You are on page 1of 1

Tabelul nr. 13.2.

Orientarea staţiilor vechi
Punctul
de
statie
S
I

M

N

O

Punctul
vizat  o
SV
V
M
N
O
I
N
O
I
M
O
I
M
N

Directii
masurate

Unghiul de
orientare preliminar

64.242801
154.885817
330.023205
18.813204
391.043284
41.800615
54.586924
136.171699
40.573340
322.271368
279.478705
333.123077

DSV

Orientarea

z   SV 

θSV

V
S

64.0059248
154.6491831
329.7865896
264.0059248
236.2358585
286.9935276
354.6491831
436.2358585
340.6378344
129.7865896
86.9935276
140.6378344

o
SV

399.7631238
399.7633661
399.7633846
245.1927208
245.1925745
245.1929126
300.0622591
300.0641595
300.0644944
207.5152216
207.5148226
207.5147574

Tabelul nr. 13.3. Vize orientate preliminar spre punctul nou.

Statia
S
I
M
N
O

Punctul
vizat
V
P
P
P
P

Unghiul de
Directia masurata
orientare
spre punctul nou
preliminar mediu
0

z's
399.7632915
245.1927360
300.0636377
207.5149339

α

S1

24.346401
40.479833
87.702406
280.889545

Distanta

Viza orientata
preliminar

 So1  zS
24.1096925
285.6725690
387.7660437
88.4044789

 A1  z 'A  Ao1

[km]

1.6
0.7
0.9
1.6
1.7
2.3
0.7
1.7
1.6
0.9
2.3
1.6

Unghiul de orientare
preliminar mediu

z S'
399.7632915

245.1927360

300.0636377

207.5149339