You are on page 1of 4

Sead Odobai VIII G

NARKOMANIJA Ovisnost od narkoticima(drogama)

Narkomanija kao oblik zavisnosti od hemijskih sredstava ukljuuje kompulzivnu upotrebu sredstava koja izaziva i zavisnost od droge, a karakteriu je: - neodoljiva udnja za nastavljanjem uzimanja droge psihoaktivne supstance (tj. supstance koje menjaju stanje svesti, raspoloenje i ponaanje) prirodnog ili sintetikog porekla;
-

dugim uzimanjem droge dolazi do porasta tolerancije, pa se koliina droge poveava radi postizanja odgovarajueg farmako-dinamikog i psiholokog efekta psihika ili fizika zavisnost, ili i jedna i druga; - apstinencijalni sindrom, nakon prestanka uzimanja droge; - tetne posledice za pojedinca i drutvo.

Znatielja, nezadovoljstvo i mladalaka pobuna protiv sveta, elja za prihvatanjem u drutvu koje im imponuje, nesigurnost i nedostatak samopouzdanja samo su neki od stotinu razloga zbog kojih mladi ljudi ponu eksperimentisati s drogama.

Narkoman je naziv za osobu koja je ovisna o opojnim drogama, koje mogu biti prirodne ili umjetne.

Marihuana, hai, heroin, LSD, morfij, ekstazi i mnogi drugi pripravci i hemijeske tvari u ljudskom organizmu izazivaju stanje opojnosti po emu su dobili naziv opojne droge.

MARIHUANA
Dvojbeno je utjee li konoplja na kratkotrajan gubitak pamenja. Taj utjecaj najlake je za primijetiti. Takvi simptomi javljaju se samo u vrijeme trajanja djelovanja konoplje, dakle, nekoliko sati, a nije nasljedan niti trajan. Isto tako, pretrage osoba, estih konzumenata konoplje, izgleda, ne pokazuju nikakve nedostatke niti oteenja.

LSD
Efekti LSD-a normalno traju 8 do 16 sati, a prvi znaci vidljivi su 30 do 60 minuta nakon uzimanja. Tolerancija na LSD slabi i nestaje ve nakon 3 dana, LSD vrlo teko moe izazvati psihiku ovisnost, a fizika niti ne postoji i dosad nije zabiljeena. LSD je samo klju za vrata, ono to se dogaa u sobi ovisi samo o osobi i njenom okoliu. Lo trip je gotovo uvijek izazvan zbog loih uvjeta i stava osobe. Iskustvo ovisi o stanju svijesti koje osoba ima prije uzimanja LSD-a i o okoliu odnosno atmosferi u kojoj se osoba nalazi. Okoli predstavlja drutvo, okolnosti iliti atmosferu. To se jo naziva set i setting po rijeima dr. Timothya Learya. Psihiki efekti su stanje poviene svijesti, eventualno povean kreativni i socijalni aspekt, drugaije shvaanje stvarnosti, doivljavanje istih stvari na drugi nain, drugim rijeima kao to se esto navodi i duboka religiozna odnosno spiritualna iskustva. LSD moe biti triger (okida) u pojavi shizofrenije, no u tim sluajevima potrebno je zadovoljiti mnoge kriterije to je vrlo rijetko. Osoba mora biti kandidat (naprimjer i najee zbog genetike) za shizofreniju i u trijeznom stanju, no i samo to nije dovoljno. LSD moe prouzrokovati psihike traume koje e potrajati nakon "skidanja", meutim i za to je vrlo vana osoba i okolina. Osobe s bilo kakvim psihikim poremeajima ili izuzetno nestabilni karakter lako podlijeu loem iskustvu. Okolina u kojoj se osoba osjea neugodno, neeljeno, u strahu i slino esto je uzrok loem iskustvu.

EKSTAZI
Smatra se empatogenom jer uzrokuje poveanu drutvenost i (nerijetko i intimni) osjeaj blizine i povezanosti s drugim ljudima. Takoer uzrokuje pozitivne emocije i povean osjeaj zadovoljstva, te osjeaj poveane spoznaje, introspekcije i povezanosti sasvijetom. U veim dozama mogue su blage vizualne distorzije. Kako se efekti blie kraju, njihov se intenzitet zna relativno naglo smanjiti, to u pojedinih korisnika ponekad uzrokuje i veoma neugodan osjeaj depresije i nostalgije za efektima. Ti osjeaji mogu potrajati od dan-dva do (rjee) 1-2 tjedna.