You are on page 1of 29

Cara penyampaian maklumat oleh penyampai kepada penerima secara bertulis dengan menggunakan laras dan ragam bahasa yang betul.
ALAT/SALURAN

PENGIRIM (PENULIS)

MESEJ

PENERIMA (PEMBACA)

GANGGUAN

MAKLUM BALAS

idea. pengalaman atau maklumat dalam bentuk tulisan atau grafik untuk berhubung dengan orang lain atau diri sendiri • Penulisan Kreatif • Laporan • Minit • Memo KOMUNIKASI BERTULIS .JENIS-JENIS CIRI-CIRI • Mempunyai format tertentu • Untuk tujuan tertentu • Sasaran tertentu • Penggunaan bahasa mengikut laras • Surat Rasmi TAKRIFAN • Proses merakam atau menghasilkan sesuatu pendapat. buah fikiran.

 Wacana bertulis yang digunakan untuk perhubungan rasmi dalam kalangan pekerja antara organisasi yang berlainan. tegas dan terus kepada maksud Penggunaan ayat pasif  Mempunyai format yang rasmi .   Ringkas.

      Permohonan Rayuan Bantahan Makluman Arahan Ucapan ( tahniah / takziah ) .

ALAMAT PENGIRIM GARISAN PANJANG MELINTANG NAMA DAN ALAMAT PENERIMA TARIKH PENGAKUAN TANGGUNGJAWAB KEPALA SURAT/PERKARA PENDAHULUAN ISI PENUTUP PERKATAAAN MENGHADAPKAN SURAT TANDATANGAN NAMA PENGIRIM ( HURUF BESAR ) .

    Penanda Rujukan Penanda Penyertaan Penanda Makluman Penanda Sebab-Musabab     Penanda Perwakilan Penanda Pendapat Penanda Penegas Penanda Sambungan    Penanda Perintah Penanda Nasihat Penanda Permintaan/Permohonan Penanda Matlamat    Penanda Sikap Penanda Antisipasi Penanda Penamat  .

(salah)  Saya diarah untuk menarik perhatian tuan/puan .(betul) .PENANDA RUJUKAN (PERMULAAN SURAT)  Adalah saya diarah untuk menarik perhatian tuan/puan mengenai perkara di atas...

. ..PENANDA MATLAMAT  Besarlah harapan kami sekiranya pihak tuan dapat mengirimkan...  Sukacita sekiranya pihak tuan dapat memberi penjelasan.. pihak kami memerlukan kerjasama.  Untuk tujuan tersebut..

.PENANDA ANTISIPASI  Kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih.. terima kasih. PENANDA PENAMAT  Sekian.  Sekian..  Pihak kami berbesar hati sekiranya mendapat pertimbangan segera. untuk perhatian dan makluman tuan.

hamba Saya (untuk jumlah tunggal dan kelihatan bersifat peribadi) Kami (untuk jumlah ramai. mewakili jabatan.Ganti Nama Surat Tidak Orang Rasmi Surat Rasmi Ganti Nama Orang Pertama Aku. atau institusi) . kawan. teman.

Yang Arif. puan (rujukan natural yang boleh digunakan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira pangkat atau keturunan seseorang. Gelaran kehormat seperti Yang Berbahagia. awak Tuan. kamu. Yang Dimuliakan boleh digunakan) . Yang Berhormat. Engkau.Ganti Nama Surat Tidak Orang Rasmi Surat Rasmi Ganti Nama Orang Kedua Kau.

.

.

. Prosa kreatif akan menonjolkan usaha- usaha penulis mengeksplotasi pengalaman dan idea melalui bahasa untuk menyampaikan mesej.Dikategorikan dalam komunikasi bertulis kerana fungsinya untuk menyampaikan mesej tertentu.

bentuk dan isi. Konsep : Karya atau hasil penulisan Mengandungi unsur keindahan Dari segi bahasa. dan nada. Bagi tujuan memberikan kepada kesan Pada pembaca.Penulisan kreatif (Prosa) Gaya bahasa Prosa kreatif biasanya memerlukan irama. Rentak. Penulis guna pelbagai gaya bahasa. MODEN -cerpen -novel -drama -sketsa -dialog KLASIK -hikayat PROSA -penglipur Lara -cerita jenaka .

-Mengandungi unsur-unsur mitos dan legenda. .PROSA MODEN .000) -Mempunyai watak dan latar terbatas (cerpen) dan bebas (novel) -Mempunyai plot -Bersifat feudal (tema.Jumlah perkataan ditetapkan PROSA TRADISIONAL -Bersifat kolektif (milik bersama masyarakat) (cerpen 500-2000 novel melebihi 10. watak dan latar) -Perkembangan tidak terbatas oleh zaman. tarikh dan waktu -Banyak versi (improvisasi) -Mempunyai ciri-ciri budaya tradisional kelompok masyarakat.

. Puisi menganduni unsur-unsur estetik seperti keindahan.    Fungsi puisi sebagai alat komunikasi bertulis adalah untuk menyampaikan maklumat dan informasi kepada pembaca. Konsep : i. Karya seni yang bernilai yang diilhamkan oleh penulis ii. kehalusan dan kesenian bahasa.

Ciri-ciri -jumlah baris/suku tidak terbatas SAJAK -mempunyai rima bebas -mengemukakan satu gambaran PUISI -merupakan catatan jiwa Ciri-ciri PANTUN -Suatu karangan berangkap -setiap baris mempunyai jumlah kata yang tetap -mempunyai rima tertentu dan tetap .

. Catatan ringkas yang digunakan untuk perhubungan rasmi antara pekerja di dalam unit/bahagian dan antara unit/bahagian dalam organisasi yang sama.

 Dicatatkan di atas kertas minit atau dalam bentuk ceraian di dalam fail untuk sesuatu tindakan. . Dicatatkan di atas dokumen (surat) biasanya oleh superior kepada subordinat dalam bentuk arahan.

tepat dan padat Laras bahasa bersifat formal Kata ganti diri pertama dan kedua tidak digunakan Ayat .ayat yang digunakan perlu menggambarkan keputusna yang dibuat berdasarkan persetujuan ahli-ahli mesyuarat Contoh : “ Mesyuarat telah bersetuju menerima….” .     Ringkas.

      Tajuk Butiran (tarikh/masa/tempat/kehadiran) Perutusan Pengerusi Pengesahan Minit Mesyuarat Lalu Perkara-perkara Berbangkit Perbincangan Agenda (status/tindakan/tanggungjawab)   Hal-hal Lain Berkaitan Penangguhan .

 Wacana bertulis (manual/elektronik) yang digunakan untuk perhubungan rasmi antara pekerja di dalam organisasi yang sama. .

...... Nama pemanggil …………………… No... Masa panggilan …………………….......BORANG MESEJ TELEFON Tarikh …... telefon pemanggil ……………… Mesej ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Penerima panggilan ……………….. ....

    Ringkas Memulakan penulisan dengan isi penting diikuti dengan isi tambahan (jika perlu) pernyataan tentang apa yang diharapkan oleh penulis .

my Ramli .00 petang Tempat : Bilik Mesyuarat Seri Tanjung. 5/2006 DARIPADA PPK R&D Tarikh : 26 Salinan: Y Bhg Dato’ Pengarah KEPADA Seperti Lampiran A Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan memaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti butiran berikut: Tarikh : 29 September 2006 (Jumaat) Masa : 3. INTAN Bukit Kiara 2. “SENTIASA DI HADAPAN” (RAMLI BIN ABDULLAH) : 03-20847221 : ramli@intanbk. Sehubungan itu pihak Dr/Tuan/Puan dijemput menghadiri mesyuarat tersebut. Agenda mesyuarat adalah seperti di Lampiran B.CONTOH MEMO INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) MALAYSIA (MEMO PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN) Fail kami : INTAN R&D 100-74/27(42) September 2006 TAJUK MESYUARAT JAWATANKUASA PENERBITAN DAN PENYELIDIKAN INTAN BIL.intan.

lokasi. pengarang.  Muka tajuk : Tajuk laporan.tarikh Isi kandungan : Perkara – perkara dan muka surat  Muka hadapan : a) Senarai jadual b) Senarai rajah  Pengenalan : a) Tujuan laporan b) Skop laporan     Laporan utama Rumusan / kesimpulan / cadangan Lampiran Rujukan .

perbincangan dan pemikiran HASIL : tugasan Latihan Jurnal Buku Skrap Folio Portfolio Projek Ujian Bertulis .   Proses penyaluran idea dan maklumat yang dipersembahkan secara bertulis SUMBER : sumbang saran.