You are on page 1of 3

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ 2011 Ti liu c ng k bn quyn! ******** WWW.EDUCATIONPVA.

TK

Chin dch in Bin Ph Bc sang nm th 8 ca cuc khng chin chng thc dn Php ti xm lc, gic Php vo th phng ng, nht l trn chin trng Bc B. Nhn thy khng th thng trong cuc chin tranh ny, gic Php a ra k hoch Nava nhm bnh nh Vit Nam trong 18 thng, to th mnh tin ti mt gii php thng lng c li cho chng. V pha ta, vi nhng n tin cng v phn cng trn cc hng Ty Bc, Ty Nguyn- Duyn hi Trung B, Thng Lo, Trung Lo, H Lo, trong ng Xun 1953-1954, ta buc ch phi phn tn lc lng c ng trn khp chin trng, trong khi ta tp trung ch lc v hng Ty Bc. Nhy cm trc chin lc ca ta, ch lin tng cng lc lng, bin in Bin Ph thnh mt tp on c im mnh, buc ta phi chp nhn chin u nu mun gii phng Ty Bc. Nhn nh y l mt c hi ln tiu dit sinh lc ch, ta quyt nh m chin dch tin cng in Bin Ph. Trong bi cnh , chin trng ny tr thnh im quyt chin chin lc nng bng ca c hai bn. Ta ch trng chun b k lng, nh chc, tin chc, v sau khi ch kp thi tng cng lc lng, thit k phng ng vng chc, kh nng nh nhanh, thng nhanh tr nn hn ch. Sau khi hon thnh cc cng tc chun b, ngy 13/3, ta n sng tin cng tuyn phng ng vng ngoi, bao gm cc cm c im Him Lam, c Lp, Bn Ko. Ngy 13/3, cc Trung on 141 v 209 (i on 312) tiu dit cc cm c im Him Lam; ngy 14/3, cc Trung on 88 (i on 308) v 165 (i on 312) tiu dit cm c im c Lp; ngy 17/3, kt hp tin cng vi lc lng ch phn chin, Trung on 36 (i on 308) lm ch c im bn Ko. Sau 5 ngy, ta p tan tuyn phng ng vng ngoi, m thng ca vo khu phng ng trung tm, dit v bt sng hn 2.000 tn ch.
http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ 2011

T ngy 30/3, ta m t tin cng ln th hai, nhm vo cc cao im pha ng Mng Thanh (phn khu trung tm). Cc i on ca ta nhanh chng chim c mt s c im, nhng nhng trn chin u quyt lit ginh git gia i bn din ra ti khu vc tc chin ca i on 316 trn cc im cao A1, C1. Sut trong thng 4, ta v ch ginh i git li tng khu vc trn cc im cao c ngha chin thut quan trng khng ch phn khu trung tm. Gia thng 4, ta tin chim sn bay Mng Thanh, ct t cu hng khng l ng tip t quan trng nht ca ch. Chng lm vo th nguy khn, b tin cng trong tnh trng hu cn ngy cng tr nn kh khn. T 1/5, c ba hng: ng, Ty, ng Bc, cc i on ca ta m cuc tin cng cui cng vo in Bin Ph. Ngy 1/5, i on 316 chim i C1; sng 7/5, ta dit cc c im C2, A1, 507, l nhng c im kin c cui cng ca ch. Chiu 7/5, ta tng cng kch trn ton b mt trn v n chiu, ta hon ton gii phng in Bin Ph, cm gi ti ch hn 10 nghn tn ch cng vi tng ch huy De Castries ca chng. Nhng pht trin ca ngh thut qun s in Bin Ph l mt chin dch chin lc m tm vc tc ng ca n n cc din hai bn khng mt chin dch no t ti trong lch s cuc khng chin chng Php. trc ht l do quyt tm chin lc sng sut trong vic la chn hng tin cng vi mt tinh thn quyt chin rt cao. cng l ngh thut ti gii trong vic tin hnh cc bc chun b v trong s dng lc lng. V ngh thut tc chin, t ph ln lt cm c im ch l mt phng php kinh in, cng ng thi l gii php ng n trong chin dch tin cng gii quyt mt tp on c im. Ta trng thnh vt bc trong nh cng s vng chc, trong s ch o chin thut l rt linh hot, c th v sng to. Cch nh trong chin dch tin cng ny dn n thng li tng bc, tt yu, khng th o ngc.

(Su tm)
http://www.hoc360.vn

Cng ty C phn u t Cng ngh Gio dc IDJ 2011

http://www.hoc360.vn