FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN FIZIKAL AWAL KANAK-KANAK

NAMA PEMBENTANG :

Click to edit Master subtitle style

MUHAMMAD ASYRAF B. MOHD. AMIN •MUHAMMAD ZAKI B. MD ARSHAT •MAHAMAD SYAZWAN B. MAHAMAD SYUKRI

4/7/12

Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak  Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanakkanak:  Faktor Faktor baka Persekitaran 4/7/12 .

Faktor baka 4/7/12 .

Boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental.   Menetapkan had keupayaan dan kemampuan mental.FAKTOR BAKA : Definisi Merujuk kepada ciri-ciri biologi. atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anakanaknya. 4/7/12 .

Faktor baka boleh mempengaruhi:  Keadaan fizikal  Tingkah laku  Tahap kesihatan  Kebolehan 4/7/12 .

Faktor persekitaran 4/7/12 .

kesihatan dan gaya hidup ibu. 4/7/12 . bersama jiran.  Pengalaman sebelum & selepas kelahiran. m  Sebelum  lahir ~ pemakanan.FAKTOR PERSEKITARAN :  Definisi  : Merujuk kepada semua pengalaman individu yang akan dihadapi di rumah. sekolah dan masyarakat di mana mereka berada.

FAKTOR PERSEKITARAN :  Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak : Keluarga Persekitaran Guru dan gaya hidup sekolah sebaya Rakan 4/7/12 .

4/7/12 .

Implikasi Perkembangan Kanak-kanak 4/7/12 .

Orang paling hampir dan memahami Status sosioekonomi Implikasi perkembangan fizikal kanak-kanak Click to edit Master terhadap ibu bapasubtitle style Menyediakan keperluan asas yang lengkap Cara didikan dan ajaran mempengaruhi perkembangan fizikal 4/7/12 kanak- .

berakhlak mulia dan bertanggungjawab  Guru adalah agen perubahan : Wajib mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu demi mewujudkan insan seimbang dari segi JERIS berdasarkan kepercayaan dan 4/7/12 .  Guru yang penyayang dan cekap urus aktiviti pengajaran : Melahirkan pelajar berilmu. Guru atau sekolah : Pengaruh penting utk perkembangan pelajar dari segi fizikal. berketrampilan. intelek. emosi dan sosialnya.

Membantu membina idea Mempelbagaika n aktiviti fizikal Melaksanakan aktiviti atau permainan yang bersesuaian Proses P & P yang berkesan Implikasi perkembangan fizikal kanak-kanak terhadap guru Peka terhadap perubahan pelajar Mengadakan ceramah dan perbincangan 4/7/12 Menyediakan laman atau kelas yang selesa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful