Αρνητικά του StarDoll

Δεν πρέπει να είναι οι μεγάλοι, μόνο μικρά
παιδιά
Αν γίνεις SuperStar θα σου ζητήσουν το
τηλεφωνώ
σου.
Δεν θα έπρεπε να γράφει ''Kid safe'' γιατί όλα τα
παιδιά πρέπει να είναι προστατευμένα και όχι να
διαλέγουμε εμείς!

Επίσης μπορούν να σου κλέψουν το StarDoll
έχεις δηλώσει e-mail.

Δεν πρέπει να δίνουμε το κωδικά μας
στους άλλους!
Δεν πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά για
SuperStars!
Υπάρχουν κρυφά μαγαζιά που μπορούν
να προκαλέσουν βλάβη στον Η/Υ σου!
Μπορούν να σου γράψουν κακά λόγια στο
guestbook σου για αυτό πρέπει να το
προστατεύσεις.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful