You are on page 1of 35

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Uvodno u kolegiju i načinu rada

dr. sc. Tomislav Hernaus mr. sc. Ana Aleksić
Kolegij: Organizacija Akad. god. 2010./2011.

Zagreb, listopad 2010.

Curriculum predavača
dr. sc. Tomislav Hernaus viši asistent na Katedri za Organizaciju i menadžment kabinet A-404 (južni dio zgrade) konzultacije:
PONEDJELJAK, 1530-1700 SRIJEDA, 1100-1300 ČETVRTAK, 1200-1300

e-mail: thernaus@efzg.hr web-stranica: www.efzg.hr/thernaus tel. 01/238-3264

Uvodno o kolegiju i načinu rada

dr. sc. Tomislav Hernaus, mr. sc. Ana Aleksić

2

Curriculum predavača (2)
dr. sc. Tomislav Hernaus područje interesa: organizacija, organizacijski dizajn, upravljanje poslovnim procesima, razvoj organizacije, dizajn posla nastavni rad:
Organizacija (2. godina, preddiplomski studij) Metodika projektiranja organizacije (3. i 4. godina, preddiplomski studij), Dizajniranje organizacije (Diplomski studij “Menadžment”; Diplomski studij na FER-u) Razvoj organizacije (Diplomski studij “Menadžment” – u pripremi), Upravljanje poslovnim procesima (Diplomski studij “Menadžment”)

Uvodno o kolegiju i načinu rada

dr. sc. Tomislav Hernaus, mr. sc. Ana Aleksić

3

1000-1230 e-mail: aaleksic@efzg. sc. 1000-1200 ČETVRTAK. Ana Aleksić 4 .Curriculum predavača (3) mr. Ana Aleksić asistent na Katedri za Organizaciju i menadžment kabinet 403-1 (stari dio zgrade) konzultacije: PONEDJELJAK. mr.efzg. sc. sc. Tomislav Hernaus.hr/aaleksic tel.hr web-stranica: www. 01/238-3237 Uvodno o kolegiju i načinu rada dr.

organizacijsko ponašanje. preddiplomski studij) Organizacijsko ponašanje (Diplomski studij “Menadžment” – u pripremi) Razvoj organizacije (Diplomski studij “Menadžment” – u pripremi) Uvodno o kolegiju i načinu rada dr. sc. razvoj organizacije nastavni rad: Organizacija (2. Ana Aleksić područje interesa: organizacija. mr. Tomislav Hernaus. sc.Curriculum predavača (4) mr. sc. godina. Ana Aleksić 5 .

mr. sc. godini preddiplomskog studija nositelj kolegija: prof. Pere Sikavica kolegiji na našem Fakultetu koji se bave sličnom tematikom: Metodika projektiranja organizacije Dizajniranje organizacije Razvoj organizacije Organizacijsko ponašanje Jeste li pokušali upisati pojam “organizacija” u Internet tražilicu? Uvodno o kolegiju i načinu rada dr. sc. sc. Ana Aleksić 6 . Tomislav Hernaus. dr.Uvod u kolegij i njegovu tematiku naziv kolegija: Organizacija obvezni predmet na 2.

Ana Aleksić 7 . mr. ali također i razviti njihove vještine organiziranja. potaknuti interes za područje organizacije. izgraditi vaše sposobnosti shvaćanja cjeline i potaknuti bolje razumijevanje onoga što vas okružuje. sc. pružiti studentima potrebno znanje o organizacijskim konceptima. razvijanje timskog rada.Uvod u kolegij i njegovu tematiku (2) Ciljevi kolegija: upoznati studente s organizacijskom teorijom i njezinom aplikativnom primjenom u praksi. sc. Tomislav Hernaus. proširiti vaše poglede na poslovanje poduzeća i njihove procese. omogućiti vam okolinu u kojoj ćete efikasno moći upotrijebiti vlastite spoznaje i shvaćanja. Uvodno o kolegiju i načinu rada dr.

16.10.2011.2010. 20.11.01.2010. Ana Aleksić TEMA PREDAVANJA Uvodno predavanje.* Teorije organizacije Čimbenici organizacije Čimbenici organizacije Čimbenici organizacije Oblikovanje organizacije Oblikovanje organizacije Oblikovanje organizacije Organizacija raščlanjivanja i grupiranja zadataka Organizacija materijalnih resursa. 27.2010.2010.10.10. 21.11. 14.12.2010. sc.01.12. 18. mr.2011.10. Teorije organizacije Uvodno o kolegiju i načinu rada 8 .01. 11.* 09. 25.11.2010. Osnove organizacije.2010.2010.Uvod u kolegij i njegovu tematiku (3) DATUM 07.12.2010.12.11. sc. 13.2010. Organizacija ljudskih potencijala Organizacija upravljanja i menadžmenta Organizacija vremenskog redoslijeda obavljanja poslova Promjene u organizaciji Organizacijska kultura. 28.2011. 02. 04. Sukobi u organizaciji Podjela potpisa dr. 23.2010.2010. Tomislav Hernaus.

Dopunska literatura na hrvatskom jeziku: Žugaj. 9. Novak. Poslovna organizacija. Bahtijarević-Šiber. P. 8. 5. 8. Tiva tiskara.2. P. M. Ana Aleksić 9 . 3. 7.. i 8.Uvod u kolegij i njegovu tematiku (4) Obvezna literatura: Sikavica. (2005). Zagreb. 2.. Šehanović. Školska knjiga. M.. Temelji menadžmenta. Ekonomski fakultet. sc... poglavlja: 1. Informator. Varaždin Buble. (2008). Cingula. J. Split Uvodno o kolegiju i načinu rada dr. N.. 2.. i 7. 3.. (samo 8. M. M. Metodika projektiranja organizacije... 10. 6. 11. mr.3...2. Zagreb.1. sc. (1999)..1. Pološki-Vokić. Tomislav Hernaus. F. 6.3.). 4. 8. Sikavica. (2004). poglavlja: 1..... i 12... Organizacija.

Jossey-Bass. London Jones. Strategic Organizational Diagnosis and Design: The Dynamics of Fit. R. (2002). R. and Change. Obel. sc. San Francisco Uvodno o kolegiju i načinu rada dr. P. Profile Books. M. J. B. Organization Theory: Concepts and Cases. Design. R. Ana Aleksić 10 . New Jersey Robbins. Designing Organizations: An Executive Guide to Strategy. Berlin Galbraith. (2006). Prentice Hall. N.Uvod u kolegij i njegovu tematiku (5) Dopunska literatura na engleskom jeziku: Daft. Frenchs Forrest Burton.. G. (2007). and Process. (2004). Tomislav Hernaus. mr. Understanding the Theory and Design of Organizations.. Springer. Prentice Hall. S. (2007). L. R. Organizational Theory. Structure. Barnwell. sc.

povezanost predavanja i seminarske nastave. primjena suvremenih nastavnih metoda. win-win situacija. nastava će vam koristiti upravo toliko koliko ste zainteresirani za nju i koliko joj doprinosite. mr. odgovornost za preuzete obveze. Uvodno o kolegiju i načinu rada dr. Tomislav Hernaus. sc. aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu. Ana Aleksić 11 . način našeg zajedničkog rada: ispreplitanje teorije i prakse. rada i uloženog vremena.Prikaz predviđenog načina rada kodeks ponašanja: poštivanje tuđeg truda. sc.

odnosno. kada nešto kaže ili napravi!!! (“Tenis ne možete naučiti samo promatrajući druge kako igraju. Ana Aleksić 12 .Prikaz predviđenog načina rada (2) metode izvođenja nastave: Ključne spoznaje Analiza poslovnih slučajeva Ostala iznenađenja Diskusije Simulacije Upitnici Domaće zadaće Predavanja Grupne vježbe Teorijski koncepti Praktični prikazi Video prikazi Individualne vježbe Čovjek najbolje pamti kombinacijom čitanja. sc. mr.”) Uvodno o kolegiju i načinu rada dr. slušanja i gledanja. sc. Tomislav Hernaus.

sc.2 Čujemo 0. sc. Tomislav Hernaus.3 Vidimo 0.8 Uvodno o kolegiju i načinu rada dr.6 Sve zajedno 0.4 Kažemo 0.5 Učinimo 0.Prikaz predviđenog načina rada (3) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pročitamo Zapamtimo kada 0. mr. Ana Aleksić 13 .

Prikaz predviđenog načina rada (4) Dva načina polaganja ispita: 1. mr. “Aktivno” polaganje ispita preko kolokvija . sc. Ana Aleksić 14 .aktivni rad na nastavi (dolazak na nastavu.teži način polaganja 2. sudjelovanje u diskusiji. prisutnost na nastavi…) odabir načina ovisi o razini očekivanja i motivima svakog od vas Uvodno o kolegiju i načinu rada dr. Tomislav Hernaus.učenje iz propisane ispitne literature . Klasično “pasivno” polaganje ispita na ispitnom roku . analiza poslovnih slučajeva.izlazak na dva kolokvija . sc.

sc. Uvodno o kolegiju i načinu rada dr. sc.Prikaz predviđenog načina rada (5) Način bodovanja/ocjenjivanja kroz “aktivno” polaganje: za stjecanje prava za izlazak na kolokvij potreban dolazak na 50% seminara usmeni dio ispita je eventualan. samo u slučaju korekcije ocjene rad na nastavi odlučit će ako je ocjena između 25% najboljih iz rada na nastavi ocjena više pravo na POPRAVNI KOLOKVIJ (ukoliko se iz jednog kolokvija dobije negativna ocjena) koji će se održati u tjednu od 0711.02.2011. Tomislav Hernaus. mr. Ana Aleksić 15 .

sc. mr. Ana Aleksić 16 . Plutarh Uvodno o kolegiju i načinu rada dr.Završna misao… Um nije posuda koju treba napuniti već vatra koju treba rasplamsati. Tomislav Hernaus. sc.

sc. sc. mr. Ana Aleksić 17 . Tomislav Hernaus.Pitanja? Uvodno o kolegiju i načinu rada dr.

Zagreb. 2010. sc. . god. Tomislav Hernaus Kolegij: Organizacija Akad.Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Osnove organizacije dr. listopad 2010./2011.

Tomislav Hernaus 19 . oruđe. organizatio – spajanje pojedinih dijelova u cjelinu. organon – naprava. utakmice…) kako bi izgledao svijet bez organizacije? … svijet dezorganizacije i nereda (potpuna entropija) organizacije su stare koliko i čovječanstvo sličnost s prirodom i organizmima – autopoiesis ili samoorganiziranje (“dinamička stabilnost”) određenje pojma “organizacija”: grč. sprava lat. banke. javni prijevoz. škola. zaposlenje. ustrojstvo ili organiziranje Osnove organizacije dr. trgovine.Definiranje organizacije organizacije čovjeka prate svakodnevno tijekom cijelog života – one su svuda oko nas (rođenje. koncerti. alatka. vrtić. obitelj. sc.

socijalne grupe. pokreti…) Osnove organizacije dr. klubovi. Tomislav Hernaus 20 . sc. udruženja.Definiranje organizacije (2) ljudi više od trećine svojeg života provode radeći u organizacijama stupanj uređenosti društva mjeri se stupnjem organiziranosti organizacije su društva “u malom” razvoj ljudskog društva može se zahvaliti organizaciji broj organizacija neprestano raste osnovni nosioci organizacijskih aktivnosti u svakoj organizaciji su menadžeri postojanje različitih vrsta organizacija (državne. nevladine.

obiteljska poduzeća profitne VS. mala. multinacionalne korporacije VS. Tomislav Hernaus 21 .Definiranje organizacije (3) Formalna struktura? DA NE DA Specifični ciljevi? NE profitne. neprofitne organizacije različiti proizvodi i usluge u različitim industrijama Osnove organizacije dr. sc. javne i neprofitne organizacije društveni pokreti obitelj zajednice velike.

ciljeva. komunikacija i drugih čimbenika koji postoje kada ljudi rade zajedno. sc. aktivnosti. uloga.Definiranje organizacije (4) pregled zanimljivih definicija: Schein: “Organizacija je racionalno korištenje aktivnosti određenog broja ljudi koji vode zajedničkoj svrsi ili cilju podjelom rada i funkcije kroz hijerarhiju autoriteta i odgovornosti.” Sikavica i Novak: “Organizacija u širem smislu jest svaki oblik udruživanja ljudi radi ostvarivanja bilo kojih zajedničkih ciljeva.” …i tako dalje… Osnove organizacije dr. utjecaja. Tomislav Hernaus 22 .” Hicks i Gullet: “Organizacija je struktura odnosa. dok u užem smislu podrazumijeva udruživanje ljudi radi postizanja privrednih ciljeva.

utakmica…) rezultat procesa organiziranja (dobro ili loše organizirani događaj) organizacija posla (organizacija konkretnih poslovnih aktivnosti) naziv za poslovni entitet (banka.. ciljevima orijentirani sustavi poslovanja. svrhoviti. Tomislav Hernaus 23 . potreba za podjelom rada.. termin “organizacija” može se koristiti kao: proces (organizacija različitih aktivnosti: koncert.) organiziranje kao funkcija menadžmenta (proces ↔ stanje) Osnove organizacije dr. poduzeće. sc. postojanje vidljivih granica.Definiranje organizacije (5) različite definicije i poimanja organizacije – najčešći elementi definicija: sastoji se od ljudi.

ali i grupa poduzeća (poput holdinga ili strateških saveza) bitno utvrditi jedinicu analize organizacija ima svoje granice. odjel. iako one postaju sve fleksibilnije velike organizacije imaju veći izbor opcija i pod slabijim su utjecajem okoline Osnove organizacije dr. i da ljudi posjeduju potrebne vještine. Tomislav Hernaus 24 . sc. divizija i/ili cjelokupno poduzeće. kako bismo osigurali da su resursi na pravom mjestu u pravo vrijeme. a ne na heroje. alate i neophodnu podršku prilikom obavljanja svojih poslova… organizacije su smještene jedna unutar druge organizacija može biti grupa.Definiranje organizacije (6) organizacija omogućava realizaciju najsloženijih zadataka i ubrzava proces obavljanja zadataka …u stvarnom životu računamo na organizacije.

Tomislav Hernaus 25 . one se kontinuirano prilagođavaju promjenama u okruženju zanimljive dileme vezane uz organizaciju: Kako organizacije funkcioniraju? (ostvaruju li svoje ciljeve) Kako efikasno upravljati organizacijama? (sukladno strategiji i ostalim elementima dizajniranja) Kako organizirati zaposlenike? (izbjegavanje redundancije i aktivnosti bez preuzimanja odgovornosti) Kako koordinirati posao između različitih organizacijskih jedinica? (u svrhu poboljšanja organizacijske uspješnosti) Osnove organizacije dr. sc.Definiranje organizacije (7) organizacije nisu statične.

zrakoplovi) postizanje sinergijskog učinka (2+2=5) skraćivanje vremena proizvodnje (automobilska industrija danas i prije 100 godina) smanjenje troškova rada (ručno VS. piramide. automatizirano) ljudi su na neki način zatočeni (poštivanje procedura) podređeni položaj (gubitak autonomije u poslu. mostovi. Tomislav Hernaus 26 .Važnost i uloga organizacije Prednosti i nedostaci organizacije i organiziranja: omogućava provedbu najsloženijih zadataka (npr. sc. nepostojanje “šire slike” posla) razlika između zadataka koji se moraju napraviti i želja pojedinaca (različita motivacija) Osnove organizacije dr.

stvorile vrijednost za svoje vlasnike. Organizacije oblikuju naše živote.Važnost i uloga organizacije (2) organizacije postoje kako bi: prikupile resurse za ostvarivanje postavljenih ciljeva i ishoda. a dobro informirani menadžeri mogu oblikovati organizacije razumijevanje organizacijske teorije osposobljava menadžere za dizajniranje uspješnijih organizacija Osnove organizacije dr. potrošače i zaposlenike. poticale inovacije. prilagodile se i utjecale na svoje okruženje. sc. efikasno stvarale proizvode i nudile usluge. koristile naprednu i modernu tehnologiju. Tomislav Hernaus 27 .

Načela organizacije postoji nekoliko najvažnijih načela organizacije: podjela rada i specijalizacija – raščlamba cjelokupnog zadatka radi povećanja učinaka skupina i pojedinaca. sc. racionalizacija – uklanjanje praznih hodova i optimalno iskorištavanje raspoloživih resursa. dobrovoljno uključivanje u organizaciju – postizanje čvršćeg međudjelovanja svih zaposlenika kroz približavanje pojedinačnih i organizacijskih ciljeva. koordinacija – uspostavljanje veza i odnosa između i unutar činitelja proizvodnje. Osnove organizacije dr. standardizacija (pronalaženje optimalnih rješenja koja se propisuju kao tehničko-ekonomski propis ili standard) i tipizacija (selekcija i redukcija standardiziranih proizvoda sukladno rasponu potreba). Tomislav Hernaus 28 . povezivanje činitelja proizvodnje – usklađivanje veza i odnosa uslijed stalnih promjena pojedinih činitelja.

sc. listopad 2010.Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Teorije organizacije dr. god. Zagreb. . Tomislav Hernaus Kolegij: Organizacija Akad./2011. 2010.

kao praksa. njezini oblici sve složeniji. Tomislav Hernaus 30 .Organizacija kao znanost organizacija kao iskustvo. sc. a organiziranje se temeljilo na iskustvu s razvojem civilizacije. a samo iskustvo nedovoljno za uspostavljanje najdjelotvornije organizacije rada organizacija rada primarno usredotočena na pojedinca – predstavlja samo dio poslovne organizacije poduzeća Teorije organizacije dr. organizacija rada postajala je sve važnija. st. poznata je od davnina organizacija rada – stara koliko i čovječji rad (društvo). nikla i razvijala se zajedno s radom poslovna organizacija poduzeća stara je samo toliko koliko je staro i poduzeće – nisu jednoznačni pojmovi (18.) u počecima organizacija rada je bila jednostavna.

Organizacija kao znanost (2) organizacija kao znanost javlja se na prijelazu 19. Tomislav Hernaus 31 . stoljeće primijenjena znanost organizaciju određuju ekonomski principi – svrstana u područje društvenih znanosti – polje ekonomija – grana: organizacija i menadžment područje organizacijske znanosti je interdisciplinarnog karaktera može se podijeliti na potpodručja: (1) organizacijska teorija i dizajn. i (4) organizacijske promjene i razvoj Teorije organizacije dr. (2) organizacijsko ponašanje. (3) menadžment ljudskih potencijala. u 20. sc.

uloga u društvu) SOCIJALNA PSIHOLOGIJA (grupno ponašanje. efektivnost) TEHNIČKE ZNANOSTI (inženjering. komunikacija) PRAVO (pravni oblik.Organizacija kao znanost (3) EKONOMIJA (profitabilnost. motivacija. tehnologija. kultura. konflikti) ZNANOST O ORGANIZACIJI ANTROPOLOGIJA (vrijednosti. moć. ekspertni sustavi) Teorije organizacije dr. statuti i propisi) INFORMATIKA (MIS. Tomislav Hernaus 32 . sc. stavovi) SOCIOLOGIJA (status. efikasnost. proizvodnja) PSIHOLOGIJA (učenje. osobine ličnosti) POLITOLOGIJA (politički procesi.

. sc. st. praćenje troškova) Teorije organizacije dr. Ksenofont) Mojsije (Izlazak Izraelaca iz egipatskog ropstva) Rimsko carstvo (organizacija carstva. Sokrat – znanja rukovođenja. popis stanovništva.Prethodna proučavanja u organizaciji sve spoznaje i sva praktična iskustva o organizaciji do 1903. godine povijesni primjeri organizacije kao prakse: Egipatske piramide (npr. gradnja Keopsove piramide) Hamurabijev zakonik (18. p. organizacija državne uprave. Tomislav Hernaus 33 . Kr. vojna strategija) Leonardo da Vinci (planiranje zadataka i mogućnost racionalizacije rada putem raščlanjivanja posla na operacije) Adam Smith (podjela rada kod proizvodnje igla pribadača) Charles Babbage (studij vremena i pokreta. ističe odgovornost kod poslovnih transakcija…) grčki filozofi (Platon – podjela posla i specijalizacija. Aristotel. i 17.

Vođa MOSES Organizacijski savjet JETHRO Štabni rukovodilac SOLOMON Podjela rada JOSEPHUS Pomoćnik vođe AARON Planiranje i zaštita JOSHUA Plemenski odnosi BENJAMIN Vođe tisuća Vođe tisuća Vođe tisuća 1:2 Vođe stotina Vođe stotina Vođe stotina 1:5 Vođe pedesetina Vođe desetina Vođe pedesetina Vođe desetina Vođe desetina 1:10 Vođe desetina Vođe desetina narod Teorije organizacije narod narod narod narod dr. Tomislav Hernaus 34 . sc.

Vaše ključne spoznaje današnjeg predavanja Što mislite što je najvažnije što ste čuli danas? … … … … … … … … Teorije organizacije dr. sc. Tomislav Hernaus 35 .