You are on page 1of 3

NIKOTIZAM (TABAKIZAM) Ovisnost od nikotinu(duhanu)

Nikotin je vrlo otrovan za nervni sistem, plua, srce i krvne sudove. Samo jedna kap ove tvari je dovoljna da ubije psa. Prosjeni ivotni vijek strastvenih puaa za desetak godina je krei nego kod nepuaa. Svaka popuena cigareta skrauje ivot puaa oko 14 minuta, a osobe koje je u njegovoj blizini 5 minuta. U oko 85 % sluajeva raka, oboljeli su puai. Cigarete pored duhana sadre i konzervans, ovlaiva, ljepljive supstance, aromu i druge aditive koji pomau boljoj prodaji. Potpuna lista tih materijala zavisi od proizvoaa, ali su neki pristali da dobrotvorno sastave liste sa supstancama koje mjeaju sa duhanom. Neki ameriki proizvoai su 1994. godine unijeli na spisak ak 599 supstanci, meu kojima su nama poznate i nekodljive materije kao to je okolada i kofein, ali i one druge, kao to je levulinska kiselina (koja podstie upijanje nikotina). Tu je i izobutil acetat (organski rastvara), kao i urea (sastojak koji postoji u mokrai i krvi, a ponajvie se koristi za vjetaka ubriva). Najvei broj aditiva nalazi se u duhanu, posebno u "rekonu", to jest ojaanom duhanu, koji potjee od otpadaka ove biljke, s dodatkom amonijaka, eera i arome da bi mu se poboljali ukus i sastav. I hartija koja obavija cigaretu prerauje se s razliitim supstancama, meu kojima je titanijum-dioksid koji utjee na gorenje. Razna prouavanja pokazala su, potom, da meu vie od etiri hiljade hemijskih jedinjenja koja nastaju sagorijevanjem cigarete, postoji ak i jedan opasni radioaktivni element (polonijum 210), vjerovatno trag iz ubriva koje se koristi u gajenju biljke duhana.