You are on page 1of 6

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

Ti liu c ng k bn quyn! ******** WWW.EDUCATIONPVA.TK

Khng chin ton quc chng thc dn Php bng n 1. m mu v hnh ng chin tranh ca thc dn Php Thc dn Php vi d tm cp nc ta mt ln na, nn mc d k kt vi chng ta nhng Hip nh, Tm c ha bnh, nhng chng li bi c v tng bc ln ti xm lc nc ta Chng tin nh vng t do ca ta Nam B v Nam Trung B, dng ln chnh ph b nhn Nam k t tr do Nguyn Vn Thinh ng u m mu tch Nam B khi Vit Nam ; ri tin cng ta Hi Phng, Lng Sn H Ni, chng chim mt s c quan ca ta (B Ti chnh, B Giao thng cng chnh), ph cc cng s ca ta v gy ra v thm st ph Hng Bn, ph Yn Ninh, u cu Long Bin Trng trn hn, ngy 18/12/1946 chng gi ti hu th i Chnh ph ta phi gii tn lc lng t v chin u v trao quyn kim sot H ni cho chng chm nht l vo sng 20.12.46, nu khng chng s hnh ng. Vi nhng hnh ng bi c trn, b mt xm lc ca thc dn Php l r. Lch s t cho ta hai con ng phi chn mt: Mt l u hng chu tr li lm n l, hai l ton dn cm sng nh ui thc dn Php gi vng c lp. Nhn dn ta vi tinh thn yu nc, quyt tm chng gic bo v vng chc nn ha bnh dn tc, ng, Chnh ph, ng u l Ch tch H Ch Minh quyt nh pht ng c nc ng ln khng chin. 2- ng li khng chin ca ng 1 Thng 12 nm 1946, Ban Thng v Trung ng ng hp v a ra ch th cho cc a phng sn khng khng chin. Chiu ngy 19- 12- 196, B trng Quc phng V Nguyn Gip ra lnh cho cc n v v trang sn sng chin u. 20 gi cng ngy, mnh lnh chin Gio vin : Hong Th Hng http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ u bt u. Qun dn Th n sng m u cuc khng chin trong ton quc. Ngay khi ting sng khng chin bng n, Li ku gi ton quc khng chin ca Ch tch H Ch Minh truyn i khp c nc. Li ku gi ton quc khng chin ca Ch tch H Ch Minh m 19 - 12 1946 vch r nguyn nhn ca cuc khng chin l do m mu v hnh ng xm lc ca thc dn Php "Chng ta mun ho bnh, chng ta nhn nhng. Nhng chng ta cng nhn nhng, thc dn Php cng ln ti v chng quyt tm cp nc ta mt ln na ; nu ln quyt tm chin u ca nhn dn ta l nhm bo v c lp, t do "Khng, chng ta th hy sinh tt c ch nht nh khng chu mt nc, nht nh khng chu lm n l." ; nu r tnh cht ca cuc khng chin chng Php l ton dn, ton din v khng nh nim tin tt thng ca dn tc ta trong cuc khng chin chng Php. Trong thi im lch s lc , Li ku gi ton quc khng chin c ngha lch s nh mt li hch cu nc, khi dy mnh m lng t ho dn tc, truyn thng yu nc anh hng bt khut ca dn tc ta. N phc ho mt cch c bn v sc tch nht v t tng, ng li chin tranh nhn dn, ton dn nh gic, nh lu di v da vo sc mnh l chnh. Ngy 12- 2- 1946, Ban Thng v Trung ng ra bn ch th "Ton dn khng chin" . Bn ch th vch r mc ch, tnh cht, phng chm c bn v chng trnh khng chin. Ch th khng nh: cuc khng chin ca ta l khng chin ton dn, ton din, trng k, t lc cnh sinh, tranh th s ng h ca quc t ; phi on kt ton dn, lin hip vi dn tc Php v nhn dn Php chng li thc dn phn ng Php, on kt vi Lo v Campuchia ... v cch nh l dng du kch chin (nh du kch), Vn ng chin (nh vn ng), nh 2 bo ton lc lng, va nh va trang b v kh tin hnh ph hoi khng chin thc hin Tiu th khng chin. Ngoi ra, ch th cn nu chng trnh khng chin, c quan lnh o khng chin, khu hiu tuyn truyn

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

Nm 1947, Tng b th Trng Chinh cho ra i Tc phm "Khng chin nht nh thng li", nhm gii thch r ng li khng chin ca ng v vch ra phng chm khng chin chng Php ginh c lp thng nht T quc, gi vng v m rng nc Vit Nam dn ch cng ho gp phn vo cng cuc xy dng ho bnh, dn ch th gii. Qua tc phm ny, tng b th khng nh cch mng nc ta ch c th ginh c thng li khi hi cc iu kin: ng li chnh tr, qun s ng, ton dn on kt cht ch v c nhiu bn b, ch huy qun s ta khn kho v dng cm, binh s v nhn dn ta bn gan vt kh, khng s gian kh, hy sinh. Vn kin i hi ng ton quc ln th 2 (2/1951) : Hon thin ng li khng chin chng thc dn Php xm lc. Nhng vn kin trn xc nh mc ch v ni dung ca ng li khng chin ca cch mng nc ta. V mc ch, cuc khng chin ca ta l mt cuc chin tranh chnh ngha v c lp dn tc, v t do dn ch ca nhn dn (chng li thc dn Php xm lc, tip tc hon thnh nhim v gii phng dn tc, tng bc thc hin nhim v dn ch, em li rung t cho nng dn) v v ho bnh th gii. Ni dung c bn ca ng li khng chin th hin cc tnh cht cuc khng chin ca nhn dn ta: Khng chin ton dn: Ton dn khng chin, ton dn nh gic, trong ly lc lng v trang nhn dn lm nng ct. ng li ny xut pht t truyn thng chng ngoi 3 xm ca dn tc ta, t mc ch ca cuc khng chin, t quan im "Cch mng l s nghip ca qun chng" ca ch ngha Mc-Lnin, t t tng "chin tranh nhn dn" ca Ch tch H Ch Minh v t ch trng "khng chin ton din, trng k, t lc cnh sinh". Mun pht

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ huy sc mnh ca ton dn khng chin phi nh lu di, mun c lc lng nh lu di phi huy ng lc lng ton dn. Do vy ng ch trng mi ngi dn l mt chin s, mi ph l mt mt trn, mi lng l mt pho i. Chin tranh nhn nhn, ton dn khng chin l ni dung ch o ca ng li qun s ca ng. Khng chin ton din: Chng ta phi chng gic trn tt c cc lnh qun s, chnh tr, kinh t, vn ho, ngoi giao. S d phi khng chin ton din, v gic Php nh ta khng ch v qun s, m cn ph ta v kinh t, chnh tr, vn ha ... nn ta khng nhng phi khng chin trn mt trn qun s, m phi nh bi mi m mu ph hoi v kinh t, chnh tr, vn ha ca chng. ng thi, ta va "khng chin" va "kin quc" tc l xy dng ch mi nn phi xy dng ton din. Mt khc, thng qua nhng hnh thc ca cuc khng chin ton din mi to c iu kin cho ton dn tham gia khng chin tu theo kh nng ca mnh. Khng chin trng k (nh lu di): Do tng quan lc lng gia ta v ch c s chnh lch, nn phng chm ca ton b cuc khng chin l nh lu di. Ch trng nh lu di va l ta tranh th xy dng lc lng t nh n ln, t yu n mnh sc nh ui k th. ng cng d nh cuc khng chin ca chng ta s phi tri qua ba giai on l phng th, cm c v tng phn cng. Phng chm khng chin trng k ca ng ta cng l da vo im yu ca k th, thc dn Php t xa n, nu thi gian chin tranh ko di s a chng ri vo kh khn v lng thc, v kh n dc. Phng chm khng chin ny ca ta cng l chng li m mu nh nhanh thng nhanh ca thc dn Php. T lc cnh sinh, tranh th s ng h ca quc t. ng ta ra ch trng t lc cnh sinh v trong mi cuc cch mng, cc yu t ch quan v khch quan u ng vai tr 4 quan trng, trong yu t ch quan gi vai tr quyt nh. Cuc khng chin ca nhn dn ta phi do dn ta thc hin l chnh mc d ta vn coi trng s h tr t bn ngoi. Bi v c n lc ch quan mi pht huy c ht sc mnh ca dn tc v nu khng da vo sc mnh l

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ chnh th khng th nh lu di v ginh thng li cui cng c. Bn cnh ta vn tranh th s ng h ng tnh ca bn b quc t cho cuc khng chin chnh ngha ca ta. Trc ht l cc nc X hi ch ngha v lc lng tin b trn th gii. Qua , to nn s kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i chin thng k th ln mnh. Bn cnh , ng ta cng xc nh phng chm tc chin l tch cc tin cng, gii quyt mau chng t trn, dng cch nh du kch, vn ng chin v c th nh trn aV chnh tr, chng ta cn phi on kt ton dn, lm cho mt trn dn tc va pht trin rng ri, va vng mnh. Trong lnh vc kinh t, chng ta phi xy dng kinh t theo nguyn tc va khng chin va kin quc, t cung, t cp v mi mt, ph hoi kinh t ch. ng li khng chin c ra ca ng ta c ngha v cng quan trng: ng li khng chin nhm pht huy sc mnh ton dn, khc phc nhng nhc im ca ta v vt cht, k thut, va nh va bi dng sc dn, lm cho ta cng nh cng mnh cui cng ginh thng li hon ton. ng li khng chin c th hin mt cch phong ph, sinh ng trong thc tin khng chin ca qun v dn ta trn tt c mi mt hot ng qun s, kinh t, chnh tr, vn ho ng li khng chin l ngn c on kt ton ng, ton dn, ng vin cao nht sc mnh ca ton dn nh thng k th xm lc. ng li khng chin ca ng ngy cng pht trin hon chnh hn trong qu trnh 5 khng chin, nht l qua i hi ln th II (1951) v qua cc Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng trong nhng nm cui ca cuc khng chin.

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn Ti liu c ng k bn quyn! ******** WWW.EDUCATIONPVA.TK

Cng ty C phn u t cng ngh Gio dc IDJ

Nh vy, chng ta c th thy rng, ng li khng chin ca ng ta trong khng chin chng Php chnh l s k tha v pht trin t tng qun s ca ng cha ta, l s vn dng sng to l lun ca ch ngha Mc- Lnin vo thc t u tranh ca nc ta. ng li khng chin ny dn dt v tr thnh ng lc chnh thc y nhn dn ta chin u v chin thng thc dn Php. y cng l sc mnh v mt tinh thn, l u th to ra sc mnh v vt cht, m bo cho qun v dn ta tin tng v kin tr u tranh di s lnh o ca ng.

Gio vin : Hong Th Hng


http://www.hoc360.vn