You are on page 1of 2

♦IKT-ak gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dira

ikastetxeetan.

♦Irakasleek gero eta prestakuntza zabalagoa izan beharko dute


teknologiaren inguruan.

Irakasleek teknologia berrien inguruko ikastaroak egiteko aukera


izan arren, euren parte-hartzea txikia da.

♦Ikastetxe handiek ez dute zertan ikastetxe txikiek baino CD-


ROM, prestakuntza, teknologien erabilera... zabalago eta hobeagoa izan
beharrik.

♦Ikastetxe handiek txikiek baino teknologia berrien azpiegitura


ugariago dituzte: informatika gelak, ordenagailu kopurua... Dena dela,
Zestoa herri ikastetxeko teknologia berrien azpiegiturak ez du
parekotasunik beste hiru ikastetxeekin.

♦Zenbait baliabide teknologiko ia ikastetxe guztietan ematen dira,


hala nola, ttantto, txirritx,...

♦Salbatore Mitxelena ikastolan Haur Hezkuntzan duten


teknologien erabilera handitu beharko lukete.

♦ Material asko izateak ez du esan nahi hezkuntzarako egokia


denik.
HOBEKUNTZARAKO PROPOSAMENAK

Lau ikastetxeetako informazioa jaso eta diagnostikatu ostean,


gure egoera hobetzeko ideiaren bat proposatzea izango da gure
hurrengo zeregina.

Honetarako ikastetxe bat aukeratu behar dugula eta Zestoako


Herri eskola aukeratu dugu. Arestiko lerrootan ikusi bezala, teknologia
berriei dagokionez preskakuntza hoberena ikastetxe honek duen arren,
fenomeno hau Lehen Hezkuntzan bakarrik ematen da. Hori dela eta,
gure helburua teknologia berri hauen erabilera Haur Hezkuntzako
geletara zabaltzea izango da.

Modu original batetan aurkezte aldera, gure burua dagoeneko


lanean ari diren 4 irakasle bezala imaginatu ditugu eta hortik abiatuta
sortu dugu proeiktu hau.