You are on page 1of 2

Score

Vrienden van Vroeger
Boudwijn de Groot
Capo # c III &

Voice
4

Ó

&

# # # #

% Œ ‰ j .. œ ‰ j œ œ œ œ œ œ
1.)'tIs

weet, ik ben vol - was -sen,

œ œ œ œ œj œ œ. ‰ Œ

7

j j œ œ œ œ œ œ œ ik moet nu op gaan pas - sen ‰
ja - ren zijn voor - bij van

2 c j 4 œ œ œ œ œ met werk en geld en
lui - e-ren en le - ren, on -

ein- de - lijk een feit:

ik

& c & &

tijd.

‰ j œ œ œ œ œ œ
De

j j œ œ. œ œ œ œ œ c œ. ‰ Œ

j œ

10

13

j œ œ œ œ œ œ schul - dig pot - ver - te - ren,

16

Œ ‰ j œ ‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. is m'n bes - te vrind? Met wie ik in - der - tijd het 20 fi # 2 j c ‰Œ ‰ j & œ . œ œ œj œ œj œ œ œ œ œ œj 4 œ œ œ œ œ œ œ œ. le - ven at - ta - queer -de en Fran -se the -ma's leer -de en met de -zelf -de spijt het 24 # 2 ‰ j . j j & œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó
1. # 2 c ‰Ó & 4 . œ œ œ œ œ. der - de -jaars stu - dent. 32 # j j & œœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœ .
27

# 2 & 4

j 2 ‰ j j j j 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ heb een vrouw en kind, een doel om voor te le - ven, maar gis-t'ren dacht ik e - ven, waar c Ó

2 j 4 œ œ œ œ œ - schon - ken zijn en be

blij.

‰ j œ
Ik

meis -je heb ge-kend

dat

on - ze hart - en roof - de

en

zich daar - na ver - loof - de met een
2.

Ó 2 4

Œ ‰ j .. œ
2.)Die

kwijt?

œ.

‰Ó

instr.

j œœ j œ ˙ ∑

œ œ œ œ

c

w

Boudewijn de Groot

de eerste kuise zoen. dus droom ik maar en vergeet. brave jongen. zo heb je je vergist. je kunt geen mens ver . Waar zijn m'n vrienden heen die 'k moeiteloos vertrouwde. waar zijn ze nu gebleven en soms denk ik wel even: raakte ik mezelf soms kwijt? droom ik j j œ œ œ ˙ maar. Ook ik heb vroeg of laat dat liedje wel gezongen van beste.)De leen. maar met een hart vol haat.dat ik nu wel weet: je 42 j j j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ kunt op nie -mand bou -wen.geet. de eerste sigaret. De vriend die alle pret en zorgen met me deelde. de stoerheid die we speelden. waarin die plaatjes stonden waarop je alles zag. De vrienden uit die tijd. dus droom ik maar. dus Œ ‰ j j œ œ œ œj ˙ dus droom ik maar Ó ∑ 2. œ œ w ∑ 50 3. op wie ik dromen bouwde? 'k Ben nu helaas alleen. al Coda fi 3. die ouder was in jaren en daardoor meer ervaren. Œ Ó ‰ j Œ ‰ j œ œ œ. alleen te zien wat waar is.2 37 Vrienden van Vroeger & & # # ∑ Ó Œ ‰ j œ D. wat vriendschap voor elkaar is. van wie dat boekje was dat later op een dag door vader werd gevonden.wen. terwijl je later vindt dat alles anders is dan vroeger in je dromen. œ œ œ œ om .S.trou . niets is ervan gekomen.] . gekregen van een meisje in ruil voor 't chocoijsje waarvoor ze 't wel wou doen. [omdat ik nu wel weet: je kunt op niemand bouwen.) De onschuld van een kind. je kunt geen mens vertrouwen. 45 # Ó & & # Œ en ver .) Die jongen uit m'n klas. ˙.