afişat corespunzător pentru x. iar în celula B5 se scrie formula Ť =7*x+5*y ť.5/1995. Informatică. . 3000]. 1999) care are următorul enunţ : Ť Un vas conţine 2000 litri dintr-un lichid cu o concetraţie de 80 % alcool. de exemplu 0. x+y/9Î [0. iar completarea ferestrei Solver Parameters se va face aşa cum se vede în imagine. În celula B7 se scrie formula Ť x+y/9 ť pentru a impune restricţia din enunţ. Ed.

z reprezintă cantitatea vandută. respectiv 120 bucăţi. Profitul pentru fiecare produs se calculează prin formula P = x * y * z .Aplicaţie. 1000. Cantităţile minime vândute zilnic sunt evaluate la 250. 100. . p2. O companie vinde zilnic trei tipuri de produse notate prin p1. respectiv 850 bucăţi. Să se determine ce cantităţi din fiecare produs trebuie vândute pentru ca profitul total obţinut să fie maxim. y. compania poate vinde zilnic cel mult 1900 bucăţi în total. Profitul total este suma profiturilor celor trei produse vândute. 10000 lei. iar în celuleleD5 :F5 se introduc cantităţile maxime. 18000 lei. p3 pentru care preţurile unitare sunt 15000 lei. respectiv adaosul comercial. Într-o foaie de calcul se introduc elementele necesare aşa cum se poate vedea din imaginea de mai jos. iar adaosurile comerciale corespunzătoare celor trei produse sunt 25%. În celulele D8 :F8 se introduc valori oarecare (de start) dar care să verifice restricţiile impuse în enunţul problemei. Ţinând seama de condiţiile de depozitare. În celulele D4 :F4 se introduc cantităţile minime pentru fiecare produs în parte. unde x. Acestea vor fi valorile (argumentele) ce se vor modifica pentru determinarea valorii maxime a profitului (funcţiei). 10% si 20%. preţul unitar. iar cantităţile maxime vândute zilnic sunt evaluate la 800.

evident pentru fiecare produs. Formulele ce trebuie scrise sunt prezentate în tabelul următor : CELULA D11 (profit pentru produsul p1) E11 (profit pentru produsul p2) F11 (profit pentru produsul p3) D13 (profitul total) D14 (cantitatea totală vândută) FORMULA =D8*D9*D10 =E8*E9*E10 =F8*F9*F10 =D11+E11+F11 =D8+E8+F8 Pentru calculul profitului total trebuie să fie verificate restricţiile impuse în enunţul problemei : ˇ ˇ totalul cantităţii să fie cel mult 1900 ( $D$14 <= 1900) . cantităţile vândute din cele trei produse trebuie să fie cuprinse între cantităţile minime şi . iar în celulele D10 :F10 se vor introduce adaosurile comerciale.În celulele D9 :F9 se vor introduce preţurile unitare.

REZULTATELE PROCESULUI DE REZOLVARE Determinarea profitului maxim Produs p1 Cantitatea minimă Cantitatea maximă 250 800 Produs p2 100 1000 Produs p3 120 850 Cantitatea vandută Preţ unitar Adaos comercial Profit Profit total Cantitatea totală (max. iar în regiuneD8 :F8 se vor găsi valorile cantităţilor pentru care profitul este maxim. 1900) 800 15000 25% 3000000 250 850 18000 10000 10% 20% 450000 1700000 5150000 1900 Answer Report Microsoft Excel 9. Linia de introducere Set Target Cell se completează cu $D$13.maxime ( a se vedea imaginea precedentă).0 Answer Report Worksheet: [Book1]Sheet1 . se va acţiona butonul Solve care determină găsirea soluţiei. iar linia de introducereBy Changing Cells se completează cu $D$8 :$F$8 (regiune în care se vor modifica valorile în procesul rezolvării). După introducerea tuturor restricţiilor. şi anume în celula D13 se va obţine profitul maxim. Pentru introducerea restricţiilor se va utiliza butonul Add. Se selectează Tools ŕ Solver şi se completează conform celor de mai sus.

$D$14 1900) Cantitatea vandută $D$8 Produs p1 Cantitatea vandută $D$8 Produs p1 Cantitatea vandută $E$8 Produs p2 Cantitatea vandută $E$8 Produs p2 Cantitatea vandută $F$8 Produs p3 Cantitatea vandută $F$8 Produs p3 Cell Cell Value Formula Status Binding Binding Not Binding Not Binding Not Binding Binding Not Binding Slack 0 0 550 750 150 0 730 1900 $D$14<=1900 800 $D$8<=$D$5 800 $D$8>=$D$4 250 $E$8<=$E$5 250 $E$8>=$E$4 850 $F$8<=$F$5 850 $F$8>=$F$4 4.6 Grafice şi diagrame (Chart) Graficele şi diagramele reprezintă un mod eficient de interpretare a datelor numerice prin intermediul reprezentărilor grafice oferite de calculatoarele actuale. xn.2000 10:15:49 Target Cell (Max) Cell Name $D$13 Profit total Original Value 2485000 Final Value 5150000 Adjustable Cells Name Cantitatea vandută $D$8 Produs p1 Cantitatea vandută $E$8 Produs p2 Cantitatea vandută $F$8 Produs p3 Cell Original Value 300 200 500 Final Value 800 250 850 Constraints Name Cantitatea totală (max. … .Report Created: 24. şi valorile y1.08. . Datele numerice conţinute în diverse tabele pot fi mai uşor de înţeles sau de interpretat dacă sunt reprezentate sub forma grafică. În general. y2. astfel că acestea oferă comparaţii sugestiveîntre numere sau între seturi de numere. dacă se consideră valorile (argumentele) x1. ”. x2.

se prezintă valori pe mai multe coloane – numite serii de date. dacă un tabel are mai multe coloane. Tabelul următor prezintă evoluţia lunară a cheltuielilor unei firme pentru energia electrică. .şi pe mai multe linii – numite categorii-. . semnifică graficul funcţiei f. iar categoriile vor reprezenta mai multe funcţii. dacă sunt m coloane. seriile de date vor reprezenta argumentele.yn ce sunt imaginile argumentelor printr-o funcţie f. atunci reprezentarea grafică a relaţiilor yi = f(xi ). apă şi gaze. . Exemplu. Coloanele semnifică tipurile de categorii(tipul de . Xn f Y1 Y2 Y3 . . energia termică. prin utilizarea tabelelor. atunci tabelul se referă la reprezentarea mai multor funcţii f1 . Prin urmare. Aceste relaţii pot fi reprezentate prin următorul tabel : x/f X1 X2 X3 . f2 . Yn În practică. … fm . .

Aplicaţie. după care se execută click pe butonul Chart pentru realizarea grafigului. . Ultima coloană semnifică totalul cheltuielilor pe o lună. trebuie să se selecteze doar coloana corespunzătoare categoriei En.cheltuială/utilitate). iar ultima linie semnifică totalul cheltuielilor pentru o anumită categorie de utilitate. Electrică. În scopul realizării evoluţiei cheltuielilor pentru energia electrică. iar liniile semnifică seriile de date (lunile).

şi anume graficele a patru funcţii. În acelaşi sistem de axe XOY s-au reprezentat graficele mai multor funcţii (categorii). În scopul realizării evoluţiei cheltuielilor pentru toate categoriile de cheltuieli. Observaţie. după care se execută click pe butonul Chart pentru realizarea grafigului. trebuie să se selecteze toate cele patru coloane.Aplicaţie. .

Contents (doar conţinutul). ˇ Up . se va deschide fereastra Fill Across Worksheets ce oferă butoanele de validare All(copiază conţinutul şi formatarea).Operaţii speciale de editare Operaţiile speciale de editare reprezintă diferite facilităţi pentru : ˇ ˇ ˇ completarea celulelor . căutarea şi înlocuirea de date în diferite celule.copiază conţinutul şi codurile de formatare ale celulelor din coloana din drapta a selecţiei în celulele situate la stânga acesteia . . se afişează fereastraSeries unde trebuie să se indice diverse informaţii privind generarea . ˇ Right . Proceduri de completare a celulelor Prin meniul Edit care oferă submeniul Fill (umplere). ˇ Justify – redistribuie conţinutul de text al celulelor selectate pentru umplere. după care se acţionează butonul OK .Formats(doar formatarea). SubmeniulFill asigură umplerea rapidă cu date a celulelor unei selecţii prin următoarele comenzi : ˇ Down ” copiază conţinutul şi codurile de formatare ale celulelor din linia superioară a selecţiei în celulele situate sub aceasta .copiază conţinutul şi codurile de formatare ale celulelor din linia superioară a selecţiei în celulele situate deasupra acesteia . ˇ Series – completează o regiune selectată cu una sau mai multe serii de numere sau date care sunt progresii aritmetice sau geometrice . ˇ Across Worksheets ” copiază datele unei celule sau regiuni selectate din foaia actuală de calcul în locaţiile corespunzătoare ale altor foi de calcul selectate anterior . selectarea celulelor ce îndeplinesc anumite criterii .copiază conţinutul şi codurile de formatare ale celulelor din coloana din stânga a selecţiei în celulele situate la dreapta acesteia . ˇ Left . se poate realiza copierea datelor din anumite celule în celelalte celule ale unei selecţii (regiuni).

programul Excel propune introducerea textului respectiv. Aceste liste se folosesc în cazurile în care într-o foaie de calcul trebuie să apară de mai multe ori acelaşi conţinut al unei regiuni. O generalizare a metodei anterioare este folosirea comenzii Pick From List obţinută cu butonul drept al mouse-ului.Completarea automată a datelor (AutoComplete) este o facilitate nouă a programului Excel . Se alege textul dorit şi se executăclick care determină completarea celulei cu textul dorit. Dacă într-o coloană s-au completat câteva celule şi se doreşte completarea unei celule cu un conţinut identic cu unul din celulele anterioare. Utilizarea listelor predefinite tip utilizator este o facilitate importantă în regimul de editare pentru ca introducerea datelor şi textelor să fie cât mai eficientă. Apare un meniu local din care se alege comanda Pick From List care afişează o listă derulantă cu textele introduse anterior. Dacă utilizatorul consideră că acesta nu este convenabil. Dacă într-o celula a fost introdus un text şi se trece la completarea celulei de sub aceasta. se continuă cu tastarea caracterelor dorite. . după care se execută click dreapta. se selectează celula ce trebuie completată.

dacă elementele listei sunt deja într-o regiune a foii de calcul. ˇ se execută click în subfereastra List entries (elementele listei) şi se tastează elementele listei . este suficient ca în linia Import list from cells să se indice adresa regiunii. ˇ după introducerea elementelor listei se acţionează butonul Add . butonul Delete se poate folosi pentru eliminarea unei liste predefinite. ˇ în fereastra afişată se execută click pe eticheta Custom list (lista de tip utilizator) unde se execută click pe linia New List (listă nouă) . . după fiecare element se tastează <CR> . după care se execută butonul Import . Elementele unei liste predefinite pot fi utilizate pentru completarea unor celule. introducând un element arbitrar al listei şi folosind mânerul de umplere al sectorului de celulă activă. apoi butonul OK .Definirea unei liste de tip utilizator reclamă următoarele etape : ˇ se selectează comanda Tools ŕ Options care afişează fereastra de dialog Options .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->