Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, trimite pe Fiul Tău în ieslea Betleemului vieţii noastre, ajută bunelor noastre năzuinţe de dreptate pentru toţi fiii acestui neam, fă să piară nelegiuirea mamei care-şi ucide copilul în propriul ei pântece, scapă nevinovatele fiinţe sortite morţii, fără ca ele să se poată apăra şi binecuvântează lucrarea pe care voia Ta cea sfântă a sădit-o în inimile noastre. AMIN.
ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”PRO-VITA”

Strigătul mut…

Pruncul stă în pântecele maicii sale în poziţie de rugăciune. Să nu întrerupem rugăciunea cea mai sfântă, şi cea mai bine-primită de Dumnezeu!

„Femeia se va mântui prin naştere de fii” I Timotei 2, 15

pentru născuţi şi nenăscuţi

Filiala Craiova
Str. Matei Basarab nr.17 bis Tel: 0251481302; 0721377094 E-mail: provita_cv@hotmail.com Web: www.credo.ro/provita

.000 de avorturi pe an. dar ignorăm faptul că de-a lungul timpului avortul a curmat mai multe vieţi decât toate războaiele la un loc. Filmul dovedeşte fără putinţă de tăgadă.Mulţi oameni cred că micuţa fiinţă plămădită în trupul mamei nu ştie şi nu simte nimic atunci când devine victima unui avort. fără ecou. încercând parcă să se salveze. Să căutăm a ne arăta vrednici acestei meniri dumnezeieşti pentru a nu auzi în ziua judecăţii: „Depărtaţivă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea” (Matei 7. La naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. au reuşit să convingă multe femei să renunţe la avort. împotriva celor mai inocente fiinţe omeneşti. pentru că părinţii ce îşi omoară pruncii îşi nimicesc singuri continuitatea vieţii şi pomenirea lor pe acest pământ. El a devenit războiul discret şi acerb purtat pe câmpul de luptă al trupurilor noastre. acest copil?” (Luca 1. nu va avea grijă şi de cel poartă chipul şi asemănarea Sa? Dragi femei creştine! Jertfiţi-vă pe altarul familiei. născând şi crescând copii. iar crucea este calea ce duce la mântuire. O astfel de întrebare ar trebui să-şi pună orice familie care se hotărăşte pentru avort: „Oare ce ar putea deveni copilul acesta? Poate un mare om de ştiinţă. 23). se întrebau: „Ce va fi. cei apropiaţi. bătăile inimii cresc de la 140 la 200 pe minut şi. el se mişcă agitat. din păcate. Cel Ce hrăneşte pasările cerului. sau un mare scriitor! Poate chiar toiagul şi mângâierea bătrâneţilor noas-tre!” Pentru ce ne temem? Oare. deschide larg gura. că fătul simte apropierea ameninţătoare a instrumentului ucigaş. rămas. ca într-un strigăt de disperare. Un mare medic american. domnul Bernard Nathanson. intitulat în mod sugestiv „STRIGĂTUL MUT”. oare. a realizat filmarea cu ultrasunete a avortului unui făt de 3 luni. În acele momente. văzând minunile ce au însoţit acest eveniment. Secvenţe din acest film. 66). Prin naşterea şi creşterea copiilor părinţii aduc lui Dumnezeu o jertfă bine-plăcută. se fac purtători de cruce. director al unei clinici în care se efectuau 30. Ne întristăm când auzim de războaie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful