You are on page 1of 2

Groepsactiviteit 1: Pantomime

Doelstelling: De leerling durft in de kring iets uit te beelden, lichaamsbeheersing, fantasie De leerling doet actief mee en heeft respect voor de ander Beginsituatie De leerlingen kennen het spel niet of niet goed en hebben af en toe moeite om in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Omschrijving groepsactiviteit: De leerlingen zitten in een halve cirkel. De groepsleider legt uit wat we gaan doen en geeft iedereen 4 kaartjes. Op het kaartje staat iets wat je uit kunt beelden. De anderen mogen raden wat er uitgebeeld wordt. Wanneer het geraden is, is de volgende aan de beurt. Basiscompetenties: Durven uitbeelden - De leerling durft iets uit te beelden, kan zijn/haar lichaam beheersen en heeft hierin fantasie Respect - De leerling lacht de ander niet uit als het er misschien gek uitziet Begrip - De leerling toont begrip voor de opdracht, begeleider en medeleerlingen Luistervaardigheid - De leerling kan luisteren naar de uitleg van begeleider en hulp van medeleerlingen Concentratie - De leerling kan gedurende de activiteit en uit te voeren opdracht zich voldoende concentreren op de activiteit en is zo min mogelijk met andere zaken bezig Gedrag - Het gedrag van de leerling is dusdanig dat hij of zij aan de les deelneemt zonder anderen daarin te storen of de activiteit te verstoren Tijd: 00.05 00.10 00.50 00.55 01.00 Leerstof: Duur van de les: 1 uur De leerlingen zitten in een halve cirkel. De groepsleider legt uit wat we gaan doen en geeft iedereen 4 kaartjes. Op het kaartje staat iets wat je uit kunt beelden. Ga dit doen. De anderen mogen raden wat je uitbeeld. (groepsleider geeft de beurt) Wanneer het geraden is, is de volgende aan de beurt. Evalueren. Wat ging goed en wat kun je de volgende keer anders doen? Einde les Afsluiting Didactische werkvormen Leeractiviteit leerlingen: Zitten op de stoel en luisteren naar de instructie Luisteren naar de instructie Onderwijsleermiddelen Organisatie: In een halve cirkel de stoelen neerzetten Kaartjes met opdrachten

Didactische werkvormen Activiteit groepsleider: Een ruime halve cirkel maken Het spel uitleggen en 1

en kijken naar het voorbeeld Om de beurt uitbeelden en kijken wat de ander doet en je vinger opsteken om het antwoord te mogen geven Nadenken en verwoorden wat je hebt gedaan. Op de plaats Evalueren. Wat ging er goed. . kaartjes In de kring Opmerkingen: Let op dat de leerlingen het antwoord niet roepen maar wachten tot ze een beurt krijgen. helpen. wat kun je de volgende keer beter doen.Groepsactiviteit 1: Pantomime voordoen Beurten geven en evt. Materialen: Stoelen.