P. 1
Bảng chữ cái tiếng Nhật

Bảng chữ cái tiếng Nhật

|Views: 1,052|Likes:
Published by Nini Snowbell

More info:

Published by: Nini Snowbell on Apr 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

Hiragana

Ở vị trí hàng ya や cột e え, do không có mã Unicode nên phải dùng hình. Chữ này đọc như nguyên âm là /ye/ hoặc như phụ âm âm gần vòm cứng j đọc là je. nguyên âm うu く ku す su つ tsu ぬ nu ふ fu む mu ゆ yu り ri ゐ wi ぎ gi じ ji ぢ (ji) び bi ぴ pi ぐ gu ず zu づ (zu) ぶ bu ぷ pu る ru nguyên âm đôi (yu) きゅ kyu しゅ shu ちゅ chu にゅ nyu ひゅ hyu みゅ myu りゅ ryu

あa か ka さ sa た ta な na は ha ま ma や ya ら ra わ wa が ga ざ za だ da ば ba ぱ pa

いi き ki し shi ち chi に ni ひ hi み mi

えe け ke せ se て te ね ne へ he め me * れ re ゑ we げ ge ぜ ze で de べ be ぺ pe

おo こ ko そ so と to の no ほ ho も mo よ yo ろ ro を wo んn ご go ぞ zo ど do ぼ bo ぽ po

(ya) きゃ kya しゃ sha ちゃ cha にゃ nya ひゃ hya みゃ mya りゃ rya

(yo) きょ kyo しょ sho ちょ cho にょ nyo ひょ hyo みょ myo りょ ryo

ぎゃ gya じゃ ja ぢゃ (ja) びゃ bya ぴゃ pya

ぎゅ gyu じゅ ju ぢゅ (ju) びゅ byu ぴゅ pyu

ぎょ gyo じょ jo ぢょ (jo) びょ byo ぴょ pyo

còn ký tự có màu xanh là chữ katakana hiện đại. Như chữ shi シ và chữ tsu ツ . sử dụng chủ yếu để phiên âm những từ nước ngoài). trông có vẻ giống nhau về hình thù nhưng khác nhau về thứ tự các nét khi viết và độ nghiêng của các nét. hay so ソ và chữ n ン . Nguyên âm ウu ク ku ス su ツ tsu ヌ nu フ fu ム mu ユ yu リ ri ヰ wi ギ gi ジ ji ヂ (ji) ビ bi ピ pi ヴィ vi グ gu ズ zu ヅ (zu) ブ bu プ pu ヴ vu ル ru レ re ヱ we ゲ ge ゼ ze デ de ベ be ペ pe ヴェ ve シェ she ジェ je チェ che スィ si ズィ zi ティ ti ディ di ツァ tsa ファ fa ツィ tsi フィ fi 2 アa カ ka サ sa タ ta ナ na ハ ha マ ma ヤ ya ラ ra ワ wa ガ ga ザ za ダ da バ ba パ pa ヴァ va イi キ ki シ shi チ chi ニ ni ヒ hi ミ mi エe ケ ke セ se テ te ネ ne ヘ he メ me オo コ ko ソ so ト to ノ no ホ ho モ mo ヨ yo ロ ro ヲ wo ンn ゴ go ゾ zo ド do ボ bo ポ po ヴォ vo 1 yōon(nguyên âm đôi) ya yu yo キャ kya シャ sha チャ cha ニャ nya ヒャ hya ミャ mya リャ rya キュ kyu シュ shu チュ chu ニュ nyu ヒュ hyu ミュ myu リュ ryu キョ kyo ショ sho チョ cho ニョ nyo ヒョ hyo ミョ myo リョ ryo ギャ gya ジャ ja ヂャ (ja) ビャ bya ピャ pya ヴャ vya ギュ gyu ジュ ju ヂュ (ju) ビュ byu ピュ pyu ヴュ vyu ギョ gyo ジョ jo ヂョ (jo) ビョ byo ピョ pyo ヴョ vyo トゥ tu ドゥ du ツェ tse フェ fe ( 2 2 テュ tyu デュ dyu ツォ tso フォ fo フュ fyu yi wu ) イェ ye ウォ wo クォ kwo グォ gwo ウィ wi (クヮ) クァ kwa (グヮ) グァ gwa クィ kwi グィ gwi ウェ we クェ kwe グェ gwe . Việc đọc chữ katakana có đôi chút phức tạp do bề ngoài tương tự của một số chữ.Katakana Những chữ bên bảng đầu tiên là chữ katakana tiêu chuẩn (ký tự có màu đỏ là ký tự cổ (hiện tại không dùng).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->