Format pelan tindakan dan pelan operasi kokurikulum

Untuk tindakan 7/3/11 hingga 21/3/11
1.

Guru-guru boleh download format pelan tindakan dan pelan operasi kokurikulum dari laman web sekolah / minta softcopy daripada Puan Tan Seoah Chee dengan menggunakan pen-drive. Sila lengkapkan pelan tindakan dan pelan operasi, hantar softcopy pelan tindakan dan pelan operasi yang telah siap kepada Pn Azlina/Puan Tan Seoah Chee melalui email: kokusmkds@hotmail.com atau menggunakan pen-drive selewat-lewatnya pada 21/3/11 (Isnin). Bilangan pelan operasi yang perlu disediakan adalah mengikut bilangan aktiviti dalam pelan tindakan. Contoh: 5 pelan operasi perlu disediakan sekiranya terdapat 5 aktiviti dalam pelan tindakan. Tarikh laksana dalam pelan tindakan hanya perlu diisi setelah aktiviti dilaksanakan.

2.

3.

4.

5. Kekangan hingga Penambahbaikan akan dilengkapkan setelah aktiviti dilaksanakan. . Pelan operasi hanya perlu dilengkapkan dari Nama Projek sampai Proses kerja sahaja.

0 : Meningkatkan kokurikulum melalui modal insan yang berketrampilan STRATEGI 3. kreatif dan kritis . Kokurikulum dan Koakademik 3. fizikal dan mental 3. jati diri.2 Melahirkan modal insan berminda kelas pertama dan perkembangan secara menyeluruh 3.2 Memberi kursus kepimpinan kepada murid melalui Kelab dan Persatuan 3.3 Mendedahkan dan membimbing pelajar kearah bekemahiran menyelesaikan masalah serta membuat keputusan secara berkesan 3.3 Merancang aktiviti kokurikulum dengan berfokus untuk mencapai objektif 3.4 Meningkatkan kemahiran sosial murid pelbagai kaum berdasarkan Modul RIMUP 3.2.1 Merancang dan melaksanakan aktiviti kokurikulum yang berunsurkan perpaduan 3.5 Melahirkan murid dengan sifat-sifat kecemerlangan diri seperti kepimpinan.2 Murid dapat mempamerkan dan mengembangkan potensi dalam sukan permainan.2.4 Meningkatkan tahap keterampilan diri.1.2. kesihatan.1.PELAN TINDAKAN KOKURIKULUM SMK DESA SKUDAI TAHUN 2011 MATLAMAT 3.1: Menggunakan bakat dan minat murid secara berfokus dan berkesan 3.2.1.1 Mendaftarkan murid mengikut bakat dan minat dalam ketiga-tiga bidang kokurikulum 3.5 Pengiktirafan kepada murid yang cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum.2.1. daya saing. STRATEGI 3.1.

5 Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam pencapaian kokurikulum STRATEGI 3.3.3.STRATEGI 3. kemahiran.1 Menjalankan bengkel.2 Menerapkan pelbagai kemahiran kognitif.4.2 Melaksanakan tugas berdasarkan kepakaran dan minat guru 3.1 Melaksanakan pemuafakatan secara kolaboratif 3.3.4 Meningkatkan pengurusan aktiviti kokurikulum secara kolaboratif 3. latihan dan kursus kejurulatihan 3.3 Memperkasa profesionalisme guru dari segi pengetahuan.3 Meningkatkan kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah dalam aktiviti yang dirancang mengikut sukatan .4.3.4. kepakaran dan sikap 3.3.3 Merancang dan melaksanakan pemantauan yang berterusan dan berkesan 3.4 Melahirkan guru yang kreatif dan berinovasi untuk meningkatkan kecemerlangan kokurikulum 3. psikomotor dan efektif 3.

1 Merancang dan melaksanakan program bersama Alumni.5.4 Memupuk penghayatan sekolah berwatak kepada warga sekolah 3.5.5. Ibu Bapa serta masyarakat setempat 3.5.5. PIBG.STRATEGI 3.6 Memperkasakan sukan di sekolah 3.1 Mengenalpasti potensi sekolah dan menetapkan watak (kebitaraan) 3.6 Membina jaringan kerja efektif dengan NGO.3 Menempatkan guru yang berkemahiran tinggi sesuai dengan watak sekolah 3.2 Melibatkan murid dalam program yang dianjurkan oleh pihak luar .5.7 ‘Enhancement Wellness programme’ (Program Peningkatan Kesihatan) STRATEGI 3.6.2 Menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh sekolah berwatak 3.5 Mewujudkan sekolah berwatak berdasarkan kekuatan dan potensi sekolah 3.6.5. badan berkanun dan NGO 3.5 Pengantarabangsaan sukan / sukan berprestasi tinggi 3.

PELAN TINDAKAN KOKURIKULUM PERSATUAN: BAHASA MELAYU SMK DESA SKUDAI TAHUN 2011 Bil Strategi Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Sasaran Tarikh Jangka Tarikh Laksana KPI TOV ETR Catatan .

Penilaian: Penambahbaikan : .PERSATUAN BAHASA MELAYU Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Kekangan hingga Pemantauan: Penambahbaikan akan dilengkapkan setelah aktiviti dilaksanakan.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.