You are on page 1of 12

JURNAL AM

Tarikh 2011 Ogos 1 Bank Modal ( Aset dan modal pada masa ini ) 1 Kenderaan Modal ( Memasukkan kenderaan sendiri untuk kegunaan perniagaan ) 5 Ambilan Belian (untuk tujuan promosi) Ambilan Modal (untuk kegunaan peribadi) 400 400 55 000 100 100 Butir Debit RM 80 000 80 000 55 000 55 000 55 000 80 000 80 000 Kredit RM

Invois Jumlah RM 1330 475 405 2200 Jurnal Belian Tarikh 2011 Ogos 3 10 15 31 Khemah Kecil Ent. Angkutan Masuk Saura’s Enterprise Chin Camp Ent. Invois Jumlah RM 209 209 Jurnal Pulangan Belian Tarikh 2011 Ogos 12 31 Saura’s Enterprise Akaun Pulangan Belian (kt) NK131 Butir Nota kredit/no.Jurnal Jualan Tarikh 2011 Ogos 6 12 24 31 Camper’s Stuff Enterprise Zola Tent Ent. Akaun Belian (dt) 002 003 001 Butir Nota debit/no. Invois Jumlah RM 2520 100 1575 675 4860 Jurnal Pulangan Jualan Tarikh 2011 Ogos 7 31 Camper’s Stuff Enterprise Akaun Pulangan Jualan (dt) NK117 Butir Nota kredit/no. Invois Jumlah RM 167 167 . Bahau Enterprise Akaun Jualan (kt) 211 007 004 Butir Nota debit/no.

Buku Tunai Tarikh 2011 Ogos 1 Tarikh Butir Fol Dis Diberi RM Tunai RM Bank RM 80000 Tarikh 2011 Ogos 2 2 11 475 550 19 23 25 Jualan Bahau Enterprise 140 405 28 Butir Fol Dis Tunai Diterima RM RM Bank RM 5000 Modal Tunai Lengkapan Saura’s Enterprise Belian Chin Camp Ent. Gaji Dibayar Sewa Dibayar Kadar Bayaran Baki b/b 2000 2 15 20 Bank Zola Tent Enterprise Jualan 5000 1500 1800 675 2400 500 260 1200 5000 10535 81570 5000 Sep 1 Bank 1200 81570 71035 .

Tarikh Butir-butir Fol . Debit LEJAR Tarikh Akaun Modal Ogos 1 5 9 Butir-butir Fol . Kredit Bank Kenderaan Ambilan 80 000 55 000 400 Akaun Kenderaan Ogos 5 Modal 55 000 55 000 Akaun Lengkapan Ogos 2 Kedai Perabot Babuchi 2000 2000 Akaun Kedai Perabot Babuch Ogos 2 Lengkapan 2000 2000 Ogos 5 9 Belian Modal Akaun Ambilan 100 300 400 Akaun Belian 1800 100 4860 h/b b/b 6760 6460 Akaun Jualan Ogos 23 31 Tunai Pelbagai pemiutang 690 2 200 6560 6660 Ogos 17 31 Tunai Ambilan Pelbagai Pemiutang Mac 6 Ambilan 100 .

2890 Akaun Camper”s Stuff Enterprise Okt 1330 7 Ogos 6 Pulangan Jualan 209 Jualan Akaun Zola Tent Enterprise Ogos 12 Jualan 475 475 Akaun Bahau Bahau Enterprise Ogos 24 Jualan 405 405 Akaun Encik Zulfadhli 550 550 Akaun Cik Sharida okt 23 Tunai 140 140 Akaun Khemah Kecil Ent. Ogos 2 620 3 2 620 b/b 730 20 Tunai Ogos 31 Bank Belian Caj Angkutan 2 520 100 2 620 Akaun Pulangan Jualan Ogos 31 Pelbagai Penghutang 209 209 Akaun Pulangan Belian Ogos 31 Pelbagai Pemiutang 175 175 Akaun Angkutan Masuk Ogos .

3 Belian 100 100 Akaun Saura’s Enterprise Ogos 1575 10 1575 Akaun Khemah Chin Hua Ogos 675 15 675 Gaji Dibayar 2 400 2 400 Kadar Bayaran 260 260 Sewa Dibayar Ogos 31 Bank Belian 1575 1575 Ogos 31 Belian 675 675 Bank Okt 25 Tunai Okt 27 Tunai Okt 28 Bank 500 500 .

.

KREDIT RM 135400 2890 175 2600 141065 141065 .Wafa Design Enterprise Imbangan Duga pada 31 Ogos 2011 DEBIT RM Bank 71035 Tunai 1200 Kenderaan 55000 Lengkapan 2000 Ambilan 400 Belian 6460 Camper’s Stuff 730 Zola Tent 475 Bahau Ent. 405 Sharida 140 Zulfadhli 550 Pulangan jualan 210 Angkutan 100 Gaji 2600 Kadar Bayaran 260 Sewa 500 Modal Jualan Pulangan belian Khemah Kecil Ent.

1 Tarikh 10 Ogos 2011 Amaun RM 1750 Kuantiti - Amaun 0.KAD STOK 001 – Khemah Tarikh 3 Ogos 2011 6 Ogos 2011 20 Ogos 2011 23 Ogos 2011 Masuk Kuantiti Harga/unit RM 20 85 85 85 85 Amaun RM 1700 0. 1 2 3 4 002 – Pisau Serbaguna Masuk Kuantiti Harga/unit RM 50 20 20 Keluar Harga/unit 20 20 Baki Harga/unit Amaun 20 20 1000 980 Bil.00 Kuantiti 10 20 30 Amaun 0.00 850 425 85 Kuantiti 20 10 5 4 Baki Harga/Unit Amaun 85 85 85 85 1700 850 425 340 Bil.00 0.00 Kuantiti 50 Amaun 1750 005 – Binocular .00 0.00 0.00 100 200 300 Kuantiti 100 90 70 40 Amaun 1000 900 700 400 Bil.00 Kuantiti 10 5 1 Keluar Harga/unit 85 85 85 85 Amaun 0.00 0.00 Kuantiti 1 Amaun 0. 1 2 3 4 Amaun RM 1000 0.00 20 Kuantiti 50 49 003 – Kompas Masuk Kuantiti Harga/unit RM 3 Ogos 2011 100 10 5 Ogos 2011 10 6 Ogos 2011 10 24 Ogos 2011 10 Tarikh 004 – Kerusi Mudah Alih Masuk Kuantiti Harga/unit RM 50 35 Keluar Harga/unit 35 Jumlah Harga/unit 35 Keluar Harga/Unit 10 10 10 10 Baki Harga/unit 10 10 10 10 il. 1 2 Tarikh 3 Ogos 2011 23 Ogos 2011 Amaun RM 1000 0.

Tarikh 17 Ogos 2011 1 Masuk Kuantiti Harga/unit RM 12 150 Amaun RM 1800 Kuantiti - Keluar Harga/unit 150 Amaun 0.00 300 Kuantiti 50 30 Jumlah Harga/unit Amaun 15 15 750 450 Bil.Bil. 1 2 Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Ogos 2011 RM Jualan (-) Pulangan jualan Jualan Bersih Tolak Kos jualan Belian (-) Pulangan belian Belian bersih (-) Stok akhir Kos jualan Untung kasar Tambah Hasil Diskaun diterima Tolak Belanja Kadar bayaran Promosi Gaji Rugi bersih RM 2890 210 2680 6460 175__ 6285 5720 565 2115 0_ 2115 260 400 2 400 3060 945 .00 Kuantiti 20 Keluar Harga/unit 15 15 Amaun 0.00 Kuantiti 12 Jumlah Harga/unit Amaun 150 1800 006-Lampu Suluh Tarikh 12 Ogos 2011 15 Ogos 2011 Masuk Kuantiti Harga/unit RM 50 15 15 Amaun RM 750 0.

PERNIAGAAN BIT’S TENT KUNCI KIRA-KIRA PADA 30 Ogos 2011 RM RM ASET BUKAN SEMASA Kenderaan Lengkapan ASET SEMASA Stok Akhir Penghutang Bank Tunai TOLAK LIABILITI SEMASA Pemiutang MODAL KERJA EKUITI PEMILIK Modal Awal tambah Rugi Bersih tolak Ambilan Modal Akhir RM 55000 2000 57000 5720 2890 71035 1200 80845 2600 78245 135245 135000 945 135945 500 135445 .

Antaranya : 1) Kos Sejarah Konsep ini telah saya gunakan untuk merekod Aset Bukan Semasa dalam penyediaan Kunci Kira-kira 2) Wang Sebagai Ukuran Nilai Ringgit Malaysia (RM) digunakan dalam aktiviti merekos semua urus niaga 3) Konservetisme Konsep konservatisme telah digunakan semasa membuat penilaian stok akhir 4) Prinsip Catatan Bergu Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip catatan bergu . prinsip dan andaian perakaunan dalam merekod urusniaga ke dalam buku-buku perakaunan.RUMUSAN Wafa Design Enterprise telah mengamalkan konsep.