You are on page 1of 1

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD SISAK Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisak

VIPnet d.o.o. pp 470, 10002 Zagreb Vrtni put 1 HR - 10000 Zagreb

U Sisku, 01.04.2008

Tel +385 1 46 91 091 Fax +385 1 46 91 099 www.vipnet.hr MB: 1402633 Žiro: 2484008-1100341353

ZAHTJEV za izdavanje izvoda iz važeće prostorno-planske dokumentacije

Molimo navedeni naslov da nam izda podatke o uvjetima uređenja prostora za k.č. 1051/8, k.o. Lekenik. Podaci su nam potrebni radi postavljanja bazne stanice za mobilnu telefoniju. Molimo da nam izdate grafički i tekstualni dio. Uvjerenje molimo da nam pošaljete na adresu: VIPnet d.o.o. Odjel izgradnje mreže Vrtni put 1 10 000 Zagreb Za dodatna pitanja obratite nam se na broj telefona 091/4691516. Unaprijed zahvaljujemo, S poštovanjem,

______________ Alen Bešlagić VIPnet d.o.o. Zahtjevu prilažemo: 1. Kopiju katastarskog plana 2. Upravnu pristojbu u iznosu od 40 kn