You are on page 1of 104

REorA Auforoti DBBrrrorlrorfilf*, i

r'.

f$.
. :'r'

:,:

#

' .
I :

.

, , t . , '

' X0nUA[MrrmU 00fglRU0fil frtrxllXiot.' aEiRIEf,t ESEnOI! DB Et$0f8-81gl, , ,. rou lEffigtrUtrf - . - looo ? PEg!tr- - . :,.1
,
.'il : ' '1'; rilit::: ': .r:

Ir$llIuIUtDE cEncEtAn [,,tooEnN@{td ENEi€Enc! fl

Bucurcgtl, - Lggl
r:,:'
': lI'

t
:l -'l

'

_ l

I. B .P .X . Dlfiotor- rdlJ.trbnlot dtrilrLlg. lnoe PoPreou giollc $ri tug. Ilhrt t!,uttr 0aretta! lnj.

D.O't!.D.t't' Dtrotorr':
0orarlln Plltrrn gmDtt - ltcltm Ltullr lag. ludolr Xlomr

rui. obtrteo Teelh
ta6. Votor lihel

Ing. 0oastllcrr dr. la8. OcortPI Oheorghtll g o l 0o l co ttvr ln6. Btlvlu Ucobrlcr $ef prolcotr lag. DlnrrPoga loaloa tag. Oonstantla $cnou

, l

REOII AUfOTOTI DI BIfiOlRICI?rlE

'

n l t r L

i,a:::

.:::
,,1'l

..,.
Iii:

D | 0 I I f ^l

u.4lo
. : t

ari
. , , , . I

tttf|tttf

lo -, lrof lr Ellg?totmn0!!r0l, t rn turlrl f,rtlrtlll ar.tblg/Lg)q
llfl!, rnltr rrrltoerrr

vrrrpri;cirtntrro hglr1 lutdrrr lr tlulttittttr lqry., vlrtnt artnl ar.!4/l!tl rt omrtllulr.l- ttbtr.s*gcuirlr g
r.Orrrrtlrl f.l;hfti

" " t ' l

.ttrntrn r Rrtrg Dlfou qr rrt&trtt
trellr

nr. ttligst.

1lr-

s;;ir;..,

q,

;;:

D I 0 f t l I r

tf, ou Ori|lrl

l. 3r rprobl prorolfpflr t.hnlcl rtolrsttv E rtrr oilrr;allr llalllor mrl,rar dr ra*glr rlmtrlel cu trnrlui ;rrtr'hrl vt-il| ta{/lggr. , p. pnrcrtpf tr,fu lr lnt.l .. rpltrl"{r li, fufr rr:.1,1ff1t*ril lttl. h rcrrr;l lrtl trcrtrul riurrtLtlfrtrr .alft.t ulrr1a1rt.larn.r**
D.t.E.lI. nt.glhl.o!.199t.

,. rcrtBrtto vr rurtt;llrr
nilll. omfo.lr uobttl
29.o6.L99,

|t vr lttril

Lnr|'e

|r tl,n!

r". drtrrflt
'

cftrtufl.

,

YrollnlttDilf,r 0onrl 0l.rsl

- l -

'1. t . '.j tr :14 s i.t $ i.+i ji: . i t: * i $ * i{ F :- 3 ' .. :i. jt .. € J * * ...'i. fi .l.i'i :i .. li { n .f''1" ii' :a ..:i ii }F- :.

D r f l n l t l .: li j.. .. ....-.. a .a..jj r r r .*. . . . . lggt '--tlitlt'.i.r..a. . af ar I r *r r rr i rii *. . . . r . .*.rr.o1. .r. . t r r r I i t lr r * * I. . .rr r r.'? 3. . .. a . t u C e l l l b a .. r a..rrr Sttlplt ttrll'r1.. . . .. . .torcrl or tttgt[16r!t!t BEIIIT rffirlllt r8flilB ttflnf 0gttRUOtIl txlnl&r Dt . . a .. h rur ri .1 D. ..a..ntor rs. tror lrltrbo ln ru1r.. . .r. 9. ' 5 - .. E. a . el. ..... . . . .i.. ." l.:. . .t' tc.. |. I I a | ..... a . .. 1.a l IaOlrtOrrfll.... . . .riiij!. c . . l l l l f u r i 3 u l r u t l f [ l l p a o t l o f f u .. . .. .DrB. 7 .. . . . Cr I t l l p l l d g btl. r.r. ! ... ... a o ... .. .. a r . lprobrt {rr Rltllrcr Drclrlr u..a:arr..r.r.' df lurrlr thtr rcalrrrlth-tlol catlljmll h vigmlr. a .P. f .-. .... .. r .rr . . . .r r edrrjrrir rtt tt" . . . 72 :: lhbelrt dc r I.. a t .8... ] ... 6. . .. taolirltrqlrr. . | . . 16oft9.. .. . . t .r.. ... c6... . . . .r.r. +7 tl . a. . a a . rll {r tlrDtrolt. r . .... Ioterr3 ooiuctoutlol dlr]ofr.. 1 . . 6btr1tr. r ..a.. t . . a I f r r ..Imnort rIIottIoI 0r tili lcoo T }r SIUII tl8!X o t P r t r s f.!.lraull.. | ) . .::ia :.. .. .}. t*. . . r 0 o n { l o t o e r a l a .+ 1o.:_:::: I r:. prntln oordrtrafe 1 L 0crilftllr tntn IAI gt dlrrrr. ? . .r... .. D o m E l u l | o r p l l o e r c . ..r.. . .. O.o. .r.. | . T. otrr* rt I9l8 rlf-tt r 116r rt{-5r 1t5? rl[-1-6?1 19?1rPI btl rg?r r?l bf l r98!r Pl le{ll9trrtt lr{. . r. r .iirralr. lpctcrc fu cabrL. . .. .r"*".... ... rt pr dlilpl.la I ..... ... .. a . .. ... lnolrclrl.r..j.. .. . a . .8. 1 r i " .. . ...r.1 ...|...ji...llLfl aldtultrr. .1..1. aa .. ) .. . . ar ..a.nl rcrttlvrl.... a . | | a . T13u1l| fu rtlllt. €rllllllb rllrrtr-retcelolcaloop f ll6a .. . . ... . . r a a . ... .. i l r r t .. .. t ..t.

t.i :] I '. f: ..} I i .

tri. s.t:rl:-::::.p1r..rentr oGft!&{ i:. rapubltoar aeu lrpartalrntrl.1..!rttte ' . DOIIrIUL Dn API.. PI l'L r*lrpllunlh ?rrvoiu!.r rrbctl. i.r0lnx.ole otror emrtrnofl. DttItilII i 1.v'i[.ifi 1-8. L euf*tuoflr llntllor erlLtnr 0r rrlrlctlr 1l ih ?fc rv r. tlslpoltul 31 dlrtrl"bn!ta rncritcl '*iiir r" .tltr '11. rormtrvur no ri aptrb! rr ourtrmtxr rprcLrlcl r'e {r rrrrphr lbtr pentrn truvrlr gl trolctlun. ?roiurulr gl rrtcllahlr utllltrtr rl oolcrpu{I stududrle gl aoslrlor le omrtluollr tr rlje..:. ilili f! lrgloaeatilrth euprlncc b loglp coontrl etod*rlrr1'.' f ofmetlvnl rt eptlol lnrrgle oltotrlc! on tratlrn.h ncrnetlvurul re rgrlof tt Dotrtrr lleltlr rrtlmd l*lrtrntr.tet otc.gre lrutln li|tnl {r *tdlr*r.of. clmtlior gl crtr rlqttuftf fl" o*- .. trrbnir l.ll looa v. {r cmfrpt pratrt cli.f.i ?? r.' .f. ' arlrtentc 1l prollotutr froe iin tnttlrttvr i6nm rtli eqolil lntlc borflrlerfi.r rrtr rcctrr. ratcrltcrrr lr l|ltl tn rcittul bomJullte (r m vo{rr erllt). :.. la rhalc lt oan rrploetuat lcr ptrrirt* {.I. vr flnr rrrue tl it prtvdrrllt rirr. (putlole lmtru oancnll ptntrt rfgu. 1utrarlnraturrr ourutatcrlle) Allrpturr llnltlor lt'or o{rrtr lurdlllu Ir pmvr{*lb 1r.o. '::j:::::.: tTll.. : :ij DettaltLl 1.wr bcnrilslri tsx tsrliilr ercrriru urr{ {i rloo.r:11" f!.r nonlnall lr ornrtruf pcgtr lr 1 it.tllri. dcnurttl fl f*UfC rfrf_ .

?.6. cleme.EA. irtlr .-f'.1?.fit la ogc rt rr $g 9gE0. oll dr orrcnt pcntru tranoportul unler gc farl eau anaenblull lurrsfo fato!. oalr rrstln coblpaucatul lrEt {fetu... 1. lcgare la P[m$nt. r-ril foCuoilj-rpAtru tarca a. St*lolt LBf lrunt omstruclttlf d&i !.aocttota. dc dluE rau naL nultr 1n .ilstorrolaoletoalc.los ir.. r1r 1.l. bttoa arnat ess rLto rntrrlcl"o.oa. armfiturl.rb . 4lnltlrl& 1. lnolurlv ' . rilrcot :cr uerblcell ennt dtsporttlrc on r$rtornl r|rc.rr rcell. lrolatoelr gt rltc raorrclll alc llnlllc trloc... @ clenc Al arnilturl.lLto..': I. tclc torul cilrore . lri..ptll omrtruo!11 rpcoialc. lzolatoare.raeal leolarca plrltbu 3l fa!il ile p&'111c logete le p[n6nt.il rotulilL ': eJutorul . "'1.8.: $ - . Cignc*ti. 1 : .13.tul unel I&A se namqtl tn s oale lndcpcnCcntl llr aot lvc t oare con. 1 : ' Od 'i !taflat.. l.. : . ntAlpit 1. t r t o e .1o. t f-n saaul apcrlflol unor rupartclrlul lr orjctolc lenfrlul ee pontrt oc. g l poatc fl trltazat.telr. 1.oulare.r'oulul de auplafegi trolatoalelor rlcotlll ln lwgu1 lanfulul de llolatorr.relp erglcotl-e lrut omduetortcli LBA Lnpctrtva ruptctanalrmllor atrolfcrlor. de ooarrtrnotlc alc IEA umt rlcnartrh Plrtlle fuda!11h3eltc lth dcarnple golulul cchlpamentuluL I.tltutr btfaaat lau lonoferlt. :.lI. Cmdueteerclc L8A etut fmtllr : lan altr c punotclo dr prlndcle la ltlLp{ Cg-dtlgtoaflle n* aottLc sunt couiluotoarclc o*" geu dlrtrlbufta enarglol'.rdllf-t. tn rent dacl eunt teu nu aub tenllune.t.--aqJrIi ull 0l. cbot. 11 a4uncr lttl.. rmtet egts enlenblul dcr pr rtllpll IEA. Clroul. elsotl rb nontsaafi oonduotoare. ..tunl dc Arotrcllo lor' mtle rtlngrrtt {cpdrdllectc on alosl alcrt'llo c.upt.errller a ofrpulnl guc-toal.onr. tt e plo* . Frmdatlllg sttlollorp arnt olclrntcLe {e ooetrnolie ou o[rora ae flxcaz! tn eol rtllBllj raooq..iuetoete.'. rt foloseso arnf. gl pcntre nlf.e runt dlsporlt!.velr celoa dc oulrat Ct Dormtt crcoutelce oarc rr rfft lc6ltrul. l[l .

.ti*atrt lntrc lrzt..rlr vtrf : dcptgerd vel. :i::.fclorttr dc dcfcet.a otrct f. no*a**oe raolelrcl."il Ccro&ncl {o teustucc d..i:rBtE tn etll ac Drlrcltr oosrdeasFm Lrelrllll cl oor r trpddrl1g .. ' .. ecto prtra ah ohrl chriitr. pentrn Stlrlnatr ' botrtoc oilrl etnostorlor srn uad.. lutnd in oorlc"*i ..**t*".r tin'. ."-o"forfr *nir€ orr"astirLat!"ol do frmo!!.""i"orail--' .6ttf.. frlra 6s---n-Egib! naturelE eate yrtsa dc pl&t elsuents oondnotoara tn oontaot parnenont ou roluli llr *l'. ** gi.-. poaenfe awnt oaurtltultr apaoLel peatru tro6or. t .oa*ra.. ..*ri[lffiiril*.ila conforn STAB 9Io.i.- *u llratr.-i..... cqo{donerlr l!.l. 9 * .|t ocrutrtd rr.qF&rt ortc o. a.tte eare ttribllcao la ao4 vott lcelltura on pEnAntul r rhrotrloc. t . {rs orill not #l. felf.*ma g1 lt '-! -.t...ooa . e'!$Laf.natc dlfcrltolw tlap pentlu troceraa onlontulul aoopurt. 11dat 6u iatsr . Intre i.r oaro rpast lntr-u. F$retlqo.il.rt? 0_ * 6| Sngratrnrtuullr etnt tot0cugt loaomqr trealt*ttt{.otltnel[ e oqEt ]rF. oarc eparc lntr-ra prmot det ar urcl 88!c. Tp""E f" "Lrrtii.qrr.ilil. da oonutare a mul defaot ssu altor caurc gt I o!ro1 forrl gortr tt .15. o.rs atc eilnAnt Brtlfielalf... ptG ..prnr po"ii rletorltl -. poatru tascrolstte cu triure c" t*"i. drtc eeugr{il.dt Vl.. rrrtcuttr -.s *oor. e oirel valosrc lrs o1l oflc ef. dcpoa4olrtl rlo farf.tt (urlrrtr neeiff*f sfi{r_ aa a tanel*nll intre feao.. SsElatanelrmoa csto orlce tenelr:mc... 1' 18._.r0".ts 1. 1l prdnt reu latrc tale. ili! otta -aaoldental pot aJm6a sub tenelunc.-r.." . supsrtcurrrElrj..'/r-'r ..-.irdD tosri lntlr rrlek.-4prgrq&&nr{ ryq. '-' ' . *. I istc . u...". |' ann lnstele$tt sn eorlagl deetl.*ftl lntrc . ' ''i'tt .. brEr o&{stsaro de sxrcnt cicetrlor GErf nq feo parto <ltn o[11r {r ouratt. rfttf.1?.. utttlrrtr onollaftt ucauostllatq reu rhb rnort!..a s.::-ry{vesmraocroa'r ou r.:..ffiarc sr. Seqptrgunqs*sglefl '&E-eqgv{ggs(6*) aetc r*loaril naxln[ a toiglmlt {rffre poete aX.trrror l .-tr-16. 1.. .-t.'il.[{ aut t-r$ahtl. + PJJ. r![tEu*oarc retr dostlnat cohlpencntnl.i..il.ratc faro.tll dlea rohlpancaturur r" t"potl oftensrurll.. ' : ' l. fmoflmarc la orioc prarot cI llnlct1 lntr-m nemnt n*"o*".. poaot dat el rofrrrr.-.i-|lil..14.lptlsl oonst[ la alcgerca :r1g!.npurr ouoce" i*ui.

l".a ns n*t -ltt. rif.irilo# e unil tonil'wi{'dr.*t[ . .{r rwurtr.' .m.o*f*f eo'[t|llEtt-l. tr tr'r(i' trotef lrl roretutr 1.:.uotq ..".peneatulal rgocrrtrltr E' nlnrt' lt -ffff D*tltl $rt$ $$uff** fflfllt r r*nr rrtc e: 1'8t' G .. (g*srr 98af rotnr). rerotre mul n..atrt 4r tu$trrn I ltrngdma totstl portu!.ilT..lurroa *tnarfmlol -^' -''!.dlrpurlbtt"' tlo 1le..*fe!*. ung}lut ..1.---prcrrrrt tl.:"lli.}'oaoea mssfcl e tuai t. oFq}i itraitrrdtratr."..nn[r'' 04 tnDul$ull {r . dtntlr 'ral rtillentl' i rrtt$$ gt tcnatuaoa oca tn ooltlrotli.r * r a b.tt-:l nlvol eoocptrtil.r dt eris ltoiluda l.' .r '. crffi.|spqsflt*' ertlieleartr e" Ci*e frofalte lnitartlleff. !8..$tttl.19.ori.*titfl l?$ tn'.l .-. trrbnlr eoh!.* po*{re in ni$tc*op le raPeof Pe rgql.85...notaXtror. luslo-" irir"l C. as4" .. co rn6[ ale cifcll'irle bnhe oerduo*3oFul{a clootr!'oltrto' a ll. .i rfootnrte inc+rclrtrs au dcptpft' oetf..:]..'rotrtttt pcotlfo ite un rud.* aooartf.dr. ra eonaltr.:..cpt glrf!'* cslrstr r!3rr. rditalifdrrl r. lmqlmp ltatlt-goJgd l *lrottt'r tilttinii li . vc. il.. =. aarc ln 5rarnl d{q1or t l11it9t rnsrflI rf.t eTv:t.1 o fenat de vertloala dusl prLn **t iu*-{. .crl. .o$Lr4'trvtr'rtl! litt'it't-r-t ' t3t[mq!) retr .io*tios urbltaa1r rlfio*t T** o-*aodb. .r*.nft- 1. rrE* .rmetntlou ltnttlu lo 1. *i-iH. -..."t... tU la kllstottt 1. (orn/LT).i&r l*t'lltt"l(8t5r: os tqbltaate.. rn6 " rtrp:l'tr{'.r:.tetcr funo tlonrrlr r loo pt l" I i ii+rlli l.16o Drt. T'ltlitrllrrci$.1 lti lrf rlruretl -rrtf r.-^r.nlJ loncelor fc Ptgt:o!1" ... u"o :Fi* llrfi'll'll: T..o..lrrrr 1r dirrrprr rrttult-rry. ih $[.a..w. dln purot-Aovrdrtt "t*:lll.'81.Sr .: *:j4 rtl.& u svev.. Lr.i iu.25...i LSsE&ssr'8r' .ltl.. i:: I ftie' l.rt t"1b *tie| cx*o*ac oryn..B+.. .:.J''*ttt'tr'qS11 tts*+ drrail$rr qE{ rootalr* ""to o'ii"il.

. (fig..tr elr ltutlrd!.u donl rrtrlr. h ttCormrl. cttr plen. telcalr orac rclrcgtr rottmJttl r tiotl. ' " - r:' .ll.)1. l..' ". tr.ottt I lo!?fL: loirm rrrtlsll ''r: rro$l.zmtrl.29.88.lrt drtrarlaatt prll blrrllitr !e ilu tnrbuio tI fid nrl rlol rlo. : :.l. crtr ftrelcil oort.ii"t'. eclr llali.39. orttmtalL(?u) 1r oube ln puotrl ln oaro trngmtr eodwtc rrtr rrlorilal em{uotcuhl rrta arlrr- trll 1. !o.tri*ff ml lrellnt 1r rtllprMl.1i1"''. . .1 Utr) rr rorllrll rroffuullod lllrlot 1.$ aoeatr rrmc ltlnil rltuatc fs trtoo-crrlrar protrJrtr.rtitiv!. triotlmm In om{notm (t) or rtcft[cl ln omluoter.rtrsirrlr+ -.: onlete.mcrrlelleoouduotorllsto ' l.t4. grugrn{lc1trrr. pr.rrt.fi:1rntluoGdsotoelct.tr)r . Dcreblllcrcr loell (r'g) cctr {lrtrntr fiotlr urlc e dol rtllpl oon!.rru1ttll1ucnrrturtrrtl. triliF$bb if tlnori oilou4+ll . treoflull.@rnto . fn oarll ronduotoalclol eloltnltr rotuaJl.(in") ruporo tla. 6o) tlr ulqt ootduotor lsnh rqrrrrlrll {r rlprrr orloclatc. Unghlul dr plotrettf aa nf. oelonletl rt tr dcttrrlat fu eJstorrl ntoful ta{tlrtc tu. Dr!.ilflr llrt rEitfa roqertl urlr ou urm mul om{uct$. .r1r4$tmcr rupti. nagtrlr lnnltltl lltr rtl. Salclna dt ruloro calonletl e nul rulstcr rfttfffra tn md omvrnflorll tn fttnottr {r qerrc-tatft* irtuatnrtl t{tlr.ln vrlolLlr 1.ttc elr tmrluotoluluL.iltl.r'-.i$e I pmotclo Ce pltndera ab oodustormlqr le'cue tc glerrc turaul rrl. {ell. rorp.rf. orlrl1*"ioticnrll L. I h fu 0mluotour tltlltre.!8. ta rooLell ltea le totr el -'1l "- . IlceobtdcTrenonlnrll (tl crt. lu lr rlgcete asrlrlrtrbrlltd Itnbl rctr orl lluLn.i*: plrt .I6* nall m rrpllrf.99 t dtn taloalr'ir mr'e tf. tolnlul. coqpe. drrcn. ErtotaqjQ rqnrrl-Slrtnl e 6rl bmduotol luslnr rh lnpur r codnotoel.:!g!(O.rl {r lorotldrrc. llqotlnnlr.{ d|..l lc eleltnfrei rcrt#*irl ntor tlr rglrllllclc I rmduotoruLnll potrtttt rtedrldclor Ao oonduotou.Glt t. 1..

o .. ( t :l. I itl .| ur- r ' .-.q:. 5 € ' s I H . o { . tl. ft1 cl. E tt.e E C t- 6 (]'E d € .?{ .4 ffi'\d fr .}{ I {t ':. l r ' : 'u ' . | { ". :!f:'L . t.R iD* *o' 'fi ..*_: a'6gf rn fl1 ttF ffi tAo E B .'a a . cl.. F 6 vllJ '. r ' ' a a trl ae ^{u@ o.F IA . '.! q r ld5 I ..di b $'o .f . t4 6. .Ol.. n . a E S q' ht . ll! :v4 E li o G tr ' o +- c'l "tr \t'.L 2 - cl E :rL:: i .: i . t ..f. H .' g.' o.+l ..1 .c E J r* (!.. .01 ol :E 2 .. li .

L16.a.. D?rr[lfttli. ' t pelllnc ll lO t!-rme epu nri.'Dr rldrr ct l-u1l-er t*!. tlr peno. . ocl pntLn saul dtn o. 1"I). omsao..cvlatl..1.otfs 1. npl orrmtrn I.uttvl (fL*1. &noul rte iltt-adrre rrtr iGe|q . 1.I dts.l..rmt&l oltr: portn'**r.f.i.. ougxrl.1. Sr lcrultl ge o veloalr optlrt lld Damhl{e111 n". I'ngI c:utr' Ilmoiul l..l . tir pmlflo nornall rcu d. olLrontallt !1r tn oarc. la errc lrnt.f . fl!$S.l).ro el emduotorrlul ohtdo*tlor reelt rdlmrnto nut ctllp. omrliolrf Ir rtll1a1 lt'd' !.1n. I).L1).sshitltrt.nLul po ocdrntom lrpLnd lncfrolrlb vcrtlcrlc eert eotloelll lrr1pan I {tu *rc$rtrl oul*tte.c rtrc. rturn vtat.smtal.. . oefc dletanfa Ie leoql tn oero ollloteLr Lntrrrotelrl prlntmr : rb rantlmtorrlrl - plrlmfitrta tulul ol1. (eo]''i.i*fftl. lu globoltr I&i. ' ' ' .ct (ff Ll).r dc pclndr..4?. ecu nl.jj.r ocro rofloairu'l fuclro**llc (fg. ' . lntt Aot . :'.*I.. flrl4i rlml Duqlr (ft&I.u.*.teLe fu pcilqfc' i do oml'dftcitfurt ( f tg. ![. : {r:l cubr ( ftc.. nultr decahtlrel. orryqlell lntru u1ul. l?. nhtnb. ryr!.1). L: 'aa* lrtiis:' L*c* #mt. . tl crrcrpm{t r$llrll inlXtfr.a lg!.

..f$t- ltr?r* iitrr. .-:'ft:i:il prsr I lqpwlp il. (to'f. li. rlr ol*l'aol*"}ii: oonlrf. eaetrOerrt oe lprtrrl r1 unol lill.*l* oI ootxi. ln ott.ul gloner[r1 * 1 4 ilc pcrcoano.!x.gjlrealrttq !mbr#*fl 6to.lh.f elc rlolontclol rtrbtlttltlt nr pi. lc G$acro tln rtrre Ao fcia{ 1.re c l lotr lel pe do sltd perte. Rcrlall lerral ds fnnatlmrFr rl unrl_Ill f.1 sfl{ld.|t: ":obt*j.. oondlfl'. oisf tlnle --l--:-. mtirrltl eq tlcpratcla et'tuatc la tremul .rjl*t trO.r-taafcl.tals.rl lll ortr rreil*l lnperl rru toDl. : drf.-: .t s€&lfn*tirotirttrt l..t tlnl rtt4t !n l1ueiul llnlrlr h corr m lrpq d. v. llntcl ouctrnrltllc lertalcfllb.c larlrteelrh m-t+ rrel.. ras r .t.' .'I?"' t e"ianr. ' cbrr r6p. a:-.49.otri 1.b"J t4. fo31ml it rlr1r rtllpfl Ic trclrtfl.. rrtot.. eoilrrtcqrtlg Ff rournal ln rrnr rup*ll ' ' .-::-- 1.t. ln oeelDlu gL ehrcntcte nle oilt)fltrntr.--. Tq{:t-: .rl.eia.r.gr n tundctil.gl*-t di tfr$g rwt.pqt .tlo r0t.gd1i** rlr. ar rrlrrl.lol 11 tn ser. .|. gi . PoriltFlli.tsolrtogt.!.lcl.:.ornfir.:. sca ou oert Llnls 3e fneluot.i. ". lno$t d& ao erlgurr... cbltlttf. .1 ln oarc aperc oocrtltrnfe Lsl 6B fldt|tfr trcr ob. tnttalaftl'Ir1 coartruotltrlt tt:' r-t1$ rrtt" Ttrm r llnl. nt d: o f! ilcuu*e rr*ltictl na.18.f.ii rssfoltw.ctntrt tto.cl.11 l"ln. :irilA trcca Pr l.rl -l.ml: lu. nt$lptloa {.46.-i--lL rrrltnll. oum otntr looulllo eusnerstc acatru rgrcmrnt . fr'. Rr*lnnl-dr rvarlc eI rm.44.. rnpretr er: + . r"oi lrrrltlr Sec. . . tllr a.C1ryldt tf I 1. .. eetfcl.crtc. lol afco{etl do pllr6' i-n bunc ootrdttlt a cLcmente tt*|hifi Srlii. rro'|lltatr [xl tr't Inoluollretl 1.lcot{vtlt.nl 11 lrafullr lo fnaofilmefrll {r lr6tnul ln na ifgrrlt IiSl rrnt rolloltatc fndrtliS r*r lrelrtrrr'aloc.Irf.ud..

rtcfr ninft htrtlltrr Ilrlntrb ltr-lprollflrr lnrtrrLtr !1.o eolrtc rlilll.ot.r {f4l rJtturllt ..losl ant vaIorllc.-.g1r.o!.Ol ll Ert '||t[llW pratrr crlltltil 'l 3l^i'aEr ra lrsr-rc r l.nto.t5.. ilI#li ww rrtlvul 1. rlrlrfotrl Yrlcllr trtprotlv.-. l.t.. 1.a.rtrrtbt rr vrlcll ftr noilet.i'rr'l. rartructlv lhl eru rlerotrSl *: rl tT"31:_ gtrrielurrenlot . ". : out vrl:t1lt .:i:'_ tuLml ftlr poperutl... olro rt rolllrrrl er o rut 9r'h .:J.r 'ilr:ii Ittlltr trt"u lmrlr ll r3rtlqtlt {r full ru iafrlrl lllttlr llt'ulcrrf dr'urr..5?."""ffi..Ii - . clla I.r*--.i-roanrer Co ocl puttD t)"* i" nrrorl ' r'll'erl '8 o 'rsnren.* h our .l. larr ttc I Yeloelr l..call..rtttom rlr 9919 I fi a*: rc rcaltcraa! ou o protabllltatr elc_tlolr:tt13 dctudal .f rclrnllr 4lgnl ruit valortle r.-lotnt.l*ltt-..tl r1. loa (rcrltre teu alnlr ennrttt probabtlltatr probeblh). hctrctttl.-. *r..il".iliror rlrllrll1lr etrtlrtlrl : r t..-..rrLrtintr DcaEt..trnfrt {r rt'jugntl oorftolmt prbtl-o trplrtltr rccralot 1tgiltc.l ftll ln ortul {lnrrrllor tn{r$ru gl ptnt 1r 18 r dr lr rrn r..Pt. t{r rtlorl!..l rmb ln oltr3Orllb nl ff ltcrrlrrrtl t'drrl' i6a al cllrrlrflo tlrrl rorr{rrr rmr * rr'rlrl-' |rlc : fr runuttt' .ttlt lntlt' terttntlr nrtl6l1.clrl lEdr rtr. :^qqR.r !rt.irrtlta't' lrrrrtr..!t..rtiltlr lolrrt.'i. arflnlto (95 .. oarplrgurtl rtrflt rlr ultlttler lr .irr*liitr.rr .r6tet1vl ln 1or!'celr t'ft'ctlvl' r prolluolltl.. lnolroErlle lle oa. art.

. Terltorlnl ftrlt c }lncto-rctc.tc ou ohlolulE.4." n*..€11.' I r gl or o. ta c*r mo emten dttll netoolclo8ler nsl Ereh rleolt oele prcylrntr ll tabrlnl t. locgte val. ca jrcelnal do brrr. la lo n. Ir dotcrplnqtce tna[ro[rtlop norneta.lta. il trt r.rgttt osrr trcbuh r[ er ttnt tGerre la oonctrulrcr llatllc mrlar ifu mrrg6 clcotrlelr vtntull' dcpuacrLlc dle ehieluril.lolrattt dr lrlrll r.i dr ls pot. ...$nr'rctl ic If.ntrn !'curt*ltt rtrlai'.. la rllagrenrLr.l... taupcretulr r.1.a*.t. .1rr rellSl fG vc .l nu drtc'laeto potr8. eI lnofiroErilwr.'. ' . :. oorf.r rloctnlel gt dc trtrgreluatoalit {tl-*gqrfr _ llrpectlt. Pcntru clemntslo GonpoBsnto elo ltnLllon..ta oonrtltllh plarlrutr tn tebelrtr 3.1' ]i:.f* r'aooporltl mu roopor!..E geu lornltstr .ra iolnrul plnf.. dcrrq. prsalrmLlc dc barl dtn tabolsl Z.rnE^& fosinclnrron Cond llIe lt ?.l ' .3..:r 1.1)r strtriir..8. !r} h r"*lt€ .! '.f'..rilc norn.:::::.orl tlcbulc aI flr Jarttflortr. l.l .i 1l g.fr. . 60rDI?IIts GlXr. It el 6 oare lllrrl dln punotul ila rutcr"r rr latl*Ft flrcvtnlrl d. : - : - -I.1 91 e.1*a.. provcnitc dln pleeluncr vtltulut arqp1... re dsturtnalen fao[rsf. f"tor ttlihlbt CIrrtnla al LEt.r. l.i pcntru rmc lorpootlvl.rs0-rmfDon0molclf 0ntrP. sltHrtr h tllltllrl illfcrltc fell dr eol.dc. ca lallth. ff rI etbt freoYeale lo apartfLc {r ocl nnlt o tr qrrr rmi.f..@a oe sareotel looal.: logtor (rlg.iii iiefii*i**f .*.ollc d llrtttos rreldne rll rncrgN...-f*li{urti .5- .3p ou lclafl..! flsce cu 2. 'i. !?crlmllo dlaenloe elo vtntelni (crrcrpurlttt yltrgl pr ionl rlnnto}r prwlsutr lc{letf tn tabrlul t1l?. ettlpt 91 fundef11.?p i*ltf ..erellrltr aoaetrc tc tnpeltc ln olas!.t.cl do lpuDer.ratr la lelrtrfu E.'... aanttrat*lt e prtnolpclilor footorl rltrrtrlqptm*d. rtet!.n rfetlrt|.rryi6trro d!. r.irn hrlttlr ilrran.::liq ri::..atfi ' ":: .t:t: .g.'li . -ncteelolcglel ln oerul IJI evtnrl olrouLte cu tcnrkal {lt.!. tq+.6 16 veil rrjosr prcvf.rrulnl !. pnf..prln funulltroa lnolr{r'f}ar normate *u seeflelcntus pent{nl 4..!rtt ?.ril|r f.ls rr lrtrdopte valorl ral nrt. le vor omcldcrc oondlllllc plcvf.: ir 1r.g b.:.ru|l *lr..l col'uotc.

a .'-T - gv3 F1 lrJ = aH =HH 5HJ UJ (3 e . . 1 7 . (:) Fg=E F=E =F3.d.t .s { <h9: . l 'trl ' k' .

lgullt 2.. 0roitncg atnatulul do ohlcl.ul luL. to oonfenttatc on provcderllc artlorlopcnuru goaoro l-D. EmI rctcololo6lol oq osu6{9r{ ocorrbtto eq *rt.!i. pcu.oturet panl la cer autrt b1g orr/ar!.nl rat rLot Cr l4oo r.Prcglunea dlnaailol dt bezl./dr!.t dc 2o hV.netnlnl de ohlolur[ pr condrc t08trr l.. ..naa at.p.r rtra$uiul.crl la tlntllc erricrc on tcnetrt!. 4.. ui""i"t..r.. Valorllr dlntrs parantclc sq rcf. groqtnt al. ' sr?} 0rl. E! oonrlderl !t ooeforl f. prultnca dlnr1tsl do brrl luetl in ooaeldorarc nu trobute e[ etbl valcrl ' .qbtot.!ryn Garr rs Yor oQtrodate dc la InstttutuL dc htcorologLc At Eldrologl. a rolclor ltaltrofr. tu rool ou eltttcdl. 5. datf. dr vint (corcrpua!&td|ra ardlatl pe dool rlnuto) le tnllflEsa de Io n dotanpre tr ll grosl.on) rr ooantdul . drDor po ooadeotoerc lat uaet doolt oale rpcotlloeta rl trU.Hi. fa orlul o&ad rc edogtC. :]: . ol altltqdLnar rub 6oo r. .ol Oao*t . -18- .irtr.gfri: cu . .ud 'b" pi oonduotou. votuhlot e ohtotrrrr ( f. 8.2.tot 2' I 91 pcetc Jo un pent'ru soaa E1 rr joatc lloqora vrlolrtt grrut[Ftl voruatoc a oh!.

. . [i lonfurl-de -sof'uliri.S Dio **flL--*L_*?U_ . -r.''i.'. dbo Pi.--i --i-*+i .r0 J 1ti{.Fs . r .H. l : > .} r i . l --j I '.qrl 2r0l 2pl 1. ' i .-l-* i i l .'] 'p] lFll 110 1?0 1t0 Di Fn /a 110 1. II : r i l i l I r- Oeilnittimeo.60 150 110 1.**-t*---i" i I ! .

dtatanlr drtcrnlnetr er rrletLrr r. ragrcrlntr --l fl . l d c r r d l r t a n f a nf.::.' ' : ' : :.reltr dtn lo rnrpcarlt.trltrtr omduttoam (aotlvc sau do plotce!lc).rtrtrtt f.m. nrrinl rl. t dlrtentrh tn 11 tr 1 prntru dlftrltrlc rrlust. Eonr ou altltudlrt prctr 8oo r 20 - +tlo . 1 6 .n! ncllr'r acarnt prntrr tnturt* iollrfurttiaotln . u tntfftr.o o n .i : ' 1r' ' 1ilrll"r oonduotoarolor. rc drtsrnlnl pentru f.o[rtfor pcntrn ooniuotoanlo eocpcl{tc reu rcNoqDolltt: lr rliilul nornatc prctrtlto plrrl..atnl -3o -lo ne{lQ +15 +lo t tlo loatl fare -t -. oonelduetl ln ooadlttlle dc l a p o t r e . 'hol undl I el oulbc- - (rlr ho. f.: t*-Ltt*+.Ilr.** unill ( " o r ..l rrlc lc eoalegl ttl 11 clnrnalnnc.6. . r ' 1 . cobduotoer! do DlotcGttcj- eqductoarr fuDrl. ve cmrldcra oa dl. oonduotoarr"dc pr etflp. it'r l ^ o r o o n d u o t o e r c l o r 9l rol..euratI pe rcrttoall latrt centrul:. { l t u 3 . lnilllcmut lc fnllftnlh le oarc m glmm itlf.{r prtadile ri il. (rL bct. Indrlturlll rc oalourrerl oa iutxdt. !r lrlrdur al ?.."r r oorrductoercror sttuetr ra dtfcrltr" t$lrtrli itir ir rol. tt . ' ' tn rl 'il t:t valolrca eilgcf trt oonduotoarolor.! Yelorlle &ona nctcolologlol tenicletultl rclulul ( og) . Pentrn oaloulul oonduotoalelorl 1r dttclnlnem itflll.3 n r .nl t. 1 6 r t r f s a .unaa vlntulnl r. oarr crtr tatf d. dlrten!f.lt. a lESetllc dl:ferltclor. ' : . rctr t - dlrtanle pcdtc a punotclc .lreelc alrrt tntlltrcr ooaduot0arclor. ac.

.oondlrotoarc Epcolflocfla Slrf obloiul la ohtctulilr Dlamctrul oqrductorulul cgal ou lo m nst nalc nu ucltn Dl.rpnnrul condnotonului. fno&o[rtlc dlaanl. .:: .9I9rttgno". oete oocf lolcntul lul 2.1 reu tc Yl itrtllrlna d"vlatu}ll :: rr ir 1'|h lltl .!o r .21 Gart nu ilcplnde dc valorlle vltclrl !.9.nrr pr ilraahtilcrc). dc. .r r^-L r wntrn r . vlntulul dcaohlde:rlt (neuntforel. :.2. Pentru sone dcsohlsc (otnplt.o.cnt ulul ocloil lnemio . P tl oouforu prclltf.cglno Irc [rlllE: rlnotrorrl actE@ 4gq$qle' ..tetle dcsnrlullh ellvortcln.n.aT. 1 . .dri.filnre dc apltoale.3. :.tr vltegcl vf. (ftr traroll.: trrntnl tabrlul unltare provcnltc illn eollmri i.. IaoLudc ofcgtdt oontlsct'.ti .l.c rlr berf.[3o de dlanotrul oonduotolulul pc el-vhtulul de rafal[ cana oocf lolcntul 91 nermlfornttato oonduotol. trubuloule vtqtutut. Dif ln runottc lc tnf. : Talor 11r ooef Lo!.1.lllc (a"n/ns).-' T i l . I t'ottql'sfr ntol dc barf rc vr ralola ou oocflolcntnL dc ref.alf yll+ t: t vlntnSl'. 2L.l rttrfr otla ou eJntorul prattunll ou rohllet f. . | (ee$/r)r eerodlnanl.)r prcoun gl pantra eonc ohlae ale nilrll.3l tvi estl vltozr vlntuI3l. ilc La pot. .a nt- Drtcrmln.ntulut atit ou inllttncrt tct r..dctcrr'dact cootosr . .i1' c. .. laourtlotr eto. 1 t l 2.lt]1. ilrplnagad.enctlul bsaduotornlul nal nlo do 2o q InilLfelrut .e dc rugooltatoa tereaulul) tt rlr r'f. t .otoTo'P'd'lo-t tn oarcr or. . lc celoulcarl ou rclatiet 8vo .

f. ou obetaooh eu ptn[ tltuatc la altttudtnl ucdl.rl rtr. Lc t.Poo.TP..t pcntru rtltplt ou Flltf.eur [.e punotate f itnd . aonc!.. taiprottv dlemtrul osnrluotolulutr. Fentru ln[lftrl ".t'tr'rituefle Lsaelf.e llnrul r yelotllor oorcapunlltoerc dr pc eclc doul oub'r t{1:.1. .. ooof. rerpootlr md.'m ve oonrtdlcra veloarre ooaflolentulul dc laf. rc ?e dctcru!. 2. (greilul do rugozttrtc nl trrcnulul) 11 rlc tlput llnftlg d rotc illauctrnl oondustorululr'.l. etretu- Ptg..do.aa lcparatl ln ttmolli. oocfl-olcntul de rafalf.lolcntul io lrfiil ft oruoftornltetc pc ooaduotolr'"Fo". nlvcluoonduotoe- 6o r tlolu- f0!ir Pcntru Ccaohldcrl rnatnlol do loo n gt nal narl Cr 8oo. Pcrrtru zcnolc {a uunto .nbtr 3roahcr rtntulul (tlg./\or. ..l)f ln lpotrzr on ohlolull grorlror ln. lnttlneillalr lo ourbrlol ltgucitc & tttqgr. ln ipotrre ffil obloturl.i. tr vt 0oo il.rt. pc oonduotorl oororDunzf..elurl E. dctcrmtnetc oomfcn rLv.ru.. dsduso prtn crtrepolare.l. Pontru tnltlln!.l lut nlrll El lnltllnl rclot. cocf.eLl 11 ncuntfomltntt I vlntnlul ". { -o + 2 D . Cr prttr 6o n stlltratl la rarllr trevcrrf.oonstrul-tc. 6drcrpmrltgrrr edoptr valoarte oorfLoltnturul lfit$fmf fr n.l.tt Dlst'&l {aul lrt dr ehleful .sLcntulul "f o" rr yl drduoc prtn firtrryO'fi*tr relortr. dc 1o n. : ':: C .. 1 1 "J\o*.ll dc aarpnndatr nct ni. lt dr t lui pc coduotor.toercrlceohtdertt lc loo r.2 !ffi r) 0urbole do veflaflo slnt .rl ffDn er lr dln trbthl Iul ir ehl.2A- . preluato din CBI 826/f99f.

...:r:.tr on rolittil . ' ..ort'fLs in orrcr o*. ou rrlaflat Qr... t. .sturl de lroletorm oapt-tltI Iantull ttJ[ ll dt Llolatcalc .D! toec. dfn dltssqr !. . J t r s .' .rLl :1 vfntrfif.5 drecaili !... irt[' eo. 0i4'. rrtr t ' 9.tLP auPort holatoalc frn ortr oorflotrcutul tr rrf.a. ec oaloulrmf..i r. .t (arrd)-f : . .' oerflolrntulnl Vrlollb ncrultatG illn aotlunra vtntulul lu1 lnobolrllol ' i.l t-rs. lnolatoarclG ' lLnnl r.lllo 0t lrolatqagirttqfJ .ntrilnl 8r dcterrlFl ttfr"artr ro taloulraal 2 " 't -- lltntiit. . '. .'. ln'oalo r rn.rnturtli llpnl lroletoalrlor t!'P or !5 ot78 rlirnl.. .':.. D OOetlOlrntUIU| 66s9dlnr*rr 5s'-f I YelOl116 ' flr '.: . ' cr rrouto..e|crvf. nrtrllcl rt !u t. oocflotratul errodlnamlo. (dit{/nz )...l.' ' . : . er'- . ln fuo'fir de lrnllftia {r l"*lte" trqtr. ortt ooeftolmtul la {rtrnllrtt eorodlnanlo ol rttlpnhl.o t r . aorodlnenlo "oartt prnlilq. :.ta ' tt: rit? *ds$grA dLn brtou cau dtn foerl .fnr t . lllrlul l.ttlul pcattruatllp11d$tDot6ralii.n rrn t*i x.3 pcutru *l1g1l.

.5 c h = P 6 .=1.t-Gts: 3p04-Z)tb .''.076=236Y 2 -=0..1 -. ..{.. lutio coeficientului da de c6 fpenhu oprodinomic in tuncijir coeticientul.1 2F 2+ I I I ?p ?7 'p --z+- o...i" .lr..0.z P Y cts ?F ...: .. ' ' stitpiiLEAdin dbrete-corniere :. uqptere i. t. - -). :::.:l 27 216 --':....t.l: y cp5= #=..r oi i qa of 0F 0p ...

$i. al. ecftocaunghlul. ll luaofle dc rltuallr q t .lolratulul Esttlor tlevclrlll. oalorrlul oOrfiolrnt$lul .3?) I fno[locrea unltarl.triitt 06* deternlnrt. Cr ffirylu !'Ff\ 3s pi rtltp.r Laoullor eto. ll qsasBgtce'ct orovqltc tnrorr.dol. -Zj* . rtl.oar. g. lut lc grtutato nal uto.lltlutl$. ooctl.ur? vlptulul.olciltll dr nf. m drtrrl$l oa lntltlnt r). ro telouliul 9U !.ltlr lul nlrtt. ollcontel dlntlo dlrotle ln graile. nlrtlr 'ol 'ou r. r ra teol confoln 8!48 loloLl?ot rfu-tuDulmte pc rtllp..lorilil oentlnlul ltc groutetr 0t Io rr prnlf. vtntul tt dlrcotla etl.olttrtal tftilrnlnt) loorll ve 6etoulna rcperet. . 6l ralrll veloena oocf.toalc tnllttrl. pt bara bolroillllc "|ittitrutt eotlutt dltcsrtr ultetf pr flrour tl. i c t l Bu l ltn l cl . rflfurt D. . l. frctgfl gc Prntru ettlpll rpallell.Lr7 t tc orlonlcell iaclfoltth gtrnottv cl ltntcL.fo htltlut obttaoolr oortralte.Ie pot.? tittln"orar' re hllllilt eau tlcnentc ooupouentc dr rillpl tgtl r pontlt rtllpt lmtt.uplc tclonului e Outtrlrl p-lulilr do" prelctol clencntulul ooilDon. datemLnatl la pot.rlU itla dfriltrh ptnl le 6o u.lrfLat !o. . g.2.?l ilupl.tve. ttct vtntulul ou tnllllnoe. llnlrt. (lu.t+olrlolrllc rlta-!ot!.rf rl rttlttlul tlmoarl vlntul. eottdlna nollal pc arul oonduotoalclol. dln trevI.. catc roetlolcntul dc rafrtl '' a tcrearlul) lf lc vtntuldl (1o fnnollc dc ruaclitrtre Vr$la* Iaalufr cftcttl rf.l ottlptt Dcntru atllptL ou tnlltlnea dc peato 6o n..apurul dlaanlo sl ttruotnrit. tt/brf'rrtr rarlrbril q rdt$1 Teloercr occtlolrntulEl 11 ll* d'J Srtutiti loa ilor.lrl.lr ltlrouo l1 p*rtf* 16t rc tl.?9 (rrn)r 9 r) - Dup[ OEI 826/1991.\.tuett la altltudllt DlnI lr 1!Ol n {cbrupre d. trIS4' trrebi?oatru lomr Corohtir (tlr1lLp rllro. ricpfierlat l\.. r. lf.tt. un{g r iv tvo crtc lr dln vlatr ln r (drtlattl {eechlilcrea la lnolroll'l got. coadlrotornlu!.l ilr 1o n ro eiloptf.0.1.

roarca unltarf.O.o*to firorr ' .ln sazul vllntulut perpcadlsultr . . ..t . .'.l... le 49or lrt s . .7 detrlrliirtf.t'sbt". .roarte unltslr ' .Dnstltor torrttfilL 0cternlrlat dr$ illpt. 1" lpotgscle unile t au vtut notloalnd ln lungsl (aan)r Eo. t : trt .2 6 l s t a r$ .llnrll rl tso* rl{f.li 1ct..rtul'ir Bt fr'arrlfnf' l*lt latorulut..ftaff.) r t". sa caLoula.at' lrt (id) : .ticrr.t: 1l pontru ':.fr '$ :j .dll. lrt (eafq)r. : ilf''"1" ou 85 f.. D1nt![ iroletsrnl rnport tnllttnre ro.ul er il{e1l ic oonduodtlr.l dotrrilnatt totat! a ula dreptungbtulul etlatoe t'at*Ildgrmr lrepwtlv lenfulct dc lloLatcrrl.elt .: la'pot.e at&Ipu1ul.NLo. iln orlt i& fele edlaocntc crpuf. f leoelo element oonpoarnt''ci.'rtllputnil arla pltnurilor oonetruot!.t rnoflclrltr te' $rti4rtl' iaof. tr ipotcrclo dc vlnt ginultaa ol. Al.:..2. dctlln{nt re lolatlet ou lolaflet !'.ast aetf. . rtll3l. r oooflcloatrl.*..* t .i .la orrul vlatulu!. ororcalte -rttn-gEtlupe$ rl&tstst gt llalr l. ... nwnal o !a!!'pc-ntru vdntul perpondlo .75) &l.8 8 c e t r lncf.ri 0e prLndero ln olr! r lc3lmtcrrlnl nlnuc islltl..do]t iltcllnlantf fl to!#:-1tr 0u Luarce gvc 'lnolroa..'.: * douilrg .28"o.fl it ?a Blcotul total al vlntulul ic gondutOutll f:e$rulrte pc tubo(nilhdtoiifrr tbf f['lr ttrr{ oonelilcre egrl ou aunafnolrthtlor *aba 6e cfeotul dr calaaare porlbll a1 rbsl fub!&attntut irup* eLtuLe" . .. . (das).cl clcncntelor oonpoaento al.. o. la vontp rnde r & '. eao ..D5r. nnilc t .4doftaal .rre tuttrrl In oonglalrrar. tstr bl8cete smdluotornlullla r ($r||ttt t .

]z -fr.l ou lpi lrtr_."n tJ' 8. ilr ohlolul. ao D ln nl om{uotolulll.r/n)' .t6 tn oerl r (Ceil/n)r ' i31t t : .p trtc dtrnctlul .. on aolgt lrr nr obiotul Nc d't"rlnf L{rouorl'}ol ' . lo-l (rrl/rl.1.pulll rn !'Irotcretrrrllf dnltglr:it' lar gt flcdara dln fcfrlr aittaoilit{ cf-r f8t* 41o. t'O"t t -27* . (b + {o) .iltr re|t qrttell a odiuotolurf ln rtanridrdrlclr oe gonilrrtourl oblolcl. 1 .9.. 8.tnrti&.1o.o ouDmlell reJontl I rtelprlul urtrtlo (ern lr: brtcl:.!$|.unlol r ohlol.& trrbrl$ f.ucilr ta'f. :':..Pcntru aonduotoarelo ncccopcrlte Go ' a* ' 81 (deil)' OE ohtoLurl. ?rntru suPtrefcfr ollln0llor rttlnlttri tfuuca ilLeoctralt o elrrcltald tn lpotelelc vtat alaul. 80 . {q ctcgteerea euprctblit rt&l..!ti v .r . Ie attlpli dc betoo o-entrtlu6at uq.pcntld oon0uotoalr aooPerl'tr su eblolull. f. tt + st (ca.Gsorlma rtratulel.rf'Uff '"3rtt r . : . dF Yr. tt8!t" o|I.. irf.grntru omdnotoart aeaoopcrltr ol tltrlslr tt.' .tr:.tan ou oblotqtf tc t&:l-Ee t.. grcutrtte vol.It rtrrtr . tn oali t b .pcltln g!. .!.

l0r1 i !a oiic uOrt. lt puno6f rc- 'tgoleto!1t-gl spuera lanttlrlloi. ln dlrcofla oqrduoioalolcr i. .lnof.u nara gttlnllc r' r" t.lolltlo tul do prlnilarc al .31 . 2. e6to sunr.r .1f rocDrri.aLc e o trrSrntulll oolorpurrltcur dln ooduotoalcl mltale d unll orlrontalc utrlloelrrDceuptreasclalh nornato ilatc dc nasa ploprlr lnolzolrllor 91 a0urttfl ll rte. {f ln regln nornalr llo .1:'i'f'f oooh-ag's3 ln oalc t (ddf ). orovonltr dt. pot.Imlutrul dc lgolatoaar rlr rtltlr ll rr oartlml tlonoagl drlzontal.ri.lof.'.pentlu qonduotoerole aooperLto ou oirLot**i. So (caI)r ?.12. afrooltilf.d cttc gn$a masclor olensatcld oorPdcdtr lh 8 .atc Ia pot.IX .6. lr rpllol datorctc. obtolullt . ' e.. eete dcsobLdcreale lrof. 1.tu. g.'o1.3. De r !c oatouloclf Bt bera tcotluntl lc.l!fiffiIt Cfr! . $r"f.Drntru lanfurtle ile lzolatoaro acoDrrl.tt rr Ohloltlllt . sc oal.6. Irclor toelor sl' .olrf.fn reBtn dc evarlcr 8o 'Do -24' 8o (Caf).portru lalltollllc ilc lroleloe.to or eblofufll ll cloocntrtror eoryorntr {tn !rutrf lr lroleln oalc t.p€lrtru rt81pl1 (noteltol rau dln brto) rrmorlleir I.tt.rl vrntlorlat.pontru stAlptt ncooopcltfl cu obtoiuf r O. 38).rl-.sulcad ln omilttlllc . treof ltmtl db cmilstolt.rohl. Do . . pomlndu-io d6 la etlrtla dtlf. : .1 ll : 2.I.16. . ilc tho[loare de la poto8rl6p ou ilEtolul lpotcaolor trlvlt le.{gl& r . I rtllottool - fn eocst Gaz rrlto.

l. n eato nunlrul oonduotoaralo! pc tar!. .:.txc'..'Hi. . ' .i . tebclgtr la r. l oaloulat ln oonitlllilc pot. .B)rtn ilat/nnzt totelc . 8ur!lncre lottn ri' t. LBA du Ur < Iio tsIr t. .r:.'i.olnl Bnafln€trc llpnl ildralot ru rl h8ltnlllor Glem o I \.'r. ' ' t ' .'.5o pcntru Brit1plt LEI cu U. o u l p o . .. pentru f. il'.: tloof tut thLt. rrt lnderc ll rl.. e _ag_ .16. > fto lfl .6lt .iaiir '. .pentr[ fazcb neavarlatcr rfpoti tc oaloullttrfl'$ 2'Lf t-t (oorcopunlltor lnobohll tabclnl ?.rUI^. k" oocftohntul oare llnc rcana dc cfeotul ir cltbarrc condrrotculuf itta olsut lc o anuilttflvttroalr a irull^.. . :. rottt t:l l ic llotco- tntud"rr Obac dr fntlndcrc t t ' ' + "' r_ ' .:'' .. l ino[rcllltr.!o (dail).tl lntllrt llur!lnort I 0lcnr on lcflnurt omcuotoF tnlut Ieeltut ilc fntlnCc!i Aetlvr Protroftr gl lotl.A.tcbclul t. .. .nlrlt r oolactp lulnl f. unila r !o .e (oomepmlltc "&2"" .. unlt ln oonduotc.l1gttr6*.6r g.elclc avelLetcrrbf' re drturlnl totala 'l t. .6 oela rotlonoirl rrtilr* rlr troletoelr tn rogir ir 0errrtulttlctlf rohlgraoltulnl 1.po. .il .. ln aen/ul kc ' 2S pcutru dtlplt. . lantulllc llpul lunollorl el rtllprlnl Slrtrlul fu pl. .ncl tc- lnttndcro ..

-ffi.8.1 (0.' .30 1.:i]i Grbetrt'?.EA7n' cu izolotoore so'uTuro 400kv 1. conducc proprie f'loso krmonente *qI--instatofii izdoloqre.t tl l . qgbluri .i'*oli"ii:':lT:::":Ir: ti.50 ..nr.r 6lit{n otrr'diiltlaoi-fuolrolrltsg E 1 r 9 5 tS ii. o)s" referl plLor.oaloul Cmficienhrt qldt $ti incdrcdri f.nli la dcternlnerce marlnc nornate(e"tfll: ae apLloll trac!lunll tl tuor t!.n Fr'. oare llnc oocflolentul T.tu 'caaa i1' detcrnlnateoonfotuBotr?rflrolol.. olertltoaf?t -tl dctcmiaerrr ffill1|ffif --^i^-rr rrr r.U.i... Bsi' f.9.45 0.1t!. . fi.rc al llnltl r 1# h'lroPentrun'll L'orgPentrun'2t h.I laolrolltlgr O" 4. Pe (v) sfitPi. ltuludu-ec sruparoa norcat norcatct uvruqvut dc clguranll rrbtell 0'c el8uraa loi prcoLlatc la '.:: 3:ll:li'l ali.lu1ul dc lzolatoarc ku . .? cocgiili CatEoriile de lncqicori -Ffi Olaslttoarca.lcloore b)Msso .30 0. -Jo- . ibnductoore. rc-'intlsduo fn.i. (P) ItA 20vfirfului n)Presiunes Pe r10 kv 1. ulul st6rilfolrllr irormati).':. si i'octlvq deProfecfie). orir rcapeiitlv lro.1'l ' -Tdryneo ixcEtionote ( E) Regim.lriig til":t.lllilll. a:. t l s i E ttlnr 1. obturi. de ?n condrclooretor .ri qran r pcnbu d. izolotoore in contfutooetor c)Tractiuneo 1. pr facl r ssana dc tle ouetine'ii etana dc ltne.i. \ ttrOtn ' ..ef 0l:5 0.iiffi R. siitpi.r*ioe* rtau tra b*1a.or?pcntrun. ' : .\tr. chicurei qrd. de regim ovqrie din lncircdri rezuttste sdtemo de montoj TPI'ior rlvrroiilc : .|.iariilr lb sss- rbu ?ti! pcotlve au cfoct 0efavoreblL icupra rcrlgteatrl slenentc alc sttlpulul rau fundagltlc la rtasoa $1.ial potrSr ootr2rtr5.50 1.o165..f' de normol functionore regim oneK 40nete .Hir::-?'dc -!:-::::t?* l:tffiil".ll h'o16Pantruao4' : *iil:t.nrnrrorag t r ilc. a.70 chiciurd lbriobite . : ' '. giiliFliil*:.dtnructoalrtl clainoaroutle dc oalaut ?erller-:$*li* r . (10)r etq.care !lne k " e a t r ooef lolontnl lar:.EI ln ooniluotoaee traofl. toore.'..rr !oar5 .i i t"ii dctcrnlnerca lnolrclrtlor d. l l. - zmeteEonqe ABsi ClDsl E(stilpi.50 :1.

: .?.:rl-:..?. ''t..rlle dtn vtnt pot ft luall nal narl |colt oct ]1 :::':11. ge vor lua ln ooarll..l8oopcrntrrlr urnEtoerclc gruplrl tt^.lt b)ttrycretlurncill'c(vtntutg1oblolur. .aladu-rc retl la Pot.'i' te f aotullol olheto. (vlntulrohlofuur ltPrrr)I .ldlncnrlmercerlcrmt."' . ooeflolcnttl peitlell lnille:!' ef.| (iljic'ffif o) trupclrtula ncdle . LEI lnolh':Unlclfitce1t. nu maL narl drolt oci plcvf.t orunsrr lnoJrolqtl{E .l'"e' 6uranf! llLn tabolnl !.rrrl).tnr:_ ilr rlprrnt!.rgl'o1r ou lpctrri ao bal*tlO1 oblolutr llprl-tl .". i . ?or faor Cupl qftigali H:tk*ffiiour.16. r) tonpelatrne otnlnl (vlntul. : . z..!6 !.zufl h SrrB do lnportaaf!.1 lcpunrrl Cr ohlol|Elf.16.|t.rat.!..mtrorol.. .rtl :t-T-1.I s tn runotrc ilc tnportanfatrarcrrf.r I -- .ri [f. lclcl/torgo f#taatrler Dotrn .'. f) tcnpclettrre dc fornarc a chlolurcl '. ' pe clcmentelc oooponontc elc llntct (vtatut llprcftr)l (llutul Go rimiitsr g) tcrryogtu.2. . taolrolrllc oonponcntc eb LBI re rhncntclol tt.re do f ormer a obloiluel f4* 11i+ nrCtcr vltcra nrlrl e vfntului (obldtuir '': .fottrr]cntrumarllctravQrslrLrourttlpltnalfldc. .f r.19i lra eeloulul 11 dlnealLo|trrr llrnntl (gruPlrl: lSAr ln reSlnrulh nolurlr {o trmollonar l: ltr rvetlit (glupenr rF:f'il-lf' obt) rt tn ilttrlrulb g laoilro[rLlor ilc la pot. detrrnLoatr oonforn pot.pcrtoto*qo_1.?r fl..ff.'".xtr. 2. ..IrorIoulul.:"*l*_1ffi:*::. a oonetrucllllor ilc 2.pT"T-T1rdcrl ilc pertc 8oo n. vltcee vlntulut dtllo'Ur rrgtc)| 0) trupcleturr ecgtc) 1 nf.14. !.

8'i1' * p c h i c i u r d e c o n d u c t o r tg?ctPii' (d6'b)dch' l* 10-' b g.1 2 - .c. $ureq timitri to onolizotd (u LIJ su. f t .b'{d4b}'li1l63 g o c c.09.f. ( d s + 2 b ) ' 1 0 . p ( v r c h ) .(dqrb g. nr'\rW .8i1' (dc )'fttr.. c uch i ci u rd C I n cd rco re to to td p e q c o n d u c t o rnc o n di i f i i t e ? v ? n t u l um o x i m i Incdrcqreq tototd De c o nd u cto? nco n d i fi i te r I7 r= d e vi n t si ch i ci u rd ' *) Retotiite dintre poronteze introduc cqlcu[dqcd?ncfrrcdrite se ?n respeclive efect &fuvombilqsupfqrezistentei stabititdtiiuu sorr ' : qte unoretemente stitputui sou fun'dotiitor.96fans.J )E.dc'10 I' r i t c uc h i c i u r d . Mosqproprieo cond uctorutui de Mosc depunerii pe conductor chiciurd si lvfuq tototd(proprieo de ) deounerii chiciuri n'rnndrrrfnntrltti o.1(I3. (U 92'T. pc...9r oonfuctoarela Ilnlilor c l e o t r l o e aertcne gt gruparec Io!-.b'(d6+b)f.fr dc funoflonarc INCARCARI {doN) RE6IH AV&ff' . RE6IHNORMAL I } {gnrprea fundqmentold(gruporeospeciql{ 9 1' $ 6 r .gcl* Moso deptrnerii de b. {g1c.fgh10 ( 9. . i 'ct . Presiuneq dqtd de vint = f n. n drrcf nrrrltr i Presiuneo dotdde vint peconductorul neccopepc' 94. 1. '=.0.+1.h'18 92.'\Gm . ).9ul.fn'ctr' P1.( dq+b)'f.ecrd. k .'iT. rEl U peconduc torul ooperit 9 5 . i 08.r)* depunerii iniiiurd oe I 'rnn b.T a b 6 1 u 12 .66'103 o L CL e3. L' tt- Presiuneq devint doti (4"2S"t0 pe-ionductoruI ocoperit k' Fq' 15'c tvrctr)' tofutd De lncorcoreo in conductor conditiite rnxim vintutui lncorcoreo totutd oe ?n conductorcondifiite 9 7 ' devintsi chiciur[ proprieo Mosa conductorutui rU IJ tt { t (U c (U o ao J = 91g 1J'9.DE. 8 a Determlnare tno6rcdr 11or unltarc normate gt de cal.=1.. E (- Presiuneq devint pe dqtil f neocoperi conductorgI cu chrclunq ru cntctuNl +*.* Moso tqtd( oroprie q b' +b to si 9r i 1J.

/ rltur u lr allli- in soncrct ur ii o"'poro"t".' 16 n# Pcattu o'mductouck aPool'rlc ilc Pcntlu PortlualL a1516 ali conctruollt ctor ) r ecolltntlt tebelul le.1.Il. utll!'aatl lr . : '. 3. Peatlq oouduotoelolo {c piotesttf dln g1[l8 ntf9 cl ns ilc o!91 cc eetcgorie B leu C1 oofcn omrlustorfrfg fmlc ilc ofrl qt a p&!fl (tlrld'l') dc otcl I tqpotllva o de alunlnlu. f"otto ooduotoalcb cc otrl IiEA ou tcnrlul rubflrc 1 IY) ou ctrat ilo zlao 3.. 1l' rl r 3.6. vor fl-nllteJetc gL olcl-eIlelc '''' ' I strat gpal ile slbo (oontora 9TAS3?32)' .. Di. 88rmlc 0c o!cl. .'ii ohlolure ll dlcpurcl:l de ohlolult pe olcncntrlr oorPurntt : -: _ :": rlr .!.I.5.lul 2rB tmt t"ulatt pr o&{uota mlt|[c nornntr 3t ilc oeloul 3. om{uctruo allajo 4l rLqntlltlt ulalul Jrtntu gl o1r1-4114!e. 0e eluntnlu' 0Ll| telo ?0! lcr !. lcrllmr:' : o Uo) to-lft 8 3T921.ll it- . rlaflnltc oontorn accatlvslul-T-11' (g! tc fologfrr gtrnrlon 3. rc aut |eto- da la rtf. loe tnolrolrllor rlcotltoc attloner lctritll*. Dtn oorl0crcatc rcottrml n!.b Puotnl de veilcrr al retrrlrlrlc omtlustcemli oontttuotlYrl 1r omltrutrce LIA lr vol utlllce tmlr olelt t)letur gl.":: t.\ lo' ttt". corrog!0ls8trfi. Oeloulul ucoanlo aI oonrluotoerclc ile oaloul fu oate razlatenlelo ltnrlt[.nlm I ncoanlolt reli gl ellaf c ile elullnLut Je {ll |luntnls L .4.

' 1 Ff o.| C' +l {t a +l ll o {t F{ t ct H o 0t -r+- .l tr '-.f J $ j $ t{ o r.j . u ' t (tr o ' {t o 'r' l !l g' rt o .l i l : - n Fl t r at A O fl Er I ' ]o .' !.99 flH l .lt rt o c o o . Fl t .C' d N . d { F..l|: :i . c^ o S o o g E fgr G q E r6 d $ i . .

.ottem -pot.crltetr a codutcuLd rlc ruepodc ni!.". 2. l In oeloulul rlgptllc rrrpcotlv dcba starca lnlftcll.rl*tul.ilcrolr rrtr Bl: dif. a tracliuertlou' 1i"i rttpttlc .t1. .2. fraallrrullo ?!."}ilil.. SIlltllc rgi 9. 16.t'oarc potr2..."i'l vor vellf.e 31 2. Ia au.sotflolcatul dc eelall $ ncmt'f. ogrl 3.wt l. !r ..* Dcnttu oar. Yrlocma oontragroutf.2rl6..Loi uslftoerclr fl!. S[gctllc la tnoatB.'L dt'r. rfup!lIc oulcaal ploolae tlt la velorllc ' oanduotoaorlai' .nu ltc ilcpt1lt9 ou nef nrlt il* rtf.16r! 'tn lpotrloXc ooor.ti$:r. ' pe pr.i.l pc bera lalltlutl 3l llc G.ttlot cororpurslltoclc pot. : . ilr noatal eb omduotonr l steroc dttnolntcr tp|fltt fl. li 31. omforn pot.n oetoul Jr uufrcgt? ot rczlrtrnlrll la potr 1e551rf. lt alSolllc gablou elc oorduotoarcltx ao oaLouleagl Oir'vrl'Gt: -'!5 * .?.ilr u orcm.t.ytntl1t rt{!f1 rlc t rerlm ab rcrlltrafolc ta "8 3.br tlqr 0o f tryeld r.iQrfr 3'11i.it eodt r roril'rtci i..' ' :l' '": ::-'r'::: prooentl illn nllrtcnla oonforil Bot.ffi.f ..rnra's[t'g16q' 1fft1fi llll re oetoutocrl 1r lnolrcbl nenatcp ou.t orr lnolloerlr lh orloul va naxlrl a rollrtcnfcl b) rterie pcntru oatl Yaloesce o) stsrca ila loll.usJ. nlll . t$q .ol''a l"dssc *rirrrte'r1 rrn$.16.16."ttr rtlst &hifi* a) rtalra ilc lollottalc !?toem pot.oflful UaLttorr in frge ilr poolt-o'*lr. i".8. t&1ptfl{ lole oorclpuiuf. cotLootf.6' td: il-p *.9.ttiqr'r.i.d' oooriuoto-$clsr roilltq .e . oria lrri crnnt p-Aortcutl cn nLol te 18c o rau iiaa ilrrohi...r ff# tale. veloance rrdnl retlm ilc oonil.. ilo rupcrc oeloulat! e oqrluct tri1*il ilefinlte prlnilcrc el.16.i.' urnltoaloh prcoll&r1r pcr.-'s" fi.rr re rricoo$ff1.pl{edfo$iLs Dr.a.' i .d. ..onaror rr rc va lur rtartr .t*"ilti .oi-orrt"r* "t** rt l*l* .

.do tUlr trtelf -V6- . .ctoalr .{-roli}ot{ltlor nlnale ilc llJoerc Al|r:tabclutr 4rl n va nlll ou Itlf. Lo IiEA itc 1!.lm.i ut :'TT:: :-:i: e rcrlrtentel lndioetl la Bot'3'6r .. lnttnilerr.n"..pelSallls)o 4.neloncntc tlp oapl-tlJl..15. t : ':" 4..dotcnnlaetr p balr...pog$bilt (rttn orura .tftrftuat'lc)|. Ls ltnllL€ Lnduslc tlaclc nsnlnala 1* frlovtata tmslrnllc pcete looo al.teaclml. 'Iir ef.ilr o'tnltatr rc la rst.'. nornatrr pornlndu-rc de le lnolroame dc ea' .aro:'ou focnetl dl!.i8i.nolc.': lnttr[ItR'IIA 4. ItoLAIoaRsriEr GIIEilELBT. r .. nnateul dc ttotetcalc {nir L$@f1.tlaollullor to oeloull.velorlh nonl41lc Ie t+ulelrtt ttup do un rlaut 11 elc. ' ^ .o kY. lofir lt oasul . XllnlluL er llol.ii.4. ilrott la lenturtla ilc auefl.:-l.bo' ..rinl'lF: Bx.atl cft rou polllurlb 4.tttuilttt itr ll.i.

t ' r F F{ d .i{ . P d x'v I $'il'r I I T -!.d| G Fl !l i i c r{ o I a q . c) -it- .r* *..$ - $$*.a N Rs \ $-t i$. $ 'd F' 2 G S d !tsrd (\I- {gtf$ . t Ff o {t 1 a o . / Fl d o c r.l {fr o a e .--r -.)t o{ { R e R c{ l l i .$I a-f s.-lP ..r{ -{ o\ o :i !r F{ a Fl l ' E l r{ tr !l o d ! ! ! n F { 6 $ tr a x F $ RR { |{ H o a $$ { .{ o ' $I$ $${ t \ * { I I $ c\J I N . i S'R S c. .rl 5 E B $I la) (\l t" a o a t fr {| d J 'A if I d {F d Fl $N ] v o n .F * It$*{ !-'^s al \[ Y * 3 .h.D .-n Gl tl.

olrrci peatru gruptrilc rrndcnoartat{pl mre{arr cc foorucue*r^e'*1tt.t.."-.': Pracntr rlta repqlnr ne{t .rolaa ilc rulnte nacehldl ntlllol.l'eoer' trtlnnot se.'.#'. lrtsD{otl. b proomtr garolnllo ilc srlsnl peatru hotretoae. .ir'fortuful tabsrurul ro..16.? Eat nlol lou cel nrlt ltalt ou ts!}cllnr ilc osbul e lto1lt8'ulal'.sgt Isolrtor tfJ[ (ou lnlns Pll.rtoemlor IrsLtte 4lPoryt {r ortgul Ce ..Er tetrdf3f Eln1rf lrAtottirf.rel.. ec illmnrlm'eacl baliltrcp tn lgotcre Co laolrcarc cattrl bott gt rDcolall rto tao&ollt.f":*-P.". . f. Afn ra. . rryliot cf.aryI. alc plleelof ogdr ou larotnllr prin ariloftaroa uaut prooent ilq 9of.irltt|rtlo' rtrbtllre lt"tillul lrol.s Y Vglllffa.. .t pcntru 5fryIrlle itta purot de vrdtro mccaln.. rot.l' nntltrrru ec drpf.f.. frndrnmtell dc odqul lt flr rnl. nlol rau oll nult po.rl.+6.ga'{itu Dolltft l.2 (calct&ea-r ilacl tdcstca r levl*olo I co ..gr tetelo octclr na*nl.ctlbllrto t*tr*Sf. .ns1r 11. .".uoonutallr rttn tabelul 4. s.folte ntvolul do tm!'a!!'o aelyrrf"Y**:l: :::t3:: "1: r8toi tracttuLL uomtaelca lln'lrt.. . tturtlr 4.i.1 loo n Pestc looo n t" oacul lrola:toaralor tupoltr Cs[ d{4.rcqd. .16..lt:. rdtsrt]r. o].t. nury.r1ry4 ryto1'. .l tolrrftqt6toem dc trr.. il6 nrotei A.! ' '.9:..sc vol rllrl ou 8f.i . i"n ac lnolroarc na*lnil prcrEtut! Ie pet.rtr ila oeLoul.noatru.: ' :".r.1.a1$xr {l lsfff-rt" : prcvfrutr '-v-!l'-a o-r*n - drum la note l dc la "o""t tabel)l lnguflclrntr' !c vor e0spte cltc sotrutl.. ale titnt*ftsc'fl @tqdL* olcmlt 4..$i tl'E. .1T* fle foc'tolc ile-osloul rf.1.n-tl d+.

: ' ' -lt1cr.dort. $ f. utf*fd* mleltl d-h.rBinti ih ruPlse ntA!. :..t e[ cq r"ec. .lf I ctl. wfllns} ' w.ia gtlf pfulclc rgcoLrh).rcle oonitltfia alroplcrtt eottt 11.tstrl'aotrtca.. tloceot dc trol.oerto b tensdunel .:. . Vcrlfloerae clematclc urultlple ilc lrol. ptrttli' '.o la@[r ..1. dgerte rclEl'Dl la dsrohl0a*o.f.mr6fisllr6'r4 tB e&b..f? frt..*. l'' '' . mlttglt ar arrt*ncrlf tte prlt st$icttfi unn!. +J ifqlaf. '.. rlr rrqnrrp rc rdoggl rctfierqtr : {il:?rqi$'4p'.f-rr oomporcnts ale lanfulllor epeetat[ dc fnslro&l ilup[ oun urroaaf r (re51o dc arrrlc).'tdleir-r raGG.i dlatr-o rauurf.1:.r alenent de l.ete alttrti.:.'. Pmtru alti glilo.# under f ertt (r).' do rupeco ri lu$ a oo'&lO 4. Dlstetoh. .frrltr Do ri trnr.b oalrsta or{ nrt u$rrragcotl: ooofi* cul conduotorul' peatru oele rf6clte -olentul k este ocl nat t88'!€r . un€htulut Ca Dro'taotlcr ooofguryotr&Ools .rerrfbi Nt b .rse ln rogln do arrer[c a ao fcoc nunel fn ppulnw.ile[:!8 S.ltr.lrentl nilrft'Ir il.r ran uncX lamnl. H@tarca ooduot€ilruIor. tltela pnlrng:ltocJrfp ptcrt A.io.''.'a1'..Dor&tlil nrlrvl*ltlCn ah puetrotier d. (xpeetu*. ec lnrp'unc algr.. : t.attr.':..2. n glr intre omdtptoa.. li. tgnturttos runltpXt tr Stf*rclt.ir.*t. lac8.. ..la oelrrl fanturtfor.rig=.'Sffi:ll -..solatc Vcrlftoa.i[ rloilqr: n*.arn[turtlcr dc lrohtoarc St l 4.. .{ l I gI albl o rso|a{ lor tlcblfc raa ca.. Ld.16iiig f. . t.la Garul. oantrl'tru btcr $*e#!$rylq . rtrml o1[ri a[ rc' og.)r rlnatl r)Pentru ooailuotoarc dln raatollclc rgr ocolLrnt {l.tr6r r nr 8.L2.nllr rcrtrtrnfa rrllirl 1rarnlol.rfU*m.1o.-.e oribit*tiiat*Sii ln trpotceclo dr Ia 1nt. oqf.C 3i. orb fs rlrrofl.i{.oqu pot r[..gcotc drlrtratgll $ffb.1n. . ClorucXcilo lnttntlerr gl.

. I sq"tr*".mofluni !f:!ii. {tfCrltC.h*(\-Ih):!'ftr.etr Ocr nrL oaloul ooiluotcul Ya.bti ii ?c-9t .11 lroflunre ooltuotorlclc ilc lor pr rttlDr).. i-c*tn"nrxc 1o-16 9l-35 16-1!o } 15o -' (uzr' LY t or65 or 68 or6o or6o omiluto&rtc.4 0 - "ei# t" *$i* rtirPt ..' 1 . IA rt6r8.-.tluta{o ( 11o Oocflotrutsl ' \ \ .tl icntru oorluotoelr iltn netcrlelo rau.ooefl. rl *e. ::r. olltontf.ln n (pcntru fmlurl 1 . 1r (ll aeoletl Plen Yelorllr f.It' oocftol. 1r '.t alLalr 0t elnrtnLu Olrl . b t-Try.trgt_too ) loc >st : ilrtcrnlnf.rr... e r t c hmglme lanlulul ile lzolatoerc._- oooflolratil'di' frh llnrd!lu . on?o cotffor.rt rh i. :' .qtnt 'or6o rlcrlrt itntrl cu lrla!il.----.Il I l"a velorllo lut \r h - crtc oecflolrntul le (aDrorlnatlr la sorlLolrntBt.: ic va lua valoalca oci . .ntcrtelul 0!rl ooiluotoeltlc .ott" pcntru oalc rlSeata a. lt.olcntul t lrto ool rel ilrlor u) ?ontru olronLtr ou trnrfJl lmt:tr nootnelo rllful.i.rntul osrc iloplnilr dr'trnrl$ff ryf|.{': 'uei narc e tgrllrnllt : .'.ll luport.'0ff u n ' T trurlrmrr aonlnell r llntll. In ilo lrolatoare dc tntlnttercl dc ruallncrr nctrtr nyn gi prntru lroletoa.!cl corf lo lrrrtnl \ P.tl 1l nrterlalul. 16-?o 9l-19o orBi or ?! or?o or ?e orlrorrlt os?o' .te.

: . dtstanfel..D!ry!| 1 9 5.t:tr. ptnilullrc caE lrL. naro lrcSl ... .9.-.pr6tco?1c rr yot drtclql.Ic looalc sl dup.1r lar r .!.! ..tulul...? .'.: h .!.l.2.d crpertsnla dobflndltl le lucrlrl iondtBtllr dln oondtltttc vor fi lnel rat rlot dobet ollc rcgultatr arrctrrqQ! trr Du tolr.a 9A5lIl erlloroDt' fl .5 ttt t.... la tebctll sSat oclc prcvlrutr unde elc sc laoruotgeazf.t.ot95 r Pcntru Lll 22o kY3 .. 9a tnollnerc elo lanlnrtlor dr dr taolet-oarc dr 5. jr loour loonrtrIo 5.1. llt. 4 r t o t tn oarurl apcotrle ro laolud lL 6 1 .: lldufr rc yr vcrltlor ntr eu eilgell illlorltr.Ll|llttr-Ils tru olrtb acuntlorno ou oblolurd alc s u s s s s u w s a E r v r . Dletaalclc nlntlc adolelbllc pt stA1pt tatp ln e0at prcotrrtr legate la ghlot tc' eub tcnatunc gl plrgflr 1.d).arotg or?5 "r r 6vs ffi . tn tebclnl 5.Si tpotcrf trcbuir eI f.6.vpt ol lorutl prlnul. frlrlr Dlrtaolrh rtnfnc adgtalbtb ll!l. fntrc.Zeo * 4oo LV. atltnlot sontluotoarelor Eru 6tpcndullrlt iiera-r .Bl 11o kTg I : .fntrc ooDdBogorrtlr tottvr Dtetangrlc dr acparars ltntrc adutsc Xntro oonduotorsl lr orrntr ectuoroo. ' ":: . _'. Pontru oonduotoarcle 0r trotlturl 0lflnltr.. f f $ t telr.or45 I pentru I.ti'i: o( . t- o( r alot ettr.. vb. fcrltr !W)E! lnrlmll !6r ln tpotrar oI prlnul ooartrntor ertr (lpotcal ootcrl.ii .rr. .4 | tot t n o e r t r l a p c o l .{Flt ln-g4.9.Btltoarc pot. ' 5. a Lll. to vu oonllgalopCrlt. ga stilpt. ili dta {Srrirh lntr rartn so{mtorl. ..*.t:::r'. .'ati tn oare ko gl h rlnt oosf loton!11" cuprlngl rorrnlfloetle dln flgrrrr 5.}lra|. .Lr65 I ptlutru LBA 4oo kV. 'grf...a-r' oonductoarclor.15. r l c m l n o l q d 1 f .{-tl.'li ' gL futrc oon-duotoirelc aottv's g1 ocir dc.1 9. tnr d loltci Dn..t b au i .2. tfbthlnrllc ausltncrc rc yor oeloulr ou rtlallar tul. Illrtrntr lmr on$ltor*U}li o vltrzl rel aLof on 8ot doolt r..i .. 5 . 4 6 D --B --r !. pentru Un .. hel nn ni do&'er.or2o a Bcntru LEA 2o lVg : .X.f. ill..!tru % < rroiwl' t.'l . :... valort oortlpunsCtoam tcoaluntt dc funoltonllc rflr: !. .?.iii ilryI anrl.2 s 9 ._41 _ .lr ral. t: E . oouilu6toarclor le dorolrcarea dc ohlalqr{.oq1t. tn oauurl apeolalc. 5.

...o +{ a .l ' g (t d s 'b I \ 15 { . l N tf\ F . A a o Fl c c {| e vl FI .' .'.! { . s F U .d 'l a l r o .l \ 5 ( x N v R It$ {t{ {tt flA 5 o A q4 "|. z -+2- .o tl.l H -Y {t {l Fl o v t\ C\l I N t$$$$" $ R ll:'.16 O' rl !.:: a 'p { C 5 o t| a .\ \ a I I $ o tl g d U ..s ..i o !{ tl I s tt Its $t * $ o . s o :i...s $ { $ r$ t ')* \ i^_ iI 's ..J p $ s :['i .. a FI t C B-{ .$ 3 e a q [* $ o {.: '*.'1i. Fl d {t l{ .l E a e e a o {!.Bq $$t $$ Ir $ l j * o a ql t . : ! . 6 . . a ."rat .' r{ . $i .lD o t t.{ rl o c ! e t {. o tr {r q arl $ * Fl . .lJ \ .t. F{ N rf { \ . - S Gr' { O r.

l I o a . ?l (o {t ut o CL {r 3l Fh a . N d f.o vl d o !t ?"$ t t i E 'tt t ..K\ t.a (t o 3l I .5 a F{ c. R .r\ Fl I et 4 o q 5' Fl -l( $ Y{ B I O. { ^ \ c . p a.o t's s 3i il s *4!* . ! . s 8 d q 16 t| .3 {t ra a I { *I .sr :{.f d rl I rl E o o {} t {* $ lI^ { { It t g o {t sl Cl a b *-. k R .

l .lul Lrl Lrmslnlt *o o*::"r:I" Ienelurce nontnall e f. Pcntru protoolla LEA Ia aupratcqrlnnl atrorf.lllc esgoatf.tutr tn aocgtc tabch te nlrcso ou 2l poatru flcorro loo I pcrtr toosm" .ll oonrtlultc ptnl le looo n altltudlal llnlllo prrto ldt. narlnl 91 la tcmpcrature nedlc. osriluotoul fn lcgln normel dc f uno1l@aao a ltal.1 ln iiel/n.U (Un) Frlul Un ololu oorpht le crcoutf t*mryrntrt tlanenuu!. Dlttanfclr nenflcratc ln tebclrlc 5.aratS \tgt8b qL 1' 38t oalouls*.a!a telcnulul.2 SL lrl'.r[r etat oclc prrolleto in tabclul 11.l'r :1 i. lntlc ooduotoeloLr { 5.2. lr g.: rLstemulul trLfarrt. jt.L6.l cu rnritc ao gl ag eu remalf loa1le ila la pct' 1' )7 4o te -E gob2.tllor dc plo* tru oonpoltarca bm! Ic fcnoncnbl ilc geloparc.i. afLSnilu-ra ln lpotpza oe^acoonduoc la ailgcrta nar!.11. rln trlrl 5.A ) la'' r^ cstc merr talrolatte ile ft tarE a conduotorul'ui.cl ISf (h) oonpLrtt Lragtnre IIo TY 22o LY 4oo tY "'-''"-': troo L5o 2oo Ito 2jor) '.Unghlurlle tla t de tncllnare a oonductoarelor sc oalcr:leazH olt r*ll- x gvo at .1o. Ir itf'rtufrlc pcntru llralltr la eltLtudlat omatruitc provf.lc'lot.11. f' 'Dlltanfclc XiBl 91 nlnlnc adql.9r ln looPnl artgurlrll ' alc Dmlc ou o|r ..rtbtta.t DouI olol.etr oonductorulul eottv le df. eEsoatr ooiluoiorulul dc teollo nn trcbutc r[ ileplgeaao[ algc. ln frnoflc dr ndul ih . ii gl pcn5. ii.11o rY tl nei rntq osltrl LEA ercoute trantpuocrl dtn tabelul 5.4. lndtoatlltc tor lab.rl. t)Accaatl -t$+- illetantl poatc fl n&ttf in slctcn inoadrarc a llatel plnl la 4oo In.it.71ln oondtlla do la pot.B. rupraf.

2.nlanant saq oolf... qglqul ..:.[LPr. tlp uormel aau ila tlp lntf.8.aruttllralt a) stltnlt ou lsolaioarO dr rgrt tru eusllno'€a ocnduotoarclor.t*+.r""-"""ouotorurui.llTy.1':.lo l: ::"tti llnl'llc nonlnalc illfcrtto.' _+F_ .::..+ '.tr cmrl l .I^!l-ootltruof[ . ll nsngloncad .tt" n" sorletl rtf.lp ratt ncoclarl vcrlf. Stt1plt (lncluslv ooneolehr t!a?t!!alrr ila oeloul drtrillaliSi.. ln oenrl t:T1:. '.. -q{.Ialt8lpltdettpsotcrltrcutlllrrrlolerortlu1rgf.'rut utlltretL pcrtru.'."-.'i . :oT:t-: ol. eohtpefl iut rir.t.rr4gar.ell rclorl pltn trmt utlltratL puttru tt rr cillrrtqr- 1r eeprtclr llnirfr tlttndcle.rtt' .-". uo{ otrlrnt''9t do lugtl&eT. dc ttpul fundfLmal dc uonta!1 flnlndu-tt 3n oondltll]e ' LXrotccc ilc faotloT.v Ir rtllpll ile ttn i:i3:-tl:: :i ::t"$3t'-:t- rnltat!.. dt lnttn{rm it trrund{' rctl{f'$iti dl rurfllclcl Bttlptl ln cl. rPolEuE DE cAI0q$ : ' tleu{Ug3? 6r l._-T..".lOelrr ousrtlttll l ' IeotcsclrJie.-. eooit" Pol rr f.rlhtillll rea wrul rlngw olroult ^---r-- ttel--a: . ."1. L thlllc ettf$F . eleotrlo! aer{enc de lnerSlc ile rtllpt t ttpurl urnltoalslc tn.os{:?tc.legglg.-.: 6" TIPURTLF: DE $.-ltt' lrq e nal rulter ot..' r'.i. "b"t (on pot ft ntlllrrtl'^T*3-?-::: sttlptt ile h pot.: m dtrtlbtr Cln pmct de vodara frmoll'onel.notrl .anc..::.t.il.1|: l. tlneror relor pltn tnttnilcrcl alegc dlln oondltllh oa pmotr rle rprLf tnt tn ln8uL dr frnollonero tau do nmtctr b) gtplplr da $. t: ' . ttvl de aetollel ll ilc ilifelltele P "ftt l".-..0"i yI!vr nalf.'. sau dc tenshnl "ortr olrouttc."u lrsrt*1 nanpcotd.151 la rcsln nornsl ilo frso!l@al|: stanf. v&f-errr*) 5.llnl'rlt Is Lcsurlr o) ggltgt*..3. '.."ltrl D.13.ooonduotoulul.'-..:*t:" prtn oeloul pc basi tno[rollllor pot.i..Lfr* DElt os-t .

ln ooltr irupre ootr- N. f c n t r u r J lm e r n so n a r a n s t f f l p l l o r i n r e g l m l n o r m a l d e f r r n e fI o nnre.#il.b.o. eo ohlo{url ttq rr.:'". N-l. (oondltla ?.:5.b.tr pmtqrt.'b t.T^::::_.o.4.l. a4lut f. lf.16. l.. :::.L6. eruDra' "trfeqril. faolroErlla vertlealc rlsultrtc dLn mrc flif. b{ecotoerel rmghlulul llnlcl. ..-.n*.. ._ ' chlderea la fnolro[rl vertloela.L6. \l N .nr(oondilte z. cu ohlslull reapcotlv Z. J. l|ilil. urgbruru{ rrarol. .. lf'l'b... fden. 6 . l[..)..oorospunsftoelecmcrgrcr a..bt . 4 .rrtc noiltdt dln vlo.1. ohlotrul a etalpulul.l6. raapeotLr ' 0l 2..t Pcatru pot.nnb")t 8.fc aau. efr"otla .trlnHtoarele incErc4rl grupate pa tpoteze da oalaulr N..d)r yapt na+ln fn lrFarl rtati! aotLongad orl.16... tle ffirro zonta)c ln oonduotoarc..d) ecftrreear orrzorrtar. pcntru F G t " " a t t g i -46 ..16._ fl'2' rdenr l['l' ou chlolulr (oqrdltle t'c'f. ooduotoerc.". 1.. I d e m . t. pe axul llnlcl aeu ln dlreolte bteeotoercl unghlutur iurci. se oonsJd€rH . oturfi tn akq![:.. tzoratoarcror gt oonduotoarelc (omitifte zjrG.n prcslrqra r*itut6***O.rrr obt* flnlcl rer* ::X":i. fnef. J . trcgurtantclo rncfrc[riror provanrte."*"a rslor gl. :.. if'3'r' olull (oondtlta g.g..or Iden.. I{.:.son1"1 i.}otr f'rft r.l.a.* . orr.. "i*r" stglnulut' irolatoarelor gr oonduotoarelor pc derqhldarsa ra trrorrrotr*-arn "*rri..tr tnolrorrrro lerultatr'dtn prtlldr thturor.t. deol ttllptrl duotoarclo! pc dcrdhldc:ncs Ia lnolrolrl ll. pcntlu pot.rotrlle resnltetc dl.

b. adllcocatel t .::: .**tt.etpcottv 2.&b..?.i.i.fB.Llr Iden.t. il.zotrl rmghlulul lLdLoi.tLt 2. taralo alo tuturor arulul llnLcL. aoflcl.Id.1.a: . Idcnl N. . ln illrcolta rmlloollsmtlls traofilnllc ln' eoadl!14 2.L6..Lg.i.8" ilc orrt$tFl : . f..b.r mghlutrul l|illrfu frtil 11.ltatcl Futiil sttu lnu ofl . ] . . i. D.6. fuolroErtlc rcgultetc itln omsldtreroi rafl ry.16.' ' .9.16." -. :-'.' ittn plovanttc N t 9 r o .rcr 014rlrt1${tr.6..:l' i.rfof tfa:l&roulh?5f. [.l:: ' ' 1 t ' . fri oonttlfte 2. iloul' au rri' mrltc el'leultr.lLe2. gm+ir l:'tl.-'.F'r ou ohlolurt (oorilttlr ro.8. gl-s!&rsE! 8r16. |r '9'b' Idcnr il.Idlcnt il.-j: x.'fbtl).16.t: al| tuturOr oadltrstdes.. rile aeltmtni porlcncro'lar ![qt. .5. fntrc traoll.2.rnpf. .lrvtntnl blnmtoescl ltnlrl" rau ila eltnlanrntul rt ilupE o dlrtofil.t H.o. ' ln ooail!. lttnt nae*qro *Sl Pc U+tr aottmlnd N. !t..t.15. l{. lnclrc[rf1c reaLlzatt ooaduotoarolor.??* pcntru 11n11.l.f prntru pot.n.?.unlh ortsotali ln oonil!. Conitt*i'$a X. l ln iltrcoftr r.f.9.tLr aotlonlnd or!.5ol pentru lttrtl ou alnplu olroultt ou . fnolrolrt pcrpenrltoulel po bllcotoa. . ernlul-. trtr. ts tnoilrolpe arul rtnlcl rau in itLrrotl-olTf:t_.nd tn Alloollr eqi'Iut llnftt.6.:lj '. 1. Irlcmp [.' "..C' aollalail ' '47* . rrl'fl unghlulnl }lnlalr rcaultstr llla Lpotrlr ote *1 drferor$ttrl H.

: . X8. 8i pot.lk lcaultrtr r& Itqn Sl il.gr sr aerlrql !€Bie fnsfrof.r faof.'.oo ttor.:. rerpeotlv ra fleealc pereeha de otrculte.l.ilell urnltoarcle lpototr ..lo.a soai. [. aotlct&C lden.t aeu o inorloarc o*""f*rtrtoalc *"n "l** .g..a. gl tto t" il.sb!r).loaur f prnir. f.r.6]. ou ohlolulf. : .rli"l*" 48 - geoongr.!.Ll. } lrr lf.l..ec orlculr gr}&-. roapcctLv 2. N.dgr! m ar.:.r ! (Dat. au't sxceptell atrrplr ile inttndolc il!. peutan ct0rgr{ de rntt!{elc..-0" .1.1.. a.foJi-t"..15.i:.g* 1qt*U ..1.usrn rupr o*c*iJ.b. *fi.i reapootlv 2..11.all dc dubru oboa!. Iden.-' p. ..5rf pcntru pot. 6. a-!.lmta!. aatfrr.ds ry*il'fr . pratln itlrhanclonsrcr rdeipffw' gl. .l..1r pcutru gt potrfrb*).ule*toal6. rdorarlt. lf..* li*f"l1tl?j. o xao!..ry Ia f.mola douEoilouite gl otte or.. fl Odb* 1. Ia prl. f'll..9.. a.i.lsosr .tfttl fu rrl$r. .ot.hotrofrr t le f.n Etrl *.r!.ftaqare ol'roult.il. (ooac{fti 'bo.1. ou ohlotnrf (ocdf!.. 1o.. gar. Idcnl Il. Pcatru stglptt de aua!{ncsel o.dcraraa omduotoarc auptr.:."*o f. aotlo* e.rr.-c taeilro*uc S oolailrurriltoalc rmu!" aln8rp ooduotc rle lxotooflc.11. ."-.f.* de protcotla.e..maer cl"n* cult lnpar.r.*-liirilr""dl..D. fdcn.4. 1f.ro[lfl& ori. 6. aultrto plormllttc inre naui!tn hmsul l$lict Eauporrronilloulan e". l[. .s ' .

3afq. A.pondloll nlel sau tn dlrec!la blseotoaret unghl.l. fuL€e fu2rir mJl. lnof. rrtlctnl la dlraofte btmotoarcl.f).e !. oonloln trbrlulut iltfqrlrclna e) la flcoerc tlp frmofl.. voi rpltcr 6. Idcn.r ilr oatsul prcaentatr mt rut r.fortr'. plur trrul'lutlb ooroaprrsltoaro laplovcnltr llt-a trcof lunth' *rtlgtrhl ib e snllsoltrolr$c toarclr rau farrh ou ocrduotocal rf.riLa ooiraspotrf. toatttpotcrc1claitlgatolntabc1rrI6.:d pulul. urghlulnl liblri. Laolatoarclc . Xgotcgrh .15.lhnodln{cpcailcltt cllel b) lnoIrof..2. _49. lcr la tnslrotrl .t b.5.$tt Lpotcre dln osndlfle ?rL6.rotrL rertloalc pr btmotoar.!r It...bo lden.oaif 1"5tr"q'1 1n rlrig ffr- 3L r4rr alc oi iaoErcHrlle de Ia potl rsu gl rfdrtr loflrtltlt r..r rnrf^uf iafl.i- l.2r . la tnodrclrl lzolatoarelof dln v6nt.16.l'rttdudu-l1 0t *11p1.uar anrupt-. ln dtreofle per. p{: rcsultatr or fnobolrtlc vrrttoalc dtb nai*.l d.a rlrghtulut lLnt.2rO.- . t{pru!.|r ' .n lnrrlrnrr vlatn- orlrqtd in af-reo1f.i. 0 R s r { R v AIT l oonduotoarch illn eorta. " ' .onal ih rtllp tr v@ tpl{ar. funofloaLr rltrlol ile urmltoalclc plcal.elcuxgh1ur1torl1n1l1orseap1la|nrrqa|1ert81p1ldeco1tr lr btrcotoe* .'l'':'r.rctrc f*rit (oonhl1la 2.f.l'br holnolrtlc lrrultgt al|. tnclrcdrlle rezultate dln preslunra v0ntulul aoflontnd orlzontal. ' ln oetfl rrulrlt oqdurted.togc lpoteze ee epllol etnultanl pot. 1. gl oonduotoeretro*l.6)1 rotlola{ rru perpendloular pt btrcotoerca mgbLulul ltnlll eruple rtllputulr kolrtotlolor glrdaol rt8lpul cgtr nsrtet dt"toYlnt. 1..:.. Protootlllo r tE*rullftc ooaduotoalclor lqltr.ulut I eI ac oorstdcr[ ruptc :ff i lc la et0lpulul.Ctrohlir- 6.lll!.t lut (sm{ttl.1 ooncuotoa. la .' ' .

tclor ttpurl fiilo{foJ& de ot8LpL T. '/on/un & de.aus1'tb N l. t fl [.lo. lc aru e$annrotolc etf*nElb rtol tr 6. ns irrbufu {. l!.le r3EI.6. ' il. osurc sr apl. Lc rt8lgl.pu/ fun"/. 9 .o*/ alr lp u lui o/ ecAipo'/ I c' ta?rIlF Llur).putul le rupcrce oailmtocnLui.r* .t in oa*ul'ltprr{l oaductaarol'trt r) 6.- Nr. N. fn oesut ntlltrf.2 . .i tcrnlnal!.sTN.b I. lpotrlrl'[. 8 . 2 .rcultr. potllvi. N. oI la rol!.t il. rrrlllobllr froo gl ln oon6l. rostrltat eln dlrrnrlorlel: rtttpufaf.tei olrt ir treasrtllnl. ou nrt nnlta o!.1 Ipotcaele d e oa-loul alc iltfrrl./.pllor IrBAc tenrltare nt !c rlrlfir) Sttl..* eF ctt iah - -+"dL suPorl EcAiF+ ctr iaob- N.1 do evertc.trtr* dr ps o gLEtFI '.putu ounoaprurltwr alr hsltolrtidr u'elc ee tlnr rroe ilc niluorrl.tabclul '''i '' 6.clrol nonatnld ar rupur rl 6!* Cfa taclroema la v&fp cobtrrtlentf umfcn la lungul ll:uitl. N'3. tt .rtloulrte. N. s m f u n p o t .12' pentlu O^ 11o-4oo LT .itopl.lol.!a rt0lptle" traard.rll le rtAlplt de rurtlnrlr r sorolrlcl tlerugee. rt vc. peltrartllp$lul.6 qr apllof. laolrobl.plt lc rurllnuo tabtpltl cu Llorl'-lorlt-tqD€t hollca.5 o - Lpotcrc{ lp tr i.e.7.i ternlnf. +e. 1 2 9 1 t e b e l u l u l 2 . .2){.fdlle'rlutlrtl numl r elreul. tt!E.8' ipripbe ee TE EU /NA L t/ N.t"t N. In totgtl nttr rt8l.' N. rttlpllc ilo!8r 1) Ipottrt1 ilr tndlfclolt trerrflrtl lr nrrill notalloL utlLlrefl rtll.

.f"oflUr Ultgtrtrt dcternln! ln ooutornl. i f u t r I oo 4 o o E Y . .tcte ou trhnolqgl.tr rnooreatl ctt f*ildr ln oq"{ordt*tr la oe.s*roe rtilplle crylttlftf rdgultr'tr'il. o . ("Cr ooiltfPgEftoa*s vcrt{celr dtn vsat (ar) gl la hsflolrL la ioolrs[rl lcrpoottv{'.ra.. ilcternfletc sLileraxe lno[rofellr e te$ lleroblilssl' Lnodroaro prcolsetr La capr6. . mcnlt*ts I . Ytr!. ou o fncXl.1 r I i B Ao u I I o < I L o H 1 . ou luasee tn omrldrs€. ) .eaill gti fttt 1gl lld$t er Elen 't obltoc ale rtOlpllT.t' stsl"pt..n tpoto*a {la la pct.ra rtllptlu ile omlorn oip. h.*rrm..8. . t ltllcl oBSERYATIET ntrlr orlrotclr :ry"arD 3ocr dtirltr [e tcfrlr. nsrtatc aol mult ilou$ oooilustoen duotoarsls aotlve'nu s.. . . ..7 lr lan ta ooaltler"ur fa oecul rvutr tn vederc Ic nota{uJ' o.u 63outatce octoruluL Ipotmck gl tmbulr It8lptloc apeolrlcr Ia notet. . urrnttst$t*i:&gilro$xi n o r u a t o rn p l l ro a ta n l l ro trcn l tl dlngr r utetaanattnelui"fta*i. . .e1 trcb'uLr ycr!. Ia oalaulul toaralo condtlll ilo mo. o .l.X gt lpattecle' de oeloul.u pdnou se ocvngldsrf.8.I'?II lErautor vG Iua ln cms. .lts do Est$ llr feor h Cr amte! rc 'f . aologlc ile nmteto lr plotre. ' .6. o .. . t ' * . domenlnlul de utlllza:rc a cttIplIo .{t!tt e lmirs 6. t . ssi. ' lsp..) a.ctaroe rlr tg pol. Iul.6. . .. . r .. . . .tr6"b. .cdustosclco dr tsb* p e{bil. .1 Pcqtrn prolaotar.taf | " n) pantru ettlpll atAlptlox trebule s{ ct ttn[' :' de rrruil.r. . .nlrul osnduotoerrl.l.1 r l r E .l a L S I o u U l r llo hT g1 ?8o LT. la rl{toerti ..5 f * . r .lndlformt ilo r{u..t.nt smtetcr 0c protrof&1 dlr !ntr-'r' lrl sffi* o) ?ontru tett rttLpLl gr yoc ooal. . aooduclt$ryc}or pe da eurllncre.' G' { !tl' tlvq* .arcler ca oonsLilcrl dubllr .7. b) Pentnu rt81p1tr rle lntlndarrr t* pc rtl}1l1 lntr-S de siroultr * lnitlterent ll6cl de num{rul" ' nu lullt lar oonduotoalelr ila plotectlf e onsl"derS mgntat num*rl tm olroult.€t nstalloi 1.. de nmtal I . greutatca ooniluoto. . . . .f. o. . . .rc fafl dc el*riltall prutru o loufl lti la'i teilr fttrr rteilpi. i ' .l' . .flortr rultatl dl.

dupH oaz. a€ voT .2.5. lora prelorl.. ^ SI.2.1. 8.$a1prolrntu1tdacnet1vr. vor fl ocl dln tabelnl 2.rllc 91 aplloall nornetr uonflcetr ti pot.l p. ..7. btr*ia6vrCl* rLlol 8ancralc altn Sftg 1o1o2.et lli nlj Lor elcotrr-oa acricnl . Calcrtlul. prln notodr 1r rtbl urlttr. eto.6.3.4.li:. oonfcn srAs 6483/4' tn funotlc ile goltoltlltli elrnthtulul #. . ) .dudttlor ft standudclol aprobatci prlvltoaro la prolcotarer 1l LEA. fn oasul arnlptt nlrt! lc.lc pot..7. elcHtulrea oongtruotfvE ql alcgerea mat..ftollror1t lpotqrl'lr ragrrrtoo1ostab1l'1tcfuo.(flrtrr rcallza.g.PII DE BETOT 8. 0orllol.Ic energlr rhotrloll tc va feoo prb totoda rthtlob lfuttl. po go reu p0 51.vi t)+"i""""".(I. 8.rp. S*.oaloul'votr f 1 ln oolti. <timenstonarea. . OIl 3? sto.ar'lelul..9 - 8. Dlenctqul barclor oongtdclatr tn oelcnlul: lq rulrtol1 va fl de nlnlnun I EL UtllLsaloa altc tlpirrt rtc urltulL lrive lrggrenta prlrc {natruofilut speolaLol 8.7. :.dc escmenoe.l. 8.laa d{n g0rnrc anprcntate ou dlanotrul rlatn dr g nm.pflct PB 1o5r nctallor oerc feo pattr dl"n andriblutr dllp!. 0fclul-betor pentru ernelcl lmgltuillnell r rtllpll6..odorlul Ie starce ltnttl lno[rof. tau dtn toroanc ou dlanrtrul rlrnclq Cr ntnlnnrn t mn. oonform STAS6492/r.f.ro alc eorrtol tipurt co dtlpl (gtie. Caloulul dc re zlrtcnll el rtllptlor pnfabltol. dc rgull. ooneldgmfl.trrltntr ou prevederlle Mctodologlal pcntru dLrnenrLonaroett8lpLIor nctall-q|!.t sau norteJ 9t rryloata. STASlo1o? fl q..cnfl. to cooa oe prlvegtc armEturlle ncpretcnelonaterile plcvcderl. lrmlturllc prctcnolonatc pcntru olincntch rlln bctc pmoonprlnat 86 vor real.guenlr.|l#imt{r armat Et bctoa preoonprlnet. pc b. dtn Otr 34..fi brtcr .g. gt o clcnontclor eoocaorll.1i. lnolrolrrlc nornetc rlc itttptrol dr. oarc tl"u ecrum ilc ooadlfiilc rpcolfloc {r oefO*I'.llielt rlo rl. pnooedeul de prcoonpr!-nare folosit. Elcncntcle . Armdtuxllg trensvereale alc elementclor.g. 1or da bcton re oalouharr. 8. utllllall le osratruotle lfnil. dln bctm vc fl. og|l.P8 loir 8. dr ttj oonforn gTA$ 4r8.ul gl vetorlle rezigtenlelon de.

a'r pot rxaouto 11 Dln aoctralt olelurl oonroh rtt.. u.v.tt11f.7 r tntuou il!.1o.8.ol.o|. a eg*L rubtlrrtc. adoi. Pcntru olcnantolc aoooloril (omrob.t Or agrerlvitatc acrlenl puicmlol. f. 8. a fl plotcratl ptfir unl { n mtoildtG itc mdlcr protcof!. reu do eltl sltrsl rul:frtlol eaafel aErcrtvttltll d.crttr Iltllttar. partca rubttranl r tt8lptlc tell dlrcot ln pEniat. r j .trr tetr tn SllS 89?o r. des nu aaL nlot ilrolt B. fn ncilttlo ou tgFfrtvi. Stllpll . *5t* .rpooltl.err crtr ll8ti'.c prberf.gurarer oontinultltn }o* ba.fesc barr pentru rbnrntch pentru F. 'ean { patlu barll Prntru c l c n e n t c l G c n : l r o l l w l pltrntfl rLtolrtl" oti. altor nlrol (olrer) m p*nltr. dc tlrala Lnolurlv a erelturtlor rrtellor.9.t qpo{f$nf.?o tau. tlllsa tt otrluL Pc 52.rtrlt 1utla.lr rttr bcto aLr lr+tt.t 1t nlrot nil.tettt SIrbI.8.:*!Td.r..)r alo ehmantclor aeourdell (vlrfarc...la bcto_(vlrfeflr 8. redun.f rlitlorrca trrovontl a plnml lrartlcc daerrryba baceL b oeuul StolrstrJar.. funhutr ulnln ilr barc ptntru alncrfl ou rrolltmrl .r dc boton dovLno ob{tgatcLr attlp1le.. ta sft* velo*!.l tcntru rttlpll 9l.rc rlc lagalo 1r ylnht vo! B!.colqtoeselor. tm do Ia tr.dcBro1cotdor. rr f{ 1a omf'w'trltrtr lu milt i ou etrroLvltrtrr ' .u ta ve aplioa o DclLculf {r. ' ' ' i ' sfAg ?9?o.o d. 9a61cbgf-.lru drntrah porrnltl nunal ln fabrlol rt vi putr* 3l6a rlnnr[' tncr nlroL (eleer) illf.:'lituati rtllBl-td 8.ro lad.ou altc lartruolLml foqmttetr eu lnrtruotLtnllr dtlb bota pmoo"pfirnatrPlan* 6.13..xt ( 15 qn)t larf .la beton rru .B nornseas' f.: . Ar otl tt_f*tf ou uI ou brtoq a tuturor rrn[tullor. qufrltnraet h omrtiti.?5o toll*r.1o.ou frmdal!.[[. ttsroa brtcnulut pcatru *ltptt . Utlllaanc r1ilss l6atg.llm ln aod obtlgrtorLu e J.3*ptig!.rooard|tllc .t i. ' 8.p1 b**t'. 0 l.rn94$.unare 91 provlsutl ou prlrc flletrtor Slgcata tt81pL1c d. {r p riu atrLl.ct fufsCu-m rtrtnrt potru ca!.. tabrtrul 3.riu fu alre rrte poel.S.lll.1 roocrorlllc :Tt:tt).rgou|tcavl'latilrboacfl. loolnrtre e ou batm a ernilturtlc m rlebl lau ncdl. l€ vr.fu putrBt {lo lroooanill folortrca'rmcf.rpendontc 0 A.r etftetr la-pot.a * i*ryli" d* aueflnora avdn0 o lrnglua de portc 2o m ge va llno ttanar prln lnrtruollg. rcoomndf..t rlturefli+' fl B 4oo (olasa h 3I). ror plrgtlor ta fqeqf ft$l* 6lootri.bLl.IL..

gl dr of6r'turtlc eupl!.v[ . oaat .1' ' ' .I or g. 0aloululrdtncnclonarea faoa ta oonfornttatc cu fr lletoclologta dc aaloul a fundafll..tn prezeotul aoroatlv...e lnodrolrl rcrttoaLc (a-).cotuetc a. : oLrn prLa prolaote OalotuI ilc nrolnt $rlvtnd tnocroErltr ra frtsuturlc nti:Ciltr.cl . Sttlptl rh rrpuotrtltr :rcgnlf.5 q.'..ps t1i grtcu-pievscarrre nornrtivaler.3l stsndardelor tn vigoere gt alc[tulroa oonatruotl.:: . .1 tltotrLorp le oerc probclc r..2. toato ndsurllc care Bs Lau la llnls aerlauu au "i"rrrl electrlob pentru a se rcartaa. e qlorrdcrohlil*l la tnoEroilrt ile v&nt (ao) et !.e ro fnDirs*..ll.11 ilupf. ou luaraa la oonrl.. dupl oaa. la goltottlrt aoordcntarr ru "lungul r.rprotlvr ru r.l Lailurtrlelc n verlt:lcl1 ir taltlnafl 8c 14.a.i: produoarl..oooyr' . ...t. tumllFllLr 9. |1..lll potlunlc. . . oolrrptirillforrr donc-" "ntulul dc nttllsarc el fundagtllor ro.tlor claotrloe aorrsno pesra r..ulrr.ul= rorJ. Prolcota&a lnaalaltllor rttlptlor artallgt rc va leot pr baza tno[rc&'tlor dlr oulonl 0ctcnlnatc o6nfbrr oapo? ll LpotrmtErUr fro[roarc prcotlato ln oipr6.rrnruncrrlpeo-fi tlv dc snulgem).ll).o vor ro. ":.'.1 prln probe rcoerolor tf. oarc deu eforturtla orrlac ar ooi$.-' rfruotlv nu nr asruaarl (do .r rtll9t 'l "t'tt:'''tt .rar. pe de b parte.lltuarc a rltrpllor db orlsa ttpi Lt rcltt&t evarlc..crcrplor ftrurardr rtf. prol"acfan|r ..1..1. 9. mdrlrea aiguraalet ln ruolglonsre a rlntel 9t proteJarea llnlel impotrlva faotortlor peiturbetart{n*rprn. MISURTLE srGrrRANTii Dn"pnoTEcTIr D8 gI ro. ' .el e tltu doaculul oonrrd*at.nentnrs 0etomtr rul1o ila utlltaere sub *nolrofirtle ilc erploetuc.d.lpltro* il* baton vlbral.-r.1.lor 1tnJ. .pcottra (corblneltlla dtntnc.. Dr: nortcel[ r. omrldcll lr y6 !trrr tatrrtr lo d. . tlpurllc la vrdrrcr nologf. prru u6*urr cle srgurangE gt de protocli.'lrtan[e la f.. rt*rttl *tsrtltr .

lunC]{ drrltil 6tul i*czuXtf dLu' teb speoletf'da trildur to De La oaz. ta oacul.l1I e upr.9.l dLn zonele ou o1rculgglg lre-ovqa$F(aco f l n i t e o r r n f r o p c t .orm Brevetlanl. Ungbl.55. .ru$i6ffi]rl '.g-tqoaf ert c e-. la olr. Prln "slguranfl n[rtttr" re ftigelegc tfr " fn vsdcroa opBlorl.{! dusd (deflnlte <ionform!otrf. Pontru pnotooll. stA. oonfon pravc{lcrLleL lor4.a llnLel fupotri. To91 et6lpJl |1!. stAlplt vor f I prevllzu!"d ou Brl. 1 I ' p r e c u n g l etAlplt cu apanatlj afn zonetreou obdc dlrl$are a illttrtc u l a l l o r e d u s d v o r f t p r e v d a u $ t o u prtze artlfictalc bu$1el potenglalelor.e' gf eto p$rglt subteranc a etllptlor dttn betou'atraat.qetq-tunaf oog0$*Il!.* .2. tn ..latcs:' srlrt de alguraa!l rupltucnlard.8.orultafc-ou uornstlvul FB lo9.?. Io.uL do pnoteo[tc pentru ooa0ustoerc]l Iua fo oonf.:r'f Io.iu!trl{$Af' bruta.eL.1 rttuCtp.'th ricltllrten oonrtruollllor parto prntafaroa lnstalaflllorr lLnl. qr!tfto*91.at engt irnl|-ql. Latoare (rcgpeottv a lagfiturllor in oaaul kolatoar*LOr.n botoa anaf el. ac!lunae a6anftlor ohlnlol)r ter pc ilc ellil cto.n pdrllnnlle grudulul <lo olguroa|! leoeutof.( -9-o-p f l s f w'gl[f.: I fsrtos Io. .$.le.'8Tlfl LffioF.1o9)' i ' tn cazul tn care prlza naturaLE nu aatlsfaEa oou{f.'.g-ulailc 13 v_91rggp.' tro. . $ptts* tenld de cll"eperste 1npus6.6..f4 9t 6[re 1260115.Lp.!. t .er 1o. 1o. 1 .ranwlunl etmosfentoe. St&Iplt LEA. pr€oun gl a oaacntlor 9l anlnalclor oale pot vcnl ln ptrrltlc puoe in aod aooldcntal sub tenslune. .?r potrlva FE 1o9r lorle I'lillllt eupratcastuntlor ri vor acrlcno lla enargle olcotrtof atnoltcrloo.$tn de.telor olr p&n0ntulr et& irltdnt*oggf.v| ! 9ISJI.sonc Ac qlg.$l)r . 0onduotoanrls 'de protoollo re llrgl 1l Ptrlaf . iitmnr tr ltroirr '.'.lor dln.' l rirea nlvelulul de lu olablar oonformtabclnlut l. fEr6 aparata$p tlln .vr di gl pentru proteolla lnpotntva teustunllor dtt ne hBar fn' oatuX tb'unbctrouf. lrodturllc fundaltllor d!... vlbra|11.o.l f. tn afera loclton druldl oonrt&nd'fLc dLn' dub. s6 vof ooneldara oa prtza de lcgare Ia p[olnt baturalai'' ' '].

taetalalllle dc logare Ia pln8nt eb rtl!6i1lss (e!tt lagltue "' la prtsl.lo.'. depEgegtc'lffi dtn reztrtcila do nupalcl ' .eleuentslc netaltoe ale atAXptlor dc bctoul o8!c oqEctttult ' oatreadle tr.| . destlnatC.. o8t gl prlze proprtu-atsC) I . dao[ traollunea tu ooaduotoanc.. nla e1c prlrclor dc lagare Ie pdoAnt natumlo tl arttf lotelr 3o ttis'vctrLgIlB l26ol}/t. . Ooadtlttle fn ognc rc faoc oeloulul cc vcrLitoa$t t etebllttlblL torutor Ia oourtoLroutl rfnt oolc oqrrlncr fD P! 1o!...11. Conduotoarcls aottvr ft dc Broteolta d1i'till vlbr1lxrr.. uloryor'{rti nrtLtioLall de atlngarel Ua. . prrorn ll. ta oalul '[[nt||or lzolat cau leget Ia plntnt prta tiobtul. 1a ercoulta lLnlllor. . :::::i:.fiofl r Prin prlrfi dc dtrtJare a {ltstrtbuftel' potcn}l'atetgr ruBllueutarE. 91 dc pae.1 eourtotroult U6o4/5.or prla nontarec do autlvlbiutders.' oel- yalortlc rel.5 6 - la 'nfu .. . ll r'li i: I '' il: rtabf. statr i . . ln 8tr6 IA6ot$/4 eL sllg de i1191.l6.conduotoerclc de protooltal . tonsLuntiodc atln6ere'11 do Pal rcnltlor narlnl ds souatotroutt ou Blntntul. : :.Z.at dle punorc alnpll la plnEnt prtu pllrlr qL (8e18 L?r6at+/+ g{f8 Lffioa/J). .1.ast0lpL la oonduotoercld 6i pdotcobtrl ..ll.b. oo dloeohtderl peste l2p n. . .IanFurllc dc lrolatoarc al aiudturtlc lbrt .[ prln zone plaue dlerohlae.ocl-pnlh-u' tal sub. Up""ravtnd. forn[ de oontu:r fnohti ln furul rttlpulnt' i"-""in p"iru oontrlbulc al ta ntoeorarcarertrtcalel rerultaatl.ooerc Ia pIn6nt a ourenltlor do goultotrolltl' .nodroarc oonforu Bct. eli oulcn$tlor Ia ef. /+ ftoa prln ndsur{torl. " Valorlls nartno alc tencLnnllor Uoaervor f{ oonforn ta$alulut 1o.lcgdturtle de X.5 (fatooltt ": la ornl OEF ri-$gnrgt?6*/4 rt Fras L?6ot+/r).i. couforo gTrg 12604 El 1o..n{ oour. rt'm$l*or dc dlrpcnlo..cotcb trrrlor sao uat narl dc llo kV trcbutc vsrtfloatr dc aourtolrouLt. te vl oonatdera oulcr]tsl GElr dar nu mt pr]tl ilc 1fl ouX. .12. 'nlail- . la tpotcre dc f.' ' ' i .:":H:"*a a) tn oazul treoertl 18.b*t" t. Eloucntclc conponantc alt LBI ou tctrlun! i aoniUtit'c6eLe. 1o.

€ott{tit€g'crf'[ ta6toitgcil.l lrruvl.sul oreg0cr'lL 'uc{rulut -.r4. dlc u) tn casirx braversdrrl rAurttor martr tudltferlnt " : noa Ln oondu6toerc' qTr* tn- ale LBA trebnlc Io. . f1l8. oc{cota.4!lio $ffin lo.1r trlAg 72aAt FTAE trorddre l.ztllL ou p.f UIII) t't YB Ls..til ln csa.| LEAo'fl t'easlrn{' pcaite f ry-Ot"*-{.: .tate ou Pf lff.. $&1'. ltlrs- qltats ou Brovcdertlc Sfl8-urtlor 1o.i plcougctc tndloatoare dc so€ttfLtett ao Eontril.'. ln zonolc de trarerEoro 4o@/1t 41. : 1: . * . [o]t attlp'!.le dlo. rt'tlpulu'l.: eotlr+e a .. .iii.&'ii:.l.: :1^1n: Gl fcour. -57' ..l.64raelo de olel aooor-eror1 duotoarelor ite Prbtccltc ql a : l ] : autoprotcctoarr Lr reel!.:.l$.l' "r*Ii. ooi"orrlo..' 166toa&'1s'6'0 Ld.*gr' lout.zate dtn o961nrl' oatls Du eunt alc lr*l': Ila BroteJatrca cleuantdlor oonBonente qlssq --iltnrt. teu aa efi|rqf8fs prtvtnd *oe$atktf'o.-Yagcn.us6bt pc fleoare rtA1pl pe f. vtrfarere gt ortce Eubmroblq rrm{toartio*"a y' ." qt.' -ttil'rpf. . .qt'sleludttoatoarcdclden&t'f*ca8r(d@C0iffi ouftcl. Ubcle elonenta oonPonente ' ::' potriva aobluntl a6cnltlor obi'nlcnt 91 anruet Goadl'n eonPonenlaoonduotoarelor . i:l^. " pt'bsortptltl$Ols sfAE Lo?. .&/-?..lllor soroalvt s6 ?or renEreota-|ri:d::lto-*^a.* 72?...ii$[.rd.i:' itoud b.ldoug'a battr loroe ..cfale p'ena'lclo ' :' d.U. ee Sor lua ussnrt oarti'r['efcre Yt"d*f d:-6@!l a lucapflloc.fl dlncoelunllo ooegtor Bf'[or$l vor lt P'q? (x s. poallla faaelor) rc ldntsrrt-:tri o\ff $r tltlllrr.f.l. ...o1r_n!ln o&tr soogoP su altra&ripqqql. ounsud.. estc "-!-!'' ' fl+ion ' cMlntr po aoca fe![ a s$&lpulrrt oano l*E\'-T ite *r't't n'ucer$r'utr.r 'otd'[ao *f. *.

/ la covt sc r&rd tndaurs ob siqunso/d J a Cuhoffiore aryyl Mewi &.i r.s.fidd t*gJlrt ir.! .ficqh Msch.fugrib nu votl obpdrv go'/. 'Ler$rrik veri*d 5. eu rg'jbtlsraa : ctylo*/Gu t'ontfui I 4. f.l f."1.wt 4p. Er'.d+.5 8 - . Tr fntf&rr) fu rut aa Lon*trl de lzdobore urrat ttlFrwft. beachjderi re.L Lo.vqg@ I 3f7/pt 9lffu de inlinera 2 Condus'bare Leg&*ri 3 Clerna si qrm6ftiri dG lrithnar. W in rcg*m oti art**.. la @ita*ba aW ap<ryryi. *ri "o A.b **pe N ide elre. Nt et fbmenft. .$ ls r..F * vsd&a'i.Irurt1c da otguraail l&ittdi t . r@x-.Lorrybri.a{*d.

2 '. Mnrnal fzola/parc da susftncre hp mpe'ilVi Ni..j r s lq*ioafi urodh. 6 lizsfur de 6kv I izolehr dc l0kl t0 I izaffir d€ l0tv llao/q. .btfurc at deetd' *. 'P v1tr /'w'b ld --' q - )on*. ) &w t*n t& Y e.P-tgN yevcaer*b q' A.q'ri * .r{ggrt au /rr.* dc 15 kV _ .l lsia Xlsurtlc Pettrl rerltaaroa otrcftcrtl trola$lo el LBI nlveluluL HtelEl Teniutpa nonina lzolalaare suPor/ -Ntu-r. in cer'rl in care nt se4 p'o"''tra i@* * nsnnele * 37-35kv. # NOTA' l.l d* i2tttUlrQ I tvtvn ': ld (kv) o=14-4 Mciri/ Normq/ Mdri/ F i'.{.i. i (zoxv1 Nunciru/ eb ire'lohore ue vo @Icryc o&tn N I irclolan &NN I iahrbr dG.*bar.1wffiavwb "V.'tl. . *w#i t'to numilntt da izalabsv eu o bumtd.h idttdr/ 2M muwlrul & iao. -.i 6&r&'.'#ld N.*vr&l.59- . .'t/ dlc izc/t. Ea vd realia ds$krw ry''.

crt rl RE rl o Ff EI A o' d i q.N ( x -. !'r d Nf. R a E rrd . ti I$ $ b- ro \l rf.1 d g tc) s s & ID t t..t t tr) 8 B ro q a ral fv r{.1 rC) G. (\.\ 'o RT "$ [^] . N $ J' R$ s R 8 C\ d vt ot 8 H g (o * * lr) N () (\.l 'il .$ a o' r) s !t 7' v. \ 8 rr) C! $ $h $ ..J *o a. .{* Sro r * S \ 6-t a.l J n { { \ \ rl $$ti . o l{ o +{ {t d R lo N Rs R lf) '\l t0 ft a F) C' bl \l nl I I F\ B Rs Ra &I lft !o )6 il o u. !.l.) { I erl r$ li x 3$ r$ o { N d f* q R s |. (D fl 5 -l r0 Fr 3 so' 3t $ { h $r s$i N *"1f i t j i < I tl ^\ il ! 1 . r) N I B B' D It l 0 .t t) N B cv lo I (\. e{ a rf) \J g ei c\..R a' 'l R L c. I R F$ F-" \ la:. lO N I N r. E $*'xB l l p t .{ |r1 o F{ a $ s $ \ .A $ n\ 5 A vt t) N BR (\l r) N b) N tq to Ba s EBN $ $l ro N 9 I : C\i t. b $v b a $$ $$ . It t A i . o T g a $* ${ . b lft { RB c\J k) $ R R I s\l $l I B$ I $s lO $r \ $. o rl q.. N \i s lo c\l h 8 N a lft ql R B h (! 8B N (\.

y.. lL. travere6rllo gl gpropiorlll fald dle..4. cgganctror' lant'[u'se ' .'. fl. .rFrrr... sr ror _ 6 1_ . .. .. .. r :' t:"'r. L1..1. utruLoral lrretstabtllt Borpcrtoadc. i 1 o Q n 2o kV < Uo(1oo UO i EV.. ua!.]' r .' ' gan urmesns sE fle tatrodusl tnao[lurea electrtoil* b) OSt feratc neeleotrtfloabllel ou traflo penmcntl oane ouprlndc toqte o611e feretc oe nu unupaad a. r.. . i. dc tlry (oEL toge'tr. . Dr oTffiffi. oqrrtnilc toatr o[lt r f erate ruerlr:ia ttltloabller ".. aau dlorta[la qef.l(rIg. . ] . .r..o. .' . c 14 goneraL nunal trallo de ndrfurLl lu til o616 trafloul.. ..rl. r'!i. . .. . : oonponento. .!qngdalateoluloate oupate tntne oon<luotonulLflp Ia s6geata. u) 061 fersto uleotrl... 9 .o.!n..nt1I. ta trl.oCl...a-g1b)... Ira. cEl ferate forogtlere cto.OO ! j. . r r.3.1.'augr{utr.sro or$rlude toatc olttrr lsrats oo nu urteasl c tl..oro. aIr...r.!*cttr' po orsr ppltstlltt na daefd. r : UO = 4oO kV. j 1 . ..tdri. .i. . feratep a dcpoufllor dli looolottrvo gL a atellorr]or adl.ol. r. . I a .L?o Srsveredrlle ou lrtt purtr oEL f..ll.rr oasurl etoop[tonalr Ft nulal ou:. ./.. .fep14{ ri . r .sobe fmltffo* {r rqtqt**L fE olllor.I... Es ror resbcots urnltoarcU a!. . tu our'E rile olda oategorlc oar.. .ttsvelrs6rtle L.L dle tlryr o) Cet f.r ... 1 1 4 1 O O1 o.enatr neelectrtfloablLel ou tnsllo fgtffi rle o. . .ttoatcr..1.. . 0orssfRucTrr.focBeottv aI dlrecgltlor reglctuah ile dUf . 22O 8T. f..ft olrotr{. Odlle lorate ec lupart du-es aeana dc oontlnutul nornatlvslutt.)...:...r11OO ....r.tdeoA. L]. . ..eratl. .. fornn ooNDrTrllspEtrfnu0oExIsTENTr . .. . rata de triaJ....t f. .IA peste o[1 forattr ts loougllr trrprtu porll de gabartt.1. .lgratt trataoonformtabeLutr.. ..l'1.tl$. r .....t+ poautq do gaballtr 1 k Y < U o( 2 o k V .goar6 un trafto regulatl pc baza unuL.

CI sl o 'B 8.6 2 - ff$l . Irr o ti +{ o d llt O.H -{ .lt d o q{ Fl r{ k o o rC o o qt ntt +r. Or dl fu- o F{ +{ &l )d 0 h o t d q g{ .-l -l 5 rl o -rt d F{ .

n G tl-l < . Lrl G- c) & & x.*. r< .

d d rl q €t . dr- d TU tr O & CL "ra' .a' .- .f $ o r.{ rl ilt I rl € rd .tf.F ... I t Fl ... r!: o' rl o JI ot q. *{ o o l..: o .r{ 6.: tr' .& r{ qf .F-.l 3... iii' ?:. IrJ k lc o e o !r FI t r{ & !l & l-.{ t. r.6 4 - .ltt-l i}il +{r.t At d rl D 3 Fl +{ x" r< (n u. .

a..A lloru*q.{:ffij-d'.1'r .rll. fit palr drurrslr'O nOg*J]*o. ietrsollr .U] ..ltr0ll.ltr.':.t&i..'tri..i.Io Drulurllos f...."ltT'.Oatrgcltg t): t t$tr'ai .l : ':'' : tl ero dcvlalh " rlllrl porgll tt rtraotcr :" .. eer6 Iooal1 gnlq$o l$rel. gabelltl pogl.rbr.-.r${tr lflrfmr Slutritr.:..o' ff..n oenlgrultetr tn qmdtoarele onteiorlt(l1g.Lgl. dc llt '-: .i'ri:e. rgroptroirr rilfi cql'earn*t{ti . " ' ''.:.lr fnevouilstlc st. oill il) Oatc8orLe e ff-.a..oolrr Daogfl p aft.ref ilc rtl f8s o&&'*rOr*" dqlgegtc 45 nr la tndloe]!. cqralldr dsunrsl.$. l.' ... H *t. I . : t ' ' r . :1. '. . ernrti rbt lcgalc a. :.rl ou ball.lr dr qrlortr$rJlbrr ' 'b) ' o loncstLorcl prtnoltrlrh rlaLctri rcnl..t*.. gutti$ lndloatour dr rUo'drl[r.. antortrdri: ft arUinrL ta o[ Irr6il n$..tr putb gt'tt: crr gt ilrurutlr tiu*rtrc*i: tle publtoc dc oategorle I1 anune rutortrdrl I balllatc drpl ouu uncelft llzal .]Er!ltl$..' : - ' " l " i.i.?at..oonnrr t[ ponlL $r. tritfidtd rcqpcota ':l 1 t . .i ." fnaloatots. . lLa.{tr po. "'-.t - gt ou batlredr : ' : .".i '. " .rl fr8.d-.11rt)r : tl enur:.'!.lp.gt dr 6agi$.rttlplL dc trevcilr"o....::::il. . ....a. g$: _ .frcot or rolreul annurytlcrlutllua: .::::l:'.. lrinir.-+*ffi ttlor acrtuauttOrl' IlBl ou tal.'t.{ci rrciil$i ror.

tt o .p E |- z. E t l E -+ i^ E'E 6 3 o. . E u g?E 5 rJ cl '(9 8 E * f E c .'Hl . T' i i -T I "f.' i . " iN CI. € . & o J s E : itE' . i: fl.+{8 t ' -c s. €'il' EET E E $€-s ?'n. g Y !r lt I . lrl a.' | +l ' '' I Fl' tA tt .:{i . p z .t r = F1#.. 'fr h t E tel .t ' :r:_.b 6 - Fs * .i lJ . t :-' . T €.. g 16 ..^d. .EP ! . I f. . '. E E 5b. .. .

.r h -+r..: . i x -.l .{6 +t *l r{ t \J (J -t.l o p d E.k d Al a o{ a t a R ^ ' Xb ' : R a. g $ a EI 'l:t tqt . sb $ r N . .>> ol V lt B} ""$ i'b{ $XiR p \*[ v * > " S .R [$ 'i t q . H{Rs $ HI $I{i{{ ilt *r [}tt srrl $$$i{ \ \ F . .rl s.fi" d E{ o o el vt!1 ID *{ o. t .{ rt t i$ } $i{"t rI $t$$ '$. S .. $* a ql r\l .l $. Cr I g rl .$ -RS . Too t I t$ \ \ .-t :1 'b I'r (: F h t|l . [i$r $$ $I*i l$$s $sF $ i $ $'s s B I ffit$ ffiffi$ l$lr t*$ t s-$ :$ x * $ss$ ls \: _ 67-* . ' I It qt !t . $ a q r"l rd (t o d t{ d ry s qa . F Y OqNii. ll \ T rl.P.t ir I h\t. $ . q s I \ I c. : s s l* .t .ia q 'd m l{ E.4. }\ ': $ t .F ) :\ H \r F \.r{ n t i o Fl . o g.b s s x {t rlt$t. l .lt ..a Or ql rl d|| b aI s w) I${stt$ s t $t 3$ C! C\f a I $ a \t I { { ll $ b- tr rC) s rt B I o)' R o NT I r* $' B :\Q a kl :Q i F !tI e v/ s s R B $t (o' 8 B (os S 't . $ .s{ -* l S g B* S e. ' - .B \ $ s .rl t{ It q fo o o*94 P '.-| n F' .I 4i I b' N s *$ $ $t$ r) ^8" s B k.N F J ' i b F s orD (. N lo' 8 f B t' 1o9ut!C \* f \- \ $' 1i x lt4 t'\ t< o A .l d {rl d $' .

-unq$ a" zlaveroorcnrlzirt.a-?fu. o fuabn drund m/torTde esedtv /qdfui dtib in u' i*o&dti it zotarb&r.r*id.nd. ?upount) wtdtobr Wo*sdn bw ve)nd 5fi 6. hb/otborc supo4. otofuercq rerbzrbohbrtp' Qr#twnt .&Lri .lt$s'fuctw&ftr B unl Un.azu/izalMusupa.. r'zoto+bar/o.t reVrez*nb/e .rzltfr dedr *n vaizi 't N u s It .aA.Nuse ep/r& /rnii/or ".*E t $' -idr..ri. t. dtt6/e n ""Mv.2b stnl 4ezlniL Q CdfO"dmpt&grc D or. /o.Jrurnurl :ornum/4 '..E/ot' hbul s/t/pubi inozu/ lnri/o *.qnloh.!yvut€ etwifuic .tabolbl .b )nt*zre qmfroora in ww ae aiuvnbthln: 4. V.b TraveraErth gt aproplertle fa[[ dc drunurlle tocalltIltlor minitte gttuata. dio arsidcrenh a*dul q9q '-' .nai micj'at lIn @*o/?rse edmro seg*ra77' drt'qu/.iborftirt odlgrafuft4. r?-.2t atrylnd rehnlbore/q r.&dd.iqte min'4 4u= 5g'667e1 z1 4 5'fi . t 176) c onrbn4 tdr.4@.* &Anfulhha* hn/et'pevs u .tu tatrrtorol lorwi*ii EnJ' rRAVFRJaett/ bislontb blqaria druhu/ut' Mcisuri de siouranlci J t ?odihle d s OisldntoPw'rh'uld plcui aledA I . to'z '/onTUrl du& & 2abbai / .b -danuri . . "Y'-"ilfui#mtb "i.6 8 in 'o.! L : n a .MI. .2.nLilvna ntrynia . ant o (llil<\ u220A. atept'lh d Dd*. zcrfl a{l.i d'il a|rpP** -esfie*v/aafuiacueh supr/..WTtrri dtt6/e7.Dn*^ b+oda! 'drarrur'i -siurvr*. w iu&are .o&oohoupo{. lsz uead -b4bri du6/c dLia.11.v/nizt' ..ra u.Stbum nld mdritti @r77b m wtrrpnn u.1.O2' -/onluridtAedeimfun. *ponl.4 . "fi-'tir-4" I arb Jntmun'/q t/.e &-{so'1.zti lt' lA2. 3.la reLE.6) 'ft(ir+F. odreqreit 7& a. tOO odnzgrcfufu.tu 7.9n SFratntt o. a*wninfurw h ' a dr-xtt a dntmu/ui-a.bs#b. w &a) lr& $l I l l cdeg*ion -Jrqun4z+itnfutli ao.e 9&: deexp/oa*Ipu/ui in qu/lniibnar rbre.t*wp'4: dseuahd 'unhi de tbaner. '. -unghi de z?ovesote f71lilm - Nu se * = t4.zita$on pirrt LDrdE/b" ti i${ lf$ I rq l..4.'*n-'^t {xcepfnd mzunb 7norc oa* prarhuk /ar?*rrl mur/rp cazuri odmi/unghirt .n STAS2fuDd . pizrt iuot6o&wpl. 7d) ?u6twtttt am 9rm Warn! .14e1.

rd vl

a
x.;
LrJ

&,
F

<

,I I
/

,H

, _ 69._

ffi ffi
ffi
lEsl $*k Bffi
Ifr'l

dtrl
^

' r {

f&i TH,
8Sf

ngJ

; =

:i

c o r.{
f"l

ffi' ffi
ffi

o {r' c $f ' : 0
qt ',, 4 +t d , u l
f F l

Fl

{r{

It

{t

ffi
ffi

o

+l

tt H E !t E

r{

o q ry'o
rct ra
.lJ""F 6 1 6 q{ {t
Fl

ffi
[

O F { {t Fl + { o

" ,{
o

q

I n
;
r{ 1t1

\ \ \
'''

O r { d t{ O.' 6 +l Dt Ff r{ 3{ ,!!

o| o

,u.
LIJ

(x =

I

I I

o

$ F
& s

r

l-

-

F
g

r
fr
$'
i

F.
a

tr d r|
a

rt o

n

;'

-Gt (\l
a

rl
Fl a @ ,A

&{

-7ct-

tuffi

,,..i:

11.1. tuoJuclc[rl

o1 aprooterl JLgb6de llnllle
gerlene
I

elco.tDlot
, . i":

11. !. l. g€ vor treta erlone i I tl.lrb) . -

ltrevers[rlle

gt aproplertle

la![

de Llnl,"ltl
$'Iro'(
- it iil

oonlorc tabel.elor.lI.).41

11.5.b ll

ll,rj.,Z. tnoruolg[rLlc At aproplerlte fa$ dc rs{ ;ds iiisi omlrral[ peote looo V ne yor tratq oonforn tabcluluL lLlra

1 1 r 3 .I . Loso V
'1I.J.4.

trata

conf,oro tabelulut

ll.l.D

(l

. . :,, ,:1. , L$A pe at&lpt conunl . r , , ,. , ou tenelunl nonlnaLo peete Ni.atrb 18oo Vr Conatr.utrea llnltlon tabe!"$uf ll.l.0r e ebfilpl oomunll ec ednlte cu roepootarea pretedcrlfor se aalotte oonstrulrea LEA ou nat uultc ,otroulto.' Cgltcnelrnt ilt" , l ' , , ,' : " , , , , , . f nrl.te peste looo T f,leoare1 aatf alt , ,, .., ' toridttrtanlcle tnt:re otroutte trebute sl fle ooroslttitltoerc sluntt oeloL mal narlg - <ltetan!ele fntre oonductoarele aoelutegt otrcultrpreouu 9t gf, f,lo ooreepqryItoail toapnoc La pdnAnt trebulo fntrs acestea gX pdrfilo ' ' I '.' ', ;' slrrnl.t, olrcultulut' rorpeotlv;

I1.4. tqbfEqtg$rl p+,aproplesl,fabE pp ,I*nl.,gq. f;i[#" #p" '
,:

augpendat gl apropLer.LIe f,all ilc lLai.tfu dc teleoo11.4.I. fnofruolg[rfie yorp trata fn ooufornltate ou preveder|,le <ll,n 8818 6290r a m u n l a ! 1 1 sB i: ' g1'ASI'e, gSAg 199p et FE 1e9.. , .,
/ l - - . ' - - ' t , -

il.+.a.

inoruolg{rlle
i .

gl aproplcrlte

fa}['dc

llnXtlo,4c

triwet

g l ' t r o I e 1 b u z E r i e v o l t r a t a o o n f o r n . g u g 8 d 7 4 . ' : . , gt aproplerlle fa![, dc llnllf.s fnoruolgilrlle IL4.I. gleeIectl1oclnoab1u6evortrataconfornnorogt1vu1u1PxLo?t.| 4e tair-

-it-

R \ . ut *{ o F{ d $ F{ o $$t$$ .{ $ N Cv r $ v/ (\J r) r) r) \ $ \t V> h r$ r) \t \t rr) b 1r}.ey rr B -{ . tr rl a s F I r.-{ $I$$ f$$ i{ t\ o J !H i$ \11 Vt ft H o :' o \. rd d g l g .l \ fi .t rt r{) rr) .i (0 to-o bt F" t3 trt tL g l ) o t-t N \t ! o cr] r) $ {.r.. s t Ft rl o .A \ L s o d o \ . G o R rp O.^ t- rt s! rl l{ )d dl ?l l{ o . B 8 rt \ .: ::r : I d N\ t r. o o ir Or d g .' .:i . .d 0l A A N V/ I ta) I r} n to- q h to N t\h t td\3 rv a{.l Fl t . s $ V v) $ .* .\ f.-q tr ub tf $$ v e c o \4 (n a s R R .R 'E '* ul \Q * a (l \ -s \ e.i t$ t\ N b . \t rl lO TJa r0 'o {J.o \ $ ffi I oi ") EI E{ rl tr a o o +.r.r. R { v ^^t A N N N w v . H { o .i . :. |! b. o 4 !' .F $ \ * R \J .:t l.X x i: . .i*.l t * iFr I'.': il.. \ .

ftioruolg{.nlLe

h

ierllb

de LE.A o

l. tut#u LEA eu Un<ll1kV, prevdzutb eu io/otbore s.reot, s.bob r'a .tF vof depb ,-:itt;t", Ae ;burvnd pr=*.t* /q +&'tthon;

//./t, wori/etb .vre sinf prevdzule tofun nu/lhb, aiz cnnarderznrb mwrice, 2.|xry*id 3.At*;rr?b pc ver>$ca6 s uernid 2n cand4lile i . -c udoru/^LEA psrb /ooov * J; /q t=-l'c cu eb'cinirb cc/e/r€| -'* " , touv : ' - - . - , : t/6 ' " , " i ' , r{ot;-f,ctrb.a -+;cr;i^i:
-qnbe/e conducrbore oc o//d /o t, +/O'c r ,. 'i1:1 '

'

l,

L

(. dl*ft/w

&lt

' oxty' sf/pu/ui /rnbi qre

*vuenfrzd,y'ni

bpncfu/

arfniirrulwrt;h,:,,4,

axu/ /inier /ravergz*t. 5' 3e va y')ne .wtnr oE *htpmenrtt/pre2qa1 u whrpe con-lprvnle /i,r/qrhtg;v afurt$tc dl f: ,F esle ezu/, *stbrt) sctbce nurnai h qu/ .s/f/pitor yevaua6.at/o7,furi 8.Vent'u,w & iza/etbore,
' '::

:

?l'::;;ir' r \: . l

'

tLnllk

oa tenelunl nonlnatc pcrtr gt.icirb oonunl

4 Exceplfnd eozan/e h erc 'fnrFcwitub

/o,bn'mdlpbrd^

*tqkn

rb oTqonr,t-, cda/ {€l
,, r:, .

e) Acrs<ra+* d,ryf.r.l vrr vezzLca "nd(b, ;2 - wuetbit ,, , ^' LE/ " ff/e ^rooov'e otta to tj,fe s./6 /ooot/ /u {=!.9.g, hd chiciu*;
- qmr*le conductb.l n og;= E t'e*/1p.g..,

atattsbidr)or
I,

'7+ -

l

I
l

I

c(
t!,

o. (f c o-

.

t(l +F rt
-i{ 'd, f{.

t r -\,

-

-

'' ,
,,. .

+{, o'
o

{'l

. ' o$
' , d ' t1 : rth

&

o

cd ,{

2"
!,

,, rt ''- :'.trl' ''.:,'!t-' ':.
.

\lr ,qt :,.tI 'r.|,||

Ff .t1

c
U '2. : .

3

.rg
I
a .

t

rg

. i,r1, ,. . i;ll t: i d

_ . s
r' ','- . { nl
.....

.i, -r-

' : , a{ .li

ut

r

* -

.--__

r & tr .& g il #( 6.

.L.l : r . psrsoaneI b) fun{oulare. I falt dG as&Eto ooadluotc ge vor trata ocfforri t*Uclolqt ' t t j i l ' .rl netultoe:ou c6racter.rl (fLg.2o t) oonduote er4rraterane de tlchtde squbnstlbtlol S1'al.lct trarcnaErtf.oa'eL peets fnrr{dtrt'uctatr toc |!rooorc. &e natorLqlqr tri casuL iu oar6 smt aeedtahfs frffi*uortufni...-. . oe lqTart f..rl.5) | aproptertla (f lg.5) t oonforn p0tr.b(flg.trata osniorn tabolqlut ou exoepFia oonduotclon dssttbate trt6a!l. .. tn easul tneruolg[rlle 0t apropterlX.o aoestc oouduoto B€ vo:r.:.l. l.?.f). LL6' Sreocrea IIEA pnln ioae ou otroulatlc ' "' lrcorentl I t ' : ' t : t' ' l ' ' llreoereir prLn aons su ol.r"olllerLIe la[[ de aoeate oonduote 6c vor trEte'ooafo$ ' :' . .f.]lLSA prln zo[o ou culturt pe rBallore uctadtor pt pcetc f.'ei' conf onm tabeltrlul 11. .- a) teleferloe..) so ve trata ooaforn tabcLulut LL. irr"'r" ir. ' Irecerea irEA nrtn zonc ds oulturl -oc gotl. .i': r. fugruatgAd g{ sliropterl talE da nlJlodopte Af iltuen*l port pe oablu eu4raudat .o .9). '+!i*:.4. 1 11.nr ' I I : n) ooqduo'boer4rrateraqe de flutde neooubqsttb{.11.ercntc looululclorl sltltlrclor ': sto. .-.va trdtt:ooof.e ql aproplertlc !a![ d.tbc eatt dln boton dr[€rts tnoh:tec sarr dlesoh!. ltr$. perFman€lt(af. .ar ui".efa]il Ce utg'oeortp. ' .4)- *nh3 $ enel:eudat ae vor trsta 3ri.oro tabelulul II.:nrL rldtoatl aau . : i:.ugrddl.I.lera Betal. ' . .:'0t i- .i . oel pqbtn ogal[ su ooba sol[luLr llc.' I . ' sf lutJroicele de transport D s oablu suspeililu"U tfustru& ' 1 . treta (ftgo11.I'?..1lor1. .1I:. ' . .77- ' .n oonduote eqpraterabe sr tnfeleg oonduot6lE aetrl.6.l.5. i - .I1..(flgoll.I ' | t : 'ti t ..roula[te freovontl sq. ' ' .l.ae eLtuatc la "o ootl.: :.

''.{ o o o o qt F{ d' '$ .ta r F{ { l o rt ol iG{ Fl ! 11 {f.d l '.$.?l s o .$$ $. c E r d r 'ltl ql -+.{ $ ' o ' F{ .rt ' . 6 tt o E c CL u o It Fl o !l o o Or .lt t{ o c rt It GL ql .1 $.$ $$ . { ' c tl (! .{ !t .{0 lttr d Ff r{ q o g { i$ ClQtl ' l o q +{ ff -?8' . .Fl o a s .

? 9* .if E UJ 6- c) E o- 1 iil 'E . =. \s $E agE g-e ..rJ u z.< t .

' { o t o o Cb !t o E ' € 'cl o o o !o ' . 8 0 . L rt ' r{ rl" A o o o +l Or 3{ O.t"l t. o. . !l rl +l f{ . r . .-l tt Fl o t F{ +l . l u { .. o 3r o o c C'l A .d a t a r{ F{ . i{ t{ t o o o It 6 fr {t o f4 'Fl.C +.!.ft l g d r (' o o fl 6 @ .A o 6 5 e .

rtla g1 eproplerllc fa![ TabeIuI Il. Trcvcizub /orrTbrinu/fiy'et'dt consldercn-h .rarro Cr llohtdr F ' oonbustlbll. de oon<luotclo oupratc. .c 4 f*np+'rd caE{.1 L .:: " t ' I . Travcre5.b.r .5. a I .ni/e erha si.i".

naverslrllc 91 aproplcrllc faff./e tnd sin/ p. fxcqqtind cozurr.''.:rtL /onrbn mufi/erdn cvrtydersttb mwly4.evdz. 5 . o d r *euc / /. 8:2- . l. dc oEnduotolt: 'r oonburtlbl-lc fof I 1 ..

td.tl . rGl. i. .': !' 'q .Gl: '..i{ ' ::: i'. .' d. 'Gl 'tt.o 'a .& I 6' Q. 'r-*lr ?.o.'. $ d h.'l. .4 .UrrH.H ': Ff. .. rI: 'tlj s ll Fr'l . .:: 'f{ .. .ls :{: ril.o o E . CL . : a .a'. r{ E tn E. '.. LrJ * .tf.d lrj oo E.' Al +{. rG' ....O. ta" :Fl .lt {t .

!& kV -*1 ? cdrc nu sPt Y f.lf i'.l Un" 22DAv a6" {gt61tY tg"%:yl ?V !^aauar..rffi ll.' :::Y:..trt notalLeo.:.AO .':.. gur alt? ^i"4 corhrn izoniaar.bzizdu-g ndrutt poragrw..nca IE^|.( a sup4 < lloAv .iziei At l/udsuri de srqi. : .uor /q..pcot* :.bm ' nztl ldbfu/u) 'S Un =l!2OkV Un =.. t .szf/y'isc.*_g-:_ -* Tbrriung nqnna/d d /.3:u3e/ de izo/otlb.2 exc.. 1. W m :iL bi?.r "ear*.A' llreoenca rr8a prln zono cu clnouraflc frsovcntr .'. ..se o46&*p. ahipL w izofurc lkv<tJn< suryl s ilOAv {..rttti t / t :: ..+A q' tlvvenwre *rbr"r r?deuiui n A -yi^!.''r I -:.. /" -8ll- .-l' 6. pcatc oulturi enel...rdiehrffi u/mzbn da izltlt4lcarn .'i' t t.:.fult' nrirzicerii lnn&it-t/or. tWsut) ob otgur. '.'1 . r .i.i'..anf hel Ulvidhdh viza/atfulkVcuo.t0..ioic nrtafr"i 1e l._*_. afr : . . 'NiwA dc lzalo74b ndnlcm.i-::.#.. i:1. ' . Ireoe.: ttfu edinh ru /qn*irtde l' :..

.L1. Treoerea IIEA peate oultu:rl pc spa.llore. mstaltoo :gt LngrIcllrl mctallcs.P19.7.

tn poatlto norral{ saurlil. pdturel nagaztl. au slnt d. 'ou.)g1.. oatego:rlo tu oare sunt" ot1prCng'br cur!110u (graJdurl. haobare. lnstalalttlor energtittoel.eetrlns'be ad.8.ddlrt1e ee lmpart fnr : - a) olddhrt Looutte. . eint qonre tderrato aproptert. ghc!{rqtr etd.t:i: II.clroulat aL ourgllor. lte..t .].13.1ocp_1-qg_ql9e*q_tAhllqr_-U4 su renstlr+l. db 1to Ey mut nult fn tnteilorul pentoetrulu!.2.8.ooiliqin..Iooo V Begt L. traversdrlle st I ( flg. Prtn traversarea unel rrBApesto o orddlra:ee fngeri aLtqalla tn oars concluotorulEEA. ..rlle loculto oe poate aooiti:uunal lni s-e-ve-_eytta. .8.8 6 - . tuloaaurl'obi aoeste'anrplereirlt adutsc. eunt : . !:_vor-:$lg! pe oAt Bostbtl.PB loli . t ' i!:raveraaroapeste cr6cll.4. Cl. ' '' rn" '. oare es trateaz[ erLle IEA f ogcr g dt. 1:[..Il.[.dpoettrl{ pernanonte de oaneut gl aatnag.Il. ./' " x.1. ootele.cuacordul proprlitarutut.I.o. uax ': so g6aogte deaetrprapertoetr'ulut olEdlrtl et eq triteaze.ldevLa}ta. pot.i [oarbe oblelalte oazurt de veoLn[tate a rmet xrgl ou p ord<tlre. elunl nontnale peete.gc olldlrtlor dcsttnr obnforn norusttvulut.I[atit'.8) ..

p s"l-" -8 l$ ( la t\ Y l$ .\.s IR l d "s IH Ir N l" t-\ c . $ s rS s s \ b A \ $ F ro R -8 rJt.1 [{ .l G lr. I I $ ll \r $ s v I I & s ffi $ (l:. $ I r vl r1 c{ El f{.Q $ v s sl $q { * * \\ a e ._ g? _ .6') { Fr) a. N o Fl r{ a ( CJ \ rl ' g ' A o -o d Fl \ o \ \ $ \ $ .t{ FI q o l c r< $' $ . I 5 \ w$i $] $ i" H D' { $}!$$$ :S$hs t $ $-1 $fi $t* t T .7' { d t l .t$ : $ -\ t"t\ s$ t F$ F $$ a $B F { Rt NF . a E \) I \I at' $ B \qr B { \S' B '%.I $ N$ n R* r. ' (d I t\s I { $"I l \ (YJ $$ R v b (\ \ oX $i$R { l \ i 'ft) sl .d u b R$ $$ $$ q x { . A l{ tt r(t o o r [{ o o o al t\ t\ v $$ Itt It ls $$ $N l$ 'b '0.$$$f s $ j il t "f $ B E$$ n).b :R b $ U .sl 8l $$$$' $t .c o !r o !.N * { -f B 8 :i. \' s (oa B d q rl q o lil l t {u X* \ t -.= 3- It li rl { \* $ 3{ r. F) t D $r { il * $$f. t '\su r$.\ a.^$ $l . (t .

E trj o. J cf r A\ C f t { = l. o d o --*---t .c 3 *--__ ./1 L- cr'1F= uJ al > c L E c t r G .

. balt* te. de and l.9.l.Ap.pr' qBrgp-lgg!*[g[4JLe.8tl* la prlnotpaltr d. vor fl. dlebanln . cu acordul benefLalarulut ooncluotall .e (garerlt* dLstanla ulntnd va ft dle ! a1 ea poate'f. 9 . ou urnEtoarel.9?9r). rravgrA4pl* trqoegr.rpd auur urueazllr oouiductoarole eqperloare dlu deechlderea de travergaFa oo -ba* .nd fuX:Illuoa * rr depEgegbe4! mi X. tn sensul 'rDeoretuluLprlvlnd nond!. p8nd Ia conduct[ va fl de utnl'ntro 2rog u.de po*illrlr ba* raJa gt cllgurl eo vor trata conforn tabe!. caro'traveraean*:ctxf. laal de zt1 ..i redusai !eL.n lncllca[ta M. Io. gt aproplsrilor IIBA fa![ do ooaduotele tn oa:rulutraversdrLlor subterane.L. 1o ( f tg.tu oazurl obllgate p8nd la 2 n.1I.9 (f!"g"11. 'at€ilplt de ttaversare .ulut IL. ll.9. u Ln[l!tuaa at&I12ulul deasupra dol.la vedere aI slguranlol. 11 . O ) .!t"tLeds stabfll.fi9$#**i bryaJe ilL dt$urt fravers$nlle. l. treoerLle gl aproplertle tAA f[][ .89.* . Lr ilo apd se vor trata lraVs:re$rlle gl aproplerlt e f u[H de ape gl cqrruurl conform tabelulul 11.1o. Broduee petrcltere).r Lo.goeast6 dtatan![ poate f.uIulg. !.o).u oonduotele subteraue de flutdle oombusttbll. ou baltsal de all tar of.penEru conduotele de transport de gaze oourbustlblla lU porlttrntle de trasou in care aoeeto coaduote sunt oonslderate dc Catogolla a Eo va reopecta o dlstaalA.1. .sr llr'9"b gt.. a unul rlr&lp LEA.re terenurllor cle aerronaqttGdra zonelor de stguran$d ql a servttu]illor eronantioe'r (1.11. d.o ap$ (ouraurl ou o LungLne de peste Loo kn). aproptatd fwrdslts eau prtzd de legare Ia pdngnt. ' .ll cu acordul beneftolarulut .LSA ou lnELltnea peste 2! n.{e la oea us!.l. egal6 I-a dln punotul .N. .l :rcdusdt couductell so uanlloneas[ oil u cazurL obltgat. ll.o exoepll I r peubr.1 9t ou balizal de noapter :f.

s? $$t$s Iile$$ $j$$$ s xx t .\ .U f €:i$I i QT $$'tit{$ $ D . { .''R! T * t ! $ 'a !.bl E t x b s l > q !J \ 0( N a -t F $i$f$ c\ r.x $*l h l(n ar{$ I ii 5 *i \ .ac . " .! 8 -B r a .E t{ tr H$ . v j *t JS tr' v "d .FI aN .1 t . \b ' '* ' \* "n.4.* i B -f b S tr. q {t Ol t{ o o. Rs h s *s b * (o' *.i I 1-[ $$ tg lq t a $H I sr [ .H r h . N.\ i ' o F {_ . [. h- t{/) . r--r."$. l i | i \ F i I - Q F ] F ! 6\ v ci (o * d R t't rTr cd R iiH tl.\tj .. 5 o Aer a F a 4\ -b tt tr € s er r. q S:\ s.r o K q k i J1 q {i\ RIRD 'x_ 'h *$$&$i I o i N a< c) D s -L S l3 . i t [$1 s f$i . tt) -i"R$u st'$$ $ v/ tl -.s i.l Fl rl 3{ . utl' I j N l ! F F{ d R {) o }C m o D st Fl l.{ * : x 'F T *h:t\ { {. > ! > i.r. . srFi I lF:l $$.$. $ I l. t \ .9 o - ffi$ $t$ $ $$.ft Y '{: f t $ . lj${t i lI N I N ^! ! tf) R ! \i' 8 I lrt' A d $ R rat ! l$ $. . $$ e s( :l. $& * I E tr I B F I $i. I* *).H .R { i\ f .I ( T $ $ o') U ql $' [ ('' tr N] r i X .Y i l" P 1 r{ & 1 H S \ h N $r$il$$$$ RI { l u-$ i *piIts... b" i Sr' : 'ii./s' FI i^ n * r h $e l{ R * N o ! )d {t" qt q{ rl ?{ k a v) \i t . C : b d *" o t \ \ { (t ! r -+ 5 s + tf s sss I { tT * * { !q x I N .b qJ .Q*' ul J$ F . | q (.€ r q sl 5.5 I uld 6 rvt -l rri' 'F .s ..iS'x"(Ir ' $s-ri"t* a H id bj .fltl{ i.t \f .b 4 (.l 5 h0 rl . ql +{ oi l= lry L- U ..tt i \ l t$ [(.l { :: I . .j o r-l ..F {*:l .:1 . t t $$ : it r- . Ir' fl..k) 3{ I. l ' f(] (J s- S .5 ql s ft\ Fl r-{ Fl 5 Fl o s...lg I i F ! E R 1 t t\ * ( ! $ g $$ N I .|: ( !t 4J E. .'+i h p 1.!'ql '\i t 9 's 5 r {h i . t* d B s I fl q d 3 d f{ It o o -\* * x r . ljT ==t F s' h. b ) h " \ r$t$t . q . s [ (I t.s $.$ i$ i '. ( \rF ? { $.t .x l*.i 'b'. {J l-.Ft t{ @ t .s -<{ *qrd C\t $ v/ I -^r ^.tn r {s *{r" :.s h $ I* .4 | \ ) l $sttITTiF T s i . l r\ \ l o $$ t$ tt .rf d! @ 'rD d 't 0 t\ "tl$* t.d^E r I $ I .b ..E {: ' 3T' P{ i { t F u fis-r NPql 8- $ilt * J^\oi J \{.\ tt ) t(c t \ t* ' n T f| \ } x e\J N \t X i .o ( ( .if .$ rd' sd $ i{.{ L "&' x 18 H It x $ € €- i$ n Y . t ' ts SE .* .r' $Ti .

' tJ'J LL c) I a tr. .' i I I .i.. ' : _ .:.'.' . .:rfli.. ' ' t... TJ IJ a t-* ::'.is a o r +1 . . |H . &..+{ o Fl' ii4 . I .'.i". f € € a r t: 't: ' i . r ' l h ."' :. D : o .H vl t!.t r ' I 5 t ' 3l ll ' _J11"')i I l l t . 6R- F to .l.li::iii. o Fl d = r{ : q l .{). : l (I p. o lr .i... Fa. : j i cL ' o . F l Fla d . 16. o ' F{.lr. .'.q. o Fl +l ' .1. CL o ... a u..{l :fi r' el a . ' :. d a O't a .'.r! '.

c( t! (J l! G F E r< ( c LIJ E. F- .E LU u o- u.

.t" c .'... x F -9r- .i LL' c) E o- LrJ \J tL.t.

1 (#./&/:'tr.1z:/.f':S"*. g o'6c...:i::n7::3:d...aeqile nav'iV/bnanrlna l-/or7*tn duUe lde..zrun !e"a'mu7 2)Exc+rlttd "iri. . _or..."*..'oiuffi LryH.&-' > i#ohe ntt I ur b l-rluri t l siconob nav'r'Fbi/e qt '\.rnL/ je Vi'"* +*IZ* 3) 6.t lrffi 7i:3lx.z./.... .ff:*'. qc'6c.>bn'c o/ LEA /a dgei6 mqw#.:Y! mwt tbe ... $ 6droAnredlnp(fi. < tlokv lln zone/c/aotiha ' llor 1i ?2zone/e drw6o/eluotirib o .:.lru.a/l..p rcq/ulndu_.o.*rfu 3 ) sPtwieui dtnfu= Seli/ /tzqu*/i$id.v. "Jt.r.. .t*.(:c//e .zel un1 Unz 220AV .1.. I - 4 .Sn/e .cp.zdobare lreso.ni oL 0 o/6rL 0 R .X:.!n e/r....h. v. '/qevn' de ocumu/qt corthrrn' I erancnpThlarl nqvr'oo#i/or I ' :tri/e I _ | il /onl'nmu/*ftt. Un" &okv s a 700 8m ao0 qoo 6@ 7r& . 8/ t l ' de oTri protbcfib/ -inr'rn&j Ai srb ntb p.7" qod "" outLv.fn' !ff!.irb*/c "-r":X:.:"..7::* ":^"fry 4: ? "o. .y' nivafu/ nqxlin a/ yr'at asigurarcl/.a''/ *ina*-n{ mumf /q dtn ea *d*eo rL )*ra* 3).r. -d"u.himg p..p.iva)n/unrfia. in /qulnafiitnii l de Trinird o I da unul wq6'e/ mq/u/ ap.:. (i.iduilq Vn cmu/ tzob l-rnn qicona/e l/o>borc/p1' $! tltov'igobi/e a l- cu novign*i 6+1.. ou*.. dccem qord "u u.e/eo&.+.Jb/o.tygiltii qotd cu ./"hbza.:t:.lravcrslrilc 9l aproplerllc fa![ dc apc at dulaurl Trqverodr/ bisrbnft Specl4bu/ eursuribt lY?<isuride a/guwrln^ ssu qcutnu.L/ ie .nl caHJf hrh conduczbv/...'/ f -/oarnb ael fuvercarc | ce vormarfl cu semne I qocctq/e l-bb/aalb lm. *zrrsrrrr.rr:r.:. d../ic redus lsrF)."r*v t/wia/o..

E x rt €. ] .' :.ii . j I i i1 I E. -l i I oc) od 1 l 3. : . 1 -'.: .r' i I .' . .. .< (-/l G z 't lrJ '> tY t- .11 u ti tl . U . 14.r. l . (U .1i I .li .

ri. r.e. r irlj" . ::l'::t"l'-.14.iiil ru egrnrraro ^..fiTr ff".tuc!" lueta* 0s{.r ]l"ool*lr.ffi li..'. fiililiri"lilil.i.. gt 1. Be "xlif3l "I3 lareear.*" ililff *"ij: ::. l..ll. vor p'ru."rslaa6 derinr{i nriiix.....rafr {o biiuatti d#ii*rm* .'..'r.o :::"::":::i" n"i Tlillirili"m"fi l" $ n:"rb dbb6rr*r. "i_"&. f[at* dto[t dt-.. I ' T iltrfi1H.. ]".T SfaVelSaolle 'r :"i..epoe r_11gsuti. rllt lrl et: Fls r.tr. :"' l. i. rner'a egtmtrnFa n.fril:I... .f: 11.orrr*. rr! fi ee.

i go .e.:'..16r freovenb[ i a.[fa[d cte'. tnoendlul preoun gt deporrtale de uauntfttl Lr! orl i.lrit*".aoebusgi5 solld'r lndrllnca deaeupra eorurul a oerut nat inalt stdlp i*o "prori*. teleyiatusa-leto*fi. ! pbutro aepobtuete deeohLsecu sub*tange .os.-".tror de acronauftl0Er a sonsror de nlSurangd gt sernltu[lll0r aeronqHtl.gauele $nl tutereeater " . trl"tr!.Zr &a apropieroa-IfA de aeroportutt sE vor fuq_sEsttrlle -. elabor..epartaueabaldr'..ftLls do stablllre a tereuqE. ry.u inart[ froovenlr se vor trata de coqunaoord ou o.-.irntr"-.. .t..iq tJriiru'' o prl.Il. * trsoroelo .16. 11.ar aprogtertr. ob" respectn urmdtoarele dlsbante nlnluo pa orlzoutal$ tntre axuf r"m g!.el Olvtte trutcftalt o*i' . Be tntsrzlc traversdrlle &EA pealc dr :epoet -w- .2.se uonglo..16.1.go*r.t lX.e rrF..1..altet Clvller '.I5.14.e . ll.15.ffi. * Bent'u ilipoattele do l{chlde sau gaEg ooqbq+tlbtsrl irt ort fn[lftnca deasupra sorurul a oalut nar rnart otsrp <rtu-*proptew.l. '1L. onologate. .*{Ls.1l'.L?.tnutataft{tr. pontru depozlteLe 91 tnstalaltlle g*iLocte sau ou perl.aubst*th $e conbusttblle aau cu perlcol d.. oare [&'s Brla toate aotele nornsttve ln vi.tutrut(ltetalaFlet)t . asga[r '*'rDocrctul prlvlnil oontll.:' .r 8e lntsrzlce tlaversaroa cu IlgA peetr e .'rgorBa tehnlo6 d. ln cazul apropterll rJEapesbe aegoattals.\. de teleooaunloalll prtu lnaltl frecvenfd (radlo. Be iutsrstc trevers5rile IBA Beat*. : ll. LL.atl de Deya1tsg6atul lvl. oditr parte a deBoal.. 0rganlaagtel avta|!... dta ear.'.e explozle sau ite lnceudi* "".eot dte. lut a oeluL nat fnalt et&Ip dln aproB*eror x. trstala*.l$i$.f.* : .

l. a II-a.e st&uolror eto. agrtooro "fle'uuua!. stabt noraatlveror prtvtnd ststeqattzarea.U.LEI gi rllor nornale sunt ocle prevEzutc tn.fi!i* otrculallet pcdestnr 9a |'a . srnt cele lndloetc &r tabctul llrll.lr 9e9e r'l . .r1. anplasarea. I r1.'Deoreturut p6Btru. Aproptertlc IrEl lald tte terennntle 8e YOtr trata de oonun aoor{ ou orgsnelc lutcresatco onologate 11. tabeluf lLll.2r?/Lgu. oonstrutrea.19.rtrpt*.lft. elblle faleae).i .8l ge laoo pe baza rregll n*. a.2. (exoept8nit druaurlte ale oategolta X. 11. tepararoa llnlflor -98- elootrtce oare treo prln pdclurl gl terenurt .II. i i :: . Prlu tersnurt uornalo ae tnleleg zon"ior looutte. Frtn terenurl aootdentate ea fnle1eg teronurl.tre acoosuual olraulaltet pedeotro saq total loaooeslbftel(etgnol ab.).1 Dtatanlelc ulntne ln teren soo!. &propterea tereaurlror ooupate teopolar 91 ttefinlt de r.lg/L9? 1 9t a .2. Tabetul 11. a tEfenu- II. Dtetaulele nlutue tntre oouductoerefe. acoeelblle tla tranqrorturllor if a.5. tti Ia ooaduotoanole fu pozLlle davlat[ sub ac[lues vtntululs la paotetb tareurtritj fa pover{rlgurll.18.L8.dautat.

IL.!. herutrtst" -99- . se va trata ooufor[ "fnrtg$i$1.rn blnate l"uordrllor agrtoole sa vor rua l[surlle prev{aute fu tru stabll{rea nornatlvelor prlvlnd slstoratlzareal auplaeal6al ootsf1u1ren gt. . e!.2o. freoersa ltA n+ln zono f$lFqle lrcoerea LBI prtn zoue lrlgate. unl"lor prlvtnd se6leuentarea ooctrtetenlet DEI ou tenslutrt peate f tlr Ott lnetalaltlle ds Lrlgia[lltr.aborate dc l{nleterul Besur6elo:r gl. "g&por"" (n*.g{ T.21?/Lg78l 11. L9.a trecerea LSI prll zonele fqlldurlte prln tef.r'eparareg llntll'or eleotrloc oaro trco prln p8aurt gL tereuur.

tlt. ae .lvul I Derqulrca e C u l o r t 9 1 .rpnuqgurr Nonuasrvrr&ul A) $TAfiDAfiD8 Nr. 297/L-88 2 Et)? /2-8o 4 q.oo . 9 looo/L-86 Io Tooo/2-86 1t L2 . oaloulul rezlstenget necaniira gt {ete gointruottve.!ft teU- T . S&rnH brasd ponbru beton aruat.712/r-85 37J2/z-a5 par-urer oger zlncate pantru qo cleotrotebutgs" !11 tehnloe geDorale (U-SR ?/g?).t*. ort o ----. I Iudtoatoare de securlbate..1-- lnrltoal. Pcesorlplll cle proleotare.. Prodnsg ile olel peutru arnaroa g uclater + 14\tt/2. pontru ltntt eleotrlce aortoufu Oondlfil. 0lel-Feton laurti. 0lif. M$rct ql aoadl.lor cleotrl. ::il" 4 l.scsl$. Condlltl tehntoe genorale./l-ti9 gopreaeut$rt. % ' .at X. tehntoc generale de oalttats.couunlcaltt pe atAlXrl. qouduotoare de ofel_alunlntu pentru energle elsctrlolr Dtnenstutrtr tlbll ircrl.8a 5 43A/)-89 o b_stouuhlti plnE.. Ltntt aerlene de tel.6!.. t n d l c a b o a r o de seorlrttater n l c e l g e n e t .rs.t tehntoe Bonerale dc oalttater : soDducroarede olel-atrqnlatu pcatre ll.Vrcot88rLa OARSSS FACS REFSRIRF fiv fl. 7 1999-86 I 297o-86 stelpl prefab:rtobf t dln beton amat ql betoq Ffe* ooaprtnat.ae dla] fnaltE tanetune asupra l"tntllor de teleooounfcilftcLlutte adntge gt ooadlllt de oaloul.alv$x{ LISTA REGLE*MU{IIN rrJON ooNTTNGSNIE t$.ntit iiaot rtoe aerleac.ene d cono-.o 852-79 Influen!e ale iuotala[ll.

82/I*73 tnoruol. r i 9tt rr.oee pontnu lustala[IL tccpteq t.iu. .t .] $trnuvsl... T9 6t+82/2-8o 2a 648?/5*80 wt82/1r*8a Icleu.sB 6/52).dn nl. :tnoaclrarse ii.e.nro sau oadolu. ioroalrult a oonstruo$tltror Brpf. "t.t-{:rirr'1e) o L' 1 4o68/L-82 e Debtte gt" voluno 1 o a l e dsbltelor oale gt spootalo de Brrploatansr Fl.. betonr' beton e..t atyllo gl lndtratrLato.. 24 Aoopertrl usfalloe. Prwederl lundanentale peutiu caloulul' flt alo6' ' . : r'.::'r ' truportaq!fi.l.i$#t Ae. Prascrtpfl. 2 6 1ol.rtreotrloa aerleneAollunt ln consttruofll.-rrt"d utt de teleoonutitcalll. . .68/2-87 S 8 1 1r . .tl-i). ": .. -1ol- - .AIfry $ ( coa. L5 4X.'. . tultea eleoentelor. Olaglflosrea gt g. Conatruolt. ... Idem. 25 Lolol. L+ 4e.pan$. netalloe.i it. " ...otarane tle olel* Olastfloares ueitlllor agneatvc ([-sR 5185).*.Oonstruclll <le..nuparea fic* $lunllor pautru oonetrucgll olvlle gl lndqs*rlaIs (M .o?-85 t6 de legare !q Adpfirt. Oonellftt tehnlos ds oaldtattr tuoructglrt iitre llntlle de oontast. Acoperl.r gl trolelbuzo gl llntl . Segulf Bentr0 verlflaare* o*ii**tgtt..Oe prri-" 427r-8' Oonrtruoltl htdroUahulos.rnat gt beton praoomprl oatr. : . forooner et 22 722L-9o 7222-9o 8o74-76 Aoopertrl. t 7 629o-8o t8 6t|.rl Efeqtioahtdio-u.behon prooouprlnat.edrltutre ltnxt o* "ou"ei. .rfglf SArme dln o[eL gl produee dln sffr'rnd pentru_. ./0A-77 .o1l2o-9o 27 LoLoZ-79 28 LoLoT/o-9o 29' 1o128-86 Proteolla oontis. 8&rn{ noted6. . Idonr S&rn[ auproatat[. tulrea sleocntslor de betou aruat prlnat (l[-SB 6185). Aooperlrl termio$ d* ji**l d l ttl te bntoe genenr lc de aalltater C$a"" .

I I Lid6o4f1-67- INETI./9o E E L o 7 /ffi 4 2 Pn Log/92 :1. 4 7 EE I-2311976 etala!lllor -lo?r r v . i'" 44 PXlrg."l:t:.v q suu(trr'i e!?f It $ .:. +5 elc o trlo *r{. Fri. llt#ata 4 6 ra Lz5/89 [. :l i l rtl P8 116."tg' tetrq* t:'.-. lf. no . .t.rnrordStlo ou tgngtunl . ..lo5..rl.q4-ff$--!** 56 rq70ell.1*t ra$orrloretecrrroc da I r ?5.: I -- .-irr isteteualo dc fnbupltdllrf f It alltor turoi""".i s) Rrou lrurmo .e t. [! elcotrtoo "::./Bj . Dteomt.T.- i . ':l . Uetodol nor tlo 4l PS.unl etalalltlor gl tcrruloe.86lo7o2/2-Bo .o .r"]]il./9? Inetruo!l.1::" ou raaslurl pccte i. g. E. !. 5t+ L26o4/Z-87 L26o+11-97 ra6o+74.SiiFErsti$i:":i"B o.. ru o x p l o a t a f a A .::.. . lqtlf . 1 o LoL66/L-?? r trBl L h... i# t.ro la ptra$ui.ml d s lago.69 clcotrtoc ftic.::- Basurdtorl la eohlrre $$ t . 9 PE lo5. l dc f!./1984 .7 3) Pn8smrPTrr $. fnstr.8 PS l./rgsa P8 U2/8A 6l lnetat"rr. .c. 'cv otr llnllle aonuntcatlt.iiiiiii-::-:le{r 55 136.

( ANEiltr Legea fondulul funotar. *roj. .

de la &iltte Bueuregtl.i -ilral : I?g? + l? exemplar€ ICEM:[tiRc fl$rnurur crnc€. .E-dul Energeilelenllor B.ro or r."]#r. Ttparul €xecutat ICEM8NERc_ Atellerul. Bect. nr. .r{tQcfl'cr .4.i:. Redaetor : Codrlna popa Tehnoredaetor : Flortea Nlg[ .:i' '.