You are on page 1of 159

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

user's manual brukerhåndbok

Informasjon om varemerker og opphavsrett
© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gjengivelse, tilpassing og oversettelse uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse er forbudt, unntatt slik det er tillatt etter lov om opphavsrett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. HewlettPackard skal ikke holdes ansvarlig for feil i denne dokumentasjonen eller for følgeskader i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av dette materialet. Microsoft® og Windows® er USA-registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Apple®, Macintosh® og Mac® er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. MultiMediaCardTM er et varemerke for Infineon Technologies AG. SD-logoen er et varemerke.

4 .

. . .9 Kameraets deler . . . . . . . . 18 Slå på strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Installere programvaren . . . . . . 35 Bruke fokusinnstillinger . . . . 16 Feste linsedekselsnoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ta opp lyd sammen med stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sette inn batteriene . . . . . . . . . . . . 31 Bruke blitsenheten . . . . . . . . . 26 Ta stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Windows . . 32 Bruke selvutløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sette inn minnekortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Feste halsstroppen . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Bruke zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Optisk zoom . . . . 28 Ta opp videoklipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bruke fokuslås . 20 Justere diopterkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Velge språk . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Fastsette dato og klokkeslett . . . . . . . . . . . . . .Innhold Kapittel 1: Komme i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Bruke displayene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lese statusbildet . . . . . . 34 Bruke kontinuerlig modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Bruke fokusklammene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Innstilling av eksponeringsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Metning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Tips om bruk av manuell fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Søkeprioritet for fokus . . .38 2-sekunders slipprioritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Skarphet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . . . . . . . . . . .Kapittel 3: Se på bilder . . . . . . . . .69 Magnify (forstørr) . . . . . .46 AE-måling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Play (spill) . . . . .43 Hvitbalanse . . . . .57 Kontrast . . . . . . . . . . .70 Image Info (bildeinformasjon) . . . . . . . . . . . . .65 Spille av og ta opp lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Retningsføler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Skjermbilde for antall bilder . . . .44 Manuell hvitbalanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Farger . . . . . . . . . .70 Oppsett . . .41 Hjelp til menyalternativene . . . . . . . . . . . . .63 Merke bilder for utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Oppløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Avspilling . . . . . . . . . . .64 Bruke avspillingsmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 ISO-hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Støyreduksjon for lange eksponeringer . .42 EV-kompensasjon . . . . . . . . . . . . . .68 Delete (slett) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Digital blits . . . .58 Oppsett . . . . . . . .68 Record Audio (ta opp lyd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Bruke opptaksmenyen . . . . . . . . . . .53 Komprimering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 94 Remembered Settings (lagrede innstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . .81 Konfigurere delemenyen på kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Instant Review (umiddelbar visning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Kapittel 5: Overføre. .87 . . . . . . . . . 91 Auto Power Off (automatisk avslåing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Skrive ut bilder direkte fra et kamera . . . . . . . 92 USB Configuration (USB-konfigurasjon) . . . . . . . . . 94 Language (språk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Camera Sounds (kameralyder) . . 78 Hvordan HP Instant Share sender bilder som e-post 79 Overføre bilder til en datamaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Reset? (tilbakestille innstillinger) . . . . . . . . . . . . . 74 Bruke delemenyen . . . . . . 91 Date & Time (dato og klokkeslett) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skrive ut og vise bilder . . . . . . . . . . . . . .Kapittel 4: Bruke HP Instant Share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Vise bilder på et fjernsynsapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Eye-Start (øyestart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen . 93 TV Configuration (TV-konfigurasjon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 LCD Brightness (LCD-lysstyrke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Focus Assist Light (fokushjelpelampe) . . . . . . . . . . . 77 Merke bilder for HP Instant Share-mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . 129 Tillegg B: Dokkingstasjon for kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Skrive ut bilder via dokkingstasjonen . . .121 Supportprosess . .121 Telefonsupport i USA . . . . .124 Annen verdensomspennende telefonsupport . . . . . . . . . . . .142 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . . . . . . . . . .133 Kjøpe kameratilbehør . . . . . . . . . . .130 Oppladbare batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Lamper og knapper på dokkingstasjonen . .132 Tidsutkobling for strømsparing . . . . . . . . . .118 Kameraets selvdiagnostiseringstester . . . . .126 Håndtere batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Forlenge batteritiden . . . . . . . . . . . . . . .121 HP Photosmart-nettsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Tillegg C: Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Tillegg A: Batterier og kameratilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Feilmeldinger på kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Vise bilder på TV via dokkingstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kapittel 7: Problemløsing og støtte . . . . . . .97 Problemer og løsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtøsten og Afrika . . . .129 Batterimåler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Komme i gang med dokkingstasjonen . . . . .139 Overføre bilder til datamaskin via dokkingstasjon .120 Få hjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Minnekortkapasitet . . . . . . . . . . . . . . 97 Tilbakestille kameraet . . . .123 Telefonsupport i Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Feilmeldinger på datamaskinen . . . . .121 HP-nettsted om tilgjengelighet . . .

sende bildene til en skriver eller et fjernsynsapparat eller lade opp kamerabatteriene. Den er også et praktisk sted for plassering av kameraet. hjelpefunksjon i kameraet og dokkingstasjon som ekstrautstyr. blant annet HP Instant ShareTM. Venner og familie kan enkelt motta og se på bildene dine per e-post uten å bli belastet med store filvedlegg. manuelle og automatiske kontroller. Kapittel 1: Komme i gang 9 . Med en dokkingstasjon for kamera kan du enkelt laste ned bilder til en datamaskin.Kapittel 1: Komme i gang Gratulerer med kjøpet av dette digitale kameraet! Dette kameraet har mange funksjoner som gir deg en bedre opplevelse som fotograf. Med funksjonen for direkte utskrift kan du også på en enkel måte merke bilder i kameraet for automatisk utskrift neste gang du kobler kameraet til datamaskinen eller direkte til en HP Photosmart-skriver eller andre utvalgte HP-skrivere uten å gå veien om en datamaskin. Du kan kjøpe en HP Photosmart 8881 dokkingstasjon for kamera for å gjøre fotoopplevelsen enda større. Med HP Instant Share kan du på en enkel måte merke bilder i kameraet for automatisk sending til favorittmål (som e-postadresser og elektroniske album) neste gang du kobler kameraet til datamaskinen. mulighet for direkte utskrift.

Se side 137 for å få informasjon om hvordan du bruker dokkingstasjonen. Ikke kast den. 10 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .MERK Det følger med en dokkinginnsats i kameraesken. fordi den kan gjøre kameraet i stand til å bruke HP 8881 dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr).

Du kan velge mellom fokusinnstillingene NORMAL (normal).2 SHOTS (selvutløser . SELF-TIMER (selvutløser). 35) MF Fokus-knapp (side 36) Beskrivelse Gjør det mulig å velge forskjellige blitsinnstillinger (denne knappen virker bare når blitsenheten er oppe). MACRO (makro). Du kan velge mellom modusene NORMAL (normal).Kameraets deler MERK Se sidene i parentes etter navnet på delene for å finne mer informasjon om disse delene. 2 3 Kapittel 1: Komme i gang 11 . INFINITY (uendelig) og MANUAL (manuell). SELF-TIMER . 1 17 16 15 14 MF 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Nr Navn 1 Blits-knapp (side 32) Selvutløser/ kontinuerligknapp (sidene 34.2 bilder) og BURST (kontinuerlig).

8 9 10 HP Instant Share-knapp (side 73) 11 12 Skriv ut-knapp Gjør det mulig å merke bilder for utskrift. Gir mulighet til å vise menyene Capture (opptak) og Playback (spill av). 65) ON/OFFbryter (side 18) Gir tilgang til å sette inn eller ta ut minnekortet. ! Av—kameraet er av. 12 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Slår menyen Share (dele) på og av på bildeskjermen. ! Lyser gult—kameraet skriver til minnekortet. og til å velge menyalternativer på bildeskjermen. batteriene. ! Blinker grønt—kameraet er av og lader ! Blinker rødt—batteriene er utladet og kameraet avslutter. Gjør det mulig å navigere gjennom menyer og bilder på bildeskjermen.Nr Navn 4 Zoom-spak med Zoom ut og Zoom inn (side 30) Strøm. (side 64) Spill avknapp (side 61) Slår Playback (spill av) på og av på bildeskjermen. 6 7 Minnekortdeksel (side 18) Kontroll med knappene og OK-knapp (sidene 41.og minnelampe (side 18) Beskrivelse Zoomer linsen ut i vidvinkelstilling og inn i telelinsestilling 5 ! Lyser grønt—kameraet er på. Slår kameraet på og av.

til å se på dem etterpå med Playback (spill av) og til å vise alle menyene.Nr Navn 13 Levende visning-knapp (side 23) Beskrivelse Slår Live View (levende visning) på og av på bildeskjermen. (Det påvirker IKKE fokuseringen av bildet eller videoopptaket du tar. Hjelper deg med å finne utsnittet for bilder og videoklipp med Live View (levende visning). Justerer fokus i mikrodisplayet. Slår på mikrodisplayet i søkeren når den oppdager at du ser inn i søkeren. 88) 16 Søker med mikrodisplay (side 23) 17 Diopterkontroll (side 20) Kapittel 1: Komme i gang 13 . Gjør det mulig å finne et utsnitt for objektet i bildet eller videoklippet.) 14 Bildeskjerm (side 23) 15 Øyestartføler (sidene 23.

eller starter og stopper opptak av videoklipp.1 2 6 Nr Navn 1 Lukker-knapp (sidene 27. Blitsen vil være stilt på FLASH OFF (blits av) til du åpner blitsen Gir ekstra lys for bedre bilder 2 3 4 5 6 14 brukerhåndbok til hp photosmart 945 Tv AU OFF Av 3 TO 4 . Gjør det mulig å velge mellom videomodus og et antall forskjellige eksponeringsmoduser for stillbilder Gjør det mulig å feste en halsstropp (det er et feste på hver side av kameraet) Spiller av kameralyder og lydklipp Åpner blitsenheten. 28. 38) Feste for halsstropp (side 17) Høyttaler Blitsutløser (side 32) Blitsenhet (side 32) Beskrivelse 5 Tar et bilde og tar opp lyd. 29) Modus-velger (sidene 29.

1 2

3 4 8 5 7 6
Nr Navn 1 Mikrofon (side 28) Beskrivelse Tar opp lydklipp

! Blinkende rød—selvutløseren er aktivert 2 Selvutløser/ fokushjelp! Lyser rødt—på i korte perioder ved dårlig belysning for å forbedre autofokus lampe (sidene 34, 89)

3 USB-kontakt Gjør det mulig å koble en USB-kabel fra (sidene 81, 83) kameraet til en USB-aktivert datamaskin eller skriver 4 TV-kontakt (side 85) 5 Kontakt for strømadapter (side 134) 6 Stativfeste Gjør det mulig å koble en ekstra AV-kabel fra kameraet til et fjernsynsapparat Gjør det mulig å koble et HP strømadapter (ekstrautstyr) til kameraet, enten for å bruke kameraet uten batterier eller for å lade opp batteriene i kameraet Gjør det mulig å feste et stativ til kameraet
15

Kapittel 1: Komme i gang

Nr Navn

Beskrivelse

7 Dokkingstasjon- Gjør det mulig å koble kameraet til HP 8881 dokkingstasjon for kamera (tilleggsutstyr) kontakt (side 134) 8 Batterideksel (side 17) Gir adgang til å sette i og ta ut batteriene

Oppsett
Feste linsedekselsnoren
1 Med fronten av kameraet vendt mot deg stikker du den lille løkken på linsedekselsnoren gjennom festet for halsstroppen på høyre side av kameraet. 2 Stikk den lange løkken på snoren gjennom den lille løkken og trekk til for å stramme knuten. 3 Stikk den lange løkken på snoren gjennom festet for linsedekselsnoren. 4 Trekk den lange løkken over sidene på linsedekselet og deretter under linsedekselet, slik det er vist. Trekk til for å stramme knuten.

16

brukerhåndbok til hp photosmart 945

Feste halsstroppen
Stikk en ende av halsstroppen gjennom festet for halsstroppen. Tre deretter halsstroppen gjennom plasttappen for å feste den. Gjenta dette for å feste den andre enden av halsstroppen til det andre festet.

Sette inn batteriene
1 Med fronten av kameraet vendt mot deg åpner du batteridekselet på undersiden av kameraet ved å skyve sperren i “ulåst” ( ) stilling og trekke dekselet mot deg. 2 Sett inn batteriene slik det er angitt på innsiden av dekselet. 3 Lukk batteridekselet ved å trykke dekselet mot baksiden av kameraet og skyve sperren i “låst” ( ) stilling. MERK Digitale kameraer bruker mye mer batteristrøm enn filmkameraer. Batterilevetiden i digitale kameraer kan måles i minutter og timers bruk, ikke i år som er mer vanlig for filmkameraer. Batterilevetiden kan variere dramatisk fra en bruker til en annen, avhengig av hvilken modus kameraet brukes i det meste av tiden. Batterilevetiden vil også variere voldsomt i forhold til hvilken type batterier som settes i kameraet. Du finner flere tips om optimal batteriytelse under Håndtere batterier på side 129.
Kapittel 1: Komme i gang 17

3 Lukk minnekortdekselet. slår du kameraet av og åpner minnekortdekselet. og påse at det smekker på plass. kan du bruke HP Photosmart 8881 dokkingstasjon for kamera eller HP vekselstrømadapter (begge er ekstrautstyr) til å lade opp batteriene mens de står i kameraet. bildeskjermen kommer på og strøm/minnelampen lyser grønt. 18 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Bytt eller lad opp batteriene. 2 Sett inn minnekortet. så trykker du minnekortet inn og det vil sprette ut av sporet. Slå på strømmen Slå kameraet på ved å skyve ON/OFF-bryteren mot høyre og deretter slippe den. eller bruk ekstrautstyret HP vekselstrømadapter til å gi kameraet strøm. er batteriene nesten utladet og kameraet vil snart slå seg av.MERK Hvis du har oppladbare batterier. Når du skal ta ut minnekortet. Sette inn minnekortet 1 Med kameraet slått av og baksiden av kameraet vendt mot deg åpner du minnekortdekselet ved å skyve det mot høyre. Linsen aktiveres. Du finner mer informasjon om dette ekstrautstyret i avsnittet Kjøpe kameratilbehør på side 134. MERK Hvis strøm/minnelampen blinker rødt.

Eventuelle innstillinger på menyen Capture (ta opp) som ikke er standard. kan du gjøre det på menyen Setup (oppsett). batterinivå og gjeldende innstillinger for blits. 2 Trykk på OK-knappen for å velge det uthevede språket. oppløsning og komprimering. vises som ikoner øverst på statusbildet (standardinnstillingene på menyen Capture (ta opp) har ikke ikoner).Lese statusbildet Når du slår på kameraet. Se Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen på side 87. Velge språk Når du slår på kameraet for første gang. MERK Hvis du får behov for å gå tilbake og bytte språk senere. 1 Rull frem til det språket du ønsker ved hjelp av -knappene på Kontroll . Statusbildet vises også noen få sekunder hver gang du trykker på Blits-knappen. Hoveddelen av statusbildet viser hvor mange bilder som gjenstår. vises dette skjermbildet hvor du blir bedt om å velge et språk. vises HP-logoen og deretter statusbildet på bildeskjermen en kort stund. Selvutløser/kontinuerlig-knappen. Fokusknappen eller åpner/lukker blitsenheten. Kapittel 1: Komme i gang 19 .

og klokkeslettformatet er angitt. Når du slår på kameraet for første gang. dd=dag og yyyy=årstall 4 Trykk på OK-knappen når de riktige verdiene er angitt. MERK Hvis du får behov for å gå tilbake og endre denne innstillingen senere. 1 Endre verdien til valget som er uthevet ved hjelp av knappene .Fastsette dato og klokkeslett Kameraet har en klokke som registrerer datoen og klokkeslettet da du tar hvert bilde. 2 Trykk på -knappene for å gjøre andre valg. Diopterkontrollen har INGEN effekt på det aktuelle bildet eller videoopptaket. Sett øyet inntil søkeren. MERK mm=måned. 20 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . på menybildet Playback (spill av) (side 65) eller på datamaskinen. klokkeslett og dato. Denne informasjonen vises ikke på selve bildet. vises dette skjermbildet etter at du har valgt språk. men registreres som en del av bildets egenskaper. kan du gjøre det på menyen Setup (oppsett). Se Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen på side 87. som du kan se når du viser bildet på skjermbildet Image Info (bildeinformasjon) (side 70). Justere diopterkontrollen Gummifatningen på søkeren er en diopterkontroll som gjør det mulig å justere fokus på mikrodisplayet. Bildeskjermen slås deretter av. og drei deretter diopterkontrollen til informasjonsoverleggene (som antall gjenstående bilder og innstillingene for komprimering og oppløsning) er i fokus på mikrodisplayet. 3 Gjenta trinn 1 og 2 inntil dato.

98 SE eller Me.Installere programvaren MERK Det finnes en kopi av denne brukerhåndboken (på flere forskjellige språk) på CDen med HP Foto. Windows CDen kan også inneholde bonusprogramvare fra andre produsenter. 2 Sett inn CDen med HP Foto.og bildebehandling-programvaren. 1 Lukk alle programmer og deaktiver eventuell antivirusprogramvare på datamaskinen midlertidig. klikker du på Start. MERK Hvis installeringsvinduet ikke vises. eller Internet Explorer 5. Programvaren brukes også til å konfigurere kameramenyen Share (dele). Slik installerer du bonusprogramvare: Kapittel 1: Komme i gang 21 . skriver X:\Setup.og bildebehandling-programvaren skal fungere ordentlig på din Windows-datamaskin. se på dem. klikker på Kjør. Windows MERK For at HP Instant Share-delen av HP Foto.01 Service Pack 2 under Windows 98.01 under Windows 2000 eller XP. Med kameraets programvare kan du overføre bilder fra kameraet.exe (der X er bokstaven til CD-stasjonen) og klikker på OK. Installeringsvinduet skal automatisk bli vist. må du i det minste ha installert Internet Explorer 5. Se i \docs\Readme-filen på CD-platen for å finne ut hvor håndboken ligger.og bildebehandlingprogramvaren i CD-stasjonen på datamaskinen. skrive dem ut og sende dem med e-post. 3 Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren.

klikk på Kjør. 2 Sett inn CDen med HP Foto.exe (der X er bokstaven til CD-stasjonen) og klikk på OK. skriv X:\Bonus\Setup. MERK Før du kan overføre bilder fra kameraet til en Macintosh-datamaskin. og følg deretter veiledningen på skjermen for å installere programvaren. Se Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen på side 87 og deretter USB Configuration (USB-konfigurasjon) på side 93. 4 Dobbeltklikk på installeringsikonet. 3 Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren. Macintosh 1 Lukk alle programmer og deaktiver eventuell antivirusprogramvare på datamaskinen midlertidig. Macintosh-CDen kan også inneholde bonusprogramvare fra andre produsenter. må du endre innstillingen USB Configuration (USB-konfigurasjon) til Disk Drive (diskstasjon) på menyen Setup (oppsett) i kameraet. 2 Dobbeltklikk på installeringsikonet for bonusprogramvaren. 22 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . 2 Følg veiledningen på skjermen for å installere programvaren. 3 Dobbeltklikk på CD-ikonet på datamaskinens skrivebord.1 Klikk på Start.og bildebehandlingprogramvaren i CD-stasjonen på datamaskinen. Slik installerer du bonusprogramvare: 1 Dobbeltklikk på ikonet til Bonus-mappen.

søkeren oppdager øyet og slår på mikrodisplayet automatisk. Bildeskjerm Hjelper deg med å finne utsnittet for bilder og videoklipp med Live View (levende visning). MERK Bildeskjermen bruker mye batteristrøm. Øyestartføleren under visning . vil det bli kalt det “aktive displayet” i denne håndboken:: Mikrodisplay (søker) Hjelper deg med å finne utsnittet for bilder og videoklipp med Live View (levende visning). til å se på bilder og videoklipp med Playback (spill av) og til å vise alle menyene.Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp Bruke displayene Kameraet har to display. Aktiver Live View (levende Aktiver Live View (levende visning) ved å trykke på Levende visning) ved å se gjennom søkeren. Uansett hvilket display som er på. og kan vise menyene Capture (ta opp) og Setup (oppsett). Bruk diopterkontrollen til å justere fokus på mikrodisplayet (se side 20). Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 23 . Bruk mikrodisplayet i stedet for å spare på batteriene. mikrodisplayet og bildeskjermen.

Tabellen nedenfor beskriver informasjonen som vises på skjermbildet Live View (levende visning) på det aktive displayet når kameraet er stilt inn med standardverdier. 6 7 8 3 5 MP Resolution (oppløsning)-innstilling (standardverdien er 5 MP).MERK Hvis mikrodisplayet ikke slås på automatisk når du ser gjennom søkeren. Se EyeStart (øyestart) på side 88. vil ikoner for disse innstillingene også bli vist. 24 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . 4 Et ikon med skjelvende hånd vises når du trykker Lukker-knappen halvveis ned for å ta et stillbilde hvis kameraet oppdager at bildet sannsynligvis vil bli uklart på grunn av den lange eksponeringstiden som kreves. Derfor bør du bruke blits (se Bruke blitsenheten på side 32) eller et fotostativ. må du kanskje endre innstillingen for Eye Start (øyestart) på menyen Setup (oppsett). Compression (komprimering)-innstilling (standardverdien er eller Better (bedre)). 1 2 3 4 5 Nr Ikon 1 12 eller 1:18 2 Beskrivelse Antall gjenstående bilder eller gjenstående videoopptakstid (de faktiske tallene er avhengig av hvor mye plass det er igjen på minnekortet). Hvis du endrer andre kamerainnstillinger.

! Vekselstrøm ved bruk av HP vekselstrømadapter eller dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr). bruker kameraet dette området til å måle og deretter låse fokus. ! AUTO FLASH (automatisk blits) (standardinnstilling for blits når blitsenheten er åpen).4 trykker Lukker-knappen halvveis ned for å ta et stillbilde. 6 eller 7 eller A ! Batterinivå ved bruk av batterier (se Batterimåler på side 130). ! Hvis fokusklammene blir røde.Nr Ikon Beskrivelse 5 1/2 Lukkerhastigheten og F-nummeret. ! FLASH OFF (blits av) når blitsenheten er lukket. slipper du Lukker-knappen. kan du slå den av på menyen Setup (oppsett) (se Focus Assist Light (fokushjelpelampe) på side 89). finner utsnittet for bildet eller videoklippet på nytt og trykker 25 Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp . Når du trykker Lukker-knappen halvveis ned. men blir røde hvis kameraet ikke klarer å fokusere. Fokusklammene blir grønne når området i klammene er i fokus og kameraet klarer å låse fokus. Dette vises når du F12. Hvis situasjonen er slik at du ikke ønsker at fokushjelpelampen skal slås på. 8 Fokusklammer (se neste avsnitt) Bruke fokusklammene De to klammene midt på det aktive displayet viser fokuseringsområdet for bildet du skal ta eller videoklippet du skal ta opp. MERK Under dårlige lysforhold vil den røde fokushjelpelampen på fronten av kameraet (se side 15) kanskje lyse et kort øyeblikk for å hjelpe kameraet med å fokusere.

Lukker-knappen halvveis ned igjen. MERK Ingen fokusklammer vises hvis kameraet er stilt inn på MANUAL FOCUS (manuell fokus) (se Bruke fokusinnstillinger på side 36). 26 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . 2 Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Forsøk å bruke funksjonen Fokuslås til å fokusere på en gjenstand som er omtrent like langt unna men i et område med høyere kontrast. men oppdager at fokus er utenfor makroavstanden. Bruke fokuslås Med fokuslås kan du fokusere på en gjenstand som ikke er i sentrum av bildet. 1 Finn utsnittet for bildet innenfor fokusklammene. ! Hvis fokusklammene blir røde og ikonet MACRO (makro) blinker på det aktive displayet. 4 Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet. skyldes det ett av følgende: • Kameraet er stilt inn på NORMAL fokuseringsavstand. I så fall vil ikke kameraet ta noe bilde hvis det ikke finner fokus. • Kameraet er stilt inn på MACRO (makro) -fokusering (nærbilde). eller ta actionbilder raskere ved å forhåndsfokusere på området der handlingen skal finne sted. Hvis fokusklammene fortsatt blir røde etter flere forsøk. men oppdager at fokus er nærmere enn normal avstand. og rett deretter kameraet mot det opprinnelige fotoobjektet (se Bruke fokuslås på side 26). er det kanskje ikke nok kontrast i fokuseringsområdet. Du kan også bruke fokuslås som en hjelp til å fokusere under forhold der belysningen eller kontrasten er dårlig. 3 Fortsett med å holde Lukker-knappen halvveis nede mens du finner utsnittet på nytt eller gjør de siste justeringene.

se side 25). slik at bildet ikke blir uklart. Hvis du vil. Hvis du vil se på bildene du har tatt. 2 Åpne blitsenheten (se side 32). 2 3 Finn utsnittet for bildet på det aktive displayet. trykker du på Spill av (se Avspilling på side 61). 4 Hold kameraet støtt (særlig hvis du bruker zoom) og trykk Lukker-knappen halvveis ned. kan du slå av umiddelbar visning på menyen Setup (oppsett) (se Instant Review (umiddelbar visning) på side 91). Hvis et ikon med skjelvende hånd ( ) vises på det aktive displayet. bør du kanskje bruke blitsenheten eller sette kameraet på et stativ eller en stabil flate. 1 Drei modusvelgeren til AUTO 1 (automatisk) eller en annen eksponeringsmodus (se Innstilling av eksponeringsmodus på OFF Tv side 38). Dette kalles Instant Review (umiddelbar visning). 5 Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet. vises bildet i flere sekunder på det aktive displayet.Ta stillbilder Du kan ta bilder nesten når som helst når kameraet er på. Kameraet måler og låser deretter fokus og eksponering (fokusklammene vil bli grønne hvis kameraet klarer å fokusere. Du kan slette bildet under umiddelbar visning ved å trykke på OKknappen. uansett hva som blir vist på det aktive displayet. Du vil høre et klikk fra lukkeren når kameraet tar bildet. Av Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 27 . AUTO Når det er tatt.

avhengig av hva som skjer først. slette eller ta opp nye lydklipp. Du finner informasjon om hvordan dette gjøres under Spille av og ta opp lyd på side 68. 1 Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet. Du kan fortsette med dette for å ta en hel serie av bilder med de samme fokusog eksponeringsverdiene. MERK Metoden som beskrives i dette avsnittet er ikke tilgjengelig i modusene Self-Timer (selvutløser) og Burst (kontinuerlig). beholdes fokus. ellers vil lydopptaket fortsette i opp til 60 sekunder eller til minnekortet er fullt. • Legg til en lydmerknad til bildet senere (eller ta opp lyden som ble tatt opp da bildet ble tatt. 28 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .og eksponeringsverdiene til det forrige bildet. på nytt). 2 Fortsett med å holde Lukker-knappen nede for å ta opp lydklippet. Ta opp lyd sammen med stillbilder Det er to måter å knytte et lydklipp til et stillbilde på: • Ta opp lyden mens du tar bildet (blir forklart i dette avsnittet).MERK Hvis du slipper Lukker-knappen bare halvveis etter å ha tatt et bilde. 3 Slipp Lukker-knappen for å stanse opptaket. velger du Record Audio (ta opp lyd) på menyen Playback (spill av) (se Bruke avspillingsmenyen på side 65). Et mikrofonikon ( ) og en lydteller vises på det aktive displayet under opptaket. Hvis du skal spille av. Dette er nyttig når du skal ta bilder raskt og gjøre opptak som skal settes sammen til panoramaer. Da kan du trykke Lukker-knappen helt ned igjen og ta et nytt bilde med samme fokus og eksponering som det forrige bildet.

vil kameraet automatisk stoppe opptaket når den maksimale videoklipplengden på ca. 5 Når du skal stoppe opptaket. En teller og REC vises på det aktive displayet.. Hvis ikke. 2 Finn utsnittet for videoopptaket på det aktive displayet. vil motorstøy fra den optiske zoomingen bli tatt opp i lyddelen av videoklippet. Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp Av Tv AU TO A AUvO T Tv 29 . avhengig av hva som skjer først (vær oppmerksom på at den maksimale klipplengden kan variere med innholdet).Ta opp videoklipp 1 Drei Modus-velgeren til Video-modus . Se Play (spill) på side 68..) vist på det aktive displayet. Når opptaket er stoppet. ett minutt er nådd eller minnekortet er fullt. trykker du på Lukker-knappen helt ned og slipper den. PROCESSING. blir det første bildet i videoklippet og Du kan slette videoklippet mens det behandles ved å trykke på OK-knappen. 4 Når du skal starte opptaket. Du kan bruke Playback (spill av) til å se gjennom videoklipp du har tatt opp. Du får derfor best lydkvalitet hvis du ikke bruker zoom under videoopptak. 3 Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å måle og låse fokus (eksponeringen måles og justeres kontinuerlig under opptaket). MERK Hvis du bruker zoom. (behandling pågår. trykker du Lukker-knappen helt ned igjen...

med et bredere hvitt felt midt på måleren. vises en zoommåler nederst på det aktive displayet. Når du trykker på zoomspaken. Optisk zoom Optisk zoom fungerer som zoomfunksjonen på et tradisjonelt filmkamera. 30 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Derfor vil zoommåleren se annerledes ut i makromodus. Et hvitt felt midt på zoommåleren skiller den optiske og digitale zoomen. med fysiske linseelementer som beveges inne i kameraet for å få fotoobjektet til å virke nærmere. Spesielt ved bruk av full telelinsezooming (8x) må du virkelig holde kameraet støtt for å få bilder som ikke er uklare. kan du bare zoome til 3. MERK Hvis kameraet er stilt inn på MACRO (makro) fokusering. Denne zoommåleren vises ikke når du tar opp videoklipp. Hvis et ikon med skjelvende hånd ( ) vises på det aktive displayet. bør du kanskje sette kameraet på et stativ eller en stabil flate.5x. slik at bildet ikke blir uklart. desto mer vil selv små bevegelser av kameraet bli forstørret (dette kalles “kameraristing”).Bruke zoom MERK Jo mer du zoomer inn på fotoobjektet. MF Trykk på Zoom ut og Zoom inn på Zoom-spaken for å bevege linsen mellom stillingene vidvinkel (1x) og telelinse (8x).

2 Trykk på kontrollen Zoom inn igjen.9 kan for eksempel vises i stedet for 5 MP for å angi at bildet blir redusert til en størrelse på 2. Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 31 . vil ikke dette tapet av oppløsning kunne merkes. En gul ramme omgir den delen av bildet som vil bli tatt opp. For å slå av digital zoom og gå tilbake til optisk zoom. trykker du på Zoom ut til digital zooming stopper.9 millioner piksler. Slipp zoomkontrollen og trykk deretter på den igjen. trykker du på Lukker-knappen for å ta bildet. Kameraet beskjærer i virkeligheten bildet for å gi inntrykk av at fotoobjektet er 1. men i situasjoner der det er viktig med best mulig kvalitet (som ved trykking). MERK Du kan ikke bruke digital zoom når du tar opp videoklipp. 1 Trykk på kontrollen Zoom inn for å zoome optisk til høyeste nivå. og hold den inne til du får ønsket størrelse på det aktive displayet.2x til 7x større. Hvis du har tenkt å sende et bilde med e-post eller legge det ut på en nettside. og slipp deretter knappen. så bildet vil ha en tendens til å bli mer pikselpreget enn det samme bildet tatt med optisk zoom.Digital zoom I motsetning til optisk zoom benytter ikke digital zoom bevegelige linseelementer. MERK Digital zoom reduserer bildeoppløsningen. bør du begrense bruken av digital zoom. Tallet 2. 3 Når den gule rammen har ønsket størrelse. Tallet for oppløsning på venstre side av skjermen blir mindre etter hvert som du zoomer digitalt.

vil den begynne å lades og blir automatisk stilt inn på AUTO FLASH (automatisk blits). Hvis du vil endre blitsinnstillingen. trykker du på Blits-knappen på toppen av kameraet til den ønskede innstillingen vises på det aktive displayet. A 32 brukerhåndbok til hp photosmart 945 Tv AU TO OFF Av MF . Tabellen nedenfor beskriver de forskjellige blitsinnstillingene. Kameraet måler lyset og bruker blitsen med reduksjon av røde øyne hvis det er nødvendig (se merknaden nedenfor om reduksjon av røde øyne). Blitsen er slått av og vil ikke virke før du åpner den manuelt ved å skyve blits -utløseren på toppen av kameraet. vil kameraet beholde denne innstillingen til du endrer den eller slår kameraet av. Når blitsenheten er åpnet.Bruke blitsenheten MERK Blitsen virker ikke når du tar opp videoklipp. Ikon A Innstilling AUTO FLASH (automatisk blits) AUTO WITH RED-EYE REDUCTION (automatisk med reduksjon av røde øyne) Beskrivelse Kameraet måler lyset og bruker blitsen hvis det er nødvendig. MERK Hvis du endrer blitsinnstillingen.

noe som reduserer det røde i øynene til mennesker og dyr. Dette kalles “utfyllingsblits”. Kameraet bruker blitsen om nødvendig for å belyse gjenstander i forgrunnen. for å fange inn bakgrunnen. Hvis du bruker en blitsinnstilling med reduksjon av røde øyne. Det tar litt lengre tid å ta bilder med reduksjon av røde øyne fordi lukkeren forsinkes av det ekstra blitset. kan du bruke denne innstillingen til å øke belysningen forfra. Det fortsetter eksponeringen som om blits ikke var brukt. for å få med bakgrunnen (se merknad nedenfor om reduksjon av røde øyne). og som av og til gjør at øynene til mennesker og dyr blir røde på bilder.Ikon Innstilling FLASH ON (blits på) Beskrivelse Kameraet bruker alltid blitsen. FLASH ON WITH RED-EYE REDUCTION (blits på med reduksjon av røde øyne) NIGHT (natt) NIGHT WITH RED-EYE REDUCTION (natt med reduksjon av røde øyne) Når du skal slå av blitsen. Hvis motivet belyses bakfra. Når blitsen er av. Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 33 . blitser kameraet to ganger. Kameraet bruker blits om nødvendig (med reduksjon av røde øyne) for å belyse gjenstander i forgrunnen. Sørg for at de du fotograferer venter på det andre blitset. uansett lysforhold (se merknaden nedenfor om reduksjon av røde øyne). Kameraet vil alltid bruke blitsen med reduksjon av røde øyne. Det fortsetter så eksponeringen som om blitsen ikke ble brukt. av) MERK Fenomenet røde øyne skyldes blitslys som reflekteres fra øynene. vises ikonet FLASH OFF (blits øverst på skjermbildet Live View (levende visning). trykker du blitsenheten ned til den smekker igjen.

4 Neste steg avhenger av om du tar bilder eller videoopptak: MF Stillbilde 1 Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å sette fokuslås (kameraet måler og låser fokus og eksponering). vil kameraet låse fokus og eksponering rett før den 10-sekunders forsinkelsen er ute. blinker selvutløserlampen noen få sekunder før det andre bildet blir tatt. Det er nyttig hvis ett eller flere objekter vil komme inn i bildet i løpet av den 10-sekunders forsinkelsen. Du kan ikke ta opp lyd ved bruk av selvutløseren.2 bilder) vises på det aktive displayet. 3 Når du skal stoppe videoopptaket. Video. En 10-sekunders nedtelling vises på det aktive displayet.1 Drei Modus-velgeren til Video-modus . trykker du på Lukkerknappen og slipper den. 3 Finn utsnittet på det aktive displayet.2 bilder). men du kan legge til et lydklipp senere (se side 68). MERK Hvis du straks trykker Lukker-knappen helt ned uten å bruke fokuslås. Kameraet beholder disse innstillingene til bildet er tatt. Hvis du velger SELF-TIMER—2 SHOTS (selvutløser . En 10-sekunders nedtelling vises på det aktive displayet. trykker du på Lukker-knappen igjen eller lar tiden løpe ut av seg selv (se side 29) 34 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . og selvutløserlampen på fronten av kameraet blinker i 10 sekunder før kameraet tar bildet. 2 Trykk på Selvutløser/kontinuerlig ( ) eller SELFtil SELF-TIMER (selvutløser) TIMER—2 SHOTS (selvutløser . klipp 2 Når du skal starte opptaket.Bruke selvutløser 1 Sett kameraet på stativ eller en stabil flate. 2 Trykk Lukker-knappen helt ned. og deretter startes videoopptaket.

1 Trykk på Selvutløser/kontinuerlig til BURST (kontinuerlig) vises på det aktive displayet. vises hvert bilde ett om gangen på bildeskjermen. MERK Du kan bruke blitsen i kontinuerlig modus. eller til Lukker-knappen slippes (avhengig av hva som skjer først). men når bildeserien er tatt. 3 Kameraet tar bilder så raskt som mulig og så mange det er plass til i minnebufferen (vanligvis mellom 4 og 6).Bruke kontinuerlig modus I kontinuerlig modus kan du ta flere stillbilder etter hverandre (bildeserier) så raskt kameraet klarer. Hvis du har slått Instant Review (umiddelbar visning) av (side 91). Bildeskjermen forblir av ved opptak av bildeserier. vil bildeskjermen forbli av i noen få sekunder mens kameraet behandler bildene. Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 35 . For å oppnå størst mulig hastighet må du slå blitsen av. men det vil redusere hastigheten som bildene blir tatt med. og deretter gå tilbake til Live View (levende visning). men vær oppmerksom på kameraristing hvis motivet er mørkt (du bør kanskje bruke stativ for å stabilisere kameraet). 2 Finn utsnittet og trykk Lukker-knappen helt ned og hold den nede. Denne funksjonen finnes ikke for videoklipp.

I denne modusen vil ikke kameraet ta noe bilde hvis det ikke klarer å fokusere (fokusklammene blir røde på det aktive displayet og det vises en feilmelding). Tabellen nedenfor beskriver kameraets fokusinnstillinger.8 meter til uendelig.5x. Du kan fastsette fokus ved å se på bildet på det aktive displayet og ved hjelp av en måler som vises på høyre side av det aktive displayet. Dette er standardinnstillingen for fokus.8 meter. Du finner mer informasjon under Tips om bruk av manuell fokus på side 37. Zoom er begrenset til en innstilling på 3. Brukes til å ta bilder av fjerne motiver og landskaper. Gir deg mulighet til å velge trinnvis gjennom hele fokuseringsområdet. Bruk knappene til å stille inn fokus. Ikon Innstilling Ingen NORMAL (normal) MF Beskrivelse Brukes til å ta bilder av motiver som er lengre unna enn 0. Fokuseringen er begrenset til et lite område nær uendelig.1 til 0. Autofokus er begrenset til en avstand på fra 0.8 meter.8 meter. brukerhåndbok til hp photosmart 945 MACRO (makro) INFINITY (uendelig) MF MANUAL FOCUS (manuell fokus) 36 .Bruke fokusinnstillinger Med Fokus MF -knappen kan du veksle mellom de fire fokusinnstillingene i kameraet. Brukes til å ta nærbilder av motiver som er nærmere enn 0. Autofokus har et fokuseringsområde på 0.

Hvis du holder -knappen samtidig som du trykker Lukker-knappen halvveis ned. ! Tips om bruk av manuell fokus ! Pass på å justere diopterkontrollen ordentlig før du bruker manuell fokus med mikrodisplayet (se side 20). og deretter skifte til MANUAL FOCUS (manuell fokus). Denne funksjonen er nyttig hvis det er flere gjenstander i forskjellig avstand innenfor fokuseringsområdet. slik at kameraet mest sannsynlig vil fokusere på en gjenstand i bakgrunnen.8 meter i NORMAL modus og 0.Søkeprioritet for fokus Når kameraet er stilt inn på NORMAL eller MACRO (makro) fokusering. Fra denne stillingen trykker du på -knappen til bildet begynner å bli uklart. kan du la kameraet finne beste fokus med innstillingen NORMAL (normal).8 meter i MACRO (makro) -modus). For å finne den beste fokusstillingen må du justere fokus slik at bildet ser ut å være i fokus på det aktive displayet. begynner kameraet å søke fra den nærmeste stillingen (0. begynner kameraet å søke fra den fjerneste stillingen (uendelig i NORMAL modus og 0.1 meter i MACRO (makro) -modus). Du kan imidlertid bruke knappene endre dette. ! Hvis du holder -knappen samtidig som du trykker Lukker-knappen halvveis ned. begynner det å søke etter fokus fra siste til å fokusstilling. og trykker deretter på -knappen til bildet begynner å bli uklart. Hvis du vil låse fokus for et sett med bilder. 37 ! ! Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp . Still deretter inn fokus halvveis mellom de to stillingene der bildet begynte å bli uklart. slik at kameraet mest sannsynlig vil fokusere på en gjenstand i forgrunnen.

Kameraet velger raskere lukkerhastighet og høyere ISO-hastighet for å stoppe en bevegelse. Denne modusen har også en egenskap som kalles 2-sekunders “slipprioritet” (se side 40). Ikon Innstilling AUTO (automatisk) ACTION (bevegelse) Beskrivelse Kameraet velger automatisk blenderåpning og lukkerhastighet. Tabellen nedenfor beskriver kameraets eksponeringsinnstillinger.Da vil fokus være låst i denne avstanden til du justerer fokus manuelt eller velger en annen fokusinnstilling. Når du skal skifte eksponeringsmodus.) AUTO OFF Av Tv Innstillingen av eksponeringsmodus avgjør hvordan kameraet velger innstillinger som blenderåpning (F-tall) og lukkerhastighet for det gitte motivets lysstyrke. blir forklart på side 29. Når kameraet har denne innstillingen. er menyvalget ISO Speed (ISOhastighet) nedtonet på menyen Capture (ta opp). Innstilling av eksponeringsmodus Ved hjelp av Modus-velgeren kan du velge mellom seks eksponeringsmoduser for stillbilder. Video -modus. 38 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . dreier du Modusvelgeren til den innstillingen du ønsker. (En sjuende innstilling.

Kameraet tenderer mot videre blenderåpning for å gjøre bakgrunnen uklar. er menyvalget ISO Speed (ISO-hastighet) nedtonet på menyen Capture (ta opp). På den måten kan du lage spesialeffekter med lukkerhastigheten (for eksempel gjøre strømmende vann i en bekk uklart).Ikon Innstilling LANDSCAPE (liggende) Beskrivelse Kameraet velger mindre blenderåpning og lavere ISO-hastighet for å gi bedre dybdeskarphet og kvalitet. På den måten kan du styre dybdeskarpheten (for eksempel gjøre bakgrunnen uklar). PORTRAIT (stående) VIDEO Tv SHUTTER PRIORITY (lukkerprioritet) Av APERTURE PRIORITY (blenderåpningsprioritet) Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 39 . Kameraet tar opp videoklipp (se Ta opp videoklipp på side 29) Lar deg velge lukkerhastighet i Live View (levende visning) med knappene mens kameraet velger riktig innstilling for blenderåpning. Når kameraet har denne innstillingen. Lar deg velge blenderinnstilling (F-tall) i Live View (levende visning) med knappene mens kameraet velger riktig lukkerhastighet.

I slike tilfeller virker det som om eksponeringen tar dobbelt så lang tid som forventet. Støyreduksjon for lange eksponeringer Ved lengre lukkerhastigheter vil kameraet automatisk ta en ekstra eksponering med lukkeren igjen for å måle og redusere støy (kornethet) i bildet. Ved en 1sekunds eksponering vil det aktive displayet for eksempel være mørkt i 2 sekunder til støyreduksjonsbildet er eksponert. Hvis du slipper og trykker på Lukker-knappen helt ned igjen innen 2 sekunder etter at du har tatt et bilde. Det betyr at du ved lengre lukkerhastigheter kanskje ikke vil kunne ta så mange bilder etter hverandre. kan du ta flere bilder etter hverandre i rask rekkefølge uten å vente på at kameraet måler fokus og eksponering for hvert bilde. 40 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .2-sekunders slipprioritet Når eksponeringsmodusen er stilt på ACTION (bevegelse). bruker kameraet de samme innstillingene for fokus og eksponering på neste bilde som på det forrige.

kan du ganske enkelt trykke på OK. 1 Når du skal vise menyen Capture (ta opp). trykker du på Live View (levende visning) og deretter på OK. Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 41 . Hvis bildeskjermen allerede er av. farge og oppløsning. Skjermbilde 1 Skjermbilde 2 2 Bruk knappene til å bla gjennom alternativene på menyen Capture (ta opp). og alternativet trykker på OK-knappen. 4 På undermenyer brukes knappene og deretter OKknappen til å endre innstillinger for alternativer på menyen Capture (ta opp). eller bruk knappene for å endre innstilling for det uthevete alternativet uten å gå til undermenyen. 5 For å gå ut av menyen Capture (ta opp) uthever du EXIT CAPTURE MENU (avslutt opptaksmeny). 3 Trykk enten på OK-knappen for å velge et uthevet alternativ eller for å vise undermenyer. som eksponering.Bruke opptaksmenyen På menyen Capture (ta opp) kan du endre forskjellige kamerainnstillinger som påvirker egenskapene til bildene og videoklippene du tar med kameraet.

trykker du på OK-knappen.. (hjelp) gir informasjon om det aktuelle Capture (ta opp)menyalternativet og dets innstillinger.MERK Enkelte av innstillingene på menyen Capture (ta opp) er nedtonet når kameraet er stilt inn på VIDEO-modus.. Hvis du for eksempel trykker på OK når Help. vises hjelpeskjermbildet for AE Metering (AE-måling). For å gå ut av hjelpen og tilbake til den aktuelle Capture (ta opp)-undermenyen. Alternativet Help. Bruk knappene til å bla gjennom hjelpeskjermbildene. som betyr at du ikke kan bruke disse innstillingene når du gjør videoopptak.. som vist. (hjelp) er det siste av alternativene på alle undermenyene til Capture (ta opp)... 42 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Hjelp til menyalternativene Help. (hjelp) er uthevet på undermenyen AE Metering (AE-måling)..

så du skal være i stand til å se hva slags virkning innstillingen har på bildet. Når det gjelder motiver med mange lyse objekter. EV-kompensasjon er nyttig til motiver som inneholder mange lyse objekter (for eksempel et hvitt hus mot snø) eller mange mørke objekter (som en svart katt mot en mørk bakgrunn). Den nye innstillingen blir brukt på skjermbildet Live View (levende visning) bak menyen. så vil tallverdien bli vist øverst på skjermbildet Live View (levende visning) ved siden av -ikonet. Motiver som inneholder mange lyse objekter eller mange mørke objekter. Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 43 . 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). kan ende opp som grå uten bruk av EVkompensasjon.33 fra -3. 1 Velg EV Compensation (EV-kompensasjon) på menyen Capture (ta opp) (side 41). Når det gjelder motiver med mange mørke objekter. reduseres EV-kompensasjonen for å gjøre motivet mørkere.EV-kompensasjon Under vanskelige lysforhold kan du bruke EV (Exposure Value) Compensation (EV-kompensasjon) til å overstyre kameraets automatiske eksponeringsinnstillinger.0 til +3. 2 På menyen EV Compensation (EV-kompensasjon) bruker du knappene til å endre EVinnstillingen i steg på 0.0. må EV-kompensasjonen økes til et positivt tall for å få et lysere resultat. Hvis innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen på 0 (null).

Den nye innstillingen blir brukt på skjermbildet Live View (levende visning) bak menyen. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). se side 95). 1 Velg White Balance (hvitbalanse) på menyen Capture (ta opp) (side 41). Motiver som domineres av en enkelt farge. mens innstillingen Shade (skygge) kan få et solnedgangsbilde til å se mer oransje ut. kan kreve en justering av hvitbalanseinnstillingen for at kameraet skal kunne gjengi fargene mer nøyaktig og sikre at det hvite ser hvitt ut på det ferdige bildet. 2 På menyen White Balance (hvitbalanse) bruker du knappene til å merke en innstilling. så du skal være i stand til å se hva slags virkning innstillingen har på bildet.Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret igjen eller til kameraet blir slått av (hvis ikke EV Compensation (EVkompensasjon) blir merket på menyen Remembered Settings (lagrede innstillinger). Du kan også justere hvitbalansen for å få frem kreative effekter. 44 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Sollyset er for eksempel mer blått. Hvitbalanse Ulike typer belysning kaster forskjellige farger. mens innendørs wolframbelysning er mer gul. Bruk av innstillingen Sun (sol) eller Tungsten (wolfram) kan gi bildet et varmere utseende.

Kameraet balanserer fargene etter utendørs forhold. Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret igjen eller til kameraet blir slått av (hvis ikke White Balance (hvitbalanse) blir merket på menyen Remembered Settings (lagrede innstillinger). Kameraet balanserer fargene i forhold til glødelamper eller halogenlamper (typisk for hjemmebelysning). som om det er sol eller lett skydekke. Kameraet beregner en tilpasset hvitbalanse basert på motivet (se avsnittet nedenfor). se side 95).Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj: Ikon Innstilling Ingen Auto (automatisk) Sun (sol) Beskrivelse Kameraet identifiserer automatisk og korrigerer for den aktuelle belysningen. som om det er skyet eller skumring. så vil ikonet for innstillingen (i tabellen ovenfor) bli vist på skjermbildet Live View (levende visning). Shade (skygge) Tungsten (wolfram) Fluorescent (fluorescerende) Manual (manuell) Hvis innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen Auto (automatisk). Dette er standardinnstillingen. Kameraet balanserer fargene etter utendørs forhold. Kameraet balanserer fargene i forhold til lysrørbelysning. Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 45 .

(behandling pågår) på skjermen. og sørg for at området innenfor fokusklammene omgir den hvite eller grå gjenstanden. 3 Om nødvendig kan du gjenta trinn 1 og 2 til du oppnår ønsket innstilling for Manual White Balance (manuell hvitbalanse).. Når beregningen er ferdig. og meldingen WHITE BALANCE SET (hvitbalanse innstilt) vises. Under beregningen vises PROCESSING. Slik endrer du innstillingen av Manual White Balance (manuell hvitbalanse): 1 Rett kameraet mot en hvit eller grå gjenstand (for eksempel et papirark). Kameraet beregner en tilpasset innstilling for hvitbalanse basert på området innenfor fokusklammene. endrer fargetonene seg i Levende visning slik at de passer til den nye innstillingen av Manual White Balance (manuell hvitbalanse).. uten å trykke på Lukker-knappen. vises skjermbildet Manual White Balance (manuell hvitbalanse). 46 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . MERK For å få tilbake forrige innstilling for manuell hvitbalanse trykker du ganske enkelt på OK-knappen på skjermbildet Manual White Balance (manuell hvitbalanse). 2 Trykk på Lukker-knappen (kameraet tar ikke noe bilde).Manuell hvitbalanse Hvis du velger alternativet Manual (manuell). Levende visning-delen av skjermbildet viser fargetonene for forrige innstilling for manuell hvitbalanse.

4 Når du er fornøyd med de manuelle innstillingene du har gjort. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). trykker du på OK-knappen for å gå ut av skjermbildet Manual White Balance (manuell hvitbalanse) og tilbake til menyen Capture (ta opp).og beregne eksponeringen. 2 På menyen AE Metering (AEmåling) bruker du knappene til å merke en innstilling. Bruk denne innstillingen hvis du vil at alt i bildet skal snitt) brukes i like stor grad til å beregne eksponeringen. Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj: Ikon Innstilling Beskrivelse Average Kameraet bruker hele motivområdet til å måle (gjennom. AE-måling Med denne innstillingen kan du angi hvilken del av motivet kameraet skal bruke til å beregne eksponeringen. 1 Velg AE Metering (AE-måling) på menyen Capture (ta opp) (side 41). Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 47 .

Kameraet bruker et lite område midt i motivet til å måle og beregne eksponeringen. Eksponeringen vil være basert mer på objektet enn på omgivelsene.Ikon Innstilling Beskrivelse Ingen CenterWeighted (sentervektet) Kameraet bruker et stort område midt i motivet til å måle og beregne eksponeringen. Når du bruker denne innstillingen. 48 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . plasserer du fotoobjektet midt i søkeren og trykker Lukkerknappen halvveis ned for å låse eksponering og fokus på punktet i sentrum. så kan du finne det ønskede utsnittet. Spot (punkt) Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen Center-Weighted (sentervektet). så vil ikonet for innstillingen (i tabellen ovenfor) bli vist på skjermbildet Live View (levende visning). Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret igjen eller til kameraet blir slått av (hvis ikke AE Metering (AE-måling) blir merket på menyen Remembered Settings (lagrede innstillinger). Denne innstillingen er fin å bruke når fotoobjektet befinner seg midt i bildet. Dette er standardinnstillingen. Dette kan være nyttig når du har motlys eller hvis fotoobjektet er svært mørkt eller lyst sammenlignet med resten av bildet. se side 95).

vil ISO Speed (ISO-hastighet) alltid bli stilt på Auto (automatisk). På den annen side kan du bruke høyere lukkerhastighet når du skal ta bilder i mørke omgivelser uten blits. 1 Velg ISO Speed (ISO-hastighet) på menyen Capture (ta opp) (side 41). fordi høye ISO-tall tillater høyere lukkerhastighet.ISO-hastighet Denne innstillingen justerer kameraets lysfølsomhet. bør du kanskje bruke stativ. 2 På menyen ISO Speed (ISOhastighet) bruker du knappene til å merke en innstilling. LANDSCAPE (liggende) eller VIDEO. Høyere ISO-hastigheter vil gi bilder med mer korn eller støy. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). Hvis innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen Auto (automatisk). så vises tallverdien til innstillingen på skjermbildet Live View (levende visning). MERK Hvis kameraet er i modusen ACTION (bevegelse). velger kameraet den beste ISO-hastigheten for motivet. Når ISO Speed (ISO-hastighet) er satt til Auto (automatisk). Lavere ISO-hastigheter muliggjør langsommere lukkerhastigheter. og derfor kanskje lavere kvalitet. og ISO-alternativet på menyen Capture (ta opp) vil være nedtonet. eller bilder av gjenstander som beveger seg fort. og vil gi bilder av best kvalitet med minst korn (eller støy). Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 49 . Hvis du tar bilder under dårlige lysforhold uten blits ved ISO 100.

Enkelte områder av bildet gjøres lysere. Her er et eksempel på hvordan digital blits kan forbedre et bilde: Uten digital blits Med digital blits Digital blits er nyttig disse situasjonene: ! ! ! Utendørsmotiver med en blanding av sol og skygge Overskyede dager med et sterkt “skinn” fra himmelen Innendørsmotiver med blitsfotografering (for å myke opp eller utjevne virkningen av blitsen) Motiver i motlys der fotoobjektet er for langt borte for den vanlige blitsen ! 50 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . mens andre beholdes slik de er. og bevarer myke kontraster samtidig som sterke kontraster reduseres.Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret igjen eller til kameraet blir slått av (hvis ikke ISO Speed (ISO-hastighet) blir merket på menyen Remembered Settings (lagrede innstillinger). se side 95). Digital blits Denne innstillingen balanserer forholdet mellom lyse og mørke områder i et bilde.

Dette er standardinnstillingen. 1 Velg Digital Flash (digital blits) på menyen Capture (ta opp) (side 41). eller for bilder som tas med vanlig blits.Beskrivelse ling Ingen Off (av) Low (lav) High (høy) Kameraet vil behandle bildet på vanlig måte. Nyttig i situasjoner med ekstremt motlys. men den anbefales ikke som erstatning for vanlig blits. Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 51 . Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj: Ikon Innstil. eller når du ønsker å få frem en dramatisk effekt. Denne innstillingen er meget sterk. og innendørs eller nattbilder kan bli uklare hvis de tas uten vanlig blits eller stativ.MERK Du kan bruke digital blits med eller uten vanlig blits. 2 På menyen Digital Flash (digital blits) bruker du knappene til å merke en innstilling. og du bør kanskje ikke skrive ut fotografier i større formater enn 5 x 7 tommer fordi de mørke områdene vil bli kornete. så områder som gjøres lysere. Nyttig for de fleste motivtyper som inneholder en blanding av sol og skygge. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). I motsetning til vanlig blits påvirker ikke digital blits eksponeringsinnstillingene. kan virke “kornete”.

Den nye innstillingen blir brukt på skjermbildet Live View (levende visning) bak menyen. se side 95). 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret igjen eller til kameraet blir slått av (hvis ikke Digital Flash (digital blits) blir merket på menyen Remembered Settings (lagrede innstillinger). 52 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Hvis du for eksempel stiller inn Color (farger) på Sepia (sepiabrunt). 1 Velg Color (farger) på menyen Capture (ta opp) (side 41). så vil ikonet for innstillingen (i tabellen ovenfor) bli vist på skjermbildet Live View (levende visning). MERK Hvis du først har tatt et bilde med innstillingen Black & White (svart-hvitt) eller Sepia (sepiabrunt). blir bildene tatt i brunfarger. kan ikke bildet tilbakestilles til Full Color (full farge) senere. Farger Med denne innstillingen kan du hvilke farger bildet skal bli tatt med.Hvis innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen Off (av). så du skal være i stand til å se hva slags virkning innstillingen har på bildet. 2 På menyen Color (farger) bruker du knappene til å merke en innstilling. noe som gir dem et preg av elde eller gammel stil.

Dette er standardinnstillingen. vil være i kvart størrelse (1296 x 976 piksler). og det beste valget hvis du skal skrive ut bildene. vil være i full størrelse (2608 x 1952 piksler). Bildet som tas. se side 95).Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret på nytt eller til kameraet blir slått av. Innstillingen Color (farger) tilbakestilles til standardverdien (Full Color (full farge) når du slår kameraet av (hvis ikke Color (farger) er merket på menyen Remembered Settings (lagrede innstillinger). 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). Oppløsning Med denne innstillingen kan du angi oppløsningen (antall piksler) som bildene skal tas med. 2 På menyen Resolution (oppløsning) bruker du knappene til å merke en innstilling. Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj: Ikon Innstilling 5MP 2608 x 1952 Beskrivelse Bildet som tas. 1MP 1296 x 976 Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 53 . 1 Velg Resolution (oppløsning) på menyen Capture (ta opp) (side 41). Denne innstillingen er nyttig hvis du bare har tenkt å sende bildene med e-post eller legge dem ut på Internett.

2 På menyen Compression (komprimering) bruker du knappene til å merke en innstilling. Se Digital zoom på side 31. selv om du slår kameraet av. 54 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret. Komprimering Denne innstillingen bestemmer hvor mye JPEG-komprimering bildene vil få. Se Minnekortkapasitet på side 151 for å få mer informasjon om hvordan innstillingen Resolution (oppløsning) påvirker antall bilder som kan lagres på minnekortet. 1 Velg Compression (komprimering) på menyen Capture (ta opp) (side 41). Ikonet for den nye innstillingen (se tabellen ovenfor) vil bli vist på skjermbildet Live View (levende visning).Telleren for gjenstående bilder nederst på skjermen oppdateres når du merker ny innstilling. MERK Hvis du bruker digital zoom. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). endres oppløsningen når du zoomer inn.

og den anbefales for utskrift av bilder i formater opp til 18 x 24 cm (8 x 10”). Telleren for gjenstående bilder nederst på skjermen oppdateres når du merker ny innstilling. eller skrive ut bilder i større formater enn 18 x 24 cm (8 x 10”). men bruker mest minne. Ikonet for den nye innstillingen (se tabellen ovenfor) vil bli vist på skjermbildet Live View (levende visning). Se Minnekortkapasitet på side 151 for å få mer informasjon om hvordan innstillingen Compression (komprimering) påvirker antall bilder som kan lagres på minnekortet.Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj: Ikon Innstil.Beskrivelse ling Best (best) Gir stillbilder av best kvalitet. Den anbefales hvis du har tenkt å forstørre bilder. Better Gir høykvalitets bilder og krever mindre minne (bedre) enn innstillingen Best (best). Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 55 . Good (god) Den mest minnebesparende innstillingen. som er ideell for bilder som du skal sende per e-post via Internett. Dette er standardinnstillingen. Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret. selv om du slår kameraet av.

2 På menyen Saturation (metning) bruker du knappene til å merke en innstilling. Ved utendørs landskapsfotografering kan høy metning brukes til å skape skyer som er mer blå. 1 Velg Saturation (metning) på menyen Capture (ta opp) (side 41). Dette er (middels) standardinnstillingen. selv om du slår kameraet av. Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj: Ikon Innstilling Beskrivelse - Low (lav) Demper fargene slik at motivet får et mykere. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). + High (høy) Fremhever mer livaktige farger i et motiv. Hvis innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen Medium (middels). Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret. 56 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Ingen Medium Fargene vil være normalt mettet. mer “naturlig” utseende. eller solnedganger som er mer oransje. så vil ikonet for innstillingen (i tabellen ovenfor) bli vist på skjermbildet Live View (levende visning).Metning Med denne innstillingen kan du bestemme hvor mettede fargene på bildene dine skal være. Den nye innstillingen blir brukt på skjermbildet Live View (levende visning) bak menyen. så du skal være i stand til å se hva slags virkning innstillingen har på bildet.

Denne innstillingen kan være nyttig til utendørslandskaper. 2 På menyen Sharpness (skarphet) bruker du knappene til å merke en innstilling. naturlige kanter. Kantene i bildene får normal skarphet. så du skal være i stand til å se hva slags virkning innstillingen har på bildet. Du kan bruke innstillingen til å ta portrettbilder med myke. Kantene i bildene blir mer markert. men bildene vil bli mer kornet. Den nye innstillingen blir brukt på skjermbildet Live View (levende visning) bak menyen.Skarphet Med denne innstillingen kan du angi hvor skarpe kantene i bildene skal være. 1 Velg Sharpness (skarphet) på menyen Capture (ta opp) (side 41). Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj: Ikon - Innstilling Beskrivelse Low (lav) Kantene i bildene blir mykere og mindre kornet. så vil ikonet for innstillingen (i tabellen ovenfor) bli vist på skjermbildet Live View (levende visning). 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 57 . Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret. Ingen + Medium (middels) High (høy) Hvis innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen Medium (middels). selv om du slår kameraet av.

Kontrast Med denne innstillingen kan du styre hvor mye kontrast det skal være mellom de mørke og lyse fargene i bildene du tar.og skyggedelene av bildet. 1 Velg Contrast (kontrast) på menyen Capture (ta opp) (side 41). 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Capture (ta opp). Dette er (middels) standardinnstillingen. forskjellen mellom mørke og lyse farger i bildet blir mer tydelig. selv om du slår kameraet av. og hvor mye detaljer det skal være i høylys. 58 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . + High (høy) Bildene får mer kontrast. Hvis innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen Medium (middels). så vil ikonet for innstillingen (i tabellen ovenfor) bli vist på skjermbildet Live View (levende visning). forskjellen mellom mørke og lyse farger i bildet blir mindre tydelig. Ingen Medium Bildene får normal kontrast. Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj: Ikon Innstilling Beskrivelse - Low (lav) Bildene får mindre kontrast. 2 På menyen Contrast (kontrast) bruker du knappene til å merke en innstilling. Den nye innstillingen vil gjelde til den blir endret. og det blir mindre detaljer i områder med høylys og skygge.

Oppsett Hvis du trykker på OK når alternativet Setup (oppsett) er uthevet på menyen Capture (ta opp). Kapittel 2: Ta bilder og ta opp videoklipp 59 . Se Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen på side 87. vises menyen Setup (oppsett).

60 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .

Avspilling 1 Trykk på Spill av -knappen for å starte avspilling. MERK Når du ser på bilder med Playback (spill av).Kapittel 3: Se på bilder Du kan bruke funksjonen Playback (spill av) til å se på bildene og videoklippene i kameraet. MERK Du ser bare det første bildet i hvert videoklipp som angis av ikonet Video . slette bilder og videoklipp. Se Bruke avspillingsmenyen på side 65. Trykk på og hold nede knappen eller for å bla raskere.eller lydklipp. forstørre stillbilder og vise alle innstillingene som ble brukt da bildet eller videoklippet ble tatt. Kapittel 3: Se på bilder 61 . På menyen Playback (spill av) kan du dessuten legge til. 3 Trykk på Spill av -knappen på nytt når du skal slå av bildevisningen etter å ha sett på bilder og videoklipp. Deretter kan du bruke alternativet Play (spill) på menyen Playback (spill av) til å spille av video. kan du bruke knappen Skriv ut til å merke bilder som du ønsker skrevet ut neste gang du kobler til kameraet. vises på bildeskjermen. endre eller slette lydklipp. 2 Bruk knappene til å bla gjennom bildene og videoklippene dine. Bildene eller videoklippene som ble tatt sist. Se Merke bilder for utskrift på side 64.

2 Vises i noen få sekunder når du åpner Playback (spill av). 1 Angir at dette bildet er merket for sending til ett mål ved hjelp av HP Instant Share (se Kapittel 4: Bruke HP Instant Share på side 73). Denne tabellen beskriver informasjonen. 1 2 3 4 6 5 Nr Ikon 1 eller Beskrivelse ! Batterinivå (ikonet er avhengig av tilstanden til kameraets batterier). ! Vekselstrøm ved bruk av HP vekselstrømadapter eller HP dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr).Under avspilling vil det også bli vist noe informasjon om hvert bilde og videoklipp. ! Angir at dette bildet har et lydklipp. Angir at dette bildet er merket for utskrift i to eksemplarer (se side 64). Viser det gjeldende bildenummeret og det totale antallet bilder/videoklipp på minnekortet. for å vise at du kan bla gjennom alle bildene og videoklippene. ! Angir at dette er et videoklipp 3 4 2 5 5 of 14 6 eller 62 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .

Skjermbilde for antall bilder Hvis du trykker på -knappen mens du ser på det siste bildet. vises et skjermbilde som viser antall bilder som er tatt. Kameraet bruker informasjonen fra denne føleren til automatisk å rotere bildet slik at det står riktig når filen blir lagret. Du kan også vise dette skjermbildet fra hvor som helst i Playback (spill av) ved å trykke på en av -knappene. Retningsføler En elektromekanisk enhet i kameraet finner ut om kameraet holdes horisontalt eller vertikalt når et bilde blir tatt. hvor mange bilder du har igjen og tellere som viser antall bilder som er merket for HP Instant Share og utskrift. Kapittel 3: Se på bilder 63 .

blir bildene du har merket automatisk skrevet ut (se Skrive ut bilder direkte fra et kamera på side 83). MERK Du kan bruke Skriv ut hver gang du ser et stillbilde på bildeskjermen. eller ved bruk av hovedmenyen Playback (spill av) eller menyen Share (dele). Skriverikonet vises nede i høyre hjørne av bildet sammen med antall kopier du angir. 2 Bruk -knappene til å angi hvor mange kopier du vil skrive ut.Merke bilder for utskrift Ved hjelp av Skriv ut -knappen på baksiden av kameraet kan du angi hvor mange kopier av et stillbilde du vil ha skrevet ut automatisk neste gang du kobler kameraet til datamaskinen eller direkte til visse HP-skrivere. Det maksimale antall kopier er 99. Slik merker du et stillbilde for direkte utskrift: 1 Trykk på Skriv ut . for eksempel under avspilling. Neste gang du kobler kameraet til datamaskinen eller en skriver. 64 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .

MERK Når et Playback (spill av)-menyalternativ er uthevet. forstørre et bilde på bildeskjermen eller se hvilke innstillinger som ble brukt for å ta et bilde. uthever du alternativet EXIT PLAYBACK MENU (avslutt avspillingsmeny) og trykker på OK. lydklipp eller videoklipp.Bruke avspillingsmenyen På menyen Playback (spill av) kan du spille av eller ta opp lydklipp. 5 For å gå ut av menyen Playback (spill av) og tilbake til visning av bilder i Playback (spill av). for eksempel slette flere bilder eller videoklipp. Fra denne menyen har du også tilgang til menyen Setup (oppsett). der du kan angi ulike egenskaper for kameraet. slette bilder. Dette er nyttig for å utføre samme handling på flere bilder eller videoklipp. Hvis du ikke holder på med avspilling. 4 Velg et uthevet alternativ ved å trykke på OK-knappen. trykker du på Spill av -knappen først og deretter på OK. spille av videoklipp. kan du bruke knappene til å bla til andre bilder og videoklipp. 3 Bruk knappene til å utheve menyalternativene til venstre på bildeskjermen. 2 Bruk knappene for å gå til bildet eller videoklippet du vil se på. Alle alternativene på menyen Playback (spill av) blir forklart senere i dette kapittelet. eller formatere minnekort. Kapittel 3: Se på bilder 65 . 1 For å få frem menyen Playback (spill av) trykker du på OKknappen under avspilling.

Forstørre bildet på bildeskjermen (ikke tilgjengelig for videoklipp. slette alle bilder og videoklipp eller formatere minnekortet (se Delete (slett) på side 69). Viser en undermeny der du kan slette bildet eller videoklippet. ! Spiller av videoklippet (se Play (spill) på side 68). ! Tar opp et lydklipp som knyttes til bildet (se Record Audio (ta opp lyd) på side 68). der du kan angi en rekke forskjellige innstillinger for kameraet (se Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen på side 87).Tabellen nedenfor oppsummerer alle alternativene på menyen Playback (spill av). ! Spiller av lydklippet som er knyttet til bildet (se Play (spill) på side 68). Viser menyen Setup (oppsett). brukerhåndbok til hp photosmart 945 4 5 6 66 . og beskriver informasjonen i nedre. 1 2 3 4 5 6 Nr Ikon 1 2 eller eller 3 Stillbilde 12 11 10 7 8 Beskrivelse Videoklipp 9 13 Avslutter menyen Playback (spill av). se Magnify (forstørr) på side 70). slette bare lydklippet som er knyttet til stillbildet. høyre hjørne av hvert bilde mens menyen Playback (spill av) vises. Gir deg mulighet til å se alle innstillingene som ble brukt da bildet ble tatt (se Image Info (bildeinformasjon) på side 70).

Viser datoen da bildet ble tatt. Synlig hvis bildet har et lydklipp knyttet til seg.Nr Ikon 7 5 MP Beskrivelse Viser innstillinger for Resolution (oppløsning) (for eksempel 5MP) og Compression (komprimering) (for eksempel 2 stjerner for Better (bedre)) for dette bildet. Synlig hvis dette er et videoklipp. eller er tomt hvis det er et videoklipp (se Oppløsning på side 53 og Komprimering på side 54). med lengden på lydklippet vist til venstre for ikonet. Viser det gjeldende bildenummeret og det totale antallet bilder/videoklipp på minnekortet. da med lengden på videoklippet angitt til venstre for ikonet. 8 0:25 9 5 of 14 10 dato 11 12 1 13 0:28 Kapittel 3: Se på bilder 67 . Angir at dette bildet er merket for sending til ett mål ved hjelp av HP Instant Share (se Kapittel 4: Bruke HP Instant Share på side 73). 2 Angir at dette bildet er merket for utskrift i to eksemplarer (se Merke bilder for utskrift på side 64).

Play (spill) Dette alternativet på menyen Playback (spill av) vises hvis ett av følgende blir vist i øyeblikket: ! et stillbilde som det er knyttet et lydklipp til et videoklipp ! Uthev Play (spill) og trykk deretter på OK for å spille av lydklippet eller videoklippet. Lydopptaket starter umiddelbart når du velger dette menyalternativet. Du kan justere lydstyrken ved å trykke på knappene mens lydklippet eller videoklippet blir avspilt. 68 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .Spille av og ta opp lyd På menyen Playback (spill av) (side 65) er det første menyalternativet enten Play (spill) eller Record Audio (ta opp lyd). avhengig av om det er et stillbilde eller videoklipp som vises. Slik tar du opp et lydklipp for bildet: 1 Uthev Record Audio (ta opp lyd) og trykk på OK. For å stoppe klippet under avspilling trykker du på OK-knappen. Et mikrofonikon og en lydteller vises under opptaket. Record Audio (ta opp lyd) Dette alternativet på menyen Playback (spill av) vises hvis et stillbilde uten noe tilknyttet lydklipp blir vist.

• Format Card (formater kort)— Sletter alle bilder. men beholder bildet. • All Images (alle bilder)— Sletter alle bilder og videoklipp på minnekortet. Delete (slett) 1 Uthev Delete (slett) på menyen Playback (spill av) (side 65). videoklipp og filer på minnekortet. lagre bilder langsomt eller ødelegge bilder. MERK Regelmessig formatering av minnekortet vil holde det rent for filrester som kan få kameraet til å låse seg. • This Image (dette bildet)— Sletter bildet eller videoklippet som vises. avhengig av hva som skjer først. og trykk på OK. Du har disse alternativene: • Cancel (avbryt)—Returnerer til menyen Playback (spill av) uten å slette noe.2 Trykk på OK-knappen igjen for å stanse opptaket. • Audio Only (bare lyd)— Sletter bare lydklippet som er knyttet til bildet som vises. Kapittel 3: Se på bilder 69 . 2 På undermenyen Delete (slett) bruker du knappene til å utheve det ønskede alternativet. og formaterer deretter minnekortet. ellers vil lydopptaket fortsette i opp til 60 sekunder eller til minnekortet er fullt. og trykker deretter på OK.

det endrer ikke på selve bildet. og trykk på OK. og trykk på OK. er menyalternativet Magnify (forstørr) nedtonet. Image Info (bildeinformasjon) Med dette alternativet kan du se alle innstillingene som ble brukt til å ta det aktuelle bildet. Dette alternativet forstørrer bare bildet på bildeskjermen. 4 Trykk på OK-knappen for lukke det forstørrede bildet og gå tilbake til menyen Playback (spill av). 1 Uthev Image Info (bildeinformasjon) på menyen Playback (spill av) (side 65). høyre hjørne av bildeskjermen hver gang du trykker på en av Zoom-kontrollene. blir automatisk forstørret på bildeskjermen med den midtre delen av bildet synlig. er et videoklipp. 1 Uthev Magnify (forstørr) på menyen Playback (spill av) (side 65). 70 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Du kan bruke Magnify (forstørr) til å se et nærbilde av bildet som vises i øyeblikket. 2 Du kan panorere rundt på det forstørrede bildet ved å trykke på knappene og . Bildet som vises i øyeblikket. Det vises en måler et lite øyeblikk i øvre.Magnify (forstørr) MERK Hvis bildet som vises i øyeblikket. 3 Trykk på Zoom ut for å redusere forstørrelsen og på Zoom inn for å øke forstørrelsen opp til 150x.

PORTRAIT (stående). 1 2 3 4 5 6 7 8 Nr Beskrivelse 1 Innstillinger for stillbilder (denne linjen er tom for videoklipp): ! Ikke-standard eksponeringsinnstillinger (ACTION (bevegelse). 3 Trykk deretter på OK-knappen for å gå tilbake til menyen Playback (spill av). LANDSCAPE (liggende). eller tom hvis det er et videoklipp. 200 eller 400). ! Innstilling for EV Compensation (EV-kompensasjon) (annet 2 Innstillinger for stillbilder (denne linjen er tom for videoklipp): enn standardverdien 0). 3 Innstillingen for ISO-hastighet som ble brukt (100. ! Lukkerhastighet. høyre hjørne av bildet er den samme som ved visning av bildet via menyen Playback (spill av) (side 65). ! Eventuelle ikke-standard innstillinger på menyen Capture (ta opp) (resten av øverste linje). Kapittel 3: Se på bilder 71 . ! F-tall (blenderåpning). MERK Informasjonen på de siste tre linjene i nedre. SHUTTER PRIORITY (lukkerprioritet) eller APERTURE PRIORITY (blenderåpningsprioritet)).2 Bruk knappene til å bla til andre bilder og vise informasjon om disse.

FLASH ON WITH RED-EYE REDUCTION (blits på med reduksjon av røde øyne).Nr Beskrivelse 4 Zoomstillingen til linsen da bildet ble tatt (tom for videoklipp). INFINITY (uendelig) eller MANUAL (manuell)) eller tom hvis det er et videoklipp eller innstillingen er NORMAL. vises menyen Setup (oppsett). 5 Ikke-standard fokusinnstilling (MACRO (makro). Se Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen på side 87. eller tom hvis det er et videoklipp. FLASH OFF (automatisk. 72 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . NIGHT (natt) eller NIGHT WITH RED-EYE REDUCTION (natt med reduksjon av røde øyne)). 6 Blitsinnstillingen som ble brukt (AUTO. 8 Filstørrelsen på bildet på minnekortet. Oppsett Hvis du trykker på OK når alternativet Setup (oppsett) er uthevet på menyen Playback (spill av). blits av). 7 Filnavnet på bildet på minnekortet. FLASH ON (blits på).

Du kan for eksempel merke bilder i kameraet for automatisk sending til e-postadresser (inkludert gruppesendingslister). 3 Koble kameraet til datamaskinen og overfør bildene slik det blir forklart i Overføre bilder til en datamaskin på side 81. Når du har tatt stillbilder med kameraet. Se først Bruke delemenyen på side 77 og deretter Merke bilder for HP Instant Sharemål på side 78.hp. vil de automatisk bli sendt til de respektive HP Instant Share-målene. Kapittel 4: Bruke HP Instant Share 73 . varierer fra sted til sted.Kapittel 4: Bruke HP Instant Share Dette kameraet har en spennende funksjon som kalles HP Instant Share.com/go/instantshare for å se hvordan HP Instant Share virker. Når bildene er overført til datamaskinen. 2 Bruk menyen Share (dele) til å merke bilder i kameraet for bestemte HP Instant Share-mål. Med denne funksjonen kan du på en enkel måte merke bilder i kameraet for automatisk sending til forskjellige mål neste gang du kobler kameraet til datamaskinen. MERK Hvilke elektroniske tjenester som er tilgjengelig. er det så enkelt som bare det å bruke HP Instant Share! 1 Konfigurer menyen Share (dele) på kameraet. MERK Besøk www. slik det blir forklart i neste avsnitt som starter på side 74. elektroniske album eller andre elektroniske tjenester neste gang du kobler kameraet til datamaskinen.

Konfigurere delemenyen på kameraet Før du kan bruke HP Instant Share. (tilpass denne menyen) og trykker på OK.. har du bare ett menyalternativ tilgjengelig (Customize this menu. • Hvis du allerede har lagt til mål på menyen Share (dele). 1 Kontroller at HP Foto og bildebehandling-programvaren er installert på datamaskinen (se side 21). bruker du -knappen til å bla til bunnen av listen over gjeldende mål på menyen Share (dele). Trykk på OK-knappen for å velge dette alternativet. Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du gjør dette. • Hvis det er første gang du legger til mål på menyen Share (dele). vises en melding av denne typen på bildeskjermen med spørsmål om du vil koble kameraet til datamaskinen. 2 Slå kameraet på og trykk deretter på knappen HP Instant Share (Share (dele)) på baksiden av kameraet.. 74 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . 3 Menyen Share (dele) vises på bildeskjermen. uthever Customize this menu.. må du konfigurere menyen Share (dele) på kameraet... (tilpass denne menyen) . MERK Du må ha en Internett-forbindelse for å fullføre denne prosedyren på en Windows-datamaskin. Når du har valgt Customize this menu. (tilpass denne menyen) .. Du må også passe på at minnekortet i kameraet ikke er låst. og at det er noe ledig plass på det.).

Hvis det er første gang du legger til mål på menyen Share (dele).. Dette aktiverer konfigureringsveiviseren for kameramenyen Share (dele) på datamaskinen. 6 På skjermbildet Endre Dele-meny: • I Windows undersøker du om HP Instant Share e-post er synlig over knappen Legg til. Kapittel 4: Bruke HP Instant Share 75 . Ved hjelp av HP Passport kan du opprette en sikker konto for bildene du deler med HP Instant Share-tjenester. kan du få frem en dialogboks med meldingen Merk programmet som skal startes for denne handlingen når du kobler kameraet til datamaskinen i neste trinn.. og hopper deretter til trinn 7... Følg veiledningen på skjermen for å registrere deg... • På en Macintosh klikker du på Legg til. legger til de e-postadressene eller nettstedene du ønsker. Klikk ganske enkelt på Avbryt for å lukke dialogboksen. trykker du på Lagre/skriv ut på dokkingstasjonen etter å ha satt kameraet i stasjonen).. 5 I det første vinduet til veiviseren klikker du på enten Hent fra kamera på en Windows-datamaskin eller Neste på en Macintosh-datamaskin.. Første gang du får dette skjermbildet.. 4 Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen eller ekstrautstyret HP 8881 dokkingstasjon for kamera (hvis du bruker dokkingstasjonen. må du registrere deg som ny bruker. og klikker deretter på knappen Legg til. vil du bli bedt om å logge deg på HP Passport-programmet.MERK Hvis datamaskinen kjører Windows XP.

trenger du ikke å logge deg på HP Passport-programmet på nytt. Du kan også skrive et emne og en tekstmelding som skal følge all e-post som sendes til alle e-postadresser eller gruppesendingslister. Her kan du skrive enkeltadresser eller opprette gruppesendingslister. 8 Navnene du oppga for dine nyopprettede e-postmottakere eller gruppesendingslister. Hvis du bruker en Windows-datamaskin. 10Når du er ferdig med å legge til HP Instant Share-mål. klikker du på Neste. gjentar du trinnene 4 til 6 i Windows. kan du logge deg på HP Passport. kobler du kameraet fra datamaskinen. På bekreftelsesskjermbildet som vises klikker du på Fullfør. og da vil skjermbildet Oppsett for HP Instant Share e-post bli vist. eller trinnene 4 til 5 på en Macintosh. Fyll ut skjemaene for disse andre målene. Når du er ferdig med skjemaet. 9 Velg eventuelle andre HP Instant Share-mål som du vil legge til på kameramenyen Share (dele). 76 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . MERK Du kan konfigurere maksimalt 34 HP Instant Share-mål (for eksempel individuelle e-postadresser eller gruppesendingslister) som kan vises på kameramenyen Share (dele).7 Når du er registrert. skal nå vises på skjermbildet Endre Dele-meny (under Gjeldende Dele-meny). klikker du på Neste. Når du er ferdig med hvert skjema. For å legge til flere e-postadresser eller gruppesendingslister på kameramenyen Share (dele). klikker du på enten Lagre til kamera på en Windowsdatamaskin eller på Neste på en Macintosh-datamaskin. De nye målene blir da lagret på kameramenyen Share (dele). På bekreftelsesskjermbildet som vises klikker du på Fullfør. fra skjermbildet Endre Dele-meny. og angi hvordan du vil at de skal vises på kameraets Share (dele)-meny. Når datamaskinen bekrefter at de er lagret i kameraet.

blir bildet som ble tatt eller vist sist.Bruke delemenyen Når du har konfigurert kameramenyen Share (dele) (se side 74). kan du bruke menyen Share (dele). som vist i dette eksempelet på skjermbildet Share (dele).) Kapittel 4: Bruke HP Instant Share 77 . Customize this menu. vist på bildeskjermen. Menyen Share (dele) vises også på høyre side av skjermen. (Se Konfigurere delemenyen på kameraet på side 74. (Du kan velge mer enn ett mål per bilde. Tabellen nedenfor beskriver alle alternativene på menyen Share (dele). Et nettsidemål som er definert. 1 2 3 4 Nr Ikon 1 2 3 4 Beskrivelse Haker angir hvilke mål som er valgt for bildet som vises.. (tilpass denne menyen) lar deg legge til flere e-postmottakere eller andre HP Instant Share-mål på menyen Share (dele).) E-postmottakere som er konfigurert i dette Share (dele)-eksempelet. Når du trykker på Dele -knappen på kameraet. Andre typer mål kan ha andre ikoner..

8 Koble kameraet til datamaskinen og overfør bildene slik det blir forklart i Overføre bilder til en datamaskin på side 81. Du kan imidlertid ikke merke videoklipp for HP Instant Share-mål. 1 Slå på kameraet og trykk deretter på Dele . trykker du på Dele igjen for å avslutte menyen Share (dele). og en vises over dette målet på menyen Share (dele). vil de automatisk bli sendt til de respektive HP Instant Share-målene. for eksempel en e-postmottaker. 7 Når du er ferdig med å velge alle HP Instant Share-målene for bildene dine. 6 Bla til andre bilder med knappene . 3 Bruk knappene til å bla til målet du ønsker å velge på menyen Share (dele) for dette bilder.Merke bilder for HP Instant Share-mål MERK Du kan merke hvert stillbilde for et ubegrenset antall HP Instant Share-mål. og gjenta trinn 3 til og med 5 for å velge HP Instant Share-mål for hvert av bildene. 4 Trykk på OK-knappen for å velge målet. 78 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Når bildene er overført til datamaskinen. 2 Bruk knappene til å bla til et stillbilde som du ønsker å velge et HP Instant Share-mål for. 5 Gjenta trinn 3 og 4 for å velge andre HP Instant Share-mål for bildet. Du opphever valget av mål ved å trykke på OK igjen. Du kan også bruke knappene til å bla til andre bilder for å se på deres mål.

videresende bildene og så videre. til HP Instant Share e-postmottakere. Du må ha en aktiv e-postkonto på Internett som er tilgjengelig når du sender bildene du har valgt. Kapittel 4: Bruke HP Instant Share 79 .Hvordan HP Instant Share sender bilder som e-post Måten bilder sendes som e-post på via HP Instant Share. På denne nettsiden kan mottakeren gjøre ting som å sende svar til deg. Meldingen inneholder miniatyrbilder av bildene du valgte ut for den adressen. Windows Bilder sendes ikke som vedlegg. Dette gjør det enkelt for de som bruker forskjellige e-postprogrammer å få sett bildene. Macintosh Bildene sendes direkte til mottakerne fra e-postprogrammet som er standard på din datamaskin. lagre bildene på sin egen datamaskin.og Macintosh-datamaskiner. Det sendes i stedet en melding til hver e-postadresse du valgte på menyen Share (dele). i tillegg til en kobling til en nettside der mottakeren kan se på bildene. er forskjellig på Windows. skrive ut bildene. uten vanskene med å håndtere e-postvedlegg.

80 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .

1 Kontroller følgende: • HP Foto og bildebehandling-programvaren må være installert • Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin.Kapittel 5: Overføre. Koble den store pluggen på USB-kabelen til datamaskinen. må kameraets på datamaskinen (se Installere programvaren på side 21). USB Configuration (USB-konfigurasjon) være satt til Disk Drive (diskstasjon) på menyen Setup (oppsett) (se USB Configuration (USB-konfigurasjon) på side 93. 3 Kameraet ditt ble levert med en spesiell USB-kabel for tilkobling av kameraet til en datamaskin. Kapittel 5: Overføre. Se Tillegg B: Dokkingstasjon for kamera på side 137. skrive ut og vise bilder Overføre bilder til en datamaskin MERK Du kan også bruke HP 8881 dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr) til denne oppgaven. og koble den lille pluggen på USB-kabelen til USB-kontakten på kameraet. skrive ut og vise bilder MF 81 .) 2 Slå av kameraet. 4 Åpne gummidekselet på siden av kameraet.

Hvis du har satt opp programvaren for automatisk å overføre bilder fra kameraet. blir bildene automatisk overført til datamaskinen. HP Instant Share-funksjonen vil imidlertid bare fungere hvis HPprogramvaren er installert på datamaskinen. endrer du innstillingen USB Configuration (USB-konfigurasjon) til Disk Drive (diskstasjon) på menyen Setup (oppsett) (se USB Configuration (USB-konfigurasjon) på side 93). 82 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . På den måten kan kameraet fremstå som en diskstasjon på datamaskinen.eller XP-datamaskin som ikke har programmet HP Foto.og bildebehandling installert. kan du koble kameraet fra datamaskinen. klikker du på Start overføring på Velkommen-skjermbildet. Bildene blir overført til datamaskinen. 2000. slik at du enkelt kan kopiere bildefilene fra kameraet til harddisken på datamaskinen.MERK Hvis datamaskinen kjører Windows XP. Se håndboken til skriveren for å få mer informasjon om hvordan du gjør dette. 5 Slå på kameraet. Klikk ganske enkelt på Avbryt for å lukke dialogboksen. er å bruke en minnekortleser eller et av minnekortsporene som finnes på HP Photosmart-skrivere. MERK En annen måte å overføre bilder på. og hvis det finnes noen stillbilder som er merket for utskrift (side 64) eller for sending til HP Instant Share-mål (side 73). I denne dialogboksen får du meldingen Merk programmet som skal startes for denne handlingen. Hvis ikke. MERK For å overføre bilder til en Windows Me-. 6 Når overføringsskjermbildet på datamaskinen viser Fullført. HP Bildeoverføring-programvaren vil starte på datamaskinen. vises en dialogboks når du slår på kameraet i neste trinn. blir disse handlingene startet.

Hvis du allerede har merket bilder for utskrift med kameraknappen Skriv ut . 2 Kameraet ditt ble levert med en spesiell USB-kabel for å koble kameraet direkte til en skriver. Legg om nødvendig papir i skriveren. Koble den kvadratiske pluggen på USB-kabelen til datamaskinen.Skrive ut bilder direkte fra et kamera MERK Du kan også bruke HP 8881 dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr) til denne oppgaven. og koble den lille pluggen på USB-kabelen til USB-kontakten på kameraet. vises menyen Print Setup (utskriftsoppsett) på kameraet. skrive ut og vise bilder 83 . vises det hvor mange bilder du har MF Kapittel 5: Overføre. Det bør ikke være noen blinkende lamper på skriveren eller feilmeldinger angående skriveren. 1 Kontroller at skriveren er slått på og er koblet til datamaskinen. 4 Når kameraet er koblet til skriveren. og så skrive ut alle bildene i kameraet. Du kan også koble kameraet direkte til en HP Photosmartskriver eller en annen HP-skriver med USB-port på frontpanelet. 3 Åpne gummidekselet på siden av kameraet. eller bare de bildene du har merket med kameraknappen Skriv ut (se Merke bilder for utskrift på side 64). Se Tillegg B: Dokkingstasjon for kamera på side 137.

og så følge veiledningen på skjermen for å starte utskrift. vises Images: ALL (bilder: alle). Denne forhåndsvisningen endres i tråd med innstillingene for Print Size (utskriftsstørrelse) og Paper Size (papirstørrelse). blar gjennom bildene ved hjelp av knappene . 5 Hvis alle innstillingene på menyen Print Setup (utskriftsoppsett) ser riktige ut. Hvis du skal velge eller endre valget av bilder for utskrift. trykker du på Skriv ut-knappen. MERK Skjermbildet Print Setup (utskriftsoppsett) forhåndsviser sideoppsettet som vil bli brukt til utskrift av bilder nederst i høyre hjørne. 84 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Når du er fornøyd med bildene du har valgt. trykker du på Skriv ut-knappen igjen for å gå tilbake til menyen Print Setup (utskriftsoppsett). Du kan også endre innstillingene på menyen Print Setup (utskriftsoppsett) ved hjelp av piltastene på kameraet. trykker du på OK på kameraet for å starte utskriften. Hvis ikke.merket. og bruker deretter knappene til å endre antall kopier av hvert bilde.

3 Kameraet vil være kilden til TV-signalet (akkurat som en videospiller eller et videokamera). eller den kan kjøpes separat (se Kjøpe kameratilbehør på side 134). MERK Du kan også bruke HP 8881 dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr) til denne oppgaven. AV-kabelen er inkludert i HP 8881 dokkingstasjon for kamera. så du må angi at fjernsynsapparatet skal motta videosignaler fra en ekstern videokilde (kameraet) i stedet for en antenne eller kabel-TV. mens PAL-formatet brukes hovedsakelig i Europa. skrive ut og vise bilder 85 . Se TV Configuration (TVkonfigurasjon) på side 94. Hvis du skal kontrollere gjeldende innstilling eller endre videosignalformat. trenger du en AV-kabel (audio/video). Denne innstillingen gjøres for deg når du velger språk for kameraet. Se Tillegg B: Dokkingstasjon for kamera på side 137. Du finner informasjon om hvordan dette gjøres i brukerhåndboken til fjernsynsapparatet. 1 Hvis du skal koble kameraet direkte til et fjernsynsapparat. 2 Kameraet vil sende enten et NTSC.Vise bilder på et fjernsynsapparat Bilder i kameraet kan enkelt vises som lysbilder på et nesten hvilket som helst fjernsynsapparat. Kapittel 5: Overføre. NTSC-formatet brukes hovedsakelig i Nord-Amerika og Japan.eller PAL-videosignal til fjernsynsapparatet. går du til innstillingen TV Configuration (TV-konfigurasjon) på menyen Setup (oppsett).

og skifter deretter til neste bilde. Du kan imidlertid fremdeles bruke menyene Playback (spill av) og Share (dele) mens kameraet er koblet til fjernsynsapparatet.eller videoklipp.4 Slå kameraet på. MERK Bildeskjermen på kameraet slås av når kameraet blir koblet til et fjernsynsapparat. koble deretter AV-kabelen til A/Vinngangene på fjernsynsapparatet og TV-kontakten på kameraet. Du kan også bla manuelt gjennom bildene ved å trykke på knappene . kan du også bruke knappen Skriv ut til å merke bestemte bilder som du vil skrive ut senere. fordi disse menyene vises på fjernsynsapparatet. Når du viser bilder på fjernsynsapparatet. 86 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . MF Kameraet begynner å vise hvert bilde som et lysbilde og spiller av vedlagte lyd. Vanligvis skal den gule kontakten på kabelen kobles til Videoinngangen på fjernsynsapparatet og den rød kontakten til Audioinngangen.

og velger deretter menyalternativet Setup (oppsett) . Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen 87 .og TV-forbindelser. 4 På undermenyer brukes knappene og deretter OKknappen til å endre innstillinger for alternativer på menyen Setup (oppsett). åpner du enten menyen Capture (ta opp) (side 41) eller Playback (spill av) (side 65). Skjermbilde 1 Skjermbilde 2 2 Bruk knappene til å bla gjennom alternativene på menyen Setup (oppsett).Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen På menyen Setup (oppsett) kan du endre flere kamerainnstillinger. dato og klokkeslett. og konfigurasjon av USB. 3 Trykk enten på OK-knappen for å velge et uthevet alternativ eller for å vise undermenyer. for eksempel kameralyder. 1 Når du skal vise menyen Setup (oppsett). eller bruk knappene til å endre innstillingen til det uthevete alternativet uten å gå til undermenyen.

trykker på en knapp eller tar et bilde. 88 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . vil mikrodisplayet være av hver gang bildeskjermen er av (bruk knappen Levende visning til å veksle mellom de to). Kameralyder er ikke de lydene som tas opp sammen med bilder eller videoklipp. MERK Lydvolumnivået for kameralyder påvirkes ikke av lydnivåreguleringen som finnes for menyalternativet Play (spill) på menyen Playback (spill av). Hvis du slå øyestartføleren Off (av). Standardinnstillingen for Camera Sounds (kameralyder) er Low (lavt). uthever du EXIT SETUP MENU (avslutt oppsettmeny) menyalternativet og trykker på OK-knappen.5 For å gå ut av menyen Setup (oppsett) og tilbake til menyen Capture (ta opp) eller Playback (spill av). 1 Velg Camera Sounds (kameralyder) på menyen Setup (oppsett) (side 87). Camera Sounds (kameralyder) Kameralyder er lyder som kameraet lager når du slår det på. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). 2 På undermenyen Camera Sounds (kameralyder) uthever du det lydvolumnivået du ønsker. Eye-Start (øyestart) Mikrodisplayet blir som standard slått på når du setter øyet inntil søkeren.

3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). 2 På undermenyen Eye Start (øyestart) uthever du On (på) (standardverdien) eller Off (av). 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). Focus Assist Light (fokushjelpelampe) I enkelte situasjoner med dårlig lys vil kameraet bruke den røde fokushjelpelampen på fronten av kameraet som en hjelp til å fokusere.1 Velg Eye Start (øyestart) på menyen Setup (oppsett) (side 87). MERK For å spare på batteristrømmen anbefaler HP at du lar Eye Start (øyestart) være på. 2 På undermenyen Focus Assist (fokushjelp) uthever du Auto (automatisk) eller Off (av). MERK HP anbefaler at du beholder innstillingen Auto (automatisk). Med denne innstillingen kan du slå av denne lampen (for eksempel hvis du ikke vil at fokushjelpelampen skal distrahere fotoobjektet ditt). ellers vil ikke kameraet klare å fokusere riktig i dårlig lys. 1 Velg Focus Assist (fokushjelp) på menyen Setup (oppsett) (side 87). Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen 89 .

1 Velg LCD Brightness (LCDlysstyrke) på menyen Setup (oppsett) (side 87). 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). 90 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . kan bildet virke overeksponert hvis det vises på kameraet innendørs. MERK Hvis du bruker innstillingen Outdoor (utendørs).LCD Brightness (LCD-lysstyrke) Med denne innstillingen kan du justere lysstyrken til bildeskjermen. 2 På undermenyen LCD Brightness (LCD-lysstyrke) velger du Indoor (innendørs) eller Outdoor (utendørs). Du kan bruke denne innstillingen til å øke lysstyrken og kontrasten med tanke på utendørs bruk. Som standard er bildeskjermen optimalisert for innendørs bruk.

3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). 1 Velg Auto Power Off (automatisk avslåing) på menyen Setup (oppsett) (side 87). Med denne innstillingen kan du velge hvor lenge bildet vises etter at du har tatt et bilde eller gjort et videoopptak. 1 Velg Instant Review (umiddelbar visning) på menyen Setup (oppsett) (side 87). Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen 91 . 2 På undermenyen Auto Power Off (automatisk avslåing) uthever du ett av de fire tilgjengelige alternativene.Instant Review (umiddelbar visning) Når det er tatt. 2 På undermenyen Instant Review (umiddelbar visning) uthever du ett av de fire tilgjengelige alternativene. Auto Power Off (automatisk avslåing) Med denne innstillingen kan du bestemme når (og om) kameraet skal slå seg selv av etter en periode med uvirksomhet for å spare strøm. vises et bilde eller videoklipp i flere sekunder på det aktive displayet. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett).

Dette gjøres vanligvis første gang du setter opp kameraet.og klokkeslettformat for kameraet. eller hvis dato eller klokkeslett er feil. 5 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). Date & Time (dato og klokkeslett) Med denne innstillingen kan du angi riktig dato og klokkeslett. 3 Trykk på knappene for å gjøre andre valg. vil kameraet ha en “tidsutkobling” etter 60 sekunder (både mikrodisplayet og bildeskjermen slås av). 92 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . klokkeslett og dato. inkluderer denne utkoblingsverdien. 2 På undermenyen Date & Time (dato og klokkeslett) endrer du verdien til det uthevete alternativet ved hjelp av knappene . Tidene som velges på denne undermenyen. trykker du på en hvilken som helst knapp for å aktivere det igjen. Når kameraet er i “uvirksom” tilstand.Uansett hvilken innstilling du velger. 1 Velg Date & Time (dato og klokkeslett) på menyen Setup (oppsett) (side 87). såvel som dato. men det kan være nødvendig å endre dato og klokkeslett når du for eksempel reiser til andre tidssoner. 4 Gjenta trinn 2 og 3 inntil dato.og klokkeslettformatet er angitt.

• Disk Drive (diskstasjon)—Gjør at datamaskinen gjenkjenner kameraet som en diskstasjon med MSDC (Mass Storage Device Class) som standard.og bildebehandlingprogramvare: Installert på datamaskinen Ikke installert på datamaskinen Windows Macintosh Digitalkamera Diskstasjon Diskstasjon Digitalkamera (OSX-systemer) 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). 2 På undermenyen USB Configuration (USBkonfigurasjon) uthever du ett av de tilgjengelige alternativene. Bruk denne tabellen som rettesnor for hvilken USBkonfigurasjon du skal bruke sammen med datamaskinen: HP Foto. Dette er standardinnstillingen til kameraet. 1 Velg USB Configuration (USBkonfigurasjon) på menyen Setup (oppsett) (side 87).USB Configuration (USB-konfigurasjon) Denne innstillingen bestemmer hvordan kameraet skal gjenkjennes når det kobles til en datamaskin. Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen 93 . • Digital Camera (digitalkamera)—Gjør at datamaskinen gjenkjenner kameraet som et digitalkamera med PTP (Picture Transfer Protocol) som standard.

Du finner mer informasjon om tilkobling av kameraet til et fjernsynsapparat under Vise bilder på et fjernsynsapparat på side 85 hvis du bruker ekstrautstyret AV-kabel. 1 Velg TV Configuration (TVkonfigurasjon) på menyen Setup (oppsett) (side 87). for eksempel menytekstene. Language (språk) Med denne innstillingen kan du angi språk for kameraets grensesnitt. • PAL— Formatet brukes hovedsakelig i Europa 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). Standardinnstillingen er avhengig av hvilket språk du valgte da du slo på kameraet første gang. 94 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . • NTSC— Formatet brukes hovedsakelig i Nord-Amerika og Japan. 2 På undermenyen TV Configuration (TV-konfigurasjon) uthever du ett av disse to alternativene. eller under Vise bilder på TV via dokkingstasjonen på side 142 hvis du bruker HP 8881 dokkingstasjon for kamera.TV Configuration (TV-konfigurasjon) Med denne innstillingen kan du angi format for videosignalet ved visning av kamerabilder på et fjernsynsapparat (TV) som er koblet til kameraet med en AV-kabel eller HP 8881 dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr).

3 Trykk på OK for å lagre innstillingene og gå tilbake til menyen Setup (oppsett).1 Velg Language (språk) på menyen Setup (oppsett) (side 87). 2 På undermenyen Language (språk) uthever du språket du vil bruke. og bruker deretter knappene the til å merke eller oppheve et valg. Remembered Settings (lagrede innstillinger) Med denne innstillingen kan du lagre enkelte kamerainnstillinger som normalt ville blitt tilbakestilt til standardverdiene når kameraet ble slått av. MERK Den lagrede innstillingen for Flash (blits) blir midlertidig ignorert hvis kameraet er i videomodus eller blitsen er lukket. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). beholder den valgte innstillingen når kameraet blir slått av og deretter på igjen. Kapittel 6: Bruke oppsettmenyen 95 . 2 På undermenyen Remembered Settings (lagrede innstillinger) bruker du knappene til å utheve en innstilling. 1 Velg Remembered Settings (lagrede innstillinger) på menyen Setup (oppsett) (side 87). MERK Eventuelle alternativer på menyen Capture (ta opp) som ikke allerede finnes på skjermbildet.

Alle innstillinger som er merket på undermenyen Remembered Settings (lagrede innstillinger) vil bli opphevet. 2 På undermenyen Reset Settings (tilbakestill innstillinger) uthever du ett av følgende: • Cancel (avbryt) . Hvis blitsen er lukket eller kameraet er i videomodus. pluss alle innstillinger på menyen Setup (oppsett). • Reset All Settings (tilbakestill alle innstillinger) tilbakestiller alle opptaksinnstillingene ovenfor. 1 Velg Reset Settings (tilbakestill innstillinger) på menyen Setup (oppsett) (side 87). Innstillinger på undermenyen Remembered Settings (lagrede innstillinger) vil forbli merket.Reset? (tilbakestille innstillinger) Ved hjelp av dette alternativet kan du tilbakestille kameraet til fabrikkinnstillingene. Timer/Burst (selvutløser/kontinuerlig) og Capture (ta opp) til fabrikkinnstillingene. TV Configuration (TV-konfigurasjon) og USB Configuration (USB-konfigurasjon). settes Flash (blits) til AUTO FLASH (automatisk blits) neste gang blitsen er tilgjengelig. 96 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .går ut av menyen uten å gjøre endringer. 3 Trykk på OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til menyen Setup (oppsett). Language (språk). Focus (fokus). unntatt Date & Time (dato og klokkeslett). • All Capture Settings (alle opptaksinnstillinger) tilbakestiller innstillingene på menyene Flash (blits).

3 Sett inn batteriene igjen og lukk batteridekselet. og ta ut alle fire batteriene. Kapittel 7: Problemløsing og støtte 97 . Du vil sannsynligvis bli bedt om å angi dato og klokkeslett på nytt. årsaker og løsninger Feilmeldinger på kameraet Feilmeldinger på datamaskinen Selvdiagnostiseringstester i kameraet Hvordan få hjelp fra HP Tilbakestille kameraet Hvis kameraet ikke reagerer når du trykker på en knapp. 4 Slå på kameraet igjen. kan du forsøke å tilbakestille kameraet på denne måten: 1 Åpne batteridekselet på undersiden av kameraet. 2 Vent minst 10 minutter med å sette inn igjen batteriene i kameraet.Kapittel 7: Problemløsing og støtte Dette kapittelet inneholder informasjon om disse emnene: ! ! ! ! ! ! Tilbakestille kameraet Mulige problemer.

er feil satt inn eller mangler. og at den er koblet til et nettuttak. ! Forsikre deg om at batteriene er riktig satt inn (side 17). Prøv med nye eller oppladete batterier. batteriene kan være helt utladet. Hvis du må bruke alkaliske batterier. Tilbakestill kameraet ved å fjerne batteriene og deretter sette dem inn igjen (side 97). 98 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .Problemer og løsninger Problem Mulig årsak Løsning ! Batterinivået kan være lavt.Forsikre deg om at HP vekseladapter virker strømadapter ikke er ødelagt. ikke koblet til kameraet. ! Ikke bruk vanlige alkaliske batterier. Kameraet har sluttet å virke. Hvis du bruker Forsikre deg om at HP HP vekselstrøm. eller er ikke koblet til en stikkontakt. ikke som den skal. eller Kameraet slår Batteriene seg ikke på.vekselstrømadapter er koblet til adapter. er utladet. HP vekselstrøm. bruk høykvalitets “ultra”. Du får best resultat med litiumbatterier for foto eller oppladete NiMH-batterier. virker ikke. er det kameraet og til et nettuttak.eller “premium”-batterier.

Problem Mikrodisplayet i søkeren slås ikke på når jeg setter øyet inntil.

Mulig årsak Øyestartføleren oppdager ikke at du ser gjennom søkeren (dette kan skje ved bruk av briller).

Løsning Slå Eye Start (øyestart)-føleren Off (av) på menyen Setup (oppsett) (side 88). Da vil enten bildeskjermen eller mikrodisplayet alltid være på (du kan veksle mellom dem ved å trykke på Levende visning ).

Øyestartføleren ! Trykk på Levende visning er slått av. for å slå på mikrodisplayet
manuelt.
! Slå Eye Start (øyestart)-føleren

On (på) på menyen Setup (oppsett) (side 88).

Strøm/ minnelampen blinker som om batteriene lades, men det er ikke batterier i kameraet. Batterimåleren går ofte opp og ned.

Ikke gjør noe som helst. Kameraet merker ikke at Blinkingen er ufarlig og skal det ikke er satt stoppe etter 5 til 30 minutter. inn batterier.

Se Batterimåler på side 130 for å Kameraets få en fullstendig forklaring. forskjellige driftsmoduser krever ikke like mye strøm.

Kapittel 7: Problemløsing og støtte

99

Problem

Mulig årsak

Løsning
! Bruk mikrodisplayet i stedet for

Jeg må skifte Utstrakt bruk av bildeskjermen kamerabatterier ofte. til Live View (levende visning), videoopptak, overdreven bruk av blits og overdreven zooming krever mye batteristrøm. Kameraet fungerer ikke godt med vanlige alkaliske batterier. NiMHbatteriene du bruker, er ikke riktig ladet.

bildeskjermen når det er mulig, og spesielt hvis du bruker alkaliske batterier. ! Bruk zoom bare når det er nødvendig. ! Bruk AUTO FLASH (automatisk blits) i stedet for FLASH ON (blits på). ! Bruk HP vekselstrømadapter til å drive kameraet hvis du bruker bildeskjermen over en lengre periode.

Ikke bruk vanlige alkaliske batterier. Du får best resultat med litiumbatterier for foto eller oppladete NiMH-batterier. Hvis du må bruke alkaliske batterier, bruk høykvalitets “ultra”- eller “premium”-batterier (side 129). Når NiMH-batterier er helt nye eller ikke har vært brukt på flere måneder, vil de ikke komme opp i optimal kapasitet før de er blitt ladet og deretter fullstendig utladet (brukt) 4 til 5 ganger (side 131). NiMH-batterier lader seg ut av seg selv når de ikke er i bruk, og når de ikke er satt inn i kameraet. Så hvis du ikke har brukt dem på en uke eller mer, kan det være en fordel å lade dem (side 131).
brukerhåndbok til hp photosmart 945

NiMH-batterier har blitt utladet av seg selv fordi de ikke har vært brukt i det siste.
100

Problem Kameraets batterier vil ikke lades.

Mulig årsak

Løsning

Det er ikke satt Sett inn NiMH-batterier. Litiuminn oppladbare og alkaliske batterier kan ikke lades opp (side 129). batterier. Batteriene er allerede oppladet. Batterispenningen er for lav til at lading kan starte. Batterilading starter ikke hvis batteriene nylig er ladet. Forsøk å lade dem etter at de har vært brukt en stund. Kameraet vil ikke forsøke å lade batterier som kan være skadet eller overutladet. Ta batteriene ut av kameraet og lade dem i en ekstern batterilader, og prøv dem deretter på nytt i kameraet. Hvis dette ikke går, er det sannsynlig at ett eller flere av batteriene er dårlige. Kjøp nye NiMH-batterier og prøv på nytt. Bruk kun en HP vekselstrømadapter som er godkjent for bruk med dette kameraet (side 135). NiMH-batterier svekkes over tid, og det kan oppstå feil. Hvis kameraet oppdager problemer med batteriene, starter det ikke ladingen, eller stopper ladingen for tidlig. Kjøp nye batterier. Forsikre deg om at batteriene er riktig satt inn (side 17).

Det er feil vekselstrømadapter som brukes. Batteriene er skadet eller dårlige.

Batteriene er ikke riktig satt inn.

Kapittel 7: Problemløsing og støtte

101

eller i enkelte tilfeller for å slå bildeskjermen av hvis den er på. Skift ut eller lad opp batteriene. Kameraet har sluttet å virke. er det bare for å slå på bildeskjermen hvis den er avslått. 102 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Kameraet er slått av eller har slått seg av selv. Tilbakestill kameraet ved å fjerne batteriene og deretter sette dem inn igjen (side 97). Mulig årsak Løsning Slå på kameraet. Kameraet er koblet til en datamaskin. Hvis de virker.Problem Kameraet reagerer ikke når jeg trykker på en knapp. De fleste av kameraknappene reagerer ikke når kameraet er koblet til en datamaskin. Batteriene er utladet.

Kameraet bruker en blitsinnstilling med reduksjon av røde øyne. ! Kontroller at fokushjelpelampen er stilt på Auto (automatisk) (side 89). Motivet er mørkt og ! Hvis bruk av blits ikke er mulig. bruker du stativ for å holde kameraet tar en kameraet støtt under den lange lang eksponeringstiden. Det tar lengre tid å ta et bilde med reduksjon av røde øyne på. Sørg for at de du fotograferer venter på det andre blitset. Kapittel 7: Problemløsing og støtte 103 . Lukkeren forsinkes på grunn av det ekstra blitset. eksponering. ! Bruke blitsen. Mulig årsak Løsning Bruk fokuslås (side 25).Problem Det tar lang tid fra jeg trykker på lukkerknappen til kameraet tar bildet. Kameraet trenger tid på å låse fokus og eksponering.

Overfør bildene fra kameraet til datamaskinen din. Du kan også bytte ut kortet med et nytt. Minnekortet er ikke satt inn. MACRO (makro) fokusering og kan ikke ta bilde før det klarer å fokusere. Blitsen lader opp. Sett inn minnekortet. side 26). Minnekortet er fullt. Mulig årsak Du trykte ikke hardt nok på Lukkerknappen. Løsning Trykk Lukker-knappen helt ned. Vent noen få sekunder på at kameraet blir ferdig med å behandle det siste bildet før du tar et nytt. Vent til blitsen er oppladet før du tar bilder.eller nærbildeavstanden (side 36). Kameraet er stilt inn på å bruke fokuslås. Kameraet er fortsatt opptatt med å lagre det siste bildet du tok. ! Fokuser kameraet på nytt (forsøk Minnekortet er låst. Skyv låsetappen på minnekortet til åpen stilling. og slett deretter alle bildene på minnekortet. - ! Kontroller at fotoobjektet er innenfor makro. 104 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .Problem Kameraet tar ikke bilde når jeg trykker på lukkerknappen.

Still inn kameraet på MACRO (makro) -.Problem Bildet er uskarpt. ! Kontroller at fokusklammene blir Kameraet grønne før du tar bildet fokuserte på feil (side 25). slik at bildet blir uklart på mikrodisplayet. og du må bruke stativ). gjenstand. Diopterkontrollen er ikke riktig innstilt. bruk stativ. (side 37). Juster diopterkontrollen slik at informasjonsoverleggene på mikrodisplayet kommer i bedre fokus (side 20). Se etter -ikonet på det aktive displayet (dette betyr at det er nesten umulig å holde kameraet støtt.). ikke bildeskjermen. fokusering. Det berører heller ikke fokus for bildet som tas. og forsøk å ta bildet på nytt (side 36. Hold kameraet i ro mens du Du beveget kameraet mens trykker på Lukker-knappen. 105 Kapittel 7: Problemløsing og støtte . Mulig årsak Lyset er svakt og blitsen er satt til Løsning I svakt lys trenger kameraet lengre eksponeringstid. NORMAL (normal) eller INFINITY (uendelig) FLASH OFF (blits av) . kunne ikke ! Bruk søkeprioritet for fokus fokusere. Dette berører bare fokus på mikrodisplayet. forbedre lysforholdene eller åpne blitsen og still den på FLASH ON (blits på) (side 32). Kameraet har feil fokusinnstilling for motivet. Bruk stativ for å holde kameraet i ro. eller du tok bildet. eller ! Bruk fokuslås (side 25).

naturlig eller kunstig lyskilde ! Unngå å rette kameraet direkte mot en kraftig lyskilde. ! Beveg deg bort fra fotoobjektet og bruk zoom for å få det samme utsnittet. solrik dag. kompensasjon) (side 43). som for eksempel en svart hund i en svart sofa. Mulig årsak Blitsen ga for mye lys. slik at bildene virker for lyse. ! Bruk Digital Flash (digital blits) (side 50). ! Reduser innstillingen for EV Compensation (EVkompensasjon) (side 43). Løsning ! Slå blitsen av (side 32). eller mot enn blitsen ga en reflekterende overflate på en for mye lys.Problem Bildet er for lyst. Motivet hadde Reduser innstillingen for mange mørke EV Compensation (EVgjenstander. Bildeskjermen er stilt inn for utendørs visning. Endre innstillingen for LCD Brightness (LCD-lysstyrke) på menyen Setup (oppsett) til Indoor (innendørs) for å få en mer passende lysstyrke på bildeskjermen. 106 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . ! Prøv å ta bildet fra en annen En annen vinkel.

! Endre innstillingen for EV Compensation (EVkompensasjon) (side 43). forsøk å bruke innstillingen FLASH OFF (blits av) (side 32). ! Bruk digital blits (side 50). ! Pass på at motivet er innenfor blitsens rekkevidde (se Tillegg C: Spesifikasjoner på side 145). ! Bruk innstillingen FLASH ON Det er en lyskilde bak fotoobjektet. Løsning ! Vent til de naturlige lysforholdene blir bedre. ! Bruk blitsenheten (side 32). som vil kreve en lengre eksponering (bruk stativ). ! Øk innstillingen for EV Compensation (EVkompensasjon) (side 43).Problem Bildet er for mørkt. Motivet hadde Øk innstillingen for EV Compensation (EVmange gjenstander kompensasjon) (se side 43). men motivet var for langt unna. (side 32) til å (blits på) belyse fotoobjektet. ! Bruk Digital Flash (digital blits) (side 50). som for eksempel en hvit hund i snø. Blitsen var på. Kapittel 7: Problemløsing og støtte 107 . Mulig årsak Det var for lite lys. med lyse farger. ! Sørg for indirekte belysning. ! Bruk Digital Flash (digital blits) (side 50). Hvis det er det.

Fjernsynsapparatet er ikke satt i riktig inndatamodus. ! Utfør kameraets Et tregt selvdiagnostiseringstest minnekort eller (side 120) for å teste hastigheten for mange til minnekortet. Datoen eller klokkeslettet som vises. forstørring.og Fjernsynsvideokablene apparatet er byttet om. eller tidssonen er endret. Kameraet reagerer svært tregt ved forsøk på å vise bilder. handlinger som å bla gjennom bilder. viser ikke bilder når jeg kobler til kameraet.til den andre verdien (side 94). Audio. Endre innstillingen for TV Kameraet er stilt inn på feil Configuration (TV-konfigurasjon) fjernsynssignal. 108 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . er feil. Se i brukerhåndboken til fjernsynsapparatet for å sette det til å motta video. Datoen eller klokkeslettet er stilt inn feil. Still inn dato og klokkeslett med alternativet Date & Time (dato og klokkeslett) på menyen Setup (oppsett) (side 92).eller inndatasignaler.Problem Mulig årsak Løsning Forsøk å bytte om på audio. sletting og så videre.og videokablene på baksiden av apparatet (de røde og gule kontaktene på kabelen fra kameraet eller dokkingstasjonen til fjernsynsapparatet). format. bilder på et ! Se avsnittet om lagringskort på kort kan side 147 for å få tips om påvirke minnekort.

Ett eller flere batterier er kortsluttet eller alvorlig overutladet.) Camera is shutting down. batteriene er defekte eller det er ikke satt inn batterier i kameraet. (Batterier oppbrukt. Forsøk å lade batteriene noen ganger. må du kjøpe nye batterier og prøve igjen. Det oppstod en feil under lading. Kapittel 7: Problemløsing og støtte 109 . eller bruk HP vekselstrømadapter (ekstrautstyr). Hvis det ikke hjelper. feil vekselstrømadapter brukes. (Kameraet avslutter. Kjøp nye batterier. Løsning Skift eller lad opp batteriene.) Batteries are defective (Batteriene er defekte) Batteries cannot be charged (Batteriene kan ikke lades) Mulig årsak Batterinivået er for lavt til at kameraet kan brukes.Feilmeldinger på kameraet Melding Batteries depleted. det oppstod strømbrudd under lading.

eller er ikke et minnekort som støttes.) NO CARD IN CAMERA (Ikke kort i kameraet) Sett inn et minnekort. Bytt ut minnekortet. (Kortet er uformatert) Press OK to format card (Trykk på OK for å formatere kortet) CARD HAS WRONG FORMAT (Kortet har feil format) Press OK to format card (Trykk på OK for å formatere kortet) Unable to format (Kan ikke formatere) Minnekortet er formatert for en annen enhet. (Minnekortet er låst) 110 Skyv låsetappen på minnekortet til åpen stilling. for eksempel en MP3-spiller. Formater minnekortet på nytt (ta kortet ut av kameraet hvis du ikke ønsker å formatere det på nytt). brukerhåndbok til hp photosmart 945 . CARD IS LOCKED Minnekortet er låst. Løsning Forsikre deg om at minnekortet er av riktig type for ditt kamera.Melding UNSUPPORTED CARD (Kortet støttes ikke) Mulig årsak Kortet i minnesporet er ikke et minnekort. Minnekortet må CARD IS UNFORMATTED formateres. Minnekortet er ødelagt. Det er ikke satt inn noe minnekort i kameraet. (Se Tillegg C: Spesifikasjoner på side 145. Formater minnekortet (ta kortet ut av kameraet hvis du ikke ønsker å formatere det).

CARD FULL (Kort Det er ikke nok fullt) plass til å lagre flere bilder på det minnekortet. Du kan også bytte ut kortet med et annet. Det tar lengre tid å lade opp blitsen når batteriene er svake og motivet er mørkt. formatere det (se side 69). er det trolig ødelagt. PROCESSING.Melding Mulig årsak Løsning Overfør bilder fra kameraet til datamaskinen din. problemer med ! Forsikre deg om at å lese kortet. må du kanskje bytte ut eller lade opp batteriene.) Kameraet behandler data. Hvis det er av eller av en type riktig type. Vent noen få sekunder til kameraet er ferdig før du tar et nytt bilde eller trykker på en annen knapp. forsøker du å som ikke støttes.. CHARGING FLASH (Lader blitsen) Kapittel 7: Problemløsing og støtte 111 . CARD IS UNREADABLE (Kortet kan ikke leses) ! Forsøk å slå kameraet av Kameraet har og deretter på igjen. Kameraet lader opp blitsen. Hvis det ikke vil formateres.. Hvis du får denne meldingen ofte. Bytt ut minnekortet. som for eksempel å lagre det siste bildet du tok. (Behandling pågår.. og slett deretter alle bildene på minnekortet (se side 69). minnekortet er av riktig Minnekortet kan type for ditt kamera (se være ødelagt side 147)..

112 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Gå lenger bort fra fotoobjektet (innenfor rekkevidden for MACRO (makro) -fokusering . FOCUS TOO CLOSE (Fokus er for nært) Fokuseringsavstanden er nærmere enn kameraet klarer å fokusere i MACRO (makro)-modus. - Kameraet klarer ! Bruk fokuslås (side 25). se side 36). Fokuseringsavstanden er nærmere enn kameraet klarer å fokusere uten å være i MACRO (makro)-modus. ! Pass på at kameraet er innenfor rekkevidden for muligens på grunn av for liten MACRO (makro) kontrast. se side 36). utenfor unna) ! Gå nærmere fotoobjektet fokuseringsog blinkende (innenfor rekkevidden for området for MACRO (makro) MACRO fokusering . fokusering (side 36). (makro)-modus. Blinkende Still inn kameraet på MACRO (makro) fokusering eller gå lengre unna. MACRO fokusere) (makro)-modus.Melding Mulig årsak Løsning ! Still inn kameraet på FOCUS TOO FAR FokuseringsNORMAL (normal) avstanden er (Fokus for langt fokusering. UNABLE TO Sikt på en del av motivet FOCUS (Kan ikke ikke å fokusere i som er lysere.

tatt ut før ! Vent alltid til strøm/ kameraet var minnelampen lyser grønt ferdig med å før du tar ut kortet fra skrive til kortet.Melding LOW LIGHT UNABLE TO FOCUS (Lite lys. ERROR SAVING IMAGE (Feil ved lagring av bilde) F-number and shutter speed turn red in Live View (F-tallet og lukkerhastigheten blir rød ved levende visning) Kameraet er utenfor rekkevidden for den valgte blenderåpningen eller lukkerhastigheten. Sikt på en del av motivet som er lysere. kameraet. Minnekortet var ! Kontroller om tappen på siden av minnekortet er i halvlåst eller ble helt ulåst stilling. ! Velg en annen blenderåpning ved bruk av eksponeringsmodusen Aperture Priority Av (Av-blenderprioritet). og bildet vil sannsynligvis bli uklart på grunn av den lange eksponeringen som kreves. ! Velg en annen lukkerhastighet ved bruk av eksponeringsmodusen Shutter Priority Tv (Tv-lukkerprioritet). fokuslås (side 25). ! Kontroller at fokushjelpelampen er stilt på ! Bruk (side 89). eller bruk stativ. kan ikke fokusere) Mulig årsak Motivet er for mørkt og kameraet klarer ikke å fokusere. Kapittel 7: Problemløsing og støtte 113 . Løsning ! Sørg for en ekstra lyskilde. Auto (automatisk) (advarsel om kameraristing) Det er dårlig lys Bruk blitsen (side 32).

Last ned tatt med et annet bildet til datamaskinen kamera eller en og forsøk å åpne det ødelagt bildefil. noterer du feilkoden og ringer HP Support (se side 121). som kan skyldes at kameraet ikke ! Du må ikke ta ut minnekortet mens avslutter kameraet er slått på. Forsikre deg om at kameraet er tilkoblet en skriver eller datamaskin som støttes. forsøker du å tilbakestille kameraet (se side 97).Melding Cannot display image (Kan ikke vise bilde) Mulig årsak Løsning Muligens et bilde ! Bildet kan fremdeles være i orden. Hvis problemet vedvarer. Kameraet er tilkoblet en USBenhet som det ikke gjenkjenner. med HP-programvaren. Kameraet kan ha Slå kameraet av og deretter på igjen. Camera has experienced an error (Det har oppstått en feil i kameraet) Unknown USB device (Ukjent USB-enhet) 114 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Hvis et fastvaredette ikke løser problemet. problem. ordentlig.

Lukk skriverens toppdeksel. Printer top cover Skriveren er åpen. Skriveren støttes Unsupported printer (Skriveren ikke. Hvis det ikke hjelper. skriverens fotoskuff. forbindelse mellom kameraet ! Kontroller at kabelen er tilkoblet mellom skriveren og skriveren. støttes ikke) Koble kameraet til en skriver som støttes. og kameraet eller HP 8881 dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr).Melding Unable to communicate with printer (Kan ikke kommunisere med skriver) Mulig årsak Løsning ! Kontroller at skriveren er Det er ingen slått på. Slå skriveren av og deretter på igjen. Koble til kameraet igjen. for eksempel en HP Photosmart-skriver eller en annen HP-skriver med USB-port på frontpanelet. Photo tray is engaged (Fotoskuffen er opptatt) Frigjør skriverens fotoskuff Den valgte papirstørrelsen eller endre til en annen kan ikke brukes i papirstørrelse. slår du kameraet av og kobler det fra. og slå det på. Du kan også koble kameraet til en datamaskin og skrive ut fra den. is open (Skriverdekselet er åpent) Kapittel 7: Problemløsing og støtte 115 .

Det har oppstått Slå av skriveren. og slå skriveren av og på igjen. Trykk på OK på kameraet for å gå tilbake til skjermbildet Print Setup (utskriftsoppsett) og velge en papirstørrelse som skriveren kan håndtere. trykk deretter på OK eller Fortsett på skriveren. eller skrivervognen har kjørt seg fast. Skriveren er tom Legg papir i skriveren og for papir. Løs papirstoppen og slå på en papirstopp skriveren. Trykk på OK på kameraet for å gå tilbake til skjermbildet Print Setup (utskriftsoppsett) og velge en kopistørrelse som får plass på papiret. selected paper size (Valgt kopistørrelse er større enn valgt papirstørrelse) Selected paper size is too big for printer (Valgt papirstørrelse for stor for skriver) Den valgte papirstørrelsen er større enn maksimumsstørrelsen som støttes av skriveren. Selected print size Kopistørrelsen er for stor for is larger than papirstørrelsen. eller har patron av feil type.Melding Incorrect or missing print cartridge (Blekkpatron mangler eller er feil) Printer has a paper jam (Papirstopp i skriver) eller The print carriage has stalled (Skrivervognen har kjørt seg fast) Printer is out of paper (Skriveren mangler papir) Mulig årsak Skriveren mangler skriverpatron. 116 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Løsning Sett inn en ny skriverpatron.

Melding Borderless printing is only supported on photo paper (Utskrift uten kanter støttes bare på fotopapir) Mulig årsak Du forsøkte å skrive ut et bilde uten kanter på vanlig papir. Løsning Legg fotopapir i skriveren eller trykk på OK på kameraet for å gå tilbake til skjermbildet Print Setup (utskriftsoppsett) og velge en mindre kopistørrelse. Send til utskrift på nytt. printer (Utskrift uten kanter støttes ikke på denne skriveren) Printing cancelled Utskriftsjobben (Utskrift avbrutt) ble avbrutt. Skriveren støtter Borderless ikke utskrift uten printing is not supported on this kanter. Kapittel 7: Problemløsing og støtte 117 . Trykk på OK på kameraet for å gå tilbake til skjermbildet Print Setup (utskriftsoppsett) og velge en mindre kopistørrelse. Trykk på OK-knappen på kameraet.

Løsning Prøv å koble kameraet direkte til datamaskinen. det er fullt eller låst. gjør plass på minnekortet eller lås det opp ved å skyve låsetappen til åpen stilling. Prøv å koble kameraet direkte til en HP Photosmart-skriver eller en HP-skriver med USB-port på frontpanelet. Sett inn et minnekort.Feilmeldinger på datamaskinen Melding Feil på forbindelse mellom bildebehandlingsenhet og datamaskin Programvaren får ikke hentet Share (dele)-menyinformasjon fra kameraet Mulig årsak Kameraet kan være koblet til datamaskinen via en USB-hub. av. Datamaskinen må skrive filer til minnekortet under oppsettet av HP Instant Share. Slik kan du få bekreftet om bildet. Kameraet virker ikke. Datamaskinen finner ikke tilkoblet kamera Kameraet er slått Slå på kameraet. eller koble fra andre enheter som er tilkoblet USB-huben. og skriv ut et bilde. USB-forbindelsen og USB-kabelen virker som de skal. men minnekort mangler. minnekortet. Kabelen er ikke ordentlig koblet til. Forsikre deg om at kabelen er ordentlig koblet til datamaskinen og kameraet. 118 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .

Minnekortet er låst. men datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet som et digitalkamera. Koble kameraet direkte til Kameraet er en USB-port på koblet til datamaskinen. 119 . Løsning Endre innstillingen for USB Configuration (USBkonfigurasjon) til Disk Drive (diskstasjon) på menyen Setup (oppsett) (side 93). Du bruker HP 8881 dokkingstasjon for kamera og glemte å trykke på Lagre/skriv ut-knappen. Feil på USBforbindelsen. og huben er ikke kompatibel med kameraet.Melding Datamaskinen finner ikke tilkoblet kamera (fortsettelse) Mulig årsak Kameraet er satt på innstillingen Digital Camera (digitalkamera) på menyen USB Configuration (USB-konfigurasjon) til menyen Setup (oppsett). På den måten kan kameraet fremstå som en diskstasjon på datamaskinen. slik at du enkelt kan kopiere bildefilene fra kameraet til harddisken på datamaskinen. Skyv låsetappen på minnekortet til åpen stilling. Kapittel 7: Problemløsing og støtte Trykk på Lagre/skriv utknappen på dokkingstasjonen. Start datamaskinen på nytt. datamaskinen via en USB-hub.

MF 120 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . 1 Slå av kameraet. og du må kontrollere om kameraet gjorde det riktig. Disse delene av kameraet blir testet: blitsen. 4 Følg den enkle veiledningen på bildeskjermen for å utføre settet med tester. MERK Testene finnes bare på engelsk. minnekort og SDRAM. lydavspilling. 2 Hold nede Blits-knappen på baksiden av kameraet. må du notere hvilke. lysdiodene (LED). slik at du kan gi denne informasjonen videre når du kontakter HP Support. slår du bare kameraet av. mens andre tester vil få kameraet til å gjøre noe. 3 Slå på kameraet mens du fortsatt trykker på Blits-knappen. Da skal du få et blått skjermbilde med tittelen CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (selvdiagnostisering av kamera) frem på bildeskjermen. lydopptak. Enkelte tester vil fortelle om kameraet klarte testen eller ikke. Det tar bare noen få minutter å utføre hele settet med tester. mikrodisplayet.Kameraets selvdiagnostiseringstester Hvis du tror at kameraet kan være ødelagt eller ha en eller annen feilfunksjon. finnes det et diagnostiseringsprogram (et sett med elleve forskjellige tester) som du kan kjøre på kameraet for å finne ut av problemet. LCD-fargene. Hvis noen av testene avslører feil. 5 Hvis du vil avslutte diagnostiseringsprogrammet på noe punkt. levende visning. knappene.

en beskrivelse av supportprosessen og supporttelefonnumre.Få hjelp Dette avsnittet inneholder supportinformasjon om ditt digitalkamera.com eller www. med informasjon om supportnettsteder.hp.photosmart.com/support. som starter på side side 98. drivere og programvareoppdateringer på www.og programvareoppdateringer og supportmeldinger ! ! Supportprosess HPs supportprosess virker mest effektivt hvis du utfører disse trinnene i angitt rekkefølge: 1 Gå gjennom problemløsingsavsnittet i denne brukerhåndboken.hp. kan du få tak i en mengde informasjon om digitalkameraet ditt. Hvis du har tilgang til Internett. 2 Gå til nettstedet HP Consumer Care Center for å få support.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv. HP-nettsted om tilgjengelighet Kunder med funksjonshemninger kan få hjelp ved å besøke www.hp. Kapittel 7: Problemløsing og støtte 121 . driver. HP Photosmart-nettsted Besøk www. Besøk HPs nettsted for produkthjelp.hp.com/ photosmart for å finne følgende informasjon: ! ! Tips for mer effektiv og kreativ bruk av kameraet Oppdateringer til drivere og programvare for HP digitalkamera Registrer produktet ditt Abonner på nyhetsskriv.

så vi anbefaler at du besøker HP-nettstedet jevnlig for å finne ny informasjon om tjenester og levering. tysk. koreansk. kan du koble deg til HP via e-post ved å gå til www. 4 Kontakt din lokale HP-forhandler. HP arbeider kontinuerlig med å forbedre telefonsupporttjenestene. japansk.Kundesupport er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk. nederlandsk. Hvis du har tilgang til Internett.hp. (Supportinformasjon for Danmark. 5 Ta kontakt med HP Consumer Care Center for support per telefon. Support via e-post er tilgjengelig på språkene som er oppført på nettstedet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av noen av alternativene ovenfor. fransk. Hvis digitalkameraet har en maskinvarefeil. svensk. For å få raskere service bør du ha følgende opplysninger for hånden: • Digitalkameraets modellnummer (finnes foran på kameraet) • Digitalkameraets serienummer (finnes på undersiden av • Datamaskinens operativsystem • Digitalkameraets programvareversjon (finnes på etiketten på • Meldinger som ble vist da problemet oppstod 122 brukerhåndbok til hp photosmart 945 CD-platen) kameraet) . Besøk følgende nettsted for å finne detaljer og betingelser for telefonsupport i ditt land eller din region: www. Service er gratis i digitalkameraets garantiperiode. ringer du til HP mens du sitter foran datamaskinen og digitalkameraet. spansk.) 3 Besøk HP e-support.com/support. Finland og Norge er bare tilgjengelig på engelsk. forenklet kinesisk. italiensk. tradisjonelt kinesisk.com/ support. Du vil motta et personlig svar fra en HP Consumer Care-tekniker.hp. portugisisk. tar du det med til din lokale HPforhandler for å få hjelp.

Telefonsupport i USA er tilgjengelig på både engelsk og spansk 24 timer i døgnet. Ring (800) 4746836. Steder Afrika Stillehavsområdet av Asia Canada Europa Latin-Amerika Midtøsten USA Periode med gratis telefonsupport 30 dager 1 år 1 år 1 år 1 år 30 dager 1 år Telefonsupport i USA Support er tilgjengelig både i og etter garantiperioden. som kan hjelpe deg med å finne ut om det er nødvendig med service. Hvis du mener at HP-produktet trenger service. og belastes kredittkortet ditt. ringer du til HP Consumer Care Center. Telefonsupport er gratis fra kjøpedatoen og i angitt periode. såfremt ikke annet er angitt. Etter garantiperioden kan du ringe (800) 474-6836.00 per sak.Gjeldende vilkår for HPs telefonsupport kan endres uten varsel. Kapittel 7: Problemløsing og støtte 123 . 7 dager i uken (tidene kan endres uten varsel). I garantiperioden er telefonsupport gratis. Kostnadene er $ 25.

com/support.34/min) Hellas +30 10 60 73 603 Irland 1890 923902 Israel +972 (0) 9 830 4848 Italia 848 800 871 Luxembourg 900 40 006 (fransk) 900 40 007 (tysk) Marokko +212 224 04747 Nederland 0900 2020 165 (Euro 0.Telefonsupport i Europa. Besøk følgende nettsted for å finne detaljer og betingelser for telefonsupport i ditt land eller din region: www. Midtøsten og Afrika Telefonnumre og politikk for HP Consumer Support kan endres.hp. Algerie +213 (0)61 56 45 43 Bahrain +973 800 728 Belgia 070 300 005 (nederlandsk) 070 300 004 (fransk) Danmark +45 70202845 De forente arabiske emirater 800 4910 Egypt +20 02 532 5222 Finland +358 (0) 203 66 767 Frankrike +33 (0) 892 6960 22 (Euro 0.10/minutt) Norge +47 815 62 070 Polen +48 22 865 98 00 124 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .

Petersburg) Saudi-Arabia +966 800 897 14440 Slovakia +421 2 6820 8080 Spania 902 010 059 Storbritannia +44 (0) 870 010 4320 Sveits 0848 672 672 (tysk.Portugal 808 201 492 Romania +40 1 315 44 42 Russland +7 095 797 3520 (Moskva) +7 812 346 7997 (St. fransk.12/min) Ukraina +7 (380 44) 490-3520 Ungarn +36 (0) 1 382 1111 Østerrike +43 (0) 820 87 4417 Kapittel 7: Problemløsing og støtte 125 .08 CHF/ lite trafikk — 0.04 CHF) Sverige +46 (0) 77 120 4765 Sør-Afrika 086 000 1030 (i Sør-Afrika) +27-11 258 9301 (utenfor Sør-Afrika) Tsjekkia +42 (0) 2 6130 7310 Tunis +216 1 891 222 Tyrkia +90 216 579 71 71 Tyskland +49 (0) 180 5652 180 (Euro 0. italiensk — Tidspunkt med mye trafikk — 0.

Annen verdensomspennende telefonsupport Telefonnumre og politikk for HP Consumer Support kan endres. Argentina +54 0 810 555 5520 Australia +61 (3) 8877 8000 (eller lokalt (03) 8877 8000) Brasil +55 (11) 3747 7799 (São Paulo-området) +55 0800 157751 (utenom São Paulo-området) Canada +1 905 206 4663 (i garantiperioden) +1 877 621 4722 (etter garantiperioden) Chile +56 800 22 5547 (for næringsvirksomheter) +56 800 360 999 (for privatpersoner) Colombia +57 9 800 114 726 Filippinene +63 (2) 867 3551 Guatemala +502 1 800 999 5105 Hongkong SAR +852 3002 8555 India 1 600 112267 eller +91 11 682 6035 (hindu og engelsk) Indonesia +62 (21) 350 3408 Japan 0570 000 511 (i Japan) +81 3 3335 9800 (utenfor Japan) Kina +86 (21) 3881 4518 Korea. republikken +82 (2) 3270 0700 (Seoul) 0 80-999-0700 (utenfor Seoul) 126 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Besøk følgende nettsted for å finne detaljer og betingelser for telefonsupport i ditt land eller din region: www.hp.com/support.

Malaysia +60 1 800 805 405 Mellom-Amerika og Karibien +1 800 711 2884 Mexico +52 58 9922 (Mexico by) +52 01 800 472 6684 (utenfor Mexico by) New Zealand +64 (9) 356 6640 Peru +51 0 800 10111 Puerto Rico +1 877 2320 589 Singapore +65 6272 5300 Taiwan +886 0 800 010055 Thailand +66 (2) 661 4000 USA +1 (800) 474-6836 Venezuela +58 0 800 4746 8368 Vietnam +84 (0) 8 823 4530 Kapittel 7: Problemløsing og støtte 127 .

128 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .

eller “premium”-typer i stedet for vanlige alkaliske batterier.Tillegg A: Batterier og kameratilbehør Håndtere batterier Kameraet bruker fire AA-batterier. Tabellen nedenfor viser hvordan forskjellige typer batterier gjør det i ulike scenarioer: Type bruk Mest økonomisk (mer enn 30 bilder per måned) Mest økonomisk (mindre enn 30 bilder per måned) Mye bruk av blits. hyppige bilder Mye bruk av video Mye bruk av levende visning Lengst batteritid totalt sett Lav temperatur/vinterbruk Sjelden bruk (uten dokkingstasjon) Sjelden bruk (med dokkingstasjon) Mulighet til å lade batterier Alkalisk Dårlig Bra Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Bra Bra Nei Litium for foto Bra Godt Godt Godt Godt Godt Godt Godt Godt Nei NiMH Godt Bra Godt Godt Godt Bra Bra Bra Godt Ja Tillegg A: Batterier og kameratilbehør 129 . bruk høykvalitets “ultra”. Hvis du må bruke alkaliske batterier. Du får best resultat med litiumbatterier for foto eller oppladbare NiMH-batterier.

Batterimåler Følgende batterinivåer kan vises på statusbildet i Live View (levende visning). i Playback (spill av) og når kameraet er koblet til en datamaskin eller skriver. Live View (levende visning) er deaktivert.. 130 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . anbefaler vi sterkt at du tar ut batteriene. Animert Kameraet bruker vekselstrøm og lader batteriene. Kameraet slår seg snart av. Batteriene har 10 til 35 prosent gjenværende batteritid. Når kameraet er slått av.MERK Hvis du ikke har tenkt å bruke kameraet på en stund (mer enn én måned). Blinker Kameraet bruker vekselstrøm (med fulle eller ikkeoppladbare batterier). Batteriene har mindre enn 10 prosent gjenværende batteritid. Batteriene har 35 til 65 prosent gjenværende batteritid. Batteriene er utladet. kommer batteriene seg igjen og den første måleravlesningen vil kanskje ikke være så nøyaktig som ved faktisk bruk. Ikon Beskrivelse Batteriene har 65 til 100 prosent gjenværende batteritid. batteri som fylles MERK Batterimåleren er mest nøyaktig etter noen få minutters bruk. Kameraet vil bli slått av.

Du vil muligens kunne merke de første gangene du bruker NiMH-batterier. som avspilling. og det fører til at ikonene for batterinivå viser lite strøm på batteriene fordi batteritiden i disse modusene er kort. Det skjer fordi enkelte driftsmoduser. stilles dato og klokkeslett til tidspunktet da kameraet sist ble brukt. Viktig å huske når du bruker NiMH-batterier: ! Første gang du bruker et sett med NiMH-batterier.Du vil kanskje legge merke til at ikonene for batterinivå noen ganger varierer med samme sett batterier. Hvis kameraet er uten batterier i mer enn 10 minutter. som levende visning og videoopptak. at brukstiden virker kortere enn du hadde forventet. må du sørge for å fullade dem før du bruker dem i kameraet. blinker strøm/minnelampen på baksiden av kameraet grønt. kan ikonet for batterinivå gå opp igjen og angi at batteriene har mer tid igjen hvis du bruker denne modusen. beholdes datoog klokkeslettinnstillingene i omtrent 10 minutter. Batteriene er fulladet etter 15 timer når de lades med HP vekselstrømadapter eller dokkingstasjon. Når batteriene lades. Oppladbare batterier NiMH-batterier (nikkelmetallhydrid) kan lades opp med en batterilader. Ytelsen vil bedre seg og bli optimal etter at batteriene er blitt ladet og deretter fullstendig utladet (brukt) 131 ! Tillegg A: Batterier og kameratilbehør . Du kan bli bedt om å oppdatere datoen og klokkeslettet. bruker mye mer strøm enn andre moduser. NiMH-batterier kan også lades opp i kameraet hvis kameraet er koblet til ekstrautstyr som HP vekselstrømadapter eller HP 8881 dokkingstasjon for kamera. Når du skifter til en modus som krever mindre strøm. MERK Når du tar batteriene ut av kameraet.

Ikke sett innstillingen Auto Power Off (automatisk avslåing) på menyen Setup (oppsett) til Never (aldri) (side 91). kan det være en god ide å lade dem hver sjette til tolvte måned for å forlenge levetiden deres. Hvis du regner med mer enn gjennomsnittlig ett bilde hvert femte minutt. Dette reduserer antall ganger linsen må beveges ut og inn. ! Lad alltid opp alle fire NiMH-batteriene samtidig. Selv om du ikke bruker batteriene. skal du lade dem opp før du bruker dem. særlig hvis du bruker alkaliske batterier. Reduser gjentatt av/på-slåing. ! ! ! ! ! ! 132 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . ! Forlenge batteritiden ! Reduser bruken av Live View (levende visning) på bildeskjermen og video til et minimum. Bruk zoom bare når det er nødvendig. Bruk bildeskjermen minst mulig. Hvis de ikke har vært brukt på mer enn to uker. Kontroller at Eye Start (øyestart)-føleren er satt On (på) (side 88). Ett batteri med lavt strømnivå vil redusere brukstiden til de andre batteriene i kameraet. NiMH-batterier tappes når de ikke er i bruk. Bruk innstillingen AUTO FLASH (automatisk blits) i stedet for FLASH ON (blits på) (side 32). enten de er satt inn i et kamera eller ikke. Du kan bruke kameraet på vanlig måte for å utlade batteriene i denne “tilvenningsperioden”.fire eller fem ganger. Bruk søkerens mikrodisplay i stedet for bildeskjermen til å finne utsnittet. bør du la kameraet være på i stedet for å slå det av etter hvert bilde.

Hvis du ikke trykker på noen knapper i den uvirksomme tilstanden. Tidsutkobling for strømsparing For å spare batteristrøm slår det aktive displayet seg av automatisk hvis ingen knapper benyttes i løpet av 60 sekunder.! Bruk ekstrautstyr som HP vekselstrømadapter eller HP 8881 dokkingstasjon for kamera hvis kameraet skal være påslått i lengre tid. trykker du på en hvilken som helst knapp for å aktivere det igjen. hvis det ikke er koblet til en datamaskin. Tillegg A: Batterier og kameratilbehør 133 . vil kameraet slå seg av etter forsinkelsen du har oppgitt på menyen Auto Power Off (automatisk avslåing) (side 91). Når kameraet er i denne “uvirksomme” tilstanden. en skriver eller et fjernsynsapparat. eller når du overfører bilder til datamaskin eller skriver ut.

C8884B #UUS for det europeiske kontinentet.Kjøpe kameratilbehør Du kan kjøpe dette ekstrautstyret til kameraet fra din lokale forhandler eller online på www. C8884B #ABU for Storbritannia.6 V vekselstrømadapter og • Fire oppladbare NiMH-batterier • 32 MB SD-minnekort • Utvidbar polstret kameraveske HP Photosmart startsett for digitalkamera (Y1789B.lader • Fire oppladbare NiMH-batterier • Utvidbar polstret kameraveske batterier på to-fire timer biladapter) .6 V vekselstrømadapter) .com. #UUS for det europeiske kontinentet og #ABU for Storbritannia). C8889A #ABG for Australia og C8889A #AB1 for Korea) omfatter: • Hurtig batterilader (med 6. ! HP Photosmart 8881 dokkingstasjon for kamera (C8881A.6 V vekselstrømadapter HP Photosmart luksusstartsett for digitalkamera (C8889A #A2L i USA og Canada. #ABG for Australia og #AB1 for Korea) omfatter: • Hurtig batterilader (med 6. alternativ #A2L i USA og Canada.lader batterier på to-fire timer ! ! 134 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . alternativ #002 i resten av verden) omfatter: • Dokkingstasjon for kamera • Fire oppladbare NiMH-batterier • AV-kabel • USB-kabel for tilkobling til datamaskin eller skriver • 6.hpshopping. alternativ #A2L for USA og Canada.

38 mm) kontakt på kameraet.175 mm) plugg og passer i en 3/32-tommers (2. De bør være tilgjengelig på de samme utsalgsstedene som fører kortene som er nevnt ovenfor.6 V vekselstrømadapter (C8875A. alternativ #001 i USA og Canada. #002 for Europa.com) HP Photosmart polstret bæreveske (C8906A) HP AV-kabel for tilkobling til fjernsynsapparat (TV). var HP i ferd med å lansere kort på 256 og 512 MB på markedet.bare tilgjengelig i USA på www. Tillegg A: Batterier og kameratilbehør 135 . Du vil også trenge en adapterplugg som tar en 1/8-tommers (3.! HP Photosmart 6. ! ! MERK Du kan også bruke en hvilken som helst lydkabel med Y-adapter og doble RCA-plugger i en ende og 1/8tommers (3.hpshopping. New Zealand og Korea) HP støtter bare HP vekselstrømadaptere og annet ekstrautstyr som er uttrykkelig godkjent av HP) HP Photosmart SD-minnekort (du finner mer informasjon om minnekortene som støttes i Lagring på side 147) • 32 MB SD-kort (C8895A) • 64 MB SD-kort (C8896A) • 128 MB SD-kort (C8897A) Da dette gikk i trykken. Australia.til CF-kortadapter(C8885A . ! ! SD.175 mm) ministereokontakt i den andre.

136 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .

Tillegg B: Dokkingstasjon for kamera Komme i gang med dokkingstasjonen Ved hjelp av HP photosmart 8881 dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr) kan du på en enkel måte overføre bilder til datamaskinen. til toppen på • Sette inn oppladbare NiMH-batterier i kameraet • Koble dokkingstasjonen til en vekselstrømkilde • Koble dokkingstasjonen til en datamaskin. Fremgangsmåten omfatter: • Feste dokkinginnsatsen som fulgte med kameraet. Tillegg B: Dokkingstasjon for kamera 137 . Det kan ta opptil 15 timer å fullade batteriene. må du sørge for å fullade dem i kameraet før du bruker kameraet. Hvis du i tillegg har oppladbare batterier i kameraet (leveres sammen med dokkingstasjonen for kamera). skrive ut bilder direkte på skriveren og vise bilder og videoklipp på et fjernsynsapparat. skriver og/eller fjernsynsapparat dokkingstasjonen for kamera MERK Første gang du bruker de oppladbare batteriene. 1 Følg veiledningen på oppsettplakaten som fulgte med dokkingstasjonen for kamera. vil de bli ladet opp når kameraet står i dokkingstasjonen.

MF 138 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . Pass på BARE å bruke HP vekselstrømadapter og kablene som fulgte med dokkingstasjonen for kamera. Et skyvedeksel over kontaktene for skriver og datamaskin hindrer at du bruker begge kontaktene samtidig (dokkingstasjonen er ikke en USB-hub). i tillegg til eventuelle kabler som er festet til kameraet. 3 Sett kameraet i dokkingstasjonen med baksiden av kameraet vendt mot fronten av dokkingstasjonen. 2 Før du setter kameraet i dokkingstasjonen.og Photosmart-skrivere med USB-porter. MERK HP dokkingstasjon for kamera fungerer ikke uten vekselstrøm. Kobles til fjernsynsapparatet. Kobles til datamaskinen.Dokkingstasjonen for kamera har fire kontakter på baksiden: Ikon 6V Beskrivelse Kobles til en HP vekselstrømadapter. Kobles direkte til HP DeskJet. må du fjerne gummipluggen fra stasjonskontakten på undersiden av kameraet.

kameraet står i dokkingstasjonen. TV -knappen aktiverer TV-forbindelsen. så blir et AV-signal sendt til fjernsynsapparatet.kameraet står i dokkingstasjonen og stasjonen lader • Av . batteriene er fulladet (eller er ikke oppladbare).dokkingstasjonen har ikke strøm eller det står ikke noe kamera i stasjonen. kameraets batterier. Hvis lampen i denne knappen lyser.Lamper og knapper på dokkingstasjonen Dokkingstasjonen for kamera har en lampe nesten øverst på fronten som angir batteriladestatus. er forbindelsen mellom kameraet og datamaskinen eller skriveren aktiv. stasjonen har strøm og • Blinker . Når denne lampen er: • På . avhengig av hvilken enhet som er koblet til dokkingstasjonen for kamera. Hvis lampen blinker. som starter en visning av lysbilder fra kameraet. Hvis lampen blinker. ! Tillegg B: Dokkingstasjon for kamera 139 . To knapper på fronten av dokkingstasjonen aktiverer forbindelser til enhetene som angis av ikonene: ! Lagre/skriv ut -knappen aktiverer forbindelsen til datamaskinen eller skriveren. er dokkingstasjonen koblet til et fjernsynsapparat.

4 Når overføringsskjermbildet på datamaskinen viser Fullført. må kameraets USB Configuration (USB-konfigurasjon) være satt til Disk Drive (diskstasjon) på menyen Setup (oppsett) (se USB Configuration (USB-konfigurasjon) på side 93). Hvis du har satt opp programvaren for automatisk å overføre bilder fra kameraet. • HP Foto og bildebehandling-programvaren må være installert på datamaskinen (se Installere programvaren på side 21). • Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin. blir bildene automatisk overført til datamaskinen. 3 Trykk på Lagre/skriv ut -knappen på dokkingstasjonen. 140 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . må være festet på toppen av dokkingstasjonen (se oppsettplakaten til dokkingstasjonen). er bildene blitt lagret og delt. klikker du på Start overføring på Velkommen-skjermbildet. Bildene blir overført til datamaskinen. 2 Sett kameraet i dokkingstasjonen. • USB-kabelen må være koblet mellom dokkingstasjonen for kamera og datamaskinen. HP Bildeoverføring-programvaren vil starte på datamaskinen.Overføre bilder til datamaskin via dokkingstasjon 1 Kontroller følgende: • Dokkinginnsatsen som fulgte med kameraet. Hvis ikke. Du kan ta kameraet ut av dokkingstasjonen eller la det bli stående for å lade opp kamerabatteriene (hvis de er oppladbare). blir disse handlingene startet. Kameraet vil automatisk bli slått på. og strømkabelen være koblet til dokkingstasjonen (se oppsettplakaten til dokkingstasjonen). og hvis det finnes noen stillbilder som er merket for utskrift (side 64) eller for sending til HP Instant Share-mål (side 73).

• USB-kabelen må være koblet mellom dokkingstasjonen for kamera og skriveren. og bruker deretter knappene til å endre antall kopier av hvert bilde. og så følge veiledningen på skjermen for å starte utskrift. trykker du på OK på kameraet for å starte utskriften.Skrive ut bilder via dokkingstasjonen 1 Kontroller følgende: • Dokkinginnsatsen som fulgte med kameraet. Når du er fornøyd med bildene du har valgt. 2 Sett kameraet i dokkingstasjonen. 4 Hvis alle innstillingene på menyen Print Setup (utskriftsoppsett) ser riktige ut. Tillegg B: Dokkingstasjon for kamera 141 . vises Images: ALL (bilder: alle). blar gjennom bildene ved hjelp av knappene . • Skriveren må være slått på og det må være papir i skriveren. Da vises menyen Print Setup (utskriftsoppsett) på kameraet. Hvis ikke. trykker du på Skriv ut-knappen igjen for å gå tilbake til menyen Print Setup (utskriftsoppsett). Kameraet vil automatisk bli slått på. trykker du på Skriv ut-knappen. må være festet på toppen av dokkingstasjonen (se oppsettplakaten til dokkingstasjonen). 3 Trykk på Lagre/skriv ut knappen på dokkingstasjonen. Hvis du skal velge eller endre valget av bilder for utskrift. og strømkabelen være koblet til dokkingstasjonen (se oppsettplakaten til dokkingstasjonen). viser menyen Print Setup (utskriftsoppsett) hvor mange bilder du har merket. Hvis du allerede har merket bilder for utskrift med kameraknappen Skriv ut . Du kan også endre innstillingene på menyen Print Setup (utskriftsoppsett) ved hjelp av piltastene på kameraet.

Kameraet vil automatisk bli slått på. og strømkabelen være koblet til dokkingstasjonen (se oppsettplakaten til dokkingstasjonen). Hvis du skal kontrollere gjeldende innstilling eller endre videosignalformat. Du finner informasjon om hvordan dette gjøres i brukerhåndboken til fjernsynsapparatet. • AV-kabelen må være koblet mellom dokkingstasjonen for kamera og fjernsynsapparatet. 3 Kameraet vil være kilden til TV-signalet (akkurat som en videospiller eller et videokamera). Denne innstillingen gjøres for deg når du velger språk for kameraet. mens PAL-formatet brukes hovedsakelig i Europa.MERK Skjermbildet Print Setup (utskriftsoppsett) forhåndsviser sideoppsettet som vil bli brukt til utskrift av bilder nederst i høyre hjørne. må være festet på toppen av dokkingstasjonen (se oppsettplakaten til dokkingstasjonen). Denne forhåndsvisningen endres i tråd med innstillingene for Print Size (utskriftsstørrelse) og Paper Size (papirstørrelse). 142 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .eller PAL-videosignal til fjernsynsapparatet. så du må angi at fjernsynsapparatet skal motta videosignaler fra en ekstern videokilde (kameraet) i stedet for en antenne eller TV-kabel. 4 Sett kameraet i dokkingstasjonen. NTSC-formatet brukes hovedsakelig i Nord-Amerika og Japan. 2 Kameraet vil sende enten et NTSC. Vise bilder på TV via dokkingstasjonen 1 Kontroller følgende: • Dokkinginnsatsen som fulgte med kameraet. går du til innstillingen TV Configuration (TV-konfigurasjon) på menyen Setup (oppsett) (side 94).

Trykk på TV knappen igjen for å avslutte visningen. men du kan fremdeles bruke menyene Playback (spill av) og Share (dele) fordi de vises på fjernsynsskjermen.5 Trykk på TV -knappen på dokkingstasjonen.eller videoklipp. og skifter deretter til neste bilde. MERK Bildevisningen på kameraet slås av når kameraet er koblet til et fjernsynsapparat. Kameraet begynner å vise hvert bilde som et lysbilde og spiller av vedlagte lyd. Du kan også bla manuelt gjennom bildene ved å trykke på knappene på kameraet. 9-Tillegg B: Dokkingstasjon for kamera 143 .

144

brukerhåndbok til hp photosmart 945

Tillegg C: Spesifikasjoner
Funksjon Oppløsning Beskrivelse Stillbilder:

• 5,26 MP (2668 x 1970) piksler totalt • 5,08 MP (2608 x 1952) effektive piksler • 288 x 208 piksler totalt

Videoklipp: Sensor Fargedybde Linse

Diagonalt 9,04 mm (1/1,8 tommer, 4:3-format) CCD 36-bits (12-bits x 3 farger) Fokallengde:

• Vidvinkel — 7,6 mm • Telelinse — 61 mm • Vidvinkel — f/2.8 til f/11.3 • Telelinse — f/3.1 til f/12.4

F-tall:

Linsegjenger

55 mm diameter for tilleggslinser og filtre (egen linseadapter kreves, se Tiffen-katalogen som fulgte med i kameraesken) Zoomende 1/4 sekvensiell mikrodisplaysøker med VGA-farger og diopterkontroll
! Minste aktiveringsavstand: 30 mm ! Største aktiveringsavstand: 55 mm ! Største deaktiveringsavstand: 70 mm

Søker Øyestartføler for søker Zoom

8x optisk, 7x digital zoom

Tillegg C: Spesifikasjoner

145

Funksjon Fokus

Beskrivelse
! TTL-autofokus ! Vidvinkel — 0,1 meter til uendelig. ! Telelinse — 0,9 meter til uendelig. ! Fokusinnstillinger: NORMAL (normal) (standard),

MACRO (makro), INFINITY (uendelig), MANUAL FOCUS (manuell fokus)

Lukkerhastighet 1/2000 til 16 sekunder Stativfeste Innebygd blits Blitsens virkeområde Ja Innebygd blitsenhet, 3-sekunders ladetid. Zoomstilling Vidvinkel Telelinse Ekstern blits Blitsinnstillinger Nei Blits av, automatisk blits, automatisk med reduksjon av røde øyne, blits på, blits på med reduksjon av røde øyne, natt, natt med reduksjon av røde øyne 2-tommers bakgrunnsbelyst TFT LCD med fargeLED, polysilikon og 130 338 piksler (557 x 234) ISO 100 ISO 200 ISO 400 2,4 m 3,4 m 4,8 m 2,2 m 3,0 m 4,4 m

Bildeskjerm

146

brukerhåndbok til hp photosmart 945

2 bilder—stillbilde som tas etter 10 sekunders forsinkelse. ! Dette kameraet kan støtte minnekort opp til 2 GB. Kort på mer enn 2 GB vil ikke virke. ! Antall bilder som kan lagres i minnet er avhengig av innstillingene for bildekvalitet (se Minnekortkapasitet på side 151). ! Dette kameraet støtter både Secure Digital (SD)- og enkelte MultiMediaCardTM (MMC)minnekort. men et stort antall filer (over 300) har betydning for tiden det tar å slå på kameraet. Bare MMC-kort som er bekreftet å være i samsvar med MultiMediaCardTMspesifikasjonen fra januar 2000 støttes. selv om HP bare har testet opp til 512 MB fordi kort på 1 GB og 2 GB ennå ikke er tilgjengelig. Kompatible MMC-minnekort er utstyrt med MultiMediaCardTM-logoen. Et høykapasitetskort vil i seg selv ikke påvirke kameraets ytelse.Funksjon Lagring Beskrivelse ! Spor for minnekort ! Ett 32 MB SD-minnekort er inkludert. ! SD-kort anbefales fordi de er raskere enn MMCkort til å lese og skrive data. 3 sekunder senere ! Kontinuerlig—kameraet tar bilder til bufferen er full (vanligvis 4 til 6 bilder) ! Video—15 bilder i sekundet (med lyd) opp til en maksimal lengde på 1 minutt Tillegg C: Spesifikasjoner 147 . Bildeopptaksalternativer ! Stillbilde (standard) ! Selvutløser—stillbilde eller videoklipp som tas etter 10 sekunders forsinkelse ! Selvutløser . så tas et nytt bilde ca.

1 kHz samplingsfrekvens på 22. ved å holde nede Lukkerknappen etter å ha tatt bildet (ikke tilgjengelig i modusene Burst (kontinuerlig) eller SelfTimer (selvutløser)). eksponerings. sol. svart-hvitt. 400 ISO-hastighet Digital blits Av (standard). sepiabrunt farge 148 brukerhåndbok til hp photosmart 945 . sentervektet (standard).Funksjon Lydopptak Beskrivelse For stillbilder: • EXIF 2. manuell Innstillinger for Gjennomsnitt.stående. Innstillinger for Auto (standard). høy Innstillinger for Full farge (standard).100. lav. 200. blenderåpningsprioritet. når et bilde blir tatt. skygge.05 kHz Innstillinger for Automatisk (standard). punkt AE-måling Innstillinger for Auto (standard). bevegelse. wolfram. For videoklipp: • Lyd tas opp automatisk sammen med video. • MPEG1 nivå 1 med en minste • Bilineært samplet til 44. liggende.05 kHz.2 ved en minste samplingsfrekvens på • Maksimalt 60 sekunder med lyd kan tas opp 22. video modus Eksponeringskompensasjon Kan stilles inn manuelt fra -3. lukkerprioritet.0 til +3. hvitbalanse fluorescerende.0 EV (eksponeringsverdi) i trinn på 1/3 EV. • Lydklippmerknader (maksimalt 60 sekunder) kan legges til bilder på menyen Playback (spill av).

middels (standard). høy kontrast Avspillingsforstørrelse Utskriftsalternativer Forstørrer et stillbilde til 150x på bildeskjermen Ved hjelp av Skriv ut -knappen kan du merke bilder i kameraet for automatisk utskrift (opp til 99 kopier av bildet) når kameraet kobles til en datamaskin eller enkelte HP-skrivere. høy metning Innstillinger for Lav.Funksjon Beskrivelse Innstillinger for ! 5 MP .2608 x 1952 (standard) oppløsning ! 1 MP .6 V likestrøm ved 2000 mA ! HP Photosmart 8881 dokkingstasjon for kamera Retningsføler Ja Tillegg C: Spesifikasjoner 149 .1296 x 976 Innstillinger for komprimering — Best — Bedre (standard) — God Innstillinger for Lav.! JPEG (EXIF) for stillbilder format ! MPEG1 for videoklipp Grensesnitt ! USB Mini-AB-kontakter for USB-tilkobling til en datamaskin (A til Mini-B) eller til enkelte skrivere (Mini-A til B) (alle HP Photosmart-skrivere eller andre HP-skrivere med USB-port på frontpanelet) ! AV-utgang (2. Komprimerings. middels (standard). høy skarphet Innstillinger for Lav.9 til 6. middels (standard).5 mm stereo hannplugg) til TV ! DC IN 5.

Automatisk. se Kjøpe kameratilbehør på side 134 angående delenumre for forskjellige regioner): Lading av kamera med ekstrautstyret HP vekselstrømadapter eller HP dokkingstasjon for kamera (100 % på 15 timer). avansert strømstyring.1 ! EXIF 2.Funksjon Standarder Beskrivelse ! PTP-overføring (15740) ! MSDC-overføring ! NTSC/PAL ! JPEG ! MPEG1 ! DPOF 1. 150 brukerhåndbok til hp photosmart 945 .6 V likestrøm ved 2000 mA ! HP 8881 dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr. Batterier som kan brukes omfatter litium for foto. ! HP vekselstrømadapter (ekstrautstyr.9 til 6.2 V likestrøm). Alternative strømkilder: ! 4 AA-batterier (4 ikke-oppladbare AA-batterier er inkludert) eller HP vekselstrømadapter (ekstrautstyr). alkaliske batterier av typen “ultra” eller “premium” eller oppladbare NiMHbatterier.2 ! DCF 1. se Kjøpe kameratilbehør på side 134 angående delenumre for forskjellige regioner): • Inn: 100 til 240 V vekselstrøm • Ut: 5.0 Strøm Kameraet har et maksimalt stabilt strømforbruk på 8 watt (1300 mA ved 6. NiMH-batterier kan lades opp i kameraet ved bruk av HP vekselstrømadapter eller HP dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr).

6 oz) uten batterier Drift: 5 til 45 °C (41 til 113 °F) ved 15 til 85 % relativ luftfuktighet Oppbevaring: -30 til 65 °C (-22 til 149 °F) ved 15 til 90 % relativ luftfuktighet Garanti HP 1 års byttegaranti Minnekortkapasitet Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antallet stillbilder som kan lagres på et 32 MB Secure Digital (SD)-minnekort når kameraet er stilt inn med de forskjellige innstillingene for Resolution (oppløsning) og Compression (komprimering) som finnes på menyen Capture (ta opp) (se side 53). MERK De faktiske filstørrelsene og antallet stillbilder som kan lagres på minnekortet vil variere.2608 x 1952 oppløsning .25 MB hver) 48 bilder (600 kB hver) . avhengig av innholdet i hvert stillbilde.Bedre komprimering .25 MB hver) 48 bilder (600 kB hver) 96 bilder (300 kB hver) 151 11 bilder (2.Funksjon Ytre mål Vekt Temperaturområde Beskrivelse 115 mm (L) * 85 mm (B) * 85 mm (H) (mål med kameraet slått av og blitsen lukket) 300 gram (9.1296 x 976 oppløsning 23 bilder (1.6 MB hver) 23 bilder (1.God komprimering Tillegg C: Spesifikasjoner 1 MP .Best komprimering . 5MP .

152

brukerhåndbok til hp photosmart 945

Stikkord
A AA-batterier 129 AE-måling, innstilling 47 aktivt display, bruke 23 alkaliske batterier 129 antall bilder på minnekort 54, 55, 151 antall gjenstående bilder på minnekort 24, 63 audio/video (TV) kabel 135 kontakt 85 automatisk avslåing, innstilling 91 automatisk eksponering, overstyre 38 Av-blenderprioritet, innstilling 39 avstand blits 146 eksponeringskompensasjon 148 fokus 146 fokusinnstillinger 36 F-tall 145 B batterier deksel på kamera 16 forlenge tiden for 132 installere 17 måler 130 oppladbare 131 typer som kan brukes 129 Stikkord bedre komprimering, innstilling 55 beste komprimering, innstilling 55 bevegelse, innstilling 38 2-sekunders slipprioritet 40 bildeinformasjon, bruke 70 bilder AE-måling, innstilling 47 antall gjenstående 24, 63 antall lagret på minnekort 54, 55, 151 bildeinformasjon under avspilling 70 dele 73 digital blits, innstilling 50 eksponeringsmodus, innstilling 38 farger, innstilling 52 fargetoner 46 for mørkt/lyst 43 forstørre 70 gjøre lysere 43 gjøre mørkere 43 hvitbalanse, innstilling 44 ISO-hastighet, innstilling 49 komprimering, innstilling 54 kontrast, innstilling 58 metning, innstilling 56 oppløsning, innstilling 53 overføre fra kamera til datamaskin 81 overføre via dokkingstasjon 140 153

skarphet, innstilling 57 slette 69 ta med selvutløser 34 ta opp lydklipp 28 ta stillbilder 27 bildeskjerm beskrivelse 13 bruke 23 endre lysstyrke 90 Levende visning-knapp 13 statusbilde 19 blenderåpning, innstilling 39 blenderprioritet (Av), innstilling 39 blinkende lamper på kamera 12, 15 blits beskrivelse 14 bruke 32 innstillinger 32 knapp 11 virkeområde 146 bonusprogramvare 21, 22 C Capture (ta opp)-menyen bruke 41 hjelp til menyalternativer 42 D datamaskin koble dokkingstasjon til 138 koble kamera til 81 dato og klokkeslett, angi 20 dato og klokkeslett, innstilling 92 dele bilder 73 Dele-knapp 12, 74 diagnostiseringstest 120 154

digital blits, innstilling 50 digital zoom 31 diopterkontroll 13, 20 direkte utskrift merke bilder 64 skrive ut bilder fra kamera til skriver eller datamaskin 83 skrive ut bilder via dokkingstasjon 141 diskstasjon, kamera som 93 display, bruke mikrodisplayet eller bildeskjermen 23 dokkingstasjon for kamera beskrivelse 9 dokkinginnsats 10, 137 kjøpe 134 knapper 139 koble til 137 kontakt på kamera 16 overføre bilder 140 skrive ut fra 141 vise på TV 142 E eksponeringsmodus innstilling 38 velger 14 elektronisk hjelp til alternativene på menyen Capture (ta opp) 42 EV-kompensasjon, innstilling 43 F farger i bilder, innstilling 52 feilmeldinger på datamaskinen 118 på kamera 109 Stikkord

filer oppløsning. 63 gjøre bilde større 70 gjøre et bilde lysere 43 gjøre et bilde mørkere 43 god komprimering. innstilling 36 fokushjelpelampe 15 innstilling 89 formatere minnekort 69 forstørre bilde 70 F-tall. beskrivelse 14 I innebygd blits beskrivelse 14 bruke 32 155 . innstilling 55 H halsstropp feste på kamera 14 feste til kamera 17 hjelp fra kundesupport 121 hjelp til alternativene på menyen Capture (ta opp) 42 HP Instant Share beskrivelse 9. innstilling 44 høyttaler. antall 24. innstilling 39 Stikkord G gjenstående bilder. bruke 25 knapp 11 låse 26 makroinnstilling 36 manuell fokusinnstilling 36. 37 normal innstilling 36 søkeprioritet 37 uendelig. 63 gjenstående plass på minnekort 24. 74 merke bilder for HP Instant Share-mål 78 slå på/av 74 tilpasse delemenyen 74 HP vekselstrømadapter kjøpe 135 kontakt på kamera 15 HP-nettsteder 121 hvitbalanse. 142 koble kamera til 85 konfigurasjonsinnstilling 94 kontakt på kamera 15 Flash Off (blits av) 33 fokus avstand 146 innstillinger 36 kameraristing 30 klammer. innstilling 54 slette fra minnekort 69 virkning av digital zoom på størrelse 31 virkning av komprimering på størrelse 55 virkning av oppløsning på størrelse 54 fjernsynsapparat (TV) kabel for tilkobling av kamera 135 knapp på dokkingstasjon 139 koble dokkingstasjon til 138. 73 bruke delemenyen 77 Dele-knapp 12.

støyreduksjon 40 LCD-lysstyrke innstilling 90 levende visning beskrivelse 24 knapp 13 liggende. innstilling 49 K kalibrere farger i bilder 46 kamera selvdiagnostiseringstest 120 slå på/av 18 spesifikasjoner 145 tilbakestille 97 kameralyder. innstilling 88 kameratilbehør 134 klammer på skjermbildet Live View (levende visning) 25 klokkeslett og dato. vise på fjernsynsapparat 86 Stikkord . beskrivelse 16 kontinuerlig bruke 35 knapp 11 156 kontrast. 22 ISO-hastighet. beskrivelse 12 kundesupport 121 L lagrede innstillinger 95 lamper (dioder) på kamera fokushjelpelampe 15. innstilling 92 knapper på dokkingstasjon 139 på kamera 11 komprimering. innstilling 39 linsedekselsnor feste 16 litiumbatterier for foto 129 lukkerhastigheter 146 lukkerknapp beskrivelse 14 låse eksponering og fokus 25 lukkerprioritet (Tv). angi 20 klokkeslett og dato. innstilling 39 lyder fra kameraet 88 lydklipp slette 69 spille av 68 ta opp 28. 68 lysbilder. innstilling 54 komprimeringsformat 149 kontakter audio/video (TV) 85 beskrivelse 15 dokkingstasjon for kamera 138 kontakter. 89 selvutløser 15 strøm/minne 12 lange eksponeringer. innstilling 58 kontroll med pilknapper.innstillinger lagrede 95 tilbakestille 96 installere batterier 17 halsstropp 17 linsedekselsnor 16 minnekort 18 programvare 21.

problemløsing 97 problemløsing 97 produktsupport 121 programvare. batteri 130 N nettsteder for HP 121 NiMH-batterier 129 normal fokusinnstilling 36 O OK-knapp. 55. installere 21. 63 deksel 12 installere 18 kjøpe 135 komprimering. bare lyd eller videoklipp 69 typer og størrelser som støttes 147 minnelampe 12 modusvelger 14 måler. beskrivelse 12 oppladbare batterier 131 oppløsning. innstilling 53 optisk zoom 30 overeksponere et bilde 43 overføre bilder bruke dokkingstasjon 140 kamera til datamaskin 81 overstyre automatisk eksponering 38 P pilknapper på kontroll 12 Playback (spill av) bruke 61 Spill av-knapp 12 Playback (spill av)-menyen. 151 bilder som gjenstår 24. 37 manuell hvitbalanse. innstilling 56 mikrodisplay i søker bruke 23 diopterkontroll 20 plassering 13 mikrofon. bruke 65 problemer. innstilling 46 meldinger på datamaskinen 118 på kamera 109 menyer Capture (ta opp) 41 Playback (spill av) 65 Setup (oppsett) 87 Share (dele) 77 merke bilder for direkte utskrift 64 for HP Instant Share-mål 78 metning. beskrivelse 12 ON/OFF-bryter.M Macintosh-datamaskin bonusprogramvare 22 installere programvare 22 koble til 81. 140 USB-innstilling i kamera 93 makrofokusering 36 manuell fokusinnstilling 36. 22 157 . virkning av innstilling 55 oppløsning. virkning av innstilling 54 Stikkord slette bilder. beskrivelse 15 minnekort bildekapasitet 54.

R reduksjon av røde øyne.og minnelampe. ta 27 strøm automatisk avslåing. beskrivelse 12 spille av lyd. beskrivelse 12 støyreduksjon. innstilling 57 Skriv ut-knapp beskrivelse 12 bruke 64 skrive ut bilder bruke dokkingstasjon 141 bruke HP Instant Share 73 merke bilder for direkte utskrift 64 skriver koble dokkingstasjon til 138 slette bare lyd 69 bilder og videoklipp fra minnekort 69 under umiddelbar visning 27 slå på/av bildeskjerm 23 158 HP Instant Share 74 kameralyder 88 mikrodisplay i søker 23 Playback (spill av) 61 strøm 18 snor til linsedeksel. 68 videoklipp 29 teknisk support 121 Stikkord . feste 16 spesifikasjoner 145 Spill av-knapp. innstilling 91 batterinivåikoner 130 lampe 12 slå på/av 18 spesifikasjoner 150 strøm. beskrivelse 15 statusbilde 19 stillbilder. innstilling 39 support for brukere 121 søker.og videoklipp 68 språk endre innstilling 94 velge ved første oppstart 19 stativfeste. beskrivelse 33 retningsføler 63 S se på bilder 61 selvutløser bruke 34 knapp 11 lampe 15 Setup (oppsett)-menyen. lange eksponeringer 40 stående. beskrivelse 13 søkers mikrodisplay bruke 23 diopterkontroll 20 T ta opp lydklipp 28. bruke 87 Share (dele)-menyen beskrivelse 77 bruke 77 konfigurere 74 merke bilder for HP Instant Share-mål 78 tilpasse 74 skarphet.

140 Z zoom digital 31 optisk 30 spesifikasjoner 145 zoom-spak. innstilling 91 undereksponere et bilde 43 USB konfigurasjonsinnstilling 93 kontakt på dokkingstasjon 138 kontakt på kamera 15 V vekselstrømadapter HP-delenummer 150 kjøpe 135 kontakt på kamera 15 vekselstrømadapter. beskrivelse 12 zoom ut.tilbakestille innstillinger 96 tilbakestille kamera 97 tilbehør for kamera 134 tilkoblinger som USB MSDC (Mass Storage Device Class) 93 til datamaskin 81 til dokkingstasjon 137 til fjernsynsapparat 85 Tv-lukkerprioritet. innstilling 39 videoklipp slette 69 spille av 68 ta opp 29 virkeområde for blits 146 vise bilder 61 vise bilder og videoklipp på fjernsynsapparat 86 W Windows-datamaskin bonusprogramvare 21 installere programvare 21 koble til 81.og zoom inn-kontroller 12 Ø øyestart følerplassering 13 innstilling 88 Stikkord 159 . HP kjøpe 135 kontakt på kamera 15 video. innstilling 39 U uendelig fokusinnstilling 36 umiddelbar visning.