You are on page 1of 6

‫أستبانه لقياس متطلبات و رضا المراجعين للمنشأت الصحيه (المستشفيات)‬

‫االسئله المتعلقه بالصفات للموظفين االداريين‬

‫العمر‪:‬‬

‫ما بحب‬

‫غير جيد‬

‫يكون‬

‫لكن ممكن‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه يكون‬

‫الجنس‪:‬‬

‫الزم‬
‫يكون‬

‫اتقبل‬

‫ما راٌك عندما ترى كل الموظفٌن فً المركز الصحً ٌلبسون زي واحد‬
‫رسمً ؟ (له دالالت ان هذا الموظف ٌعمل فً منشئه صحٌة)‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫‪2‬‬

‫ما شعورك عندما ما ٌكون فً زي موحد لموظفٌن المركز الصحً؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫‪3‬‬

‫هل من الضروري ان ٌكون شكل الموظف ومظهرة جٌد ٌرضً المراجعٌن؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫‪4‬‬

‫ما شعورك عندما ٌكون شكل الموظف غير انٌق و غٌر مرتب؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫هل من الضروري ان تكون طرٌقه تعامل الموظفٌن مع المراجعٌن بود‬
‫ولطف واحترام؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫ما موقفك اذا ما كان تعامل موظف المنشأه الصحٌة بلطف واحترام؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫‪7‬‬

‫ما شعورك عندما ٌظهر الموظف استعدادة و جدٌته لمساعده المراجعٌن فً‬
‫انجاز معامالتهم حتى ان كانت خارج اختصاصه؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫‪8‬‬

‫ما شعورك عندما ٌظهر الموظف عدم مباالته بحل مشكالتك وعدم استعداده‬
‫للمساعدة؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫‪9‬‬

‫هل من الضروري ان ٌكون الموظف على دراٌه شامله بجمٌع المعامالت‬
‫االدارٌه والمالٌه للمنشأه الصحٌه او ٌكتفً بمعرفه معامالت قسمه فقط؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫‪10‬‬

‫ما شعورك اذا لم ٌكن الموظف على دراٌه عامه بجمٌع معامالت االدارٌه‬
‫والمالٌه للمركز الصحً ؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫‪11‬‬

‫ما راٌك عندما ٌكون فً موظفٌن مختصٌن لالرشاد واالجابه عن استفسارات‬
‫المراجعٌن؟‬

‫ما بحب ٌكون‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫ممكن اتقبل‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫ما بتشكل اي فرق‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫اتمنى انه ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫الزم ٌكون‬

‫اقتراحات‬

‫ما شعورك عندما ما ٌكون فً موظفٌن مختصٌن ٌقومون بالرد على‬ ‫استفسارات المراجعٌن وارشادهم؟‬ ‫ما شعورك اذا كان الوقت التمام معاملتك سرٌع اي ما ٌستغرق وقت طوٌل؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪14‬‬ ‫ماشعورك اذ كان الوقت االزم التمام معاملتك طوٌل نسبٌا؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪15‬‬ ‫ماموقفك اذا كانت المعلومات الوراده فً معاملتك صحٌحه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪16‬‬ ‫ما موقفك اذا كانت المعلومات الوارده فً معاملتك خاطئه وتحتاج الى تعدٌل‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اقتراحات‪:‬‬ ‫*ماهو الوقت الالزم ( متوسط) اللى ممكن تستنى فً معاملنك لتكون جاهزة؟‬ ‫* اذا كان هناك اي اقتراحات ٌمكن ان تحسن من اداء الموظفٌن االدارٌٌن فً المنشأت الصحٌة ‪ .‬‬ ‫نشكر لك تعاونك ومنحنا جزءا من وقتك‬ ..‬نرجو ذكرها‪.

‫ما بحب يكون‬ ‫االسئله المتعلقه بالصفات للمنشـأه الصحيه‬ ‫غير جيد‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه يكون‬ ‫لكن ممكن‬ ‫الزم‬ ‫يكون‬ ‫اتقبل‬ ‫‪1‬‬ ‫ما شعورك عندما ٌكون الشكل الخارجً للمنشأه الصحٌة ممٌز وٌمكن‬ ‫التعرف علٌها عن بعد؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪2‬‬ ‫ما راٌك اذا ما كان للمنشأه الصحٌه شكل ممٌز وانٌق تستطٌع التعرف علٌها‬ ‫عن بعد؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫ماشعورك اذا ما كان شكل المنشأه الصحٌه من الداخل مرٌح وال ٌحتوي على‬ ‫لمسات جمالٌه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪5‬‬ ‫ما شعورك عندما ترى المنشأه الصحٌه نظٌفه من الداخل؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪6‬‬ ‫ما شعورك عندما ال ترى المنشأه الصحٌه نظٌفه من الداخل بشكل عام؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪7‬‬ ‫ما شعورك عندما ترى اماكن االنتظار والحمامات نظٌفه ومرتبه ؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪8‬‬ ‫ما شعورك عندما ما تكون اماكن االنتظار والحمامات نظٌفه ومرتبه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫هل من الضروري ان تكون درجه الحراره داخل المنشأه الصحٌه مناسبه ؟‬ ‫ماهً درجه الحراره التً تشعرك باالرتٌاح؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫ما شعورك عندما تكون درجه الحراره مرتفعه او منخفضه داخل المنشأه‬ ‫الصحٌه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫ما شعورك عندما تكون اماكن االنتظار موجوده على الممرات ؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ما شعورك عندما ٌكون شكل المنشأه الصحٌه من الداخل انٌقه تحتوي على‬ ‫لوحات جمالٌه ‪ ،‬دٌكور جمٌل ‪ ،‬الجدران مطلٌه بالوان ممٌزه؟( ٌخرجك من‬ ‫الجو العام للمستشفى)‬ ‫اقتراحات‬ .

‫‪12‬‬ ‫ما شعورك عندما تكون اماكن االنتظار موجوده فً اماكن خاصه‪ ..‬لٌست فً‬ ‫الممرات؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪13‬‬ ‫ما راٌك عندما تتوفر اشارات توضٌحٌه وارشادٌه القسام المركز المختلفه‬ ‫وتكون سهله القراءه واالتباع؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪14‬‬ ‫ما شعورك عندما ال تتوافر اشارات توضٌحٌه وارشادٌه القسام المركز‬ ‫الصحً المختلفه ؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪15‬‬ ‫ما شعورك اذا كانت اماكن االنتظار مرٌحه وانٌقه ( تحتوي على دٌكور‬ ‫انٌق ‪ ،‬مجالت وانترنت ‪ ،‬ماكٌنه للمشروبات )‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪16‬‬ ‫ما شعورك اذا كانت اماكن االنتظار ضٌقه وغٌر مرٌحة ولٌس فٌها وسائل‬ ‫ترفٌهٌه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪17‬‬ ‫هل من الضروري ان تجهز المنشأه الصحٌه لتسهل الحركه والتنقل الصحاب‬ ‫االحتٌاجات الخاصه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪18‬‬ ‫ما شعورك اذا ما كان اي تسهٌالت او تجهٌزات اتسهٌل الحركه على‬ ‫اصحاب االحتٌاجات الخاصه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪19‬‬ ‫ماهو شعورك اذا كان فً مواقف للسٌارات متوافره وبالقرب من مدخل‬ ‫المنشأه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪20‬‬ ‫ماهو شعورك اذا ما كان فً مواقف للسٌارات متوافره او كانت بعٌده عن‬ ‫مداخل المنشأه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪21‬‬ ‫ما شعورك عندما ٌكون فً المشئه الصحٌه اماكن وغرف انتظار خاصه‬ ‫باالطفال تحتوي على وسائل ترفٌهه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪22‬‬ ‫ما شعورك عندما ما يكون فً المنشأه الصحٌه اماكن و غرف انتظار خاصه‬ ‫باالطفال؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪23‬‬ ‫هل من الضروري ان تكون فً المنشأه الصحٌه مطعم او كافتٌرٌا تقدم‬ ‫الماكوالت و المشروبات باسعار مناسبه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ .

‫‪24‬‬ ‫ما موقفك اذا ما كان فً مطعم او كافتٌرٌا فً المنشأه الصحٌه اوممكن ٌكون‬ ‫فً بس باسعار مرتفعة؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪25‬‬ ‫هل من الضروري ٌكون فً المنشأه الصحٌه اماكن مخصصه للصالة(‬ ‫مصلٌات)؟ وٌن ممكن ٌكون موقعها؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪26‬‬ ‫ما شعورك عندما ال يوجد فً المنشأه الصحٌه اماكن مخصصه للصاله او‬ ‫تكون بعٌده عن اماكن االنتظار؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪27‬‬ ‫ما موقفك اذا كانت المنشأه الصحٌه داخل المدٌنه وتتوافر الٌها وسائل النقل‬ ‫العامه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪28‬‬ ‫ما موقفك اذا ما كانت اماكن المنشأه الصحٌه داخل المدٌنه وتتوافر الٌها‬ ‫وسائل النقل العامه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪29‬‬ ‫ما موقفك اذا كانت المنشأه الصحٌه خارج المدٌنه وذات اطالله خالبه‬ ‫وتتوافر الٌها مواصالت عامه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪30‬‬ ‫ما شعورك اذا كانت المنشاه الصحٌه خارج المدٌنه وذات اطالله جمٌله وال‬ ‫تتوافر الٌها مواصالت عامه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪31‬‬ ‫ما شعورك اذا وجدت حدٌقه ومنتزة داخل المنشأه الصحٌه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪32‬‬ ‫ما شعورك اذا لم يكن هناك حدٌقه او منتزة داخل المنشأه الصحٌة؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫ما شعورك اذا كانت غرف الكشف واسعه ومرٌحة؟ كٌف ممكن شكلها‬ ‫الداخلً من حٌث االلوان والصور ‪...‬‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫ما شعورك اذا كانت غرف الفحص ضٌقة وغٌر مرٌحة؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪35‬‬ ‫ما موقفك اذا كانت المكاتب االدارٌه و قسم المحاسبه والصٌدلٌه قرٌبه بالنسبه‬ ‫للعٌادات والمرافق الصحٌه؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪36‬‬ ‫ما موقفك اذا كانت المكاتب االدارٌه و قسم المحاسبه والصٌدلٌه بعيده بالنسبه‬ ‫للعٌادات والمرافق الصحٌه‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ..

‬نرجو ذكرها‪.‬‬ ‫نشكر لك تعاونك ومنحنا جزءا من وقتك‬ ..‫ما شعورك اذا كان التنقل داخل المنشأه الصحٌه سهل وسرٌع؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪38‬‬ ‫ما شعورك اذا كان التنقل داخل المنشأه الصحٌه صعب و ٌحتاج الى وقت‬ ‫طوٌل؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪39‬‬ ‫ما شعورك اذا كانت المنشأه الصحٌه مبنى واحد تضم جمٌع المرافق (تصمٌم‬ ‫عمودٌا)؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫ما شعورك اذا كانت المنشأه الصحٌه عدة مبانً ( تصمٌم افقً)؟‬ ‫ما بحب ٌكون‬ ‫ممكن اتقبل‬ ‫ما بتشكل اي فرق‬ ‫اتمنى انه ٌكون‬ ‫الزم ٌكون‬ ‫‪37‬‬ ‫‪40‬‬ ‫* اذا كان هناك اي اقتراحات ٌمكن ان تحسن من جودة المنشأت الصحٌة ‪ .