You are on page 1of 1

Adeverinta de practica

Prin prezenta se adeverste ca ................................................................. student al
Facultatii de Inginerie si Management in Alimentatie Publica si Agroturism, din cadrul
Universitatii Oradea, a efrctuat stagiul de practica la S.C. ....................................... S.R.L.
pe perioada ....................... .
Data: .......................