http://www.ined.uitm.edu.my.

Kategori Pemohon

No. Rujukan

PPJJ : SPM / SPVM / MCE
1
MAKLUMAT PERIBADI

PJJ705900812

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

No. MyKad Nama Tarikh Lahir Negeri Lahir Negara Lahir Jantina Kaum

: 761230017059 : MOHD ZULMIZAN BIN AHMAD : 30/12/1976 : JOHOR : MALAYSIA : LELAKI : A. Calon B. Bapa C. Ibu : MELAYU : MELAYU : MELAYU 9. Taraf Perkahwinan 11.Warganegara : KAHWIN : MALAYSIA

8. 10. 12. 13. 15. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Agama Taraf Warganegara Alamat surat menyurat Bandar Poskod Negeri Bermastautin No. Telefon Rumah Emel Alamat surat menyurat Bandar Poskod Daerah No. Telefon Nama Waris Hubungan Alamat Waris Bandar Poskod Negeri Negara No Telefon Kecacatan

: ISLAM : WARGANEGARA : D/A FHB, TINGKAT 3, BALAI FELDA, JALAN GURNEY SATU, : KUALA LUMPUR : 54000 : W.P.(KUALA LUMPUR) : : zulmizan.a@felda.net.my : NO.270, JALAN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR : KLUANG : 86007 : FELDA KAHANG TIMOR : 0197917004 : NOORZILAH BINTI MD YAKIM : ISTERI/SUAMI : NO.270, JALAN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR : KLUANG : 86007 : JOHOR : MALAYSIA 23. 25. Negeri 19. 14. 16. Negeri

: W.P.(KUALA LUMPUR)

Negara : MALAYSIA No. Telefon Bimbit : 0197507009

: JOHOR

Negara : MALAYSIA

: :
:

TIADA KECACATAN [jika ada kecacatan lain, sila nyatakan]

37.

No. Pendaftaran OKU

Penerangan ringkas tentang bidang tugas pekerjaan sekarang (Sila lampirkan jika terlalu panjang) 13. 2. Saya boleh terlibat dalam aktiviti lasak Saya mengidap penyakit yang memerlukan rawatan berterusan Jenis penyakit yang dihadapi YA TIDAK TIADA 39. B. BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH GEOGRAFI SAINS PRINSIP AKAUN PERDAGANGAN PENDIDIKAN SENI / LUKISAN C5/5C/C+ F9/9G/G C6/6C/C P8/8E/E P8/8E/E C5/5C/C+ F9/9G/G P7/7D/D C5/5C/C+ B3/3B/B+ 10.(KUALA LUMPUR) . C. Pusat Wilayah : KUALA LUMPUR [Pusat Pembelajaran Wilayah] 2 AKADEMIK (i) SPM / MUET 1. 2. nyatakan : 0197507009 : EKSEKUTIF AUDIT. 8. 9. Telefon 12. 6. 4. 3. Kesihatan : A. W. 7.Tahun :: : : : 0 5 SOSIO EKONOMI 1. 5. Peperiksaan SPM A. AUDIT DALAM KUMPULAN : . MALAYSIA 4. PENDIDIKAN ISLAM 2. BM Julai (jika berkaitan) MATH Julai (jika berkaitan) English GCE O LEVEL (jika berkaitan) MUET A. 8. BAHAGIAN SIASATAN. Alamat 11. 3. (ii) Tahap MUET Tarikh Ambil MUET Angka Giliran MUET : BELUM AMBIL : Bulan : . Pekerjaan Staf USM Sektor Kerja Pengalaman Kerja Tarikh Mula Kerja Nama Majikan : PERLADANGAN : PERTANIAN / BIDANG-BIDANG LAIN : JURUAUDIT DALAMAN (Jika lain-lain pekerjaan) : TIDAK : SWASTA : 10 TAHUN DAN KE ATAS : 1/3/2007 : FELDA HOLDINGS BHD : TINGKAT 9. B. 4.P. Pengesahan Jawatan Tarikh Pengesahan Jawatan Pendapatan : TELAH DISAHKAN : 1/6/2007 : RM2001-RM3000 10. Tahun Peperiksaan SPM Keputusan SPM : 1993 : 1. 5. C. KUALA LUMPUR 54000 . BALAI FELDA. 5. 3. 9. Jika anda seorang PESARA (awam / swasta). JALAN GURNEY SATU. 6.38. B. 7.

Pendapatan Keluarga : PERLADANGAN : PERTANIAN / BIDANG-BIDANG LAIN : PENEROKA : SURI RUMAH TANGGA : : RM2001-RM3000 Jawatan KERANI Dari 01/06/1995 Hingga 28/02/2007 6 PERMOHONAN 1. Status Universiti Tahun Memohon/ Ditawarkan Tahun Keluar Sebab Berhenti : : : : : Tiada Tiada 4. 2. Pekerjaan Ibu 17. sila lampirkan dokumen perjanjian yang mengandungi syarat. Tarikh : 24/11/2011 10:18:18 PM Tandatangan : ___________________________________ Nama Penuh : ___________________________________ .KEWANGAN Pernahkah anda memohon/ditawarkan untuk mengambil kursus ijazah di mana-mana universiti sama ada sebagai pelajar penuh masa atau jarak jauh? Jika pernah. Pihak Universiti (USM) berhak mengambil tindakan sewajarnya termasuk menarik balik tawaran kemasukan pengajian ke USM sekiranya maklumat/keterangan/data yang saya kemukakan dalam borang ini adalah TIDAK BENAR. Pekerjaan Bapa/Penjaga 16. PENGAKUAN CALON Saya mengaku bahawa maklumat/keterangan/data yang diberikan adalah BENAR. Tidak Bolehkah anda menanggung semua perbelanjaan yang akan dikenakan dalam pengajian selama anda mengikuti rancangan pengajian ini sehingga ke tahun akhir? Ya 5. 3.PENGURUSAN 16 . sila lampirkan salinan dokumen yang mengandungi kursus pengajian yang dipohon dan dokumendokumen lain yang berkaitan yang telah disahkan. PALSU dan sebagainya.pekerjaan/bidang pekerjaan anda sebelum bersara 14. Adakah anda terikat dengan mana-mana kontrak perkhidmatan atau perjanjian pinjaman kewangan? Jika ya. nilai bantuan dan nama serta alamat badan biasiswa/institusi berkenaan. Pilihan Program Major : : 04 . Pengalaman Terdahulu : Jabatan / Bidang FELDA PLANTATIONS SDN BHD 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful