You are on page 1of 2

1. Locaţia în care erau incluşi prizonierii de război sau persoanele considerate ostile regimului nazist se numeşte: a.

lagăr de concentrare b. lagăr de exterminare c. ghetou. 2. Ideologia social – politică ce susţine inegalitatea biologică şi intelectuală a raselor umane se numeşte: a. pogrom b. xenofobie c. rasism. 3. Primele manifestări al antiiudaismului popular datează din secolul: a. al XIII-lea b. al XX-lea c. al XVII-lea. 4. Lagărul de exterminare cu cele mai multe victime este cel de la : a. Treblinka b. Auschwitz c. Majdanek. 5. Rasa ai cărei reprezentanţi se considerau pretendenţi la dominaţia lumii în viziunea naziştilor se numeşte: a. Shoah b. iudei c. arieni. 6. Conceptul care adauga antiiudaismului medieval o componentă rasială se numeşte: a. genocid b. antisemitism c. holocaust. 7. Religia evreilor se numeşte: a. iudaism b. Shoah c. creştinism. 8. Termenul „Shoah” are înţelesul de: a. sacrificiu b. xenofobie c. catastrofă. 9. O relativă îmbunătăţire a situaţiei evreilor din Europa s-a produs cu prilejul: a. legilor de la Nurnberg b. „nopţii de cristal” c. Revoluţiei franceze.

cultură. Grupul de oameni având în comun aceeaşi limbă. . socială şi care au conştiinţa apartenenţei la acelaşi grup se numeşte: a. etnocid c. structură socială. etnie b. familială. şovinism. economică.10.