You are on page 1of 5

MOSFET 'in Karakteristiği

a) Azalan (Boşluk şarjlı, depletion) Tip Mosfet:

Şekil 1.17(a) - n - kanallı Azalan Tip MOSFET Devre Bağlantısı

Şekil 1.17(b) - p - kanallı Azalan Tip MOSFET Devre Bağlantısı

Şekil 1.18(a) - Azalan Tip MOSFET 'in ID-VDS Statik Karakteristik Eğrisi (n - kanallı)

19(a) . Şekil 1. Bu bağlantıların farkı.18 (a) 'da ise drain karakteristiği. devredeki güç kaynaklarının kutuplarıdır.18 (a) 'da nokta nokta olarak çizilen k eğrisine kadar.Şekil 1. Şekil 1. Transfer karakteristiğinde gösterilen ID = IDSS [1-(VGS/VP)2] formülü Mosfet 'lerde de geçerlidir. Şekil 1.18(b) . hem de negatif gatesource (VGS) gerilimi ile çalıştırılmıştır. Bu değerden sonra.17 'de azalan tip Mosfet 'lerin devre bağlantıları gösterilmiştir.kanallı) Şekil 1. gerilim artışına rağmen akım sabittir. IDVDS (drain) karakteristiğinde.Azalan Tip MOSFET 'in Transfer Karakteristiği (n . (b) 'de ise transfer karakteristiği gösterilmiştir. belli bir gerilimde artık drain akımı akmaz. kapamakısma-kritik gerilim denir. hem pozitif.p . VGS 'nin negatif değeri arttırıldığı taktirde.kanallı Azalan Tip MOSFET 'in Drain Karakteristiği . herbir eğri VP (pinch-off) gerilimine ulaşıncaya kadar drain akımı da artar. Bu gerilime.

kanallı Azalan Tip MOSFET 'in Transfer Karakteristiği Şekil 1. b) Çoğalan (Enhancement) Tip Mosfet: .19 (a) ve (b) 'de p-kanallı azalan tip Mosfet 'in drain karakteristiği (ID-VDS) ile transfer karakteristiği gösterilmiştir.p .Şekil 1.19(b) .

kanallı Çoğalan Tip MOSFET 'in Drain Karakteristiği Şekil 1.n .21(b) .Şekil 1.21(a) .kanallı Çoğalan Tip MOSFET 'in Transfer Karakteristiği .20(a)(b) .n .Çoğalan Tip MOSFET 'lerin Devre Bağlantıları Şekil 1.

Bu tip Mosfet 'lerde kapı-kaynak gerilimi VT eşik gerilim değerini aşıncaya kadar drain akımı akmaz.3 mA/V2 değerindedir. Transfer karakteristiğinin denklemi. Bu eşik gerilim değerini aşan pozitif gerilimler.kanallı Çoğalan Tip MOSFET 'in Drain Karakteristiği MOSFET 'in Transfer Karakteristiği Şekil 1.22(a) . ID = k (VGS-VT)2 Bu denklemde k değeri. artan bir drain akımına yol açacaktır.p . belli bir voltaj değerinden sonra. entegre devreler için uygun bir elemanlardır.kanallı Çoğalan Tip Şekil 1. Gate ucuna uygulanan negatif gerilim azaltılması halinde drain akımı akmayacaktır. Kapı-kaynak gerilimi VT eşik gerilimi aşılınca drain akımı akar. Şekil 1. Çoğalan tip Mosfet 'ler daha küçük ölçülerde ve basit yapıda olmasından dolayı. VGS = 0 Volt durumunda hiç drain akımı akmayacağından IDSS değeri de olmayacaktır. voltajın artmasına reğmen akım artmayacaktır. Yine diğer elemanlarda olduğu gibi. Bu noktaya saturasyon adı verilir.22 (a) ve (b) 'de p-kanllaı çoğalan tip Mosfet 'in drain ve transfer karakteristiği gösterilmiştir. elemanın yapısına ilişkin bir değer olup tipik olarak 0.p .22(b) . .